(ਇਹ ਜ਼ਰੂਰੀ ਨਹੀਂ ਕਿ ‘ਸਿੱਖ ਮਾਰਗ’ ਤੇ ਛਪੀ ਹੋਈ ਹਰ ਲਿਖਤ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਹਿਮਤ ਹੋਈਏ। ਕਿਸੇ ਨੁਕਤੇ ਬਾਰੇ ਸਾਡੇ ਖਿਆਲ ਲੇਖਕ ਨਾਲੋਂ ਵੱਖਰੇ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ)

ਸਿੱਖ - ਸਿੰਘ - ਕੌਰ - ਖ਼ਾਲਸਾ-5 --- ਗੁਰਇੰਦਰ ਸਿੰਘ ਪਾਲ
ਸਿੱਖ - ਸਿੰਘ - ਕੌਰ - ਖ਼ਾਲਸਾ-4 --- ਗੁਰਇੰਦਰ ਸਿੰਘ ਪਾਲ
ਸਿੱਖ - ਸਿੰਘ - ਕੌਰ - ਖ਼ਾਲਸਾ-3--- ਗੁਰਇੰਦਰ ਸਿੰਘ ਪਾਲ
ਸਿੱਖ - ਸਿੰਘ - ਕੌਰ - ਖ਼ਾਲਸਾ-2 --- ਗੁਰਇੰਦਰ ਸਿੰਘ ਪਾਲ
ਸਿੱਖ - ਸਿੰਘ - ਕੌਰ - ਖ਼ਾਲਸਾ--- ਗੁਰਇੰਦਰ ਸਿੰਘ ਪਾਲ
ਬੇ ਅਦਬੀ (4)--- ਗੁਰਇੰਦਰ ਸਿੰਘ ਪਾਲ
ਬੇ ਅਦਬੀ (3)--- ਗੁਰਇੰਦਰ ਸਿੰਘ ਪਾਲ
ਬੇ ਅਦਬੀ (2)--- ਗੁਰਇੰਦਰ ਸਿੰਘ ਪਾਲ
ਬੇ ਅਦਬੀ --- ਗੁਰਇੰਦਰ ਸਿੰਘ ਪਾਲ
ਧਰਮ ਦਾ ਧੰਦਾ-7 --- ਗੁਰਇੰਦਰ ਸਿੰਘ ਪਾਲ
ਧਰਮ ਦਾ ਧੰਦਾ-6 --- ਗੁਰਇੰਦਰ ਸਿੰਘ ਪਾਲ
ਧਰਮ ਦਾ ਧੰਦਾ-5 --- ਗੁਰਇੰਦਰ ਸਿੰਘ ਪਾਲ
ਧਰਮ ਦਾ ਧੰਦਾ-4 --- ਗੁਰਇੰਦਰ ਸਿੰਘ ਪਾਲ
ਧਰਮ ਦਾ ਧੰਦਾ-3 --- ਗੁਰਇੰਦਰ ਸਿੰਘ ਪਾਲ
ਧਰਮ ਦਾ ਧੰਦਾ-2 --- ਗੁਰਇੰਦਰ ਸਿੰਘ ਪਾਲ
ਧਰਮ ਦਾ ਧੰਦਾ--- ਗੁਰਇੰਦਰ ਸਿੰਘ ਪਾਲ
ਭਾਈ ਲਾਲੋ ਬਨਾਮ ਮਲਿਕ ਭਾਗੋ -5 --- ਗੁਰਇੰਦਰ ਸਿੰਘ ਪਾਲ
ਭਾਈ ਲਾਲੋ ਬਨਾਮ ਮਲਿਕ ਭਾਗੋ -4 --- ਗੁਰਇੰਦਰ ਸਿੰਘ ਪਾਲ
ਭਾਈ ਲਾਲੋ ਬਨਾਮ ਮਲਿਕ ਭਾਗੋ -3 --- ਗੁਰਇੰਦਰ ਸਿੰਘ ਪਾਲ
ਭਾਈ ਲਾਲੋ ਬਨਾਮ ਮਲਿਕ ਭਾਗੋ -2 --- ਗੁਰਇੰਦਰ ਸਿੰਘ ਪਾਲ
ਭਾਈ ਲਾਲੋ ਬਨਾਮ ਮਲਿਕ ਭਾਗੋ--- ਗੁਰਇੰਦਰ ਸਿੰਘ ਪਾਲ
ਸੱਚ -- ਇਨਸਾਨੀਯਤ -- ਧਰਮ ( ਭਾਗ-4 )--- ਗੁਰਇੰਦਰ ਸਿੰਘ ਪਾਲ
ਸੱਚ -- ਇਨਸਾਨੀਯਤ -- ਧਰਮ ( ਭਾਗ-3 )--- ਗੁਰਇੰਦਰ ਸਿੰਘ ਪਾਲ
ਸੱਚ -- ਇਨਸਾਨੀਯਤ -- ਧਰਮ ( ਭਾਗ-2)--- ਗੁਰਇੰਦਰ ਸਿੰਘ ਪਾਲ
ਸੱਚ -- ਇਨਸਾਨੀਯਤ -- ਧਰਮ --- ਗੁਰਇੰਦਰ ਸਿੰਘ ਪਾਲ
ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ---ਗੁਰਇੰਦਰ ਸਿੰਘ ਪਾਲ
ਮਹਾਂਮਾਰੀ ਬਨਾਮ ਸੰਪਰਦਾਈ ਧਰਮ--- ਗੁਰਇੰਦਰ ਸਿੰਘ ਪਾਲ
ਕਿਰਤ ਕਰੋ, ਵੰਡ ਛਕੋ ਅਤੇ ਨਾਮ ਜਪੋ!--- ਗੁਰਇੰਦਰ ਸਿੰਘ ਪਾਲ
ਸਬਦੁ ਗੁਰੂ ਸੁਰਤਿ ਧੁਨਿ ਚੇਲਾ--- ਗੁਰਇੰਦਰ ਸਿੰਘ ਪਾਲ
ਸੂਰਾ ਸੋ ਪਹਿਚਾਨੀਐ ਜੋ ਲਰੈ ਦੀਨ ਕੇ ਹੇਤ--- ਗੁਰਇੰਦਰ ਸਿੰਘ ਪਾਲ
ਹਉਮੈ-2--- ਗੁਰਇੰਦਰ ਸਿੰਘ ਪਾਲ
ਹਉਮੈ--- ਗੁਰਇੰਦਰ ਸਿੰਘ ਪਾਲ
ਅੰਧੇ ਕਾ ਨਾਉ ਪਾਰਖੂ ਕਲੀ ਕਾਲ ਵਿਡਾਣੈ--- ਗੁਰਇੰਦਰ ਸਿੰਘ ਪਾਲ
ਮਾਇਆ-3--- ਗੁਰਇੰਦਰ ਸਿੰਘ ਪਾਲ
ਮਾਇਆ-2--- ਗੁਰਇੰਦਰ ਸਿੰਘ ਪਾਲ
ਮਾਇਆ--- ਗੁਰਇੰਦਰ ਸਿੰਘ ਪਾਲ
ਗੋਲਡਨ ਟੈਂਪਲ 1833--- ਗੁਰਇੰਦਰ ਸਿੰਘ ਪਾਲ
ਸਾਹਿਤ-ਚੋਰੀ--- ਗੁਰਇੰਦਰ ਸਿੰਘ ਪਾਲ
ਸਾਪੁ ਕੁੰਚ ਛੋਡੈ ਬਿਖੁ ਨਹੀ ਛਾਡੈ--- ਗੁਰਇੰਦਰ ਸਿੰਘ ਪਾਲ
ਗੁਰਮਤਿ ਬਨਾਮ ਵਿਦਵਾਨ--- ਗੁਰਇੰਦਰ ਸਿੰਘ ਪਾਲ
ਸੁਣਿ ਪੰਡਿਤ ਕਰਮਾਕਾਰੀ--- ਗੁਰਇੰਦਰ ਸਿੰਘ ਪਾਲ
ਹਮ ਘਰਿ ਸਾਜਨ ਆਏ--- ਗੁਰਇੰਦਰ ਸਿੰਘ ਪਾਲ
ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਬਾਰੇ ਵਿਚਾਰ- ਕਿਸ਼ਤ ਤੀਜੀ--- ਗੁਰਇੰਦਰ ਸਿੰਘ ਪਾਲ
ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਬਾਰੇ ਵਿਚਾਰ- ਕਿਸ਼ਤ ਦੂਜੀ--- ਗੁਰਇੰਦਰ ਸਿੰਘ ਪਾਲ
ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਬਾਰੇ ਵਿਚਾਰ(ਕਿਸ਼ਤ ਪਹਿਲੀ)--- ਗੁਰਇੰਦਰ ਸਿੰਘ ਪਾਲ
ਕਾਜੀ ਬੋਲਿਆ ਬਨਿ ਨਹੀ ਆਵੈ॥ …--- ਗੁਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਪਾਲ
ਜੇ ਕਰਿ ਸੂਤਕੁ ਮੰਨੀਐ……--- ਗੁਰਇੰਦਰ ਸਿੰਘ ਪਾਲ
ਸਾਬਤ ਸੂਰਤਿ ਦਸਤਾਰ ਸਿਰਾ--- ਗੁਰਇੰਦਰ ਸਿੰਘ ਪਾਲ
ਆਰਾਧਨਾ ਆਰਾਧਨੁ ਨੀਕਾ……--- ਗੁਰਇੰਦਰ ਸਿੰਘ ਪਾਲ
ਰਹਿਤ ਮਰਯਾਦਾ(ਕਿਸ਼ਤ ਤੀਜੀ)--- ਗੁਰਇੰਦਰ ਸਿੰਘ ਪਾਲ
ਰਹਿਤ ਮਰਯਾਦਾ(ਕਿਸ਼ਤ ਦੂਜੀ)--- ਗੁਰਇੰਦਰ ਸਿੰਘ ਪਾਲ
ਰਹਿਤ ਮਰਯਾਦਾ(ਕਿਸ਼ਤ ਪਹਿਲੀ)--- ਗੁਰਇੰਦਰ ਸਿੰਘ ਪਾਲ
ਸਚ ਖੰਡ--- ਗੁਰਇੰਦਰ ਸਿੰਘ ਪਾਲ
ਅਰਦਾਸ--- ਗੁਰਇੰਦਰ ਸਿੰਘ ਪਾਲ
ਧੂਰਤੁ ਸੋਈ ਜਿ ਧੁਰ ਕਉ ਲਾਗੈ॥ …--- ਗੁਰਇੰਦਰ ਸਿੰਘ ਪਾਲ
ਸਾਕਤ ਸਿਉ ਭੂਲਿ ਨਹੀ ਕਹੀਐ--- ਗੁਰਇੰਦਰ ਸਿੰਘ ਪਾਲ
ਹ੍ਰਿਦੈ ਕਪਟੁ ਮੁਖ ਗਿਆਨੀ॥ ……--- ਗੁਰਇੰਦਰ ਸਿੰਘ ਪਾਲ
ਸੰਗਤ--- ਗੁਰਇੰਦਰ ਸਿੰਘ ਪਾਲ
“ਸੰਗਤ ਦਰਸ਼ਨ”?--- ਗੁਰਇੰਦਰ ਸਿੰਘ ਪਾਲ
ਹਮਾਰਾ ਧੜਾ ਹਰਿ ਰਹਿਆ ਸਮਾਈ--- ਗੁਰਇੰਦਰ ਸਿੰਘ ਪਾਲ
ਨਾਮ ਅਤੇ ਨਾਮ ਸਿਮਰਨ--- ਗੁਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਪਾਲ
ਧਰਮ-1--- ਗੁਰਇੰਦਰ ਸਿੰਘ ਪਾਲ
ਇਸ਼ਟ-3--- ਗੁਰਇੰਦਰ ਸਿੰਘ ਪਾਲ
ਬਾਣੀਕਾਰ--- ਗੁਰਇੰਦਰ ਸਿੰਘ ਪਾਲ
ਇਸ਼ਟ-ਭਾਗ ਦੂਜਾ--- ਗੁਰਇੰਦਰ ਸਿੰਘ ਪਾਲ
ਦਾਦਰ ਤੂ ਕਬਹਿ ਨ ਜਾਨਸਿ ਰੇ॥ ……--- ਗੁਰਇੰਦਰ ਸਿੰਘ ਪਾਲ
ਗੁਰਮਤਿ ਦੇ ਮੂਲ ਸਿੱਧਾਂਤ(ਇਸ਼ਟ)--- ਗੁਰਇੰਦਰ ਸਿੰਘ ਪਾਲ
ਲਖ ਖੁਸੀਆ ਪਾਤਿਸਾਹੀਆ……--- ਗੁਰਇੰਦਰ ਸਿੰਘ ਪਾਲ
ਪੰਡੀਆ ਕਵਨ ਕੁਮਤਿ ਤੁਮ ਲਾਗੇ॥ ……--- ਗੁਰਇੰਦਰ ਸਿੰਘ ਪਾਲ
ਊਹਾਂ ਤਉ ਜਾਈਐ ਜੋ ਈਹਾਂ ਨ ਹੋਇ॥ ……--- ਗੁਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਪਾਲ
ਧਾਣਕ ਰੂਪਿ ਰਹਾ ਕਰਤਾਰ--- ਗੁਰਇੰਦਰ ਸਿੰਘ ਪਾਲ
ਤੈ ਨਰ ਕਿਆ ਪੁਰਾਨ ਸੁਨਿ ਕੀਨਾ॥ ……--- ਗੁਰਇੰਦਰ ਸਿੰਘ ਪਾਲ
ਐਸੇ ਲੋਗਨ ਸਿਉ ਕਿਆ ਕਹੀਐ॥ ……--- ਗੁਰਇੰਦਰ ਸਿੰਘ ਪਾਲ
ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਨਾਨਕ ਮਤਾ (ਇਕ ਖਾਸ ਜਾਣਕਾਰੀ ਵਾਲੀ ਰਿਪੋਰਟ)--- ਗੁਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਪਾਲ
ਗੁਰਮਤਿ ਬਨਾਮ ਮਨਮਤਿ (ਭਾਗ-2)--- ਗੁਰਇੰਦਰ ਸਿੰਘ ਪਾਲ
ਗੁਰਮਤਿ ਬਨਾਮ ਮਨਮਤਿ--- ਗੁਰਇੰਦਰ ਸਿੰਘ ਪਾਲ
ਕਬੀਰ ਜੀ ਦੀ ਕਾਸ਼ੀ/ਵਾਰਾਣਸੀ (ਭਾਗ-4) --- ਗੁਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਪਾਲ
ਕਬੀਰ ਜੀ ਦੀ ਕਾਸ਼ੀ/ਵਾਰਾਣਸੀ-3--- ਗੁਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਪਾਲ
ਕਬੀਰ ਜੀ ਦੀ ਕਾਸ਼ੀ/ਵਾਰਾਣਸੀ(ਭਾਗ 2)--- ਗੁਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਪਾਲ
ਕਬੀਰ ਜੀ ਦੀ ਕਾਸ਼ੀ/ਵਾਰਾਣਸੀ--- ਗੁਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਪਾਲ
ਮਤੁ ਦੇਖਿ ਭੂਲਾ ਵੀਸਰੈ……--- ਗੁਰਇੰਦਰ ਸਿੰਘ ਪਾਲ
ਸਿੰਮਲ ਰੁਖੁ ਸਰਾਇਰਾ……--- ਗੁਰਇੰਦਰ ਸਿੰਘ ਪਾਲ
ਲਬੁ ਕੁਤਾ ਕੂੜੁ ਚੂਹੜਾ……--- ਗੁਰਇੰਦਰ ਸਿੰਘ ਪਾਲ
…ਖੁਸੀ ਖੁਆਰੁ--- ਗੁਰਇੰਦਰ ਸਿੰਘ ਪਾਲ
ਸਿੱਖ ਮਾਰਗ’ ਅਤੇ ਇਸ ਦੇ ਨਿੰਦਕ--- ਗੁਰਇੰਦਰ ਸਿੰਘ ਪਾਲ
ਜਨੇਊ ਜੀਅ ਕਾ (ਕਿਸ਼ਤ ਨੰ: -2)--- ਗੁਰਇੰਦਰ ਸਿੰਘ ਪਾਲ
ਜਨੇਊ ਜੀਅ ਕਾ (ਕਿਸ਼ਤ ਨੰ: -1)--- ਗੁਰਇੰਦਰ ਸਿੰਘ ਪਾਲ
ਭੁੱਖ ਹੜਤਾਲ ਤੇ ਮਰਨ-ਵਰਤ ਦਾ ਖੇਖਣ!--- ਗੁਰਇੰਦਰ ਸਿੰਘ ਪਾਲ
ਲੇਖਾ ਲਿਖੀਐ ਮਨ ਕੈ ਭਾਇ--- ਗੁਰਇੰਦਰ ਸਿੰਘ ਪਾਲ
ਇਕ ਕਹਿ ਜਾਣਨਿ ਕਹਿਆ ਬੁਝਨਿ……--- ਗੁਰਇੰਦਰ ਸਿੰਘ ਪਾਲ
ਸੁਕ੍ਰਿਤੁ ਕੀਤਾ ਰਹਸੀ ਮੇਰੇ ਜੀਅੜੇ……… --- ਗੁਰਇੰਦਰ ਸਿੰਘ ਪਾਲ
ਚਾਪਲੂਸੀ--- ਗੁਰਇੰਦਰ ਸਿੰਘ ਪਾਲ
‘ਪ੍ਰਾਚੀਨ ਸਿੱਕੇ’ ਅਤੇ ‘ਅਕਾਲ ਤਖ਼ਤ’--- ਗੁਰਇੰਦਰ ਸਿੰਘ ਪਾਲ
‘ਸਿੱਖ ਇਤਿਹਾਸ’!--- ਗੁਰਇੰਦਰ ਸਿੰਘ ਪਾਲ
ਜੋ ਨਰੁ ਦੁਖ ਮਹਿ ਦੁਖੁ ਨਹੀ ਮਾਨੈ--- ਗੁਰਇੰਦਰ ਸਿੰਘ ਪਾਲ
ਝੂਲਣੇ ਮਹਿਲ-ਗੁ: ਜਾਂ ਗੁਰੂਆਂ ਦੇ ਨਾਮ ਤੇ ਠੱਗੀ ਦਾ ਅੱਡਾ?--- ਗੁਰਇੰਦਰ ਸਿੰਘ ਪਾਲ
ਉਜਲੁ ਕੈਹਾ ਚਿਲਕਣਾ……--- ਗੁਰਇੰਦਰ ਸਿੰਘ ਪਾਲ
ਓਕ ਕ੍ਰੀਕ ਦੇ ਗੁਰੂਦਵਾਰੇ ਦਾ ਦੁਖਾਂਤ--- ਗੁਰਇੰਦਰ ਸਿੰਘ ਪਾਲ
ਸ਼ੈਖ਼ ਬਾਬਾ ਫ਼ਰੀਦ ਜੀ ਜੀਵਨ, ਸ਼ਖ਼ਸੀਅਤ, ਫ਼ਲਸਫ਼ਾ ਅਤੇ ਬੋਲੀ-ਸ਼ੈਲੀ--- ਗੁਰਇੰਦਰ ਸਿੰਘ ਪਾਲ
ਸੇਖ ਫਰੀਦ ਜੀਉ ਕੀ ਬਾਣੀ-12--- ਗੁਰਇੰਦਰ ਸਿੰਘ ਪਾਲ
ਸੇਖ ਫਰੀਦ ਜੀਉ ਕੀ ਬਾਣੀ-11--- ਗੁਰਇੰਦਰ ਸਿੰਘ ਪਾਲ
ਸੇਖ ਫਰੀਦ ਜੀਉ ਕੀ ਬਾਣੀ-10--- ਗੁਰਇੰਦਰ ਸਿੰਘ ਪਾਲ
ਸੇਖ ਫਰੀਦ ਜੀਉ ਕੀ ਬਾਣੀ-09--- ਗੁਰਇੰਦਰ ਸਿੰਘ ਪਾਲ
ਸੇਖ ਫਰੀਦ ਜੀਉ ਕੀ ਬਾਣੀ-08--- ਗੁਰਇੰਦਰ ਸਿੰਘ ਪਾਲ
ਸੇਖ ਫਰੀਦ ਜੀਉ ਕੀ ਬਾਣੀ07--- ਗੁਰਇੰਦਰ ਸਿੰਘ ਪਾਲ
ਸੇਖ ਫਰੀਦ ਜੀਉ ਕੀ ਬਾਣੀ06--- ਗੁਰਇੰਦਰ ਸਿੰਘ ਪਾਲ
ਸੇਖ ਫਰੀਦ ਜੀਉ ਕੀ ਬਾਣੀ05--- ਗੁਰਇੰਦਰ ਸਿੰਘ ਪਾਲ
ਸੇਖ ਫਰੀਦ ਜੀਉ ਕੀ ਬਾਣੀ04--- ਗੁਰਇੰਦਰ ਸਿੰਘ ਪਾਲ
ਸੇਖ ਫਰੀਦ ਜੀਉ ਕੀ ਬਾਣੀ03--- ਗੁਰਇੰਦਰ ਸਿੰਘ ਪਾਲ
ਸੇਖ ਫਰੀਦ ਜੀਉ ਕੀ ਬਾਣੀ02--- ਗੁਰਇੰਦਰ ਸਿੰਘ ਪਾਲ
ਸੇਖ ਫਰੀਦ ਜੀਉ ਕੀ ਬਾਣੀ01--- ਗੁਰਇੰਦਰ ਸਿੰਘ ਪਾਲ
……ਕੁਦਰਤਿ ਕੇ ਸਭ ਬੰਦੇ--- ਗੁਰਇੰਦਰ ਸਿੰਘ ਪਾਲ
ਮਿੱਠੇ ਰੀਠੇ ਦੀ ਮਿੱਥ (ਭਾਗ-2)--- ਗੁਰਇੰਦਰ ਸਿੰਘ ਪਾਲ
ਮਿੱਠੇ ਰੀਠੇ ਦੀ ਮਿੱਥ (ਭਾਗ-1)--- ਗੁਰਇੰਦਰ ਸਿੰਘ ਪਾਲ
ਨਾਨਕ-ਧਰਮ 02--- ਗੁਰਇੰਦਰ ਸਿੰਘ ਪਾਲ
ਨਾਨਕ-ਧਰਮ 01--- ਗੁਰਇੰਦਰ ਸਿੰਘ ਪਾਲ
ਭੂਖੇ ਭਗਤਿ ਨ ਕੀਜੈ॥ ……--- ਗੁਰਇੰਦਰ ਸਿੰਘ ਪਾਲ
ਆਰਤੀ (ਭਾਗ 3)--- ਗੁਰਇੰਦਰ ਸਿੰਘ ਪਾਲ
ਆਰਤੀ (ਭਾਗ 2)--- ਗੁਰਇੰਦਰ ਸਿੰਘ ਪਾਲ
ਆਰਤੀ (ਭਾਗ 1)--- ਗੁਰਇੰਦਰ ਸਿੰਘ ਪਾਲ
ਪਤਿਤ--- ਗੁਰਇੰਦਰ ਸਿੰਘ ਪਾਲ
ਪਹਚਾਨ--- ਗੁਰਇੰਦਰ ਸਿੰਘ ਪਾਲ
‘ਅਕਾਲ ਤਖ਼ਤ’ ਦੇ ਵਿਸ਼ੇ `ਤੇ ਹੋਈ ਵਿਚਾਰ-ਚਰਚਾ ਦਾ ਵਿਸ਼ਲੇਸ਼ਣ--- ਗੁਰਇੰਦਰ ਸਿੰਘ ਪਾਲ
‘ਸਿੱਖ ਮਾਰਗ’ ਅਤੇ ਵਿਚਾਰ-ਚਰਚਾ--- ਗੁਰਇੰਦਰ ਸਿੰਘ ਪਾਲ
ਗੁਰਮਤਿ ਬਨਾਮ ਪੰਥ-ਪ੍ਰਵਾਣਿਕਤਾ--- ਗੁਰਇੰਦਰ ਸਿੰਘ ਪਾਲ
ਘਾਲਿ ਖਾਇ-------- ਗੁਰਇੰਦਰ ਸਿੰਘ ਪਾਲ
ਕਥਿਤ ਦਸਮ ਗ੍ਰੰਥ ਦਾ ਵਿਵਾਦ--- ਗੁਰਇੰਦਰ ਸਿੰਘ ਪਾਲ
ਅੱਖੀਂ ਡਿੱਠਾ ਕੰਨੀ ਸੁਣਿਆਂ, ਛੇ ਦਹਾਕਿਆਂ ਦਾ ਕੌੜਾ ਸੱਚ (ਕਿਸ਼ਤ ਪੰਜਵੀਂ)---ਗੁਰਇੰਦਰ ਸਿੰਘ ਪਾਲ
ਅੱਖੀਂ ਡਿੱਠਾ ਕੰਨੀ ਸੁਣਿਆਂ, ਛੇ ਦਹਾਕਿਆਂ ਦਾ ਕੌੜਾ ਸੱਚ (ਕਿਸ਼ਤ ਚੌਥੀ)---ਗੁਰਇੰਦਰ ਸਿੰਘ ਪਾਲ
ਅੱਖੀਂ ਡਿੱਠਾ ਕੰਨੀ ਸੁਣਿਆਂ, ਛੇ ਦਹਾਕਿਆਂ ਦਾ ਕੌੜਾ ਸੱਚ (ਕਿਸ਼ਤ ਤੀਜੀ)---ਗੁਰਇੰਦਰ ਸਿੰਘ ਪਾਲ
ਅੱਖੀਂ ਡਿੱਠਾ ਕੰਨੀ ਸੁਣਿਆਂ, ਛੇ ਦਹਾਕਿਆਂ ਦਾ ਕੌੜਾ ਸੱਚ (ਕਿਸ਼ਤ ਦੂਜੀ)---ਗੁਰਇੰਦਰ ਸਿੰਘ ਪਾਲ
ਅੱਖੀਂ ਡਿੱਠਾ ਕੰਨੀ ਸੁਣਿਆਂ, ਛੇ ਦਹਾਕਿਆਂ ਦਾ ਕੌੜਾ ਸੱਚ (ਕਿਸ਼ਤ ਪਹਿਲੀ)---ਗੁਰਇੰਦਰ ਸਿੰਘ ਪਾਲ
ਰੱਬ ਦਾ ਬੰਦਾ--- ਗੁਰਇੰਦਰ ਸਿੰਘ ਪਾਲ
‘ਸਿੱਖ ਮਾਰਗ’--- ਗੁਰਇੰਦਰ ਸਿੰਘ ਪਾਲ
ਗੁਰੂ (ਭਾਗ ਪੰਜਵਾਂ)--- ਗੁਰਇੰਦਰ ਸਿੰਘ ਪਾਲ
ਗੁਰੂ (ਭਾਗ ਚੌਥਾ)--- ਗੁਰਇੰਦਰ ਸਿੰਘ ਪਾਲ
ਗੁਰੂ (ਭਾਗ ਤੀਜਾ)--- ਗੁਰਇੰਦਰ ਸਿੰਘ ਪਾਲ
ਗੁਰੂ (ਭਾਗ ਦੂਜਾ)--- ਗੁਰਇੰਦਰ ਸਿੰਘ ਪਾਲ
ਗੁਰੂ--- ਗੁਰਇੰਦਰ ਸਿੰਘ ਪਾਲ
ਪਾਠ--- ਗੁਰਇੰਦਰ ਸਿੰਘ ਪਾਲ
ਨਸ਼ੇ--- ਗੁਰਇੰਦਰ ਸਿੰਘ ਪਾਲ
‘ਇਕੁ ਫਿਕਾ ਨਾ ਗਾਲਾਇ ………. .’--- ਗੁਰਇੰਦਰ ਸਿੰਘ ਪਾਲ
ਕਰਾਮਾਤ--- ਗੁਰਇੰਦਰ ਸਿੰਘ ਪਾਲ
ਸਾਹਿਬ--- ਗੁਰਇੰਦਰ ਸਿੰਘ ਪਾਲ
ਜਤੁ ਪਾਹਾਰਾ------- ਗੁਰਇੰਦਰ ਸਿੰਘ ਪਾਲ
ਮਨੁੱਖ ਦੀ ਜੀਵਨ ਯਾਤ੍ਰਾ--- ਗੁਰਇੰਦਰ ਸਿੰਘ ਪਾਲ
ਗੁਰੂ (ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ) ਦਾ ਸਿੱਖ--- ਗੁਰਇੰਦਰ ਸਿੰਘ ਪਾਲ
ਸਿਰੋਪਾ--- ਗੁਰਇੰਦਰ ਸਿੰਘ ਪਾਲ
ਗੁਰੁ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਬਿ ਜੀ ਅਤੇ ਭੇਖ--- ਗੁਰਇੰਦਰ ਸਿੰਘ ਪਾਲ
“ਹੁਕਮਨਾਮਾ”--- ਗੁਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਪਾਲ
‘ਤਿੰਨ ਸੌ ਸਾਲਾ ਗੁਰਤਾ ਦਿਵਸ`--- ਗੁਰਇੰਦਰ ਸਿੰਘ ਪਾਲ