(ਇਹ ਜ਼ਰੂਰੀ ਨਹੀਂ ਕਿ ‘ਸਿੱਖ ਮਾਰਗ’ ਤੇ ਛਪੀ ਹੋਈ ਹਰ ਲਿਖਤ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਹਿਮਤ ਹੋਈਏ। ਕਿਸੇ ਨੁਕਤੇ ਬਾਰੇ ਸਾਡੇ ਖਿਆਲ ਲੇਖਕ ਨਾਲੋਂ ਵੱਖਰੇ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ)

ਰਾਗ ਮਾਲਾ ਬਾਰੇ ਗੁਰਮਤਿ ਵਿਚਾਰਾਂ (ਗੁ: ਬਿਲਾਸ – ਕਿਸ਼ਤ ਨੰ: 75)--- ਗੁਰਬਖ਼ਸ਼ ਸਿੰਘ ਕਾਲਾ ਅਫ਼ਗਾਨਾ
ਪ੍ਰਲੋਕ ਵਿਚ ਜਮਾਂ ਦੀ ਮਾਰ, ਨਰਕ-ਸੁਰਗ ਅਤੇ ਸੱਚ ਖੰਡ ਬਾਰੇ ਵਿਚਾਰ (ਗੁ: ਬਿਲਾਸ – ਕਿਸ਼ਤ ਨੰ: 74)--- ਗੁਰਬਖ਼ਸ਼ ਸਿੰਘ ਕਾਲਾ ਅਫ਼ਗਾਨਾ
ਮ੍ਰਿਤਕ ਪ੍ਰਾਣੀ ਦੇ ਪਾਪ ਸੜ ਜਾਣ ਬਾਰੇ (ਗੁ: ਬਿਲਾਸ – ਕਿਸ਼ਤ ਨੰ: 73)--- ਗੁਰਬਖ਼ਸ਼ ਸਿੰਘ ਕਾਲਾ ਅਫ਼ਗਾਨਾ
ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਅਗਵਾਈ, “ਦੀਨ” ਪਦ ਬਾਰੇ ਅਤੇ ਰਾਗਮਾਲਾ ਪੜ੍ਹਨ ਨਾਲ ਪਾਪ ਸੜ ਜਾਣ ਦਾ ਭਰੋਸਾ(ਗੁ: ਬਿਲਾਸ – ਕਿਸ਼ਤ ਨੰ: 72)--- ਗੁਰਬਖ਼ਸ਼ ਸਿੰਘ ਕਾਲਾ ਅਫ਼ਗਾਨਾ
ਭਵਿੱਖ ਬਾਣੀ (ਗੁ: ਬਿਲਾਸ – ਕਿਸ਼ਤ ਨੰ: 71)--- ਗੁਰਬਖ਼ਸ਼ ਸਿੰਘ ਕਾਲਾ ਅਫ਼ਗਾਨਾ
ਸਾਹਿਬ ਪਦ ਬਾਰੇ ਗੁਰਮਤਿ ਵਿਚਾਰਾਂ (ਗੁ: ਬਿਲਾਸ – ਕਿਸ਼ਤ ਨੰ: 70)--- ਗੁਰਬਖ਼ਸ਼ ਸਿੰਘ ਕਾਲਾ ਅਫ਼ਗਾਨਾ
ਭਾਈ ਬੰਨੋ ਵਾਲੀ ਬੀੜ? (ਗੁ: ਬਿਲਾਸ – ਕਿਸ਼ਤ ਨੰ: 69)--- ਗੁਰਬਖ਼ਸ਼ ਸਿੰਘ ਕਾਲਾ ਅਫ਼ਗਾਨਾ
ਕਲਿਜੁਗ ਵਾਲੀ ਨਿਰਮੂਲ ਕਹਾਣੀ ਲਿਖਣ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਲਿਖਾਰੀ ਦਾ ਅਸਲ ਮੰਤਵ? (ਗੁ: ਬਿਲਾਸ – ਕਿਸ਼ਤ ਨੰ: 68)--- ਗੁਰਬਖ਼ਸ਼ ਸਿੰਘ ਕਾਲਾ ਅਫ਼ਗਾਨਾ
ਕਲਿਜੁਗ ਵੀ ਮਨੁੱਖਾ ਦੇਹ ਧਾਰ ਕੇ ਗੁਰੂ-ਦਰਬਾਰ ਵਿੱਚ ਆਣ ਵੜਿਆ? (ਗੁ: ਬਿਲਾਸ – ਕਿਸ਼ਤ ਨੰ: 67)--- ਗੁਰਬਖ਼ਸ਼ ਸਿੰਘ ਕਾਲਾ ਅਫ਼ਗਾਨਾ
ਵੇਦਾਂ ਵਾਂਗ ਸਾਰੇ ‘ਰਾਗ’, ਵੀ ਮਨੁਖਾ ਦੇਹ ਧਾਰ ਕੇ, ਉਸੇ ਬਿਵਰਜਤ ਥਾਂ ਵਿੱਚ ਆ ਵੜੇ? (ਗੁ: ਬਿਲਾਸ – ਕਿਸ਼ਤ ਨੰ: 66)--- ਗੁਰਬਖ਼ਸ਼ ਸਿੰਘ ਕਾਲਾ ਅਫ਼ਗਾਨਾ
ਹੋਰ ਵੀ ਵੱਧ ਘਿਣਾਵਣਾ ਝੂਠ? (ਗੁ: ਬਿਲਾਸ – ਕਿਸ਼ਤ ਨੰ: 65)--- ਗੁਰਬਖ਼ਸ਼ ਸਿੰਘ ਕਾਲਾ ਅਫ਼ਗਾਨਾ
ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਵਲੋਂ ਬਿਵਰਜਤ ਅਸਥਾਨ ਵਿੱਚ ਹੁਣ ਚਾਰੇ ਵੇਦ ਆ ਵੜੇ (ਗੁ: ਬਿਲਾਸ – ਕਿਸ਼ਤ ਨੰ: 64)--- ਗੁਰਬਖ਼ਸ਼ ਸਿੰਘ ਕਾਲਾ ਅਫ਼ਗਾਨਾ
ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੁ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੀ ਰਚਨਾ ਦਾ ਕਾਰਜ ਇਸ ਲਿਖਾਰੀ ਲਈ ਇੱਕ ਤਮਾਸ਼ਾ? (ਗੁ: ਬਿਲਾਸ – ਕਿਸ਼ਤ ਨੰ: 63)--- ਗੁਰਬਖ਼ਸ਼ ਸਿੰਘ ਕਾਲਾ ਅਫ਼ਗਾਨਾ
ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਭੁੱਲੜ ਅਤੇ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਅਧੂਰੇ? (ਗੁ: ਬਿਲਾਸ – ਕਿਸ਼ਤ ਨੰ: 62)--- ਗੁਰਬਖ਼ਸ਼ ਸਿੰਘ ਕਾਲਾ ਅਫ਼ਗਾਨਾ
ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੀ ਸ਼ੁੱਧਤਾ ਤੇ ਲਿਖਾਰੀ ਦਾ ਦੁਖਦਾਈ ਹਮਲਾ (ਗੁ: ਬਿਲਾਸ – ਕਿਸ਼ਤ ਨੰ: 61)--- ਗੁਰਬਖ਼ਸ਼ ਸਿੰਘ ਕਾਲਾ ਅਫ਼ਗਾਨਾ
ਭਾਈ ਲੱਧਾ ਜੀ ਦੀ ਉਦਾਰਤਾ ਕਿ ਜਾਂ ਗੰਭੀਰ ਮਨਮਖੁਤਾਈ? (ਗੁ: ਬਿਲਾਸ – ਕਿਸ਼ਤ ਨੰ: 60)--- ਗੁਰਬਖ਼ਸ਼ ਸਿੰਘ ਕਾਲਾ ਅਫ਼ਗਾਨਾ
ਭਾਈ ਲੱਧਾ ਜੀ ਦੀ ਉਦਾਰਤਾ ਕਿ ਜਾਂ …. ? (ਗੁ: ਬਿਲਾਸ – ਕਿਸ਼ਤ ਨੰ: 59)--- ਗੁਰਬਖ਼ਸ਼ ਸਿੰਘ ਕਾਲਾ ਅਫ਼ਗਾਨਾ
ਕੀ, ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ, ਰਿਸ਼ੀਆਂ ਵਾਂਗ ਸਰਾਪ ਦੇਣ ਵਾਲੇ ਸਨ? (ਗੁ: ਬਿਲਾਸ – ਕਿਸ਼ਤ ਨੰ: 58)--- ਗੁਰਬਖ਼ਸ਼ ਸਿੰਘ ਕਾਲਾ ਅਫ਼ਗਾਨਾ
ਸਤੇ ਵਲਵੰਡ ਤੋਂ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦੀ ਹੋਰ ਨਿਰਾਦਰੀ (ਗੁ: ਬਿਲਾਸ – ਕਿਸ਼ਤ ਨੰ: 57)--- ਗੁਰਬਖ਼ਸ਼ ਸਿੰਘ ਕਾਲਾ ਅਫ਼ਗਾਨਾ
ਮਨਮੋਹਣੀ ਸ਼ਬਦਾਵਲੀ-ਰੂਪ ‘ਸਮਰਪਣ’ (ਗੁ: ਬਿਲਾਸ – ਕਿਸ਼ਤ ਨੰ: 56)--- ਗੁਰਬਖ਼ਸ਼ ਸਿੰਘ ਕਾਲਾ ਅਫ਼ਗਾਨਾ
ਸੱਤਾ ਬਲਵੰਡ, ਤੇ ਸਾਡਾ ਬਿੱਪ੍ਰ ਲਿਖਾਰੀ? (ਗੁ: ਬਿਲਾਸ – ਕਿਸ਼ਤ ਨੰ: 55)--- ਗੁਰਬਖ਼ਸ਼ ਸਿੰਘ ਕਾਲਾ ਅਫ਼ਗਾਨਾ
ਪਰਲੋਕ ਸਿਧਾਰ ਗਏ ਭਗਤ-ਜਨ ਧਰਤੀ ਦੀ ਖਿੱਚ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਨਾ ਜਾ ਸਕੇ? (ਗੁ: ਬਿਲਾਸ – ਕਿਸ਼ਤ ਨੰ: 54)--- ਗੁਰਬਖ਼ਸ਼ ਸਿੰਘ ਕਾਲਾ ਅਫ਼ਗਾਨਾ
ਲਿਖਾਰੀ ਦਾ ਹੋਰ ਵੀ ਵੱਧ ਕਾਲਾ ਰੂਪ? (ਗੁ: ਬਿਲਾਸ – ਕਿਸ਼ਤ ਨੰ: 53)--- ਗੁਰਬਖ਼ਸ਼ ਸਿੰਘ ਕਾਲਾ ਅਫ਼ਗਾਨਾ
ਦ੍ਰਿਸਟਿਮਾਨ ਹੈ ਸਗਲ ਬਿਨਾਸੀ (ਗੁ: ਬਿਲਾਸ – ਕਿਸ਼ਤ ਨੰ: 52)--- ਗੁਰਬਖ਼ਸ਼ ਸਿੰਘ ਕਾਲਾ ਅਫ਼ਗਾਨਾ
ਆਖ਼ਰ, ਭਾਈ ਗੁਰਦਾਸ ਜੀ ਦੀ ਕਲਮ ਚਲ ਹੀ ਪਈ (ਗੁ: ਬਿਲਾਸ – ਕਿਸ਼ਤ ਨੰ: 51)--- ਗੁਰਬਖ਼ਸ਼ ਸਿੰਘ ਕਾਲਾ ਅਫ਼ਗਾਨਾ
ਗੁਰੂ ਬਾਣੀ ਦੀ ਮਨਮੱਤੀ ਵਰਤੋਂ-ਰੂਪ ਘੋਰ ਬੇਅਦਬੀ (ਗੁ: ਬਿਲਾਸ – ਕਿਸ਼ਤ ਨੰ: 50)--- ਗੁਰਬਖ਼ਸ਼ ਸਿੰਘ ਕਾਲਾ ਅਫ਼ਗਾਨਾ
ਸੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੀ ਸੰਪਾਦਨਾ ਦੇ ਪ੍ਰਬੰਧ (ਗੁ: ਬਿਲਾਸ – ਕਿਸ਼ਤ ਨੰ: 49)--- ਗੁਰਬਖ਼ਸ਼ ਸਿੰਘ ਕਾਲਾ ਅਫ਼ਗਾਨਾ
ਪੰਚਮ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨੇ ਸ੍ਰੀ ਹਰਿਮੰਦਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕੀਤੇ (ਗੁ: ਬਿਲਾਸ – ਕਿਸ਼ਤ ਨੰ: 48)--- ਗੁਰਬਖ਼ਸ਼ ਸਿੰਘ ਕਾਲਾ ਅਫ਼ਗਾਨਾ
ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦੀ ਪਾਵਨ ਜ਼ਾਤ ਨਾਲ ਕੀਤਾ ਘਿਣਾਵਣਾ ਮਖ਼ੌਲ (ਗੁ: ਬਿਲਾਸ – ਕਿਸ਼ਤ ਨੰ: 47)--- ਗੁਰਬਖ਼ਸ਼ ਸਿੰਘ ਕਾਲਾ ਅਫ਼ਗਾਨਾ
ਸੰਨ੍ਹ (ਸਾਹਿਬ) ਦੀ ਪੂਜਾ (ਗੁ: ਬਿਲਾਸ – ਕਿਸ਼ਤ ਨੰ: 46)--- ਗੁਰਬਖ਼ਸ਼ ਸਿੰਘ ਕਾਲਾ ਅਫ਼ਗਾਨਾ
ਸਤਿਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਜੀ ਦੀ ਘੋਰ ਨਿਰਾਦਰੀ (ਗੁ: ਬਿਲਾਸ – ਕਿਸ਼ਤ ਨੰ: 45)--- ਗੁਰਬਖ਼ਸ਼ ਸਿੰਘ ਕਾਲਾ ਅਫ਼ਗਾਨਾ
ਕਥਿਤ ਚਮਤਕਰੀ ਘੋੜੀ ਦੇ ਮਨ ਵਿੱਚ ਗੁਰੂ ਮਿਲਾਪ ਦੀ ਤਾਂਘ? (ਗੁ: ਬਿਲਾਸ – ਕਿਸ਼ਤ ਨੰ: 44)--- ਗੁਰਬਖ਼ਸ਼ ਸਿੰਘ ਕਾਲਾ ਅਫ਼ਗਾਨਾ
“ਪਦਮਾਸਨ ਕਰਿ ਲਗੀ ਸਮਾਧਿ” (ਗੁ: ਬਿਲਾਸ – ਕਿਸ਼ਤ ਨੰ: 43)--- ਗੁਰਬਖ਼ਸ਼ ਸਿੰਘ ਕਾਲਾ ਅਫ਼ਗਾਨਾ
ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸੰਨ੍ਹ ਸਾਹਿਬ (ਗੁ: ਬਿਲਾਸ – ਕਿਸ਼ਤ ਨੰ: 42)--- ਗੁਰਬਖ਼ਸ਼ ਸਿੰਘ ਕਾਲਾ ਅਫ਼ਗਾਨਾ
(ਗੁਰੂ) ਅਮਰਦਾਸ ਜੀ ਨੂੰ ਗੁਰਿਆਈ (ਗੁ: ਬਿਲਾਸ – ਕਿਸ਼ਤ ਨੰ: 41)--- ਗੁਰਬਖ਼ਸ਼ ਸਿੰਘ ਕਾਲਾ ਅਫ਼ਗਾਨਾ
ਕੇਵਲ ਦਰਸ਼ਨ ਮਾਤ੍ਰ ਤੋ ‘ਪੁਰੀ ਹਮਾਰੀ’ ਵਿੱਚ ਵਾਸਾ?(ਗੁ: ਬਿਲਾਸ – ਕਿਸ਼ਤ ਨੰ: 40)--- ਗੁਰਬਖ਼ਸ਼ ਸਿੰਘ ਕਾਲਾ ਅਫ਼ਗਾਨਾ
ਹਠ ਕਰਮ ਅਤੇ ਗੁਰੂ ਬਾਣੀ-ਕਰੀਰ ਦਾ ਕਿੱਲਾ ਚਾਰ ਪਦਾਰਥਾਂ ਦਾ ਦਾਤਾ?(ਗੁ: ਬਿਲਾਸ – ਕਿਸ਼ਤ ਨੰ: 39)--- ਗੁਰਬਖ਼ਸ਼ ਸਿੰਘ ਕਾਲਾ ਅਫ਼ਗਾਨਾ
ਗੁਰੂ ਅੰਗਦ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਇਸ਼ਨਾਨ ਲਈ ਕਥਿਤ ਹਠ-ਸੇਵਾ ਗੁਰਮਤਿ-ਬਿਬੇਕਤਾ ਦੀ ਕਸਵੱਟੀ ਤੇ(ਗੁ: ਬਿਲਾਸ – ਕਿਸ਼ਤ ਨੰ: 38)--- ਗੁਰਬਖ਼ਸ਼ ਸਿੰਘ ਕਾਲਾ ਅਫ਼ਗਾਨਾ
ਬਾਬਾ ਦਾਤੂ ਜੀ ਦੀ ਆਪ ਬੀਤੀ ਦਾ ਅਰੰਭ- ਭੂਤ ਪ੍ਰੇਤ ਅਤੇ ਗੁਰਮਤਿ (ਗੁ: ਬਿਲਾਸ – ਕਿਸ਼ਤ ਨੰ: 37)--- ਗੁਰਬਖ਼ਸ਼ ਸਿੰਘ ਕਾਲਾ ਅਫ਼ਗਾਨਾ
ਜਪ ਤਪ ਅਤੇ ਗੁਰਬਾਣੀ-ਗੋਇੰਦਵਾਲ ਤੋਂ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦੀ ਵਾਪਸੀ (ਗੁ: ਬਿਲਾਸ – ਕਿਸ਼ਤ ਨੰ: 36)--- ਗੁਰਬਖ਼ਸ਼ ਸਿੰਘ ਕਾਲਾ ਅਫ਼ਗਾਨਾ
ਸਤਿਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੀ ਘੋਰ (ਨਿਰਾਦਰੀ ਅਥਵਾ) ਬੇਅਦਬੀ (ਗੁ: ਬਿਲਾਸ – ਕਿਸ਼ਤ ਨੰ: 35)--- ਗੁਰਬਖ਼ਸ਼ ਸਿੰਘ ਕਾਲਾ ਅਫ਼ਗਾਨਾ
ਬਾਬਾ ਮੋਹਨ ਜੀ ਦੀ ਸਮਾਧੀ ---- ਪਾਵਨ ਗੁਰੂਬਾਣੀ ਦੀ ਘੋਰ ਬੇਅਦਬੀ (ਗੁ: ਬਿਲਾਸ – ਕਿਸ਼ਤ ਨੰ: 34)--- ਗੁਰਬਖ਼ਸ਼ ਸਿੰਘ ਕਾਲਾ ਅਫ਼ਗਾਨਾ
ਕੀ, ਬਾਬਾ ਮੋਹਨ ਜੀ ਵਾਕਿਆ ਹੀ ਬਾਲ ਬ੍ਰਹਮਚਾਰੀ ਸਨ? (ਗੁ: ਬਿਲਾਸ – ਕਿਸ਼ਤ ਨੰ: 33)--- ਗੁਰਬਖ਼ਸ਼ ਸਿੰਘ ਕਾਲਾ ਅਫ਼ਗਾਨਾ
ਬਾਬਾ ਮੋਹਨ ਜੀ ਤੋਂ ਪੋਥੀਆਂ ਲੈਣ ਜਾਣ ਵਾਲੀ ਗਾਥਾ (ਗੁ: ਬਿਲਾਸ – ਕਿਸ਼ਤ ਨੰ: 32)--- ਗੁਰਬਖ਼ਸ਼ ਸਿੰਘ ਕਾਲਾ ਅਫ਼ਗਾਨਾ
ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੀ ਸੰਪਾਦਨਾ ਦਾ ਵਿਚਾਰ (ਗੁ: ਬਿਲਾਸ – ਕਿਸ਼ਤ ਨੰ: 31)--- ਗੁਰਬਖ਼ਸ਼ ਸਿੰਘ ਕਾਲਾ ਅਫ਼ਗਾਨਾ
ਨਵਾਂ ਸ਼ੋਸ਼ਾ! ਅਖੇ ਗੁਰਬਾਣੀ-ਗਿਆਨ ਦਾ ਸੋਮਾ ਵੇਦ ਸ਼ਾਸਤ੍ਰ ਸਿਮ੍ਰਿਤੀਅ, ਬ੍ਰਾਹਮਣੀ ਗ੍ਰੰਥ …? (ਗੁ: ਬਿਲਾਸ – ਕਿਸ਼ਤ ਨੰ: 30)--- ਗੁਰਬਖ਼ਸ਼ ਸਿੰਘ ਕਾਲਾ ਅਫ਼ਗਾਨਾ
ਧਾਰਮਿਕ ਆਗੂ ਅਤੇ ਧਰਮੀ ਮਹਾਂਪੁਰਖ (ਗੁ: ਬਿਲਾਸ – ਕਿਸ਼ਤ ਨੰ: 29)--- ਗੁਰਬਖ਼ਸ਼ ਸਿੰਘ ਕਾਲਾ ਅਫ਼ਗਾਨਾ
ਕੌੜਾ ਸੱਚ: (ਗੁ: ਬਿਲਾਸ – ਕਿਸ਼ਤ ਨੰ: 28)--- ਗੁਰਬਖ਼ਸ਼ ਸਿੰਘ ਕਾਲਾ ਅਫ਼ਗਾਨਾ
ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਲਈ ‘ਸਾਹਿਬ ਬੁੱਢਾ ਜੀ’ ਸਰਬਕਲਾ ਸਮਰੱਥ ਅਤੇ ਚੰਗੇ ਮਾੜੇ ਥਿਤ, ਵਾਰ. ਮਹੂਰਤ ਆਦਿ (ਗੁ: ਬਿਲਾਸ – ਕਿਸ਼ਤ ਨੰ: 27)--- ਗੁਰਬਖ਼ਸ਼ ਸਿੰਘ ਕਾਲਾ ਅਫ਼ਗਾਨਾ
ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦਾ ਜੀ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਨੇ ਪਾਉਣਾ, “ਵਿਦਿਆ ਸੰਸਕਾਰ” ? (ਗੁ: ਬਿਲਾਸ – ਕਿਸ਼ਤ ਨੰ: 26)--- ਗੁਰਬਖ਼ਸ਼ ਸਿੰਘ ਕਾਲਾ ਅਫ਼ਗਾਨਾ
ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਜਾਦੂ-ਟੂਣਿਆਂ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ? (ਗੁ: ਬਿਲਾਸ – ਕਿਸ਼ਤ ਨੰ: 25)--- ਗੁਰਬਖ਼ਸ਼ ਸਿੰਘ ਕਾਲਾ ਅਫ਼ਗਾਨਾ
ਸਤਿਗੁਰੂ ਗੁਰਮਤਿ ਵਿਰੋਧੀ ਕਰਮਕਾਂਡ ਕਰਨ ਦੇ ਧਾਰਨੀ? (ਗੁ: ਬਿਲਾਸ – ਕਿਸ਼ਤ ਨੰ: 24)--- ਗੁਰਬਖ਼ਸ਼ ਸਿੰਘ ਕਾਲਾ ਅਫ਼ਗਾਨਾ
ਵਡੇ ਭਰਾਤਾ ਜੀ ਦਾ ਵੈਰ ਅਤੇ ਗੁਰੂ ਇਤਹਾਸ ਨਾਲ ਘਿਣਾਵਣਾ ਠੱਠਾ (ਗੁ: ਬਿਲਾਸ – ਕਿਸ਼ਤ ਨੰ: 23)--- ਗੁਰਬਖ਼ਸ਼ ਸਿੰਘ ਕਾਲਾ ਅਫ਼ਗਾਨਾ
ਸਿੱਖ਼ਰਾਂ ਨੂੰ ਛੂਹ ਰਹੀ ਸਤਿਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੀ ਬੇਅਦਬੀ (ਗੁ: ਬਿਲਾਸ – ਕਿਸ਼ਤ ਨੰ: 22)--- ਗੁਰਬਖ਼ਸ਼ ਸਿੰਘ ਕਾਲਾ ਅਫ਼ਗਾਨਾ
ਦਹੀਂ ਵਿੱਚ ਜ਼ਹਿਰ, ਘਰ ਦਾ ਕੁੱਤਾ ਉਪੇਦਸ਼ਕ, ਬੂਕੁੰਠ ਗਮਨ? (ਗੁ: ਬਿਲਾਸ – ਕਿਸ਼ਤ ਨੰ: 21)--- ਗੁਰਬਖ਼ਸ਼ ਸਿੰਘ ਕਾਲਾ ਅਫ਼ਗਾਨਾ
ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਬ੍ਰਾਹਮਣੀ ਭੋਜਨ? ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਪੂਜਾ ਦੀ ਓਟ ਵਿੱਚ ਸੀਤਲਾ ਦੇਵੀ ਦੀ ਪੂਜਾ? (ਗੁ: ਬਿਲਾਸ – ਕਿਸ਼ਤ ਨੰ: 20)--- ਗੁਰਬਖ਼ਸ਼ ਸਿੰਘ ਕਾਲਾ ਅਫ਼ਗਾਨਾ
ਦੇਵਤਿਆਂ ਦੀ ਕਚਿਹਰੀ ਜੁੜਨੀ, ਲੜਾਈਆਂ ਛੇੜਨ ਦੇ ਢੰਗਾਂ ਬਾਰੇ ਵਿਚਾਰਾਂ ਅਤੇ ਕੰਧਾਂ ਕੋਠਿਆਂ ਦੀ ਪੂਜਾ (ਗੁ: ਬਿਲਾਸ – ਕਿਸ਼ਤ ਨੰ: 19)--- ਗੁਰਬਖ਼ਸ਼ ਸਿੰਘ ਕਾਲਾ ਅਫ਼ਗਾਨਾ
ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਘਰ ਨਾਲ ਕੋਝਾ ਠੱਠਾ ਅਤੇ ਸਰਪ-ਜੂਨੀ ਪਏ ਬ੍ਰਾਹਮਣ ਦਾ ਉਧਾਰ? (ਗੁ: ਬਿਲਾਸ – ਕਿਸ਼ਤ ਨੰ: 18)--- ਗੁਰਬਖ਼ਸ਼ ਸਿੰਘ ਕਾਲਾ ਅਫ਼ਗਾਨਾ
ਗੁਰਮਤਿ ਦਾ ਬੈਕੁੰਠ (ਗੁ: ਬਿਲਾਸ – ਕਿਸ਼ਤ ਨੰ: 17)--- ਗੁਰਬਖ਼ਸ਼ ਸਿੰਘ ਕਾਲਾ ਅਫ਼ਗਾਨਾ
ਵਧਾਈਆਂ ਤੇ ਦਾਨ (ਗੁ: ਬਿਲਾਸ – ਕਿਸ਼ਤ ਨੰ: 16)--- ਗੁਰਬਖ਼ਸ਼ ਸਿੰਘ ਕਾਲਾ ਅਫ਼ਗਾਨਾ
ਅਵਤਾਰ ਪ੍ਰਥਾ ਤੇ ਗੁਰਮਤਿ (ਗੁ: ਬਿਲਾਸ – ਕਿਸ਼ਤ ਨੰ: 15)--- ਗੁਰਬਖ਼ਸ਼ ਸਿੰਘ ਕਾਲਾ ਅਫ਼ਗਾਨਾ
ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਹਰਿਗੋਬਿੰਦ ਸਾਹਿਬ-ਰੂਪ ਚਤੁਰਭੁਜੀ ਰੱਬ ਜੀ ਦਾ ਜਨਮ? (ਗੁ: ਬਿਲਾਸ – ਕਿਸ਼ਤ ਨੰ: 14)--- ਗੁਰਬਖ਼ਸ਼ ਸਿੰਘ ਕਾਲਾ ਅਫ਼ਗਾਨਾ
ਤੀਰਥਾਂ ਤੇ ਇਸ਼ਨਾਨ ਦਾ ਫਲ ਅਤੇ ਗੁਰਮਤਿ (ਗੁ: ਬਿਲਾਸ – ਕਿਸ਼ਤ ਨੰ: 13)--- ਗੁਰਬਖ਼ਸ਼ ਸਿੰਘ ਕਾਲਾ ਅਫ਼ਗਾਨਾ
ਸੰਸਾਰੀ ਰਿਸ਼ਤੇ, ਪਰਵਾਰ ਨੂੰ ਭਾਜੜ ਅਤੇ ਸੁਰਗ ਨਰਕ (ਗੁ: ਬਿਲਾਸ – ਕਿਸ਼ਤ ਨੰ: 12)--- ਗੁਰਬਖ਼ਸ਼ ਸਿੰਘ ਕਾਲਾ ਅਫ਼ਗਾਨਾ
ਮੰਦਾ ਕਿਸ ਨੋ ਆਖੀਐ, ਛਿਨ ਵਿਚ ਹੀ ਗਰਭਵਤੀ ਹੋਣਾ ਅਤੇ ਅਸਥਾਨ ਵੀ ਵਰ ਦਾਤਾ? (ਗੁ: ਬਿਲਾਸ – ਕਿਸ਼ਤ ਨੰ: 11)--- ਗੁਰਬਖ਼ਸ਼ ਸਿੰਘ ਕਾਲਾ ਅਫ਼ਗਾਨਾ
ਸੰਤ ਪਦ ਅਤੇ ਨੰਗੇ ਪੈਰੀਂ ਜਾਣ ਬਾਰੇ (ਗੁ: ਬਿਲਾਸ – ਕਿਸ਼ਤ ਨੰ: 10)--- ਗੁਰਬਖ਼ਸ਼ ਸਿੰਘ ਕਾਲਾ ਅਫ਼ਗਾਨਾ
ਬੀੜ ਨੂੰ ਜਾਂਦੇ ਮਾਤਾ ਗੰਗਾ ਜੀ ਦੇ ਜਲੂਸ ਦਾ ਇੱਕ ਇਹ ਪੱਖ (ਗੁ: ਬਿਲਾਸ – ਕਿਸ਼ਤ ਨੰ: 09)--- ਗੁਰਬਖ਼ਸ਼ ਸਿੰਘ ਕਾਲਾ ਅਫ਼ਗਾਨਾ
ਮਾਤਾ ਗੰਗਾ ਜੀ ਜਲੂਸ ਦੀ ਸ਼ਕਲ ਵਿੱਚ ਬਾਬਾ ਬੁੱਢਾ ਜੀ ਵਲ ਤੁਰੇ ਅਤੇ ਬਾਉਲੀ ਦਾ ਕੜ ਪਾਟਣ ਦੀ ਗਲ (ਗੁ: ਬਿਲਾਸ – ਕਿਸ਼ਤ ਨੰ: 08)--- ਗੁਰਬਖ਼ਸ਼ ਸਿੰਘ ਕਾਲਾ ਅਫ਼ਗਾਨਾ
ਮਾਤਾ ਗੰਗਾ ਜੀ ਬਾਬਾ ਬੁੱਢਾ ਜੀ ਕੋਲੋਂ ਪੁੱਤਰ ਮੰਗਣ ਗਏ (ਗੁ: ਬਿਲਾਸ – ਕਿਸ਼ਤ ਨੰ: 07)--- ਗੁਰਬਖ਼ਸ਼ ਸਿੰਘ ਕਾਲਾ ਅਫ਼ਗਾਨਾ
ਮਨ ਇਛੇ ਫਲ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਣ ਬਾਰੇ ਗੁਰਮਤਿ ਸਿਧਾਂਤ (ਗੁ: ਬਿਲਾਸ – ਕਿਸ਼ਤ ਨੰ: 06)--- ਗੁਰਬਖ਼ਸ਼ ਸਿੰਘ ਕਾਲਾ ਅਫ਼ਗਾਨਾ
ਗੁਰਮਤਿ ਦੀ ਘੋਰ ਖੰਡਨਾ (ਗੁ: ਬਿਲਾਸ – ਕਿਸ਼ਤ ਨੰ: 05)--- ਗੁਰਬਖ਼ਸ਼ ਸਿੰਘ ਕਾਲਾ ਅਫ਼ਗਾਨਾ
‘ਸਭਿ ਸੰਤਨ ਕੇ ਪ੍ਰਾਨ’ (ਗੁ: ਬਿਲਾਸ – ਕਿਸ਼ਤ ਨੰ: 04)--- ਗੁਰਬਖ਼ਸ਼ ਸਿੰਘ ਕਾਲਾ ਅਫ਼ਗਾਨਾ
ਚੰਡਕਾ ਦਾ ਵਰ ਅਤੇ ਗੁਰਮਤਿ (ਗੁ: ਬਿਲਾਸ – ਕਿਸ਼ਤ ਨੰ: 03)--- ਗੁਰਬਖ਼ਸ਼ ਸਿੰਘ ਕਾਲਾ ਅਫ਼ਗਾਨਾ
ਦੇਵੀ ਦੇਵਤੇ ਅਤੇ ਗੁਰਮਤਿ (ਗੁ: ਬਿਲਾਸ – ਕਿਸ਼ਤ ਨੰ: 02)--- ਗੁਰਬਖ਼ਸ਼ ਸਿੰਘ ਕਾਲਾ ਅਫ਼ਗਾਨਾ
ਜਾਣ ਪਛਾਣ ਅਤੇ ਭੂਮਿਕਾ (ਗੁ: ਬਿਲਾਸ – ਕਿਸ਼ਤ ਨੰ: 01)--- ਗੁਰਬਖ਼ਸ਼ ਸਿੰਘ ਕਾਲਾ ਅਫ਼ਗਾਨਾ
ਤਖ਼ਤ ਸਾਹਿਬਾਨ ਅਤੇ ‘ਹੁਕਮਨਾਮਿਆਂ’ ਬਾਰੇ--- ਗੁਰਬਖਸ਼ ਸਿੰਘ ਕਾਲਾ ਅਫ਼ਗਾਨਾ
‘ਗੁਰਮਤਿ ਬਨਾਮ ਅਜੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਰੱਖੜਾ’--- ਗੁਰਬਖ਼ਸ਼ ਸਿੰਘ ਕਾਲਾ ਅਫ਼ਗਾਨਾ
ਗੁਰਿ ਕਾਢੀ ਬਾਹ ਕੁਕੀਜੈ (ਕਿਸ਼ਤ ਨੰ: 08)--- ਗੁਰਬਖ਼ਸ਼ ਸਿੰਘ ਕਾਲਾ ਅਫ਼ਗਾਨਾ
ਗੁਰਿ ਕਾਢੀ ਬਾਹ ਕੁਕੀਜੈ (ਕਿਸ਼ਤ ਨੰ: 07)--- ਗੁਰਬਖ਼ਸ਼ ਸਿੰਘ ਕਾਲਾ ਅਫ਼ਗਾਨਾ
ਗੁਰਿ ਕਾਢੀ ਬਾਹ ਕੁਕੀਜੈ (ਕਿਸ਼ਤ ਨੰ: 06)--- ਗੁਰਬਖ਼ਸ਼ ਸਿੰਘ ਕਾਲਾ ਅਫ਼ਗਾਨਾ
ਗੁਰਿ ਕਾਢੀ ਬਾਹ ਕੁਕੀਜੈ (ਕਿਸ਼ਤ ਨੰ: 05)--- ਗੁਰਬਖ਼ਸ਼ ਸਿੰਘ ਕਾਲਾ ਅਫ਼ਗਾਨਾ
ਗੁਰਿ ਕਾਢੀ ਬਾਹ ਕੁਕੀਜੈ (ਕਿਸ਼ਤ ਨੰ: 04)--- ਗੁਰਬਖ਼ਸ਼ ਸਿੰਘ ਕਾਲਾ ਅਫ਼ਗਾਨਾ
ਗੁਰਿ ਕਾਢੀ ਬਾਹ ਕੁਕੀਜੈ (ਕਿਸ਼ਤ ਨੰ: 03)--- ਗੁਰਬਖ਼ਸ਼ ਸਿੰਘ ਕਾਲਾ ਅਫ਼ਗਾਨਾ
ਗੁਰਿ ਕਾਢੀ ਬਾਹ ਕੁਕੀਜੈ (ਕਿਸ਼ਤ ਨੰ: 2)--- ਗੁਰਬਖ਼ਸ਼ ਸਿੰਘ ਕਾਲਾ ਅਫ਼ਗਾਨਾ
ਸਮਾਧਾਨ ਗੋਚਰੇ ਕੁੱਝ ਸ਼ੰਕੇ--- ਗੁਰਬਖ਼ਸ਼ ਸਿੰਘ ਕਾਲਾ ਅਫ਼ਗਾਨਾ
iPiraf mwkf klf idKfrI --- gurbKLsL isMG kflf aPLgLfnf
guir kfZI bfh kukIjY --- gurbKLsL isMG kflf aPLgfnf
mfiKAuN ijhf kOVf scu---gurbKLsL isMG kflf aPLgfnf
"kI BwtF dy svIey gurbfxI hn" ?---gurbKLsL isMG kflf aPLgfnf
kiQq mfqf kOlF dI aslIXq ?---gurbKLsL isMG (kflf aPLgLfnf)
ijAu jorU isrnfvxI ---gurbKLsL isMG kflf aPLgLfnf
"iKmf mMgx leI sRI akfl qKLq sfihb ivKy pysL hox leI aMimRqsr puwjx dIaF aKLbfrI KLbrF, aqy dfsry gurbKLsL isMG df pwK"---gurbKLsL isMG kflf aPLgfnf
AuWc kotI dy ivdvfn pRoihq nOjvfn nUM hfridk sLrDFjlI---gurbKLsL isMG kflf aPLgLfnf
smilMgI sMbMD aqy gurmiq---gurbKLsL isMG kflf aPLgLfnf
JUTu n boil pfzy scu khIaY---gurbKLsL isMG kflf aPgfnf
'sfzf ivrsf sfzf gOrv' dy blivMdrpfl isMG nUM Kuwlf KLq---gurbKLsL isMG kflf aPgfnf
joigMdr isMG vydFqI vl pwqr---gurbKLsL isMG kflf aPgfnf
gurcrn isMG tOhVf nUM KuwlI icWTI---gurbKLsL isMG kflf aPgfnf
'afgU lY AuJiV pvY iksu kry pukfrf'---gurbKLsL isMG kflf aPgfnf
aprfDF dy vrvy sihq Drm XuwD ivc jUJx dI "llkfr"---gurbKLsL isMG kflf aPgfnf
akfl qKLq dy syvfdfr (jQydfr) joigMdr isMG vydFqI nUM KuwlI icWTI---gurbKLsL isMG kflf aPgfnf
akfl qKLq dy syvfdfr (jQydfr) nUM gur iblas pf: 6 vfry iliKaf ieWk Kq---gurbKLsL isMG kflf aPgfnf
akfl qKLq dy syvfdfr (jQydfr) df kflf aPgfnF nUM 10 PrvrI nUM akfl qKLq qy pysL hox df afdysL aqy Aus df AuWqr---gurbKLsL isMG kflf aPgfnf
akfl qKLq dy syvfdfr (jQydfr) vwl ieWk pwqr---gurbKLsL isMG kflf aPgfnf
(jQydfr) vydFqI dy Kuwly pwqr df AuWqr---gurbKLsL isMG kflf aPgfnf
iswK dI qfrIP---gurbKLsL isMG kflf aPgfnf
rfmfiex kQf pRqI gMBIr sMikaF df vyrvf ---gurbKLsL isMG kflf aPgfnf
lohVI---gurbKLsL isMG kflf aPgfnf
ikqfbF qy pfbMdI aqy pysLI vfry (jQydfr vydFqI) nUM pwqr---gurbKLsL isMG kflf aPgfnf
ikRsLn Bgvfn qy klgLIDr ---gurbKLsL isMG kflf aPgfnf
Bgvfn rfm cMdR jI ---gurbKLsL isMG kflf aPgfnf
DrmsLflf qoN hirmMdr ikvyN bixaf? ---gurbKLsL isMG kflf aPgfnf
dsm gRMQ vfry, igafnI hrbMs isMG inrxY Bvn pitaflf nfl hoieaf icwTI pwqr---gurbKLsL isMG kflf aPgfnf
vfDU sLfdIaF df Jumylf ---gurbKLsL isMG kflf aPgfnf
bynqI cOpeI vfry vIcfr ---gurbKLsL isMG kflf aPgfnf
dyh iSsLLvf br moih iehY---gurbKLsL isMG kflf aPgfnfW
dsmysL jI dy srIrk drsLn ? --gurbKLsL isMG kflf aPgfnf
nfnk aMimRqu eyku hY---gurbKLsL isMG kflf aPgfnf
zyrfvfd aqy imrqk sMskfr --gurbKLsL isMG kflf aPgfnf
krmkFzI zyry vwly sfDF nUM icWTI ---gurbKLsL isMG kflf aPgfnf
kwcI bol bfxI ---gurbKLsL isMG kflf aPgfnf
iewk KLq gurcrn isMG tOhVf aqy rxjIq isMG GtOrf jI dy nfm---gurbKLsL isMG kflf aPgfnf
hymkuMt aqy gurmiq --gurbKLsL isMG kflf aPgfnf