(ਇਹ ਜ਼ਰੂਰੀ ਨਹੀਂ ਕਿ ‘ਸਿੱਖ ਮਾਰਗ’ ਤੇ ਛਪੀ ਹੋਈ ਹਰ ਲਿਖਤ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਹਿਮਤ ਹੋਈਏ। ਕਿਸੇ ਨੁਕਤੇ ਬਾਰੇ ਸਾਡੇ ਖਿਆਲ ਲੇਖਕ ਨਾਲੋਂ ਵੱਖਰੇ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ)

ਦਸਮ ਗ੍ਰੰਥ, ਸਰਬ ਲੋਹ ਗ੍ਰੰਥ, ਰਹਿਤਨਾਮੇ, ਪੁਰਾਤਨ ਜਨਮ ਸਾਖੀਆਂ, ਤੇ ਹੋਰ ਪੁਸਤਕਾਂ--- ਡਾ: ਗੁਰਮੁਖ ਸਿੰਘ ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ
ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੇ ਸ਼ਬਦਾਂ ਦੇ ਅਰਥ, ਕਿਸ਼ਤ ਛੇਵੀਂ--- ਡਾ: ਗੁਰਮੁਖ ਸਿੰਘ
ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੇ ਸ਼ਬਦਾਂ ਦੇ ਅਰਥ ਵਿਚਾਰ ਕਿਸ਼ਤ ਪੰਜਵੀਂ--- ਡਾ: ਗੁਰਮੁਖ ਸਿੰਘ
ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੇ ਸ਼ਬਦਾਂ ਦੇ ਅਰਥ/ਵਿਚਾਰ ਕਿਸ਼ਤ ਚੌਥੀ--- ਡਾ: ਗੁਰਮੁਖ ਸਿੰਘ
ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੇ ਸ਼ਬਦਾਂ ਦੇ ਅਰਥ/ਵਿਚਾਰ (ਕਿਸ਼ਤ ਤੀਜੀ)---ਡਾ: ਗੁਰਮੁਖ ਸਿੰਘ
ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੇ ਸ਼ਬਦਾਂ ਦੇ ਅਰਥ/ਵਿਚਾਰ (ਕਿਸ਼ਤ ਦੂਜੀ)---ਡਾ. ਗੁਰਮੁਖ ਸਿੰਘ
ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੇ ਸ਼ਬਦਾਂ ਦੇ ਅਨੁਭਵੀ ਅਰਥ/ਵਿਚਾਰ (ਕਿਸ਼ਤ ਪਹਿਲੀ)--- ਡਾ. ਗੁਰਮੁਖ ਸਿੰਘ
ਗੁਰਬਾਣੀ ਉਪਦੇਸ਼--- ਡਾ: ਗੁਰਮੁਖ ਸਿੰਘ
ਗੁਰੂ/ਸਤਿਗੁਰੂ ਗੁਰਬਾਣੀ ਉਪਦੇਸ਼ਾ ਅਨੁਸਾਰ--- ਡਾ. ਗੁਰਮੁਖ ਸਿੰਘ
ਮਾਇਆ--- ਡਾ. ਗੁਰਮੁਖ ਸਿੰਘ
ਦਸਮ ਗ੍ਰੰਥ ਵਿਚਾਰ ਗੋਸ਼ਟੀ ਲਈ ਮੂਲ ਤਥ ਤੇ ਪੇਸ਼ਕਾਰੀ--- ਡਾ: ਗੁਰਮੁਖ ਸਿੰਘ
੧੯੩੬ ਵਿੱਚ ਬਣੀ ਸਿਖ ਰਹਿਤ ਮਰਯਾਦਾ ਤੇ ਖੰਡੇ ਦੀ ਪਹੁਲ 02--- ਡਾ: ਗੁਰਮੁਖ ਸਿੰਘ
੧੯੩੬ ਵਿੱਚ ਬਣੀਂ ਸਿਖ ਰਹਿਤ ਮਰਯਾਦਾ ਤੇ ਖੰਡੇ ਦੀ ਪਹੁਲ--- ਡਾ: ਗੁਰਮੁਖ ਸਿੰਘ
ਗੁਰਬਾਣੀ ਦਾ ਸਾਰ ਉਪਦੇਸ਼ ਨਾਮ ਜਪਣਾ--- ਡਾ: ਗੁਰਮੁਖ ਸਿੰਘ
੧੯੩੬ ਵਿੱਚ ਬਣੀ ਪੰਥਕ ਰਹਿਤ ਮਰਯਾਦਾ ਦੇ ਸਰੋਤਾਂ ਦਾ ਅਧਿਐਨ--- ਡਾ: ਗੁਰਮੁਖ ਸਿੰਘ
ਗੁਰਬਾਣੀ ਦਾ ਸਾਰ ਤਤ ਗੁਰਬਾਣੀ ਉਪਦੇਸ਼ਾਂ ਅਨੁਸਾਰ02--- ਡਾ: ਗੁਰਮੁਖ ਸਿੰਘ
ਗੁਰਬਾਣੀ ਦਾ ਸਾਰ ਤਤ ਗੁਰਬਾਣੀ ਉਪਦੇਸ਼ਾਂ ਅਨੁਸਾਰ01--- ਡਾ: ਗੁਰਮੁਖ ਸਿੰਘ
ਅਰਦਾਸ ਕਿਸ ਅੱਗੇ--- ਡਾ: ਗੁਰਮੁਖ ਸਿੰਘ
ਮਨ ਬੁਧੀ ਦੀ ਗੁਰਬਾਣੀ ਅਨੁਸਾਰ ਵਿਚਾਰ--- ਡਾ: ਗੁਰਮੁਖ ਸਿੰਘ
ਸਿੱਖ ਧਰਮ ਵਿੱਚ ਪਰਵੇਸ਼ ਦੀ ਵਿਧੀ ਗੁਰਬਾਣੀ ਉਪਦੇਸਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਤੇ ‘ਗੁਰਬਾਣੀ ਅਧਾਰ’ ਤੇ ਸਿੱਖ ਦੀ ਪਛਾਣ--- ਡਾ: ਗੁਰਮੁਖ ਸਿੰਘ
ਨਾਮ ਕੀ ਹੈ, ਗੁਰਮਤ ਨਾਮ ਸਿਮਰਨ ਦੀ ਵਿਚਾਰ (ਭਾਗ ਦੂਜਾ)--- ਡਾ: ਗੁਰਮੁਖ ਸਿੰਘ
ਨਾਮ ਕੀ ਹੈ, ਗੁਰਮਤ ਨਾਮ ਸਿਮਰਨ ਦੀ ਵਿਚਾਰ--- ਡਾ: ਗੁਰਮੁਖ ਸਿੰਘ
ਦਸਮ ਗ੍ਰੰਥ ਦੀਆਂ ਰਚਨਾਵਾਂ (ਜ਼ਫ਼ਰਨਾਮਾ)--- ਡਾ: ਗੁਰਮੁਖ ਸਿੰਘ
ਦਸਮ ਗ੍ਰੰਥ ਦੀਆਂ ਰਚਨਾਵਾਂ (ਤ੍ਰਿਯਾ ਚਰਿਤ੍ਰ)--- ਡਾ: ਗੁਰਮੁਖ ਸਿੰਘ
ਦਸਮ ਗ੍ਰੰਥ ਦੀਆਂ ਰਚਨਾਵਾਂ (ਸ਼ਸਤ੍ਰ ਨਾਮ ਮਾਲਾ)--- ਡਾ: ਗੁਰਮੁਖ ਸਿੰਘ
ਦਸਮ ਗ੍ਰੰਥ ਦੀਆਂ ਰਚਨਾਵਾਂ (ਖਾਲਸਾ ਮਹਿਮਾ)--- ਡਾ: ਗੁਰਮੁਖ ਸਿੰਘ
ਦਸਮ ਗ੍ਰੰਥ ਦੀਆਂ ਰਚਨਾਵਾਂ (33 ਸਵੈਯੇ)--- ਡਾ: ਗੁਰਮੁਖ ਸਿੰਘ
ਦਸਮ ਗ੍ਰੰਥ ਦੀਆਂ ਰਚਨਾਵਾਂ (ਰਾਮਕਲੀ ਪਾਤਸ਼ਾਹੀ 10)--- ਡਾ: ਗੁਰਮੁਖ ਸਿੰਘ
ਦਸਮ ਗ੍ਰੰਥ ਦੀਆਂ ਰਚਨਾਵਾਂ (ਅਬ ਚਉਬੀਸ ਅਵਤਾਰ)--- ਡਾ: ਗੁਰਮੁਖ ਸਿੰਘ
ਦਸਮ ਗ੍ਰੰਥ ਦੀਆਂ ਰਚਨਾਵਾਂ (ਅਬ ਗਿਆਨ ਪ੍ਰਬੋਧ)--- ਡਾ: ਗੁਰਮੁਖ ਸਿੰਘ
ਦਸਮ ਗ੍ਰੰਥ ਦੀਆਂ ਰਚਨਾਵਾਂ (ਵਾਰ ਸ੍ਰੀ ਭਗਉਤੀ ਜੀ ਕੀ)--- ਡਾ: ਗੁਰਮੁਖ ਸਿੰਘ
ਦਸਮ ਗ੍ਰੰਥ ਦੀਆਂ ਰਚਨਾਵਾਂ (ਬਚਿਤ੍ਰ ਨਾਟਕ)--- ਡਾ: ਗੁਰਮੁਖ ਸਿੰਘ
ਦਸਮ ਗ੍ਰੰਥ ਦੀਆਂ ਰਚਨਾਵਾਂ (ਅਕਾਲ ਉਸਤਤਿ)--- ਡਾ: ਗੁਰਮੁਖ ਸਿੰਘ
ਦਸਮ ਗ੍ਰੰਥ ਦੀਆਂ ਰਚਨਾਵਾਂ (ਜਾਪੁ ਸਾਹਿਬ)--- ਡਾ: ਗੁਰਮੁਖ ਸਿੰਘ
ਦਸਮ ਗ੍ਰੰਥ ਦੀਆਂ ਰਚਨਾਵਾਂ--- ਡਾ: ਗੁਰਮੁਖ ਸਿੰਘ
ਗੁਰਬਾਣੀ ਉਪਦੇਸ਼ ਤੋਂ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਤੇ ਕਾਲ ਪੁਰਖ ਦਾ ਭੇਦ--- ਡਾ: ਗੁਰਮੁਖ ਸਿੰਘ
ਵੇਦ ਬਾਣੀ ਬਾਰੇ ਗੁਰਬਾਣੀ ਕੀ ਉਪਦੇਸ਼ ਦਿੰਦੀ ਹੈ--- ਡਾ: ਗੁਰਮੁਖ ਸਿੰਘ
ਗੁਰਬਾਣੀ ਉਪਦੇਸ਼ ਦਾ ਸਾਰ--- ਡਾ: ਗੁਰਮੁਖ ਸਿੰਘ
ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਬਾਣੀ ਦਾ ਸੰਕਲਨ--- ਡਾ: ਗੁਰਮੁਖ ਸਿੰਘ
ਦਸਮ ਗ੍ਰੰਥ, ਪੁਰਾਤਨ ਇਤਿਹਾਸਕ ਪੁਸਤਕਾਂ ਤੇ ਰਹਿਤਨਾਮੇ--- ਡਾ: ਗੁਰਮੁਖ ਸਿੰਘ
ਦਸਮ ਗ੍ਰੰਥ ਦੀ ਸੰਖੇਪ ਜਾਣਕਾਰੀ ਤੇ ਸੰਕਲਨ--- ਡਾ: ਗੁਰਮੁਖ ਸਿੰਘ
ਦਸਮ ਗ੍ਰੰਥ ਦੀ ਵਿਚਾਰ ਦਾ ਸਾਰ--- ਡਾ: ਗੁਰਮੁਖ ਸਿੰਘ