(ਇਹ ਜ਼ਰੂਰੀ ਨਹੀਂ ਕਿ ‘ਸਿੱਖ ਮਾਰਗ’ ਤੇ ਛਪੀ ਹੋਈ ਹਰ ਲਿਖਤ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਹਿਮਤ ਹੋਈਏ। ਕਿਸੇ ਨੁਕਤੇ ਬਾਰੇ ਸਾਡੇ ਖਿਆਲ ਲੇਖਕ ਨਾਲੋਂ ਵੱਖਰੇ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ)

ਗੁਰਬਾਣੀ ਵਿੱਚ ਸੇਵਾ ਦਾ ਸੰਕਲਪ--- ਸਾਵਣ ਸਿੰਘ
ਗੁਰਬਾਣੀ ਵਿੱਚ ਮੌਤ ਦਾ ਸੰਕਲਪ--- ਸਾਵਣ ਸਿੰਘ
ਗੁਰਬਾਣੀ ਵਿਭਚਾਰੀ ਰੁਚੀ ਵਿਰੁਧ ਤਾੜਨਾ ਕਰਦੀ ਹੈ--- ਸਾਵਣ ਸਿੰਘ
ਗੁਰਬਾਣੀ ਸੁਚੱਜੀ ਵਾਰਤਾਲਾਪ ਲਈ ਪ੍ਰੇਰਦੀ ਹੈ--- ਸਾਵਣ ਸਿੰਘ
ਗੁਰਬਾਣੀ ਵਿੱਚ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਦਾ ਸੰਕਲਪ--- ਸਾਵਣ ਸਿੰਘ
ਗੁਰਬਾਣੀ ਵਿੱਚ ਉੱਦਮ ਦਾ ਸੰਕਲਪ--- ਸਾਵਣ ਸਿੰਘ
ਗੁਰਬਾਣੀ ਵਿੱਚ ਖਿਮਾ ਦਾ ਸੰਕਲਪ--- ਸਾਵਣ ਸਿੰਘ
ਗੁਰਬਾਣੀ ਵਿੱਚ ਸਰਬੱਤ ਦੇ ਭਲੇ ਦਾ ਸੰਕਲਪ--- ਸਾਵਣ ਸਿੰਘ
ਗੁਰਬਾਣੀ ਵਿੱਚ ਹਉਮੈ ਦਾ ਸੰਕਲਪ--- ਸਾਵਣ ਸਿੰਘ
ਗੁਰਬਾਣੀ ਵਿੱਚ ਦਾਨ ਦਾ ਸੰਕਲਪ--- ਸਾਵਣ ਸਿੰਘ
ਗੁਰੂ ਮਾਨਿਓ ਗ੍ਰੰਥ--- ਸਾਵਣ ਸਿੰਘ
ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ-- ਸੁਧਾਰਵਾਦੀ ਜਾਂ ਕ੍ਰਾਂਤੀਕਾਰੀ--- ਸਾਵਣ ਸਿੰਘ
ਗੁਰਬਾਣੀ ਵਿੱਚ ਪਰਉਪਕਾਰ ਦਾ ਸੰਕਲਪ--- ਸਾਵਣ ਸਿੰਘ