(ਇਹ ਜ਼ਰੂਰੀ ਨਹੀਂ ਕਿ ‘ਸਿੱਖ ਮਾਰਗ’ ਤੇ ਛਪੀ ਹੋਈ ਹਰ ਲਿਖਤ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਹਿਮਤ ਹੋਈਏ। ਕਿਸੇ ਨੁਕਤੇ ਬਾਰੇ ਸਾਡੇ ਖਿਆਲ ਲੇਖਕ ਨਾਲੋਂ ਵੱਖਰੇ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ)

ਭਾਉ ਭਗਤਿ ਕਰਿ ਨੀਚੁ ਸਦਾਏ--- ਮਨੋਹਰ ਸਿੰਘ ਪੁਰੇਵਾਲ
ਅਲਹੁ ਗੈਬੁ ਸਗਲ ਘਟ ਭੀਤਰਿ--- ਮਨੋਹਰ ਸਿੰਘ ਪੁਰੇਵਾਲ
ਸਭ ਮਹਿ ਸਚਾ ਏਕੋ ਸੋਈ--- ਮਨੋਹਰ ਸਿੰਘ ਪੁਰੇਵਾਲ
ਸਰਬ ਨਿਰੰਤਰਿ ਏਕੋ ਦੇਖੁ--- ਮਨੋਹਰ ਸਿੰਘ ਪੁਰੇਵਾਲ
ਘਟਿ ਘਟਿ ਜੋਤਿ ਨਿਰੰਤਰੀ ਬੂਝੈ ਗੁਰਮਤਿ ਸਾਰੁ--- ਮਨੋਹਰ ਸਿੰਘ ਪੁਰੇਵਾਲ
ਜਉ ਮਾਗਹਿ ਤਉ ਮਾਗਹਿ ਬੀਆ--- ਮਨੋਹਰ ਸਿੰਘ ਪੁਰੇਵਾਲ
ਲਖ ਖੁਸੀਆ ਪਾਤਿਸਾਹੀਆ ਜੇ ਸਤਿਗੁਰੁ ਨਦਰਿ ਕਰੇਇ--- ਮਨੋਹਰ ਸਿੰਘ ਪੁਰੇਵਾਲ
ਕੀਤਾ ਲੋੜੀਐ ਕੰਮੁ ਸੁ ਹਰਿ ਪਹਿ ਆਖੀਐ--- ਮਨੋਹਰ ਸਿੰਘ ਪੁਰੇਵਾਲ
ਜੀਵਨ ਮੁਕਤਿ ਗੁਰ ਸਬਦੁ ਕਮਾਏ--- ਮਨੋਹਰ ਸਿੰਘ ਪੁਰੇਵਾਲ
ਜਿਨ ਕਉ ਕ੍ਰਿਪਾਲ ਹੋਆ ਪ੍ਰਭੁ ਮੇਰਾ--- ਮਨੋਹਰ ਸਿੰਘ ਪੁਰੇਵਾਲ
ਸਤਿਗੁਰ ਪੂਛਿ ਨ ਮਾਰਗਿ ਚਾਲੀ ਸੂਤੀ ਰੈਣਿ ਵਿਹਾਣੀ--- ਮਨੋਹਰ ਸਿੰਘ ਪੁਰੇਵਾਲ
ਸੂਤੁ ਪਾਇ ਕਰੇ ਬੁਰਿਆਈ--- ਮਨੋਹਰ ਸਿੰਘ ਪੁਰੇਵਾਲ
ਅੰਤਰਿ ਮੈਲੁ ਜੇ ਤੀਰਥ ਨਾਵੈ, ਤਿਸੁ ਬੈਕੁੰਠ ਨ ਜਾਨਾਂ--- ਮਨੋਹਰ ਸਿੰਘ ਪੁਰੇਵਾਲ
ਗੁਰਮੁਖਿ ਕੋਇ ਨ ਦਿਸਈ ਢੂੰਢੇ ਤੀਰਥ ਜਾਤੀ ਮੇਲੇ--- ਮਨੋਹਰ ਸਿੰਘ ਪੁਰੇਵਾਲ
ਮਾਥੇ ਤਿਲਕੁ ਹਥਿ ਮਾਲਾ ਬਾਨਾਂ--- ਮਨੋਹਰ ਸਿੰਘ ਪੁਰੇਵਾਲ
ਏਹੜ ਤੇਹੜ ਛਡਿ ਤੂ ਗੁਰ ਕਾ ਸਬਦੁ ਪਛਾਣੁ--- ਮਨੋਹਰ ਸਿੰਘ ਪੁਰੇਵਾਲ
ਸੱਚੇ ਧਰਮ ਦਾ ਇੱਕੋ ਇੱਕ ਰਾਹ------ ਮਨੋਹਰ ਸਿੰਘ ਪੁਰੇਵਾਲ
ਗੁਰਬਾਣੀ ਦਾ ਧਰਮ--- ਮਨੋਹਰ ਸਿੰਘ ਪੁਰੇਵਾਲ