.
ਤੁਹਾਡਾ ਆਪਣਾ ਪੰਨਾ

This is your own page

ਸਭਿਅਕ ਭਾਸ਼ਾ ਅਤੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਦਾਇਰੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦੇ ਹੋਏ ਜਾਣਕਾਰੀ ਸਾਂਝੀ ਕਰੋ। ਨਿੱਜੀ/ਜਾਤੀ ਟਿੱਪਣੀਆਂ ਕਰਨ ਤੋਂ ਗੁਰੇਜ਼ ਕਰੋ ਇਹਨਾ ਹੱਦਾਂ ਨੂੰ ਪਾਰ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਤੇ ਬੈਨ/ਰੋਕ/ਬਲੌਕ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਕਾਰਵਾਈ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਜੇ ਕਰ ਆਪਣੀ ਲਿਖਤ ਨੂੰ ਯੂਨੀਕੋਡ ਵਿੱਚ ਤਬਦੀਲ ਕਰਨਾ ਹੈ ਤਾਂ ਹੇਠ ਲਿਖੇ ਲਿੰਕ ਤੇ ਜਾਓ। ਸਹਿਯੋਗ ਲਈ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ-ਸੰਪਾਦਕ)

Comments (1187)

Topic: Tuhada Apna
Sort
Facebookdel.icio.usStumbleUponDiggGoogle+TwitterLinkedIn
Gravatar
Sarbjit Singh (Sacromento, US)
ਸ. ਗੁਰਦੀਪ ਸਿੰਘ ਜੀ,
ਆਪ ਨੇ 3 ਫਰਵਰੀ ਨੂੰ ਲਿਖਿਆ ਸੀ, “ Exact date of Guru Gobind Singh Sahib's birth is 18 Dec 1661. Kesar Singh gives the year 1661 and Rehatnama Chaupa Singh's gives the exact date 18 Dec 1661, this is the only correct date which is given in rehatnama and all other dates are wrong”.
5 ਫਰਵਰੀ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਲਿਖਦੇ ਹੋ, “ਚਉਪਾ ਸਿੰਘ ਦੇ ਰਹਿਤਨਾਮੇ ਦੇ ਕਰਤੇ ਨੂੰ ਵੀ ਸੰਮਤ ਠੀਕ ਪਤਾ ਸੀ ਪਰ ਤਾਰੀਖ ਦੀ ਸਹੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਨਹੀ ਸੀ”।
6 ਫਰਵਰੀ ਨੂੰ ਆਪ ਜੀ ਲਿਖਦੇ ਹੋ, “ਰਹਿਤਨਾਮਾ ਚਉਪਾ ਸਿੰਘ ਦੀ ਤਾਰੀਖ ਦੀ ਗਲਤੀ ਦਾ ਮੁੱਖ ਕਾਰਨ ਪਦਮ ਦੀ ਟਿਪਣੀ ਸੀ, ਉਹ ਦੁਰੁਸਤ ਹੋ ਗਈ”।
ਸ. ਗੁਰਦੀਪ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਹੁਣ ਇਹ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿਓ ਕਿ ਤੁਹਾਡੀ ਕਿਸ ਗੱਲ ਤੇ ਯਕੀਨ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ?
6th February 2016 7:42am
Gravatar
Gurdeep Singh Baaghi (Ambala, India)
ਵੀਰ ਸਰਵਜੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ
18 dec 1661 ਦੀ ਤਾਰੀਖ ਸਹੀ ਹੈ। 1666 ਇ ਦੀ ਤਾਰੀਖ ਸੁਖਾ ਸਿੰਘ ਦੇ ਗੁਰਬਿਲਾਸ ਦੀ ਦੇਣ ਹੈ ਜੋ ਕਿ ਇਕ ਮਿਥੀਹਾਸਿਕ ਰਚਨਾ ਹੈ।
6th February 2016 7:01pm
Gravatar
Gurdeep Singh Baaghi (Ambala, India)
ਭਿੰਨ ਜਾਣਕਾਰੀ ਰਖਣ ਵਾਲੇ ਨੂੰ ਠੱਗ ਨਹੀ ਬਨਾ ਰਹਿਆ, ਜੋ ਲੋਕ ਸੱਚ ਜਾਣਦੇ ਹੋਏ ਵੀ ਨਹੀ ਮਨੰਦੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਭਾਈ ਸੱਜਨ ਵਾਂਗ ਦਿਲੇਰੀ ਦਿਖਾਉਣ ਨੂੰ ਕਹਿ ਰਹਿਆ ਹਾਂ।
ਡਾ ਸਾਹਿਬ ਲਫਜਾਂ ਦੇ ਪਿਛੇ ਦਾ ਭਾਵ ਪੜ੍ਹਨਾ ਵੀ ਇਕ ਕਲਾ ਹੈ, ਤੁਹਾਡਾ ਤੇ ਪੇਸ਼ਾ ਹੀ teaching ਦਾ ਰਹਿਆ ਹੈ।
6th February 2016 7:04pm
Gravatar
Sarbjit Singh (Sacromento, US)
ਸ. ਗੁਰਦੀਪ ਸਿੰਘ ਜੀ,
ਤੁਹਾਡੇ ਵਿਚਾਰ ਜਾਣਕੇ ਬਹੁਤ ਖੁਸ਼ੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਧੰਨਵਾਦ
6th February 2016 8:30pm
Gravatar
Iqbal Singh Dhillon (Chandigarh, India)
ਮਿਤੀ 26.01.2016 ਤੋਂ 28.01.2016 ਤਕ ਸ. ਗੁਰਦੀਪ ਸਿੰਘ ਬਾਗੀ ਜੀ ਵੱਲੋਂ’ ਸਿਖਮਾਰਗ’ ਵੈਬਸਾਈਟ ਦੇ ‘ਤੁਹਾਡਾ ਆਪਣਾ ਪੰਨਾਂ’ ਕਾਲਮ ਵਿਚ ਪਾਈਆਂ ਆਪਣੀਆਂ ਪੋਸਟਾਂ ਵਿਚ ਇੱਸੇ ਵੈਬਸਾਈਟ ਉੱਤੇ ਮੇਰੇ ਪਹਿਲਾਂ ਪਾਏ ਹੋਏ ਲੇਖ ਵਿੱਚੋਂ ਇਕ ਸਤਰ “ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਜੀ ਨੇ ਕੋਈ ਸੰਸਥਾਗਤ ਧਰਮ ਭਾਵ ਰਿਲੀਜਨ (religion) ਨਹੀਂ ਚਲਾਇਆ ਸੀ।.....” ਲੈ ਕੇ ਉਸ ਨੂੰ ਬਦਲ ਕੇ ਪੇਸ਼ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਅਤੇ ਮੇਰੇ ਵੱਲੋਂ ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਪੁੱਛੇ ਜਾਣ ਤੇ ਵੀ ਉਹ ਸਪਸ਼ਟ ਉੱਤਰ ਦੇਣ ਤੋਂ ਟਾਲ-ਮਟੋਲ ਕਰਦੇ ਰਹੇ। ਮੇਰੇ ਵਲੋਂ ਇਹ ਗੱਲ ਵੈਬਸਾਈਟ ਦੇ ਮਾਨਯੋਗ ਸੰਪਾਦਕ ਜੀ ਦੇ ਧਿਆਨ ਵਿਚ ਲਿਆਉਣ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਈ-ਮੇਲ ਰਾਹੀਂ ਹੇਠਾਂ ਦਿੱਤਾ ਸੁਝਾ ਦਿੱਤਾ ਸੀ:
“ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤੁਸੀਂ ਦੋ ਲਾਈਨਾਂ ਵਿਚ ਸਾਰੇ ਪਾਠਕਾਂ ਨੂੰ ਪੋਸਟ ਕਰਕੇ ਦੱਸੋ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਲੇਖ ਵਿੱਚ ਲਾਈਨ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੈ ਅਤੇ ਗੁਰਦੀਪ ਸਿੰਘ ਬਾਗੀ ਨੇ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਲਿਖੀ ਹੈ ਜਾਂ ਅਰਥ ਕੱਢਿਆ ਹੈ...”

‘ਸਿਖਮਾਰਗ’ ਵੈਬਸਾਈਟ ਦੇ ਮਾਨਯੋਗ ਸੰਪਾਦਕ ਜੀ ਦੀ ਇੱਛਾ ਅਨੁਸਾਰ ਮੇਰੇ ਵੱਲੋਂ ਵਿਚਾਰ-ਅਧੀਨ ਦੋਵੇਂ ਸਤਰਾਂ 03.02.2016 ਨੂੰ ਸਬੰਧਤ ਕਾਲਮ ਵਿਚ ਪਾਈ ਪੋਸਟ ਰਾਹੀਂ ਪੇਸ਼ ਕਰ ਦਿੱਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਸਨ ਜਿਸ ਉੱਤੇ ਸ. ਬਾਗੀ ਜੀ ਨੇ ਆਪਣਾ ਪਹਿਲਾ ਟਾਲ-ਮਟੋਲ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਪ੍ਰਤੀਕਰਮ ਦੁਹਰਾ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਕਿਉਂਕਿ ਸਤਰ “ਸਿੱਖੀ ਕੋਈ ਸੰਸਥਾਗਤ ਧਰਮ ਨਹੀ ਹੈ” ਸ. ਬਾਗੀ ਜੀ ਨੇ ਆਪਣੇ ਕੋਲੋਂ ਘੜ ਕੇ ਮੇਰੇ ਨਾਮ ਨਾਲ ਜੋੜੀ ਸੀ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਵਾਲ ਕੀਤਾ ਕਿ ਉਹ ਸਪਸ਼ਟ ਕਰਨ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇੱਥੇ ਆਪਣੇ ਕੋਲੋਂ ਵਰਤੇ ਸ਼ਬਦ ‘ਸਿੱਖੀ’ ਦੇ ਕੀ ਅਰਥ ਲਏ ਹਨ ਤਾਂ ਕਿ ਮੈਂ ਸਬੰਧਤ ਦੋਵ੍ਹਾਂ ਸਤਰਾਂ ਦੇ ਅਰਥਾਂ ਵਿਚਲਾਂ ਅੰਤਰ ਪੇਸ਼ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਇਹ ਦਰਸਾ ਸਕਾਂ ਕਿ ਕਿਵੇਂ ਸ. ਬਾਗੀ ਜੀ ਨੇ ਮੇਰੀ ਸਤਰ ਦੇ ਸਹੀ ਅਰਥਾਂ ਪ੍ਰਤੀ ਭੰਬਲਭੂਸਾ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਦਾ ਯਤਨ ਕੀਤਾ ਹੈ।

ਦੁਖ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਸ. ਬਾਗੀ ਜੀ ਨੇ ਲਗ-ਭਗ ਚਾਲੀ ਘੰਟਿਆਂ ਦਾ ਸਮਾਂ ਬੀਤ ਜਾਣ ਤੇ ਵੀ ਮੇਰੇ ਸਵਾਲ ਦਾ ਉੱਤਰ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਅਤੇ ਪਰਤੱਖ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਸਥਿਤੀ ਦੇ ਸਹੀ ਨਿਪਟਾਰੇ ਲਈ ਆਪਣਾ ਸਹਿਯੋਗ ਦੇਣ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰੀ ਹਨ।
ਹੁਣ ਮਾਨਯੋਗ ਸੰਪਾਦਕ ਜੀ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਇਸ ਸਥਿਤੀ ਸਬੰਧੀ ਯੋਗ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨ।

------ ਇਕਬਾਲ ਸਿੰਘ ਢਿੱਲੋਂ, ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ।
5th February 2016 4:06pm
Gravatar
GURMIT S BARSAL (San jose, US)
ਗੁਰੂ-ਭਗਤ !
ਗੁਰ ਮਤਿ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਦੇਹ ਦੀ ਮਹਾਨਤਾ ਨਾ,
ਮਾਨਤਾ ਹੈ ਇੱਥੇ ਸਦਾ ਮਨ ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਦੀ ।
ਸੱਤ ਗੁਰੂ ਵਾਲਾ ਭਾਵ ਸੱਚ ਦਾ ਗਿਆਨ ਹੁੰਦਾ,
ਜਿਹੜਾ ਵਿੱਥ ਮੇਟੇ ਨਿਰੰਕਾਰ ਤੇ ਸੰਸਾਰ ਦੀ ।
ਦੇਹ ਹੁੰਦੀ ਇੱਕੋ ਭਗਤਾਂ ਤੇ ਸੰਸਾਰੀਆਂ ਦੀ,
ਪਰ ਵੱਖ ਹੁੰਦੀ ਸੇਧ ਗਿਆਨ ਦੇ ਮਿਆਰ ਦੀ ।
ਗੁਰੂ, ਭਗਤਾਂ ਤਾਂ ਬੰਦਾ ਗਿਆਨ ਨਾਲ ਜੋੜਿਆ ਸੀ,
ਪਰ ਬੰਦੇ ਲੋੜ ਘੜੀ ਪੂਜਾ ਤੇ ਆਕਾਰ ਦੀ ।
ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਵਿੱਚ, ਗੁਰੂ ਹੈ ਗਿਆਨ ਜਿਹੜਾ,
ਓਹੀ ਗਿਆਨ ਰਿਹਾ, ਗੁਰੂ ,ਭਗਤਾਂ ਦਾ ਗੁਰੂ ਸੀ ।
ਛੱਡਕੇ ਵਿਚਾਰ ਲੋਕਾਂ, ਸਾਂਭਲੇ ਆਕਾਰ ਜਦੋਂ,
ਗੁਰੂ, ਭਗਤਾਂ `ਚ ਕੀਤੀ ਤੇਰ ਮੇਰ ਸ਼ੁਰੂ ਸੀ ।।
ਗੁਰਮੀਤ ਸਿੰਘ ਬਰਸਾਲ (ਕੈਲੇਫੋਰਨੀਆਂ)
3rd February 2016 9:57pm
Gravatar
Iqbal Singh Dhillon (Chandigarh, India)
ਮਿਤੀ 26.01.2016 ਤੋਂ 28.01.2016 ਤਕ ਸ. ਗੁਰਦੀਪ ਸਿੰਘ ਬਾਗੀ ਜੀ ਵੱਲੋਂ’ ਸਿਖਮਾਰਗ’ ਵੈਬਸਾਈਟ ਦੇ ‘ਤੁਹਾਡਾ ਆਪਣਾ ਪੰਨਾਂ’ ਕਾਲਮ ਵਿਚ ਪਾਈਆਂ ਆਪਣੀਆਂ ਪੋਸਟਾਂ ਵਿਚ ਇੱਸੇ ਵੈਬਸਾਈਟ ਉੱਤੇ ਮੇਰੇ ਪਹਿਲਾਂ ਪਾਏ ਹੋਏ ਲੇਖ ਵਿੱਚੋਂ ਇਕ ਸਤਰ ਲੈ ਕੇ ਅਤੇ ਉਸ ਨੂੰ ਬਦਲ ਕੇ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਅਤੇ ਮੇਰੇ ਵੱਲੋਂ ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਪੁੱਛੇ ਜਾਣ ਤੇ ਵੀ ਉਹ ਸਪਸ਼ਟ ਉੱਤਰ ਦੇਣ ਤੋਂ ਟਾਲ-ਮਟੋਲ ਕਰਦੇ ਰਹੇ। ਮੇਰੇ ਵਲੋਂ ਇਹ ਗੱਲ ਵੈਬਸਾਈਟ ਦੇ ਮਾਨਯੋਗ ਸੰਪਾਦਕ ਜੀ ਦੇ ਧਿਆਨ ਵਿਚ ਲਿਆਉਣ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਈ-ਮੇਲ ਰਾਹੀਂ ਹੇਠਾਂ ਦਿੱਤਾ ਸੁਝਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ:
“ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤੁਸੀਂ ਦੋ ਲਾਈਨਾਂ ਵਿਚ ਸਾਰੇ ਪਾਠਕਾਂ ਨੂੰ ਪੋਸਟ ਕਰਕੇ ਦੱਸੋ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਲੇਖ ਵਿੱਚ ਲਾਈਨ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੈ ਅਤੇ ਗੁਰਦੀਪ ਸਿੰਘ ਬਾਗੀ ਨੇ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਲਿਖੀ ਹੈ ਜਾਂ ਅਰਥ ਕੱਢਿਆ ਹੈ...”
ਮਾਨਯੋਗ ਸੰਪਾਦਕ ਜੀ ਦੀ ਇੱਛਾ ਅਨੁਸਾਰ ਇਸ ਸਬੰਧ ਵਿਚ ਮੈਂ ਇਹ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਸ. ਬਾਗੀ ਜੀ ਵਲੋਂ ਸਾਹਮਣੇ ਰੱਖੀ ਗਈ ਮੇਰੇ ਸਬੰਧਤ ਲੇਖ ਵਿਚਲੀ ਸਤਰ ਹੇਠਾਂ ਦਿੱਤੇ ਅਨੁਸਾਰ ਸੀ:
“ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਜੀ ਨੇ ਕੋਈ ਸੰਸਥਾਗਤ ਧਰਮ ਭਾਵ (religion) ਨਹੀਂ ਚਲਾਇਆ ਸੀ।.....”
ਪਰੰਤੂ ਸ. ਗੁਰਦੀਪ ਸਿੰਘ ਬਾਗੀ ਜੀ ਨੇ ਇਸ ਸਤਰ ਨੂੰ ਬਦਲ ਕੇ ਹੇਠਾਂ ਦਿੱਤੇ ਅਨੁਸਾਰ ਪੇਸ਼ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ:
“ਸਿੱਖੀ ਕੋਈ ਸੰਸਥਾਗਤ ਧਰਮ ਨਹੀ ਹੈ”
ਉੱਪਰ ਦਿੱਤੀਆਂ ਦੋਵ੍ਹਾਂ ਸਤਰਾਂ ਦੇ ਤੁਲਨਾਤਮਿਕ ਅਧਿਐਨ ਤੋਂ ਪਰਤੱਖ ਹੈ ਕਿ ਸ. ਬਾਗੀ ਜੀ ਨੇ ਮੇਰੇ ਲੇਖ ਵਾਲੀ ਸਤਰ ਨੂੰ ਬਦਲ ਕੇ ਪੇਸ਼ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਇਸ ਦੇ ਸਪਸ਼ਟ ਅਰਥਾਂ ਸਬੰਧੀ ਭੰਬਲਭੂਸਾ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਦਾ ਯਤਨ ਕੀਤਾ ਹੈ।

ਇਕਬਾਲ ਸਿੰਘ ਢਿੱਲੋਂ
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ।
3rd February 2016 9:03pm
Gravatar
Gurdeep Singh Baaghi (Ambala, India)
ਡਾ ਸਾਹਿਬ ਹੇਠਾਂ ਤੁਹਾਡਾ ਹੀ ਕਮੈਂਟ ਕਾਪੀ-ਪੇਸਟ ਕਰ ਰਹਿਆ ਹਾਂ:--
"ਸ. ਤਰਨਜੀਤ ਸ. ਪਰਮਾਰ ਜੀ, ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਜੀ ਤੋਂ ਲੈਕੇ ਅਗਲੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬਾਨ ਤਕ ਕਿਸੇ ਨੇ ਵੀ ਕੋਈ ਰਿਲੀਜਨ, ਮਜ਼ਹਬ ਜਾਂ ਸੰਸਥਾਗਤ ਧਰਮ ਨਹੀਂ ਚਲਾਇਆ ਸੀ ਸਗੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੇਵਲ ਇਕ ਮਾਨਵਵਾਦ ਦੀ ਲਹਿਰ ਚਲਾਈ ਸੀ। ਇਸ ਲਈ ਕਿਰਪਾਨ ਇਕ ਧਾਰਮਿਕ ਚਿੰਨ੍ਹ (symbol) ਨਹੀਂ ਬਣਦਾ ਅਤੇ ਇਹ ਇਕ ਹਥਿਆਰ ਹੀ ਹੈ ਜਿਸ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬਾਨ ਨੇ ਮਨੁੱਖੀ ਹੱਕਾਂ ਦੀ ਬਹਾਲੀ/ਰਖਵਾਲੀ ਲਈ ਜ਼ਰੂਰੀ ਕੀਤੀ ਹੋਈ ਸੀ। ----
ਇਕਬਾਲ ਸਿੰਘ ਢਿੱਲੋਂ,
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ।
27th January 2016 3:20pm"

ਇਸ ਕਮੈਂਟ ਵਿੱਚ ਤੂੰਸੀ ਆਪ ਮੰਨ ਰਹੇ ਹੋ ਕਿ "ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਤੂੰ ਲੈਕੇ ਅਗਲੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬਾਨ ਤਕ ਨੇ ਕੋਈ ਸੰਸਥਾਗਤ ਧਰਮ ਨਹੀ ਚਲਾਇਆ ਸੀ"। ਤੂੰਸੀ ਆਪ ਅਪਣੇ ਲੈਕਚਰਾਂ ਵਿੱਚ ਸਾਫ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋ ਕਿ ਸਿੱਖ ਕੋਈ ਧਰਮ ਨਹੀ ਹੈ, ਮੈ ਤੇ ਤੁਹਾਡੀ ਗੱਲ ਹੀ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਮ੍ਹਣੇ ਰਖੀ ਹੈ। ਤੂੰਸੀ ਅਪਣੇ ਸਾਰੇ ਕਮੈਂਟ ਪੜ੍ਹ ਲੋ ਇਹ ਗੱਲ ਜਿਆਦਾਤਰ ਕਮੈਂਟਸ ਵਿੱਚ ਹੈ।
3rd February 2016 11:47pm
Gravatar
Iqbal Singh Dhillon (Chandigarh, India)
ਸ. ਗੁਰਦੀਪ ਸਿੰਘ ਬਾਗੀ ਜੀ, ਇਹ ਤਾਂ ਮੈਂ ਸਵੀਕਾਰ ਕਰਦਾ ਆ ਰਿਹਾ ਹਾਂ ਕਿ ਸਤਰ “ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਜੀ ਨੇ ਕੋਈ ਸੰਸਥਾਗਤ ਧਰਮ ਭਾਵ (religion) ਨਹੀਂ ਚਲਾਇਆ ਸੀ।.....” ਮੇਰੀ ਲਿਖੀ ਹੋਈ ਹੈ ਅਤੇ ਮੈਂ ਸਦਾ ਇਸਦੇ ਭਾਵ ਅਨੁਸਾਰ ਪਰਚਾਰ ਵੀ ਕਰਦਾ ਆ ਰਿਹਾ ਹਾਂ। ਸੰਸਥਾ ‘ਨਾਨਕ ਮਿਸ਼ਨ’ ਦਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਵੀ ਇੱਸੇ ਵਿਚਾਰ ‘ਤੇ ਆਧਾਰਿਤ ਹੈ। ਪਰੰਤੂ ਇੱਥੇ ਮੇਰਾ ਨੁਕਤਾ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਮੈਂ ਕਦੀ ਸਤਰ “ਸਿੱਖੀ ਕੋਈ ਸੰਸਥਾਗਤ ਧਰਮ ਨਹੀਂ ਹੈ” ਦੀ ਲਿਖਣ ਜਾਂ ਬੋਲਣ ਵੇਲੇ ਵਰਤੋਂ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਆਪ ਜੀ ਖਾਹ-ਮੁਖਾਹ ਹੀ ਮੇਰੇ ਵਾਲੀ ਸਤਰ ਨੂੰ ਤੋੜ-ਮਰੋੜ ਕੇ ਬਣਾਈ ਇਹ ਸਤਰ ਮੇਰੇ ਨਾਮ ਨਾਲ ਜੋੜਦੇ ਆ ਰਹੇ ਹੋ। ਇਹਨਾਂ ਦੋ ਵਿਚਾਰ-ਅਧੀਨ ਸਤਰਾਂ ਦੇ ਭਾਵ-ਅਰਥਾਂ ਵਿਚਲਾ ਅੰਤਰ ਸਪਸ਼ਟ ਕਰਨ ਲਈ ਮੈਂ ਆਪ ਜੀ ਦੇ ਅੱਗੇ ਇਹ ਸਵਾਲ ਪੇਸ਼ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹਾਂ ਕਿ ਆਪ ਜੀ ਇੱਥੇ ‘ਸਿੱਖੀ’ ਦੇ ਕੀ ਅਰਥ ਲੈ ਰਹੇ ਹੋ? ਆਸ ਹੈ ਕਿ ਉੱਤਰ ਜ਼ਰੂਰ ਦਿਓਗੇ। -----ਇਕਬਾਲ ਸਿੰਘ ਢਿੱਲੋਂ, ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ।
4th February 2016 1:09am
Gravatar
Iqbal Singh Dhillon (Chandigarh, India)
ਸ. ਗੁਰਦੀਪ ਸਿੰਘ ਬਾਗੀ ਜੀ, ਕਲ੍ਹ ਮੈਂ ਆਪ ਜੀ ਦੇ ਕੁਮੈਂਟ ਦਾ ਉੱਤਰ ਦਿੰਦੇ ਵਕਤ ਆਪ ਜੀ ਅੱਗੇ ਇਕ ਸਵਾਲ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਸੀ ਜਿਸ ਦਾ ਉੱਤਰ ਆਪ ਜੀ ਨੇ ਚੌਵੀ ਘੰਟੇ ਤੋਂ ਵੱਧ ਦਾ ਸਮਾਂ ਬੀਤ ਜਾਣ ਉੱਤੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ। ਸਥਿਤੀ ਦੇ ਸਹੀ ਨਿਪਟਾਰੇ ਲਈ ਆਪ ਜੀ ਦਾ ਉੱਤਰ ਆਉਣਾ ਅਤੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਆਪ ਜੀ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਕਿ ਅਗਲੇ ਬਾਰਾਂ ਘੰਟੇ ਦੇ ਸਮੇਂ ਵਿਚ ਆਪ ਜੀ ਆਪਣਾ ਉੱਤਰ ਜ਼ਰੂਰ ਪੋਸਟ ਕਰ ਦੇਵੋ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਇਹ ਸਮਝਿਆ ਜਾਵੇਗਾ ਕਿ ਆਪ ਜੀ ਆਪਣਾ ਸਹਿਯੋਗ ਦੇਣ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰੀ ਹੋ। ----- ਇਕਬਾਲ ਸਿੰਘ ਢਿੱਲੋਂ, ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ।
5th February 2016 2:13am
Gravatar
Gurmit Singh (Sydney, Australia)
According to S. Pal Singh Purewal of Canada, Guru Gobind Singh Sahib was born on 23 Poh, 1723 Bikrami equivalent to 22 December 1666 CE.
Gurmit Singh (Sydney)
2nd February 2016 9:32pm
Gravatar
Gurdeep Singh Baaghi (Ambala, India)
Respected Gurmit Singh ji,

Guru Gobind Singh Sahib's date of birth "23 Poh, 1723 Bikrami equivalent to 22 December 1666 CE." was given by Sukha Singh who wrote Gurbilas Pathshahi 10 in 1797 AD.

This date was later repeated by 19th century writers and Mahan kosh gives this date that's why this wrong date got popular.

Exact date of Guru Gobind Singh Sahib's birth is 18 Dec 1661. Kesar Singh gives the year 1661 and Rehatnama Chaupa Singh's gives the exact date 18 Dec 1661, this is the only correct date which is given in rehatnama and all other dates are wrong.

For exact dates bhatt vahi's are the best source as there dates are confirmed by other perisian records.
3rd February 2016 5:48am
Gravatar
Sarbjit Singh (Sacromento, US)
ਗੁਰਦੀਪ ਸਿੰਘ ਜੀ,
ਤੁਹਾਡੇ ਮੁਤਾਬਕ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦੇ ਜਨਮ ਦੀ ਤਾਰੀਖ 18 ਦਸੰਬਰ 1661 ਈ ਹੈ। ਤੁਸੀ ਕੇਸਰ ਛਿੱਬਰ ਅਤੇ ਚਾਉਪਾ ਸਿੰਘ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਹ ਤਾਰੀਖ ਲਿਖੀ ਹੈ। ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ ਹੈ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਹ ਤਾਰੀਖ (18 ਦਸੰਬਰ 1661 ਈ) ਨਹੀ ਲਿਖੀ । ਇਹ ਤਾਂ ਕਿਸੇ ਨੇ ਮਗਰੋ ਜੂਲੀਅਨ ਕੈਲੰਡਰ ਵਿਚ ਲਿਖੀ ਹੈ। ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਕਿ ਉਨ੍ਨਹਾਂ ਦੋਵਾ ਵੱਲੋ ਲਿਖੀ ਗਈ ਅਸਲ ਤਾਰੀਖ (ਅਸਲ ਸ਼ਬਦਾਵਾਲੀ) ਲਿਖ ਭੇਜਣ ਦੀ ਖੇਚਲ ਕਰੋ ਜੀ। ਧੰਨਵਾਦ।
3rd February 2016 7:31pm
Gravatar
Gurdeep Singh Baaghi (Ambala, India)
ਵੀਰ ਸਰਵਜੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ

ਪੋਹ ਸੁਦੀ ਸਤਵੀਂ ਸੰਮਤ 1718 ਇਹ ਸਤਰਾਂ ਹਨ।
4th February 2016 6:46pm
Gravatar
Sarbjit Singh (Sacromento, US)
ਸ. ਗੁਰਦੀਪ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਮੇਰੇ ਸਵਾਲ ਨੂੰ ਦਵਾਰ ਪੜ੍ਹੋ। "ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਕਿ ਉਨ੍ਨਾਂ ਦੋਵਾ ਵੱਲੋ ਲਿਖੀ ਗਈ ਅਸਲ ਤਾਰੀਖ (ਅਸਲ ਸ਼ਬਦਾਵਾਲੀ) ਲਿਖ ਭੇਜਣ ਦੀ ਖੇਚਲ ਕਰੋ ਜੀ"।
“ਪੋਹ ਸੁਦੀ ਸਤਵੀਂ ਸੰਮਤ 1718” ਇਹ ਅਸਲ ਸ਼ਬਦਾਵਲੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਜੇ ਇਹ ਅਸਲ ਸ਼ਬਦਾਵਲੀ ਹੈ ਤਾਂ ਇਹ ਪੰਗਤੀ ਕਿਸ ਨੇ (ਕੇਸਰ ਛਿੱਬਰ ਜਾਂ ਚਾਉਪਾ ਸਿੰਘ) ਕਿਸ ਕਿਤਾਬ (ਬੰਸਾਵਲੀਨਾਮਾ ਜਾਂ ਰਹਿਤਨਾਮੇ) ਦੇ ਕਿੰਨੇ ਪੰਨੇ ਤੇ ਦਰਜ ਹੈ?
4th February 2016 7:09pm
Gravatar
Gurdeep Singh Baaghi (Ambala, India)
ਵੀਰ ਸਰਵਜੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ,
ਕੇਸਰ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਸੰਮਤ ਠੀਕ ਪਤਾ ਸੀ ਅਤੇ ਤਾਰੀਖ ਬਾਰੇ ਕੁਛ ਵੀ ਨਹੀ ਪਤਾ ਸੀ।
ਉਹ ਸਤ੍ਰਾਂ ਹੇਠਾਂ ਦੇ ਰਹਿਆ ਹਾਂ:--

ਸਮੰਤ ਸਤਾਰਾਂ ਸੈ ਅਠਾਰਾਂ ਸਾਲ, ਤੀਰ ਤ੍ਰਿਬੇਣੀ ਨਗਰ ਪਟਨਾ ਬਿਸਾਲ।
ਪਿਤਾ ਤੇਗ ਬਹਾਦੁਰ ਜੀ ਕੇ ਧਾਮ। ਮਾਤਾ ਗੁਜਰੀ ਦੇ ਓਦਰ ਤੇ, ਜਨਮੇ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨਾਮ।੧।

ਧਨੇਸ਼ਟਾ ਨਿਛਤ੍ਰ, ਤੀਜੇ ਚਰਨ। ਰਵਿਵਾਰ ਮਹੀਨੇ ਮਾਹ ਥਿਤ ਅਸਟਮੀ ਦੇਵੀ ਸਰਨ।
ਸੁਕਲਾ ਪਖ ਪਿਛਲੀ ਰੈਨ।ਅਨਹਦ ਧੂਨਿ ਹੋਈ ਮਧ ਗੈਨ।੨।

ਬੰਸਲਾਵਲੀਨਾਮਾ ਪੰਨਾ ੧੨੫

ਚਉਪਾ ਸਿੰਘ ਦੇ ਰਹਿਤਨਾਮੇ ਦੇ ਕਰਤੇ ਨੂੰ ਵੀ ਸੰਮਤ ਠੀਕ ਪਤਾ ਸੀ ਪਰ ਤਾਰੀਖ ਦੀ ਸਹੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਨਹੀ ਸੀ। ਪਿਆਰਾ ਸਿੰਘ ਪਦਮ ਸੰਪਾਦਿਤ ਰਹਿਤਨਾਮੇ ਦੇ ਪੰਨਾ ੯੯ ਤੇ ਦਰਜ ਜਾਣਕਾਰੀ ਹੇਠਾਂ ਦੇ ਰਹਿਆ ਹੈ:--------
"_____ਸਮੰਤ ੧੭੧੮ ਮਾਘ ਦੇ ਮਹੀਨੇ, ਕ੍ਰਿਸ਼ਨਾ ਪਖ ਦਿਨ ਸਪਤਮੀ ਰਵਿਵਾਰ______"
ਪਿਆਰਾ ਸਿੰਘ ਪਦਮ ਨੇ ਰਹਿਤਨਾਮੇ ਦੀ ਇਸ ਤਾਰੀਖ ਉਤੇ ਟਿਪਣੀ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਤਾਰੀਖ ਭੱਟ ਵਹੀਆ ਅਤੇ ਪੁਰਾਣੀਆ ਲਿਖਤਾਂ ਵਿੱਚ ਮਿਲਦੀ ਹੈ ਪਰ ਭੱਟ ਵਹੀਆਂ ਵਿੱਚ ਸੰਮਤ ੧੭੧੮ ਦੇ ਪੋਹ ਮਹੀਨੇ ਦਾ ਜਨਮ ਹੈ।
ਭੱਟ ਵਹੀਆਂ ਦਾ ਉਤਾਰਾ ਡਾ ਦਿਲਗੀਰ ਦੀ ਕਿਤਾਬ ਸਿੱਖ ਤਵਾਰੀਖ ਦੇ ਪੰਨਾ ਨੰ ੨੯੫ ਵਿੱਚ ਦਰਜ ਹੈ, ਹੇਠਾਂ ਦੇ ਰਹਿਆ ਹਾਂ:--

"_____ਸਮੰਤ ਸਤਾਰਾਂ ਸੈ ਅਠਾਰਾਂ ਪੋਖ ਮਾਸੇ ਸੁਦੀ ਸਪਤਮੀ ਬੁਧਵਾਰ____"

ਇਹ ਭੱਟ ਵਹੀਆਂ ਦੀ ਤਾਰੀਖ ੧੮ ਦਿਸੰਬਰ ੧੬੬੧ ਬਣਦੀ ਹੈ।
5th February 2016 1:04am
Gravatar
Jaswant Singh Pannu (Pickering, Canada)
ਸਤਿ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ!ੲੇਹ ਇਕ ਅੱਛਾ ਤੇ ਸੁਖਾਲਾ ਤਰੀਕਾ ਹੈ ਕਿਸੇ ਦੇ ਵਿਚਾਰ ਜਾਨਣ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਵਿਚਾਰ ਸਾਂਝੇ ਕਰਨ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਸ੍ਰ ਮੱਖਨ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦਾ ਪ੍ਰਤੂੰ ਆਪਣੇ ਹੀ ਵਿਚਾਰਾਂ ਨੂੰ ਠੀਕ ਕਹਿਕੇ ਤੇ ਦੂਸਰੇ ਨੂੰ ਕਹਿਣਾ ਕਿ ਉਹ ਕਿਸੇ ਖਾਸ ਰਣਨੀਤੀ ਨਾਲ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਨੀਵਾਂ ਵਖਾਉਣ ਲਈ ਲਿਖ ਰਿਹਾ ਹੈ ਨਾ ਸਮਝਿਆ ਜਾਵੇ ਬਹੁਤੇ ਵੀਰ ਦਿਲ ਵਿੱਚ ਪੰਥ ਲਈ ਪਿਆਰ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਲਿਖਤਾਂ ਲਿਖਦੇ ਹਨ ਕੋੜਕੂ ਕੋਈ ਕੋਈ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਧੰਨਵਾਦ ਜੀ।
2nd February 2016 11:57am
Gravatar
Sarbjit Singh (Sacromento, US)
ਗੁਰਦੀਪ ਸਿੰਘ ਬਾਗ਼ੀ ਜੀ,
ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ।
ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫ਼ਤਿਹ।
ਆਪ ਦੇ ਸਵਾਲ, “ਜੋ ਘਟਨਾ ਜਿਸ ਦਿਨ ਹੋਈ ਉਸ ਦਿਨ ਕਉਂ ਨਹੀ ਮੰਨਾਦੇ” ਸਬੰਧੀ ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਕਿ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦਾ ਜਨਮ 23 ਪੋਹ ਨੂੰ ਹੋਇਆ ਸੀ ਇਹ ਤਾਰੀਖ ਹੀ ਨਾਨਕਸ਼ਾਹੀ ਕੈਲੰਡਰ ਵਿੱਚ ਦਰਜ ਹੈ। ਜੋ ਸੀ. ਈ. ਕੈਲੰਡਰ ਵਿੱਚ 5 ਜਨਵਰੀ ਬਣਦੀ ਹੈ।
ਧੰਨਵਾਦ
ਸਰਵਜੀਤ ਸਿੰਘ
1st February 2016 2:26pm
Gravatar
Gurdeep Singh Baaghi (Ambala, India)
ਵੀਰ ਸਰਵਜੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ,

ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਜਨਮ 18 ਦਿਸੰਬਰ 1661 ਦਾ ਹੈ ਯਾਨਿ 18 ਦਿਸੰਬਰ ਨੂੰ ਹੈ ਨਾਕਿ 5 ਜਨਵਰੀ ਦਾ ਹੈ। ਨਾਨਕਸ਼ਾਹੀ ਕਲੈਂਡਰ ਸਿੱਖ ਤਵਾਰੀਖ਼ ਦਾ ਕਤਲ ਬਣ ਕੇ ਰਹਿ ਗਿਆ ਹੈ, ਸਿੱਖ ਇਸ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਨ।
ਮੇਰਾ ਮਤ ਹੈ ਕਿ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ Gregorian ਕਲੈਂਡਰ ਨੂੰ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰ ਕੇ ਇਤਿਹਾਸ ਦੀ ਸਹੀ ਤਾਰੀਖਾਂ ਨੂੰ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਤਕ ਪਹੁਚਾਨਾ ਚਾਹਿਦਾ ਹੈ। ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਪੰਥ ਨੂੰ ਖਾਲਸਾ ਕਰਨ ਦੀ ਤਾਰੀਖ 29 ਮਾਰਚ 1698 ਹੈ ਤੇ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ 29 ਮਾਰਚ ਨੂੰ ਹੀ ਪੰਥ ਨੂੰ ਖਾਲਸਾ ਕਰਨ ਦੇ ਦਿਹਾੜੇ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਯਾਦ ਰਖਣਾ ਚਾਹਿਦਾ ਹੈ।

ਗੁਰਦੀਪ ਸਿੰਘ ਬਾਗੀ
1st February 2016 7:08pm
Gravatar
Sarbjit Singh (Sacromento, US)
ਸ.ਗੁਰਦੀਪ ਸਿੰਘ ਜੀ,
ਆਪ ਨੂੰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਤਾਰੀਖਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰਨ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਹੈ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਅਧਿਕਾਰ ਦਾ ਸਤਿਕਾਰ ਕਰਦਾ ਹਾਂ।
ਧੰਨਵਾਦ
2nd February 2016 9:20am
Page 54 of 60

Add Comment

* Required information
(never displayed)
 
Bold Italic Underline Strike Superscript Subscript Code PHP Quote Line Bullet Numeric Link Email Image Video
 
Smile Laugh Cool Shocked
 
5000
Out of 56, 14 or 27, which is the smallest?
 
Enter answer:
 
Remember my form inputs on this computer.
 
 
Powered by Commentics

.