.
ਤੁਹਾਡਾ ਆਪਣਾ ਪੰਨਾ

This is your own page

ਸਭਿਅਕ ਭਾਸ਼ਾ ਅਤੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਦਾਇਰੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦੇ ਹੋਏ ਜਾਣਕਾਰੀ ਸਾਂਝੀ ਕਰੋ। ਨਿੱਜੀ/ਜਾਤੀ ਟਿੱਪਣੀਆਂ ਕਰਨ ਤੋਂ ਗੁਰੇਜ਼ ਕਰੋ ਇਹਨਾ ਹੱਦਾਂ ਨੂੰ ਪਾਰ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਤੇ ਬੈਨ/ਰੋਕ/ਬਲੌਕ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਕਾਰਵਾਈ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਜੇ ਕਰ ਆਪਣੀ ਲਿਖਤ ਨੂੰ ਯੂਨੀਕੋਡ ਵਿੱਚ ਤਬਦੀਲ ਕਰਨਾ ਹੈ ਤਾਂ ਹੇਠ ਲਿਖੇ ਲਿੰਕ ਤੇ ਜਾਓ। ਸਹਿਯੋਗ ਲਈ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ-ਸੰਪਾਦਕ)

Comments (970)

Topic: Tuhada Apna
Sort
Facebookdel.icio.usStumbleUponDiggGoogle+TwitterLinkedIn
Gravatar
Makhan Singh Purewal (Quesnel, Canada)

‘ਸਿੱਖ ਮਾਰਗ’ ਦੇ ਪਾਠਕਾਂ/ਲੇਖਕਾਂ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲਈ

‘ਸਿੱਖ ਮਾਰਗ’ ਦੇ ਮੁੱਖ ਪੰਨੇ ਤੇ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਨੋਟ ਕਈ ਸਾਲਾਂ ਦਾ ਪਾਇਆ ਹੋਇਆ ਸੀ ਕਿ ਇੱਥੇ ‘ਸਿੱਖ ਮਾਰਗ’ ਤੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਪੁਰਾਣੀਆਂ ਲਿਖਤਾਂ ਯੂਨੀਕੋਡ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਹਨ, ਉਹਨਾ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਨ ਲਈ ਸਿਰਫ ਮਾਈਕਰੋਸੌਫਟ ਦੇ ਇੰਟਰਨੈੱਟ ਐਕਸਪਲੋਰਰ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਹੀ ਕਰੋ। ਉਸ ਨੂੰ ਹੁਣ ਹਟਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਹੁਣ ਪੁਰਾਣੀਆਂ ਲਿਖਤਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਕਿ ਯੂਨੀਕੋਡ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਹਨ ਉਹ ਹੁਣ ਕਿਸੇ ਵੀ ਵੈੱਬ ਬਰਾਊਸਰ ਨਾਲ ਪੜ੍ਹੀਆਂ/ਦੇਖੀਆਂ ਜਾ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ। ਹੁਣ ਤਾਂ ਉਹ ਆਈਪੈਡ ਤੇ ਵੀ ਪੜ੍ਹੀਆਂ ਜਾ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ। ਪਾਠਕਾਂ ਦੇ ਪੰਨੇ ਦੀ ਜਾਂ ਸ਼ਾਇਦ ਇੱਕ ਅੱਧੀ ਕੋਈ ਹੋਰ ਪੁਰਾਣੀ ਲਿਖਤ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਨਾ ਪੜੀ ਜਾਂਦੀ ਹੋਵੇ। ਤਕਰੀਬਨ 99% ਤੋਂ ਉਪਰ ਪੜ੍ਹੀਆਂ ਜਾ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ।
ਤੁਹਾਡੇ ਇਸ ਆਪਣੇ ਪੰਨੇ ਤੇ ਜੇ ਕਰ ਤੁਸੀਂ ਕੋਈ ਪੋਸਟ ਪਉਂਦੇ ਹੋ ਅਤੇ ਉਹ ਉਸੇ ਵੇਲੇ ਨਹੀਂ ਛਪਦੀ ਤਾਂ ਗਲਤੀ ਵਾਲਾ ਸੰਦੇਸ਼ ਦੇਖੋ। ਜੇ ਕਰ ਕਦੀ ਸਕਿਉਰਟੀ ਅਤੇ ਤਕਨੀਕੀ ਕਾਰਨ ਕਰਕੇ ਉਸੇ ਵੇਲੇ ਨਾ ਛਪੇ ਤਾਂ ਕੁੱਝ ਸਮਾ ਇੰਤਜ਼ਾਰ ਕਰੋ, ਉਸ ਨੂੰ ਅਪਰੂਵਡ/ਪਾਸ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਸਹਿਯੋਗ ਲਈ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ-ਸੰਪਾਦਕ।

17th January 2016 5:31am
Gravatar
Makhan Singh Purewal (Quesnel, Canada)

ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਜੋ ਪੋਸਟ ਜ਼ਫਰਨਾਮੇ ਬਾਰੇ 14 ਜਨਵਰੀ ਭਾਵ ਕਿ ਅੱਜ ਤੋਂ ਦੋ ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਪਾਈ ਸੀ ਉਸ ਵਿੱਚ ਕੁੱਝ ਸੋਧ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੀਂ ਅੱਜ ਤੱਕ ਕਦੀ ਵੀ ਜਾਣ-ਬੁੱਝ ਕੇ ਗਲਤ ਜਾਣਕਾਰੀ ਆਪਣੇ ਪਾਠਕਾਂ ਨੁੰ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ। ਕਨੇਡਾ ਵਿੱਚ ਛਪਣ ਵਾਲੀ ਇੱਕ ਅਖਬਾਰ ‘ਸਰੋਕਾਰਾਂ ਦੀ ਅਵਾਜ਼’ ਵਿੱਚ ਗੁਰਚਰਨ ਸਿੰਘ ਸਹਿੰਸਰਾ ਦਾ ਇੱਕ ਲੇਖ ਛਪਿਆ ਸੀ। ਅਸੀਂ ਉਸ ਦੇ ਅਧਾਰ ਤੇ ਪਿਆਰਾ ਸਿੰਘ ਪਦਮ ਬਾਰੇ ਲਿਖਿਆ ਸੀ। ਸਾਨੂੰ ਪਦਮ ਦੀ ਇਸ ਕਿਤਾਬ ਦੇ ਕੁੱਝ ਪੰਨਿਆਂ ਦੀ ਫੋਟੋ ਕਾਪੀ ਇੱਕ ਪਾਠਕ ਨੇ ਭੇਜੀ ਹੈ ਉਸ ਵਿੱਚ ਤਾਂ 62-63 ਛੰਦ ਛਪੇ ਹੋਏ ਹਨ ਪਰ ਅਰਥ ਬਿੱਲਕੁੱਲ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦੇ। ਪਾਠ ਭੇਦਾਂ ਦਾ ਵੀ ਅੰਤਰ ਹੈ। ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸੇ ਐਡੀਸ਼ਨ ਜਾਂ ਕਿਤਾਬ ਵਿੱਚ ਨਾ ਛਪੇ ਹੋਣ ਜਿਸ ਦੇ ਅਧਾਰ ਤੇ ਗੁਰਚਰਨ ਸਿੰਘ ਸਹਿੰਸਰਾ ਨੇ ਲਿਖਿਆ ਸੀ। ਪਰ ਲਾਲ ਸਿੰਘ ਐੱਮ. ਏ. ਦੀ ਕਿਤਾਬ ਤਾਂ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਫਾਉਂਡੇਸ਼ਨ ਵਲੋਂ ਛਪਵਾਈ ਗਈ ਹੈ, ਉਸ ਵਿੱਚ 62-63 ਛੰਦ ਉਹ ਨਹੀਂ ਹਨ ਜਿਹਨਾ ਦਾ ਜਿਕਰ ਪਿਛਲੀ ਪੋਸਟ ਵਿੱਚ ਕੀਤਾ ਸੀ ਪਰ ਗਿਣਤੀ 112 ਹੈ।
ਪਦਮ ਦੀ ਕਿਤਾਬ ਵਿੱਚ 63 ਵਾਂ ਛੰਦ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੈ:
ਗਰਚਿ ਬਿਆਯਦ ਬਾ ਫ਼ੁਰਮਾਨਿ ਮਨ
ਹਜ਼ੂਰਤੁ ਬਿਆਯਮ ਹਮੇ ਜਾਨੋ ਤਨੁ।

ਪਦਮ ਨੇ ਇਸ ਦੇ ਅਰਥ ਇਹ ਕੀਤੇ ਹਨ: ਹੁਣ ਵੀ ਜੇ ਕਰ ਸ਼ਾਹੀ ਫੁਰਮਾਨ ਲੈ ਕੇ ਕੋਈ ਆਵੇ ਤਾਂ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਪਾਸ ਆਉਣ ਲਈ ਤਿਆਰ ਹਾਂ।
ਡਾ: ਜੱਗੀ ਵਲੋਂ ਕੀਤੇ ਅਰਥ ਅਤੇ ਪਾਠ:
ਅਗਰਚੇ ਬਿਆਯਦ ਬਾ ਫ਼ੁਰਮਾਨਿ ਮਨ
ਹਜ਼ੂਰ ਤ ਬਿਯਾਯਮ ਹਮਹ ਜਾਨ ਤਨ।

ਜੇ ਕਰ (ਉਸ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਦਾ) ਮੈਨੂੰ ਫੁਰਮਾਨ ਆ ਗਿਆ, ਤਾਂ ਮੈਂ ਤੇਰੇ ਪਾਸ ਜਿੰਦ ਅਤੇ ਸ਼ਰੀਰ ਸਹਿਤ ਆ ਜਾਵਾਂਗਾ।
ਪਾਠਕ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹਨ ਕਿ ਪਾਠ-ਭੇਦ ਅਰਥਾਂ ਦਾ ਕਿਤਨਾ ਅੰਤਰ ਹੈ-ਸੰਪਾਦਕ।

16th January 2016 7:45am
Gravatar
Gurdeep Singh Baaghi (Ambala, India)
ਗਿਆਣ ਪ੍ਰਬੋਧ ਕਿ ਗੱਪਾਂ:----

ਲੋ ਜੀ ਮਿਤ੍ਰੋਂ ਬਿਚਿਤਰ ਨਾਟਕ ਵਿੱਚ ਦਰਜ (ਅ)ਗਿਆਣ ਪ੍ਰਬੋਧ ਦੇ ਲਿਖਾਰੀ ਦੀ (ਅ)ਗਿਆਣਤਾ ਦਾ ਇਕ ਨਮੂਨਾ। ਹੇਠਾਂ ਦਿੱਤੀ ਗਈਆਂ ਸੱਤਰਾਂ (ਅ)ਗਿਆਣ ਪ੍ਰਬੋਧ ਵਿੱਚ ਰਾਜੇ ਜਨਮੇਜੇ ਦੇ ਰਾਜ ਦੇ ਵਰਣਨ ਵਿੱਚ ਕਹਿਆਂ ਗਿਆ ਹਨ ਅਤੇ ਇਹ ਗੱਲਾਂ (ਅ)ਗਿਆਣ ਪ੍ਰਬੋਧ ਦੇ ਲਿਖਾਰੀ ਨੇ ਬਿਆਸ ਦੇ ਮੁਖੋਂ ਕਹਵਾਈਆਂ ਹਨ, ਬਿਆਸ ਮਹਾਭਾਰਤ ਦਾ ਲਿਖਾਰੀ ਖੂਦ ਰਾਜੇ ਜਨਮੇਜੇ ਨੂੰ ਕਹ ਰਹਿਆ ਹੈ :---

ਸੁਨਹੁ ਰਾਜ ਸਰਦੂਲ ਬਿਦਿਆ ਨਿਧਾਨੰ ॥ਹੁਓ ਭਰਤ ਕੇ ਬੰਸ ਮੈ ਰਘੁਰਾਨੰ ॥
ਭਇਓ ਤਉਨ ਕੇ ਬੰਸ ਮੈ ਰਾਮ ਰਾਜਾ ॥ਦੀਜੈ ਛਤ੍ਰ ਦਾਨੰ ਨਿਧਾਨੰ ਬਿਰਾਜਾ ॥੪੦॥੨੦੮॥
ਭਇਓ ਤਉਨ ਕੀ ਜੱਦ ਮੈ ਜੱਦੁ ਰਾਜੰ ॥ਦਸੰ ਚਾਰ ਚੌਦਹ ਸੁ ਬਿੱਦਿਆ ਸਮਾਜੰ ॥
ਭਇਓ ਤਉਨ ਕੇ ਬੰਸ ਮੈ ਸੰਤਨੇਅੰ ॥ਭਏ ਤਾਹਿ ਕੇ ਕਉਰਓ ਪਾਂਡਵੇਅੰ ॥੪੧॥੨੦੯॥
ਭਏ ਤਉਨ ਕੇ ਬੰਸ ਮੈ ਧ੍ਰਿਤਰਾਸਟਰੰ ॥ਮਹਾ ਜੁੱਧ ਜੋਧਾ ਪ੍ਰਬੋਧਾ ਮਹਾਂ ਸਤ੍ਰੰ ॥
ਭਏ ਤਉਨ ਕੇ ਕਉਰਵੰ ਕੂਰ ਕਰਮੰ ॥ਕੀਓ ਛਤ੍ਰਣੰ ਜੈਣ ਕੁਲ ਛੈਣ ਕਰਮੰ ॥੪੨॥੨੧੦॥

ਇਸ (ਅ)ਗਿਆਣ ਪ੍ਰਬੋਧ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਮਜੇਦਾਰ ਗੱਲਾਂ ਲਿਖੀਆਂ ਹਨ, ਭਰਤ ਦੇ ਕੁਲ ਵਿੱਚ ਰਘੂ, ਰਘੂ ਦੇ ਕੁਲ ਵਿੱਚ ਰਾਮ ਅਤੇ ਉਸ ਦੇ ਕੂਲ ਵਿੱਚ ਯਦੂ। ਇਹ ਯਦੂ ਰਾਜੇ ਜੁਜਾਤ ਦਾ ਪੁਤਰ ਸੀ ਅਤੇ ਚੰਦ੍ਰਵੰਸ਼ੀ ਰਾਜਾ ਸੀ ਅਤੇ ਰਾਜਾ ਰਾਮ ਇਕ ਸੁਰਜਵੰਸ਼ੀ ਰਾਜਾ ਸੀ। ਭਾਈ ਕਾਹਨ ਸਿੰਘ ਨਾਭਾ ਨੇ ਮਹਾਨਕੋਸ਼ ਵਿੱਚ ਇਸ ਰਾਜੇ ਯਦੁ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਰਜ ਕੀਤੀ ਹੈ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਮ੍ਹਣੇ ਹੈ:--
ਯਦੁ - yadhu - यदु
ਦੇਵਯਾਨੀ ਦੇ ਪੇਟੋਂ ਰਾਜਾ ਯਯਾਤਿ ਦਾ ਪੁਤ੍ਰ, ਜੋ ਪੱਜਵਾਂ ਚੰਦ੍ਰਵੰਸ਼ੀ ਰਾਜਾ ਸੀ. ਇਸ ਤੋਂ ਯਦੁਵੰਸ਼ (ਯਾਦਵ ਕੁਲ) ਚੱਲਿਆ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਕ੍ਰਿਸਨ ਜੀ ਪ੍ਰਤਾਪੀ ਪੁਰਖ ਹੋਏ ਹਨ. ਦੇਖੋ, ਯਯਾਤਿ.

ਮਜਾਕ ਹਾਲੇ ਖਤਮ ਨਹੀ ਕੀਤਾ (ਅ)ਗਿਆਣ ਪ੍ਰਬੋਧ ਦੇ ਲਿਖਾਰੀ ਅੱਗੇ ਲਿਖਦਾ ਹੈ ਕਿ ਯਦੂ ਦੇ ਵੰਸ਼ ਵਿੱਚੋ ਸ਼ਾਂਤਨੁ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਹੱਦ ਹੋ ਗਈ ਚੁਟਕਲੇ ਸੁਣਾਉਣ ਦੀ, ਯਦੂ ਦੇ ਵੰਸ਼ਜ ਯਾਦਵ ਕਹਿਲਾਂਦੇ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਸ਼ਾਂਤਨੁ ਕੁਰੁਵੰਸ਼ੀ ਰਾਜਾ ਸੀ ਨਾਕਿ ਯਦੁਵੰਸ਼ੀ।

ਅੱਗੇ ਤੇ ਕਮਾਲ ਕਰ ਦਿੱਤੀ, ਲਿਖਾਰੀ ਲਿਖਦਾ ਹੈ:--
ਭਇਓ ਤਉਨ ਕੇ ਬੰਸ ਮੈ ਸੰਤਨੇਅੰ ॥ਭਏ ਤਾਹਿ ਕੇ ਕਉਰਓ ਪਾਂਡਵੇਅੰ ॥੪੧॥੨੦੯॥
ਕਮਾਲ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਰਖੀ ਫਿਰਦਾ ਹੈ (ਅ)ਗਿਆਣ ਪ੍ਰਬੋਧ ਦਾ ਲਿਖਾਰੀ, ਲਿਖਦਾ ਹੈ ਸ਼ਾਤਨੂੰ ਦੇ ਕੌਰਵ ਤੇ ਪਾਂਡਵ ਹੋਏ ਨੇ, ਕੌਰਵ ਤੇ ਪਾਂਡਵ ਸ਼ਾਤਨੁ ਦੇ ਪੋਤੇ ਸਨ ਨਾਕਿ ਉਸ ਦੇ ਪੁੱਤਰ, ਭਾਈ ਕਹਾਨ ਸਿੰਘ ਨਾਭਾ ਦਾ ਮਹਾਨਕੋਸ਼ ਵਿੱਚ ਹਿੰਦੂ ਧਰਮ ਗ੍ਰੰਥਾਂ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਂਨਤੁ ਦੇ ਬਾਰੇ ਦਿੱਤੀ ਹੋਈ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਰਜ ਹੈ :---
ਸ਼ਾਂਤਨੁ - shāntanu - शांतनु
ਸੰ. शन्तनु ਅਥਵਾ शान्तनु ਚੰਦ੍ਰਵੰਸ਼ੀ ਪ੍ਰਤੀਪ ਰਾਜਾ ਦਾ ਪੁਤ੍ਰ, ਗੰਗਾ ਦਾ ਪਤੀ ਅਤੇ ਭੀਸਮਪਿਤਾਮਾ ਦਾ ਪਿਤਾ. ਇਸ ਬਾਬਤ ਮਹਾਭਾਰਤ ਅਤੇ ਵਿਸਨੁ ਪੁਰਾਣ ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ ਹੈ ਕਿ ਜਿਸ ਬੁੱਢੇ ਆਦਮੀ ਨੂੰ ਇਹ ਹੱਥ ਛੁਹਾਉਂਦਾ, ਉਹ ਤੁਰਤ ਜੁਆਨ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਸੀ, ਇਸੇ ਕਾਰਣ ਸ਼ਾਂਤਨੁ (ਕਲ੍ਯਾਣ ਦੇ ਫੈਲਾਉਣ ਵਾਲਾ) ਨਾਉਂ ਹੋਇਆ. ਇਸ ਨੇ ਸਤ੍ਯਵਤੀ (ਮਤਸ੍ਯੋਦਰੀ) ਨਾਲ ਬੁਢਾਪੇ ਵਿੱਚ ਵਿਆਹ ਕਰਕੇ ਚਿਤ੍ਰਾਂਗਦ ਅਤੇ ਵਿਚਿਤ੍ਰਵੀਰਯ ਦੋ ਪੁਤ੍ਰ ਪੈਦਾ ਕੀਤੇ. ਜੋ ਸ਼ਾਂਤਨੁ ਪਿੱਛੋਂ ਚਿਰ ਤੀਕ ਨਹੀਂ ਜੀ ਸਕੇ. ਵ੍ਯਾਸ ਰਿਖੀ ਨੇ ਆਪਣੀ ਮਾਂ (ਮਤਸ੍ਯੋਦਰੀ) ਦੇ ਆਖੇ ਚਿਤ੍ਰਾਂਗਦ ਅਤੇ ਵਿਚਿਤ੍ਰਵੀਰਯ ਦੀ ਵਿਧਵਾ ਇਸਤ੍ਰੀਆਂ (ਅੰਬਾਲਿਕਾ ਅਤੇ ਅੰਬਿਕਾ) ਤੋਂ ਪੰਡੁ ਅਤੇ ਧ੍ਰਿਤਰਾਸ੍ਟ੍ਰ ਉਤਪੰਨ ਕੀਤੇ, ਜੋ ਪਾਂਡਵ ਅਰ ਕੌਰਵਾਂ ਦੇ ਮੁਖੀਏ ਹੋਏ. ਦੇਖੋ, ਪਾਂਡਵ.

ਉਪਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਮਹਾਨਕੋਸ਼ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਸਾਫ ਕਰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਧ੍ਰਿਤਰਾਸ਼ਟ੍ਰ ਅਤੇ ਪਾਂਡੁ ਕੌਰਵਾਂ ਅਤੇ ਪਾਂਡਵਾਂ ਦੇ ਮੁਖੀਏ ਹੋਏ ਨੇ ਪਰ (ਅ)ਗਿਆਣ ਪ੍ਰਬੋਧ ਦਾ ਲਿਖਾਰੀ ਅੱਗੇ ਲਿਖਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕੌਰਵ ਅਤੇ ਪਾਂਡਵਾਂ ਦੇ ਵੰਸ਼ ਵਿੱਚ ਧ੍ਰਿਤਰਾਸਟ੍ਰ ਹੋਇਆ ਹੈ ਅਤੇ ਬਾਦ ਵਿੱਚ ਲਿਖ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਕੌਰਵ ਤੇ ਪਾਂਡਵਾਂ ਦੇ ਵੰਸ਼ ਵਿੱਚ ਹੋਏ ਧ੍ਰਿਤਰਾਸ਼ਟ੍ਰ ਦੇ ਵੰਸ਼ ਵਿੱਚ ਮਾੜੇ ਕਰਮਾਂ ਵਾਲੇ ਕੌਰਵ ਹੋਏ ਨੇ, ਹੁਣ ਇਹ ਤੇ ਹਾਸੋਹਿਣੀ ਗੱਲ ਹੈ ਪਾਂਡਵ ਤੇ ਪਾਡੂ ਦੇ ਪੁਤੱਰਾਂ ਨੂੰ ਕਹਿਂਦੇ ਹਨ ਜੋ ਧ੍ਰਿਤਰਾਸ਼ਟ੍ਰ ਦਾ ਭਰਾ ਸੀ ਤੇ ਕੌਰਵ ਧ੍ਰਿਤਰਾਸ਼ਟ੍ਰ ਦੇ ਪੁੱਤਰਾਂ ਨੂੰ ਕਹਿਂਦੇ ਨੇ ਅਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੋਵਾਂ ਭਰਾਵਾਂ (ਧ੍ਰਿਤਰਾਸ਼ਟ੍ਰ ਅਤੇ ਪਾਂਡੂ) ਦੇ ਪੁੱਤਰਾਂ ਵਾਸਤੇ ਹੀ ਕੌਰਵ ਤੇ ਪਾਂਡਵ ਸ਼ਬਦ ਵਰਤਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਕੌਰਵਾਂ ਤੇ ਪਾਂਡਵਾਂ ਦਾ ਇਕ ਵਡੇਰਾ ਸੀ ਧ੍ਰਿਤਰਾਸ਼ਟਰ ਨਾਕਿ ਉਹ ਕੌਰਵ ਅਤੇ ਪਾਂਡਵਾਂ ਦੇ ਬਾਦ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਕੌਰਵ ਸ਼ਬਦ ਕੁਰੁਵੰਸ਼ੀ ਰਾਜਿਆ ਵਾਸਤੇ ਵੀ ਵਰਤਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਜਿਵੇਂ ਸ਼ਾਤਨੁ ਇਕ ਕੁਰੁਵੰਸ਼ੀ ਭਾਵ ਕੌਰਵ ਰਾਜਾ ਸੀ ਨਾਕਿ ਯਦੁਵੰਸ਼ੀ ਰਾਜਾ ਜਿਵੇਂ ਇਸ (ਅ)ਗਿਆਣ ਪ੍ਰਬੋਧ ਦੇ ਲਿਖਾਰੀ ਨੇ ਲਿਖੀਆ ਹੈ।

ਧ੍ਰਿਤਰਾਸ਼ਟ੍ਰ ਬਾਰੇ ਵੀ ਇਹ ਲਿਖਿਆ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਵੈਰੀਆ ਨੂੰ ਸੋਧਨ ਵਾਲਾ ਸੀ, ਕਮਾਲ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ ਓਹ ਤੇ ਜਨਮਜਾਤ ਅੰਨ੍ਹਾਂ ਸੀ ਯੁਧ ਲੜਨ ਦੇ ਲਾਇਕ ਹੀ ਨਹੀ ਸੀ। ਇਹ ਵਡਾ ਹੋਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਰਾਜ ਗੱਦੀ ਤੇ ਤਾਂ ਬੈਠਾਇਆ ਗਿਆ ਜਦ ਸ਼ਾਤਨੁ ਮਰ ਗਿਆ ਸੀ।

ਇਸ (ਅ)ਗਿਆਣ ਪ੍ਰਬੋਧ ਵਿੱਚ ਇਹ ਪੰਕਤਿਆਂ ਸਾਫ ਕਰਦੀਆਂ ਹੈ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਰਾਜਿਆਂ ਦਾ ਜਿਕਰ ਇਸ (ਅ)ਗਿਆਣ ਪ੍ਰਬੋਧ ਦਾ ਲਿਖਾਰੀ ਨੇ ਆਪ ਕੀਤਾ ਹੈ ਉਹ ਵੀ ਪਰਮਾਤਮਾ ਕੋਲੋ ਬਲ ਲੈਕੇ:--
ਕਲਿਜੁਗ ਤੇ ਆਦਿ ਜੋ ਭਏ ਮਹੀਪ ॥ ਇਹਿ ਭਰਥ ਖੰਡਿ ਮਹਿ ਜੰਬੂ ਦੀਪ ॥
ਅਰਥ:- ਇਸ ਕਲਯੁਗ ਤੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਯੁਗਾਂ ਵਿੱਚ ਇਸ ਖੰੜ ਜੰਬੂ ਦੀਪ ਵਿੱਚ ਜੋ ਰਾਜੇ ਹੋਏ ਨੇ,
ਤ੍ਵ ਬਲ ਪ੍ਰਤਾਪ ਬਰਣੌ ਸੁ ਤ੍ਰੈਣ ॥ ਰਾਜਾ ਯੁਧਿਸਟਰ ਭੂ ਭਰਥ ਏਣ ॥੧੧॥੧੩੬॥
ਅਰਥ:-ਹੇ ਪ੍ਰਭੂ ਤੇਰੇ ਬਤ ਤੇ ਪ੍ਰਤਾਪ ਕਰਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਵਰਣਨ ਕਰਦਾ ਹਾਂ, ਇਨ੍ਹਾਂ ਰਾਜਿਆਂ ਵਿੱਚੋ ਯੁਧਿਸਟਰ ਰਾਜਾ ਹੋਇਆ ਹੈ ਜੋ ਪ੍ਰਜਾ ਦਾ ਪਾਲਨ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਸੀ।

ਹੁਣ ਪਾਠਕ ਆਪ ਅੰਦਾਜਾ ਲਾ ਲੈਣ ਕਿ ਇਹ ਤੇ ਮਜਾਕ ਹੀ ਹੈ ਕਿ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਕੋਲੋਂ ਬਲ ਲੈ ਕੇ ਇਸ (ਅ)ਗਿਆਣ ਪ੍ਰਬੋਧ ਦੇ ਲਿਖਾਰੀ ਨੇ ਗਲਤ ਗੱਲਾਂ ਲਿਖੀਆ ਹਨ ਅਤੇ ਬਿਚਿਤਰ ਨਾਟਕ ਦੇ ਹਿਮਾਇਤੀ ਕਹਿਂਦੇ ਨੇ ਇਸ ਬਿਚਿਤਰ ਨਾਟਕ ਵਿੱਚ ਹਿਂਦੂ ਧਰਮ ਗ੍ਰੰਥਾਂ ਦਾ ਅਨੁਵਾਦ ਹੈ।

ਗੁਰਦੀਪ ਸਿੰਘ ਬਾਗੀ
gurdeepsinghjohal@yahoo.co.in
15th January 2016 7:42pm
Gravatar
Makhan Singh Purewal (Quesnel, Canada)
Admin:

In the absence of original letter or its authenticated copy written in Urdu/Persian, Zafarnama can’t be attributed to Guru Gobind Singh Sahib. There is neither any Date nor any indication to whom it was addressed?
It is said that Bachiter Natak the so called dasam granth was completed in 1753 samvat = 1696 AD, then who included and when ? Aurangzeb died in 1707 and Bahadur Shah ruled during March 1707 to 19th February 1712 AD.
Moreover, available version in English or Punjabi have different Serial Nos. i.e.
• * A History of the Sikh People (1469-1988) by Dr. Gopal Singh (Ed.1979/1988) shows 110 serial Nos. The Sikh Review Sept & Oct 1996 and Dr. Ratan Singh Jagi wrote 111 Sl. Nos. Bhai Chattar Singh Jiwan Singh indicates 115 serial Nos.
Even its contents are unbelievable.
Same goes with other narrations such as Miter Piare Nu Hall Muridaan da Kehna, Deh Shiva Bar Mohe Ihain....and so on
Let us not waste our time and energy over this mythical and false versions because The Sikhs have only one Sikh Scripture which is our Guru, the Guru Granth Sahib from the Commencing Verse to Mundavani at pages 1 to 1429. Rest is Kachi Bani.
Gurmit Singh (Sydney)

ਸ: ਗੁਰਮੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ,
ਤਕਰੀਬਨ ਉਹ ਸਾਰੇ ਵਿਦਵਾਨ ਜਿਹੜੇ ਦਸਮ ਗ੍ਰੰਥ ਨਾਮ ਦੀ ਇਸ ਗੰਦੀ ਜਿਹੀ ਕਿਤਾਬ ਨੂੰ ਗੁਰੂ ਕ੍ਰਿਤ ਮੰਨਦੇ ਹਨ ਜਾਂ ਇਸ ਵਿਚਲੀਆਂ ਕੁੱਝ ਰਚਨਾਵਾਂ ਨੂੰ ਮੰਨਦੇ ਹਨ ਉਹਨਾ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਬੇਵਕੂਫ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਕੋਈ ਕਸਰ ਬਾਕੀ ਨਹੀਂ ਛੱਡੀ। ਤੁਸੀਂ ਜਫ਼ਰਨਾਮੇ ਦੇ ਛੰਦਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ ਉਹ ਬਿੱਲਕੁੱਲ ਠੀਕ ਹੈ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਕੁੱਝ ਛੰਦ ਐਸੇ ਹਨ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦੀ ਸ਼ਖਸ਼ੀਅਤ ਨਾਲ ਮੇਲ ਨਹੀਂ ਖਾਂਦੇ ਇਸ ਕਰਕੇ ਕਈ ਵਿਦਵਾਨਾਂ ਨੇ ਉਹ ਛਾਪੇ ਹੀ ਨਹੀਂ ਇਹਨਾ ਵਿੱਚ ਪਿਆਰਾ ਸਿੰਘ ਪਦਮ ਅਤੇ ਲਾਲ ਸਿੰਘ ਐੱਮ. ਏ. ਦੇ ਨਾਮ ਖਾਸ ਵਰਨਣ ਯੋਗ ਹਨ। ਇਹਨਾ ਨੇ ਛੰਦ 62 ਅਤੇ 63 ਨਹੀਂ ਛਾਪੇ। ਕਈਆਂ ਨੇ ਹੋਰ ਨਹੀਂ ਛਾਪੇ ਇਸ ਲਈ ਗਿਣਤੀ ਵੀ ਵੱਖਰੀ ਹੀ ਹੈ। ਦਿੱਲੀ ਵਾਲੇ ਵਿਰਸੇ ਸਾਧ ਵਲੋਂ ਕਰਵਾਏ ਅਤੇ ਡਾ: ਜੱਗੀ ਵਲੋਂ ਕੀਤੇ ਟੀਕੇ ਵਿੱਚ 61ਵੇਂ ਛੰਦ ਵਿੱਚ ਗੁਰੂ ਜੀ ਔਰੰਗਜੇਬ ਤੋਂ ਇੱਕ ਹਜਾਰ ਰੁਪਏ ਦਾ ਸੁੰਦਰ ਘੋੜਾ ਮੰਗ ਰਹੇ ਹਨ ਅਤੇ ਇਸ ਦੇ ਬਦਲੇ ਇਲਾਕਾ ਦੇਣ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਗੁਰੂ ਜੀ ਕੋਲ ਉਸ ਵੇਲੇ ਕਿਹੜਾ ਇਲਾਕਾ ਸੀ? ਅਗਲੇ ਛੰਦ 62 ਵਿੱਚ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਕਿ, “ਮੈਂ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਦੇ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਦਾ ਸੇਵਕ ਅਤੇ ਚਾਕਰ ਹਾਂ (ਜੇ ਉਸ ਦਾ) ਹੁਕਮ ਆ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਜਾਨ ਸਮੇਤ ਹਾਜ਼ਰ ਹਾਂ”। ਅਗਲੇ 63ਵੇਂ ਛੰਦ ਵਿੱਚ ਸਰੀਰ ਤੇ ਜਿੰਦ ਸਮੇਤ ਹਾਜ਼ਰ ਹੋਣ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਗੱਲ ਕੀ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਤਰਲੇ ਕਰਦੇ ਦਿਖਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਬਹੁਤਿਆਂ ਨੇ ਅਰਥ ਤਰੋੜ ਮਰੋੜ ਕੇ ਕੀਤੇ ਹਨ ਅਤੇ ਜਾਂ ਫਿਰ ਕਈ ਛੰਦਾਂ ਨੂੰ ਛੱਡ ਹੀ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।
ਨੋਟ:- ਇਹ ਉਪਰ ਵਾਲੀਆਂ ਲਾਈਨਾ ਗੁਰਮੀਤ ਸਿੰਘ ਦਾ ਈ-ਮੇਲ ਰਾਹੀਂ ਕਈਆਂ ਨੂੰ ਜਵਾਬ ਸੀ ਉਸ ਦੇ ਅਧਾਰ ਤੇ ਹੀ ਮੈਂ ਇਹ ਕੁੱਝ ਲਾਈਨਾ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਵਿਚਾਰ ਲਿਖੇ ਹਨ-ਸੰਪਾਦਕ।

14th January 2016 4:41pm
Gravatar
prabhdeep kaur (elsobrante, US)
ਸਿੱਖ ਸੈਂਟਰ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਐਲਸਬਰਾਂਟੇ ਦੇ ਮੁਖ ਸੇਵਾਦਾਰ ਭਾਈ ਇੰਦਰ ਜੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦੇ ਨਾਮ ਖੁੱਲ੍ਹੀ ਚਿੱਠੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ।। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਹਿ ।। ਅਵਤਾਰ ਸਿੰਘ ਮਿਸ਼ਨਰੀ ਜੀ ਲੇਖ "ਨਵੇਂ ਸਾਲ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਕੁੱਝ ਕਰਨ ਅਤੇ ਹਰਨ ਦੀ ਲੋੜ" (ਦਾ ਖ਼ਾਲਸਾ.ਔ.ਆਰ.ਜੀ) ਵਿਚ ਇਹ ਵਿਚਾਰ ਲਿਖੇ ਹਨ ਦਾਸ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕੌਮੀ ਪੰਜ ਪਿਆਰਿਆਂ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿੱਚ ਹੈ ਜੋ ਕੇਵਲ ਤੇ ਕੇਵਲ ਗੁਰੂ ਗ੍ੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਗੁਰੂ ਤੇ ਕੌਮੀ ਆਗੂ ਮੰਦੇ ਹੋਨ ਨਾ ਕਿ ਅਖੌਤੀ ਦਸਮ ਗ੍ੰਥ ਨੂੰ ਵੀ ਵਿੱਚ ਘਸੋੜਦੇ ਹੋਨ ਤੇ ਉਹ ਪੰਜ ਪਿਆਰੇ ਉਹ ਹੀ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ ਜੋ ਸਰਬੱਤ ਖਾਲਸੇ ਨੇ ਸਮੁੱਚੀਆਂ ਪੰਥਕ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਅਤੇ ਪੰਥਕ ਵਿਦਵਾਨਾਂ ਦੀ ਸਲਾਹ ਨਾਲ ਚੁਣੇ ਹੋਏ ਦੁਨਿਆਵੀ ਅਤੇ ਧਾਰਮਿਕ ਵਿਦਿਆ ਵਿੱਚ ਗਰੈਜੂਏਟ ਹੋਣ ਨਾ ਕਿ ਕਿਸੇ ਸੰਸਥਾ ਦੇ ਨੌਕਰ। (1) "ਗੁਰਦੁਆਰਿਆਂ, ਧਰਮ-ਅਸਥਾਨਾਂ ਵਿੱਚ ਪੜ੍ਹੇ ਲਿਖੇ ਯੋਗ ਪ੍ਰਚਾਰਕਾਂ ਅਤੇ ਰਾਗੀ ਗ੍ਰੰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਭਰਤੀ ਕਰਾਂਗੇ, ਜੋ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੀ ਨਿਰੋਲ ਬਾਣੀ, ਪੰਥ ਪ੍ਰਵਾਣਿਤ ਸਿੱਖ ਰਹਿਤ ਮਰਯਾਦਾ ਦੇ ਧਾਰਨੀ ਪ੍ਰਚਾਰਕ ਹੋਣ (2) "ਪੰਥਕ ਅਖ਼ਬਾਰਾਂ, ਰਸਾਲੇ, ਰੇਡੀਓ, ਲਿਖਾਰੀ ਅਤੇ ਜੋ ਅਦਾਰੇ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਹਿਬ ਜੀ ਦੀ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾ ਅਤੇ ਸਿੱਖ ਰਹਿਤ ਮਰਯਾਦਾ ਦਾ ਡਟ ਕੇ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਹਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮਦਦ ਕਰਾਂਗੇ।" ਪੇਸ਼ ਹਨ ਇਹ ਉਹ ਵੇਦਾਂਤੀ ਹੈ ਜਿਸ ਨੇ ਸਿੱਖੀ ਦੀ ਜੜੀ ਤੇਲ ਪਾਉਣ ਵਾਲੀ ਲੁੱਚੀ ਪੁਸਤਕ ਗੁਰਬਿਲਾਸ ਪਾਤਸ਼ਾਹੀ ਛੇਵੀਂ ਜੋ ਗੁਰੂ ਨਿੰਦਕ ਹੈ ਪ੍ਕਾਸ਼ਤ ਕੀਤੀ ਤੇ ਉਸ ਦੀ ਕਥਾ ਹਰ ਗੁਰਦੁਵਾਰੇ ਵਿੱਚ ਕਰਨ ਦੀ ਹਦਾਇਤ ਕੀਤੀ। ਇਹ ਕਿਹੜੇ ਵੇਦ ਦਾ ਪਾਠੀ ਹੈ ਜੋ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਵੇਦਾਂਤੀ ਲਿਖਦਾ ਹੈ? ਇਸ ਨੇ ਗੁਰਮੁਖ ਵਿਦਵਾਨ ਗੁਰਬਖਸ਼ ਸਿੰਘ ਕਾਲਾ ਅਫਗਾਨਾ ਨੂੰ ਛੇਕਿਆ। ਸ੍ਰ. ਗੁਰਬਖਸ਼ ਸਿੰਘ ਕਾਲਾ ਅਫਗਾਨਾ ਨੇ ਬਚਿਤ੍ਰ ਨਾਟਕ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ ਹੈ ਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਇਹ ਵੀ ਦੱਸ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਕੰਜਰ ਕਵਿਤਾ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਨਹੀ ਬਣਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਇਹ ਵੀ ਸੱਚ ਹੈ ਕਿ ਗੁਰਬਾਣੀ, ਜੋ ਗੁਰੂ ਗੰਥ ਸਾਹਿਬ ਵਿੱਚ ਦਰਜ ਹੈ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਨੂੰ ਨਹੀ ਮੰਨਦੀ। ਇਹ ਤਾਂ ਖੰਡੇ ਬਾਟੇ ਦੀ ਪਾਹੁਲ ਹੈ। ਫਿਰ ਇਹ ਵੀ ਦੱਸਣਾ ਕਿ ਖੰਡੇ-ਬਾਟੇ ਦੀ ਪਹੁਲ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਕਦੋਂ ਤੇ ਕਿਵੇਂ ਬਣੀ?ਦਸਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਵੀ ਸ਼ਿਕਾਰ ਅਤੇ ਮਰਦਾਵੀਂ ਖੇਡਾਂ ਖੇਡਦੇ ਰਹੇ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਤਾਂ ਜੰਗਲ ਦੇ ਬਾਦਸ਼ਾਹ, ਬਹਾਦਰ ਜਨਵਰ ਸ਼ੇਰ ਵਾਲਾ ਤਖੱਲਸ "ਸਿੰਘ" ਖਾਲਸੇ ਨੂੰ ਬਖਸ਼ ਕੇ ਸ਼ੇਰ ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ। ਕੀ ਮਾਸ ਖਾਣ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਸਿੰਘ ਨਹੀਂ ਹਨ? ਜੇ ਨਹੀਂ, ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਨਾਂ ਨਾਲ ਫਲਾਨਾ ਗਊ ਰੱਖ ਲੈਣ, ਕਿਉਂਕਿ ਗਾਂ ਹਮੇਸ਼ਾਂ ਘਾਸ ਹੀ ਖਾਂਦੀ ਹੈ। ਇਤਹਾਸ ਦੱਸਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸੁਲਤਾਨਿਕੌਮ ਸ੍ਰ. ਜੱਸਾ ਸਿੰਘ ਆਹਲੂਵਾਲੀਆ ਦੀ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਦੀ ਖੁਰਾਕ ਸਾਬਤ ਬੱਕਰਾ ਅਤੇ ਕਿੱਲੋ ਮੱਖਣ ਸੀ ਤੇ ਅੱਸੀ ਫੱਟ ਸਰੀਰ ਪਰ ਲੱਗਣ 'ਤੇ ਵੀ ਮੈਦਾਨੇ ਜੰਗ ਵਿੱਚ ਮੂਹਰੇ ਹੋ ਕੇ ਲੜਦਾ ਸੀ। ਅਖੌਤੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤਧਾਰੀ ਭਾਈ ਅਵਤਾਰ ਸਿੰਘ ਮਿਸ਼ਨਰੀ ਜੀ ਬਾਈਲਾਅਜ਼ ਮੁਤਾਬਿਕ ਪ੍ਰੋ ਦਰਸ਼ਨ ਸਿੰਘ ਯਾਨੀ ਕਿ ਸਾਹਿਬ ਪੜ੍ਹ ਲਓ ਜੀ ਆਪਣੇ ਹੱਥੀਂ ਲਿਖੀ ਚਿੱਠੀ ਪੜ੍ਹ ਲਓ ਤੇ ਕਰ ਲਓ ਦੁੱਧ ਤੇ ਪਾਣੀ ਵੱਖਰਾ। ਪ੍ਰੋ ਦਰਸ਼ਨ ਸਿੰਘ ਯਾਨੀ ਕਿ ਸਾਹਿਬ ਆਮ ਸੁਣਨ ਵਿਚ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਸਮਾ ਰਹਿੰਦੇ ਸਚ ਦੀ ਪਹਿਚਾਣ ਨਹੀ ਕਰਦੇ ਸਮਾ ਬੀਤ ਜਾਣ ਤੇ ਸਾਰੇ ਆਖਦੇ ਹਾ , ਅਸੀਂ ਪਿਛਲੇ ਸਮੇ ਦੀ ਗਲਤੀਆ ਤੋ ਵੀ ਨਹੀ ਸਿਖਦੇ , ਜੋ ਅਸੀਂ ਜਾ ਸਾਡੇ ਵਰਗਿਆ ਨੇ ਗਿਆਨੀ ਦਿੱਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਹੁਰਾ ਨਾਲ ਕੀਤਾ ਅਜ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਪ੍ਰੋ ਦਰਸ਼ਨ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨਾਲ ਵੀ ਉਸੇ ਤਰਾ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾ , ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਅਗੇ ਅਰਦਾਸ ਕਰੀਏ ਪਰਮਾਤਮਾ ਪ੍ਰੋਫੇਸਰ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੂ ਚੜਦੀਆ ਕਲਾ ਚ ਰਖੇ। ਸਮਝਦਾਰ ਤੇ ਸਿਆਣੇ ਗੁਰਸਿੱਖ ਮਾਈ ਭਾਈ ਸਭ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਨਾਲ ਹਨ। ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਵੀ ਅਕਲੀਂ ਸਾਹਿਬ ਸੇਵੀਐ ਅਕਲੀਂ ਪਾਈਐ ਮਾਨ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਨ।ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਕੇਵਲ ਤੇ ਕੇਵਲ ਗੁਰੂ ਗ੍ੰਥ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਹੀ ਸੰਪੂਰਨ ਗੁਰੂ ਮੰਨਣ ਵਾਲਿਆਂ ਦਾ ਕਾਫਲਾ ਵੱਧ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਸਿਆਣਿਆਂ ਤੇ ਸ਼ੇਰਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਬਹੁਤੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਗੁਰੂ ਭਲੀ ਕਰੇ ਪੋ੍. ਸਾਹਿਬ ਸਦਾ ਚੜਦੀਆਂ ਕਲਾ ਵਿੱਚ ਰਹਿਣ। ਪਰ ਮੈਂ ਅਜਿਹੇ ਪ੍ਰੋ ਦਰਸ਼ਨ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਜਾ ਅਖੌਤੀ ਸੰਤਾਂ ਨੂੰ ਕਦੀ ਕੋਈ ਮਾਨਤਾ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਕਿਉਂਕਿ ਮੇਰੇ ਲਈ ਤਾਂ ਸਭ ਬਰਾਬਰ ਹਨ ਕੋਈ ਵੀ ਮਨੁੱਖ ਸਾਹਿਬ ਜਾਂ ਉਚਾ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਮੇਰੇ ਲਈ ਤਾਂ ਸਾਹਿਬੁ ਉਹ ਇਕੋ ਇੱਕ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਹੈ; ਸਾਹਿਬੁ ਮੇਰਾ ਏਕੋ ਹੈ॥ ਏਕੋ ਹੈ ਭਾਈ ਏਕੋ ਹੈ॥ ( ਗੁਰੂ ਗ੍ੰਥ ਸਾਹਿਬ ਪੰਨਾ 350) ਪ੍ਰਭਦੀਪ ਕੌਰ ਸਿੱਖ ਸੈਂਟਰ ਸਿੱਖ ਐਲਸਬਰਾਂਟੇ।
12th January 2016 3:11pm
Gravatar
Makhan Singh Purewal (Quesnel, Canada)
ਨਿਰਮਲ ਸਿੰਘ ਕੰਧਾਲਵੀ ਦੀ ਕਵਿਤਾ-ਸੰਪਾਦਕ।

ਬਾਬੇ ਨਾਨਕ ਤੇ ਮਰਦਾਨੇ ਦੀ ਮਾਤ-ਲੋਕ ਫੇਰੀ
ਮਰਦਾਨਾ ਕਹਿੰਦਾ ਬਾਬਾ ਜੀ, ਦੁਨੀਆਂ ਦਾ ਇੱਕ ਗੇੜਾ ਲਾਈਏ।
ਸਿੱਖੀ ਦੀ ਕਹਿੰਦੇ ਬੜੀ ਤਰੱਕੀ, ਚਲ ਅੱਖੀਂ ਦੇਖ ਕੇ ਆਈਏ।
ਤੂੰ ਕਹਿੰਨੈ ਫਿਰ ਚਲੇ ਚਲਦੇ ਆਂ, ਪਰ ਭੇਸ ਵਟਾਉਣਾ ਪੈਣਾ।
ਸਾਡਾ ਕਿਸੇ ਯਕੀਨ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ, ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਵੜਨ ਨਹੀਂ ਦੇਣਾ।
ਰਾਗੀ ਜਥੇ ਦਾ ਰੂਪ ਬਣਾ ਕੇ, ਉਹ ਆ ਗਏ ਇੱਕ ਗੁਰਦੁਆਰੇ।
ਸਮਾਂ ਲੈਣ ਲਈ ਸਟੇਜ ਸਕੱਤਰ ਨੂੰ, ਮਰਦਾਨਾ ਅਰਜ਼ ਗੁਜ਼ਾਰੇ।
ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ਼ ਨਾ ਵਾਜਾ ਤਬਲਾ, ਬਈ ਨਾ ਕੋਈ ਢੱਡ ਸਾਰੰਗੀ।
ਤੁਸੀਂ ਕਰਦੇ ਓ ਕੇਹਾ ਕੀਰਤਨ, ਤੈਂ ਆਹ ਸ਼ੈਅ ਕੀ ਮੋਢੇ ਟੰਗੀ?
ਬਾਬੇ ਨਾਨਕ ਵੀ ਸ਼ਬਦ ਗੁਰੂ ਨੂੰ, ਨਾਲ ਰਬਾਬ ਸੀ ਗਾਇਆ।
ਏਸੇ ਲਈ ਮੈਂ ਨਾਲ਼ ਆਪਣੇ, ਦੇਖ ਨਵੀਂ ਰਬਾਬ ਲਿਆਇਆ।
ਨਾਨਕ ਦਾ ਨਹੀਂ ਇਹ ਜ਼ਮਾਨਾ, ਅੱਜ ਕੰਨ ਰਸ ਲੋਕੀਂ ਲੱਭਦੇ।
ਫਿਲਮੀ ਟਿਊਨ ਜੇ ਵੱਜਦੀ ਹੋਵੇ, ਡਾਲਰ ਪੌਂਡ ਫੇਰ ਹੀ ਕੱਢਦੇ।
ਪ੍ਰਧਾਨ ਦੀ ਸਿਫ਼ਤ ਵੀ ਕਰਨੀ ਪੈਣੀ, ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਸਮਾਂ ਹੈ ਲੈਣਾ।
ਕੇਸਾਂ ਦਾ ਤੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਛਕਣ ਦਾ, ਬਿਲਕੁਲ ਨਹੀਂ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿਣਾ।
ਗੱਲ ਹੋਰ ਵੀ ਸੁਣ ਲਉ ਮੇਰੀ, ਅੱਗੇ ਜਿਵੇਂ ਐ ਮਰਜ਼ੀ ਤੁਹਾਡੀ।
ਮਾਇਆ ਜਿੰਨੀ ਵੀ ਬਣੇ ਤੁਹਾਨੂੰ, ਅੱਧੋ ਅੱਧ ਹੁੰਦੀ ਏ ਸਾਡੀ।
ਜੇ ਸੌਦਾ ਹੈ ਮੰਨਜ਼ੂਰ ਤੁਹਾਨੂੰ, ਤਾਂ ਚੜ੍ਹ ਜਾਉ ਸਟੇਜ `ਤੇ ਜਾ ਕੇ।
ਮਿੰਟ ਇੱਕ ਨਹੀਂ ਲਾਉਣਾ ਵਾਧੂ, ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਧੂ ਲੈਣੇ ਮੈਂ ਆ ਕੇ।
ਬਾਬਾ ਕਹੇ ਮਾਇਆ ਨਹੀਂ ਮੰਗਦੇ, ਪਰਚਾਰ ਸਿੱਖੀ ਦਾ ਕਰਦੇ।
ਉਹ ਸੱਚਾ ਹੈ ਮਾਲਕ ਸਭ ਦਾ, ਅਸੀਂ ਉਹਦੇ ਦਰ ਦੇ ਬਰਦੇ।
ਸੁਣਿਆਂ ਜਦ ਕਿ ਰਾਗੀ ਜਥੇ ਨੇ, ਮਾਇਆ ਨਹੀਂ ਲਿਜਾਣੀ।
ਖਿੜ ਉੱਠਿਆ ਪ੍ਰਧਾਨ ਦਾ ਚਿਹਰਾ, ਬਦਲੀ ਸਭ ਕਹਾਣੀ।
ਸਮੇਂ ਦੀ ਚਿੰਤਾ ਨਾਹੀਂ ਕਰਨੀ, ਤੁਸੀਂ ਜਿੰਨਾ ਮਰਜ਼ੀ ਲਾਉ।
ਜੀ ਆਇਆਂ ਜੀ ਹਰ ਵੇਲੇ ਥੋਨੂੰ, ਜਦੋਂ ਵੀ ਮਰਜ਼ੀ ਆਉ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਫਿਰ ਸਟੇਜ ਸਕੱਤਰ, ਵਿੱਚ ਦੀਵਾਨ ਲਿਆਇਆ।
ਨਾਲ਼ ਪਿਆਰ ਓਸ ਨੇ, ਸਟੇਜ ਦੇ ਉੱਤੇ ਆਣ ਬਿਠਾਇਆ।
ਜਗਮਗ ਜਗਮਗ ਚਾਰੇ ਪਾਸੇ, ਸੀ ਲੜੀਆਂ ਖ਼ੂਬ ਜਗਾਈਆਂ।
ਮਹਿਕਣ ਅਤਰ ਫੁਲੇਲਾਂ ਬੜੀਆਂ, ਤੇ ਧੂਫਾਂ ਖ਼ੂਬ ਧੁਖਾਈਆਂ।
ਖੁੱਲ੍ਹਾ-ਡੁੱਲ੍ਹਾ ਦੀਵਾਨ ਹਾਲ, ਪਰ ਸੰਗਤਾਂ ਬਹੁਤ ਸਵਾਈਆਂ।
ਬੰਦੇ ਚਾਰ ਕੁ ਬੈਠੇ ਉੱਥੇ, ਜਾਂ ਬੈਠੀਆਂ ਪੰਜ ਚਾਰ ਮਾਈਆਂ।
ਮੂਲ ਮੰਤਰ ਜਾਂ ਪੜ੍ਹਿਆ ਬਾਬੇ, ਉੱਥੇ ਹੋਰ ਪੈ ਗਿਆ ਪੰਗਾ।
ਇਕ ਨੰਗੀਆਂ ਖੁੱਚਾਂ ਵਾਲੇ ਨੇ, ਉੱਥੇ ਖੂਬ ਮਚਾਇਆ ਦੰਗਾ।
‘ਮੂਲ ਮੰਤਰ ਤੂੰ ਪੜ੍ਹੇਂ ਅਧੂਰਾ, ਉਂਜ ਬਣਿਆ ਫਿਰਦੈਂ ਰਾਗੀ’।
‘ਉਲ਼ਟ ਚਲਣ ਸਭ ਮਿਸ਼ਨਰੀ, ਕੀ ਤੂੰ ਵੀ ਹੋ ਗਿਐਂ ਬਾਗ਼ੀ’ ?
‘ਬਾਬਾ ਕਹੇ ਕਰ ‘ਜਪੁ’ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ, ਨਿਕਲ਼ੂ ਤੇਰਾ ਭੁਲੇਖਾ’।
‘ਜਪੁ’ ਤਾਂ ਹੈ ਸਿਰਲੇਖ ਬਾਣੀ ਦਾ, ਪਾ ਨਾ ਬੀਅ ਦਾ ਲੇਖਾ’।
‘ਕਿਉਂ ਕਰਾਂ ਮੈਂ ਦਰਸ਼ਨ? ਬਾਬਾ ਸਾਡਾ ਸੀ ਬ੍ਰਹਮਗਿਆਨੀ।
ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਮੰਨੀਏ ਉਹਦਾ ਕਹਿਣਾ, ਬਾਕੀ ਸਭ ਅਗਿਆਨੀ’।
ਬਾਬੇ ਨੇ ਗੱਲ ਸਮਝੀ ਸਾਰੀ, ਗਿਆਨ ਦਾ ਤੀਰ ਚਲਾਇਆ।
‘ਮੂਰਖੈ ਨਾਲਿ ਨ ਲੁਝੀਏ’ ਫੇਰ ਸ਼ਬਦ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਗਾਇਆ।
ਜੱਸ ਗਾ ਕੇ ਫਿਰ ਸੱਚੇ ਰੱਬ ਦਾ, ਬਾਹਰ ਦੀਵਾਨ `ਚੋਂ ਆਏ।
ਮਰਦਾਨਾ ਕਹਿੰਦਾ ਚਲੀਏ ਬਾਬਾ, ਐਵੇਂ ਭੁੱਲ ਕੇ ਏਥੇ ਆਏ।
ਬਾਬਾ ਕਹਿੰਦਾ ਠਹਿਰ ਰਤਾ, ਤੈਨੂੰ ਹੋਰ ਵੀ ਕੁਛ ਦਿਖਾਈਏ।
ਮਗਰ ਮੇਰੇ ਤੂੰ ਤੁਰਿਆ ਆ, ਇੱਕ ਫੁਲਕਾ ਵੀ ਛਕ ਜਾਈਏ।
ਦੀਵਾਨ ਹਾਲ ਸੀ ਭਾਂ ਭਾਂ ਕਰਦਾ, ਲੰਗਰ ਹਾਲ ਜਿਉਂ ਮੇਲਾ।
ਸ਼ੋਰ-ਸ਼ਰਾਬਾ, ਏਨਾ ਭੀੜ-ਭੜੱਕਾ, ਤੇ ਪਵੇ ਰੇਲੇ `ਤੇ ਰੇਲਾ।
ਕਿਸੇ ਦੇ ਮੂੰਹ ਵਿੱਚ ਫਸੀ ਜਲੇਬੀ, ਕੋਈ ਜੂਝੇ ਨਾਲ ਸਮੋਸੇ।
ਕਿਧਰੇ ਹਾਸੇ ਦੀ ਕਿਲਕਾਰੀ, ਅਤੇ ਕਿਧਰੇ ਨਿਕਲਣ ਰੋਸੇ।
ਵਿਚ ਢਾਣੀਆਂ ਬੰਦੇ ਬੈਠੇ, ਤੀਆਂ `ਤੇ ਆਈਆਂ ਮਾਈਆਂ।
ਉੱਚੀ ਉੱਚੀ ਦੇਣ ਵਧਾਈਆਂ, ਸਭ ਭੈਣਾਂ ਤੇ ਭਰਜਾਈਆਂ।
ਕਿਚਨ `ਚ ਕਹਿੰਦੇ ਪੀਜ਼ਾ ਬਣਦਾ, ਲੋਕੀਂ ਕਰਨ ਉਡੀਕਾਂ।
ਕਿਸੇ ਦੀ ਦਾੜ੍ਹੀ ਕੇਕ ਨਾ’ ਲਿਬੜੀ, ਬੱਚੇ ਮਾਰਨ ਚੀਕਾਂ।
ਇਕ ਮਾਈ ਪਈ ਡੱਬੇ ਵੰਡੇ, ਜਾਣ ਵਾਲ਼ੇ ਦੇ ਹੱਥ ਫੜਾਵੇ।
ਬਰਥਡੇਆਂ ਦਾ ‘ਖੰਡ ਪਾਠ ਸੀ, ਉੱਚੀ ਉੱਚੀ ਆਖ ਸੁਣਾਵੇ।
ਕਈਆਂ ਨੇ ਤਾਂ ਲੰਗਰ ਛਕ ਕੇ, ਉੱਥੋਂ ਹੀ ਪਾ ਲਏ ਚਾਲੇ।
ਕਹਿੰਦੇ ਸਾਡਾ ਦੂਰ ਦਾ ਪੈਂਡਾ, ਤੇ ਰਾਹ ਵਿੱਚ ਰੁਕਣਾ ਹਾਲੇ।
ਐਥੋਂ ਮੱਥਾ ਟੇਕ ਲਿਆ ਹੈ, ਤੂੰ ਤਾਂ ਜਾਣੀ ਜਾਣ ਐ ਬਾਬਾ।
ਜ਼ਰੂਰ ਟੇਕਾਂਗੇ ਅਗਲੀ ਵਾਰੀ, ਰਹਿਆ ਤੇਰੇ ਨਾ’ ਵਾਅਦਾ।
ਬਾਬੇ ਤੇ ਮਰਦਾਨੇ ਦੋਵਾਂ, ਫਿਰ ਇੱਕ ਇੱਕ ਫੁਲਕਾ ਛਕਿਆ।
ਚੁੱਪ ਚੁਪੀਤੇ ਨਿੱਕਲੇ ਉੱਥੋਂ, ਪਿਛਾਂਹ ਨਾ ਮੁੜ ਕੇ ਤੱਕਿਆ।
ਬਾਬਾ ਜੀ ਮੈਨੂੰ ਮਾਫ ਕਰੀਂ, ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਰਿਸਕ `ਚ ਪਾਇਆ।
ਨਾਲ਼ ਖੜਾਂਗੇ ਡਾਂਗਾਂ ਵਾਲ਼ੇ, ਕਦੇ ਫੇਰ ਜੇ ਮੌਕਾ ਆਇਆ।
ਨਿਰਮਲ ਸਿੰਘ ਕੰਧਾਲਵੀ
11th January 2016 4:37pm
Gravatar
Eng Darshan Singh Khalsa (Sydney, Australia)
ਸ਼ਬਦ ਗੁਰੂ “ਗੁਰੂ ਗਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ”
35 ਬਾਣੀ ਰਚਨਹਾਰਿਆਂ/ਮਹਾਂ-ਪੁਰਸ਼ਾਂ ਦੀ ਗਿਆਨ-ਜੋਤ ਹਨ।
ਨਾ ਕੇ ਆਤਮਿਕ-ਜੋਤ।

ਕਿਸ ਤਰਾਂ ਜਿਉਂਦੇ-ਜਾਗਦੇ, ਇਸ ਸੰਸਾਰ ਵਿਚ ਵਿਚਰਦੇ ਮਾਨੁੱਖੀ-ਸਰੀਰ ਵਿਚੋਂ ਮਾਨੁੱਖੀ ਜੀਵ-ਆਤਮਾ,
ਦੂਸਰੇ ਜਿਉਂਦੇ ਜਾਗਦੇ ਮਾਨੁੱਖੀ ਸਰੀਰ ਵਿਚ ਪਰਵੇਸ਼ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ ????????

ਗੁਰੂੁ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ 70 ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ ਵਿਚ ਵਿਚਰਦੇ, 4 ਗੁਰੂ ਸ਼ਖਸੀਅਤਾਂ ਮਾਨੁੱਖਾ-ਸਰੀਰ/ਦੇਹੀ ਵਿਚ ਵਿਚਰ ਰਹੀਆਂ ਸਨ।
1 ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਉੱਮਰ 70 ਸਾਲ।
2 ਭਾਈ ਲਹਿਣਾ ਜੀ ਉੱਮਰ 35 ਸਾਲ।
3 ਬਾਬਾ ਅਮਰਦਾਸ ਜੀ ੳੁੱਮਰ 60 ਸਾਲ।
4 ਭਾਈ ਜੇਠਾ ਜੀ ਉੱਮਰ 5 ਸਾਲ।
ਇਹ ਚਾਰ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਜਿਉਂਦੀਆਂ ਜਾਗਦੀਆਂ ਸ਼ਖਸੀਅਤਾਂ ਸਨ। ਚਾਰਾਂ ਦੀ ਮਾਨੁੱਖਾ-ਜੀਵ-ਆਤਮਾਵਾਂ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਸਨ। ਸਰੀਰ ਵੀ ਅਲੱਗ ਅਲੱਗ ਸਨ।
ਸਮੇਂ ਅਨੁਸਾਰ/ਸਮਾਂ ਆਉਣ ਤੇ ਭਾਈ ਲਹਿਣਾ ਜੀ ਨੂੰ ਗਿਆਨ ਜੋਤ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਹੋਈ। ਫਿਰ ਬਾਬਾ ਅਮਰਦਾਸ ਜੀ ਅਤੇ ਭਾਈ ਜੇਠਾ ਜੀ ਨੂੰ ਵੀ ਗਿਆਨ ਜੋਤ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਹੋਈ। ਅਤੇ ਅੱਗੇ ਵੀ ਇਸੇ ਗਿਆਨ ਜੋਤ ਨੇ ਦੱਸਵੇਂ ਗੁਰੂ-ਜਾਮੇ/ਸਰੀਰ ਤੱਕ ਚੱਲਣਾ ਕੀਤਾ।
ਈਸਵੀ 1708 ਤੋਂ ਇਹ ‘ਗਿਆਨ-ਜੋਤ’, ਦਾ ਭੰਡਾਰ/ਸਾਗਰ ‘ਸ਼ਬਦ-ਗੁਰੂ’ ‘ਗੁਰੁ ਗਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ’ ਹਨ। ਮਾਨੁੱਖਤਾ ਇਸ ਗਿਆਨ-ਜੋਤ ਦੇ ਗਿਆਨ ਸਾਗਰ ਵਿਚੋਂ, ਗਿਆਨ/ਵਿਚਾਰ ਰੂਪੀ ਰਤਨਾਂ ਨਾਲ ਆਪਣਾ ਜੀਵਨ ਸ਼ਾਰ-ਸ਼ਾਰ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ/ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ।

6 ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬਾਨ,
1. ਗੁਰੁ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਜੀ।
2 ਗੁਰੂ ਅੰਗਦ ਸਾਹਿਬ ਜੀ।
3, ਗੁਰੁ ਅਮਰਦਾਸ ਸਾਹਿਬ ਜੀ।
4, ਗੁਰੁ ਰਾਮਦਾਸ ਸਾਹਿਬ ਜੀ।
5 ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਸਾਹਿਬ ਜੀ।
6 ਗੁਰੂ ਤੇਗਬਹਾਦਰ ਸਾਹਿਬ ਜੀ।

15 ਭਗਤ ਸਾਹਿਬਾਨ :
1. ਭਗਤ ਕਬੀਰ ਸਾਹਿਬ ਜੀ।
2. ਭਗਤ ਬਾਬਾ ਸ਼ੇਖ ਫ਼ਾਰੀਦ ਜੀ।
3. ਭਗਤ ਬਾਬਾ ਰਵੀਦਾਸ ਜੀ।
4. ਭਗਤ ਬਾਬਾ ਬੇਣੀ ਜੀ।
5. ਭਗਤ ਬਾਬਾ ਤਿਰਲੋਚਣ ਜੀ।
6. ਭਗਤ ਬਾਬਾ ਨਾਮਦੇਵ ਜੀ।
7. ਭਗਤ ਬਾਬਾ ਧੰਨਾ ਜੀ।
8. ਭਗਤ ਬਾਬਾ ਪੀਪਾ ਜੀ।
9. ਭਗਤ ਬਾਬਾ ਭੀਖਣ ਜੀ
10. ਭਗਤ ਬਾਬਾ ਸਧਨਾ ਜੀ।
11. ਭਗਤ ਬਾਬਾ ਜੈਦੇਵ ਜੀ।
12. ਭਗਤ ਬਾਬਾ ਸ਼੍ਰੀਸੈਣ ਜੀ।
13. ਭਗਤ ਬਾਬਾ ਪਰਮਾਨੰਦ ਜੀ।
14. ਭਗਤ ਬਾਬਾ ਰਾਮਾਨੰਦ ਜੀ।
15. ਭਗਤ ਬਾਬਾ ਸੂਰਦਾਸ ਜੀ।

11, ਭੱਟ ਸਾਹਿਬਾਨ।
1. ਭੱਟ ਕਲਸਹਾਰ ਜੀ।
2. ਭੱਟ ਜਾਲਪ ਜੀ।
3. ਭੱਟ ਕੀਰਤ ਜੀ।
4. ਭੱਟ ਭੀਖਾ ਜੀ।
5. ਭੱਟ ਸੱਲ ਜੀ।
6. ਭੱਟ ਭੱਲ ਜੀ।
7. ਭੱਟ ਨੱਲ ਜੀ।
8. ਭੱਟ ਗਯੰਦ ਜੀ।
9. ਭੱਟ ਮਾਥੁਰਾ ਜੀ।
10. ਭੱਟ ਬੱਲ ਜੀ।
11. ਭੱਟ ਹਰਬੰਸ ਜੀ।

3 ਗੁਰਸਿੱਖ
1. ਬਾਬਾ ਸੁੰਦਰ ਜੀ।
2. ਬਾਬਾ ਸੱਤਾ ਜੀ।
3. ਬਾਬਾ ਬਲਵੰਡ ਜੀ।

ਸੋ ਗੁਰੁ ਗਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਕੇਵਲ 10 ਪਾਤਸ਼ਾਹੀਆਂ ਦੀ ਜੋਤ ਨਹੀਂ ਬਲਕਿ 35 ਮਹਾਂ-ਪਰਸ਼ਾਂ ਦੀ ਗਿਆਨ ਜੋਤ ਦੇ ਸਾਗਰ/ਭੰਡਾਰ ਹਨ।
11th January 2016 4:48am
Gravatar
Makhan Singh Purewal (Quesnel, Canada)
ਸਾਰੇ ਪਾਠਕਾਂ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਯੂਨੀਕੋਡ ਫੌਂਟਸ ਵਰਤਦੇ ਹਨ ਉਹ ਆਪਣੀ ਕਵਿਤਾ ਆਪ ਹੀ ਇਸ ਪੰਨੇ ਤੇ ਪਾ ਦਿਆ ਕਰਨ। ਜਿਹਨਾ ਪਾਠਕਾਂ ਨੇ ਪਿਛਲੇ ਇੱਕ ਹਫਤੇ ਦੌਰਾਨ ਇਸ ਪੰਨੇ ਤੇ ਆਪਣੀਆਂ ਪੋਸਟਾਂ ਪਾਈਆਂ ਹਨ ਉਹਨਾ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ। ਇੱਕ ਬੰਦਾ ਉਲੰਘਣਾ ਵਾਲੀ ਲਾਈਨ ਕਈ ਵਾਰੀ ਕਰੌਸ ਕਰ ਗਿਆ ਸੀ ਇਸ ਲਈ ਮਜ਼ਬੂਰੀ ਵੱਸ ਉਸ ਨੂੰ ਬੈਨ ਕਰਨਾ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਜਿਹਨਾ ਪਾਠਕਾਂ ਨੇ ਮੇਰੇ ਪਿਛਲੇ ਹਫਤੇ ਵਾਲੇ ਲੇਖ, “ਸਵਰਗ ਅਤੇ ਅਗਲਾ ਜਨਮ ਨਿਰਾ ਪੁਆੜੇ ਦੀ ਜੜ੍ਹ” ਤੇ ਆਪਣੇ ਵਿਚਾਰ ਦਿੱਤੇ ਹਨ ਉਹਨਾ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ। ਖਾਸ ਧੰਨਵਾਦ ਭੈਣ ਜਗਜੀਤ ਕੌਰ ਜੌਹਲ ਦਾ ਕਿਉਂਕਿ ਬੀਬੀਆਂ ਗੁਰਮਤਿ ਦੇ ਕੰਮਾਂ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਹਿੱਸਾ ਅਤੇ ਦਿਲਚਸਪੀ ਲੈਂਦੀਆਂ ਹਨ। ਇਸ ਹਫਤੇ ਸ: ਮਨਦੀਪ ਸਿੰਘ ਵਰਨਨ ਦੇ ਲੇਖ, “ਪੰਜ ਪਿਆਰੇ, ਪੰਜ ਸਿੰਘ, ਕੌਣ ਤੇ ਕਿਹੜੇ”? ਥੱਲੇ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਵਿਚਾਰ ਦੇ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਉਂਜ ਇਸ ਪੰਨੇ ਤੇ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਰਾਏ ਇਸ ਹਫਤੇ ਦੇ ਛਪੇ ਕਿਸੇ ਲੇਖ ਬਾਰੇ ਪੋਸਟ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਪਰ ਇਹ ਪੰਨਾ ਹਾਲੇ ਸਵਾਲ ਜਵਾਬ ਲਈ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਫਿਰ ਸਾਰੇ ਪਾਠਕਾਂ/ਲੇਖਕਾਂ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ-ਸੰਪਾਦਕ।
10th January 2016 5:27pm
Gravatar
Makhan Singh Purewal (Quesnel, Canada)
ਸੁਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਖਾਲਸਾ ਦੀ ਕਵਿਤਾ-ਸੰਪਾਦਕ।

ਨਾਨਕ ਸ਼ਾਹੀ ਕੈਲੰਡਰ
ਨਾਨਕਸ਼ਾਹੀ ਕੈਲੰਡਰ ਪਾਲ ਸਿੰਘ ਪੁਰੇਵਾਲ ਨੇ ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ, ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਵੀਚਾਰ ਕਰ, ਪਾਸ ਕਰਵਾ ਦਿੱਤਾ।
ਤਰੀਕਾਂ ਫਿਕਸ ਹੋ ਗਈਆਂ ਸਨ ‘ਗੁਰ-ਪੂਰਬਾਂ ਦੀਆਂ, ਬਾਕੀ ਦੇ ਦਿਨ ਅਤੇ ਦਿਹਾਰਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਸੈਟੱ ਕਰਵਾ ਦਿੱਤਾ।
ਦੋ ਹਜਾਰ ਤਿੰਨ ਦੀ ਵਿਸਾਖੀ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ, ਕਮੇਟੀ ਦੇ ‘ਪ੍ਰਧਾਨ’ ਨੇ ਜਥੇਦਾਰਾਂ ਤੋਂ ਜਾਰੀ ਕਰਵਾ ਦਿੱਤਾ।
ਉਸੇ ਦਿਨ ਤੋਂ ਢਿਡੀਂ ਪੀੜਾਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਈਆਂ ਬਿਪੱਰਾਂ ਦੇ, ਆਪਣੇ ਇਜੈਂਟਾਂ ਨੂੰ ‘ਕੈਲੰਡਰ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਲਗਵਾ ਦਿੱਤਾ।
ਜੋ ਦਸਵੀਆਂ ਤੇ ਪੰਚਮੀਆਂ ਮਨਾਉਂਦੇ ਹਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ‘ਹਲਵਾ-ਮੰਡਾ’ ਕੈਲੰਡਰ ਨੇ ਸੀ ਕਾਫੀ ਬੰਦ ਕਰਵਾ ਦਿੱਤਾ।
ਉਹ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਸੋਚ ਅਜਾਦ ਹੋਵੇ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਸਾਧਾਂ ਦੀਆਂ ‘ਬਰਸੀਆਂ’ ਮਨਾਉਂਣ ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਕਗਾ ਦਿੱਤਾ।
ਬਹੁਤੇ ਡੇਰੇਦਾਰ ਜੋ ਬਿਪੱਰਾਂ ਦੇ ਹੀ ਚੇਲੇ ਹਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਹੀ ਜ਼ੋਰ ਲਗਾ ਕੇ ਨਾਨਕਸ਼ਾਹੀ ਕੈਲੰਡਰ ਰੱਦ ਕਰਵਾ ਦਿੱਤਾ।
ਜਥੇਦਾਰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸਕੂਲਾਂ `ਚ ਹੀ ਪੜ੍ਹੇ ਹਨ, ਤਾਂ ਹੀ ਤਾਂ ਨਾਨਕਸ਼ਾਹੀ’ ਤੇ ਕੈਂਚੀ ਚਲਾ ਕੱਟ-ਵੱਢ ਕਰਵਾ ਦਿੱਤਾ।
ਆਖਿਰ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਕੁਚਾਲਾਂ ਰੰਗ ਲਿਆਈਆਂ, ਦੋ ਹਜਾਰ ਗਿਆਰਾਂ’ ਨੂੰ ਕੈਲੰਡਰ ਦਾ ਕੱਤਲ ਕਰਵਾ ਦਿੱਤਾ।
ਧੁੰਮਾਂ ਤਾਂ ‘ਹਨੂੰਮਾਨ’ ਹੈ ਹੀ ਆਰ. ਐਸ. ਐਸ. ਦਾ, ਉਸ ਦੀ ਪੂਛ ਨੂੰ ਅੱਗ ਲੱਗਾਕੇ ਕੈਲੰਡਰ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਲੱਗਾ ਦਿੱਤਾ।
ਗੁਰਬਚਨ-ਇੰਸਾਂ’ ਮਕੱੜ’ ਤੇ ‘ਧੁੰਮੇਂ ਦੀ ਜੁੰਡਲੀ ਨੇ, ਨਾਨਕ ਸ਼ਾਹੀ ਕੈਲੰਡਰ ਦਾ ਅਪਣੇ ਵੱਲੋਂ ਭੋਗ ਹੀ ਪਾ ਦਿੱਤਾ।
ਇਹਨੂੰ ਗੁਰਬਚਨ ਨਾ ਕਹੋ ਇਹ ਤਾਂ ‘ਬਾਦਲ-ਬਚਨ ਹੈ, ਜਿਸਨੇ ਬਾਦਲ ਭਗਤੀ `ਚ ਸਭ ਨੂੰ ਹੀ ਪਿੱਛੇ ਪਾ ਦਿੱਤਾ।
ਬੇਰਹਿਮੀ ਨਾਲ ਕਤਲ ਕਰਵਾਕੇ ਨਾਨਕ-ਸ਼ਾਹੀ ਕੈਲੰਡਰ ਦਾ, ਧੁੰਮਾਕੜ-ਸ਼ਾਹੀ’ ਨੂੰ ਧੱਕੇ ਨਾਲ ਚਾਲੂ ਕਰਵਾ ਦਿੱਤਾ।
ਨਾ ਇਹ ‘ਨਾਨਕ-ਸ਼ਾਹੀ’ ਕੈਲੰਡਰ ਰਹਿਆ ਨਾ ਇਹ ‘ਬਿਕਰਮੀ’ ਹੀ, ਮਿਲ-ਗੋਭਾ’ ਜਿਹਾ ਕੈਲੰਡਰ ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ।
ਨਾਨਕਸ਼ਾਹੀ ਕੈਲੰਡਰ, ਸਿੱਖਾ ਦੀ ਅੱਡਰੀ ਪਛਾਣ ਵਾਲਾ ਛੱਡ, ਭਰਮ-ਜਾਲ ਵਾਲੇ ਨਾਲ ਕੌਮ `ਚ ਦੋਫਾੜ ਪਾ ਦਿੱਤਾ।
‘ਸੁਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘਾ’ ਆਰ. ਐਸ. ਐਸ. ਤੇ ਬਿੱਪਰਾਂ ਦੇ ਟੁਕੱੜ ਬੋਚਾਂ ਨੇ, ਸਿੱਖ ਪੰਥ ਦਾ ਤਾਂ ਜਲੂਸ ਹੀ ਕਢਵਾ ਦਿੱਤਾ।
ਸ੍ਰ ਸੁਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ 'ਖਾਲਸਾ' ਮਿਉਦ ਕਲਾਂ {ਫਤਿਹਾਬਾਦ} ਫੋਨ= 94662 66708, 97287 43287,
E -MAIL= sskhalsa223@yahoo.com sskhalsa1957@gmail.com
10th January 2016 5:25pm
Gravatar
Makhan Singh Purewal (Quesnel, Canada)
ਪ੍ਰੋਫ਼ੈਸਰ ਕਵਲਦੀਪ ਸਿੰਘ ਕੰਵਲ ਦੀ ਕਵਿਤਾ-ਸੰਪਾਦਕ।

ਭੱਠ ਪਵੇ ਜਾ ਧਰਮ ਦਿਖਾਵੇ ਦਾ
- ਪ੍ਰੋਫ਼ੈਸਰ ਕਵਲਦੀਪ ਸਿੰਘ ਕੰਵਲ
ਅੱਧੀ ਰਾਤ ਸਪੀਕਰ ਧੂੜ੍ਹਾਂ ਪੁੱਟਦੇ,
ਵਿੱਚ ਬਾਂਗਾਂ ਕੁੱਕੜ ਵੀ ਪਿੱਛੇ ਸੁੱਟਦੇ,
ਢੋਲਕੀ ਚਿਮਟੇ ਖੜਤਾਲਾਂ ਕੁੱਟਦੇ,
ਕੂਕਾਂ ਮਾਰ ਡਰਾ ਪਏ ਰੱਬ ਲੁੱਟਦੇ,
ਇਹ ਕੰਵਲ ਹੈ ਲੋਕ ਸੁਣਾਵੇ ਦਾ,
ਭੱਠ ਪਵੇ ਜਾ ਧਰਮ ਦਿਖਾਵੇ ਦਾ ।
ਦੁੱਧ ਡੋਬ ਨਵ੍ਹਾ ਪਏ ਪਾਪ ਕੱਟਦੇ,
ਘੋਟਦੇ ਨੇ ਸਾਹ ਢੇਰ ਫੁੱਲਾਂ ਦੱਬਦੇ,
ਛਿੜਕਾ ਕੇ ਇਤਰ ਮੁਸ਼ਕਾਂ ਕੱਜਦੇ,
ਰੱਬ ਦੀਆਂ ਨਾਸਾਂ ਧੂੰਆਂ ਧੂਫ਼ ਧੱਕਦੇ,
ਕੰਵਲ ਬਾਹਰੀ ਸੁੰਘ ਸੁੰਘਾਵੇ ਦਾ,
ਭੱਠ ਪਵੇ ਜਾ ਧਰਮ ਦਿਖਾਵੇ ਦਾ ।
ਜਗਤ ਉਪਦੇਸ਼ ਚੱਲੇ ਦਿਨ ਰਾਤ,
ਗੱਚੋ ਗੱਚ ਵਿਸ਼ਟਾ ਆਡੰਬਰੀ ਬਾਤ,
ਅੱਠੇ ਪਹਿਰੀ ਲੁੱਟ ਹੋਰੈ ਹੋਰ ਝਾਤ,
ਸਦਾਚਾਰ ਸਿਖਾਵੇ ਵਿਭਚਾਰੀ ਜ਼ਾਤ,
ਕੰਵਲ ਖੇਲ੍ਹ ਚਲਿੱਤ੍ਰ ਰਚਾਵੇ ਦਾ,
ਭੱਠ ਪਵੇ ਜਾ ਧਰਮ ਦਿਖਾਵੇ ਦਾ ।
ਬਹੁ ਭੇਖ ਧਰੇ ਸਭ ਹੋਏ ਖੁਆਰ,
ਹੱਠ ਤੱਪ ਕਾਂਡ ਨਾ ਨਿਕਸਿਓ ਪਾਰ,
ਗ੍ਰੰਥ ਬੇਦ ਕਤੇਬ ਢਲੇ ਨਾ ਵਿਚਾਰ,
ਨਾ ਬਣੇ ਕਿਰਦਾਰ ਸਿਰੇ ਸਿਰ ਭਾਰ,
ਸਭ ਮਸਲਾ ਕੰਵਲ ਚੜ੍ਹਾਵੇ ਦਾ,
ਭੱਠ ਪਵੇ ਜਾ ਧਰਮ ਦਿਖਾਵੇ ਦਾ ।
ਨਫ਼ਰਤ ਲਹੂ ਕਾਰੋਬਾਰ ਚਲਦੇ,
ਹੂਰਾਂ 'ਤੇ ਲਲਚਾਅ ਸ਼ੈਤਾਨ ਰਲਦੇ,
ਲਾਸ਼ਾਂ ਦੇ ਢੇਰਾਂ ਉੱਤੇ ਜੰਨਤਾਂ ਮੱਲਦੇ,
ਜ਼ਿੰਦਗੀਆਂ ਬਰਬਾਦ ਘਰ ਬਲਦੇ,
ਹੈ ਕੰਵਲ ਇਹ ਵੰਡੀਆਂ ਪਾਵੇ ਦਾ,
ਭੱਠ ਪਵੇ ਜਾ ਧਰਮ ਦਿਖਾਵੇ ਦਾ ।
10th January 2016 5:24pm
Gravatar
Sarbjit Singh (Sacromento, US)
Hello,
10th January 2016 3:11pm
Gravatar
sukhdev singh (hercules, US)
ਭਾਈ ਗੁਰਦੀਪ ਸਿੰਘ ਬਾਗੀ ਜੀ ਦੇ ਨਾਮ ਖੁੱਲ੍ਹੀ ਚਿੱਠੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ।। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਹਿ ।। ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ ਬਾਈਲਾਅਜ਼ ਮੁਤਾਬਿਕ ਅਖੌਤੀ ਸੰਤ ਅਖੌਤੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤਧਾਰੀ ਭਾਈ ਅਵਤਾਰ ਸਿੰਘ ਮਿਸ਼ਨਰੀ ਸਭ ਪ੍ਰੇਤ ਹਨ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਫੁਰਮਾਇਆ ਹੈ ਭੈਰਉ ਮਹਲਾ ੩ ॥ ਕਲਿ ਮਹਿ ਪ੍ਰੇਤ ਜਿਨ੍ਹ੍ਹੀ ਰਾਮੁ ਨ ਪਛਾਤਾ ਸਤਜੁਗਿ ਪਰਮ ਹੰਸ ਬੀਚਾਰੀ ॥(ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ ਪੰਨਾ1131) ਬਿਸਟਾ ਅਸਤ ਰਕਤੁ ਪਰੇਟੇ ਚਾਮ ॥ ਇਸੁ ਊਪਰਿ ਲੇ ਰਾਖਿਓ ਗੁਮਾਨ ॥੩॥ ਏਕ ਵਸਤੁ ਬੂਝਹਿ ਤਾ ਹੋਵਹਿ ਪਾਕ ॥ ਬਿਨੁ ਬੂਝੇ ਤੂੰ ਸਦਾ ਨਾਪਾਕ ॥੪॥ ਕਹੁ ਨਾਨਕ ਗੁਰ ਕਉ ਕੁਰਬਾਨੁ ॥ ਜਿਸ ਤੇ ਪਾਈਐ ਹਰਿ ਪੁਰਖੁ ਸੁਜਾਨੁ {ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ ਪੰਨਾ ਪੰਨਾ 374} ਜ਼ਰੂਰੀ ਨੋਟਿਸ ਸੰਗਤਾਂ ਸੁਚੇਤ ਰਹਿਣ (1)ਭਾਈ ਹਰੀ ਸਿੰਘ ਰੰਧਾਵਾ ਬਾਈਲਾਅਜ਼ ਮੁਤਾਬਿਕ ਇਕ ਵਾਰੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਸੰਚਾਰ ਹੋ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਛਕਾਉਣ ਵਾਲੇ ਕਮਰੇ 'ਚ ਸੰਗਤਾਂ ਅੰਮ੍ਰਿਤਪਾਨ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਸਨ। ਸਬੱਬ ਨਾਲ ਕਮਰੇ ਦਾ ਦਰਵਾਜਾ ਖੱਲਾ ਰਹਿ ਗਿਆ, ਅਤੇ ਇੱਕ ਕੁੱਤਾ ਅੰਦਰ ਆ ਵੱੜਿਆ। ਕੁੱਤੇ ਨੂੰ ਬਾਹਰ ਭਜਾਉਣ ਦੀ ਬਹੁਤ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਪਰ ਉਹ ਕੁੱਤਾ ਉਥੇ ਹੀ ਰਿਹਾ, ਬਾਹਰ ਹੀ ਨਾ ਜਾਵੇ। ਇਹ ਦੇਖ ਕੇ ਸਾਡੇ ਵੱਡੇ ਮਹਾਂਪੁਰਖਾਂ ਨੇ ਸੇਵਕਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਰਹਿਣ ਦਿਓ ਇਸ ਨੂੰ ਅੰਦਰ। ਇਹ ਕੋਈ ਵਿਛੜੀ ਰੂਹ ਲਗਦੀ ਹੈ, ਇਸ ਨੂੰ ਵੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਛਕਾ ਦਿਓ। ਮਹਾਂਪੁਰਖਾਂ ਦੇ ਬਚਨਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਅਤੇ ਉਸ ਕੁੱਤੇ ਨੂੰ ਵੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਛਕਾਇਆ ਗਿਆ। ਇਹ ਹੈ ਮਹਾਂਪੁਰਖਾਂ ਦੀ ਕਰਣੀ, ਜਿਹੜੇ ਕੁਤੇ ਦੀ ਮਨ ਦੀ ਬਿਰਤੀ ਨੂੰ ਵੀ ਪਛਾਣ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਧੰਨ ਧੰਨ ਬਾਬਾ.ਇਹ ਉਪ੍ਰੋਕਤ ਵਿਚਾਰ.ਅਖੌਤੀ ਸੰਤ ਭਾਈ ਹਰੀ ਸਿੰਘ ਰੰਧਾਵਾ. ਜੀ ਦੇ ਹਨ (2) ਭਾਈ ਪ੍ਰਮਜੀਤ ਸਿੰਘ,ਸੰਤ ਭਾਈ ਰਣਜੀਤ ਢੱਡਰੀਆਂ ਅਤੇ ਸੰਤ ਭਾਈ ਮਾਨ ਪਿਹੋਵੇ ਵਾਲਾ ਪ੍ਰੇਤ ਕਹਿੰਦਾ ਪ੍ਰੇਤ ਕਿ ਸੁਲੇਮਾਨ ਕਾਜੀ ਭਾਈ ਗੁਰਦੇਵ ਸਿੰਘ ਲਲਤੋਂ ਦੇ ਘਰ ਮੁੰਡਾ ਬਣ ਕੇ ਚਲਾ ਗਿਆ!! ਯਾਨੀ ਰੱਬ ਕੀ ਸ਼ੈਅ ਹੋਇਆ ਬਈ ‘ਬਾਬਿਆਂ’ ਅਗੇ। ਇਹ ਜੀਹਨੂੰ ਜੀਅ ਕਰੇ ਜਿਥੇ ਮਰਜੀ ਭੇਜ ਦੇਣ ਸਭ ਕੁਝ ਰੱਬ ਦੇ ਨਹੀਂ ਇਨ੍ਹਾ ਦੇ ਹੱਥ ਰਿਹਾ। ਅਖੌਤੀ ਸੰਤ ਭਾਈ ਈਸ਼ਰ ਰਾੜੇਵਾਲੇ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਇਹ ਕਹਾਣੀ ਕੀ ਸਾਬਤ ਕਰਦੀ ਹੈ ? ਭਾਈ ਪ੍ਰਮਜੀਤ ਸਿੰਘ ਅਖੌਤੀ ਸੰਤ ਭਾਈ ਰਣਜੀਤ ਢੱਡਰੀਆਂ ਅਤੇ ਸੰਤ ਭਾਈ ਮਾਨ ਪਿਹੋਵੇ ਜੀ ਮੁਤਾਬਕ ਭਾਈ ਗੁਰਬਖਸ਼ੀਸ਼ ਸਿੰਘ ਲਲਤੋਂ ਪ੍ਰੇਤ ਅਤੇ ਅਖੌਤੀਸੰਤ ਭਾਈ ਈਸ਼ਰ ਰਾੜੇਵਾਲੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦਾ ਅਵਤਾਰ ? ਪਾਠਕਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੋਵੇ ਕਿ ਨੰਦਸਰੀਏ ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਬਾਬਾ ਨੰਦ ਸਿੰਘ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦਾ ਅਵਤਾਰ ਪਰ ਗੱਲ ਦੋਹਾਂ ਦੀ ਇਕ ਦੂਏ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਰਲਦੀ। ਯਾਨੀ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਖੁਦ ਹੀ ਅਪਣੇ ਵਿਰੋਧ ਵਿਚ ? ਇਹ ਕੀ ਮਖੌਲ ਗੁਰੂ ਨਾਲ ? ਰੀਸਾਂ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੀਆਂ ? ਭੋਰਾ ਸ਼ਰਮ ਨਹੀਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਨਾਲ ਤੁਲਣਾ ਕਰਦਿਆਂ। ਅੰਤ ਵਿੱਚ ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਕਿ ਸਾਡੀ ਸਰਦਾਰੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਖੋਹ ਸਕਦਾ ਖਾਲਸਾ ਸ਼ਬਦ ਦਾ ਭਾਵ ਹੈ ਜੋ ਆਦਮੀ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਹਿ ਲਵੋ ਕਿ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਹਾਕਮ ਦੇ ਹੁਕਮ ਨਾਲ ਸਿੱਧਾ ਜੁੜਿਆ ਹੋਵੇ । ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿਅਕਤੀਆ ਦੀ ਬਾਣੀ ਸ੍ਰੀ ਆਦਿ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਵਿੱਚ ਦਰਜ਼ ਹੈ ਉਹ ਸਾਰੇ ਦੇ ਸਾਰੇ ਸਿੱਧੇ ਪ੍ਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਹੁਕਮ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਖਾਲਸਾ ਕਹਾਉਣ ਦੇ ਹੱਕ਼ਦਾਰ ਸਨ । ਕਬੀਰ ਜੀ ਦਾ ਫੁਰਮਾਨ ਹੈ :- ਕਹੁ ਕਬੀਰ ਜਨ ਭਏ ਖਾਲਸੇ ਪ੍ਰੇਮ ਭਗਤਿ ਜਿਹ ਜਾਨੀ ॥੪॥੩॥( ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ ਪੰਨਾ੬੫੫ ) ਜੇ ਕਿਸੀ ਨੇ ਗੁਰਬਾਣੀ ਨਾ ਉਚਾਰਨ ਕੀਤੀ ਹੋਵੇ ਪਰ ਗੁਰਮਤਿ (ਗੁਰਬਾਣੀ ਵਿਚਲੀ ਪ੍ਰੇਮਾ ਭਗਤੀ) ਦੀ ਪੂਰੀ ਸਮਝ ਰਖਦਾ ਹੋਵੇ ਅਤੇ ਬੁਝ ਲਈ ਹੋਵੇ ਉਸਨੂੰ ਭੀ ਖਾਲਸਾ ਮੰਨਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਪਰ ਇਸ ਤੋਂ ਘੱਟ ਅਵਸਥਾ ਵਾਲਾ ਆਦਮੀ ਭਾਈ ਅਵਤਾਰ ਸਿੰਘ ਮਿਸ਼ਨਰੀ ਜੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਖਾਲਸਾ ਕਹਾਉਂਦਾ ਹੈ, ਖਾਲਸਾ ਕਹਾਉਂਦੀ ਹੈ ਉਹ ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਗੁਰੂ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਦਾ ਵਿਰੋਧੀ ਹੈ । ਤੇਰੀ ਸਰਨਿ ਪਇਆ ਹਉ ਜੀਵਾਂ ਤੂੰ ਸੰਮ੍ਰਥੁ ਪੁਰਖੁ ਮਿਹਰਵਾਨੁ ॥ ਆਠ ਪਹਰ ਪ੍ਰਭ ਕਉ ਆਰਾਧੀ ਨਾਨਕ ਸਦ ਕੁਰਬਾਨੁ ॥ {ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ ਪੰਨਾ 675}ਸੋਰਠਿ ਮਹਲਾ ੧ ਦੁਤੁਕੇ ॥ ਪੁੜੁ ਧਰਤੀ ਪੁੜੁ ਪਾਣੀ ਆਸਣੁ ਚਾਰਿ ਕੁੰਟ ਚਉਬਾਰਾ ॥ ਸਗਲ ਭਵਣ ਕੀ ਮੂਰਤਿ ਏਕਾ ਮੁਖਿ ਤੇਰੈ ਟਕਸਾਲਾ ॥੧॥ ਮੇਰੇ ਸਾਹਿਬਾ ਤੇਰੇ ਚੋਜ ਵਿਡਾਣਾ ॥ ਜਲਿ ਥਲਿ ਮਹੀਅਲਿ ਭਰਿਪੁਰਿ ਲੀਣਾ ਆਪੇ ਸਰਬ ਸਮਾਣਾ ॥ ਰਹਾਉ ॥ ਜਹ ਜਹ ਦੇਖਾ ਤਹ ਜੋਤਿ ਤੁਮਾਰੀ ਤੇਰਾ ਰੂਪੁ ਕਿਨੇਹਾ ॥ ਇਕਤੁ ਰੂਪਿ ਫਿਰਹਿ ਪਰਛੰਨਾ ਕੋਇ ਨ ਕਿਸ ਹੀ ਜੇਹਾ ॥੨॥ ਅੰਡਜ ਜੇਰਜ ਉਤਭੁਜ ਸੇਤਜ ਤੇਰੇ ਕੀਤੇ ਜੰਤਾ ॥ ਏਕੁ ਪੁਰਬੁ ਮੈ ਤੇਰਾ ਦੇਖਿਆ ਤੂ ਸਭਨਾ ਮਾਹਿ ਰਵੰਤਾ ॥੩॥ ਤੇਰੇ ਗੁਣ ਬਹੁਤੇ ਮੈ ਏਕੁ ਨ ਜਾਣਿਆ ਮੈ ਮੂਰਖ ਕਿਛੁ ਦੀਜੈ ॥ ਪ੍ਰਣਵਤਿ ਨਾਨਕ ਸੁਣਿ ਮੇਰੇ ਸਾਹਿਬਾ ਡੁਬਦਾ ਪਥਰੁ ਲੀਜੈ ॥ {ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ ਪੰਨਾ 596} ਜ਼ਿੰਦਾਬਾਦ ਭਾਈ ਸੁਖਦੇਵ ਸਿੰਘ ਅਤੇ ਸਿੱਖ ਸੈਂਟਰ ਸਿਲੈਕਸ਼ਨ ਕਮੇਟੀ ਐਲਸਬਰਾਂਟੇ
10th January 2016 9:39am
Gravatar
Avtar singh (Fremont, US)
ਇਹ ਆਦਮੀ ਪਾਗਲ ਲਗਦਾ ਜੋ ਬਿਨਾ ਵਜਾ ਦਾਸ ਨੂੰ ਪਰੇਤ ਲਿਖ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਕੋਈ ਇੱਕ ਟਾਪਕ ਨਹੀਂ। ਗੱਲ ਕਰੋ ਪਰ ਕਿਸੇ ਮੁੱਧੇ ਤੇ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ।
10th January 2016 7:15pm
Gravatar
Gurdeep Singh Baaghi (Ambala, India)
ਰਲੀ ਰਾਮ ਤੇ ਛੱਲੀ ਰਾਮ ਤੇ ਸਾਰੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਘੁਮਦੇ ਰਹੇ ਤੇ ਇਹ ਨਿਰਮਲਾ ਗੁਰਦਵਾਰੇ ਵਿੱਚ ਲੁਕਿਆ ਰਹਿਆ। ਧੰਨ ਵੀਰ ਰਸ Grin
9th January 2016 11:58pm
Gravatar
sukhdev singh (hercules, US)
ਧੀਆਂ ਦੀ ਲੋਹੜੀ ਵਾਲੇ ਭਾਈ ਅਵਤਾਰ ਸਿੰਘ ਮਿਸ਼ਨਰੀ ਭਾਈ ਪਰਮਜੀਤ ਸਿੰਘ ਦਾਖਾ ਵੀਰ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਸੰਤ ਭਾਈ ਜਰਨੈਲ ਸਿੰਘ ਭਿੰਡਰਾਂ ਵਾਲੇ ਦੇ ਬਹੁਤ ਨਜ਼ਦੀਕ ਸਮਝਦੇ ਹਨ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੇਰੇ ਵਲੋਂ ਕੁਝ ਸੁਆਲ ਹਨ, ਜੇਕਰ ਉਹ ਇਹਨਾਂ ਸੁਆਲਾਂ ਦਾ ਤਸੱਲੀਬਖ਼ਸ਼ ਉੱਤਰ ਦੇ ਸਕਣ, ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦੀ ਹੋਵਾਂਗਾ। ਸੰਤ ਜੀ ਦੇ ਇਸ ਵਾਰੇ ਵੀਚਾਰ ਸੰਤ ਭਾਈ ਜਰਨੈਲ ਸਿੰਘ ਭਿੰਡਰਾਂ ਵਾਲੇ ਸਟੇਜ ਤੋਂ ਇਹ ਭੀ ਕਹਿੰਦੇ ਸਨ ਕਿ ਜੇਕਰ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦੀ ਫੌਜ ਨੇ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ 'ਤੇ ਹਮਲਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ, ਤਾਂ ਉਸ ਦਿਨ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਦੀ ਨੀਂਹ ਰਖੀ ਜਾਣੀ ਹੈ, ਤੇ ਉਸ ਦਿਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਧਰਤੀ 'ਤੇ ਛਲੀ ਰਾਮ ਨਹੀਂ ਦਿਸਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਇੱਕ ਸਿੱਖ ਦੇ ਹਿੱਸੇ 35-35 ਹਿੰਦੂ ਆਉਂਦੇ ਹਨ। ਪਿੰਡਾਂ ਵਿਚ ਗੁੱਲੀ ਰਾਮ ਤੇ ਛੱਲੀ ਰਾਮ ਨਹੀਂ ਦਿਸਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਅਤੇ ਹੋਰ ਕਈ ਕੁਝ। ਕੀ ਨਿੰਮਰਤਾ ਸਹਿਤ ਬੇਨਤੀ ਕਰਕੇ ਪੁੱਛਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਜੀ ਕਿ ਇਹ ਕਿਹੜੇ ਸੰਤ ਦੀ ਸਿੱਖੀ ਹੈ ਜੀ ? ਸੰਤ ਮੋਰਚੇ ਦੋਰਾਨ ਵੀ ਕਾਫੀ ਕੁੱਝ ਹੁੰਦਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਇਸ ਦੀ ਇੱਕ ਝਲਕ ਹੇਠਾਂ ਪੜ੍ਹੋ ਇੱਕ ਇਸ਼ਤਿਹਾਰ ਜੋ 13 ਅਪਰੈਲ ਮੰਜੀ ਸਾਹਿਬ ਵੰਡਿਆ ਗਿਆ ਅਤੇ ਸੰਤ ਸਿਪਾਹੀ ਪੱਤਰ ਵਿਚ ਅਪ੍ਰੈਲ 1984 ਦੇ ਅੰਕ ਵਿਚ ਪੰਨਾਂ 42 ਤੇ ਛਪਿਆ ਬਬਰ ਖਾਲਸਾ ਭਿੰਡਰਾਂਵਾਲੇ ਤੋਂ ਜਵਾਬ ਮੰਗਦਾ ਹੈ? ਬਬਰ ਖਾਲਸਾ ਨੇ ਅੱਜ ਦੇ ਅਖਬਾਰਾਂ ਵਿਚ ਭਾਈ ਜਰਨੈਲ ਸਿੰਘ ਭਿੰਡਰਾਂਵਾਲੇ ਦੇ ਉਸ ਬਿਆਨ ਦਾ ਸਖਤ ਨੋਟਿਸ ਲਿਆ ਹੈ ਜਿਸ ਵਿਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਜੋ ਪੰਜ ਆਦਮੀ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਨਿਵਾਸ ਗਏ ਸਨ, ਉਹ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਏਜੰਟ ਸਨ ਇਸ ਕਰਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਨਿਵਾਸ ਛੱਡਿਆ। ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਬਬਰ ਖਾਲਸਾ ਨੇ ਭਿੰਡਰਾਂਵਾਲੇ ਤੋਂ ਹੇਠ ਲਿਖੇ ਸਵਾਲਾਂ ਦੇ ਜਵਾਬ ਮੰਗੇ ਹਨ। ਕੀ 15 ਦਸੰਬਰ 1983 ਨੂੰ ਪੰਜ ਸਿੰਘ ਜੋ ਆਪਣੇ ਹੀ ਕਮਰਾ ਨੰ: 34 ਵਿਚ ਗਏ ਸਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਪਾਸ ਕੋਈ ਹਥਿਆਰ ਸੀ? ਕੀ ਉਹ ਆਪਣੇ ਕਮਰਾ ਨੰ: 34 ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਕਮਰੇ ਵਿਚ ਗਏ ਸਨ? ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਅਖੌਤੀ ਧਾਰਮਿਕ ਨੇਤਾ ਅਖਵਾਉਣ ਵਾਲਾ ਜੋ ਸਟੇਜਾਂ ਤੇ ਪਰਚਾਰ ਕਰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਅੰਮ੍ਰਿਤਧਾਰੀ ਸਿੰਘ ਸ਼ਰਾਬ ਪੀਦਾ ਹੈ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਦੀ ਧੀ ਭੈਣ ਨੂੰ ਹੱਥ ਪਾਉਂਦਾ ਹੈ ਉਸ ਨੂੰ ਮਿੱਟੀ ਦਾ ਤੇਲ ਪਾ ਕੇ ਸਾੜ ਦੇਵੋ। ਪਰ ਜੇ ਕਰ ਉਸਦੇ ਆਪਣੇ ਹੀ ਆਦਮੀ ਸ਼੍ਰੀ ਹਰਿਮੰਦਰ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਪਾਵਨ ਹਦੂਦ ਅੰਦਰ ਸਰਾਂ ਦੇ ਕਮਰਾ ਨੰ: 171 ਵਿਚ ਸ਼ਰਾਬ ਪੀਂਦੇ ਫੜੇ ਜਾਣ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਤੋਂ ਆ ਕੇ ਛੁਡਾ ਲੈ ਜਾਣ। ਜੇਕਰ ਉਸ ਅਖੌਤੀ ਧਾਰਮਿਕ ਨੇਤਾ ਦਾ ਨਿੱਜੀ ਸੇਵਾਦਾਰ 26.9.83 ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਦੀ ਲੜਕੀ ਜਬਰਦਸਤੀ ਚੁੱਕ ਕੇ ਕਮਰਾ ਨੰ: 107 ਵਿਚ ਲੈ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਧੀਆਂ ਭੈਣਾਂ ਦੀ ਰੱਖਿਆ ਕਰਨ ਦੀਆਂ ਫੜ੍ਹਾਂ ਮਾਰਨ ਵਾਲੇ ਲੈਫਟੀਨੈਂਟ ਕਮਰੇ ਦੇ ਜਿੰਦਰੇ ਤੋੜ ਕੇ ਆਪਣੇ ਸੇਵਾਦਾਰ ਨੂੰ ਛੁਡਵਾ ਕੇ ਲੈ ਜਾਣ ਤਾਂ ਜਵਾਬ ਦੇਵੇ ਕਿ ਉਸਨੇ ਸ਼ਰਾਬ ਪੀਣ ਵਾਲੇ ਨੂੰ ਮਿਟੀ ਦਾ ਤੇਲ ਪਾ ਕੇ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਸੀ ਸਾੜਿਆ ਅਤੇ ਕਿਸੇ ਦੀ ਇਜ਼ਤ ਲੁਟਣ ਵਾਲੇ ਨੂੰ ਗੋਲੀ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਮਾਰੀ ? ਸਿੰਘਾਂ ਨੂੰ ਮੋਟਰ ਸਾਈਕਲ ਅਤੇ ਸ਼ਸਤਰ ਖਰੀਦ ਕੇ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਪਵਿੱਤਰਤਾ ਕਾਇਮ ਰੱਖਣ ਦੀਆਂ ਡੀਂਗਾਂ ਮਾਰਨ ਵਾਲੇ ਤੋਂ ਸੰਗਤ ਪੁਛਦੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਚੰਦੋ ਕਲਾਂ ਤੋਂ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਸਰੂਪ ਛੱਡ ਕੇ ਗਿਦੜਾਂ ਵਾਂਗ ਕਿਉਂ ਭੱਜਿਆ? ਕੀ ਉਥੇ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਪਵਿੱਤਰਤਾ ਕਾਇਮ ਰਹੀ ਸੀ? ਸ਼ਹੀਦਾਂ ਦੇ ਬਦਲੇ ਲੈਣ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਦੱਸੇ ਕਿ ਉਹ 1978 ਵਿਚ ਵਿਸਾਖੀ ਵਾਲੇ ਦਿਨ ਅਰਦਾਸ ਕਰਕੇ ਕਿਉਂ ਪਿਛੇ ਹੱਟਿਆ? ਕੀ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਮਿਲੀ ਭੁਗਤ ਨਾਲ ਰਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਮਹਿਤਾ, ਜਿਸ ਦੇ ਸਿਰ ਦਾ ਮੁਲ ਮੰਦਰ ਵਿਚ ਗਊ ਦੇ ਸਿਰ ਸਟੁਣ ਦੇ ਕੇਸ ਵਿਚੋਂ ਨਹੀਂ ਕਢਵਾਇਆ? ਕੀ ਸਿੱਖ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਫੈਡਰੇਸ਼ਨ ਦੇ ਕੁੱਝ ਅਹੁਦੇਦਾਰ ਸਮਗਲਿੰਗ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ? ਕੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਲੜਕੀ ਨੂੰ ਅਗਵਾ ਕਰਕੇ ਅਕਾਲ ਰੈਸਟ ਹਾਉਸ ਦੇ ਕਮਰਾ ਨੰ: 24/25 ਵਿਚ ਨਹੀਂ ਰੱਖਿਆ? ਕੀ 18 ਜਨਵਰੀ 1984 ਨੂੰ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਵਿਖੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤਪਾਨ ਕਰਨ ਗਏ ਸਿੰਘਾਂ ਨੂੰ ਉਸਦੇ ਬੰਦਿਆਂ ਨੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਪਾਨ ਕਰਨ ਤੋਂ ਨਹੀਂ ਰੋਕਿਆ? ਕੀ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਦੀਆਂ ਪਰੰਪਰਾਵਾਂ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਕਰਕੇ ਹਰਮਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਸੰਧੂ ਦੇ ਠਾਕੇ ਦੀ ਅਰਦਾਸ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਗਈ? ਜੇ ਇਹ ਅਖੌਤੀ ਧਾਰਮਿਕ ਲੀਡਰ ਸੱਚਾ ਹੈ ਤਾਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਕੁੱਝ ਸਵਾਲਾਂ ਦੇ ਜਵਾਬ ਦੇਵੇ। ਅਸੀਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸਬੂਤ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਵਿਖੇ ਜਾਂ ਪੰਥਕ ਇਕਤਰਤਾ ਵਿਚ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਹਾਂ। ਹੁਣ ਮੇਰੇ ਉਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸੁਆਲ ਹਨ, ਜੋ ਸੰਤ ਭਾਈ ਜਰਨੈਲ ਸਿੰਘ ਭਿੰਡਰਾਂ ਵਾਲੇ ਦੇ ਨਾਮ 'ਤੇ ਸਿਆਸਤ ਕਰਦੇ ਹਨ ਕੀ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਬਣ ਗਿਆ ? ਕੀ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਧਰਤੀ ਤੇ ਛਲੀ ਰਾਮ ਖਤਮ ਹੋ ਗਏ ? ਜੇ ਖੁਸ਼ਕਿਸਮਤੀ ਨਾਲ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਬਣ ਵੀ ਗਿਆ ਤਾਂ ਫਿਰ ਧੀਆਂ ਭੈਣਾਂ ਵਾਲਿਆਂ ਨਾਲ ਕੀ ਹੋਵੇਗਾ ? ਸਹਿਜੇ ਹੀ ਅੰਦਾਜਾ ਲਗਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਨਿਮਾਣੇ ਦੀ ਅਰਦਾਸ ਹੈ ਕਿ ਗੁਰੂ ਕਰਤਾਰ ਅਖੌਤੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤਧਾਰੀਆਂ ਭਾਈ ਅਵਤਾਰ ਸਿੰਘ ਮਿਸ਼ਨਰੀਆਂ ਨੂੰ ਸੁਮਤਿ ਬਖਸ਼ੇਆਦਰ ਸਹਿਤ, ਜਾਰੀ ਕਰਦੇ ਭਾਈ ਸੁਖਦੇਵ ਸਿੰਘ ਅਤੇ ਸਿੱਖ ਸੈਂਟਰ ਸਿਲੈਕਸ਼ਨ ਕਮੇਟੀ ਐਲਸਬਰਾਂਟੇ ।
9th January 2016 9:29am
Gravatar
sarabjit singh (khara, India)
ਆਹ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਕੀਤਾ
9th January 2016 4:03am
Gravatar
Eng Darshan Singh Khalsa (Sydney, Australia)
SELF-CONFIDENCE
ਆਤਮ-ਵਿਸਵਾਸ਼

** Self-confidence is very much linked to the understanding, that I definitely have something to contribute to life and to others through my own uniqueness.

** Each one of us is unique.

** That goes without saying.

** Unless a person/persons has a sense of contributing, or offering, something to life,
He/she/they cannot be really happy.

** I cannot be happy and confident, when I am just talking about happiness and confidence. It simply doesn't work.

** I can only be happy, when I am sharing and offering the best of myself.

** In that way, I don't feel depleted.

** When I offer the best of myself in an unselfish way, my happiness and confidence increases.
The more I give,……. the more I receive.

** We start to understand that the well-being of individuals begins, when they can contribute what they are, and what they have, to others.

** To be a truly self-confident human being means to have true spiritual powers, like ; love, peace and happiness, which are brought into daily life - not just appearing as words or emotions, but truly displaying them-selves in our behavior and bringing benefit to others.
8th January 2016 3:19pm
Gravatar
Sukhdev singh Hundal (Auckland, New Zealand)
ਸੱਭ ਨੂੰ ਗੁਰੂ ਫਤਹਿ ਜੀ।।
ਵਧਾਈਆਂ ਇਸ ਨਵੇਂ ਤੇ ਸਮੇਂ ਅਨੁਕੂਲ ਕੀਤੇ ਉਪਰਾਲੇ ਦੀਆਂ। ਬਹੁਤ ਖੂਬ।
8th January 2016 11:46am
Gravatar
varinder jnagal (vienna, Austria)
ਮੈਂ ਪਿਛਲੇ 7 ਸਾਲ ਤੋਂ ਸਿਖ ਮਾਰਗ ਨੂੰ ਰੋਜਾਨਾ ਪੜਦਾ ਹਾਂ ਸਿਖ ਧਰਮ ਵਾਰੇ ਜੋ ਵੀ ਜਾਨਕਾਰੀ ਮੈਨੂੰ ਇਥੋਂ ਮਿਲੀ ਉਹ ਸ਼ਾਇਦ ਹੋਰ ਕਿਤੇ ਸਾਈਟ ਤੋਂ ਨਾ ਮਿਲਦੀ ਇਥੇ ਲਿਖਣ ਵਾਲੇ ਸਾਰੇ ਵਿਦਵਾਨਾਂ ਨੇ ਜੋ ਅਨਮੋਲ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੁਨੀਆ ਨੂੰ ਦਿਤੀ ਹੈ ਉਹ ਸ਼ਾਇਦ ਹੋਰ ਕੋਈ ਸਾਈਟ ਤੋਂ ਨਹੀ ਮਿਲ ਸਕਦੀ ਸੀ ਇਹ ਪੇਜ ਬਣਾਨ ਲਈ ਸਰਦਾਰ ਮਖਣ ਸਿੰਘ ਹੋਣਾ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ
8th January 2016 7:37am
Gravatar
Narinderpal Singh Australia (Brisbane, Australia)
Good conversation.
8th January 2016 1:54am
Page 47 of 49

Add Comment

* Required information
(never displayed)
 
Bold Italic Underline Strike Superscript Subscript Code PHP Quote Line Bullet Numeric Link Email Image Video
 
Smile Laugh Cool Shocked
 
5000
Enter the fifth word of this sentence.
 
Enter answer:
 
Remember my form inputs on this computer.
 
 
Powered by Commentics

.