.
ਤੁਹਾਡਾ ਆਪਣਾ ਪੰਨਾ

This is your own page

ਸਭਿਅਕ ਭਾਸ਼ਾ ਅਤੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਦਾਇਰੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦੇ ਹੋਏ ਜਾਣਕਾਰੀ ਸਾਂਝੀ ਕਰੋ। ਨਿੱਜੀ/ਜਾਤੀ ਟਿੱਪਣੀਆਂ ਕਰਨ ਤੋਂ ਗੁਰੇਜ਼ ਕਰੋ ਇਹਨਾ ਹੱਦਾਂ ਨੂੰ ਪਾਰ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਤੇ ਬੈਨ/ਰੋਕ/ਬਲੌਕ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਕਾਰਵਾਈ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਜੇ ਕਰ ਆਪਣੀ ਲਿਖਤ ਨੂੰ ਯੂਨੀਕੋਡ ਵਿੱਚ ਤਬਦੀਲ ਕਰਨਾ ਹੈ ਤਾਂ ਹੇਠ ਲਿਖੇ ਲਿੰਕ ਤੇ ਜਾਓ। ਸਹਿਯੋਗ ਲਈ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ-ਸੰਪਾਦਕ)

Comments (1187)

Topic: Tuhada Apna
Sort
Facebookdel.icio.usStumbleUponDiggGoogle+TwitterLinkedIn
Gravatar
NARENDRA PAL SINGH SALUJA (raipur cg, India)
ਚੁਂਕਿ ਸਬਦੁ ਹਮਾਰਾ ਗੁਰੂ ਹੈ ।
ਨਾਨਕ ਸਬਦ ਦਾ ਅਰਥ ਜਾਨਨੇ ਕੇ ਲਿਯੇ ਨੀਚੇ ਲਿਖੀ ਗਯੀ ਪਂਕਤਿਯੋ ਪਰ ਧਿਯਾਨ ਦੀਜਿਯੇ
• ਹੋਰਿ ਕੇਤੇ ਗਾਵਨਿ ਸੇ ਮੈ ਚਿਤਿ ਨ ਆਵਨਿ ਨਾਨਕੁ ਕਿਆ ਵੀਚਾਰੇ ॥ pMnw 6
• ਹੋਰਿ ਕੇਤੇ ਤੁਧਨੋ ਗਾਵਨਿ ਸੇ ਮੈ ਚਿਤਿ ਨ ਆਵਨਿ ਨਾਨਕੁ ਕਿਆ ਬੀਚਾਰੇ ॥ {ਪੰਨਾ 9}
• ਨਾਨਕ ਨਾਮਿ ਲਗੇ ਸੇ ਉਬਰੇ ਹਉਮੈ ਸਬਦਿ ਗਵਾਇ ॥੪॥੧੮॥੫੧॥ {ਪੰਨਾ 33}
• ਨਾਨਕ ਸਬਦਿ ਪਛਾਣੀਐ ਹਉਮੈ ਕਰੈ ਨ ਕੋਇ ॥੮॥੮॥ {ਪੰਨਾ 58}
• ਨਾ ਹਉ ਨਾ ਮੈ ਨਾ ਹਉ ਹੋਵਾ ਨਾਨਕ ਸਬਦੁ ਵੀਚਾਰਿ ॥੧॥ {ਪੰਨਾ 139}
• ਨਾਨਕ ਹਉਮੈ ਮਾਰਿ ਮਿਲਾਇਆ ॥੪॥੯॥ {ਪੰਨਾ 153}
• ਜਨ ਨਾਨਕ ਹਉਮੈ ਮਾਰਿ ਸਮਾਇਆ ॥੪॥ {ਪੰਨਾ 175-176}
• ਗੁਰਮੁਖਿ ਹਉਮੈ ਵਿਚਹੁ ਖੋਵੈ ਤਉ ਨਾਨਕ ਸਹਜਿ ਸਮਾਵੈ ॥੬੪॥ {ਪੰਨਾ 945}
• ਉਕਤਿ ਸਿਆਨਪ ਸਗਲ ਤਿਆਗਿ ਨਾਨਕ ਲਏ ਸਮਾਇ ॥੧॥ pNnw 260
• ਨਾਨਕ ਵਿਚਹੁ ਆਪੁ ਗਵਾਏ ॥੪॥੧੩॥ {ਪੰਨਾ 352}
• ਨਾਨਕ ਸਤਿਗੁਰੁ ਤਦ ਹੀ ਪਾਏ ਜਾਂ ਵਿਚਹੁ ਆਪੁ ਗਵਾਏ ॥੨॥ {ਪੰਨਾ 549-550}
• ਨਾਨਕ ਨਾਮੁ ਵਸੈ ਮਨ ਅੰਤਰਿ ਵਿਚਹੁ ਆਪੁ ਗਵਾਈਐ ॥੪॥੬॥{ਪੰਨਾ 601-602}
• ਪਾਇਓ ਰੇ ਪਰਮ ਨਿਧਾਨੁ ਮਿਟਿਓ ਹੈ ਅਭਿਮਾਨੁ ਏਕੈ ਨਿਰੰਕਾਰ ਨਾਨਕ ਮਨੁ ਲਗਨਾ ॥੨॥੨॥੩੦॥ {ਪੰਨਾ678}
• ਨਾਨਕ ਹਉਮੈ ਮੇਟਿ ਸਮਾਇ ॥੧੫॥ pNnw 939
ਨਾਨਕ ਸਬਦ ਦਾ ਅਰਥ ਹੋਤਾ ਹੈ
• ਜਿਸਮੇ ਹੳਮੈ ਨਹੀਂ ਹੈ ਵਹ ਨਾਨਕ ਹੈ ਯਹ ਨਾਨਕ ਸਬਦ ਦਾ ਅਰਥ ਹੈ।
• ਹੳਮੈ ਛੋੜਨੇ ਦਾ ਗੁਰ ਗੁਰਨਾਨਕ ਹੈ।
22nd February 2017 7:00am
Gravatar
Dalvinder Singh Grewal (Ludhiana, India)
ਤੇਰਾ ਨਾਂ
ਡਾ: ਦਲਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਗ੍ਰੇਵਾਲ
ਮੈਂ ਤਾਂ ਪਾਲਿਆ ਏ ਇੱਕ ਤੇਰਾ ਨਾਂ, ਹੋਰ ਮੈਨੂੰ ਸੁੱਧ ਕੋਈ ਨਾਂ।
ਤੇਰੇ ਬਿਨ ਕਿਸੇ ਕੋਲ ਮੈਂ ਕਿਉਂ ਜਾਂ? ਏਨੀ ਮੇਰੀ ਬੁੱਧ ਕੋਈ ਨਾਂ।
ਜਿੰਦ ਮੇਰੀ ਤੂੰ ਹੀ ਏਂ ਤੇ ਜਾਨ ਮੇਰੀ ਤੂੰ ਹੀ ਏਂ।
ਤੇਰੇ ਬਿਨ ਮੈਂ ਹੀ ਕੀ? ਪਛਾਣ ਮੇਰੀ ਤੂੰ ਹੀ ਏਂ।
ਜੇ ਤੂੰ ਬੋਹੜ ਏਂ ਤਾਂ ਮੈਂ ਹਾਂ ਤੇਰੀ ਛਾਂ, ਹੋਰ ਮੈਨੂੰ ਸੁੱਧ ਕੋਈ ਨਾ।
ਮੈਂ ਤਾਂ ਪਾਲਿਆ ਏ ਇੱਕ ਤੇਰਾ ਨਾਂ, ਹੋਰ ਮੈਨੂੰ ਸੁੱਧ ਕੋਈ ਨਾਂ।
ਤੂੰ ਹੀ ਮੇਰੀ ਸੇਧ ਹੈਂ ਤੇ ਤੂੰ ਹੀ ਇੱਕ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਏਂ।
ਹੋਰ ਕਿਤੇ ਤੱਕਾਂ ਨਾਂ ਮੈਂ ਤੇਰੇ ਤੇ ਧਿਆਨਾ ਏਂ।
ਦਿਲ ਲਗਦਾ ਨਾਂ ਪਲ ਵੀ ਪਰਾਂਹ, ਹੋਰ ਮੈਨੰ ਸੁੱਧ ਕੋਈ ਨਾਂ।
ਮੈਂ ਤਾਂ ਪਾਲਿਆ ਏ ਇੱਕ ਤੇਰਾ ਨਾਂ, ਹੋਰ ਮੈਨੂੰ ਸੁੱਧ ਕੋਈ ਨਾਂ।
ਵਿੱਢਿਆ ਸਫਰ ਤੇਰੀ ਓਟ, ਮਿਲ ਜਾਏਂਗਾ,
ਮੈਨੂੰ ਪੂਰੀ ਆਸ ਅੱਗੋਂ ਆਪ ਲੈਣ ਆਏਂਗਾ ।
ਚੱਲੀ ਜਾਣਾ ਇਸ ਪੰਧ ਤੇ ਅਗਾਂਹ, ਹੋਰ ਮੇਨੂੰ ਸੁੱਧ ਕੋਈ ਨਾਂ।
ਮੈਂ ਤਾਂ ਪਾਲਿਆ ਏ ਇੱਕ ਤੇਰਾ ਨਾਂ, ਹੋਰ ਮੈਨੂੰ ਸੁੱਧ ਕੋਈ ਨਾਂ।
ਤੇਰੇ ਲਈ ਮੈਂ ਦਿਲ ਨੂੰ ਏਂ ਜੱਗ ਕੋਲੋਂ ਮੋੜਿਆ,
ਤੈਨੂੰ ਪਾਉਣਾ, ਤੇਰੇ ਵਿੱਚ ਮਿਲ ਜਾਣਾ ਲੋੜਿਆ।
ਨਾਂ ਕੋਈ ਇੱਛਾ ਤੈਨੂੰ ਪਾਣ ਦੇ ਬਿਨਾਂ, ਹੋਰ ਮੈਨੂੰ ਸੁੱਧ ਕੋਈ ਨਾ।
ਮੈਂ ਤਾਂ ਪਾਲਿਆ ਏ ਇੱਕ ਤੇਰਾ ਨਾਂ, ਹੋਰ ਮੈਨੂੰ ਸੁੱਧ ਕੋਈ ਨਾਂ।
ਤੇਰੇ ਬਿਨ ਕਿਸੇ ਕੋਲ ਮੈਂ ਕਿਉਂ ਜਾਂ? ਏਨੀ ਮੇਰੀ ਬੁੱਧ ਕੋਈ ਨਾਂ।
20th February 2017 5:22pm
Gravatar
Gurindar Singh Paul (Aurora, US)
“ਸਿਆਸੀ ਅਤੇ ਧਾਰਮਿਕ ਕੱਟੜਵਾਦੀ---” ਲੇਖ ਵਿੱਚ ਦਿੱਤੇ ਵਿਚਾਰ ਸੁਹਿਰਦ ਪਾਠਕਾਂ/ਲੇਖਕਾਂ ਦਾ ਧਿਆਨ ਮੰਗਦੇ ਹਨ। ਹਾਲ ਹੀ ਵਿੱਚ ਲੋਕ-ਤੰਤ੍ਰੀ ਵਿਧੀ ਨਾਲ ਚੁਣੇ ਗਏ ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਬਾਰੇ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਵਿਚਾਰ ਦੇਣੇ ਠੀਕ ਨਹੀਂ ਸਮਝਦਾ। ਹਾਂ! ਮਨੁੱਖਤਾ ਦੇ ਦੁਸ਼ਮਨ ਕੱਟੜਵਾਦ ਬਾਰੇ ਦਾਸ ਦੇ ਵਿਚਾਰ ਇਹ ਹਨ: ਕੱਟੜਤਾ ਮਨੁੱਖਤਾ ਦੇ ਮੱਥੇ ’ਤੇ ਸੱਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਕਲੰਕ ਹੈ। ਇਸ ਕਲੰਕ ਦੇ ਜ਼ਿੱਮੇਦਾਰ ਸੰਸਾਰਕ ਧਰਮਾਂ ਦੇ ਆਤੰਕਵਾਦੀ ਠੇਕੇਦਾਰ ਤੇ ਕੁਰਸੀ ਦੇ ਦੀਵਾਨੇ ਉਗਰਵਾਦੀ ਸ਼ਾਸਕ ਹੀ ਹਨ। ਸੰਕੀਰਣ ਧਰਮਾਂ ਦੀ ਕੁੱਖੋਂ ਪੈਦਾ ਹੋਏ ਕੱਟੜਤਾ ਰੂਪੀ ਸਪੋਲੇ ਨੂੰ ਸ਼ਾਸਕ/ਸਿਆਸਤਦਾਨ ਆਪਣੇ ਸਵਾਰਥ ਵਾਸਤੇ ਪਾਲ-ਪੋਸ ਕੇ ਵੱਡਿਆਂ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਪਰ ਜਦੋਂ ਇਹ ਸਪੋਲਾ ਜ਼ਹਿਰੀਲੇ ਫਨੀਅਰ ਦਾ ਰੂਪ ਧਾਰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਇਸ ਦਾ ਪਾਲਣਹਾਰ ਸ਼ਾਸਕ ਹੀ ਇਸ ਦੀ ਸਿਰੀ ਫੇਹ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਸੱਚ ਦੀ ਤਾਜ਼ਾ ਮਿਸਾਲ ੨੦ਵੀਂ ਸਦੀ ਦੇ ਆਖਰੀ ਦੋ ਦਹਾਕਿਆਂ ਦੇ ਭਾਰਤ, ਖ਼ਾਸ ਕਰਕੇ ਪੰਜਾਬ, ਵਿੱਚ ਭਾਰਤੀਆਂ, ਅਧਿਕਤਰ ਸਿੱਖਾਂ, ਦੇ ਖ਼ੂਨ ਨਾਲ ਲਿਖੇ ਗਏ ਇਤਿਹਾਸ ਦੇ ਲਹੂ-ਲੁਹਾਣ ਪੰਨੇ ਹਨ। ਧਾਰਮਿਕ ਕੱਟੜਵਾਦੀਆਂ ਦਾ ਕੋਈ ਧਰਮ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਗਿਆਨ, ਬਿਬੇਕ, ਸਹਿਣਸ਼ੀਲਤਾ ਤੇ ਖਿਮਾ ਆਦਿ ਆਤਮਿਕ ਗੁਣਾਂ ਤੋਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸਖ਼ਤ ਨਫ਼ਰਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਉਜੱਡਤਾ, ਨਿਰਦਯਤਾ, ਗੁੰਡਾਗਰਦੀ, ਆਤੰਕ, ਘਿਰਣਾ, ਦਹਿਸ਼ਤ ਤੇ ਅਖਾਉਤੀ ਧਰਮ ਦੇ ਨਾਂ ’ਤੇ ਮਾਸੂਮਾਂ ਦੇ ਖ਼ੂਨ-ਖ਼ਰਾਬੇ ਤੋਂ ਸਿਵਾ ਉਹ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਜਾਣਦੇ। ਝੂਠੇ ਧਰਮ ਦੇ ਮਖੌਟੇ ਹੇਠ ਇਹ ਲੋਕ ਇਨਸਾਨ ਨਹੀਂ ਸਗੋਂ ਇਨਸਾਨੀਅਤ ਦੇ ਦੁਸ਼ਮਨ ਹਨ ਜੋ ਹਲਕੇ ਹੋਏ ਦਰਿੰਦਿਆਂ ਤੋਂ ਵੀ ਬਦਤਰ ਹਨ। ਕੱਟਵਵਾਦੀਆਂ ਦਾ ਇਕੋ ਹੀ ਨ੍ਹਾਰਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ: ਸਾਡੀ ਮੰਨੋਂ ਜਾਂ ਆਪਣੇ ਵਿਨਾਸ਼ ਲਈ ਤਿਆਰ ਰਹੋ! ਕੱਟੜਤਾ ਮਨੁੱਖਾ ਮਨ ਦੀ ਮਹਾਂਮਾਰੀ (ਦੀਰਘ ਰੋਗ) ਹੈ। ਇਸ ਮਾਰੂ ਰੋਗ ਦਾ ਦਾਰੂ ਗੁਰਬਾਣੀ ਜਾਂ ਸੂਫ਼ੀ ਕਲਾਮ ਵਿੱਚ ਉਪਲਬਧ ਹੈ। ਮੈਂ ਸ: ਮੱਖਣ ਸਿੰਘ ਦੇ ਇਸ ਮਾਨਵਵਾਦੀ ਸੁਝਾਅ ਨਾਲ ਸਹਿਮਤ ਹਾਂ ਕਿ ਮਨੁੱਖਤਾ ਦੇ ਹਿਤੈਸ਼ੀ ਸੁਹਿਰਦ ਸਜਨਾਂ/ਲੇਖਕਾਂ ਨੂੰ ਕੱਟੜਵਾਦੀਆਂ ਤੋਂ ਦੂਰੀ ਬਣਾਉਂਦਿਆਂ ਗੁਰਮਤਿ-ਗਿਆਨ ਨਾਲ ਆਮ ਜਨਤਾ ਨੂੰ ਵੀ ਕੱਟੜਵਾਦੀਆਂ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰਨ ਲਈ ਪ੍ਰੇਰਤ ਕਰਦੇ ਰਹਿਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।
16th February 2017 9:20am
Gravatar
Dalvinder Singh Grewal (Ludhiana, India)
ਪੰਜਾਬ ਚੋਣਾਂ 2017 ਤੇ ਸਿੱਖ
ਡਾ: ਦਲਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਗ੍ਰੇਵਾਲ
919815366726

ਪੰਜਾਬ ਸਿੱਖਾਂ ਦਾ ਘਰ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਲਗਭੱਗ ਦੋ ਕ੍ਰੋੜ ਸਿੱਖ ਵਾਸੀ ਹਨ। ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਫਰਵਰੀ 2017 ਵਿਚ ਅਸੈਂਬਲੀ ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਹੋਈਆਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚ ਮੁੱਖ ਮੁਦੇ ਸਨ (ੳ) ਨਸ਼ੇ (ਅ) ਰਿਸ਼ਵਤ (ੲ) ਕਿਸਾਨ ਖੁਦਕਸ਼ੀਆਂ (ਸ) ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ (ਹ) ਜਗੀਰੂ ਪਰਿਵਾਰਿਕ ਰਾਜ (ਕ) ਰਿਆਸਤ ਦਾ ਦੀਵਾਲੀਆਪਣ (ਖ) ਪੁਲਿਸ ਦੀ ਦੁਰਵਰਤੋਂ (ਗ) ਮਾਫੀਆ ਰਾਜ (ਘ) ਸਿੱਖ ਗ੍ਰੰਥਾਂ ਦੀ ਨਿਰਾਦਰੀ (ਚ) ਸੱਚਾ ਸੌਦਾ ਦੀ ਮਾਫੀ ਤੇ ਫਿਰ ਅਕਾਲੀਆਂ ਦੀ ਹਮਾਇਤ (ਛ) ਸਿੱਖ ਗਰਮਖਿਆਲੀਏ (ਜ) ਚੋਣਾਂ ਵਿਚ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਧਨ ਆਦਿ।ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚੋਂ (ਘ) ਤੋਂ (ਛ) ਤਾਂ ਸਿੱਖਾਂ ਨਾਲ ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ ਤੇ ਸਬੰਧਤ ਹਨ, (ੳ) ਤੋਂ (ਖ) ਵੀ ਕਿਸੇ ਨਾ ਕਿਸੇ ਰੂਪ ਵਿਚ ਸਿੱਖਾਂ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਹਨ ਇਸੇ ਲਈ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਹੀ ਨਹੀਂ ਪੰਜਾਬੋਂ ਬਾਹਰ ਦੇ ਸਿੱਖਾਂ ਨੇ ਵੀ ਇਨ੍ਹਾਂ ਚੋਣਾਂ ਵਿਚ ਬੇਹਦ ਉਤਸਾਹ ਵਿਖਾਇਆ ਹੈ।ਪਰਵਾਸੀ ਸਿੱਖ ਕਾਫੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿਚ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਪਹੁੰਚਕੇ ਚੋਣਾਂ ਵਿਚ ਸਿੱਧੇ ਜਾ ਅਸਿੱਧੇ ਤੌਰ ਤੇ ਪਰਚਾਰ ਵਿਚ ਜੁਟੇ ਰਹੇ ਤੇ ਅਪਣੇ ਚੁਣੇ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਤੇ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੂੰ ਮਾਇਆ ਦਿਲ ਖੋਲ੍ਹ ਕੇ ਦਿਤੀ।
ਇਨ੍ਹਾਂ ਚੋਣਾਂ ਵਿਚ ਮੁੱਖ ਪਾਰਟੀਆਂ ਸਨ, ਅਕਾਲੀ ਦਲ-ਬੀਜੇਪੀ ਗੱਠ ਜੋੜ, ਕਾਂਗਰਸ ਤੇ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਦੀ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ। ਹੋਰ ਪਾਰਟੀਆਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਾਫੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿਚ ਅਪਣੇ ਉਮੀਦਵਾਰ ਖੜ੍ਹੇ ਕੀਤੇ ਉਹ ਸਨ, ਆਪਣਾ ਪੰਜਾਬ ਪਾਰਟੀ ਤੇ ਮਾਇਆਵਤੀ ਦੀ ਬਸਪਾ। ਆਪਣਾ ਪੰਜਾਬ ਪਾਰਟੀ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਵਿੱਚੋਂ ਨਿਖੜੀ ਸਜਰੀ ਪਾਰਟੀ ਹੈ ਜਿਸ ਦਾ ਪੰਜੀਕਰਣ ਚੋਣਾਂ ਲਈ ਨਾਮਕਰਨ ਤੋਂ ਇੱਕ ਦੋ ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਹੋਇਆ ਤੇ ਮਾਇਆ ਤੇ ਕੇਡਰ ਦੀ ਘਾਟ ਕਰਕੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਬਹੁਤਾ ਪ੍ਰਭਾਵ ਨਹੀਂ ਪਾ ਸਕੀ ਭਾਵੇਂ ਕਿ ਸ. ਸੁਚਾ ਸਿੰਘ ਛੋਟੇਪੁਰ ਕਰਕੇ ਖਬਰਾਂ ਵਿਚ ਕਾਫੀ ਰਹੀ। ਬਸਪਾ ਵੀ ਕੋਈ ਖਾਸ ਦਿੱਖ ਨਹੀਂ ਬਣਾ ਸਕੀ।ਇਸ ਕਰਕੇ ਅਕਾਲੀ ਦਲ-ਬੀਜੇਪੀ ਗੱਠ ਜੋੜ, ਕਾਂਗਰਸ ਤੇ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਹੀ ਮੈਦਾਨ ਦੇ ਖਾਸ ਪਹਿਲਵਾਨ ਰਹੇ।ਵਿਦੇਸੀ ਧਨ ਦਾ ਫਾਇਦਾ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਤੇ ਫਿਰ ਦੂਜੇ ਨੰਬਰ ਤੇ ਕਾਂਗਰਸ ਨੂੰ ਰਿਹਾ, ਅਕਾਲੀ-ਬੀ ਜੇ ਪੀ ਨੂੰ ਸ਼ਾਇਦ ਇਸ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਸੀ ਤੇ ਸ਼ਾਇਦ ਮਿਲਿਆ ਵੀ ਨਹੀਂ।
ਕੁੱਲ 117 ਅਸੈਂਬਲੀ ਸੀਟਾਂ ਵਿੱਚੋਂ 69 ਸੀਟਾਂ ਮਾਲਵਾ ਵਿਚ ਹਨ ਤੇ ਬਾਕੀ ਮਾਝੇ-ਦੁਆਬੇ ਵਿਚ। ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਦੋ ਸਾਲ ਪਾਰਟੀ ਦੀਆਂ ਨੀਹਾਂ ਪੱਕੀਆਂ ਕਰਨ ਲਈ ਸਿਰਤੋੜ ਮਿਹਨਤ ਲਾਈ ਤੇ ਚੰਗਾ ਢਾਂਚਾ ਤੇ ਵਰਕਰ ਤਿਆਰ ਕਰ ਲਏ। ਬਦਲੀ ਦੀ ਹਵਾ ਨੂੰ ਹਵਾ ਦੇ ਕੇ ਪਾਰਟੀ ਅਪਣੀ ਪਤੰਗ ਕਾਫੀ ਉੱਚੀ ਲੈ ਗਈ ਸੀ ਪਰ ਸ: ਸੁਚਾ ਸਿੰਘ ਛੋਟੇਪੁਰ ਤੇ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲਾਕੇ ਕਢਣ ਕਰਕੇ ਇਸ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਝਟਕਾ ਲੱਗਿਆ। ਜੋ ਪਾਰਟੀ ਕਦੇ 100 ਸੀਟਾਂ ਲੈਣ ਦੀ ਉਮੀਦ ਰਖਦੀ ਸੀ, ਬਾਹਰੀ ਕੰਟ੍ਰੋਲ ਦੇ ਵਿਰੋਧ ਕਰਕੇ ਤੇ ਪੰਜਾਬੋਂ ਬਾਹਰ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੀ ਅਫਵਾਹ ਕਰਕੇ ਮਾਤ ਖਾ ਗਈ ਤੇ ਇਸ ਦੀ ਗੁੱਡੀ ਥੱਲੇ ਆ ਗਈ।ਮਾਝੇ ਤੇ ਦੁਆਬੇ ਦੇ ਸਾਰੇ ਅਹੁਦੇਦਾਰ ਤੇ ਵਰਕਰ ਸ: ਸੁਚਾ ਸਿੰਘ ਛੋਟੇਪੁਰ ਵਲ ਜਾਣ ਕਰਕੇ ਇਸ ਦੀ ਸਾਖ ਮੁੱਖ ਤੌਰ ਤੇ ਮਾਲਵੇ ਵਿਚ ਹੀ ਰਹਿ ਗਈ। ਕਾਂਗਰਸ ਆਸਰੇ ਭਾਲਦੀ ਰਹੀ, ਕਦੇ ਸਿੱਧੂ ਤੋਂ ਤੇ ਕਦੇ ਡੇਰੇ ਤੋਂ।ਇਸ ਦਾ ਪਰਭਾਵ ਪੂਰੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਕਾਫੀ ਸੀ, ਮਾਝੇ ਦੁਆਬੇ ਵਿਚ ਇਹ ਅੱਗੇ ਸੀ ਪਰ ਮਾਲਵੇ ਵਿਚ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਤੋਂ ਥੱਲੇ। ਪਰ ਜਦ ਸੱਚੇ ਸੌਦੇ ਨੇ ਕਾਂਗਰਸ, ਅਕਾਲੀਆਂ ਤੇ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਵਲ ਵੋਟਾਂ ਪਵਾਉਣ ਬਾਰੇ ਦਲੀਲਾਂ ਸੁਣੀਆਂ ਤਾਂ ਅਕਾਲੀਆਂ ਦੇ ਪੱਖ ਵਿਚ ਉਂਗਲੀ ਘੁਮਾ ਦਿਤੀ।ਖਬਰਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਅਕਾਲੀਆਂ ਨੇ ਉਸਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਸੰਗਤਾਂ ਸਜਾਉਣ ਦਾ ਵਾਧਾ ਦੇ ਦਿਤਾ ਸੀ ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਸ: ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ, ਸੁਖਬੀਰ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ, ਆਦਿ ਦੀਆਂ ਸੀਟਾਂ ਬਚ ਗਈਆਂ ਲਗਦੀਆਂ ਹਨ ਪਰ ਇਸ ਨਾਲ ਕਾਂਗਰਸ ਤੇ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀਆਂ ਸੀਟਾਂ ਨੂੰ ਖੋਰਾ ਲੱਗਿਆ। ਕਿਆਸਰਾਈਆਂ, ਸਰਵੇ, ਇੰਟਰਵਿਊ ਤੇ ਜ਼ਮੀਨੀ ਹਾਲਾਤ ਤੋਂ ਜਾਪਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕਾਂਗਰਸ ਨੰਬਰ ਇੱਕ, ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਨੰਬਰ ਦੋ ਤੇ ਅਕਾਲੀ-ਬੀਜੇਪੀ ਨੰਬਰ ਤਿੰਨ ਤੇ ਆ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਸ਼ਾਇਦ ਇਸ ਖਿਚਾ ਧੂਹੀ ਵਿਚ ਆਪਣਾ ਪੰਜਾਬ ਪਾਰਟੀ ਵੀ ਕੁਝ ਕੁ ਸੀਟਾਂ ਲੈ ਜਾ ਕੇ ਅਪਣੀ ਹੋਂਦ ਬਣਾ ਲਵੇ ਤੇ ਨੰਬਰ ਚਾਰ ਤੇ ਆ ਜਾਵੇ।ਤਿੰਨ ਵੱਡੀਆਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੀਆ ਸੀਟਾਂ ਦਾ ਅਨੁਪਾਤ 5:4:3 ਦਾ ਲਗਦਾ ਹੈ ਆਪ ਚਾਲੀ ਦੇ ਕਰੀਬ ਕਾਂਗਰਸ ਇਸ ਤੋਂ 10-12 ਉਪਰ ਤੇ ਅਕਾਲੀ-ਬੀਜੇਪੀ 10-12 ਥੱਲੇ।
12th February 2017 9:33am
Gravatar
Dalvinder Singh Grewal (Ludhiana, India)
ਇਸ ਹਾਲਤ ਵਿਚ ਮਿਲਵੀਂ ਜੁਲਵੀਂ ਸਰਕਾਰ ਹੀ ਸੰਭਵ ਹੈ।ਕਾਂਗਰਸ+ ਅਕਾਲੀ, ਕਾਂਗਰਸ+ ਆਪ, ਆਪ + ਅਕਾਲੀ ਜਾਂ ਫਿਰ ਕਾਂਗਰਸ+ ਟੁੱਟਭੱਜ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਕਾਂਗਰਸ ਦਾ ਆਪ ਨਾਲ ਜਾਂ ਟੁੱਟ-ਭੱਜ ਨਾਲ ਮਿਲਣਾ ਹੀ ਸੰਭਵ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਭਾਵੇਂ ਰਾਜਨੀਤੀ ਵਿਚ ਕੁੱਝ ਵੀ ਅਸੰਭਵ ਨਹੀਂ।ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਨਾਲ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਸ਼ਾਇਦ ਨਾ ਜੁੜੇ ਕਿਉਂਕਿ ਉਸ ਦਾ ਦਿੱਲੀ ਵਾਲਾ ਤਜਰਬਾ ਵਧੀਆ ਨਹੀਂ ਸੀ । ਜੇ ਟੁੱਟ-ਭੱਜ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਬੈਂਸ ਭਰਾਵਾਂ ਦੀ ਲੋਕ ਇਨਸਾਫ ਪਾਰਟੀ, ਆਪਣਾ ਪੰਜਾਬ ਪਾਰਟੀ ਤੇ ਆਜ਼ਾਦ ਉਮੀਦਵਾਰ ਆਉਂਦੇ ਹਨ। ਬੈਂਸ ਭਰਾ ਸ਼ਾਇਦ ਸਿੱਧੂ ਨੂੰ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਉਤਸੁਕ ਹੋਣ ਤੇ ਆਪਣੇ ਲਈ ਵੱਡੀਆਂ ਗੱਦੀਆਂ ਮੰਗਣ ਜੋ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਰਾਸ ਨਾ ਆਵੇ। ਆਪਣਾ ਪੰਜਾਬ ਪਾਰਟੀ ਵੀ ਸ਼ਾਇਦ ਨਾ ਜੁੜੇ, ਆਜ਼ਾਦ ਉਮੀਦਵਾਰ ਬਹੁਤੇ ਹੋਣ ਦੀ ਉਮੀਦ ਨਹੀਂ ਜੋ ਹੋਣਗੇ ਵੀ ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਬਾਗੀ ਹੀ ਹੋਣਗੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਆਪਣੀਆਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਵਲ ਜੁੜਣਾ ਸੁਭਾਵਕ ਹੋਵੇਗਾ। ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਕਿਤਨੇ ਬਾਗੀ ਵਿਧਾਇਕ ਬਣਦੇ ਹਨ ਇਹ ਤਾ ਸਮਾਂ ਹੀ ਦਸੇਗਾ।ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਭ ਹਾਲਤਾਂ ਨੂੰ ਵੇਖਦੇ ਹੋਏ ਇਕ ਖਿਚੜੀ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਬਣਨਾ ਵੀ ਸ਼ਕੀ ਲਗਦਾ ਹੈ ਤੇ ਦੁਬਾਰਾ ਚੋਣਾਂ ਸੰਭਵ ਲਗਦੀਆਂ ਹਨ।
ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੇ ਸ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ, ਕਾਗਰਸ ਨੇ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਤੇ ਆਪਣਾ ਪੰਜਾਬ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਸ: ਸੁਚਾ ਸਿੰਘ ਛੋਟੇਪੁਰ ਨੂੰ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦਾ ਉਮੀਦਵਾਰ ਘੋਸ਼ਿਤ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਨੂੰ ਮੁੱਖ ਮੰਤ੍ਰੀ ਉਮੀਦਵਾਰ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਗੱਲ ਕਹੀ ਪਰ ਭਖਵੇਂ ਅੰਦਰੂਨੀ ਤੇ ਬਾਹਰੀ ਵਿਰੋਧ ਕਰਕੇ ਇਹ ਨਾ ਕਰ ਸਕੀ ਇਸ ਨੇ ਸਿੱਖ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੀ ਗੱਲ ਵੀ ਕੀਤੀ। ਖੈਰ ਕੈਪਟਨ ਦੀ ਉਮੀਦਵਾਰੀ ਸਭ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਹੈ ਭਾਵੇਂ ਕਿ ਕਾਂਗਰਸ ਦਾ ਸਰਕਾਰ ਬਣਾਉਣਾ ਹੀ ਖਟਾਈ ਵਿਚ ਲਗਦਾ ਹੈ। ਸੋ ਜੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਬਣਿਆਂ ਤਾਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸੰਭਾਵਨਾ ਸਿੱਖ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੀ ਹੈ।
ਅਕਾਲੀਆਂ ਨੇ ਸੱਚੇ ਸੌਦੇ ਦੀ ਮਦਦ ਸਦਕਾ ਬਾਦਲਾਂ ਦੀਆਂ ਸੀਟਾਂ ਤਾਂ ਬਚਾ ਲਈਆਂ ਲਗਦੀਆਂ ਹਨ ਪਰ ਟਕਸਾਲੀ ਅਕਾਲ਼ੀ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨਲੋਂ ਟੁੱਟ ਗਏ ਹਨ ਤੇ ਕਈ ਥਾਂਈਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਵੋਟਾਂ ਕਾਂਗਰਸ ਜਾਂ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਪਾਈਆਂ। ਹੋਰ ਜੋ ਝਟਕੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਕਰਕੇ ਲੱਗਣ ਵਾਲੇ ਹਨ ਉਹ ਸ਼ਾਇਦ ਇਨ੍ਹਾਂ ਤੋਂ ਸੰਭਾਲੇ ਨਾ ਜਾਣ। ਦਿੱਲ਼ੀ ਗੁਰਦਵਾਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਚੋਣਾਂ ਵਿਚ ਤਾਂ ਇਸ ਦਾ ਸਿੱਧਾ ਅਸਰ ਪਵੇਗਾ ਹੀ।ਇਹੋ ਦੇਖ ਕੇ ਇਕ ਇਨਕੁਆਰੀ ਕਮੇਟੀ ਬਿਠਾ ਦਿਤੀ ਗਈ ਹੈ।
ਸਿੱਖ ਗ੍ਰੰਥਾਂ ਦੀ ਨਿਰਾਦਰੀ ਨੇ ਵੀ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿਚ ਅਕਾਲੀਆਂ ਨਾਲੋਂ ਤੋੜਿਆ ਹੈ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਸ਼ਾ, ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ ਤੇ ਕਿਸਾਨੀ ਖੁਦਕਸ਼ੀਆਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚ 90% ਸਿੱਖ ਹੀ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹਨ ਤੇ ਬਹੁਤੇ ਸਿੱਖ ਯੁਵਕ ਬਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿਚ ਭਟਕ ਰਹੇ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਕਰਕੇ ਸਿੱਖ ਅਕਾਲੀਆਂ ਤੋਂ ਪਾਸੇ ਹੋਏ।ਜਗੀਰੂ ਪਰਿਵਾਰਿਕ ਰਾਜ, ਮਾਫੀਆ ਰਾਜ ਤੇ ਪੁਲਿਸ ਰਾਜ ਨੇ ਵੀ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਵਿਚ ਗੁੱਸਾ ਭਰਿਆ ਜੋ ਅਕਾਲੀਆ ਲਈ ਘਾਤਕ ਸਿੱਧ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਅਕਾਲੀਆਂ ਤੇ ਕਾਂਗਰਸ ਨੇ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਖਾੜਕੂਆਂ ਨਾਲ ਸਾਂਝ ਦਾ ਵੀ ਬੜਾ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕੀਤਾ ਤੇ ਇਸਨੂੰ ਮਾਨਸਾ ਬਲਾਸਟ ਨਾਲ ਵੀ ਜੋੜ ਦਿਤਾ ਪਰ ਸ਼ਾਇਦ ਇਸ ਦਾ ਪ੍ਰਭਾਵ ਇਤਨਾ ਨਹੀਂ ਲਗਦਾ।ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਸੰਨ 84 ਅਜੇ ਤਕ ਨਹੀਂ ਭੁਲਿਆ ਇਸ ਲਈ ਉਹ ਕਾਂਗਰਸ ਨਾਲ ਦਿਲੋਂ ਅਜੇ ਵੀ ਜੁੜਣ ਲਈ ਤਿਆਰ ਨਹੀਂ
ਨਿਚੋੜ ਇਹ ਕਿ ਸਿੱਖ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ਤੇ ਅਕਾਲੀਆਂ ਨੂੰ ਵੋਟ ਨਹੀਂ ਪਾਉਣ ਲੱਗੇ, ਕਾਂਗਰਸ ਨਾਲ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਰਾਲ ਰਲਦੀ ਨਹੀਂ ਸੋ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਜਾਂ ਇਸ ਦਾ ਬਦਲ ਹੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਠੀਕ ਲਗਦਾ ਜਾਪਦਾ ਹੈ ਤੇ ਅਗਲੀ ਕੋਈ ਵੀ ਸਰਕਾਰ ਬਣੀ ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਯੋਗਦਾਨ ਨਵੇਂ ਰੰਗ ਵਿਚ ਹੋਵੇਗਾ।
12th February 2017 9:32am
Gravatar
Gursharn Singh Dhillon (Ajax, Canada)
ਸ੍ਰ ਮੋਹਨ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਸਤਿ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ। ਆਪ ਜੀ ਦੇ ਲੇਖ "ਯਹ ਮਾਲਾ ਅਪਨੀ ਲੀਜੈ" ਵਿਚ ਕੀ ਭਗਤ ਧੰਨਾ ਜੀ ਲੁਕਾਈ ਨੂੰ ਇਹ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਦੱਸ ਰਹੇ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਲਾਲਚ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ? ਇਨਸਾਨ ਨੂੰ ਜੀਵਨ ਜੀਣ ਵਾਸਤੇ ਜਿੰਨਾਂ ਕੁ ਜਰੂਰਤਾ ਪੁਰੀਆਂ ਕਰਨ ਲਈ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਉਹ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ । ਜਿਵੇਂ 'ਦੁਇ ਸੇਰ ਮਾਂਗਉ ਚੂਨਾ ॥ ਪਾਉ ਘੀਉ ਸੰਗਿ ਲੂਨਾ ॥ਅਧ ਸੇਰੁ ਮਾਂਗਉ ਦਾਲੇ ॥ਮੋ ਕਉ ਦੋਨਉ ਵਖਤ ਜਿਵਾਲੇ' ॥੨॥
ਤੁਸੀਂ ਲਿਖਿਆ ਹੈ:ਅੱਖਰੀ ਅਰਥ ਤਾਂ ਇਹੀ ਬਣਦੇ ਹਨ ਕਿ ਪ੍ਰਭੂ ਮੈਨੂੰ ਦੋ ਕਿਲੋ ਆਟਾ, ਪਾਈਆ ਘਿਓ ਅਤੇ ਨਾਲ ਲੂਣ, ਅੱਧਾ ਕਿਲੋ ਦਾਲ ਆਦਿ ਦੇਹ ਤਾਂ ਜ਼ੋ ਮੈਂ ਦੋਨੋ ਸਮੇਂ ਜਿਉਂਦਾ ਰਹਿ ਸਕਾਂ। "ਭਗਤਾਂ ਦੀ ਅਜਿਹੀ ਤੁਛ ਜਿਹੀ ਮੰਗ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੀ। ਇਹ ਤਾਂ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਸਭ ਨੂੰ ਬਿਨਾਂ ਮੰਗਣ ਤੋਂ ਹੀ ਦੇ ਰਿਹਾ ਹੈ"।
ਸ੍ਰ ਮੋਹਨ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਕੀ ਵਾਕਿਆ ਹੀ ਦੁਨੀਆਂ ਦੇ ਹਰੇਕ ਇਨਸਾਨ ਨੂੰ ਅੱਜ ਵੀ ਇਹ ਜਰੂਰੀ ਲੋੜਾ ਮਿਲ ਰਹੀਆਂ ਹਨ ? ਗੁਰਬਾਣੀ ਵਿਚ ਇਹ ਪੰਗਤੀਆਂ ਹਨ:ੴ ਸਤਿਗੁਰ ਪ੍ਰਸਾਦਿ ॥ ਜਿਸੁ ਗ੍ਰਿਹਿ ਬਹੁਤੁ ਤਿਸੈ ਗ੍ਰਿਹਿ ਚਿੰਤਾ ॥ ਜਿਸੁ ਗ੍ਰਿਹਿ ਥੋਰੀ ਸੁ ਫਿਰੈ ਭ੍ਰਮੰਤਾ ॥ ਦੁਹੂ ਬਿਵਸਥਾ ਤੇ ਜੋ ਮੁਕਤਾ ਸੋਈ ਸੁਹੇਲਾ ਭਾਲੀਐ ॥(ਮ:5,ਪੰਨਾ 1019) ਜਿੰਨਾਂ ਤੋਂ ਮੈਂਨੂੰ ਇਹ ਮਹਿਸੂਸ ਹੋਇਆ ਹੈ ਕਿ ਭਗਤ ਜੀ ਸਾਨੂੰ ਲਾਲਚ ਨਾਂ ਕਰਨ ਬਾਰੇ ਉਪਦੇਸ਼ ਦੇ ਰਹੇ ਹਨ । ਬਾਕੀ ਤੁਸੀਂ ਲੇਖ ਲਿਖਿਆ ਹੈ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਬਾਰੇ ਜਿਆਦਾ ਘੋਖ ਕੀਤੀ ਹੋਵੇਗੀ।
ਸਤਿਕਾਰ ਸਹਿਤ, ਗੁਰਸ਼ਰਨ ਸਿੰਘ
ੴ ਸਤਿਗੁਰ ਪ੍ਰਸਾਦਿ ॥ ਜਿਸੁ ਗ੍ਰਿਹਿ ਬਹੁਤੁ ਤਿਸੈ ਗ੍ਰਿਹਿ ਚਿੰਤਾ ॥ ਜਿਸੁ ਗ੍ਰਿਹਿ ਥੋਰੀ ਸੁ ਫਿਰੈ ਭ੍ਰਮੰਤਾ ॥ ਦੁਹੂ ਬਿਵਸਥਾ ਤੇ ਜੋ ਮੁਕਤਾ ਸੋਈ ਸੁਹੇਲਾ ਭਾਲੀਐ ॥
11th February 2017 5:12pm
Gravatar
Mohan Singh (Dera Bassi, India)

ਸਰਦਾਰ ਗੁਰਸ਼ਰਨ ਸਿੰਘ ਜੀ,

           ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਆਪ ਜੀ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਕਿ ਆਪ ਜੀ ਨੇ ਮੇਰੇ ਵੱਲੋਂ ਲਿਖਿਆ ਲੇਖ ਯਹ ਮਾਲਾ ਅਪਨੀ ਲੀਜੈ ਪੜਿ੍ਹਆ। ਵੀਰ ਜੀਓ ਜ਼ੋ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੀਆਂ ਪੰਗਤੀਆਂ ਦੁਇ ਸੇਰ ਮਾਂਗਉ ਚੂਨਾ ॥ ਪਾਉ ਘੀਉ ਸੰਗਿ ਲੂਨਾ ॥ਅਧ ਸੇਰੁ ਮਾਂਗਉ ਦਾਲੇ ॥ਮੋ ਕਉ ਦੋਨਉ ਵਖਤ ਜਿਵਾਲੇ॥੨॥ ਲਿਖੀਆਂ ਹਨ ਉਹ ਭਗਤ ਧੰਨਾ ਜੀ ਦੀਆਂ ਨਹੀਂ ਬਲਕਿ ਭਗਤ ਕਬੀਰ ਜੀ ਦੀਆਂ ਉਚਾਰਨ ਕੀਤੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਹਨ। ਆਪ ਜੀ ਅਨੁਸਾਰ ਕੀ ਵਾਕਿਆ ਹੀ ਦੁਨੀਆਂ ਦੇ ਹਰੇਕ ਇਨਸਾਨ ਨੂੰ ਅੱਜ ਵੀ ਇਹ ਜਰੂਰੀ ਲੋੜਾ ਮਿਲ ਰਹੀਆਂ ਹਨ? ਬਾਰੇ ਦੱਸਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜੇ ਕਿਸੇ ਦੀਆਂ ਲੋੜਾਂ ਪੂਰੀਆਂ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਤਾਂ ਉਸ ਲਈ ਕਿਸੇ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਸਿਸਟਮ ਜਾਂ ਮਨੁੱਖ ਦੀ ਆਪਣੀ ਜਿੰਮੇਵਾਰੀ ਹੈ ਉਸ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਦੋਸ਼ ਨਹੀਂ। ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਨੇ ਹੱਥ ਪੈਰ ਦਿਮਾਗ ਲੋੜਾਂ ਪੂਰੀਆਂ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਹੀ ਤਾਂ ਦਿੱਤੇ ਹਨ। ਭਗਤ ਕਬੀਰ ਜੀ ਨੇ ਮਾਇਆ ਦੀ ਖਾਤਿਰ ਗਲਤ ਢੰਗ (ਤਨਣਾ ਬੁਨਣਾ——————) ਨਹੀਂ ਅਪਣਾਉਣ ਬਾਰੇ ਦੱਸਿਆ ਹੈ। ਮਾਇਆ (ਕਾਮ, ਕ੍ਰੋਧ, ਮੋਹ ਲੋਭ ਅਹੰਕਾਰ) ਦਾ ਜਿਸ ਮਨ ਤੇ ਪ੍ਰਭਾਵ ਬਹੁਤ ਜਿ਼ਆਦਾ ਹੈ ਉਹ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਪੂਰਤੀ ਲਈ ਹਮੇਸ਼ਾਂ ਚਿੰਤਾ ਗ੍ਰਸਤ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਜਿਸ ਮਨ ਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰਭਾਵ ਘੱਟ ਹੈ ਉਹ ਵੀ ਇਸ ਮਾਇਆ ਦੀ ਪੂਰਤੀ ਖਾਤਿਰ ਭਟਕਦਾ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ ਮਾਇਆ ਦਾ ਪ੍ਰਭਾਵ ਭਾਵੇਂ ਵੱਧ ਹੋਵੇ ਤੇ ਭਾਵੇਂ ਘੱਟ ਹੋਵੇ, ਦੋਨੋ ਹੀ ਮਨੁੱਖ ਲਈ ਜ਼ਹਿਰ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਗੁਰਬਾਣੀ ਦਾ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਰੂਪੀ ਗਿਆਨ ਇਸ ਜ਼ਹਿਰ ਤੋਂ ਨਿਜ਼ਾਤ ਦਿਵਾ ਕੇ ਮਨੁੱਖ ਨੂੰ ਸੁੱਖੀ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਜ਼ਹਿਰ ਇੱਕ ਬਾਲਟੀ ਹੋਵੇ ਭਾਵੇਂ ਇੱਕ ਚਮਚਾ, ਜ਼ਹਿਰ ਤਾਂ ਜ਼ਹਿਰ ਹੈ।ਜਿਵੇਂ ਇੱਕ ਪੋਦੇ ਵਿੱਚ ਕੁਦਰਤੀ ਵਾਧਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਉਸੇ ਤਰਾਂ ਜੇਕਰ ਧਨ ਮਿਹਨਤ ਨਾਲ ਕਮਾਇਆਂ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਤਰੱਕੀ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਕੋਈ ਬੂਰੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ। ਜੀਵਨ ਵਿੱਚ ਵਿਕਾਸ ਕਰਨਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਜੀਵਨ ਵਿੱਚ ਖੜੋਤ ਆ ਜਾਵੇਗਾ।

           ਆਪ ਜੀ ਦਾ ਮੁੜ ਧੰਨਵਾਦ ਕਿ ਆਪ ਜੀ ਵੱਲੋਂ ਸਵਾਲ ਕਰਨ ਕਰਕੇ ਮੈਨੂੰ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੀ ਹੋਰ ਖੋਜ ਕਰਨ ਦਾ ਮੌਕਾ ਮਿਲਿਆ।

ਮੋਹਨ ਸਿੰਘ, ਡੇਰਾਬੱਸੀ।

17th February 2017 3:14am
Gravatar
Gursharn Singh Dhillon (Ajax, Canada)
ਸ੍ਰ ਮੋਹਣ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਸਤਿ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ।
ਆਪ ਜੀ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਜੋ ਮੇਰੇ ਵੱਲੋਂ ਸ਼ਬਦ ਦੀਆਂ ਪੰਗਤੀਆਂ "ਯਹ ਮਾਲਾ ਅਪਨੀ ਲੀਜੈ" ਭਗਤ ਕਬੀਰ ਜੀ ਦੀ ਥਾਂ ਭਗਤ ਧਂਨਾ ਜੀ ਦੀਆਂ ਲਿਖਣ ਦੀ ਗਲਤੀ ਬਾਰੇ ਧਿਆਨ ਦਵਾਉਣ ਲਈ ਧੰਨਵਾਦ । ਬਾਕੀ ਜੋ ਸ਼ਬਦ ਬਾਰੇ ਆਪ ਨੂੰ ਵਿਚਾਰ ਸਹੀ ਲਗਦੇ ਹਨ ਉਹ ਹੀ ਸਮਝੋ ।
ਸਤਿਕਾਰ ਸਹਿਤ, ਗੁਰਸ਼ਰਨ ਸਿੰਘ
18th February 2017 2:14am
Gravatar
Gurmit Singh Barsal (San jose, US)
ਚੋਣ-ਮੌਸਮ !

ਚੋਣਾਂ ਵਾਲਾ ਮੌਸਮ ਜਦ ਵੀ ਧਾਉਂਦਾ ਹੈ ।
ਹਰ ਆਫਤ ਤੋਂ ਵਧਕੇ ਖੌਰੂ ਪਾਉਂਦਾ ਹੈ ।।

ਹਸਦੇ ਵਸਦੇ ਲੋਕੀਂ ਜਿਹੜੇ ਸਾਲਾਂ ਦੇ,
ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਦੇ ਵੈਰੀ ਝੱਟ ਬਣਾਉਂਦਾ ਹੈ ।।

ਮਜਹਬਾਂ,ਜਾਤਾਂ,ਵਰਗਾਂ ਦੀ ਗਲ ਕਰਨੀ ਕੀ,
ਤੇੜਾਂ ਉਹ ਤਾਂ ਘਰ-ਘਰ ਅੰਦਰ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ ।।

ਫੋਕੀ ਠੁੱਕ ਬਣਾਵਣ ਵਾਲਾ ਭਰਮ ਦਿਖਾ,
ਚੇਲੇ,ਚਮਚੇ,ਭਗਤ ਬਣਾ ਭਰਮਾਉਂਦਾ ਹੈ ।।

ਹਰ ਵਾਰੀ ਉਹ ਸ਼ਾਤਿਰ ਧੋਖਾ ਦੇ ਜਾਂਦਾ,
ਬੁੱਲ ਊਠ ਦਾ ਪਰਜਾ ਨੂੰ ਤਰਸਾਉਂਦਾ ਹੈ ।।

ਰੋਟੀ ਸਸਤੀ ਕਰਨ ਦਾ ਲਾਰਾ ਲਾ ਦਿੰਦਾ,
ਐਪਰ ਰੋਟੀ ਥੱਪਣੀ ਨਹੀਂ ਸਿਖਾਉਂਦਾ ਹੈ ।।

ਧੁਰ ਅੰਦਰ ਤੱਕ ਮੌਸਮ ਵਾਲਾ ਅਸਰ ਬੁਰਾ,
ਅਣਖ ਜਮੀਰਾਂ ਤੋਲ ਸੇਲ ਤੇ ਲਾਉਂਦਾ ਹੈ ।।

ਜਿੱਤਣ ਵਾਲਾ ਤਾਂ ਜਿੱਤਕੇ ਤੁਰ ਜਾਂਦਾ ਹੈ,
ਭਾਈਚਾਰਾ ਹਰ ਵਾਰੀ ਹਰ ਆਂਉਂਦਾ ਹੈ ।।

ਗੁਰਮੀਤ ਸਿੰਘ ‘ਬਰਸਾਲ’ (ਕੈਲੇਫੋਰਨੀਆਂ)
11th February 2017 10:25am
Gravatar
NARENDRA PAL SINGH SALUJA (raipur cg, India)
Harjit Singh (kapurthala, India)
ਰਾਤ ਦੋ ਸਵਾਲ ਹੋਰ ਮਨ ਵਿੱਚ ਆਏ, ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਮਨ ਬਾਰੇ ਹੀ ਸੀ ਕਿ ਕੀ ਜਦ ਸ਼ਰੀਰ ਮਰ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਕੀ ਮਨ ਵੀ ਨਾਲ ਹੀ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ? (ਇਹ ਸਵਾਲ ਅਟਪਟਾ ਜਿਹਾ ਹੋ ਸਕਦੇ ਪਰ ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਇਸਲਈ ਪੁੱਛ ਰਿਹਾ ਹਾਂ)

ਤਨ ਵਿਚ ਸਾਂਸ ਚਲਦੀ ਹੈ ਸਾਂਸ ਚਲਨੀ ਬਂਦ ਹੋ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਬਂਦੇ ਦੇ ਤਨ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ । ਇਸੇ ਤਰਹਾਂ ਮਨ ਵਿਚ ਵਿਚਾਰ ਚਲਦੇ ਹਨ ਜਦ ਤਕ ਵਿਚਾਰ ਚਲਦੇ ਰਹਨਗੇ ਮਨ ਦੀ ਮੌਤ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੀ । ਵਿਚਾਰ ਦੇ ਮਰਨ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਮਨ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋਦੀ ਹੈ
ਵੀਚਾਰਿ ਮਾਰੈ ਤਰੈ ਤਾਰੈ ਉਲਟਿ ਜੋਨਿ ਨ ਆਵਏ ॥ {ਪੰਨਾ 687-688}
ਜੋ ਵਯਕਤੀ ਅਪਨੇ ਅਲਗ ਵਿਚਾਰੋਂ ਕੋ ਮਾਰ ਲੇਤਾ ਹੈ ਔਰ ਵਿਚਾਰ ਸੁਨ ਅਵਸਥਾ ਮੇ ਪਹੁਚ ਜਾਤਾ ਹੈ ਵਹ ਕਭੀ ਜੋਨਿ ਵਿਚ ਨਹੀਂ ਆਵਦਾਂ।
ਸਰਗੁਨ ਨਿਰਗੁਨ ਨਿਰੰਕਾਰ ਸੁੰਨ ਸਮਾਧੀ ਆਪਿ ॥ ਆਪਨ ਕੀਆ ਨਾਨਕਾ ਆਪੇ ਹੀ ਫਿਰਿ ਜਾਪਿ ॥੧॥ {ਪੰਨਾ 290}
2nd February 2017 5:11am
Gravatar
Gursharn Singh Dhillon (Ajax, Canada)
ਹੈਰਾਨੀ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਸ੍ਰ ਗੁਰਲਾਭ ਸਿੰਘ ਮਾਹਲ ਆਪ ਦੱਸ ਰਹੇ ਹਨ ਕਿ ਮੈਂ ਕਨਵੀਨਰ ਸੁੱਚਾ ਸਿੰਘ ਛੋਟੇਪੁਰ ਤੇ ਸਟਿੰਗ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਕੀਤਾ ਸੀ । ਜੇ ਉਸ ਸਮੇਂ ਸ੍ਰ ਛੋਟੇਪੁਰ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਸਟਿੰਗ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਕੀਤੀ ਸੀ ਤਾਂ ਅੱਜ ਐਨ ਵੋਟਾਂ ਦੇ ਸਮੇਂ ਕਿਸ ਦੇ ਅਸ਼ਾਰੇ ਤੇ ਇਹ ਖੁਲਾਸਾ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ । ਕੀ ਇਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਤੋਂ ਇਹ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਆਪ ਦੁੱਧ ਧੋਤੇ ਹਨ ?
1st February 2017 6:30pm
Gravatar
Makhan Singh Purewal (Quesnel, Canada)

ਚਾਰ ਫਰਵਰੀ ਨੂੰ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਬਾਰੇ

(ਪੁਰਾਣੇ ਪਾਠਕ ਤਾਂ ਤਕਰੀਬਨ ਸਾਰੇ ਜਾਣਦੇ ਹੀ ਹਨ ਪਰ ਫਿਰ ਵੀ ਜੇ ਕਰ ਕੋਈ ਨਵਾਂ ਪਾਠਕ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਉਸ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲਈ ਅਸੀਂ ਦੱਸ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ‘ਸਿੱਖ ਮਾਰਗ’ ਦਾ ਕਿਸੇ ਵੀ ਰਾਜਸੀ ਪਾਰਟੀ ਨਾਲ ਕੋਈ ਵੀ ਸੰਬੰਧ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਸਾਰੀਆਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਵਿੱਚ ਹੀ ਕੁੱਝ ਕੁ ਚੰਗੇ ਬੰਦੇ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਆਪਣੀ ਅਕਲ ਵਰਤ ਕੇ ਵੋਟ ਜਿਸ ਨੂੰ ਮਰਜੀ ਪਾਓ। ਅਕਾਲੀਆਂ ਅਤੇ ਕਾਂਗਰਸੀਆਂ ਬਾਰੇ ਤਾਂ ਤਕਰੀਬਨ ਸਾਰੇ ਜਾਣਦੇ ਹੀ ਹਨ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਬਹੁਤ ਪੁਰਾਣੀਆਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਹਨ। ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਬਾਰੇ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਜਾਣਕਾਰੀ ਹੈ। ਪਾਠਕਾਂ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲਈ ਹੇਠਾਂ ਅਸੀਂ ਤਿੰਨ ਲਿਖਤਾਂ ਪਾ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਜਿਹਨਾ ਵਿਚੋਂ ਦੋ ਆਮ ਪਾਰਟੀ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਹਨ। ਦੋ ਲਿਖਤਾਂ ਅੱਜ ਛਪੇ ਸਪੋਕਸਮੈਨ ਵਿਚੋਂ ਲਈਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਇੱਕ ਲਿਖਤ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਇਸ ਪੰਨੇ ਤੇ 15 ਸਤੰਬਰ 2016 ਨੂੰ ਛਪ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਇਹ ਲਿਖਤ ਕਰਨਲ ਡਾ: ਦਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦੀ ਹੈ। ਪਾਠਕਾਂ ਦੀ ਯਾਦ ਤਾਜ਼ਾ ਕਰਨ ਲਈ ਇਸ ਨੂੰ ਦੁਬਾਰਾ ਪਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ-ਸੰਪਾਦਕ)
ਇਕ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਵਲੰਟੀਅਰ ਦੀ ਦਾਸਤਾਨ
ਕਰਨਲ ਡਾ: ਦਲਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਗ੍ਰੇਵਾਲ

ਕਾਂਗਰਸ ਸਰਕਾਰ ਵੇਲੇ ਅੰਨਾ ਹਜ਼ਾਰੇ ਦੀ ਭਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਵਿਰੋਧੀ ਮੁਹਿੰਮ ਨੇ ਭਾਰਤੀਆਂ ਨੂੰ ਬੜਾ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕੀਤਾ। ਮੈਨੂੰ ਵੀ ਹਰ ਥਾਂ ਤੇ ਫੈਲਿਆ ਭਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਬੜਾ ਚੁਭਦਾ ਸੀ ਤੇ ਇਕ ਦਿਨ ਮੈਂ ਵੀ ਅੰਨਾ ਹਜ਼ਾਰੇ ਦੀ ਜੰਤਰ ਮੰਤਰ ਮੁਹਿੰਮ ਵਿਚ ਜਾ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹੋਇਆ। ਮੁਹਿੰਮ ਦਾ ਅਸਰ ਹੋਇਆ ਤੇ ਜਦ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਲੋਕ ਪਾਲ ਬਿਲ ਪਾਸ ਕੀਤਾ ਤਾਂ ਅੰਨਾ ਦੇ ਨਾਲ ਵਾਹ ਵਾਹ ਖੱਟਣ ਵਾਲਿਆਂ ਵਿਚ ਕੇਜਰੀਵਾਲ, ਕਿਰਨ ਬੇਦੀ, ਐਡਵੋਕੇਟ ਭੂਸ਼ਨ ਵਰਗੇ ਕਈ ਲੀਡਰ ਅੱਗੇ ਆ ਗਏ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚੋਂ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਨੇ ਭਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਜੜ੍ਹੋਂ ਖਤਮ ਕਰਨ ਲਈ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਬਣਾ ਲਈ ਜਿਸ ਨੂੰ ਅੰਨਾ ਹਜ਼ਾਰੇ ਦੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਸੀ ਪਰ ਉਸ ਨੇ ਕੋਈ ਖਾਸ ਉਜਰ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਅਸੂਲ ਸਵਰਾਜ ਤੇ ਭਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਮੁਕਤ ਸਮਾਜ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਵੀ ਪਰਭਾਵਿਤ ਕੀਤਾ ਤੇ ਮੈਂ ਵੀ ਮੁਢਲਾ ਮੈਂਬਰ ਬਣ ਗਿਆ। ਪਰਿਵਰਤਨ, ਭਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਮੁਕਤ ਸਮਾਜ ਤੇ ਲੋਕਤਾਂਤਰਿਕ ਕਦਰਾਂ ਕੀਮਤਾਂ ਮੇਰੀ ਖਿੱਚ ਦਾ ਕਾਰਨ ਸਨ। ਦਿੱਲੀ ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਪਿੱਛੋਂ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਵਿਚ ਅੱਠ ਬੂਥਾਂ ਦਾ ਇਨਚਾਰਜ ਹੋ ਕੇ ਪਲਿਓਂ ਪੈਸੇ ਲਾਕੇ ਟੈਂਟ, ਵਲੰਟੀਅਰਾਂ ਦਾ ਖਾਣ ਦਾਣਾ ਤੇ ਲੋਕਾਂ ਵਿਚ ਪਰਚਾਰ ਤੇ ਬੂਥਾਂ ਦਾ ਭਾਰ ਇਕੱਲਿਆ ਸੰਭਾਲਿਆ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਸਾਰੇ ਬੂਥਾਂ ਵਿਚ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਵੋਟਾਂ ਮਿਲੀਆਂ। ਫਿਰ ਦਿੱਲੀ ਦੀਆਂ ਦੁਬਾਰਾ ਚੋਣਾਂ ਹੋਈਆਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚ ਚਾਰ ਅਸੈਂਬਲੀ ਹਲਕਿਆਂ ਵਿਚ ਵੱਧ ਚੜ੍ਹ ਕੇ ਪਰਚਾਰ ਕੀਤਾ। ਚਾਰਾਂ ਵਿਚ ਹੀ ਧੜਲੇਦਾਰ ਅਕਾਲੀ ਵਿਰੋਧ ਵਿਚ ਸਨ ਪਰ ਸਾਰਿਆਂ ਵਿਚ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਜਿਤੀ। ਸਾਰੇ ਜੇਤੂ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਨੇ ਧੰਨਵਾਦ ਕੀਤਾ। ਫਿਰ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਜਥੇਬੰਦਕ ਢਾਂਚਾ ਖੜਾ ਕਰਨ ਦੀ ਮੁਹਿੰਮ ਚਲੀ ਜਿਸ ਲਈ ਹਰ ਜ਼ਿਲੇ ਦੇ ਜ਼ਿਲਾ ਪਰਭਾਰੀ ਲਾਏ ਗਏ ਜੋ ਸਾਰੇ ਚੰਗੇ ਵਲੰਟੀਅਰ ਸਨ । ਦਫਤਰ ਦਾ ਸਾਰਾ ਖਰਚ ਵਲੰਟੀਅਰ ਹੀ ਇਕੱਠਾ ਕਰ ਕੇ ਦਿੰਦੇ ਸਨ । ਇਹ ਪ੍ਰਬੰਧ ਦੋ ਸਾਲ ਠੀਕ ਚੱਲਿਆ ਤੇ ਵਲੰਟੀਅਰਾਂ ਵਿਚ ਇਕ ਸੁਹਿਰਦ ਭਾਈਚਾਰਾ ਕਾਇਮ ਹੋ ਗਿਆ। ਅੱਠ ਕੁ ਮਹੀਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਅਚਾਨਕ ਦਿੱਲੀ ਤੋਂ ਆਬਜ਼ਰਵਰਾਂ ਦੀ ਇਕ ਵੱਡੀ ਟੀਮ ਦਿੱਲੀ ਤੋਂ ਆ ਗਈ (52?) ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਬਾਰੇ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਇਹ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਅਗਲੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਦੀ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਇੱਕ ਢਾਂਚਾ ਖੜਾ ਕਰਨਗੇ ਤੇ ਚੋਣਾਂ ਲਈ ਸਵੱਛ, ਗਿਆਨਵਾਨ, ਭਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਵਿਰੋਧੀ, ਯੋਗ ਉਮੀਦਵਾਰ ਤਿਆਰ ਕਰਨ ਵਿਚ ਮਦਦ ਦੇਣਗੇ। ਇਕ ਹੋਰ ਟੀਮ ਦਿੱਲੀ ਤੋਂ ਆਈ ਜਿਸਨੇ ਹਰ ਜ਼ਿਲੇ ਵਿਚ ਪੰਦਰਾਂ ਕੁ ਚੋਣਵੇਂ ਵਲੰਟੀਅਰਾਂ ਲਈ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਸੈਮੀਨਾਰ ਲਾਏ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਲੰਟੀਅਰਾਂ ਵਿਚ ਭਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਖਤਮ ਕਰਨ ਲਈ ਉਲੀਕੇ ਕਦਮਾਂ ਤੇ ਦਿਤੇ ਉਪਾਵਾਂ ਤੋਂ ਮੈਂ ਵੀ ਬੜਾ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਸਾਂ। ਹਰ ਘਰ ਵਿਚ ਆਪ ਦਾ ਵਲੰਟੀਅਰ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਮੁਹਿੰਮ ਚੱਲੀ ਤੇ ਹਰ ਮੁੱਖ ਸ਼ਹਿਰ ਵਿਚ ਵੱਡੀਆਂ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਹੋਣ ਲੱਗੀਆਂ। ਪਾਰਟੀ ਵਿਚ ਕੋਈ ਵੀ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹੋ ਸਕਦਾ ਸੀ, ਕੁਰਪਸ਼ਨ-ਰਹਿਤ ਹੋਣਾ, ਬੁਰਾ ਚਾਲਚਲਣ, ਅਪਰਾਧੀ ਹੋਣਾ ਕੋਈ ਰੁਕਾਵਟ ਨਹੀਂ ਸੀ ਪੈਦਾ ਕਰਦਾ। ਜੋ ਆਵੇ ਸੋ ਰਾਜ਼ੀ ਜਾਵੇ, ਸਰਬਤ ਦਾ ਭਲਾ। ਇਹ ਵੀ ਚਰਚਿਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਕਿ ਸਰਵੇ ਅਨੁਸਾਰ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਸੌ ਸੀਟਾਂ ਜਿਤੇਗੀ ਜਿਸ ਲਈ ਚੋਣਾਂ ਦੀ ਮੁਹਿਮ ਦਾ ਬਿਗੁਲ ਵਜਾ ਦਿਤਾ ਗਿਆ। ਵੱਡੀ ਪੱਧਰ ਤੇ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਨਾਂ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਪਰਵਾਸੀ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਤੋਂ ਫੰਡ ਇਕੱਠੇ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਲੱਗੇ। ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਆਬਜ਼ਰਵਰਾਂ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਸਾਰੀ ਕਮਾਨ ਅਪਣੇ ਹੱਥ ਵਿਚ ਲੈ ਲਈ ਤੇ ਰੋਜ਼ ਵੱਡੀਆਂ ਵੱਡੀਆਂ ਉਪਾਧੀਆਂ ਵੰਡਣ ਲੱਗੇ। ਵੱਡੇ ਲੀਡਰਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲਣ ਤੇ ਪਾਰਟੀ ਬੈਨਰਾਂ ਉਤੇ ਫੋਟੋਆਂ ਲਈ ਵੀ ਮਾਇਆ ਹੀ ਮੁੱਖ ਰੱਖੀ ਗਈ। ਇਕ ਵਕਤ ਆਇਆ ਜਦ ਕੁਰਪਟ, ਅਪਰਾਧੀ ਤੇ ਘਟੀਆ ਚਰਿਤਰ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਵੱਡੀਆਂ ਵੱਡੀਆਂ ਪੋਸਟਾਂ ਦੇ ਕੇ ਨਿਵਾਜਿਆ ਜਾਣ ਲੱਗਿਆ ਤੇ ਸਾਰੇ ਬੈਨਰਾਂ ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸ਼ਹਿਰ ਪਿੰਡ ਦੇ ਹਰ ਕੋਨੇ ਤੇ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਅਹੁਦੇਦਾਰ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਅਪਣੀਆਂ ਫੋਟੋਆਂ ਤੇ ਅਹੁਦੇ ਛਪਵਾ ਲਏ। ਸਾਰੀਆਂ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਵਿਚ ਵੀ ਪ੍ਰਬੰਧ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਹੱਥ ਵਿਚ ਹੀ ਹੁੰਦਾ। ਇਸ ਨਾਲ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਅਕਸ ਬੁਰਾ ਹੋਣ ਲਗਿੱਆ । ਇਸ ਦੀ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਜਦ ਜ਼ਿਲਾ ਸੰਚਾਲਕ ਕੋਲ ਕੀਤੀ ਤਾਂ ਉਸ ਨੇ ਸਾਫ ਕਿਹਾ, “ਇਸ ਸਭ ਦਾ ਮੈਨੂੰ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਪਤਾ। ਸਾਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਹੁਣ ਆਬਜ਼ਰਵਰਾਂ ਨੇ ਅਪਣੇ ਹੱਥਾਂ ਵਿਚ ਲੈ ਲਿਆ ਹੈ ਤੇ ਸਾਰੇ ਫੰਡ ਵੀ ਉਹ ਹੀ ਇਕੱਠੇ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਸਾਰੇ ਅਹੁਦੇ ਵੀ ਉਹ ਹੀ ਵੰਡਦੇ ਹਨ। ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ ਹੁਣ ਦਫਤਰ ਦੇ ਹੈਡ ਕਲਰਕ ਤੋਂ ਵੱਧ ਕੁੱਝ ਨਹੀਂ ਸਮਝਦੇ”। ਜਦ ਆਬਜ਼ਰਵਰ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਤਾਂ ਉਸ ਦਾ ਜਵਾਬ ਸੀ, “ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਹਵਾ ਦੇ ਕੇ ਚੋਣਾਂ ਲਈ ਮਾਇਆ ਇਕੱਠੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਪਰ ਅਸੀਂ ਚੋਣਾਂ ਲਈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਫ ਸੁਥਰੇ ਤੇ ਲਾਇਕ ਉਮੀਦਵਾਰ ਦਿਆਂਗੇ। ਭਰੋਸਾ ਰੱਖੋ”। ਫਿਰ ਇਕ ਮੀਟਿੰਗ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਬੁਧੀਜੀਵੀ ਸੈਲ ਦੀ ਹੋਈ। ਜਿਸ ਵਿਚ ਬੁੱਧੀਜੀਵੀਆਂ ਨੇ ਜੋ ਕਿਹਾ ਉਸ ਨੇ ਹਿਲਾ ਕੇ ਹੀ ਰੱਖ ਦਿਤਾ। ਨਿਚੋੜ ਇਉਂ ਹੈ:
1. ਆਬਜ਼ਰਵਰ ਸਾਰੇ ਵਰਕਰਾਂ ਤੋਂ ਚੋਣਾਂ ਦੇ ਉਮੀਦਵਾਰ ਬਣਾੳਣ, ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਉੱਚੇ ਅਹੁਦੇ ਦੇਣ ਅਤੇ ਅਤੇ ਵੱਡੇ ਲੀਡਰਾਂ ਨਾਲ ਜੋੜਣ ਦੇ ਝਾਂਸੇ ਦੇ ਕੇ ਮਾਇਆ ਇਕੱਠੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ।
2. ਪੁਰਾਣੇ ਵਲੰਟੀਅਰਾਂ ਨੂੰ ਗੁਠੇ ਲਗਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਤੇ ਸਾਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਦਿੱਲੀ ਤੋਂ ਆਏ ਪੇਡ ਆਬਜ਼ਰਵਰਜ਼ ਨੇ ਅਪਣੇ ਹੱਥਾਂ ਵਿਚ ਲੈ ਲਿਆ ਹੈ।
3. ਇਕੱਠਾ ਕੀਤਾ ਸਾਰਾ ਪੈਸਾ ਦਿੱਲੀ ਭੇਜਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਪੰਜਾਬ ਜੱਥੇਬੰਦੀ ਲਈ ਕੁੱਝ ਵੀ ਨਹੀਂ ਦਿਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ।
4. ਕੁਰਪਟ, ਬਦਚਲਣ ਤੇ ਅਪਰਾਧੀਆਂ ਨੂੰ ਉਚੇ ਅਹੁਦਿਆਂ ਤੇ ਨਿਵਾਜਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਥੱਲੇ ਪੁਰਾਣੇ ਵਲੰਟੀਅਰ ਕੰਮ ਕਰਨ ਲਈ ਤਿਆਰ ਨਹੀਂ ਇਸ ਲਈ ਬੜੇ ਦੁਖੀ ਹਨ।
5. ਸਾਰਾ ਪਰਚਾਰ ਮਟੀਰੀਅਲ ਦਿਲੀ ਤੋਂ ਛਪ ਕੇ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਏਥੋਂ ਤਕ ਕਿ ਡੰਡੇ ਵੀ ਉਥੋਂ ਹੀ ਭੇਜੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਜੋ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਮੁਫਤ ਮਿਲ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਜਦ ਹਰਿਮੰਦਰ ਸਾਹਿਬ ਵਾਲਾ ਕਲੰਡਰ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ ਤਾਂ ਸਾਰੇ ਵਲੰਟੀਅਰ ਦੁਖੀ ਸਨ। ਕਲੰਡਰ ਦਿੱਲੀ ਛਪਿਆ ਸੀ ਤੇ ਜਿਸ ਨੇ ਤਿਆਰ ਕਰਵਾਇਆ ਸੀ ਉਹ ਦਿੱਲੀ ਤੋਂ ਸੀ, ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਦਾ ਜਾਣਕਾਰ ਸੀ ਜਿਸ ਲਈ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਯੂਥ ਲੀਡਰ ਬਣਾ ਦਿਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਪਰ ਉਸ ਨੂੰ ਨਾ ਪੰਜਾਬੀ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬੋਲਣੀ ਲਿਖਣੀ ਆਉਂਦੀ ਸੀ ਤੇ ਨਾਂ ਹੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਲਚਰ ਬਾਰੇ ਕੁਝ ਪਤਾ ਸੀ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸੰਚਾਲਕ ਤੋਂ ਇਸ ਬਾਰੇ ਕੋਈ ਰਾਇ ਨਹੀਂ ਸੀ ਲਈ ਗਈ ਤੇ ਨਾ ਹੀ ਰਿਲੀਜ਼ ਹੋਣ ਤਕ ਕਿਸੇ ਠੇਠ ਪੰਜਾਬੀ ਨੂੰ ਇਸ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਸੀ। ਜਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਕਲੰਡਰ ਰਿਲੀਜ਼ ਕਰਵਾ ਕੇ ਲੁਧਿਆਣਾ ਆਇਆ ਤਾਂ ਮੈ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਨੂੰ ਮਿਲਣ ਲਈ ਗਿਆ। ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਨੂੰ ਮਿਲਣ ਦਾ ਕੰਟ੍ਰੋਲ ਅਹਿਬਾਬ ਸਿੰਘ ਗ੍ਰੇਵਾਲ ਦੇ ਹੱਥ ਸੀ ਜਿਸ ਦੇ ਚਾਲਚਲਣ ਬਾਰੇ ਬੁਧੀਜੀਵੀ ਸੈਲ ਬਾਰੇ ਬੜੇ ਇੰਕਸ਼ਾਪ ਹੋਏ ਸਨ। ਉਹ ਸਿਰਫ ਅਪਣੇ ਚਹੇਤਿਆਂ ਨੂੰ ਹੀ ਅੰਦਰ ਜਾਣ ਦੇ ਰਿਹਾ ਸੀ । ਉਸ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਅੰਦਰ ਨਾ ਜਾਣ ਦਿਤਾ ਪਰ ਜਦ ਛੋਟੇਪੁਰ ਬਾਹਰ ਆਇਆ ਤਾਂ ਉਸ ਨੂੰ ਮੈ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਮਿਲਣ ਦੀ ਗੁਜ਼ਾਰਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਤਾਂ ਉਸ ਨੇ ਮੇਰੇ ਅੰਦਰ ਜਾਣ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕਰ ਦਿਤਾ। ਕੇਜਰੀ ਵਾਲ ਨੂੰ ਖੁਦ ਮਿਲ ਕੇ ਮੈਂ ਬੁਧੀਜੀਵੀ ਸੈਲ਼ ਵਿਚ ਉਠਾਏ ਮੁੱਦੇ, ਬੁਧੀਜੀਵੀਆਂ ਤੇ ਵਲੰਟੀਅਰਾਂ ਦੇ ਗਿਲੇ ਤੇ ਬੁਧੀਜੀਵੀਆਂ ਨੂੰ ਮੈਨੀਫੈਸਟੋ, ਕਲੰਡਰ ਆਦਿ ਤੋਂ ਦੂਰ ਰਖੱਣ ਦੇ ਅਸਰ ਤੇ ਕੁਰਪਟ, ਘਟੀਆ ਚਰਿਤਰ ਤੇ ਬਦਚਲਣਾਂ ਨੂੰ ਪੈਸੇ ਲੈ ਕੇ ਉਪਾਧੀਆਂ ਦੇਣ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਵੀ ਉਠਾਇਆ।
ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਨੇ ਸੁਣਿਆ ਪਰ ਅਸਰ ਕੋਈ ਪ੍ਰਗਟ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਿੱਛੋਂ ਮੈਂ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਦੇ ਕਾਫਿਲੇ ਵਿਚ ਹੀ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਭਵਨ ਵਿਚ ਹੋਈ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿਚ ਚਲਿਆ ਗਿਆ। ਅੱਗੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਹੀ ਅੰਦਰ ਜਾਣ ਦਿਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਸਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਦੂਆ ਦੇ ਦਸਤਖਤਾਂ ਵਾਲਾ ਕਾਰਡ ਮਿਲਿਆ ਸੀ। ਇਹ ਕਾਰਡ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਹੀ ਮਿਲਿਆ ਸੀ ਜੋ ਆਬਜ਼ਰਵਰ ਜਾਂ ਅਹਿਬਾਬ ਗ੍ਰੇਵਾਲ ਦੀ ਜੀ ਹਜ਼ੂਰੀ ਕਰਦੇ ਸਨ। ਦੂਆ ਮੇਰੇ ਹੀ ਇਲਾਕੇ ਦਾ ਅਕਾਲੀ ਸਰਪੰਚ ਸੀ ਜੋ ਕੁਝ ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ‘ਆਪ’ ਵਿਚ ਸੀਟ ਦੇ ਲਾਲਚ ਕਰਕੇ ਆਇਆ ਸੀ ਤੇ ਇਸ ਸਾਰੇ ਇਲਾਕੇ ਵਿਚ ਉਸੇ ਦੀ ਫੋਟੋ ਵਾਲੇ ਹੀ ਬੈਨਰ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਸਨ।ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਉਹ ਕਈ ਪਾਰਟੀਆਂ ਬਦਲ ਚੁਕਿਆ ਸੀ ਤੇ ਇਲਾਕੇ ਵਿਚ ਉਸ ਬਾਰੇ ਚਰਚਾ ਨਾਂਹ-ਪੱਖੀ ਸੀ। ਕਹਿਣ ਨੂੰ ਤਾਂ ਹੋਰ ਵੀ ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਹੈ ਪਰ ਇਹ ਇਸ ਲੇਖ ਦਾ ਵਿਸ਼ਾ ਨਹੀਂ। ਇਤਨੇ ਥੋੜੇ ਸਮੇਂ ਵਿਚ ਹੀ ਉਹ ‘ਆਪ’ ਦੇ ਵਿੳੇਪਾਰ ਮੰਡਲ ਦੇ ਅਹੁਦੇ ਨਾਲ ਨਿਵਾਜਿਆ ਗਿਆ ਸੀ ਤੇ ਉਸ ਨੇ ਅਹਿਬਾਬ ਵਾਂਗ ਅਪਣੇ ਵਰਗੇ ਵਲੰਟੀਅਰ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿਚ ਪਾਰਟੀ ਵਿਚ ਭਰ ਦਿਤੇ ਸਨ ਤਾਂ ਕਿ ਉਸ ਦੀ ਪੈਂਠ ਬਣੀ ਰਹੇ। ਹਰਿਮੰਦਰ ਸਾਹਿਬ ਤੇ ਝਾੜੂ ਵਾਲੀ ਫੋਟੋ ਤੇ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੁ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਅਪਣੇ ਯੂਥ ਮੈਨੀਫੈਸਟੋ ਬਰਾਬਰ ਕਹਿਣ ਬਾਰੇ ਖੇਤਾਨ ਤੇ ਮਾਨ ਦੀਆਂ ਮਾਫੀਆਂ ਤੇ ਸਫਾਈਆਂ ਦਾ ਕੋਈ ਅਸਰ ਨਹੀਂ ਸੀ ਹੁੰਦਾ ਜਾਪਦਾ। ਘਰ ਆ ਕੇ ਮੈਂ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਨੂੰ ਅਪਣੀ ਮੁਲਾਕਾਤ ਦੀ ਯਾਦ ਤਾਜ਼ਾ ਦਿਵਾਉਂਦੀ ਹੋਈ ਵਿਸਥਾਰ ਭਰੀ ਈ ਮੇਲ ਭੇਜੀ ਤਾਂ ਕਿ ਉਸਨੂੰ ਸਭ ਯਾਦ ਰਹੇ ਤੇ ਕੋਈ ਐਕਸ਼ਨ ਹੋ ਸਕੇ। ਪਰ ਹੈਰਾਨੀ ਦੀ ਗਲ ਕੁਝ ਦਿਨ ਬਾਦ ਹੀ ‘ਆਪ’ ਦੇ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਦੀ ਪਹਿਲੀ ਲਿੱਸਟ ਅਖਬਾਰ ਵਿਚ ਦੇਖੀ ਤਾਂ ਦੰਗ ਰਹਿ ਗਿਆ। ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਉਹ ਉਮੀਦਵਾਰ ਸਨ ਜੋ ਕੁਰਪਟ, ਬਦਚਲਣ ਜਾਂ ਅਪਰਾਧਿਕ ਸ਼੍ਰੇਣੀ ਵਿਚ ਆਉਂਦੇ ਸਨ। ਮੈਂ ਜ਼ੋਨ ਕਨਵੀਨਰ ਕਰਨਲ ਲਖਨਪਾਲ ਤੇ ਗੁਸਾ ਕੀਤਾ ਕਿ ਉਸਨੇ ਅਪਣੇ ਇਲਾਕੇ ਵਿਚੋਂ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਉਮੀਦਵਾਰ ਮਨਜ਼ੂਰ ਕਿਉਂ ਕੀਤੇ। ਉਸਦਾ ਜਵਾਬ ਸੀ, “ਮੈਥੋਂ ਕਿਸੇ ਨਹੀਂ ਪੁੱਛਿਆ।” ਪਿੱਛੋਂ ਸਟੇਟ ਕਨਵੀਨਰ ਨੇ ਵੀ ਮੰਨਿਆਂ ਲਿਸਟ ਜਾਰੀ ਕਰਦੇ ਵੇਲੇ ਪੰਜਾਬ ਕਨਵੀਨਰ ਤਕ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਸੀ ਪੁੱਛਿਆ ਗਿਆ ਜ਼ੋਨ ਕਨਵੀਨਰਾਂ ਨੂੰ ਤਾਂ ਕਿਸਨੇ ਪੁੱਛਣਾ ਸੀ। ਜਦ ਆਬਜ਼ਰਵਰ ਨੂੰ ਪੁਛਿਆ ਗਿਆ ਤਾਂ ਉਸ ਦਾ ਜਵਾਬ ਸੀ: “ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਕਪੜੇ ਧੋਣ ਵਾਲੀ ਮਸ਼ੀਨ ਹਾਂ। ਗੰਦੇ ਪਾ ਕੇ ਚੰਗੇ ਬਣਾ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ’ ਸਾਫ ਸੀ ਕਿ ਅਪਣੇ ਚਮਚਿਆ ਤੋਂ ਬਿਨਾ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਕਿਸੇ ਦੀ ਗਲ ਨਹੀਂ ਸੀ ਮੰਨਦਾ। ‘ਭੈੜੇ ਭੈੜੇ ਯਾਰ ਮੇਰੀ ਫੱਤੋ ਦੇ’। ਰੋਸ ਵਜੋਂ ਅਪਣੇ ਇਲਾਕੇ ਦੇ ਉਮੀਦਵਾਰ ਅਹਿਬਾਬ ਸਿੰਘ ਗਰੇਵਾਲ ਦੀ ਨਿਯੁਕਤੀ ਵਿਰੁਧ ਅਸੀਂ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਤੋਂ ਪ੍ਰੈਸ ਨੋਟ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ। ਪ੍ਰੈਸ ਨੋਟ ਸਾਰੇ ਅੰਗ੍ਰੇਜ਼ੀ, ਪੰਜਾਬੀ ਤੇ ਹਿੰਦੀ ਪਰਚਿਆਂ ਵਿਚ ਛਪਿਆ ਪਰ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਨੂੰ ਕੀਤੀ ਅਪੀਲ ਬੇਅਸਰ ਰਹੀ। ਸਟੇਟ ਕਨਵੀਨਰ ਬਾਰੇ ਆਬਜ਼ਰਵਰਾਂ ਨੇ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਨੂੰ ਠੀਕ ਰਿਪੋਰਟ ਨਹੀਂ ਸੀ ਦਿਤੀ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਉਸਨੂੰ ਅਪਣੀਆਂ ਘਟੀਆ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਵਿਚ ਸ਼ਾਮਿਲ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕਰ ਸਕੇ। ਚਾਰ ਮਹੀਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਆਬਜ਼ਰਵਰਾਂ ਨੇ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਇੰਕਸ਼ਾਪ ਕੀਤਾ ਸੀ ਕਿ ਉਹ ਕੋਈ ਠੀਕ ਸਟੇਟ ਕਨਵੀਨਰ ਦੀ ਤਲਾਸ਼ ਵਿਚ ਹਨ। ਇਸ ਦਾ ਮਤਲਬ ਸਰਦਾਰ ਸੁੱਚਾ ਸਿੰਘ ਛੋਟੇਪੁਰ ਨੁੰ ਬਦਲਣ ਦੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਪੁਰਾਣੀ ਸੀ ਪਰ ਰਾਹ ਨਹੀਂ ਸੀ ਲੱਭ ਰਿਹਾ। ਫਿਰ ਅਚਾਨਕ ਇਕ ਟੇਪ ਜਿਸ ਵਿਚ ਛੋਟੇਪੁਰ ਨੂੰ ਪੈਸੇ ਲੈਂਦੇ ਦਿਖਾਇਆ ਗਿਆ ਦਸਿਆ ਦੇ ਹੋਣ ਬਾਰੇ ਖਬਰ ਫੈਲਾਈ ਗਈ ਪਰ ਜੰਤਕ ਅਜ ਤਕ ਨਹੀਂ ਹੋਈ। ਦੁਖੀ ਹੋਏ ਛੋਟੇਪੁਰ ਜੀ ਨੇ ਜ਼ਾਹਿਰ ਕੀਤਾ ਕਿ, “ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਵਿਦੇਸੋਂ ਭਾਰੀ ਫੰਡ ਇੱਕਠੇ ਹੋਏ ਪਰ ਪੰਜਾਬ ਆਪ ਨੂੰ ਚਲਾਉਣ ਲਈ ਦੁਆਨੀ ਨਹੀਂ ਦਿਤੀ। ਨਾ ਪੈਸੇ ਲੈਣ ਦੇਣ ਬਾਰੇ ਤੇ ਨਾਂ ਉਮੀਦਵਾਰ ਚੁਣਨ ਵੇਲੇ ਉਸ ਨੂੰ ਜਾਂ ਜ਼ੋਨ ਕਨਵੀਨਰਾਂ ਨੂੰ ਪੁਛਿਆ ਗਿਆ। ਲਿਸਟਾਂ ਦੁਰਗੇਸ਼ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਤਿਆਰ ਕੀਤੀਆਂ ਹਨ ਤੇ ਸੀਟਾਂ ਵੰਡਣ ਵੇਲੇ ਦੋ ਕ੍ਰੋੜ ਪ੍ਰਤੀ ਸੀਟ ਲੈਣ ਦੇਣ ਦੀ ਡੀਲ, ਦੁਰਗੇਸ਼, ਸ਼ੇਰਗਿਲ, ਤ੍ਰਿਖਾ ਆਦਿ ਨੇ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਛੋਟੇਪੁਰ ਨੂੰ ਮਿਲ ਕੇ ਸਭ ਕੁਝ ਸਮਝਾਉਣ ਦਾ ਮੌਕਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਦੇ ਰਿਹਾ”। ਇਸ ਤੋਂ ਸਾਫ ਸੀ ਕਿ ਪੈਸੇ ਦੀ ਲੈਣ ਦੇਣ ਨਾਲ ਭਰਿਸ਼ਟ, ਬੁਰੇ ਚਾਲ ਚਲਣ ਵਾਲੇ ਤੇ ਅਪਰਾਧੀ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਦੀ ਚੋਣ ਬਾਰੇ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਦੀ ਸਹਿਮਤੀ ਸ਼ਾਮਿਲ ਸੀ। ਉਸੇ ਸ਼ਾਮ ਛੋਟੇਪੁਰ ਜੀ ਨੂੰ ਬਿਨਾ ਸੁਣੇ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਕਨਵੀਨਰ ਪਦ ਤੋਂ ਹਟਾ ਦਿਤਾ ਗਿਆ ਤੇ ਇਕ ਜਾਂਚ ਕਮੇਟੀ ਬਣਾ ਦਿਤੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚ ਉਹ ਹੀ ਮੈਂਬਰ ਸ਼ਾਮਿਲ ਸੀ ਜਿਸ ਨੇ ਬਿਨਾ ਦੇਖੇ ਛੋਟੇਪੁਰ ਜੀ ਨੂੰ ਹਟਾਏ ਜਾਣ ਬਾਰੇ ਲਿਖਿਆ ਸੀ। ਸਾਰੇ ਵਰਕਰਾਂ ਨੇ ਇਸ ਦਾ ਬੁਰਾ ਮਨਾਇਆ । ਹੋਰ ਲੋਕ ਸਾਨੂੰ ਤਾਹਨੇ ਮਾਰਨ ਲੱਗ ਪਏ, “ਕਿਉਂ ਦੇਖ ਲਿਆ ਸਵਾਦ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦਾ? ਬਥੇਰਾ ਸਮਝਾਇਆ ਸੀ ਕਿ ਸਾਰੀਆਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਇਕੋ ਜਿਹੀਆਂ ਹੀ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ ਪਰ ਤੁਸੀਂ ਨਹੀਂ ਮੰਨੇ’। ਛੋਟੇਪੁਰ ਜੀ ਨੇ ਪਰਿਵਰਤਨ ਯਾਤਰਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿਤੀ। ਫਿਰ ਸਾਨੂੰ ਸੁਨੇਹਾ ਮਿਲਿਆ ਕਿ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਲੁਧਿਆਣੇ ਆਏਗਾ ਤੇ ਝਾਂਡੇ ਫਾਰਮ ਲੁਧਿਆਣੇ ਵਰਕਰਾਂ ਦੇ ਵਿਚਾਰ ਜਾਣੇਗਾ। ਮੈਂ ਵੀ ਹੋਰ ਸਾਥੀਆਂ ਨਾਲ ਝਾਂਡੇ ਕੰਗ ਫਾਰਮ ਤੇ ਪਹੁੰਚਿਆ ਤੇ ਚਿੱਟ ਭੇਜੀ। ਏਥੇ ਵੀ ਸਾਰਾ ਕੰਟ੍ਰੋਲ ਅਹਿਬਾਬ ਗ੍ਰੇਵਾਲ ਦੇ ਹੱਥ ਸੀ ਜਿਸ ਨੇ ਇਸ਼ਾਰੇ ਨਾਲ ਸਾਡਾ ਅੰਦਰ ਜਾਣਾ ਮਨਾਂ ਕਰ ਦਿਤਾ । ਸਾਡੇ ਪਿੱਛੇ ਅਹਿਬਾਬ ਦੀ ਮਿਹਨਤ ਦਾ ਨਤੀਜਾ ਤਾਜ਼ਾ ਬਣਿਆ ਆਪ ਵਲੰਟੀਅਰ ਪੱਪੀ ਸ਼ਾਹਪੁਰੀ ਸੀ ਜਿਸਨੂੰ ਸੀਟ ਦਾ ਪੱਕਾ ਯਕੀਨ ਦਿਵਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ, ਤਾਮ ਝਾਮ ਨਾਲ ਆਇਆ ਸੀ ਤੇ ਬਿਨਾ ਰੋਕ ਟੋਕ ਅੰਦਰ ਚਲਾ ਗਿਆ। ਇਹ ਵੇਖ ਕੇ ਪ੍ਰੈਸ ਸਾਡੇ ਉਦਾਲੇ ਹੋਇਆ ਤੇ ਸਾਡੇ ਬਿਆਨ ਲਏ ਜੋ ਪ੍ਰੈਸ ਵਿਚ ਛਪੇ। ਪਰ ਨਾਂ ਹੀ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਨਾਂ ਹੀ ਕਿਸੇ ਅਹੁਦੇਦਾਰ ਵਲੋਂ ਇਸ ਘਟਨਾ ਤੇ ਕੋਈ ਅਫਸੋਸ ਜ਼ਾਹਿਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਤੇ ਨਾ ਹੀ ਕੁਰਪਟ, ਘਟੀਆ ਚਲਣ ਜਾਂ ਅਪਰਾਧਿਕ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਬਦਲਿਆ ਗਿਆ ਜਾਂ ਬਦਲਣ ਦਾ ਭਰੋਸਾ ਦਿਤਾ ਗਿਆ। ਸੋਚਿਆ ਮਨਾ ਜਿਸ ਪਾਰਟੀ ਲਈ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਤਿੰਨ ਵਰ੍ਹੇ ਲਾਏ, ਨਾ ਅਪਣੇ ਲਈ ਕੋਈ ਅਹੁਦਾ ਚਾਹਿਆ, ਨਾ ਮੰਗਿਆ, ਨਾ ਲਿਆ, ਚੋਣਾਂ ਵਿਚ ਕੋਲੋਂ ਪੈਸੇ ਵੀ ਖਰਚੇ ਫਿਰ ਵੀ ਇਹੋ ਦੁਹਾਈ ਦੇਣ ਤੇ ਕਿ ‘ਪਾਰਟੀ ਮੈਨੀਫੈਸਟੋ ਕੁਰਪਕੁਰਪਸ਼ਨ, ਬੁਰੇ ਚਾਲਚਲਣ ਜਾਂ ਅਪਰਾਧਕ ਰਿਕਾਰਡ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਲਏਗੀ ਪਰ 32 ਵਿਚੋਂ ਵੀਹ ਤੋਂ ਉਪਰ ਉਮੀਦਵਾਰ ਦਾਗੀ ਹਨ ਜੋ ਬਦਲੇ ਜਾਣ ਤੇ ਪੈਸੇ ਲੈਣ ਵਾਲੇ ਕੁਰੱਪਟ ਦੁਰਗੇਸ਼ ਤੇ ਤ੍ਰਿਖਾ ਵਿਰੁਧ ਕਾਰਵਾਈ ਹੋਵੇ’ ਨੂੰ ਸੁਣਨਾ ਤਾਂ ਦੂਰ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਨੂੰ ਮਿਲਣ ਤਕ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦਾ ਉਸ ਪਾਰਟੀ ਵਿਚ ਕੋਈ ਕਿਵੇਂ ਰਵੇ? ਕਿਤਨਾ ਦੋਗਲਾਪਣ ਹੈ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਦਾ। ਬੰਦਾ ਕਿਸ ਤੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ਼ ਕਰੇ? ਜਿੱਥੇ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਸਿਸਟਮ ਸਾਫ ਸੁਥਰਾ ਦੇਖਣ ਦਾ ਸੁਪਨਾ ਲਿਆ ਸੀ ਉਹ ਤਾਂ ਚੂਰ ਚੂਰ ਹੋ ਗਿਆ।


ਛੋਟੇਪੁਰ ਨੂੰ ਕਢਵਾਉਣ ਲਈ ਮੇਰੇ ਕੋਲੋਂ ਸਟਿੰਗ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਕਰਵਾਇਆ-ਗੁਰਲਾਭ ਸਿੰਘ ਮਾਹਲ
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 1 ਫ਼ਰਵਰੀ (ਜੀ.ਸੀ. ਭਾਰਦਵਾਜ) : ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ 'ਆਪ' ਦੇ ਕਨਵੀਨਰ ਸੁੱਚਾ ਸਿੰਘ ਛੋਟੇਪੁਰ ਨੂੰ ਪਾਰਟੀ ਵਿਚੋਂ ਕਢਵਾਉਣ ਦੀ ਰਚੀ ਸਾਜ਼ਸ਼ ਦਾ 6 ਮਹੀਨੇ ਬਾਅਦ ਪਰਦਾਫ਼ਾਸ਼ ਕਰਦਿਆਂ ਮਾਨਸਾ ਤੋਂ ਵਕੀਲ ਅਤੇ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸੈਲ ਦੇ ਜੁਆਇੰਟ ਸਕੱਤਰ ਗੁਰਲਾਭ ਸਿੰਘ ਮਾਹਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਟਿੰਗ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਦਾ ਸਾਰਾ ਕੰਮ ਮੇਰੇ ਹੱਥੀਂ ਕਰਾਇਆ ਗਿਆ।
ਅੱਜ ਇਥੇ ਪ੍ਰੈਸ ਕਲੱਬ ਵਿਚ ਮੀਡੀਆ ਸਾਹਮਣੇ ਮਾਹਲ ਨੇ ਪ੍ਰਗਟਾਵਾ ਕੀਤਾ ਕਿ ਕਿਵੇਂ ਸੰਜੇ ਸਿੰਘ, ਦੁਰਗੇਸ਼ ਪਾਠਕ ਤੇ ਹਿੰਮਤ ਸਿੰਘ ਸ਼ੇਰਗਿੱਲ ਨੇ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਦੇ ਕਹਿਣ 'ਤੇ ਸਾਰੀ ਯੋਜਨਾ ਬਣਾਈ, ਮੈਨੂੰ 2 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦਿਤੇ ਅਤੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਵਿਚ ਇਕ ਹੋਟਲ 'ਚ 30 ਜੁਲਾਈ, 2016 ਨੂੰ ਛੋਟੇਪੁਰ ਨਾਲ ਮੁਲਾਕਾਤ ਕੀਤੀ। ਉਸ ਦੇ ਬੈਗ ਵਿਚ 2 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਪਾਏ ਅਤੇ ਬਾਅਦ ਵਿਚ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਨੇ ਛੋਟੇਪੁਰ ਨੂੰ ਬਦਨਾਮ ਕਰ ਕੇ ਕਨਵੀਨਰ ਦੇ ਅਹੁਦੇ ਤੋਂ ਹਟਾ ਦਿਤਾ।
ਗੁਰਲਾਭ ਸਿੰਘ ਸਟਿੰਗ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਦੀ ਆਡੀਉ ਤੇ ਵੀਡੀਉ ਦਿਖਾਈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਦੀ ਟੀਮ ਨੀਵੀਂ ਪੱਧਰ ਦੀ ਸਿਆਸਤ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਪੰਜਾਬੀ ਲੋਕਾਂ, ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਕਰ ਕੇ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਵਿਰੁਧ ਹੈ, ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰ ਕੇ ਸੁੱਟ ਦਿੰਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਪਾਰਟੀ 'ਤੇ ਪੂਰਾ ਕੰਟਰੋਲ ਗ਼ੈਰ-ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਰਹੇਗਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ 4 ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰਾਂ ਵਿਚੋਂ ਡਾ. ਧਰਮਵੀਰ ਗਾਂਧੀ ਅਤੇ ਹਰਿੰਦਰ ਖ਼ਾਲਸਾ ਇਸੇ ਕਰ ਕੇ ਪਾਰਟੀ ਵਿਚੋਂ ਮੁਅੱਤਲ ਕੀਤੇ ਅਤੇ ਹੋਰ ਨੇਤਾ ਤੇ ਅਹੁਦੇਦਾਰਾਂ ਨੂੰ ਰਬੜ ਦੀ ਮੋਹਰ ਬਣਾ ਕੇ ਰੱਖਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ।
ਗੁਰਲਾਭ ਮਾਹਲ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਸੀ ਕਿ 'ਆਪ' ਨੂੰ ਗ਼ੈਰ-ਪੰਜਾਬੀ ਚਲਾਉਂਦੇ ਹਨ, ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਨੂੰ ਆਪਸ ਵਿਚ ਲੜਾਉਂਦੇ ਹਨ, ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਧੋਖਾ ਤੇ ਫ਼ਰੇਬ ਕਰਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਦਿੱਲੀ ਵਾਲੇ ਸ਼ਰੇਆਮ ਚੋਰ-ਲੁਟੇਰੇ ਬਣਦੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਵਕੀਲ ਗੁਰਲਾਭ ਸਿੰਘ ਪਾਰਟੀ ਵਿਚ ਬਠਿੰਡਾ ਜ਼ੋਨ ਦੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸੈਲ ਦਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਰਹਿ ਚੁਕਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਸੂਬੇ ਦੀ ਐਗਜ਼ੈਕਟਿਵ ਦਾ ਮੈਂਬਰ ਰਹਿ ਚੁੱਕਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੈਂ ਖ਼ੁਦ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਨੇੜੇ ਰਹਿ (ਬਾਕੀ ਸਫ਼ਾ 2 'ਤੇ)
ਕੇ ਬਹੁਤ ਕੁੱਝ ਗ਼ਲਤ ਹੁੰਦਾ ਦੇਖਿਆ ਹੈ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪਿਛਲੇ 3 ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਸਾਖ਼ ਬਣਾਉਣ ਵਾਲੇ ਸੁੱਚਾ ਸਿੰਘ ਛੋਟੇਪੁਰ 'ਤੇ ਜਦੋਂ ਝੂਠਾ ਦਾਗ਼ ਲਾ ਕੇ ਕੇਜਰੀਵਾਲ, ਉਸ ਨੂੰ ਕੱਢ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਆਪਸੀ ਲੜਾਈ ਕਰਾਉਂਦਾ ਹੈ, ਜੁੱਤੀ ਥੱਲੇ ਰੱਖਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਸਰਕਾਰ ਚਲਾਉਣ ਲਈ (ਜੇ ਪਾਰਟੀ ਜਿੱਤ ਜਾਂਦੀ ਹੈ) ਕਿਵੇਂ ਉਹ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਭਲਾ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਬਹੁਮਤ ਮਿਲਣ ਦੀ ਸੂਰਤ 'ਚ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਖ਼ੁਦ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਬਣੇਗਾ ਜਾਂ ਇਥੋਂ ਕਮਜ਼ੋਰ ਸਿੱਖ ਨੂੰ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਲਈ ਚੁਣੇਗਾ ਜੋ ਉਸ ਦੇ ਕਹੇ 'ਤੇ ਚੱਲੇਗਾ। ਮਾਹਲ ਨੇ ਅੱਜ ਦੀ ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਤੋਂ ਡਰ ਕੇ ਤੌਖਲਾ ਜ਼ਾਹਰ ਕੀਤਾ ਕਿ ਸੁਰੱਖਿਆ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ, ਜੇ ਕੁੱਝ ਵੀ ਵਾਪਰਿਆ ਤਾਂ ਉਸ ਲਈ 'ਆਪ' ਦੀ ਹਾਈ ਕਮਾਨ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਹੋਵੇਗੀ।


ਫ਼ਿਲੌਰ ਦਾ ਬੰਬ ਧਮਾਕਾ ਤੇ ਵੋਟ ਰਾਹੀਂ ਤਬਦੀਲੀ ਦੇ ਯਤਨ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਪਾਸੇ ਜੋਗੇ ਨਹੀਂ ਛੱਡਣਗੇ
ਤਿੰਨ ਬੱਚੇ ਮਾਰੇ ਗਏ ¸ ਜਪਸਿਮਰਨ ਸਿੰਘ (14), ਪ੍ਰੀਤਮਦੀਪ ਸਿੰਘ (9) ਅਤੇ ਬਰਖਾ (10)। ਇਹ ਮਾਸੂਮ ਬੱਚੇ ਰਾਤ ਮੌੜ ਮੰਡੀ ਵਿਖੇ ਹੋਏ ਵਿਸਫੋਟ ਵਿਚ ਮਾਰੇ ਗਏ। ਸੂਬੇ ਵਿਚ ਚੋਣਾਂ ਦਾ ਮਤਲਬ ਤਬਦੀਲੀ ਲਿਆਉਣ ਦੀ ਲੋਕ-ਰਾਜੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਹੀ ਤਾਂ ਹੈ ਪਰ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਇਹ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਲਹਿਰ ਚਲ ਰਹੀ ਹੈ? ਉਨ੍ਹਾਂ ਬੱਚਿਆਂ ਦਾ ਕੀ ਕਸੂਰ ਸੀ ਕਿ ਸਿਆਸਤ ਦੀ ਵੇਦੀ ਉਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕੁਰਬਾਨੀ ਮੰਗ ਲਈ ਗਈ? ਇਸ ਤਿਕੋਣੀ ਜੰਗ ਵਿਚ ਸੱਤਾ ਤਬਦੀਲੀ ਦਾ ਲਾਹਾ ਲੈਣਾ ਚਾਹੁਣ ਵਾਲੇ ਐਨੇ ਘਬਰਾਏ ਹੋਏ ਕਿਉਂ ਹਨ? ਆਖ਼ਰਕਾਰ ਆਗੂ ਲੋਕ ਸੱਤਾ ਵਿਚ ਤਾਂ ਸੂਬੇ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰਨ ਲਈ ਹੀ ਆ ਰਹੇ ਹਨ ਜਾਂ ਕੀ ਮੈਂ ਝੂਠ ਬੋਲਿਆ?
ਪਰ ਮੌੜ ਵਰਗੇ ਹਮਲਿਆਂ ਨੇ ਸਾਬਤ ਕਰ ਦਿਤਾ ਹੈ ਕਿ ਗੱਲ ਸਿਰਫ਼ ਸੱਤਾ ਤਕ ਸੀਮਤ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਜੇ ਸੱਤਾ ਤਕ ਸੀਮਤ ਹੈ ਤਾਂ ਇਹ ਉਨ੍ਹਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਕਾਰਾ ਹੈ ਜੋ ਕਿਸੇ ਵੀ ਹੱਦ ਤਕ ਡਿਗ ਕੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਤਾਕਤ ਸੰਭਾਲਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਤੋਂ ਜਦੋਂ ਦਾ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਬੇਅਦਬੀ ਦਾ ਕਾਂਡ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਰੋਸ ਪਨਪਦਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਭਾਵੇਂ ਬਾਹਰ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿਚ ਬੈਠੇ ਪੰਜਾਬੀ ਭੈਣ-ਭਰਾ ਬੜੇ ਜੋਸ਼ੀਲੇ ਭਾਸ਼ਣ ਦਿੰਦੇ ਹਨ ਪਰ ਉਹ ਬਾਹਰ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿਚ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਹਨ ਤੇ ਬੜੀ ਚੰਗੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਜੀ ਰਹੇ ਹਨ। ਅਸਲ ਲੜਾਈ ਤਾਂ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਬੈਠੇ ਭੈਣ-ਭਰਾ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ ਜੋ ਗ਼ਰੀਬੀ ਤੇ ਤਣਾਅ ਵਿਚ ਰਹਿ ਕੇ, ਅਪਣੀ ਧਰਤੀ ਦੀ ਰਾਖੀ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸ਼ਾਂਤਮਈ ਢੰਗ ਨਾਲ ਅਪਣੇ ਗੁਰੂ ਦੀ ਬੇਅਦਬੀ ਵਿਰੁਧ ਰੋਸ ਕੀਤਾ। ਵਾਰ-ਵਾਰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵੈਰੀਆਂ ਨੇ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਬੇਅਦਬੀ ਕਰ ਕੇ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਅਸ਼ਾਂਤ ਕਰਨ ਦੀਆਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਪਰ ਪੰਜਾਬ ਸ਼ਾਂਤ ਰਿਹਾ। ਇਹ ਸਾਡੀ ਤਾਕਤ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਸਿਰਫਿਰੇ ਨਹੀਂ ਹਾਂ ਅਤੇ ਸਦਾ ਹੀ ਅਪਣੀ ਵੋਟ ਨਾਲ ਬਦਲਾਅ ਲਿਆਉਣ ਤਕ ਦੀ ਉਡੀਕ ਕੀਤੀ ਹੈ।
ਹੁਣ ਵੋਟਾਂ ਤੋਂ ਐਨ ਪਹਿਲਾਂ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਬੰਬ ਵਿਸਫੋਟ ਹੋਣ ਦਾ ਕੀ ਮਤਲਬ ਹੈ? ਕੌਣ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਵਾਪਸ 80ਵਿਆਂ ਦੇ ਕਹਿਰ ਵਿਚ ਮੁੜ ਧਕਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ? ਇਹ ਕਾਂਗਰਸ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਉਤੇ ਚੌਥਾ ਹਮਲਾ ਹੈ ਅਤੇ ਉਹ ਵਾਲ-ਵਾਲ ਬਚੇ ਹਨ। ਕਲ ਬਠਿੰਡਾ ਵਿਚ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਦਫ਼ਤਰ ਉਤੇ ਗੋਲੀਆਂ ਚਲਾਈਆਂ ਗਈਆਂ ਸਨ। ਪਿਛਲੇ ਹਮਲੇ ਵਿਚ ਮਨਪ੍ਰੀਤ ਬਾਦਲ ਦੀ ਪਤਨੀ ਵੀ ਜ਼ਖ਼ਮੀ ਹੋਈ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਕਰਨਾ ਪਿਆ। ਅੱਜ ਛੇ ਲੋਕ ਮਾਰੇ ਗਏ ਅਤੇ 10 ਗੰਭੀਰ ਹਾਲਤ ਵਿਚ ਹਨ। ਸਮਝ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਹੈ ਕਿ ਕੌਣ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਦਹਿਸ਼ਤ ਫੈਲਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਕਾਂਗਰਸੀ ਆਗੂਆਂ ਨੂੰ ਹੀ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਕਿਉਂ ਬਣਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ? ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਪਦ ਦੇ ਉਮੀਦਵਾਰ ਤਾਂ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਵਿਕਾਸ ਦੇ ਰਸਤੇ ਉਤੇ ਤੋਰਿਆ ਸੀ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪਾਣੀਆਂ ਵਾਸਤੇ ਕਾਂਗਰਸ ਹਾਈਕਮਾਨ ਨਾਲ ਵੀ ਅੜੇ ਰਹੇ ਸਨ ਤੇ ਉਦਯੋਗਾਂ ਨੂੰ ਉੱਪਰ ਉਠਾਇਆ ਸੀ। ਫਿਰ ਅੱਜ ਕਾਂਗਰਸ ਉਤੇ ਹਮਲੇ ਕਿਉਂ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ?
'84 ਦੇ ਕਤਲੇਆਮ ਨੂੰ ਹੁਣ ਉਘਾੜਨ ਦਾ ਕੀ ਮਕਸਦ ਹੈ ਜਦੋਂ 32 ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਆਪ ਇਨਸਾਫ਼ ਲੈਣ ਵਾਸਤੇ ਇਕਜੁਟ ਨਹੀਂ ਹੋਈ? ਜੇ ਬਾਦਲ ਸਰਕਾਰ ਨਾਲ ਨਾਰਾਜ਼ਗੀ ਹੈ ਤਾਂ ਇਹ ਵੀ ਯਾਦ ਰੱਖੋ ਕਿ ਉਹ ਵੋਟ ਰਾਹੀਂ ਸੱਤਾ ਵਿਚ ਇਕ ਵਾਰ ਨਹੀਂ, ਵਾਰ-ਵਾਰ ਆਈ ਹੈ ਤੇ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਦੇ ਵੋਟਾਂ ਸਹਾਰੇ ਹੀ ਸੱਤਾ ਤੇ ਕਾਬਜ਼ ਹੁੰਦੀ ਆਈ ਹੈ। ਜੇ ਅੱਜ ਪੰਜਾਬ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਨਕਾਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਵੋਟ ਹੀ ਕੰਮ ਆਵੇਗੀ, ਹੋਰ ਕੁੱਝ ਨਹੀਂ। ਫਿਰ ਸੂਬੇ ਵਿਚ ਦਹਿਸ਼ਤ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਦਾ ਮਕਸਦ ਕੀ ਹੈ?
ਕਲ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਟੀ.ਵੀ. ਚੈਨਲਾਂ ਉਤੇ ਚੋਣ ਸਰਵੇਖਣ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੇ ਗਏ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚ ਕਾਂਗਰਸ ਸੱਭ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਚਲ ਰਹੀ ਹੈ ਅਤੇ 'ਆਪ' ਲਗਭਗ 20% ਪਿੱਛੇ ਹੈ। ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦਾ ਸਫ਼ਾਇਆ ਮੰਨਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਤੀਜੀ ਵਾਰ ਸੱਤਾ ਵਿਚ ਆਉਣਾ ਮੁਸ਼ਕਲ ਲਗਦਾ ਹੈ। ਜਦ ਬਦਲਾਅ ਸਾਹਮਣੇ ਹੈ ਤਾਂ ਦਹਿਸ਼ਤ ਦੀ ਕੀ ਲੋੜ ਹੈ? 'ਆਪ' ਅਤੇ ਕਾਂਗਰਸ ਵਿਚਕਾਰ ਵੋਟਾਂ ਦਾ ਮੁਕਾਬਲਾ ਹੋਣ ਦਿਉ।
ਜੋ ਲੋਕ ਦਹਿਸ਼ਤ ਫੈਲਾਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਕਾਰਵਾਈਆਂ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਹਨ, ਉਹ ਭੁੱਲ ਗਏ ਹਨ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਨੇ 80ਵਿਆਂ ਵਿਚ ਦਹਿਸ਼ਤ ਦੀ ਕੀਮਤ ਅਪਣੀ ਨੌਜਵਾਨ ਪੀੜ੍ਹੀ ਗੁਆ ਕੇ ਚੁਕਾਈ ਸੀ। ਬਾਅਦ ਵਿਚ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਨੇ ਵਿਧਵਾਵਾਂ ਨੂੰ ਵਿਧਵਾ ਕਾਲੋਨੀ, ਅਨਾਥਾਂ ਨੂੰ ਅਨਾਥ ਆਸ਼ਰਮਾਂ ਦੀਆਂ ਚਾਰ ਦੀਵਾਰਾਂ ਅੰਦਰ ਬੰਦ ਕਰ ਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਅਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਵਿਚੋਂ ਕੱਢ ਦਿਤਾ। ਨਾ ਕੌਮ ਨੇ ਧਰਮੀ ਫ਼ੌਜੀਆਂ ਨੂੰ ਇਨਸਾਫ਼ ਲੈ ਕੇ ਦਿਤਾ ਅਤੇ ਨਾ ਉਨ੍ਹਾਂ ਇਕ ਯਾਦਗਾਰ ਤਕ ਹੀ ਉਸਾਰੀ। ਬੜੇ ਲੋਕ ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ ਹੀ ਦੌੜ ਗਏ। ਪਰ ਦਰਦ ਸਾਡੀਆਂ ਰੂਹਾਂ ਵਿਚ ਰਿਹਾ ਅਤੇ ਇਸੇ ਕਾਰਨ ਨਸ਼ਾ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਫੈਲ ਗਿਆ ਹੈ। ਅਜੇ ਪਿਛਲੇ ਜ਼ਖ਼ਮ ਭਰੇ ਨਹੀਂ ਤੇ ਅਸੀਂ ਨਵੇਂ ਲਗਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ।
ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਵਿਕਾਸ, ਹੱਕਾਂ ਤੇ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੀ ਰਾਖੀ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ, ਕਿਸੇ ਅੰਦੋਲਨ ਦੀ ਨਹੀਂ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਧਮਾਕਾ-ਕਰੂ ਤਾਕਤਾਂ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਮੋੜ ਦਿਉ ਅਤੇ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਵਿਚ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਗੌਰਵ ਬਹਾਲ ਕਰਨ ਦੇ ਸਮਝਦਾਰੀ ਵਾਲੇ ਯਤਨ ਤੇਜ਼ ਕਰੋ। ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਹੋਰ ਬੱਚੇ ਕੁਰਬਾਨ ਕਰਨ ਦੀ ਤਾਕਤ ਨਹੀਂ ਰਹੀ। -ਨਿਮਰਤ ਕੌਰ

1st February 2017 4:30pm
Gravatar
Sarbjit Singh (sacramrnto, US)
ਗੁਰਲਾਭ ਸਿੰਘ ਮਾਹਲ ਨੇ ਭਗਵੰਤ ਨਾਮ ਨੂੰ ਪੈਸੇ ਦੇ ਸਰਿੰਟ ਕਰਕੇ ਸਬੂਤ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਨੂੰ ਦੇ ਕੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਖਿਲਾਫ ਵੀ ਕਾਰਵਈ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ। ਬੰਬ ਧਮਾਕਾ ਫਿਲੌਰ ਨਹੀ ਸਗੋ ਮੌੜ ਮੰਡੀ ਹੋਇਆ ਸੀ।
2nd February 2017 9:41am
Gravatar
iqbal singh Dhillon (Chandigarh, India)
ਸ. ਮੱਖਣ ਸਿੰਘ ਪੁਰੇਵਾਲ ਜੀ, ਆਪ ਜੀ ਦੀ ਹੇਠਾਂ ਦਿੱਤੀ ਟਿੱਪਣੀ ਲਈ ਮੈਂ ਆਪ ਜੀ ਦਾ ਅਤੀ ਧੰਨਵਾਦੀ ਹਾਂ ਜੀ। ਆਪ ਜੀ ਨੇ ਮੇਰੇ ਵਿਚਾਰਾਂ ਸਬੰਧੀ ਕੁਝ ਇਤਰਾਜ਼ ਵਾਲੇ ਲਹਿਜੇ ਵਿਚ ਲਿਖਿਆ ਹੈ। ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ ਵਿਚ ‘ਸਿਖਮਾਰਗ’ ਵੈਬਸਾਈਟ ਵਰਗਾ ਮੰਚ ਵਿਚਾਰਾਂ/ਮੁੱਦਿਆਂ ਉੱਤੇ ਵਿਚਾਰ-ਚਰਚਾ ਕਰਨ ਦਾ ਵਧੀਆ ਸਾਧਨ ਹੈ ਜਿਸ ਰਾਹੀਂ ਪਾਠਕਾਂ ਅਤੇ ਲੇਖਕਾਂ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਵਿਚ ਵਾਧਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਬੌਧਿਕ ਵਿਕਾਸ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਮੁੱਦਿਆਂ ਦੇ ਹਲ ਲੱਭਣ ਵਿਚ ਸਹਾਇਤਾ ਮਿਲਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਸਾਧਨ ਦਾ ਮੁਕਾਬਲਾ ਪ੍ਰਚਾਰਕਾਂ ਦੇ ‘ਕਾਰੋਬਾਰ’ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਤਾਂ ਰੋਜ਼ੀ-ਰੋਟੀ ਦੀ ਮਜ਼ਬੂਰੀ ਵਿਚ ਬੱਝੇ ਹੋਏ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਪਰੰਤੂ ਇਕ ਵਚਨਬੱਧ ਲੇਖਕ ਨੇ ਆਪਣੇ ਵਿਚਾਰ ਬੇਬਾਕ ਅਤੇ ਨਿਸਵਾਰਥ ਹੋਕੇ ਦੇਣੇ ਹੁੰਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਮੈਂ ਇਹ ਹੀ ਕਰਦਾ ਹਾਂ। ਜਿੱਥੋਂ ਤਕ ਬੋਲਣ ਦਾ ਸਵਾਲ ਹੈ ਮੈਂ ‘ਸਿੱਖੀ’ ਦੇ ਵਿਸ਼ੇ ਤੇ ਬਹੁਤ ਜਨਤਕ ਥਾਵਾਂ ਤੇ ਬੋਲਦਾ ਹਾਂ ਅਤੇ ਇੱਸੇ ਲਹਿਜੇ ਵਿਚ ਬੋਲਦਾ ਹਾਂ ਪਰੰਤੂ ਮੈਂਨੂੰ ਹਾਲੇ ਤਕ ਕਿਸੇ ਵਿਰੋਧ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਪਿਆ ਕਿਉਂਕਿ ਸੱਚ ਹਰ ਇਕ ਨੂੰ ਮੰਨਣਾ ਹੀ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਪਰੰਤੂ ‘ਸਿਖਮਾਰਗ’ ਦੇ ਪਾਠਕ ਅਤੇ ਲੇਖਕ ਗੁਰਦੁਆਰਿਆਂ ਵਿਚਲੇ ਸ਼ਰਧਾਲੂ ਵਰਗ ਵਿੱਚੋਂ ਨਹੀਂ। ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਆਸ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਜੇਕਰ ਉਹ ਕਿਸੇ ਲਿਖਤ ਵਿਚਲੇ ਵਿਚਾਰ ਨਾਲ ਸਹਿਮਤ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਉਹ ਵਿਚਾਰ-ਚਰਚਾ ਵਿਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣ ਤਾਂ ਕਿ ਸੱਚ ਨਿੱਤਰ ਕੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਵੇ ਅਤੇ ਭਵਿਖ ਲਈ ਸੇਧ ਮਿਲੇ।

ਫਿਰ ਵੀ ਮੈਂ ‘ਸਿਖਮਾਰਗ’ ਵੈਬਸਾਈਟ ਦੇ ਪਰਬੰਧਕਾਂ ਦੀਆਂ ਮਜ਼ਬੂਰੀਆਂ ਸਮਝ ਸਕਦਾ ਹਾਂ, ਇਸ਼ਾਰਾ ਸਮਝ ਲੈਣਾ ਚੰਗੀ ਗੱਲ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਰੱਬ ਰਾਖਾ !

ਇਕਬਾਲ ਸਿੰਘ ਢਿੱਲੋਂ
31st January 2017 5:08am
Gravatar
Makhan Singh Purewal (Quesnel, Canada)
ਡਾ: ਇਕਬਾਲ ਸਿੰਘ ਢਿੱਲੋਂ ਜੀ,
ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਆਪ ਜੀ ਦਾ ਬਹੁਤ-ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੇ ਛਪ ਰਹੀਆਂ ਲਿਖਤਾਂ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਆਪਣੇ ਵਿਚਾਰ ਦਿੰਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹੋ। ਪਰ ਇੱਕ ਗੱਲ ਤੁਹਾਡੀ ਬਹੁਤੀ ਜਚਦੀ ਨਹੀਂ ਕਿ ਨਿਆਣਿਆਂ ਵਾਂਗ ਇੱਕ ਗੱਲ, “ਸੰਪਰਦਾਈ ਧਰਮ” ਦਾ ਹੀ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਰੱਟਣ ਕਰਨ ਲੱਗ ਜਾਂਦੇ ਹੋ। ਗੁਰਮਤਿ ਦੀ ਥੋੜੀ ਜਿਹੀ ਵੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਰੱਖਣ ਵਾਲੇ ਸਾਰੇ ਇਹ ਜਾਣਦੇ ਹਨ ਕਿ ਗੁਰਮਤਿ, ਧਰਮਰਾਜ, ਚਿਤ੍ਰ ਗੁਪਤ, ਨਰਕ-ਸੁਰਗ, ਭੂਤਾਂ-ਪ੍ਰੇਤਾਂ ਆਦਿਕ ਨੂੰ ਕੋਈ ਮਾਨਤਾ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੀ। ਪਰ ਲੋਕਾਈ ਨੂੰ ਸਮਝਾਉਣ ਲਈ ਉਹਨਾ ਦੇ ਹੀ ਵਿਚਾਰਾਂ ਵਾਲੀ ਬੋਲੀ ਵਿੱਚ ਇਹਨਾ ਗੱਲਾਂ ਦਾ ਗੁਰਬਾਣੀ ਵਿੱਚ ਅਨੇਕਾਂ ਵਾਰ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਜੇ ਕਰ ਉਹ ਹਰ ਵਾਰੀ ਸਿੱਧੇ ਹੀ ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ ਅਤੇ ਇਹ ਸਾਰਾ ਕੁੱਝ ਹੀ ਪਖੰਡ ਅਤੇ ਗਲਤ ਹੈ ਤਾਂ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹਨਾ ਦੇ ਲਾਗੇ ਹੀ ਕੋਈ ਨਾ ਆਉਂਦਾ ਅਤੇ ਉਹਨਾ ਨੂੰ ਨਾਸਤਕ ਕਹਿ ਕਿ ਮਾਰ ਦਿੰਦੇ। ਭਾਵੇਂ ਕਿ ਉਹਨਾ ਨੇ ਬਹੁਤ ਹੀ ਸੋਝੀ ਨਾਲ ਸਮਝਾਉਣ ਦਾ ਯਤਨ ਕੀਤਾ ਹੈ ਪਰ ਫਿਰ ਵੀ ਉਹਨਾ ਨੂੰ ਭੁਤਨਾ ਤੇ ਬੇਤਾਲਾ ਤਾਂ ਕਹਿ ਹੀ ਦਿੰਦੇ ਸਨ। ਜਿਹਨਾ ਪ੍ਰਚਾਰਕਾਂ ਨੇ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਵਿੱਚ ਵਿਚਰ ਕੇ ਉਹਨਾ ਨੂੰ ਗੁਰਮਤਿ ਸਮਝਾਉਣੀ ਹੈ ਉਹ ਤੇਰੇ ਮੇਰੇ ਵਰਗੇ ਘਰੇ ਬੈਠ ਕੇ ਲਿਖਣ ਵਾਲਿਆਂ ਵਾਂਗ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ। ਤੁਸੀਂ ਖੁਦ ਆਪਣੇ ਨੇੜਲੇ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਵਿਚਲਿਆਂ ਗੁਰਦੁਰਿਆਂ ਵਿੱਚ ਜੇ ਕੇ ਇਹ ਸਾਰਾ ਕੁੱਝ ਬੋਲ ਕੇ ਦੇਖੋ ਤਾਂ ਕਿ ਕਿਤਨੇ ਕੁ ਲੋਕ ਤੁਹਾਡੀ ਗੱਲ ਸੁਣਦੇ ਹਨ?
2 ਜਨਵਰੀ 2017 ਨੂੰ ਕੀਤੀ ਗਈ ਤੁਹਾਡੀ ਟਿੱਪਣੀ ਵੀ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਠੀਕ ਨਹੀ ਹੈ ਕਿ ਬੰਦਾ ਬਹਾਦਰ ਬਾਰੇ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤੁਸੀਂ ਹੀ ਇਹ ਨੁਕਤਾ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਲੇਖ ਵਿੱਚ ਇਸ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਅਕਤੂਬਰ 2015 ਨੂੰ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਪਰ ਅਸਲੀਤ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਇਸ ਲੇਖ ਦੇ ਛਪਣ ਤੋਂ ਕਈ ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਕਈ ਵਾਰੀ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਸ: ਹਾਕਮ ਸਿੰਘ ਜੀ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਸਨ। ਉਹਨਾ ਦੇ ਇੱਕ ਲੇਖ ਵਿਚੋਂ ਕੁੱਝ ਲਾਈਨਾ ਕਾਪੀ ਪੇਸਟ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹਾਂ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਲੇਖ ਛਪਣ ਤੋਂ ਲਗਭਗ 34 ਮਹੀਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਇੱਥੇ ਛਪ ਚੁੱਕਾ ਸੀ। ਉਹ ਲਾਈਨਾ ਇਹ ਹਨ:
ਗੁਰਮਤਿ ਦੀ ਨਿਰਵੈਰਤਾ ਦਾ ਸਿਧਾਂਤ ਬਦਲੇ ਦੀ ਭਾਵਨਾ ਅਧੀਨ ਕੋਈ ਵੀ ਕਰਮ ਕਰਨ ਦੀ ਆਗਿਆ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦਾ ਅਤੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਗੁਰਮਤਿ ਦੇ ਇਸ ਸਿਧਾਂਤ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਮੁਗਲ ਸਾਸ਼ਨ ਨਾਲ ਸ਼ਾਂਤੀ ਦੀ ਨੀਤੀ ਅਖਤਿਆਰ ਕੀਤੀ ਹੋਈ ਸੀ। ਬੰਦਾ ਬਹਾਦਰ ਦੀ ਬਦਲੇ ਦੀ ਭਾਵਨਾ ਨਾਲ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਜੰਗ ਛੇੜਣੀ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਨੀਤੀ ਅਤੇ ਗੁਰਮਤਿ ਦੇ ਮੂਲ ਸਿਧਾਂਤ ਦੇ ਵਿਪਰੀਤ ਸੀ। (ਸਿੱਖ ਇਤਹਾਸ ਬਾਰੇ ਕੁੱਝ ਅਣਗੌਲੇ ਤੱਥ -2013-1-20)
ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਵੰਬਰ 2016 ਨੂੰ ਛਪੇ ਪ੍ਰਿੰ: ਗੁਰਬਚਨ ਸਿੰਘ ਦੇ ਲੇਖ “ਕੌਮ ਵਿੱਚ ਹੋਰ ਡੂਘੀ ਦਰਾੜ” ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਮੈਂ ਇੱਕ ਟਿੱਪਣੀ ਕਰਕੇ ਦੱਸਿਆ ਸੀ ਕਿ ਉਹ ਲੇਖ ਇਕੱਠੇ ਹੀ ਲਿਖ ਕੇ ਛਪਣ ਲਈ ਭੇਜਦੇ ਹਨ ਨਾ ਕਿ ਹਰ ਹਫਤੇ। ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਉਹ ਟਿੱਪਣੀ ਵੀ ਪੜ੍ਹੀ ਹੋਵੇਗੀ ਸ਼ਾਇਦ ਚੇਤੇ ਵਿਚੋਂ ਵਿਸਰ ਗਈ ਹੋਵੇ ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾ ਦੇ ਲੇਖਾਂ ਬਾਰੇ ਦੋ ਵਾਰੀ ਟਿੱਪਣੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਸਨ ਜਿਹੜੀਆਂ ਕਿ ਢੁਕਵੀਆਂ ਨਹੀਂ ਸਨ। ਉਮੀਦ ਹੈ ਕਿ ਅਗਾਂਹ ਨੂੰ ਇਹਨਾ ਗੱਲਾਂ ਦਾ ਖਿਆਲ ਰੱਖੋਂਗੇ।
30th January 2017 6:17pm
Gravatar
iqbal singh Dhillon (Chandigarh, India)
ਸ. ਹਰਚਰਨ ਪ੍ਰਹਾਰ ਜੀ ‘ਸਿਖਮਾਰਗ’ ਵੈਬਸਾਈਟ ਉੱਤੇ ਇਸ ਹਫਤੇ ਪਾਏ ਗਏ ਆਪਣੇ ਲੇਖ ‘ਸਿੱਖ ਧਰਮ ਤੇ ਤਰਕਸ਼ੀਲਤਾ’ ਵਿਚ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਹੇਠਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਦਲੀਲਾਂ ਪੇਸ਼ ਕਰਦੇ ਹਨ:
1. “ਮੇਰਾ ਇਹ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਕਿ ਦੁਨੀਆਂ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਚਲਤ ਸਾਰੇ ਗੁਰੂਆਂ, ਪੈਗੰਬਰਾਂ, ਮਹਾਂਪੁਰਸ਼ਾਂ ਦੇ ਨਾਮ ਤੇ ਪ੍ਰਚਲਤ ਅਖੌਤੀ ਸਭ ਧਰਮ, ਨਕਲੀ ਹਨ,………….” ਭਾਵ ‘ਸਿਖ ਧਰਮ’ ਵੀ ਇਸ ਵਰਗ ਵਿਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਨਕਲੀ ਹੈ।
2. “ਹਰੇਕ ਮਹਾਂਪੁਰਸ਼ ਦੇ ਜੀਵਨ ਕਾਲ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਨਵਾਂ ਫਿਰਕਾ (ਧਰਮ?) ਪ੍ਰਚਲਤ ਹੁੰਦਾ ਰਿਹਾ ਹੈ………………..” ਭਾਵ ‘ਸਿਖ ਧਰਮ ਵੀ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਅਤੇ ਬਾਕੀ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬਾਨ ਦੇ ਜੀਵਨ ਕਾਲ ਤੋਂ ਬਾਦ (1708 ਈਸਵੀ ਤੋਂ ਪਿੱਛੋਂ) ਪਰਚਲਤ ਹੋਇਆ ਸੀ।
3. “ਸਿੱਖ ਧਰਮ ਵਿੱਚ ਵੀ ਹੋਰ ਧਾਰਮਿਕ ਫਿਰਕਿਆਂ ਵਾਂਗ ਤਰਕ, ਦਲੀਲ ਆਦਿ ਨੂੰ ਕੋਈ ਥਾਂ ਨਹੀਂ ਹੈ।………” ਬਿਲਕੁਲ ਠੀਕ।
ਫਿਰ ਉਹ ਹੇਠਾਂ ਦਿੱਤੀ ਦਲੀਲ ਪੇਸ਼ ਕਰਦੇ ਹਨ:
“ਸਿੱਖ ਧਰਮ ਅਗਾਂਹਵਧੂ, ਤਰਕਸ਼ੀਲ ਤੇ ਵਿਗਿਆਨਕ ਧਰਮ ਹੈ, ਜਿਸ ਦੀਆਂ ਨੀਹਾਂ ਸੱਚ ਤੇ ਦਲੀਲ ਅਧਾਰਿਤ ਹਨ।“
ਇਸ ਦਲੀਲ ਰਾਹੀਂ ਸ. ਪ੍ਰਹਾਰ ਜੀ ‘ਸਿਖ ਧਰਮ” ਨੂੰ ਮਾਨਤਾ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਇਸ ਦੇ ਪਰਸ਼ੰਸਕ ਬਣ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਅਜਿਹਾ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਉਹ ਆਪਣੀਆਂ ਪਹਿਲੀਆਂ ਤਿੰਨੇਂ ਦਲੀਲਾਂ ਨੂੰ ਆਪ ਹੀ ਕੱਟ ਜਾਂਦੇ ਹਨ।

ਸ. ਪ੍ਰਹਾਰ ਜੀ ਵਾਂਗ ‘ਸਿੱਖੀ’ ਸਬੰਧੀ ਲਿਖਣ ਵਾਲੇ ਬਹੁ-ਗਿਣਤੀ ਵਿਚ ਲੇਖਕ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ‘ਜਾਗਰੂਕ’ ਅਤੇ ‘ਬੁੱਧੀਜੀਵੀ’ ਅਖਵਾਉਣ ਹਿਤ ਅਜਿਹਾ ਹੀ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਇਕ ਪਾਸੇ ਤਾਂ ਉਹ ਸੰਸਥਾਗਤ/ਸੰਪਰਦਾਈ ਸਿਖ ਧਰਮ ਨੂੰ ਮੰਨਣ ਵਾਲਿਆਂ ਦੇ ਨੁਕਸ ਕੱਢਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਦੂਸਰੇ ਪਾਸੇ ਆਪ ਉਹ ਇਸੇ ਸੰਸਥਾਗਤ/ਸੰਪਰਦਾਈ ਸਿਖ ਧਰਮ ਨੂੰ ਮਾਨਤਾ ਵੀ ਦੇਈ ਜਾਂਦੇ ਹਨ।

ਮੇਰੀ ਅਜਿਹੇ ਲੇਖਕਾਂ ਅੱਗੇ ਸਨਿਮਰ ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਕਿ ਦੂਸਰਿਆਂ ਦੇ ਨੁਕਸ ਕੱਢਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਉਹ ਜਾਂ ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਵੱਲੋਂ ਸੰਸਥਾਗਤ/ਸੰਪਰਦਾਈ ਸਿਖ ਧਰਮ ਨੂੰ ਤਿਲਾਂਜਲੀ ਦੇਣ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕਰਨ ਅਤੇ ਜਾਂ ਫਿਰ ਉਹ ਘਸੇ-ਪਿਟੇ ਅਤੇ ਆਪਾ-ਵਿਰੋਧੀ ਵਿਚਾਰਾਂ ਵਾਲੀਆਂ ਲਿਖਤਾਂ ਰਾਹੀਂ ਆਪਣੇ-ਆਪ ਨੂੰ ‘ਜਾਗਰੂਕ’ ਅਤੇ ‘ਬੁੱਧੀਜੀਵੀ’ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਪੇਸ਼ ਕਰਨਾ ਛੱਡ ਦੇਣ।

ਸ. ਹਰਚਰਨ ਪ੍ਰਹਾਰ ਜੀ ਨੂੰ ਮੇਰੀ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਕਰਕੇ ਇਹ ਸਲਾਹ ਹੈ ਕਿ ‘ਧਰਮ’ ਸ਼ਬਦ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਨ ਵੇਲੇ ਉਹ ਇਹ ਜ਼ਰੂਰ ਸਪਸ਼ਟ ਕਰ ਦਿਆ ਕਰਨ ਕਿ ਉਹ ਇਸ ਨੂੰ ‘ਸੰਸਥਾਗਤ/ਸੰਪਰਦਾਈ ਧਰਮ’ ਵਜੋਂ ਲੈ ਰਹੇ ਹਨ ਜਾਂ ‘ਧਰਮ-ਨਿਰਪੇਖ ਨੈਤਿਕਤਾ’ ਵਜੋਂ ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਸ਼ਬਦ ਦੇ ਇਹ ਦੋਵੇਂ ਅੱਡ-ਅੱਡ ਅਰਥ ਬਣਦੇ ਹਨ ਜੋ ਆਮ ਕਰਕੇ ਰਲਗੱਢ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ।

ਇਕਬਾਲ ਸਿੰਘ ਢਿੱਲੋਂ
30th January 2017 2:41am
Gravatar
Gurmit Singh Barsal (San jose, US)
ਕਾਂਗਰਸੀ-ਰਾਜ !!

ਜੁਲਮ ਸਿੱਖਾਂ ਤੇ ਕਾਂਗਰਸੀ ਰਾਜ ਅੰਦਰ,
ਹੋਇਆ ਮੁਗਲਾਂ ਦਾ ਜੁਲਮ ਸਮੋ ਸਕਦਾ ।

ਘੱਲੂਘਾਰਾ ਹਕੂਮਤ ਨੇ ਜੋ ਕਰਿਆ,
ਕੋਈ ਚਾਹ ਕੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਲੁਕੋ ਸਕਦਾ ।

ਜਿਹੜਾ ਰਾਜ ਗੁਰਧਾਮਾਂ ਤੇ ਚਾੜ੍ਹ ਫੌਜਾਂ,
ਜੁੜੀਆਂ ਸੰਗਤਾਂ ਦਾ ਕਾਤਿਲ ਹੋ ਸਕਦਾ ।

ਨਸਲਕੁਸ਼ੀ ਦੀ ਨਫਰਤੀ ਭਾਵਨਾ ਨਾਲ,
ਲੱਖਾਂ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਜਿੰਦਗੀ ਖੋਹ ਸਕਦਾ ।

ਗਲੀਂ ਟਾਇਰ ਪਾ ਸਾੜੇ ਜੋ ਸਿੱਖ ਜਿੰਦਾ,
ਦਾਗ ਅਜ਼ਮਤਾਂ ਵਾਲੇ ਨਹੀਂ ਧੋ ਸਕਦਾ ।
ਢਾਲ਼ ਘੜਕੇ, ਲਾਲਚ ਹਿੱਤ, ਨੀਤਕਾਂ ਦੀ,
ਸਿੱਖਾਂ ਅੰਦਰ ਗਦਾਰੀ ਇਹ ਬੋ ਸਕਦਾ ।

ਸੁਪਨੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਹਕੂਮਤਾਂ ਦੇ,
ਗੈਰਤਮੰਦ ਨਹੀਂ ਨਾਲ ਖਲੋ ਸਕਦਾ ।

ਕੋਈ ਸਿੱਖ ਚੁਰਾਸੀ ਨਹੀਂ ਭੁੱਲ ਸਕਦਾ,
ਜਿਹੜਾ ਭੁੱਲੇ, ਉਹ ਸਿੱਖ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ ।।

ਗੁਰਮੀਤ ਸਿੰਘ ‘ਬਰਸਾਲ’ (ਕੈਲੇਫੋਰਨੀਆਂ)
27th January 2017 8:34pm
Gravatar
Dalvinder Singh Grewal (Ludhiana, India)
ਜੋਤ-ਜੋਤ ਕਿੰਜ ਹੋਵੇ
ਡਾ: ਦਲਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਗ੍ਰੇਵਾਲ
ਮੰਦਿਰ ਮਸਜਿਦ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਕੀ, ਮੱਥਾ ਰਗੜੇਂ ਭਾਊ।
ਭਾਲ ਰਿਹਾ ਹੈਂ ਬਾਹਰ ਜਿਸ ਨੂੰ, ਅੰਦਰ ਬੈਠਾ ਸਾਊ।
ਸਾਫ ਕਰੇਂ ਕੀ ਚੁਲ੍ਹਾ ਚੌਂਕਾ, ਵਰਤ ਕੀ ਰਖਦਾ ਫਿਰਦੈਂ
ਸਾਫ ਜੇ ਤੇਰਾ ਅੰਦਰ ਹੋਊ, ਤਾਂ ਹੀ ਉਹ ਘਰ ਆਊ।
ਕਾਮ, ਕਰੋਧ, ਮੋਹ, ਲੋਭ ਮਿਟਾ ਲੈ, ਮਾਇਆ ਫੰਧਾ ਲਾਹ ਲੈ।
ਊਚ-ਨੀਚ, ਸੁੱਚ-ਭਿੱਟ ਮਿਟਾਕੇ, ਡਿਗਿਆਂ ਨੂੰ ਗਲ ਲਾ ਲੈ।
ਜਦ ਸਮਝੇਂਗਾ ਸਭ ਨੂੰ ਅਪਣਾ, ਭੇਦ ਭਾਵ ਮਿਟ ਜਾਊ,
ਤਨ ਨੂੰ ਕਰ ਲੈ ਸੱਚ ਦਾ ਦੀਵਾ, ਪ੍ਰੇਮ ਦੀ ਜੋਤ ਜਗਾ ਲੈ।
ਮੰਜ਼ਿਲ ਤੇਰੀ ਉਸਨੂੰ ਮਿਲਣਾ, ਪਾਣਾ ਅਤੇ ਸਮਾਣਾ।
ਬਾਹਰ ਜਾਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨਾ ਕੋਈ, ਅੰਦਰ ਹੀ ਮਿਲ ਜਾਣਾ,
ਲੋੜ ਪਛਾਨਣ ਦੀ ਹੈ ਉਸਨੂੰ, ਅੱਖ ਇਕ ਰੱਖ ਨਿਸ਼ਾਨਾ,
ਮਿਹਰ ਹੋਊਗੀ ਆਪੇ ਇੱਕ ਦਿਨ, ਸੱਤ ਸੰਤੋਖ ਨਿਭਾਣਾ।
ਸੋਚ-ਵਿਚਾਰਾਂ ਮਾਰਕੇ ਲਾ ਲੈ, ਧਿਆਨ ਨਿਸ਼ਾਨੇ ਉੱਤੇ,
ਧੀਰਜ ਧਰ ਕੇ, ਟੇਕ ਲਗਾ ਲੈ, ਪੰਚ ਰਹਿਣ ਦੇ ਸੁੱਤੇ,
ਮਿਹਨਤ ਤੇਰੀ, ਰਹਿਮਤ ਉਸਦੀ, ਸਭ ਛੱਡਦੇ ਉਸ ਉੱਤੇ,
ਜੋਤੀ ਜੋਤ ਮਿਲਾਵੇ ਆਪੇ, ਮੀਤ ਮਿਲਣ ਦੀ ਰੁੱਤੇ।
ਉਸ ਵਿਚ ਮਿਲਣ ਲਈ ਉਸ ਜੇਹਾ, ਹੋਣਾ ਪੈਣਾ ਭਲਿਆ,
ਪਵਨ ਪਵਨ ਵਿਚ, ਜਲ ਵਿਚ ਜਲ ਜਿਉਂ ਇਕ ਜੇਹਾ ਹੋ ਰਲਿਆ।
ਸਭ ਜਗ ਅਪਣਾ ਸਮਝ ਕੇ ਜੀਣਾ, ਵੈਰ ਵਿਰੋਧ ਨਾ ਕੋਈ,
ਰੱਬ, ਜੱਗ, ਤਨ, ਮਨ ਜਦ ਇਕ ਜੇਹੇ, ਜੋਤ-ਜੋਤ ਰਲ ਮਿਲਿਆ।
26th January 2017 4:40pm
Gravatar
iqbal singh Dhillon (Chandigarh, India)
ਸ ਮਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਔਜਲਾ ਜੀ ਨੇ ਇਸ ਹਫਤੇ ‘ਸਿਖਮਾਰਗ’ ਵੈਬਸਾਈਟ ਉੱਤੇ ਜੋ ਆਪਣਾ ਲੇਖ ‘ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਗਿਰਾਵਟ ਦੇ ਰਾਹ ਤੇ’ ਪਾਇਆ ਹੈ ਉਸ ਵਿਚ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਿਖ ਭਾਈਚਾਰੇ ਸਬੰਧੀ ਘਸੇ-ਪਿਟੇ ਵਿਚਾਰ ਹੀ ਦਿੱਤੇ ਹਨ। ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਲਿਖਤ ਵਿਚ ਇਤਹਾਸਿਕ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੀ ਘਾਟ ਵੀ ਰੜਕਦੀ ਹੈ। ਮੇਰੇ ਵਿਚਾਰ ਵਿਚ ਇਸ ਭਾਈਚਾਰੇ ਦੇ ਪਛੜਨ ਦਾ ਵੱਡਾ ਕਾਰਨ ਇਸ ਵਿਚ ਸ਼ਾਮਲ ‘ਬੁੱਧੀਜੀਵੀ’ ਲੋਕਾਂ ਵਿਚ ਜਾਣਕਾਰੀ ਵਧਾਉਣ, ਤਰਕ ਨੂੰ ਅਪਣਾਉਣ, ਨਵੀਂ ਖੋਜ ਕਰਨ ਅਤੇ ਨਵੇਂ ਵਿਚਾਰਾਂ ਨੂੰ ਸਵੀਕਾਰਨ ਦੀ ਘਾਟ ਦਾ ਹੋਣਾ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਬਹੁਤੇ ਸੱਜਣ ਸਿਖ ਭਾਈਚਾਰੇ ਦੇ ਦੂਸਰੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਨੁਕਸ ਕੱਢਦੇ ਹੋਏ ਕੁਝ ਕੁ ਗੱਲਾਂ ਦਾ ਦੁਹਰਾ ਕਰਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ ਆਪ ਭਾਵੇਂ ਉਹ ਸੰਪਰਦਾਈ/ਸੰਸਥਾਗਤ ਸਿਖ ਧਰਮ ਨੂੰ ਮਾਨਤਾ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਮਨਮੱਤ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਹਨ।
ਇਕਬਾਲ ਸਿੰਘ ਢਿੱਲੋਂ
26th January 2017 3:38pm
Gravatar
iqbal singh Dhillon (Chandigarh, India)
ਪ੍ਰਿੰ. ਗੁਰਬਚਨ ਸਿੰਘ ਪੰਨਵਾਂ (ਥਾਈਲੈਂਡ ਵਾਲੇ) ਜੀ ਨੇ ‘ਸਿਖਮਾਰਗ’ ਵੈਬਸਾਈਟ ਉੱਤੇ ਜੋ ਲੇਖ-ਲੜੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਹੈ ਇਸ ਹਫਤੇ ਉਸ ਦਾ ਦੂਸਰਾ ਭਾਗ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਹੈ ਪਰੰਤੂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉਸਦਾ ਸਿਰਲੇਖ (‘ਸਿੱਖੀ’ ਨੂੰ ‘ਸਿੱਖਾਂ’ ਕਰਦੇ ਹੋਏ) ਬਦਲ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਤਬਦੀਲੀ ਦਾ ਕੀ ਕਾਰਨ ਹੈ ਇਹ ਤਾਂ ਪ੍ਰਿੰ. ਪੰਨਵਾਂ ਜੀ ਖੁਦ ਹੀ ਦੱਸ ਸਕਦੇ ਹਨ ਪਰੰਤੂ ਇਸ ਭਾਗ ਦਾ ਵਿਸ਼ਾ ਵੀ ਪਹਿਲੀ ਕਿਸ਼ਤ ਵਾਲਾ ਹੀ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਭਾਗ ਵਿਚ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੁਝ ਹੋਰ ਅਜਿਹੀਆਂ ਕਾਰਵਾਈਆਂ ਗਿਣਾਈਆਂ ਹਨ ਜੋ ਉਹਨਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ‘ਸਿਖ ਧਰਮ’/ ‘ਸਿਖ ਸਿਧਾਂਤ’ਦੇ ਵਿਪਰੀਤ ਜਾਣ ਵਾਲੀਆਂ ‘ਮਨਮੱਤੀ’ ਕਾਰਵਾਈਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਇਸ ਵਾਰ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਸੰਤ/ਸਾਧ/ਬਾਬਾ ਵਰਗ ਹੀ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਲੜੀਵਾਰ ਲੇਖ ਦੇ ਪਹਿਲੇ ਭਾਗ ਸਬੰਧੀ ਮੈਂ ਇਸ ਪੰਨੇ ਤੇ ਆਪਣੀ ਪੋਸਟ ਵਿਚ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸੁਚੇਤ ਕਰਨ ਦਾ ਯਤਨ ਕੀਤਾ ਸੀ ਕਿ ‘ਸਿੱਖੀ’ ਨੂੰ ਇਕ ਸੰਸਥਾਗਤ ਧਰਮ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਮਾਨਤਾ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਉਹ ਖੁਦ ਹੀ ਸਿੱਖੀ ਦੇ ਅਸਲੀ ਸਿਧਾਂਤ ਤੋਂ ਉਲਟ ਚੱਲਦੇ ਹੋਏ ਗੰਭੀਰ ਮਨਮੱਤ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਹੋਏ ਬੈਠੇ ਹਨ। ਪਰੰਤੂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੇਰੀ ਇਸ ਵਿਚਾਰ-ਅਧੀਨ ਪੋਸਟ ਸਬੰਧੀ ਆਪਣਾ ਕੋਈ ਪ੍ਰਤੀਕਰਮ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਸਗੋਂ ਉਹ ਸਿਖ ਰਹਿਤ-ਮਰਿਯਾਦਾ, ਅਰਦਾਸ, ਗੁਰਬਾਣੀ-ਗ੍ਰੰਥ ਅੱਗੇ ਪੈਸੇ ਸੁੱਟ ਕੇ ਮੱਥਾ ਟੇਕਣ, ‘ਨਿਸ਼ਾਨ ਸਾਹਿਬ’ ਸਥਾਪਤ ਕਰਨ ਆਦਿਕ ਨੂੰ ਯੋਗ ਠਹਿਰਾ ਕੇ ਸਾਬਤ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ ਕਿ ਉਹ ਖੁਦ ਵੀ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬਾਨ ਵੱਲੋਂ ਦਿੱਤੇ ਸਿਧਾਂਤਾਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਮੰਨਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਸਿਖ ਰਹਿਤ-ਮਰਿਯਾਦਾ, ਅਰਦਾਸ, ਗੁਰਬਾਣੀ-ਗ੍ਰੰਥ ਅੱਗੇ ਪੈਸੇ ਸੁੱਟ ਕੇ ਮੱਥਾ ਟੇਕਣਾ (ਜੋ ਮੂਰਤੀ-ਪੂਜਾ ਇਕ ਤਰੀਕਾ ਹੈ), ‘ਨਿਸ਼ਾਨ ਸਾਹਿਬ’ ਸਥਾਪਤ ਕਰਨਾ ਆਦਿਕ ਵੀ ਕਰਮ-ਕਾਂਡ ਹੀ ਹਨ ਅਤੇ ਕਰਮ-ਕਾਂਡਾਂ ਪੱਖੋਂ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਵੀ ਡੇਰਿਆਂ ਤੋਂ ਘਟ ਨਹੀਂ ਭਾਵੇਂ ਕਿ ਕਾਫੀ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀਆਂ ਦੁਆਰਾ ਚਲਾਏ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ।

ਇੰਜ ਲਗਦਾ ਹੈ ਪ੍ਰਿੰ. ਪੰਨਵਾਂ ਜੀ ਆਪਣੇ ਵਿਚਾਰ-ਅਧੀਨ ਲੇਖ ਵਿਚ ਇਹ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਕਰਮ-ਕਾਂਡੀ ਅਤੇ ਹੋਰ ਮਨਮੱਤੀ ਕਾਰਵਾਈਆਂ ਕਰਨ ਦਾ ਹੱਕ ਕੇਵਲ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹੀ ਹੈ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਨੂੰ ਨਹੀਂ।

ਇਕਬਾਲ ਸਿੰਘ ਢਿੱਲੋਂ
24th January 2017 3:29pm
Page 30 of 60

Add Comment

* Required information
(never displayed)
 
Bold Italic Underline Strike Superscript Subscript Code PHP Quote Line Bullet Numeric Link Email Image Video
 
Smile Laugh Cool Shocked
 
5000
What is the opposite word of weak?
 
Enter answer:
 
Remember my form inputs on this computer.
 
 
Powered by Commentics

.