.
ਤੁਹਾਡਾ ਆਪਣਾ ਪੰਨਾ

This is your own page

ਸਭਿਅਕ ਭਾਸ਼ਾ ਅਤੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਦਾਇਰੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦੇ ਹੋਏ ਜਾਣਕਾਰੀ ਸਾਂਝੀ ਕਰੋ। ਨਿੱਜੀ/ਜਾਤੀ ਟਿੱਪਣੀਆਂ ਕਰਨ ਤੋਂ ਗੁਰੇਜ਼ ਕਰੋ ਇਹਨਾ ਹੱਦਾਂ ਨੂੰ ਪਾਰ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਤੇ ਬੈਨ/ਰੋਕ/ਬਲੌਕ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਕਾਰਵਾਈ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਜੇ ਕਰ ਆਪਣੀ ਲਿਖਤ ਨੂੰ ਯੂਨੀਕੋਡ ਵਿੱਚ ਤਬਦੀਲ ਕਰਨਾ ਹੈ ਤਾਂ ਹੇਠ ਲਿਖੇ ਲਿੰਕ ਤੇ ਜਾਓ। ਸਹਿਯੋਗ ਲਈ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ-ਸੰਪਾਦਕ)

Comments (908)

Topic: Tuhada Apna
Sort
Facebookdel.icio.usStumbleUponDiggGoogle+TwitterLinkedIn
Gravatar
Satnam Singh (Montreal, Canada)
੧੬੯੯ ਦੀ ਵਿਸਾਖੀ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹੇ ਗਏ ਅੱਖਰ-ਅੱਖਰ ਦਾ ਸਰੋਤ ਗੁਰੂ ਗਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੀ ਬਾਣੀ ਹੈ॥

ਬਚਿੱਤ੍ਰ ਨਾਟਕੀਆ ਵਲੋਂ ਅਕਸਰ ਹੀ ਇਹ ਪ੍ਰਚਾਰਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜੇ ਬਚਿੱਤ੍ਰ ਨਾਟਕ ਗਰੰਥ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਤਾਂ ਖਾਲਸੇ ਦੀ ਫਤਿਹ (ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ) ਦਾ ਕੀ ਬਣੇਗਾ, ਖਾਲਸੇ ਦੇ ਜੈਕਾਰੇ (ਜੋ ਬੋਲੇ ਸੋ ਨਿਹਾਲ ਸਤਿ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ) ਦਾ ਕੀ ਬਣੇਗਾ, ਅਤੇ ਅਮ੍ਰਿਤ (ਖੰਡੇ ਦੀ ਪਹੁਲ) ਦਾ ਕਾ ਬਣੇਗਾ,

ਆਓ ਆਪਾਂ ਇਸ ਵਿਸ਼ੇ ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਕਰੀਏ,

॥ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ॥

'ਵਾਹਿਗੁਰੂ 'ਖਾਲਸਾ 'ਫਤਿਹ ਇਹ ਤਿਨ ਵੱਖਰੇ ਵੱਖਰੇ ਲਫ਼ਜ਼ ਹਨ ਇਨ੍ਹਾਂ ਤਿਨੋਂ ਹੀ ਲਫ਼ਜ਼ਾਂ ਦਾ ਸਰੋਤ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਹੈ,

॥ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਵਾਹਿ ਜੀਉ॥੧੪੦੨
॥ਕਹੁ ਕਬੀਰ ਜਨ ਭਏ ਖਾਲਸੇ ਪ੍ਰੇਮ ਭਗਤਿ ਜਿਹ ਜਾਨੀ॥੬੫੫
॥ਫਾਹੇ ਕਾਟੇ ਮਿਟੇ ਗਵਨ ਫਤਿਹ ਭਈ ਮਨਿ ਜੀਤ॥੨੫੮

ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨੇ ਤਿਨੋਂ ਲਫ਼ਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਤਰਤੀਬ ਨਾਲ ਇੱਕ ਲੜੀ ਵਿੱਚ ਪਰੋਕੇ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਨਵੇਕਲ਼ੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਗੁਰ ਫਤਿਹ ਦਾ ਨਾਹਰਾ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤਾ,
ਇਸ ਗੁਰ ਫਤਿਹ ਦਾ ਆਰਥ ਹੈ ਕਿ ਜਿਸ ਵਾਹਿਗੁਰੂ (ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ) ਦੀ ਕ੍ਰਿਪਾ ਦੇ ਨਾਲ ਆਪਣੇ ਮਨ ਉੱਤੇ ਜਿੱਤ ਦੀ ਫਤਿਹ ਪਰਾਪਤ ਕਰਕੇ ਖਾਲਸਾ ਪ੍ਰਗਟ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਉਹ ਖਾਲਸਾ ਵੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਉਹ ਫਤਿਹ ਵੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦੀ ਹੈ,

॥ਜੋ ਬੋਲੇ ਸੋ ਨਿਹਾਲ ਸਤਿ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ॥

ਇਹ ਵੀ ਤਿਨ ਲਫ਼ਜ਼ਾਂ ਦਾ ਹੀ ਸੁਮੇਲ ਹੈ, ਨਿਹਾਲ 'ਸਤਿ 'ਅਕਾਲ ਇਨ੍ਹਾਂ ਤਿਨੋਂ ਲਫ਼ਜ਼ਂ ਦਾ ਸਰੋਤ ਵੀ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਹੀ ਹੈ,

॥ਗੁਰੁ ਪੂਰਾ ਜਿਨ ਸਿਮਰਿਆ ਸੇਈ ਭਏ ਨਿਹਾਲ॥੧੪੨੫
॥ਸਤਿ ਸਤਿ ਸਤਿ ਪ੍ਰਭੁ ਸੁਆਮੀ॥੨੭੯
॥ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਅਗਾਧਿ ਬੋਧ॥੨੧੨

ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨੇ ਇਹ ਤਿਨੋਂ ਲਫ਼ਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਤਰਤੀਬ ਨਾਲ ਇੱਕ ਲੜੀ ਵਿੱਚ ਪਰੋਕੇ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਨਵੇਕਲ਼ੇ ਰੂਪ ਦਾ ਜੈਕਾਰਾ ਬਖਸ਼ਿਆ,
ਇਸ ਜੈਕਾਰੇ ਦਾ ਅਰਥ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਮਨੁੱਖ ਨਿਹਾਲ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ ਜਿਹੜਾ ਸਿਰਫ਼ (ਇੱਕ) ਅਕਾਲ ਨੂੰ ਹੀ ਸੱਚ (ਅਟੱਲ,ਹੋਂਦ ਵਾਲਾ) ਬੋਲੇਗਾ, ਭਾਵ-ਮੰਨੇਗਾ,

॥ਅਮ੍ਰਿਤ॥
ਪੂਰੇ ਗੁਰੂ ਗਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੀ ਬਾਣੀ ਅਮ੍ਰਿਤ ਦੀ ਹੀ ਗੱਲ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੇ ਲਲਕਾਰ ਕੇ ਆਖ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਕੇਵਲ ਸਾਰੀ ਗੁਰੂ ਬਾਣੀ ਵਿੱਚ ਹੀ ਅਮ੍ਰਿਤ ਹੈ,

॥ਬਾਣੀ ਗੁਰੂ ਗੁਰੂ ਹੈ ਬਾਣੀ ਵਿਚਿ ਬਾਣੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤੁ ਸਾਰੇ॥
ਗੁਰੁ ਬਾਣੀ ਕਹੈ ਸੇਵਕੁ ਜਨੁ ਮਾਨੈ ਪਰਤਖਿ ਗੁਰੂ ਨਿਸਤਾਰੇ ॥੧੮੨

੧੬੯੯ ਦੀ ਵਿਸਾਖੀ ਦਾ ਜਿਨਾ ਵਰਤਾਰਾ ਸੀ ਉਹ ੨੩੦ ਸਾਲ ਦੇ ਗਿਆਨ ਨਾਲ ਪਹਿਲੇ ਗੁਰੂ ਸਹਿਬਾਨਾਂ ਨੇ ਜਿਨੀ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਕਰਵਾਈ ਸੀ ਉਸ ਗਿਆਨ ਦਾ ਹੀ ਨਤੀਜਾ ਸੀ,
ਗੁਰੂ ਅੱਗੇ ਸਿਰ ਭੇਟਾ ਕਰਨ ਦੀ ਗੱਲ ਅਤੇ ਜਾਤਿ ਪਾਤਿ ਦੇ ਖੰਡਨ ਦੀ ਗੱਲ ਪਹਿਲੇ ਗੁਰੂਆਂ ਨੇ ਹੀ ਗੁਰਬਾਣੀ ਵਿੱਚ ਲਿਖ ਦਿੱਤੀ ਸੀ,

॥ਜਉ ਤਉ ਪ੍ਰੇਮ ਖੇਲਣ ਕਾ ਚਾਉ ॥ ਸਿਰੁ ਧਰਿ ਤਲੀ ਗਲੀ ਮੇਰੀ ਆਉ॥
ਇਤੁ ਮਾਰਗਿ ਪੈਰੁ ਧਰੀਜੈ ॥ਸਿਰੁ ਦੀਜੈ ਕਾਣਿ ਨ ਕੀਜੈ॥੨੦॥੧੪੧੨
ਐਸੇ ਜਨ ਵਿਰਲੇ ਜਗ ਅੰਦਰਿ ਪਰਖਿ ਖਜਾਨੈ ਪਾਇਆ॥
ਜਾਤਿ ਵਰਨ ਤੇ ਭਏ ਅਤੀਤਾ ਮਮਤਾ ਲੋਭੁ ਚੁਕਾਇਆ॥੭॥੧੩੪੫

੧੬੯੯ ਦੀ ਵਿਸਾਖੀ ਨੂੰ ਤਾਂ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੇ ਸਿਧਾਂਤ ਨੂੰ ਪਰੈਕਟੀਕਲ ਵਿੱਚ ਲਿਆਉਣ ਲਈ ਖੰਡੇ ਦੀ ਪਹੁਲ ਪਿਲਾ ਕੇ ਸਿੱਖਾਂ ਤੋਂ ਪ੍ਰਣ ਲਿਆ ਸੀ ਅਤੇ ਉਸ ਪ੍ਰਣ ਨੂੰ ਇੱਕ ਮਰਿਆਦਾ ਦਾ ਰੂਪ ਦਿੱਤਾ ਸੀ,

ਜਰਾ ਸੋਚੋ ਜਿਸ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦਾ ਕਦਮ-ਕਦਮ ਪਹਿਲੇ ਨੌਂ ਗੁਰੂ ਸਹਿਬਾਨਾ ਨੂੰ ਸਮਰਪਿਤ ਸੀ ਫਿਰ ਆਪਾਂ ਇਹ ਕਿਵੇਂ ਮੰਨ ਲਈਏ ਕਿ ੧੬੯੯ ਦੀ ਵਿਸਾਖੀ ਨੂੰ ਅਮ੍ਰਿਤ (ਖੰਡੇ ਦੀ ਪਹੁਲ) ਛਕਾਉਣ ਸਮੇਂ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨੇ ਗੁਰਬਾਣੀ ਤੋਂ ਬਾਹਰੋਂ ਕੋਈ ਹੋਰ ਰਚਨਾ ਪੜ੍ਹੀ ਹੋਵੇਗੀ??

ਜੇ ਅਸੀਂ ਥੋੜੇ ਜਿਹੇ ਸਿਰ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਕੇ ਵੀ ਵਿਚਾਰੀਏ ਤਾਂ ਸੌਖਿਆਂ ਹੀ ਸਮਝ ਲੱਗ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਅਮ੍ਰਿਤ ਦਾ ਸਬੰਧ ਗੁਰੂ ਗਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਕਿਸੀ ਹੋਰ ਕੱਚੀ ਰਚਨਾ ਨਾਲ ਹੋ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ,

ਸਤਿਨਾਮ ਸਿੰਘ ਮੌਂਟਰੀਅਲ 514-219-2525
5th May 2016 6:04pm
Gravatar
Hakam Singh (Sacramento, US)
ਸ. ਸਤਨਾਮ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਮੌਂਟਰੀਅਲ
ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ ਬਾਰੇ ਮੇਰਾ ਇਕ ਸ਼ੰਕਾ ਹੈ। ਇਸ ਦਾ ਅਰਥ ਹੈ ਕਿ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦਾ ਕੋਈ ਹੋਰ ਵਿਰੋਧੀ ਹੈ ਜਿਸ ਉਤੇ ਉਹ ਫਤਿਹ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਕਿਊਂਕੇ ਫਤਿਹ ਕਿਸੇ ਦੂਜੇ ਨਾਲ ਜੰਗ ਜਾਂ ਮੁਕਾਬਲੇ ਵਿਚ ਹੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਗੁਰਬਾਣੀ ਅਨੁਸਾਰ ਪ੍ਰਭੂ ਸਤਿਨਾਮੁ ਹੈ, ਹੋਂਦ ਕੇਵਲ ਪ੍ਰਭੂ ਦੀ ਹੀ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਹੋਰ ਕਿਸੇ ਦੀ ਹੋਂਦ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਤਾਂ ਪ੍ਰਭੂ ਫਤਿਹ ਕਿਸ ਉਤੇ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਦੇ ਹਨ?
ਹਾਕਮ ਸਿੰਘ
9th May 2016 8:03pm
Gravatar
Hakam Singh (Sacramento, US)
ਸ. ਸਤਨਾਮ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਮੌਂਟਰੀਅਲ
ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ ਬਾਰੇ ਮੇਰਾ ਇਕ ਸ਼ੰਕਾ ਹੈ। ਇਸ ਦਾ ਅਰਥ ਹੈ ਕਿ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦਾ ਕੋਈ ਹੋਰ ਵਿਰੋਧੀ ਹੈ ਜਿਸ ਉਤੇ ਉਹ ਫਤਿਹ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਕਿਊਂਕੇ ਫਤਿਹ ਕਿਸੇ ਦੂਜੇ ਨਾਲ ਜੰਗ ਜਾਂ ਮੁਕਾਬਲੇ ਵਿਚ ਹੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਗੁਰਬਾਣੀ ਅਨੁਸਾਰ ਪ੍ਰਭੂ ਸਤਿਨਾਮੁ ਹੈ, ਹੋਂਦ ਕੇਵਲ ਪ੍ਰਭੂ ਦੀ ਹੀ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਹੋਰ ਕਿਸੇ ਦੀ ਹੋਂਦ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਤਾਂ ਪ੍ਰਭੂ ਫਤਿਹ ਕਿਸ ਉਤੇ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਦੇ ਹਨ?
ਹਾਕਮ ਸਿੰਘ
9th May 2016 9:09pm
Gravatar
sarabjit singh (kharar, India)
ਫਤਹਿ ਖਾਲਸਾ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਹੈ ,,ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਨਹੀ ਕਹਿ ਰਿਹਾ
16th June 2016 11:35pm
Gravatar
sarabjit singh (kharar, India)
ਫਤਹਿ ਖਾਲਸਾ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਹੈ... ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਨਹੀ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਜੀ
16th June 2016 11:39pm
Gravatar
sarabjit singh (khara, India)
ਆਹ ਰਹਿਤ ਮਰਿਆਦਾ ਦੇ ਨਾ ਹੇਠ ਸਿੱਖ ਕੋਮ ਇਕਠੀ ਹੋ ਰਹੀ ਸੀ ,ਪਰ ਕੌਮ ਘਾਤੀ ਲੋਕ ਨਹੀ ਚਾਹੁੰਦੇ ਕਿ ਇ ਸਿੱਖ ਇਕ ਹੋਣ,,,,ਪ੍ਰੋ ਦਰਸ਼ਨ ਸਿੰਘ ਨੇ ਵੇਖਿਆ ਕਿ ਧੂੰਦਾ ਤਾਂ ਮੇਰੇ ਤੋ ਅੱਗੇ ਨਿਕਲ ਗਿਆ ,,ਲਉ ਜੀ ਉਨਾਂ ਨੇ ਵੀ ਰਹਿਤ ਮਰਿਆਦਾ ਨੂੰ ਛਿਕੇ ਟੰਗ ਕੇ ਅੰਮਿ੍ਰਤ ਛਕਾ ਦਿਤਾ,,,ਪ੍ਰੋ ਸਾਹਿਬ ਦਸਣ ਏਦਾਂ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜੇ ਸਿੱਖਾਂ ਨੇ ਅੰਮਿ੍ਤ ਛਕਿਆ ਕੀ ਉਹ ਕੁਛ ਨਵਾਂ ਕਰ ਸਕਣੇਗੇ?
3rd May 2016 4:04am
Gravatar
ravinder singh (jammu, India)
parchalit rehat maryada ne sikh ikhathe kite es da koyi saboot nahi milda itihaas vich. Ha an is maryada ne sikhi vich so called dasm granth nu pakke pairi kar dita nitnem ate amritt sanchar aad vich shamil karke. baaki prof. ji d pahuch hamesha 'der aaye darust nahi' vaali hai.
3rd May 2016 7:37pm
Gravatar
Gurmit Singh Barsal (San jose, US)
ਇਹ ਭਲਾਂ ਕਾਹਦੀ ਏਕਤਾ,ਗੁਰੂ ਦੀਆਂ ਬਾਣੀਆਂ ਵਿੱਚ ਬਿਪਰੀ ਰਚਨਾਵਾਂ,ਨਾਨਕਸ਼ਾਹੀ ਕੈਲੰਡਰ ਵਿੱਚ ਬਿਪਰੀ ਕੈਲੰਡਰ ??
4th May 2016 8:27am
Gravatar
sarabjit singh (khara, India)
ਗੁਰਮੀਤ ਸਿੰਘ ਬਰਸਾਲ ਜੀ- ਜੇ ਦੁਸ਼ਮਨ ਦਾ ਕੋਇ ਹਥਿਆਰ ਸਾਨੂੰ ਲਭ ਪਏ ਤਾ ਕੀ ਅਸੀ ਇਸ ਨੂੰ ਏਸ ਲਇ ਇਸਤੇਮਾਲ ਨਹੀ ਕਰਾਗੇ ਕਿ ਇਹ ਦੁਸਮਨ ਦਾ ਹੈ,,ਏਹ ਰਹਿਤ ਮਰਿਆਦਾ ਦੁਸਮਨ ਨੇ ਸਾਡੇ ਵਿਹੜੇ ਇਚ ਸੁਟੀ ਹੈ ਪਰ ਜੇ ਏਹਦੇ ਨਾਲ ਸਾਰੇ ਸਹਿਮਤ ਹੋ ਜਾਣ ਤਾਂ ਕੀ ਮਾੜਾ
11th May 2016 3:50am
Gravatar
sarabjit singh (khara, India)
ਰਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜੰਮੂ ਜੀ ,,ਜਿਹਨੂੰ ਵੀ ਪਤਾ ਲਗ ਗਿਆ ਉਹ ਗੰਦੀ ਕਿਤਾਬ ਦਸਮ ਗ੍ਰੰਥ ਦੀ ਕੋਇ ਲਿਖਤ ਨਹੀ ਪੜਦਾ,,ਪਰ ਹਾਲੇ ਸਾਰਿਆ ਨਾਲ ਏਸ ਤਰਾਂ ਨਹੀ ਹੋਇਾ ,,ਏਸ ਲਇ ਜੇ ਰਹਿਤ ਮਰਿਆਦਾ ਏਕੇ ਦਾ ਸਬਬ ਬਣ ਸਕਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਏਸ ਤਰਾਂ ਕਰ ਲੈਣ ਵਿਚ ਕੋਇ ਹਰਜ ਨਹੀ 9888219306
11th May 2016 3:45am
Gravatar
ravinder singh (jammu, India)
veer g, eh maryada hi taan koor granth d rachnava nu 'Patshahi 10 v' likh k dasmesh d rachna hon da kalank laaundi hai. ki saade vaaste so called 'ekta' itni jaroori hai k oos layi saanu dasmesh g nu kalankit kardi maryada da sahara laina pave.ki 'shabad guru granth sahib' nu adhaar man k ekta nahi ho sakdi?
11th May 2016 7:31pm
Gravatar
sarabjit singh (khara, India)
ਆਹ ਹੁਣ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਕਿਹਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਏ ਕਿ ਰਹਿਤ ਮਰਿਆਦਾ ਖਰੜਾ ਏ,ਖਰੜਾ ਏ,,ਤੇ ਇੰਨੀ ਦੇਰ ਤੋਂ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਕੀ ਖਰੜਾ ਹੀ ਛਾਪਦੀ ਆ ਰਹੀ ਹੈ,,,ਹਰ ਵਿਦਵਾਨ ਕਿਲ੍ਹ-ਕਿਲ੍ਹ ਕੇ ਸਟੇਜਾ ਤੋਂ ਮੁੜਕੋ-ਮੁੜਕੀ ਹੋਇਆ ਰਹਿੰਦਾ,,,ਇਹ ਦੋਗਲਾ ਪਨ ਵਿਦਵਾਨਾ ਦਾ ਚੋਣਾ ਕਰਕੇ ਆ ਜਾਂ ਉਹ ਹੋਰ ਕੋਇ ਗਲ ਏ
3rd May 2016 3:50am
Gravatar
Gurdeep Singh (Ambala, India)
ਭਾਜੀ ਜੇ ਸਬ ਇਸ ਖਰੜੇ ਨੂੰ ਮੰਨ ਲੈਂਦੇ ਤੇ ਰੋਲਾ ਨਹੀ ਪੈਣਾ ਸੀ ਅਤੇ ਜਦ ਤੂੰਸੀ ਵਿਵਾਦਿਤ ਮਸਲੀਆਂ ਨੂੰ ਲਟਕਾਉਣ ਲਗ ਜਾਉ ਉਤੋਂ ਤੂੰਸੀ ਜੋ ਆਦਮੀ ਤੱਥ ਪੱਖੋ ਸਹੀ ਹੋਵੇ ਉਸ ਨੂੰ ਪੰਥ ਵਿੱਚੋ ਛੇਕ ਦੋੋਵੋ ਤੇ ਫਿਰ ਇਹ ਤੇ ਹੋਣਾ ਸੀ।
3rd May 2016 8:48pm
Gravatar
Gurmit Singh Barsal (San jose, US)
ਅੱਕਿਆ `ਵਾ ਜੱਟ ਸਲਫਾਸ ਖਾ ਗਿਆ ।
,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,
ਘੁੰਡੀਆਂ `ਚੋਂ ਵਾਰ ਵਾਰ ਦਾਣੇ ਛਾਣਕੇ ।
ਤੂੜੀ ਵਾਲੇ ਖੇਤ ਪੱਕੀ ਰਾਖੀ ਠਾਣਕੇ ।
ਦਾਣੇ ਲੈਕੇ ਜੱਟ ਜਦੋਂ ਮੰਡੀ ਆ ਗਿਆ ।
ਆੜਤੀਆ ਜਾਣੇ ਮਿਥ ਬੋਲੀ ਲਾ ਗਿਆ ।
ਆਫਤਾਂ `ਚ ਫਸਲ ਜੋ ਪਾਲੀ ਜੱਟ ਨੇ ।
ਪਿਛਲੇ ਹਿਸਾਬਾਂ `ਚ ਗਵਾਲੀ ਜੱਟ ਨੇ ।
ਲੋੜਾਂ ਵਾਲੀ ਪਰਚੀ ਜੋ ਘਰੋਂ ਆਈ ਸੀ ।
ਹਰ ਸਾਲ ਵਾਂਗੂ ਜਾਣਕੇ ਗਵਾਈ ਸੀ ।
ਭੁੱਖੇ ਢਿੱਡ ਤੁਰ ਮੁੜ ਪਿੰਡ ਆ ਗਿਆ ।
ਅੱਕਿਆ `ਵਾ ਜੱਟ ਸਲਫਾਸ ਖਾ ਗਿਆ ।।

ਬੈਂਕ ਵਾਲਾ ਕਰਜਾ ਨਾ ਮੋੜ ਸਕਿਆ ।
ਮੂਲ ਦਾ ਵਿਆਜ ਵੀ ਨਾ ਜੋੜ ਸਕਿਆ ।
ਠਾਣੇ ਵਾਲੇ ਕੀਤਾ ਰੱਜ ਕੇ ਜਲੀਲ ਸੀ ।
ਕਿਸੇ ਨੇੜੇ ਵਾਲੇ ਸੁਣੀ ਨਾ ਅਪੀਲ ਸੀ ।
ਕਿਡਨੀ ਨੂੰ ਵੇਚ ਵੱਡੀ ਧੀ ਵਿਆਹੀ ਸੀ ।
ਛੋਟੀ ਵੇਲੇ ਨੱਕੋ-ਨੱਕ ਕਰਜਾਈ ਸੀ ।
ਪੈਲੀ ਵੇਚ ਮੁੰਡਾ ਸੀ ਜਹਾਜ ਚਾੜਿਆ ।
ਧੋਖੇ `ਨਾ ਏਜੰਟਾਂ ਨੇ ਯੂਗਾਂਡਾ ਬਾੜਿਆ ।
ਉੱਤੋਂ ਹੋਰ ਪੈਸਿਆਂ ਦਾ ਫੋਨ ਆ ਗਿਆ ।
ਅੱਕਿਆ `ਵਾ ਜੱਟ ਸਲਫਾਸ ਖਾ ਗਿਆ ।।

ਗੀਤਕਾਰ ਏਹਨੂੰ ਫੁਕਰਾ ਦਿਖਾਉਂਦੇ ਨੇ ।
ਏਹਦੀ ਮਜਬੂਰੀ ਨਾ ਕਦੇ ਸੁਣਾਉਂਦੇ ਨੇ ।
ਉੱਤੋਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਬੱਸ ਵੋਟ ਚਾਹੁੰਦੀਆਂ ।
ਆਪਣੀ ਹੀ ਕੁਰਸੀ ਨੂੰ ਲੋਟ ਚਾਹੁੰਦੀਆਂ ।
ਨੀਤੀ ਨਾਲ ਘਰੇ ਇਹਦੇ ਨਸ਼ੇ ਵਾੜਤੇ ।
ਅਣਖ ਅਤੇ ਇਖਲਾਕ ਸੂਲੀ ਚ੍ਹਾੜਤੇ ।
ਉੰਝ ਤਾਂ ਇਹ ਅੰਨਦਾਤਾ ਅਖਵਾਉਂਦਾ ਹੈ ।
ਚੂੰਡ-ਚੂੰਡ ਏਹਨੂੰ ਸਾਰਾ ਦੇਸ਼ ਖਾਂਦਾ ਹੈ ।
ਦਿਖਾਵਿਆਂ `ਚ ਝੱਗਾ ਚੌੜ ਕਰਵਾ ਲਿਆ ।
ਅੱਕਿਆ `ਵਾ ਜੱਟ ਸਲਫਾਸ ਖਾ ਗਿਆ ।।
ਗੁਰਮੀਤ ਸਿੰਘ ਬਰਸਾਲ (ਕੈਲੈਫੋਰਨੀਆਂ)
1st May 2016 11:01am
Gravatar
Iqbal Singh Dhillon (Chandigarh, India)
ਸ. ਜਰਨੈਲ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਆਪ ਜੀ ਮੈਨੂੰ ਸੰਬੋਧਿਤ ਹੋਕੇ ਪਾਈ ਤਕਰੀਬਨ ਹਰ ਪੋਸਟ ਵਿਚ ਮੇਰੇ ‘ਪੜ੍ਹੇ-ਲਿਖੇ’ ਹੋਣ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹੋ। ਇਹ ਇਕ ਜਾਤੀ ਟਿੱਪਣੀ ਹੈ ਅਤੇ ਮੈਂ ਇਸ ਨੂੰ ਚੰਗਾ ਨਹੀਂ ਸਮਝਦਾ। ਸਨਿਮਰ ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਕਿ ਕਿਰਪਾ ਕਰਕੇ ਭਵਿਖ ਵਿਚ ਮੇਰੇ ਬਾਰੇ ਵਿਚ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਜਾਤੀ ਟਿੱਪਣੀ ਨਾ ਕਰਨੀ ਜੀ।
ਆਪ ਜੀ ਦੀ ਹੇਠਾਂ ਪਾਈ ਗਈ ਤਾਜ਼ਾ ਪੋਸਟ ਵਿਚ ਆਪ ਜੀ ਨੇ ਆਪਣੀਆਂ ਪਹਿਲੀਆਂ ਦਲੀਲਾਂ ਨੂੰ ਦੁਹਰਾਇਆ ਹੈ ਜਿਹਨਾਂ ਬਾਰੇ ਸਪਸ਼ਟੀਕਰਨ ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਤੁੱਛ ਬੁਧੀ ਅਨੁਸਾਰ ਦੇ ਚੁੱਕਾ ਹੋਇਆ ਹਾਂ। ਫਿਰ ਵੀ ਆਪ ਜੀ ਦੀ ਇਸ ਪੋਸਟ ਦੇ ਸਬੰਧ ਵਿਚ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹਾਂਗਾ ਕਿ ਭਾਸ਼ਾ ਵਿਚ ਬਦਲਾਵ ਆਉਣਾ ਭਾਸ਼ਾ ਦੇ ਮੁੱਢਲੇ ਨਿਯਮਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਇਕ ਹੈ ਅਤੇ ਭਾਸ਼ਾ ਦੇ ਮੁੱਢਲੇ ਨਿਯਮਾਂ ਦੇ ਵਿਸ਼ੇ ਤੇ ਮੇਰਾ ਇਕ ਲੇਖ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਿਤ ਵੀ ਹੋ ਚੁੱਕਾ ਹੋਇਆ ਹੈ ਜੋ ‘ਸਿਖਮਾਰਗ’ ਵੈਬਸਾਈਟ ਦੀ ‘ਲੇਖ ਲੜੀ ਚੌਥੀ’ ਵਿਚ ਉਪਲਭਦ ਹੈ। ਭਾਸ਼ਾ ਵਿਚ ਤਬਦੀਲੀ ਆਉਣ ਬਾਰੇ ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਪਹਿਲੀ ਪੋਸਟ ਵਿਚ ਲਿਖਿਆ ਹੈ: “ਕਈ ਵਾਰੀ ਕਿਸੇ ਭਾਸ਼ਾ ਦੇ ਅੰਦਰ ਵੀ ਕੋਈ ਤਬਦੀਲੀ ਆ ਸਕਦੀ ਹੈ ਪਰੰਤੂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਬਦੀਲੀ ਨੂੰ ਮਾਨਤਾ ਉਸ ਵੇਲੇ ਮਿਲਦੀ ਹੈ ਜਦੋਂ ਉਸ ਭਾਸ਼ਾ ਨੂੰ ਬੋਲਣ ਵਾਲਾ ਸਮੁੱਚਾ ਜਨ-ਸਮੂਹ ਉਸ ਤਬਦੀਲੀ ਨੂੰ ਅਪਣਾ ਚੁੱਕਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ”। ਕਿਸੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਭਾਸ਼ਾ ਦੇ ਕਿਸੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਸ਼ਬਦ ਦੇ ਅਰਥਾਂ ਵਿਚਲੇ ਬਦਲਾਵ ਨੂੰ ਮਾਨਤਾ ਮਿਲਣ ਲਈ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਕਿ ਉਸ ਭਾਸ਼ਾ ਨੂੰ ਬੋਲਣ ਵਾਲਾ ਸਮੁੱਚਾ ਜਨ-ਸਮੂਹ ਉਸ ਸ਼ਬਦ ਦੇ ਪਹਿਲੇ ਅਰਥਾਂ ਨੂੰ ਤਿਆਗ ਕੇ ਨਵੇਂ ਅਰਥਾਂ ਨੂੰ ਅਪਣਾਵੇ। ਹੁਣ ‘ਗੁਰਮੱਤ’ ਦੇ ਮੁੱਢਲੇ ਅਰਥ ਤਾਂ ਕਿਸੇ ਨੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਤਿਆਗੇ ਅਤੇ ਕੋਈ ਨਵੇਂ ਅਰਥ ਹੋਂਦ ਵਿਚ ਨਹੀਂ ਆਏ ਜੋ ਕਿਸੇ ਸ਼ਬਦ-ਕੋਸ਼ ਵਿਚ ਦਰਜ ਹੋਣ ਦੇ ਕਾਬਿਲ ਹੋਣ। ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਕਿ ‘ਗੁਰਮੱਤ’ ਸ਼ਬਦ ਦੇ ਅਰਥ ਬਦਲ ਗਏ ਹਨ। ਜੇਕਰ ਇਸ ਸ਼ਬਦ ਦੇ ਮੁੱਢਲੇ ਅਰਥਾਂ ਦੇ ਨਾਲ–ਨਾਲ ਕੋਈ ਨਵੇਂ ਅਰਥ ਹੋਂਦ ਵਿਚ ਆ ਵੀ ਗਏ ਹੁੰਦੇ ਅਤੇ ਸ਼ਬਦ-ਕੋਸ਼ਾਂ ਵਿਚ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਐਂਟਰੀ ਮਿਲਦੀ ਹੁੰਦੀ ਤਾਂ ਵੀ ਅਸੀਂ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਕਿ ਇਸ ਸ਼ਬਦ ਦੇ ਅਰਥ ਬਦਲ ਗਏ ਹਨ। ਅਸੀਂ ਕੇਵਲ ਇਤਨਾ ਹੀ ਕਹਾਂਗੇ ਕਿ ਇਸ ਸ਼ਬਦ ਦੇ ਅਰਥਾਂ ਦੀ ਦੂਸਰੀ ਵੰਨਗੀ ਹੋਂਦ ਵਿਚ ਆ ਗਈ ਹੈ (ਜਦੋਂ ਕਿ ਮੁੱਢਲੀ ਵੀ ਕਾਇਮ ਹੈ)। ਉਦਾਹਰਨ ਵਜੋਂ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਦੇ ਸ਼ਬਦ ‘bear’ ਦੇ ਘਟੋ-ਘਟ ਪੰਜ ਵੰਨਗੀਆਂ ਦੇ ਅਰਥ ਹਨ। ਇਸ ਦਾ ਭਾਵ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਿ ਇਸ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਸ਼ਬਦ ਦੇ ਅਰਥ ਬਦਲਦੇ ਆਏ ਹਨ, ਇਸ ਦਾ ਅਰਥ ਕੇਵਲ ਇਤਨਾ ਹੀ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਸ਼ਬਦ ਦੇ ਅਰਥਾਂ ਦੀਆਂ ਨਵੀਆਂ ਵੰਨਗੀਆਂ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦੀਆਂ ਆਈਆਂ ਹਨ। ਫਾਰਸੀ ਵਿੱਚੋਂ ਉਦਾਹਰਨ ਲੈਂਦਿਆਂ ਅਸੀਂ ਵੇਖਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ‘ਖਸਮ’ ਸ਼ਬਦ ਦਾ ਅਰਥ ‘ਮਾਲਿਕ’ ਵੀ ਹੈ ਅਤੇ ‘ਦੁਸ਼ਮਨ’ ਵੀ। ਇਹ ਵੀ ਅਰਥਾਂ ਦੇ ਬਦਲਾਵ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਨਹੀਂ, ਕੇਵਲ ਅਰਥਾਂ ਦੀ ਅਲੱਗ ਵੰਨਗੀ ਹੋਂਦ ਵਿਚ ਆਉਣ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਹੈ। ਉੱਧਰ ‘ਗੁਰਮੱਤ’ ਸ਼ਬਦ ਦੀ ਤਾਂ ਕੋਈ ਨਵੀਂ ਵੰਨਗੀ ਦੀ ਕਿਸੇ ਸ਼ਬਦ-ਕੋਸ਼ ਵਿਚ ਐਂਟਰੀ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦੀ। ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਕਿਵੇਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਇਸ ਸ਼ਬਦ ਦੇ ਅਰਥਾਂ ਵਿਚ ਬਦਲਾਵ ਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਹਾਂ, ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕੁਝ ਧਿਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਇਸ ਸ਼ਬਦ ਦੀ ਅਨੁਚਿਤ ਵਰਤੋਂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੋਵੇ। ਪਰੰਤੂ ਉਹ ਮਨੁੱਖੀ ਵਿਵਹਾਰ ਦਾ ਮਸਲਾ ਹੈ, ਭਾਸ਼ਾਵਿਗਿਆਨ ਦਾ ਨਹੀਂ। ਆਪ ਜੀ ਵੱਲੋਂ ਦਿੱਤੇ ‘ਭਾਈ, ‘ਗਿਆਨੀ’ ਅਤੇ ‘ਵਾਹਿ ਗੁਰੂ’ ਸ਼ਬਦਾਂ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਵੀ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਹੀ ਹੈ। (ਚਲਦਾ)
............ਇਕਬਾਲ ਸਿੰਘ ਢਿੱਲੋਂ, ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ।
30th April 2016 3:15am
Gravatar
Iqbal Singh Dhillon (Chandigarh, India)
(ਪਿਛਲੀ ਪੋਸਟ ਤੋਂ ਅੱਗੇ)
ਸ. ਜਰਨੈਲ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਜੋ ਉਦਾਹਰਨ ਆਪ ਜੀ ਨੇ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਸ਼ਬਦ ‘meat’ ਦੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਉਹ ਸਹੀ ਨਹੀਂ ਕਿਉਂਕਿ ਜੇਕਰ ਆਪ ਜੀ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਦੀ ਕੋਈ ਚੰਗੀ ਡਿਕਸ਼ਨਰੀ ਫੋਲੋਗੇ ਤਾਂ ਆਪ ਜੀ ਵੇਖੋਗੇ ਕਿ ਇਸ ਸ਼ਬਦ ਦੀ ਦੂਸਰੀ ਵੰਨਗੀ ਦੇ ਅਰਥ ਹਨ ‘food in general’ ਭਾਵ ‘ਹਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਖਾਣਾ’। ਆਪ ਜੀ ਦਾ ਇਹ ਕਹਿਣਾ ਸਹੀ ਨਹੀਂ ਕਿ ‘ਭਾਸਾ ਵਗਦਾ ਦਰਿਆ ਹੈ’। ਭਾਸ਼ਾ ਵਿਚ ਤਬਦੀਲੀਆਂ ਦਰਿਆ ਦੇ ਵਹਿਣ ਵਾਂਗ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀਆਂ। ਭਾਸ਼ਾ ਦੀਆਂ ਤਬਦੀਲੀਆਂ ਬਹੁਤ ਹੀ ਧੀਮੀ ਗਤੀ ਨਾਲ ਵਾਪਰਦੀਆਂ ਹਨ ਕਿਉਂਕਿ ਹਰੇਕ ਭਾਸ਼ਾ ਇਕ ਅਤੀ ਗੁੰਝਲਦਾਰ ਸਿਸਟਮ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਅੱਗੋਂ ਇਸ ਵਿਚ ਅਨੇਕਾਂ ਹੋਰ ਸਿਸਟਮ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਆਪ ਜੀ ਨੇ ਗੁਰਬਾਣੀ ਜੋ ਉਦਾਹਰਨ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਉਹ ਵੀ ਸਹੀ ਨਹੀਂ ਕਿਉਂਕਿ ਗੁਰਬਾਣੀ ਵਿਚ ਖਾਲਸ ਪੰਜਾਬੀ ਨਹੀਂ ਵਰਤੀ ਗਈ। ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੀ ਭਾਸ਼ਾ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਰਚਨਕਾਰਾਂ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਸਧੂਕੜੀ, ਬ੍ਰਜ, ਪੰਜਾਬੀ, ਫਾਰਸੀ, ਸੰਸਕ੍ਰਿਤ ਆਦਿਕ ਭਾਸ਼ਾਵਾਂ ਦਾ ਮਿਸ਼ਰਣ ਹੈ ਇਸ ਕਰਕੇ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੀਆਂ ਕੁਝ ਭਾਸ਼ਾਈ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ਤਾਈਆਂ ਹਨ ਜਿਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਈ ਵਿਦਵਾਨ ‘ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੀ ਵਿਆਕਰਨ’ ਦਾ ਨਾਮ ਦਿੰਦੇ ਹਨ। ਪਰਤੱਖ ਹੈ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ਤਾਈਆਂ ਦੇ ਮਦਿਨਜ਼ਰ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੀ ਸਮੁੱਚੀ ਭਾਸ਼ਾ ਅਤੇ ਅਜੋਕੀ ਖਾਲਸ ਪੰਜਾਬੀ ਵਿਚ ਫਰਕ ਹੋਣਾ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਪਰੰਤੂ ਇਹ ਮਸਲਾ ਨਿਵੇਕਲੇ ਤੌਰ ਤੇ ਪੰਜਾਬੀ ਭਾਸ਼ਾ ਦੇ ਬਦਲਾਵ ਦਾ ਮਸਲਾ ਨਹੀਂ ਬਣਦਾ।
ਜਿੱਥੋਂ ਤਕ ਸ਼ਬਦਾਂ ਦੀ ਅਨੁਚਿਤ ਵਰਤੋਂ ਦਾ ਸਬੰਧ ਹੈ ਇਸ ਦਾ ਸਬੰਧ ਤਾਂ ਸਿੱਖੀ ਨਾਲ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਮਹੁੱਖੀ ਵਿਵਹਾਰ ਦਾ ਮਸਲਾ ਹੈ ਪਰੰਤੂ ਭਾਸ਼ਾਈ ਵਰਤਾਰੇ ਦਾ ਸਿੱਧਾ ਸਬੰਧ ਕਿਸੇ ਮਜ਼ਹਬ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਭਾਸ਼ਾ ਕਿਸੇ ਜਨ-ਸਮੂਹ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜਿਸ ਵਿਚ ਕਈ ਫਿਰਕਿਆਂ ਦੇ ਲੋਕ ਸ਼ਾਮਲ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਪੰਜਾਬੀ ਕੇਵਲ ਕਿਸੇ ਇਕ ਫਿਰਕੇ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਭਾਸ਼ਾ ਨਹੀਂ। ਜੇਕਰ ਕਿਸੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਫਿਰਕੇ ਦੇ ਲੋਕ ਪੰਜਾਬੀ ਦੇ ਕਿਸੇ ਅੰਸ਼ ਦੀ ਅਨੁਚਿਤ ਵਰਤੋਂ ਕਰਦੇ ਹਨ ਤਾਂ ਇਹ ਉਸ ਫਿਰਕੇ ਦੀਆਂ ਪਰੰਪਰਾਵਾਂ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਮਸਲਾ ਹੈ ਨਾ ਕਿ ਭਾਸ਼ਾਵਿਗਿਆਨਕ ਮਸਲਾ। ਉਸ ਫਿਰਕੇ ਦੇ ਕੁਝ ਚੋਣਵੇਂ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ‘ਅਨੁਚਿਤ’ ਵਿਵਵਹਾਰ ਦਾ ਸੁਧਾਰ ਕਰਨਾ ਉਸ ਫਿਰਕੇ ਦਾ ਅੰਦਰੂਨੀ ਮਾਮਲਾ ਹੈ।
ਸ. ਜਰਨੈਲ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਮੈਂ ਜੋ ਪਹਿਲਾ ਸਵਾਲ ਆਪ ਜੀ ਅੱਗੇ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਸੀ ਉਸ ਰਾਹੀਂ ਮੈਂ ਜਾਣਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਸੀ ਕਿ ਆਪ ਜੀ ‘ਗੁਰਮੱਤ’ ਦੇ ਮੁੱਢਲੇ ਅਰਥ ਦਿੰਦੇ ਹੋ ਜਾਂ ਕਿ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਦੂਸਰੀ ਵੰਨਗੀ ਦੇ। ਜੋ ਆਪ ਜੀ ਨੇ ਗੁਰਦਵਾਰਿਆਂ ਵਿੱਚੋਂ ਪਰਚਾਰੀ ਜਾ ਰਹੀ ‘ਗੁਰਮੱਤ’ ਬਾਰੇ ਸਵਾਲ ਕੀਤਾ ਹੈ ਇਹ ਸਿਖ ਭਾਈਚਾਰੇ ਦਾ ਅੰਦਰੂਨੀ ਧਾਰਮਿਕ ਮਸਲਾ ਹੈ, ਪੰਜਾਬੀ ਦਾ ਭਾਸ਼ਾਵਿਗਿਆਨਕ ਮਸਲਾ ਨਹੀਂ। ਇਸ ਬਾਰੇ ਵੱਖਰੇ ਤੌਰ ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ।
,,,,,,,,,,,,,,,ਇਕਬਾਲ ਸਿੰਘ ਢਿੱਲੋਂ, ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ।
30th April 2016 3:21am
Gravatar
Jarnail Singh (sydney, Australia)
ਇਕਬਾਲ ਸਿੰਘ ਜੀ
ਤੁਹਾਡਾ ਇਹ ਕਹਿਣਾ ਗਲਤ ਹੈ ਕਿ ਭਾਈ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਸ਼ਬਦਾਂ ਦੇ ਨਵੇਂ ਅਰਥ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸ਼ਬਦ ਕੋਸ਼ ਵਿਚ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦੇ।ਇਹ ਨਵੇਂ ਅਰਥ ਤੁਸੀਂ ਸ ਤੇਜਾ ਸਿੰਘ ਦੇ ਪੰਜਾਬੀ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਕੋਸ਼ ਵਿੱਚ ਪੜ੍ਹ ਸਕਦੇ ਹੋ।

ਤੁਹਾਡਾ ਇਹ ਕਹਿਣਾ ਕਿ ਮੇਰੇ ਵਲੋਂ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਦੇ ਸ਼ਬਦ ਮੀਟ ਦੀ ਉਦਾਹਰਣ ਸਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਵੀ ਸਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ।ਦੁਵਾਰਾ ਗੌਰ ਕਰਕੇ ਵੇਖੋ ਜੋਹਨਸਨ ਨੇ ਮੀਟ ਨੂੰ Fodder ਦੇ ਅਰਥਾਂ ਵਿਚ ਵਰਤਿਆ ਜਾਂਦਾ ਦੱੱਸਿਆ ਹੈ ਨ ਕਿ Food ਜਿਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਸਮਝ ਰਹੇ ਹੋ।ਇਹਨਾਂ ਦੋਨਾਂ ਵਿਚ ਜ਼ਮੀਨ ਅਸਮਾਨ ਦਾ ਫਰਕ ਹੈ।

ਸ ਇਕਬਾਲ ਸਿੰਘ ਜੀ ਮੇਰੇ ਸਵਾਲ ਦਾ ਉਤਰ ਦੇਣ ਲਈ ਸ਼ੁਕਰੀਆ।ਦਰਅਸਲ ਗੁਰਮਤਿ ਬਨਾਮ ਤੱਤ ਗੁਰਮਤਿ ਮਸਲਾ ਭਾਸ਼ਾ ਵਿਗਿਆਨ ਦਾ ਮਸਲਾ ਹੈ ਹੀ ਨਹੀਂ।ਤੁਸੀ ਆਪਣੀ ਗੱਲ ਸਹੀ ਸਾਬਤ ਕਰਨ ਲਈ ਹੀ ਭਾਸ਼ਾ ਵਿਗਿਆਨ ਨੂੰ ਵਿੱਚ ਘਸੋੜਿਆ।ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਤਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਸਵਾਲ ਜਵਾਬ ਰਾਹੀਂ ਸਿਰਫ ਕੁਝ ਸਿੱਖਣ ਦੀ ਹੀ ਕੋਸ਼ਿਸ ਕੀਤੀ ਹੈ।ਇਹ ਮਸਲਾਾ ਗੁਰਮਤਿ ਸ਼ਬਦ ਦਾ ਨਹੀਂ ਬਲਕਿ ਗੁਰਮਤਿ ਸਿਧਾਂਤ ਦਾ ਹੈ।ਗੁਰਮਤਿ ਦੇ ਨਾਾਮ ਤੇ ਹੋ ਰਹੀ ਮਨਮਤ ਦਾਾ ਹੈ।ਕੋਈ ਵੀ ਤੀਸਰਾ ਆਦਮੀ ਸਿਖਾਂ ਦੇ ਵਿਵਹਾਰ ਨੂੰ ਦੇਖ ਕੇ ਇਹੀ ਪ੍ਰਭਾਵ ਲਏਗਾ ਕਿ ਸਿਖਾਂ ਦੀ ਇਹ “ਮਨਮਤ” ਹੀ ਗੁਰਮਤਿ ਹੈ।ਸਿਖਾਂ ਦਾ ਸਿਮਰਣ ਬੱਤੀਆਂ ਬੰਦ ਕਰ ਕੇ ਤੋਤਾ ਰਟਨੀ ਕਰਨਾ ਹੈ।ਮੈ ਤਾਂ ਸਿਰਫ ਇਹ ਸੋਚ ਕੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਤੱਤ ਗੁਰਮਤਿ ਕਹਿਣਾ ਸਹੀ ਲਗਦਾ ਹੈ।ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਮੈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਵਾਰ ਵਾਰ ਪੁਛ ਰਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਕੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਅਤੇ ਗੁਰਦਵਰਿਆਂ ਵਿਚਲੀ ਗੁਰਮਤਿ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਫਰਕ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਜਾਂ ਨਹੀਂ।ਪਰ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਦਾ ਉਤਰ ਦੇਣਾ ਵਾਜਬ ਨਹੀਂ ਸਮਝਿਆ ਕਿਉਂਕਿ ਸ਼ਾਇਦ ਤੁਸੀਂ ਭਾਸ਼ਾ ਵਿਗਿਆਨ ਦੇ ਪੈਂਤੜੈ ਤੇ ਹੀੇ ਟਿਕੇ ਰਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਸੀ।ਪਰ ਤੁਸੀਂ ਤੱਤ ਗੁਰਮੱਤ ਦੇ ਭਾਸ਼ਾ ਵਿਗਿਆਨ ਅਨੁਸਾਰ ਆਪ ਹੀ ਅਰਥ ਕਰਕੇ ਇਹ ਵੀ ਮੰਨਿਆ ਹੈ ਕਿ ਤੱਤ ਗੁਰਮੱਤ ਪਰਿਵਾਰ “ਸ਼ਬਦ ਜੁਟ ਤੱਤ ਗੁਰਮਤਿ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਵਿਚ ਕੋਈ ਗਲਤੀ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋਣਗੇ”।ਫਿਰ ਇਹ ਸਵਾਲ ਉਠਾਉਣ ਦੀ ਕੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਸੀ।

ਆਦਰ ਸਹਿਤ
ਜਰਨੈਲ਼ ਸਿੰਘ
1st May 2016 12:39am
Gravatar
Sukhwinderjit Singh (Truganina, Australia)
ਮੇਰਾ ਇੱਕ ਸਵਾਲ ਹੈ ਸਾਰੇ ਵੀਰਾਂ ਸਜਣਾ, ਅਤੇ ਵਿਦਵਾਨਾਂ ਲਈ (ਪੁਰੇਵਾਲ ਸਾਹਿਬ, ਇਕਬਾਲ ਸਿੰਘ ਢਿਲੋਂ ਜੀ , ਜੈਰਨੈਲ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਗ. ਸ. ਢਿਲੋਂ ਜੀ , ਬਾਗੀ ਜੀ , ਸਤਿਨਾਮ ਸਿੰਘ ਮੌਂਟਰੀਅਲ ਜੀ, ਤੇ ਬਾਕੀ ਸਾਰੇ ) ਲਈ , ਇਹ ਸਵਾਲ ਹੈ ਮਜੂਦਾ ਸਿੱਖ ਰਹਿਤ ਮਰਿਆਦਾ ਬਾਰੇ| ਮੈਂ ਸਿਰਫ ਕੁਝ ਦੇਰ ਤੋਂ ਹੀ ਸੁਣਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕੇ ਇਹ ਇੱਕ ਖਰੜਾ ਹੈ ਨਾ ਕੇ ਪ੍ਰਮਾਣਿਤ | ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਕੀ ਸਚਾਈ ਹੈ ? ਜੇ ਇਹ ਖਰੜਾ ਹੈ ਤਾਂ ਫਿਰ ਮੈਂ ਦਾਵੇ ਨਾਲ ਕਹਿ ਸਕਦਾ ਹਾਂ ਹੁਣ ਫਿਰ ਕਦੇ ਪੰਥ ਪ੍ਰਮਾਣਿਤ ਰਹਿਤ ਮਰਿਆਦਾ ਬੰਨਣ ਹੀ ਨਹੀ ਲੱਗੀ | ਹਾਂ ਬਾਕੀ ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਹਾਂ ਕੇ ਨਾਨਕ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਦੀ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਰਹਿਤ ਮਰਿਆਦਾ ਦਾ ਕਿੰਨਾ ਕੋ ਸਥਾਨ ਹੈ | ਪਰ ਫਿਰ ਵੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲਈ ਪੁਛ ਰਿਹਾ ਹਾਂ, ਇਸ ਲਈ ਕੋਈ ਵੀਰ ਅਗਰ ਮੈਨੂੰ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇ ਸਕੇ |
ਸੁਖਵਿੰਦਰਜੀਤ ਸਿੰਘ
30th April 2016 1:26am
Gravatar
Gurdeep Singh Baaghi (Ambala, India)
ਵੀਰ ਜੀ ਇਹ ਖਰੜਾ ਪੰਥ ਪ੍ਰਵਾਨਿਤ ਨਹੀ ਹੈ, ਇਸ ਨੂੰ ਕੋਈ ਡੇਰੇਦਾਰ ਨਹੀ ਮਨੰਦਾ। ਹਾਂ ਮੀਸ਼ਨਰੀ ਕਾਲੇੇਜ ਵਾਲੇ ਜਰੁਰ ਇਸ ਖਰੜੇ ਨੂੰ ਪੰਥ ਪ੍ਰਵਾਨ ਰਹਿਤ ਮਰਿਆਦਾ ਆਖਦੇ ਹਨ, ਜੋ ਕਿ ਗਲਤ ਹੈ।
30th April 2016 9:26am
Gravatar
Sarbjit Singh (Sacromento, US)
ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਰਹੁ-ਰੀਤ ਸਬ-ਕਮੇਟੀ ਵੱਲੋਂ ਰਹੁ-ਰੀਤ ਦੇ ਖਰੜੇ ਦੀ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ‘ਸਰਬ ਹਿੰਦ ਸਿੱਖ ਮਿਸ਼ਨ ਬੋਰਡ’ ਨੇ ਆਪਣੇ ਮਿਤੀ 1-8-36 ਰਾਹੀਂ ਅਤੇ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁ: ਪ੍ਰ: ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਆਪਣੇ ਮਤਾ ਨੰਬਰ 149, ਮਿਤੀ 12-10-36 ਦੁਆਰਾ ਦਿੱਤੀ ਅਤੇ ਮੁੜ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁ: ਪ੍ਰ: ਕਮੇਟੀ ਦੀ ‘ਧਾਰਮਿਕ ਸਲਾਹਕਾਰ ਕਮੇਟੀ’ ਨੇ ਆਪਣੀ ਇਕੱਤਰਤਾ ਮਿਤੀ 7-1-45 ਵਿਖੇ ਇਸ ਨੂੰ ਵਿਚਾਰ ਕੇ ਇਸ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਵਾਧੇ ਘਾਟੇ ਕਰਨ ਦੀ ਸਿਫ਼ਾਰਿਸ਼ ਕੀਤੀ।
‘ਧਾਰਮਿਕ ਸਲਾਹਕਾਰ ਕਮੇਟੀ’ ਦੀ ਸਿਫ਼ਾਰਿਸ਼ ਅਨੁਸਾਰ ਇਸ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ ਘਾਟਾ ਕਰਨ ਦੀ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁ: ਪ੍ਰ: ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਨੇ ਆਪਣੀ ਇਕੱਤਰਤਾ ਮਿਤੀ 3-2-45 ਦੇ ਮਤਾ ਨੰਬਰ 97 ਰਾਹੀਂ ਦਿੱਤੀ। (ਸਿੱਖ ਰਹਿਤ ਮਰਯਾਦਾ ਪੰਨਾ 1)
1st May 2016 9:18am
Page 29 of 46

Add Comment

* Required information
(never displayed)
 
Bold Italic Underline Strike Superscript Subscript Code PHP Quote Line Bullet Numeric Link Email Image Video
 
Smile Laugh Cool Shocked
 
5000
Type the numbers for four hundred seventy-two.
 
Enter answer:
 
Remember my form inputs on this computer.
 
 
Powered by Commentics

.