.
ਤੁਹਾਡਾ ਆਪਣਾ ਪੰਨਾ

This is your own page

ਸਭਿਅਕ ਭਾਸ਼ਾ ਅਤੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਦਾਇਰੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦੇ ਹੋਏ ਜਾਣਕਾਰੀ ਸਾਂਝੀ ਕਰੋ। ਨਿੱਜੀ/ਜਾਤੀ ਟਿੱਪਣੀਆਂ ਕਰਨ ਤੋਂ ਗੁਰੇਜ਼ ਕਰੋ ਇਹਨਾ ਹੱਦਾਂ ਨੂੰ ਪਾਰ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਤੇ ਬੈਨ/ਰੋਕ/ਬਲੌਕ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਕਾਰਵਾਈ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਜੇ ਕਰ ਆਪਣੀ ਲਿਖਤ ਨੂੰ ਯੂਨੀਕੋਡ ਵਿੱਚ ਤਬਦੀਲ ਕਰਨਾ ਹੈ ਤਾਂ ਹੇਠ ਲਿਖੇ ਲਿੰਕ ਤੇ ਜਾਓ। ਸਹਿਯੋਗ ਲਈ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ-ਸੰਪਾਦਕ)

Comments (899)

Topic: Tuhada Apna
Sort
First < 1 2 3 4 > Last
Facebookdel.icio.usStumbleUponDiggGoogle+TwitterLinkedIn
Gravatar
NARENDRA PAL SINGH SALUJA (raipur c g, India)
ਹਰਿ ਔਰ ਹਰਿ ਹਰਿ
ਹਰਿ ਸਬਦ ਵਿਆਪਕ ਤੇ ਵਯਕਤੀਗਤ ਹੈ।
ਹਰਿ ਸਬਦ ਕਾ ਅਰਥ ਹਰ ਵਯਕਤੀ ਦਾ ਅਪਨਾ ਅਪਨਾ ਅਲਗ ਅਲਗ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਵਿਚ ਦਰਜ ਵਹ ਸਾਰੇ ਸਬਦ ਹਨ ਜਿਸਦੇ ਆਖਰੀ ਅਖਰ ਨੂ ਔਕੜ ਦੀ ਮਾਤ੍ਰਾ ਲਗੀ ਹੈ ਹਰ ਅਲਗ ਅਲਗ ਕੋ ਏਕ ਸਾਥ ਮਿਲਾਨੇ ਕੇ ਬਾਦ ਭੀ ਉਸੇ ਹਰਿ ਹੀ ਕਹਤੇ ਹੈ। ਜਿਸਮੇ ਸੇ ਸਬਦੁ ਪ੍ਰਮੁਖ ਹੈ ਹਰ ਵਯਕਤੀ ਕੇ ਅਪਨੇ ਅਪਨੇ ਅਲਗ ਅਲਗ ਏਕ ਸਬਦ ( ਏਕੁ ਸਬਦੁ ) ਕੋ ਹਰਿ ਕਹਤੇ ਹੈ । ਹਰ ਵਯਕਤੀ ਕਾ ਅਪਨਾ ਅਪਨਾ ਅਲਗ ਅਲਗ ਏਕ ਸਬਦ ( ਏਕੁ ਸਬਦੁ ) ਹੀ ਹਰਿ ਹੈ[ ਦੁਸਰਾ ਹਰ ਵਯਕਤੀ ਅਪਨੇ ਆਪ ਮੇ ਹਰਿ ਹੈ । ਏਕੁ ਸਬਦੁ ਪਹਲਾ ਹਰਿ ਹੈ ਦੁਸਰਾ ਹਰਿ ਹਰ ਵਯਕਤੀ ਖੁਦ ਹੈ । ਇਸੇ ਹੀ ਖੁਦਾਇ ਕਹਤੇ ਹੈ ਹਰਿ ਔਰ ਹਰਿ ਕੇ ਮੇਲ ਕੋ ਹਰਿ ਹਰਿ ਕਹਤੇ ਹੈ ਹਰ ਅਲਗ ਦਾ ਹਰ ਅਲਗ ਦੇ ਨਾਲ ਮੇਲ (combination) ਖੁਦ ਦਾ ਖੁਦ ਦੇ ਨਾਲ ਮੇਲ ਖੁਦਾ

1 ਏਕੁ ਸਬਦੁ ਹੀ ਹਰਿ ਹੈ ਇਸਕੀ ਪੁਸਟੀ ਨੀਚੇ ਲਿਖੀ ਪੰਕਤਿਆਂ ਕਰ ਰਹਿਆਂ ਹਨ
ਹਰਿ ਆਪੇ ਸਬਦੁ ਸੁਰਤਿ ਧੁਨਿ ਆਪੇ ॥ {ਪੰਨਾ 165}
ਸਬਦਿ ਮਿਲਹਿ ਤਾ ਹਰਿ ਮਿਲੈ ਸੇਵਾ ਪਵੈ ਸਭ ਥਾਇ ॥ {ਪੰਨਾ 27}
ਗੁਰਮੁਖਿ ਸਬਦੁ ਪਛਾਣੀਐ ਹਰਿ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਨਾਮਿ ਸਮਾਇ ॥ {ਪੰਨਾ 29}
ਗੁਰਮਤੀ ਘਟਿ ਚਾਨਣਾ ਸਬਦਿ ਮਿਲੈ ਹਰਿ ਨਾਉ ॥੨॥{ਪੰਨਾ 30}
ਗੁਰ ਕਾ ਸਬਦੁ ਅੰਤਰਿ ਵਸੈ ਤਾ ਹਰਿ ਵਿਸਰਿ ਨ ਜਾਈ ॥੧॥ ਰਹਾਉ ॥ {ਪੰਨਾ 31}
ਹਰਿ ਜੀਉ ਸਾਚਾ ਸਾਚੀ ਬਾਣੀ ਸਬਦਿ ਮਿਲਾਵਾ ਹੋਈ ॥੧॥ {ਪੰਨਾ 32}
ਗੁਰ ਕੈ ਸਬਦਿ ਜੀਵਤੁ ਮਰੈ ਹਰਿ ਨਾਮੁ ਵਸੈ ਮਨਿ ਆਇ ॥੧॥ {ਪੰਨਾ 33}
ਗੁਰ ਸਬਦੀ ਹਰਿ ਪਾਈਐ ਬਿਨੁ ਸਬਦੈ ਭਰਮਿ ਭੁਲਾਇ ॥੧॥ {ਪੰਨਾ 36}
ਗੁਰਮੁਖਿ ਸਬਦੁ ਕਮਾਈਐ ਹਰਿ ਵਸੈ ਮਨਿ ਆਇ ॥ {ਪੰਨਾ 67-68}
2 ਜਿਨ ਸਬਦਿ ਗੁਰੂ ਸੁਣਿ ਮੰਨਿਆ ਤਿਨ ਮਨਿ ਧਿਆਇਆ ਹਰਿ ਸੋਇ ॥ {ਪੰਨਾ 27-28}
ਗੁਰਮਤੀ ਹਰਿ ਪਾਈਐ ਜੋਤੀ ਜੋਤਿ ਮਿਲਾਇ ॥{ਪੰਨਾ 36}
ਹਮ ਮੂਰਖ ਮੁਗਧ ਸਰਣਾਗਤੀ ਕਰਿ ਕਿਰਪਾ ਮੇਲੇ ਹਰਿ ਸੋਇ ॥੧॥ ਰਹਾਉ ॥ {ਪੰਨਾ 39-
ਗੁਰ ਕੈ ਭਾਣੈ ਜੇ ਚਲਹਿ ਤਾ ਅਨਦਿਨੁ ਰਾਚਹਿ ਹਰਿ ਨਾਇ ॥੧॥ ਰਹਾਉ ॥{ਪੰਨਾ 66}

3 ਹਰਿ ਆਪੇ ਠਾਕੁਰੁ ਹਰਿ ਆਪੇ ਸੇਵਕੁ ਜੀ ਕਿਆ ਨਾਨਕ ਜੰਤ ਵਿਚਾਰਾ ॥੧॥ {ਪੰਨਾ 10} ਮਤਲਬ ਆਪੇ ਗੁਰੁ ਚੇਲਾ ਹੈ
4 ਸਾਖਾ ਤੀਨਿ ਨਿਵਾਰੀਆ ਏਕ ਸਬਦਿ ਲਿਵ ਲਾਇ ॥ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਫਲੁ ਹਰਿ ਏਕੁ ਹੈ ਆਪੇ ਦੇਇ ਖਵਾਇ ॥੩॥ {ਪੰਨਾ 66}
ਗੁਰ ਪਰਸਾਦੀ ਬੁਝਿਆ ਜਾ ਵੇਖਾ ਹਰਿ ਇਕੁ ਹੈ ਹਰਿ ਬਿਨੁ ਅਵਰੁ ਨ ਕੋਈ ॥
5 ਆਪੇ ਸਤਿਗੁਰੁ ਆਪਿ ਹਰਿ ਆਪੇ ਮੇਲਿ ਮਿਲਾਇ ॥ {ਪੰਨਾ 41} ਹਰਿ ਹੀ ਸਤਿਗੁਰੁ ਹੈ ।
6 ਦੁਖੁ ਪਰਹਰਿ ਸੁਖੁ ਘਰਿ ਲੈ ਜਾਇ ॥ ਮਤਲਬ ਅਲਗ
7 ਸਚੀ ਬਾਣੀ ਹਰਿ ਪਾਈਐ ਹਰਿ ਸਿਉ ਰਹੈ ਸਮਾਇ ॥੧॥ ਰਹਾਉ ॥॥ {ਪੰਨਾ 36} ਹਰਿ ਹਰਿ । ਪਹਲਾ ਹਰਿ ਏਕੁ ਸਬਦੁ ਕੇ ਲਿਯੇ ਦੁਸਰਾ ਹਰਿ ਅਲਗ ਵਯਕਤੀ ਕੇ ਲਿਯੇ ।
8 ਹਰਿ ਆਪੇ ਮਾਤਾ ਆਪੇ ਪਿਤਾ ਜਿਨਿ ਜੀਉ ਉਪਾਇ ਜਗਤੁ ਦਿਖਾਇਆ ॥ {ਪੰਨਾ 921}
9 ਜੋਤਿ ਰੂਪਿ ਹਰਿ ਆਪਿ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕੁ ਕਹਾਯਉ ॥ ਤਾ ਤੇ ਅੰਗਦੁ ਭਯਉ ਤਤ ਸਿਉ ਤਤੁ ਮਿਲਾਯਉ ॥ {ਪੰਨਾ 1408}

10 ਰਾਗ ਨਾਦ ਛੋਡਿ ਹਰਿ ਸੇਵੀਐ ਤਾ ਦਰਗਹ ਪਾਈਐ ਮਾਨੁ ॥
1 ਹਰ ਕਿਸੀ ਕਾ ਅਪਨਾ ਅਪਨਾ ਅਲਗ ਅਲਗ ਏਕ ਸਬਦ (ਸਬਦੁ) ਹੀ ਹਰਿ ਹੈ ਜੋ ਕਿ ਵਿਆਪਕ ਤੇ ਵਯਕਤੀਗਤ ਹੈ
2 ਜੋ ਕਿ ਗੁਰ ਕੇ ਦੁਆਰਾ ਬਤਾਯਾ ਜਾਤਾ ਹੈ ਵਹੀ ਹਰਿ ਹੈ । ਗੁਰਮਤੀ ਹਰਿ ਪਾਈਐ ਜੋਤੀ ਜੋਤਿ ਮਿਲਾਇ ॥{ਪੰਨਾ 36}
3 ਹਰਿ ਸਬਦ ਆਪੇ ਗੁਰੁ ਚੇਲਾ ਹੈ।
4 ਹਰਿ ਏਕ ਨਹੀ ਇਕੁ ਔਰ ਏਕੁ ਹੈ ਮਤਲਬ ਵਿਆਪਕ ਤੇ ਵਯਕਤੀਗਤ ਹੈ।
5 ਹਰਿ ਹੀ ਸਤਿਗੁਰੁ ਹੈ।
6 ਹਰਿ ਕਾ ਮਤਲਬ ਅਲਗ ਹੋਤਾ ਹੈ
7 ਹਰ ਕਿਸੀ ਕਾ ਅਪਨਾ ਅਪਨਾ ਅਲਗ ਅਲਗ ਕੁਛ ਭੀ ਕੋ ਹਰਿ ਹਰਿ ਹੀ ਕਹਤੇ ਹੈ ।
ਪਹਲਾ ਹਰਿ ਹਰ ਅਲਗ ਅਲਗ ਵਯਕਤੀ ਕੇ ਲਿਯੇ ਹੈ ਦੁਸਰਾ ਹਰਿ ਕੁਛ ਭੀ ਹੋ ਸਕਤਾ ਹੈ ਜਿਸਮੇ ਸਬਦੁ ਪ੍ਰਮੁਖ ਹੈ
ਹਰ ਅਲਗ ਦਾ ਹਰ ਅਲਗ ਦੇ ਨਾਲ ਮੇਲ ਹੈ। ਹਰਿ ਹਰਿ ਨਾਮੁ । ਹਰਿ ਹਰਿ ਯਮਕ ਅਲੰਕਾਰ ਹੈ

8 ਹਰਿ ਮਾਤਾ ਕੋ ਕਹਤੇ ਹੈ ਪਿਤਾ ਕੋ ਭੀ ਹਰਿ ਹੀ ਕਹਤੇ ਹੈ ਇਸਤਰੀ ਲਿੰਗ ਭੀ ਹੈ ਪੁਲਿੰਗ ਭੀ ਹੈ
9 ਹਰਿ ਹੀ ਮਾਤਾ ਹੈ ਹਰਿ ਹੀ ਪਿਤਾ ਹੈ। ਹਰਿ ਆਪੇ ਮਾਤਾ ਆਪੇ ਪਿਤਾ ਜਿਨਿ ਜੀਉ ਉਪਾਇ ਜਗਤੁ ਦਿਖਾਇਆ ॥ {ਪੰਨਾ 921}
10 ਹਰਿ ਮਿਲੈ ਹਰਿ ਵਸੈ ਹਰਿ ਪਾਈਐ ਹਰਿ ਸਿਉ ਰਹੈ ਹਰਿ ਨਾਮੁ ਵਸੈ ਹਰਿ ਸੇਵੀਐ ॥ਐ ਸਾਰੀ ਕ੍ਰਿਆਯੇ ਬਹੁ ਵਚਨ ਦੀ ਹੈ । ਇਸਲਿਯੇ ਹਰਿ ਸਬਦ ਬਹੁ ਵਚਨ ਹੈ ।
11 ਜੋਤਿ ਰੂਪਿ ਹਰਿ ਆਪਿ ਹੀ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕੁ ਹੈ
ਨਾਨਕੁ ਸਬਦ ਵਿਆਪਕ ਤੇ ਵਯਕਤੀਗਤ ਹੈ । ਜਿਸਕਾ ਅਰਥ ਹੈ ਜਿਸਮੇ ਹਉਮੈ ਨਹੀਂ ਹੈ
ਹਰਿ ਸਬਦ ਭੀ ਵਿਆਪਕ ਤੇ ਵਯਕਤੀਗਤ ਹੈ ।
ਹਰਿ ਭੀ ਨਾਨਕੁ ਹੈ ।
ਹਰਿ ਔਰ ਨਾਨਕੁ ਕਾ ਮੇਲ ( combination ) ਹੈ ।
ਹਰ ਕਿਸੀ ਨੇ ਅਪਨੀ ਅਪਨੀ ਹਉਮੈ ਕੋ ਛੋੜਨਾ ਹੈ ।
ਹਰਿ ਹਰਿ ਹੈ ।

ਪੰਨਾ 849, ਸਤਰ 6
ਰਾਗ ਨਾਦ ਛੋਡਿ ਹਰਿ ਸੇਵੀਐ ਤਾ ਦਰਗਹ ਪਾਈਐ ਮਾਨੁ ॥
ਪੰਨਾ 1003, ਸਤਰ 5
ਗੀਤ ਨਾਦ ਮੁਖਿ ਰਾਗ ਅਲਾਪੇ ਮਨਿ ਨਹੀ ਹਰਿ ਹਰਿ ਗਾਵਾ ॥
ਪੰਨਾ 909, ਸਤਰ 2
ਗ੍ਰਿਹ ਸਰੀਰ ਮਹਿ ਹਰਿ ਹਰਿ ਨਾਮੁ ਗੁਰ ਪਰਸਾਦੀ ਅਪਣਾ ਹਰਿ ਪ੍ਰਭੁ ਲਹਹਿ ॥੮॥
ਹਰਿ ਧਿਆਵਹਿ ਹਰਿ ਧਿਆਵਹਿ ਤੁਧੁ ਜੀ ਸੇ ਜਨ ਜੁਗ ਮਹਿ ਸੁਖਵਾਸੀ ॥ {ਪੰਨਾ 11}
ਗੁਰ ਕੈ ਸਬਦਿ ਵੀਚਾਰਿ ਅਨਦਿਨੁ ਹਰਿ ਜਪੁ ਜਾਪਣਾ ॥{ਪੰਨਾ 516}
ਜਪੁ ਤਪੁ ਸੰਜਮੁ ਹੋਰੁ ਕੋਈ ਨਾਹੀ ॥ ਜਬ ਲਗੁ ਗੁਰ ਕਾ ਸਬਦੁ ਨ ਕਮਾਹੀ ॥ {ਪੰਨਾ 1060}
ਗਉੜੀ ਪੂਰਬੀ ਮਹਲਾ ੪ ॥ ਹਰਿ ਹਰਿ ਅਰਥਿ ਸਰੀਰੁ ਹਮ ਬੇਚਿਆ ਪੂਰੇ ਗੁਰ ਕੈ ਆਗੇ ॥ {ਪੰਨਾ 172}
ਹਰਿ ਸਬਦ ਦਾ ਪਦ ਪਰਿਚਯ
ਜਾਤਿ ਵਾਚਕ ਸਂਗਯਾ ਬਹੁ ਵਚਨ ਇਸਤਰੀ ਲਿੰਗ ਭੀ ਪੁਲਿੰਗ ਭੀ ਕਾਰਕ ਕਰਤਾ ਕਰਮ ਸੰਬਧ
29th January 2018 8:35am
Gravatar
Makhan Singh Purewal (Quesnel, Canada)

‘ਸਿੱਖ ਮਾਰਗ’ ਦੇ ਪਾਠਕਾਂ/ਲੇਖਕਾਂ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲਈ

1-ਕੁੱਝ ਤਕਨੀਕੀ ਕਾਰਨਾ ਕਰਕੇ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਕੁੱਝ ਦਿਨਾ ਵਿੱਚ ‘ਸਿੱਖ ਮਾਰਗ’ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਨ ਵਿੱਚ ਕੁੱਝ ਦਿੱਕਤ ਆ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਤੁਹਾਡਾ ਆਪਣਾ ਪੰਨਾ ਵੀ ਕੁੱਝ ਸਮੇ ਲਈ ਬੰਦ ਰਹੇਗਾ।
2- ਮਿਲੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਅਨੁਸਾਰ ਸ: ਗੁਰਮੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਅਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਵਾਲੇ ਅਕਾਲ ਚਲਾਣਾ ਕਰ ਗਏ ਹਨ। ਉਹ ਪਿਛਲੇ ਕੁੱਝ ਸਮੇ ਤੋਂ ਬਿਮਾਰ ਚਲੇ ਆ ਰਹੇ ਸਨ। ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਪਿਛਲੇ ਕੁੱਝ ਸਮੇ ਤੋਂ ਉਹਨਾ ਦੀਆਂ ਲਿਖਤਾਂ, ਕੁਮਿੰਟਸ ਅਤੇ ਈ-ਮੇਲ ਪੜ੍ਹਨ ਲਈ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਰਹੇ ਸਨ। ਗੁਰਮਤਿ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਉਹਨਾ ਦੀ ਸਮਝ ਵਿੱਚ ਆ ਗਈ ਸੀ ਉਸ ਬਾਰੇ ਉਹ ਬੇ-ਖੌਫ ਹੋ ਕੇ ਲਿਖਦੇ ਰਹੇ ਹਨ। ਉਹ ਭਾਵੇਂ ਅਖੌਤੀ ਦਸਮ ਗ੍ਰੰਥ ਅਤੇ ਜਾਂ ਫਿਰ ਅਕਾਲ ਤਖ਼ਤ। ਇਹਨਾ ਬਾਰੇ ਉਹਨਾ ਨੇ ਆਪਣਾ ਪੂਰਾ ਯੋਗਦਾਨ ਪਾਇਆ ਹੈ। ਉਹਨਾ ਦੇ ਕਾਫੀ ਸਾਰੇ ਲੇਖ ‘ਸਿੱਖ ਮਾਰਗ’ ਤੇ ਪੜ੍ਹੇ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਕੁੱਝ ਕੁ ਮੁੱਦਿਆ ਬਾਰੇ ਉਹਨਾ ਦੇ ਬਾਕੀ ਹੋਰ ਲੇਖਕਾਂ ਨਾਲ ਕੁੱਝ ਮੱਤਭੇਦ ਜਰੂਰ ਸਨ ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਨਾਨਕ ਸ਼ਾਹੀ ਕੈਲੰਡਰ ਬਾਰੇ। ਪਰ ਉਹਨਾ ਨੇ ਕਾਫੀ ਸਿਆਣੀ ਉਮਰ ਹੋਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਪੰਜਾਬੀ ਅਤੇ ਅੰਗ੍ਰੇਜ਼ੀ ਵਿੱਚ ਲਿਖ ਕੇ ਆਪਣਾ ਕਾਫੀ ਯੋਗਦਾਨ ਪਾਇਆ ਹੈ। ‘ਸਿੱਖ ਮਾਰਗ’ ਤੇ ਲਿਖਣ ਵਾਲਾ ਇੱਕ ਹੋਰ ਲੇਖਕ ਵਿਛੜ ਗਿਆ ਹੈ।

28th January 2018 5:24pm
Gravatar
Sarbjit Singh (sacramrnto, US)
ਗੱਲ ਪਿਛਲੀ ਸਦੀ ਦੀ ਹੈ। ਜਦੋ ਹਰਦੇਵ ਸਿੰਘ ਸ਼ੇਰਗਿੱਲ ਨੇ ਇਕ ਪੱਤਰ "ਸਿੱਖ ਦੀ ਤਲਾਸ਼" ਲਿਖਿਆ ਸੀ। ਅਸੀ ਉਹ ਪੱਤਰ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਉਸ ਨੁੂੰ ਮਿਲਣ ਗਏ ਸੀ। ਉਸ ਮਿਲਣੀ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਸ.ਗੁਰਮੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦਾ ਨਾਮ ਸੁਣਿਆ ਸੀ। ਉਸ ਤੋਂ ਪਿਛੋ "ਸਿਖ ਮਾਰਗ" ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆ ਲਿਖਤਾਂ ਪੜੀਆਂ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਵਿਚਾਰ ਚਰਚਾ ਕੀਤੀ, ਫੂਨ ਅਤੇ ਈ ਮੇਲ ਰਾਹੀ ਸੰਪਰਕ ਵਿੱਚ ਰਹੇ। ਜਿਵੇ ਕੇ ਸ. ਮੱਖਣ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨੇ ਲਿਖਿਆ ਹੈ ਕਿ ਕੈਲੰਡਰ ਬਾਰੇ ਮੱਤ ਭੇਦ ਵੀ ਰਹੇ। ਪਰ ਕਦੇ ਵੀ ਮਨਭੇਦ ਨਹੀ ਪੈਦਾ ਹੋਇਆ। ਜਦੋਂ ਕਦੇ ਵੀ ਕੋਈ ਸਵਾਲ, ਜਾਣਕਾਰੀ ਜਾ ਕਿਸੇ ਦਸਤਾਵੇਜ ਲਈ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਤਾਂ 24 ਘੰਟਿਆ ਦੇ ਅੰਦਰ-ਅੰਦਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਤੋਂ ਸਹਿਯੋਗ ਮਿਲਿਆ। ਸਿੱਖ ਮਾਰਗ ਦੇ ਮੁਢਲੇ ਮੈਬਰਾ `ਚ ਇਕ ਸੱਜਣ ਦਾ ਤੁਰ ਜਾਣਾ ਦਾ ਅਫਸੋਸ ਹੈ। ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਉਨ੍ਹਾ ਦੇ ਪ੍ਰਵਾਰ ਨੂੰ ਭਾਣਾ ਮੰਨਣ ਦਾ ਬਲ ਬਖਸ਼ੇ।
28th January 2018 7:45pm
Gravatar
Eng Darshan Singh Khalsa (Sydney, Australia)
** ਵੀਰ ਗੁਰਮੀਤ ਸਿੰਘ ਅਸਟਰੇਲੀਆ, 26 ਜਨਵਰੀ 2018 ਇਸ ਫਾਨੀ ਜਗਤ ਨੂੰ ਅਲਵਿਦਾ ਕਹਿ ਗਏ। ਵੀਰ ਗੁਰਮੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਮੈਨੂੰ 1996 ਵਿਚ ਸਿਡਨੀ (ਅਸਟਰੇਲੀਆ) ਵਿਚ ਮਿਲੇ ਸਨ। ਗੁਰਮੱਤ ਬਾਰੇ ਸਾਡੇ ਵਿਚਾਰਾਂ ਵਿਚ ਇਕਸਾਰਤਾ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਬਹੁਤ ਨਜ਼ਦੀਕੀਆਂ ਬਣ ਗਈਆਂ ਸਨ। ਆਪਣੀ ਗੁਰਮੱਤ ਅਨੁਸਾਰੀ ਵਿਚਾਰਾਂ ਨੂੰ ਬੜੀ ਬੇਬਾਕੀ ਨਾਲ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਸਨ। ਸੰਨ 1999 ਦੀ ਯਾਦ ਹੈ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਪਾਰਕਲੀ ਦੀ ਨਵੀਂ ਬਿੰਲਡਿੰਗ ਬਣੀ ਤਾਂ ਪ੍ਰਬੰਧਕਾਂ ਵਿਚੋਂ ਕਿਸੇ ਵੀਰ ਨੇ ਇੰਡੀਆ ਤੋਂ 10ਵੇਂ ਗੁਰੁ ਦੀਆਂ ਵੱਡੀਆਂ ਵੱਡੀਆਂ ਤਿੰਨ ਚਾਰ ਫੋਟੋਆਂ ਲਿਆਂਦੀਆਂ, ਜੋ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਅੰਦਰ ਸਾਹਮਣੇ ਦੀਵਾਰ ਤੇ ਲਗਾ ਦਿੱਤੀਆਂ ਗਈਆਂ।
** ਜਦ ਵੀਰ ਗੁਰਮੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨੇ ਵੇਖਿਆ ਤਾਂ ਉਸੇ ਵਕਤ ਇਹਨਾਂ ਤਸਵੀਰਾਂ ਨੂੰ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਅੰਦਰ ਦੀਵਾਰਾਂ ਉਪਰ ਲਾਉਣ ਦਾ ਇਤਰਾਜ਼ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਮੈਨੇਜਰ ਸਾਹਿਬ ਕੋਲ ਕੀਤਾ।ਕਾਫੀ ਤਲਖ਼ਬਾਜ਼ੀ ਹੋਈ। ਆਖਿਰ ਪ੍ਰਬੰਧਕਾਂ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਤਸਵੀਰਾਂ ਨੂੰ ਉਤਾਰਨਾ ਹੀ ਪਿਆ।
** ਵੀਰ ਜੀ ਦਾ ਮੰਨਣਾ ਸੀ, ਸਿੱਖ ਸਮਾਜ ਦੇ ਗੁਰਮੱਤ ਗਿਆਨ ਪ੍ਰਤੀ ਅਵੇਸਲੇਪਣ ਦਾ ਮੁੱਖ ਕਾਰਨ ਅਗਿਆਨਤਾ ਅਤੇ ਗੁਰਬਾਣੀ ਪੜ੍ਹਨ/ਸੁਨਣ ਸਿੱਖਣ ਪ੍ਰਤੀ ਉਦਾਸੀਨਤਾ ਹੈ। ਸਿੱਖ ਸਮਾਜ ਵਿਚ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਜਮਾਤਾਂ ਦਾ ਦਬਦਬਾ ਹੈ, ਇਸੇ ਲਈ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਜਮਾਤਾਂ ਨੇ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਧਾਰਮਿੱਕ ਅਸਥਾਨਾਂ ਉਪਰ ਕਬਜ਼ਾ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਇਸੇ ਲਈ ਕਿਸੇ ਸਿੱਖੀ ਧਾਰਮਿੱਕ ਮਸਲੇ ਦਾ ਹੱਲ ਨਹੀਂ ਨਿਕਲਦਾ। ਜਿਸ ਲਈ ਉਹ ਸਾਰੇ ਧਾਰਮਿੱਕ ਸਥਾਨਾਂ ਦੇ ਮੁੱਖ ਸੇਵਾਦਾਰਾਂ ਨੂੰ ਗਾਹੇ-ਬਗਾਹੇ ਚਿੱਠੀਆਂ ਲਿਖਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਸਨ। ਇਕ ਸੱਚੇ ਸੁੱਚੇ ਪੰਥ ਦਰਦੀ ਸਨ।
** ਵੀਰ ਜੀ ਦੇ ਪਾਸ ‘ਜਸਟਿਸ ਔਫ ਪੀਸ’ ਦਾ ਅਹੁਦਾ ਵੀ ਸੀ। ਐਨੇ ਮਿਲਾਪੜੇ ਸਨ ਕਿ ਅਗਰ ਕਿਸੇ ਭੈਣ-ਭਾਈ ਨੇ ਰਾਤ ਨੂੰ ਆ ਕੇ ਦਰਵਾਜ਼ਾ ਖੜ-ਖੜਾ ਦਿੱਤਾ, ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਸਿਗਨੇਚਰ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ ਤਾਂ ਕਦੇ ਨਾਂਹ ਨਹੀਂ ਸਨ ਕਰਦੇ।
** ਕੁੱਦਰਤ ਦੇ ਵਿੱਧੀ ਵਿਧਾਨ ਦੇ ਤਹਿਤ ਜਾਣਾ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਹੈ, ਵੀਰ ਗੁਰਮੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਵੀ ਆਪਣੀ ਵਾਰੀ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰੀ ਸਾਨੂੰ ਅਲਵਿੱਦਾ ਆਖ ਗਏ। ਇੱਕ ਸੁਚੱਜੇ ਸਿੱਖ ਚਿੰਤਕ ਵਜੋਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਯਾਦ ਹਮੇਂਸ਼ਾ ਗੁਰਮੱਤ ਪ੍ਰੇਮੀਆਂ ਦੇ ਮਨਾਂ ਵਿਚ ਰਹੇਗੀ।
** ਅਕਾਲ-ਪੁਰਖ ਜੀ ਗੁਰਸਿੱਖ ਪ੍ਰੀਵਾਰ ਨੂੰ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ ਵਿਚ ਰੱਖਣ ਜੀ।

**ਇੰਜ ਦਰਸ਼ਨ ਸਿੰਘ ਖਾਲਸਾ,
ਸਿੱਡਨੀ (ਅਸਟਰੇਲੀਆ)
29th January 2018 10:18pm
Gravatar
Gurindar Singh Paul (Aurora, US)
ਸ: ਰਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜੀ,
ਆਪ ਨੇ ਮੇਰੀ ਬੇਨਤੀ ਕਿ, “ਸ਼ੇਖ ਫ਼ਰੀਦ ਜੀ ਦੀ ਬਾਣੀ-੦੯” ਅਤੇ “ਅਰਦਾਸ” ਉੱਤੇ ਲਿਖੇ ਲੇਖ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਨ ਦਾ ਕਸ਼ਟ ਕਰਨਾ, ਨੂੰ ਅਣਗੌਲਿਆ ਕਰਕੇ ਕੁਝ ਹੋਰ ਸਵਾਲ ਦਾਗ ਦਿੱਤੇ! ਆਪ ਨੇ ਲਿਖਿਆ ਹੈ ਕਿ, “ਪੰਜੇ ਵਖਤ ਮਸੀਤ ਜਾਣ ਦਾ ਭਾਵ ੫ ਰਸਮੀ ਨਮਾਜ਼ਾਂ ਹੀ ਬਣਦਾ ਹੈ ਮੇਰੀ ਸਮਝ ਅਨੁਸਾਰ।” ਤੁਹਾਡੀ “ਸਮਝ” ਦਾ ਆਧਾਰ ਤੁਹਾਡੀ ਨਿੱਜੀ ਸੋਚ ਹੈ, ਫ਼ਰੀਦ ਜੀ ਦੀ ਬਾਣੀ ਨਹੀਂ! ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਪਣੀ ਸਮਝ ਬਦਲਨ ਲਈ ਫ਼ਰੀਦ ਜੀ ਦੀ ਸਾਰੀ ਬਾਣੀ ਆਪ ਸਮਝਣੀ ਹੋਵੇ ਗੀ! ਪਹਿਲਾ, ਸ਼ਲੋਕ ਨੰ: ੭੦ ਉੱਤੇ ਮੈਂ ਚਾਰ ਕੁ ਸਤਰਾਂ ਲਿਖੀਆਂ ਹਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰ ਪੜ੍ਹੋ। ਦੂਜਾ, ਨਮਾਜ਼ ਅਤੇ ਕਲਮੇ ਵਿੱਚ ਹਜ਼ਰਤ ਮੁਹੰਮਦ ਦਾ ਨਾਮ ਜ਼ਰੂਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ! ਪਰੰਤੂ ਫ਼ਰੀਦ ਜੀ ਦੀ ਸਾਰੀ ਬਾਣੀ ਵਿੱਚ ਹਜ਼ਰਤ ਮੁਹੰਮਦ ਦਾ ਨਾਮ ਨਹੀਂ ਹੈ! ਸਿਰਫ਼ ਅਲਹ, ਰਬ ਜਾਂ ਸਾਂਈ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਹੀ ਹੈ। ਤੀਜਾ, ਫ਼ਰੀਦ ਜੀ ਦੀ ਬਾਣੀ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਵਿਚਾਰਿਆਂ ਇਹ ਸੱਚ ਸਾਹਮਨੇ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਕਿ, ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਤੋਂ ੩੦੦ ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ, ਗੁਰਮਤਿ ਦੇ ਲਗ ਪਗ ਸਾਰੇ ਸਿੱਧਾਂਤ ਫ਼ਰੀਦ-ਬਾਣੀ ਵਿੱਚ ਦ੍ਰਿੜਾਏ ਗਏ ਹਨ।
28th January 2018 7:13am
Gravatar
Gurindar Singh Paul (Aurora, US)
ਸ: ਰਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜੀ,
“ਕਾਜੀ ਬੋਲਿਆ ਬਨਿ ਨਹੀ ਆਵੈ॥” ਲੇਖ ਉੱਤੇ ਕੀਤੀ ਆਪ ਦੀ ਟਿੱਪਣੀ ਵਿੱਚ ਪੁੱਛੇ ਗਏ ਸਵਾਲ ਦਾ ਜਵਾਬ ਦੇਣ ਵਿੱਚ ਦੇਰੀ ਲਈ ਖਿਮਾਂ ਦਾ ਜਾਚਕ ਹਾਂ। ਆਪ ਦਾ ਸਵਾਲ ਹੈ ਕਿ, ਜੇ ਨਮਾਜ਼ ਕਰਮ ਕਾਂਡ ਹੈ ਤਾਂ ਨਮਾਜ਼ ਦਾ ਸਮਰਥਨ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਫ਼ਰੀਦ ਜੀ ਦੀ ਬਾਣੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਵਿੱਚ ਕਿਉਂ ਸੰਕਲਿਤ ਕੀਤੀ ਗਈ? ਸ: ਰਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਨਮਾਜ਼ ਦਾ ਅਰਥ ਹੈ: ਅਰਦਾਸ, ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ। ਆਪਾ ਭਾਵ ਤਿਆਗ ਕੇ ਅਲਹ ਅੱਗੇ ਪੜ੍ਹੀ ਗਈ ਸੱਚੀ ਨਮਾਜ਼/ਅਰਦਾਸ/ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਰਮਕਾਂਡ ਨਹੀਂ ਹੈ! ਪਰੰਤੂ ਪੁਜਾਰੀਆਂ ਨੇ ਸੱਚੀ ਜੀਅ ਕੀ ਨਮਾਜ਼/ਅਰਦਾਸ ਨੂੰ, ਆਪਣੇ ਸੁਆਰਥ ਖ਼ਾਤਿਰ, ਮਹਿਜ਼ ਇਕ ਕਰਮਕਾਂਡ ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਗੁਰਬਾਣੀ ਵਿੱਚ ਕਰਮਕਾਂਡੀ ਨਮਾਜ਼/ਅਰਦਾਸ ਦਾ ਖੰਡਨ ਹੈ, ਪਰ ਅਲਹ/ਸਾਈਂ/ਪ੍ਰਭੂ ਅੱਗੇ ਕੀਤੀ ਸੱਚੀ ਜੀਅ ਕੀ ਨਮਾਜ਼/ਅਰਦਾਸ ਦਾ ਨਹੀਂ! ਗੁਰੁਬਾਣੀ ਵਿੱਚ ਕਈ ਸ਼ਬਦ/ਤੁਕਾਂ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਸੱਚੀ ਨਮਾਜ਼ ਦੀ ਉਦ੍ਹਾਰਨ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ ਜਿਵੇਂ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਦਾ ਸਲੋਕ:
ਪੰਜਿ ਨਿਵਾਜਾ ਵਖਤ ਪੰਜਿ ਪੰਜਾ ਪੰਜੇ ਨਾਉ॥ ਪਹਿਲਾ ਸਚੁ ਹਲਾਲ ਦੁਇ ਤੀਜਾ ਖੈਰ ਖੁਦਾਇ॥ ਚਉਥੀ ਨੀਅਤਿ ਰਾਸਿ ਮਨੁ ਪੰਜਵੀ ਸਿਫਤਿ ਸਨਾਇ॥ ਕਰਣੀ ਕਲਮਾ ਆਖਿ ਕੈ ਤਾ ਮੁਸਲਮਾਣੁ ਸਦਾਇ॥ ਨਾਨਕ ਜੇਤੇ ਕੂੜਿਆਰ ਕੂੜੈ ਕੂੜੀ ਪਾਇ॥
ਫ਼ਰੀਦ ਜੀ ਦੇ ਦੋ ਸਲੋਕਾਂ (ਨੰ: ੭੦ ਤੇ ੭੧) ਵਿੱਚ ਨਮਾਜ਼ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਹੈ। ਇਹ ਸ਼ਲੋਕ ਹਨ:
ਫਰੀਦਾ ਬੇਨਿਵਾਜਾ ਕੁਤਿਆ ਏਹ ਨ ਭਲੀ ਰੀਤਿ॥
ਕਬ ਹੀ ਚਲਿ ਨ ਆਇਆ ਪੰਜੇ ਵਖਤ ਮਸੀਤਿ॥੭੦॥
ਉਠੁ ਫਰੀਦਾ ਉਜੂ ਸਾਜਿ ਸੁਬਹ ਨਿਵਾਜ ਗੁਜਾਰਿ॥
ਜੋ ਸਿਰੁ ਸਾਂਈ ਨਾ ਨਿਵੈ ਸੋ ਸਿਰੁ ਕਪਿ ਉਤਾਰਿ॥੭੧॥
ਦੂਜੇ ਸਲੋਕ ਦੀ ਦੂਜੀ ਤੁਕ ਤੋਂ ਸਪਸ਼ਟ ਹੈ ਕਿ ਫ਼ਰੀਦ ਜੀ ਸਾਂਈ/ਮਾਲਿਕ/ਸਾਹਿਬ/ਪ੍ਰਭੂ ਅੱਗੇ ਸਿਰ ਝੁਕਾਉਣ ਵਾਲੀ ਨਮਾਜ਼ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ ਨਾ ਕਿ ਕਰਮਕਾਂਡੀ ਦੁਨਿਆਵੀ ਦਿਖਾਵੇ ਦੀ ਨਮਾਜ਼ ਦੀ।
ਕ੍ਰਿਪਾ ਕਰਕੇ ਲੇਖ ਲੜੀ ਤੀਜੀ ਵਿੱਚ “ਸੇਖ ਫਰੀਦ ਜੀਉ ਕੀ ਬਾਣੀ-੦੯” ਅਤੇ “ਅਰਦਾਸ” ਲੇਖ ਪੜ੍ਹਨ ਦਾ ਕਸ਼ਟ ਕਰਨਾ ਆਪ ਨੂੰ ਕੁਝ ਹੋਰ ਜਾਣਕਾਰੀ ਮਿਲ ਜਾਵੇ ਗੀ।
27th January 2018 10:00am
Gravatar
Gurindar Singh Paul (Aurora, US)
ਸ: ਰਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜੀ,
“ਕਾਜੀ ਬੋਲਿਆ ਬਨਿ ਨਹੀ ਆਵੈ॥” ਲੇਖ ਉੱਤੇ ਕੀਤੀ ਆਪ ਦੀ ਟਿੱਪਣੀ ਵਿੱਚ ਪੁੱਛੇ ਗਏ ਸਵਾਲ ਦਾ ਜਵਾਬ ਦੇਣ ਵਿੱਚ ਦੇਰੀ ਲਈ ਖਿਮਾਂ ਦਾ ਜਾਚਕ ਹਾਂ। ਆਪ ਦਾ ਸਵਾਲ ਹੈ ਕਿ, ਜੇ ਨਮਾਜ਼ ਕਰਮ ਕਾਂਡ ਹੈ ਤਾਂ ਨਮਾਜ਼ ਦਾ ਸਮਰਥਨ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਫ਼ਰੀਦ ਜੀ ਦੀ ਬਾਣੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਵਿੱਚ ਕਿਉਂ ਸੰਕਲਿਤ ਕੀਤੀ ਗਈ? ਸ: ਰਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਨਮਾਜ਼ ਦਾ ਅਰਥ ਹੈ: ਅਰਦਾਸ, ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ। ਆਪਾ ਭਾਵ ਤਿਆਗ ਕੇ ਅਲਹ ਅੱਗੇ ਪੜ੍ਹੀ ਗਈ ਸੱਚੀ ਨਮਾਜ਼/ਅਰਦਾਸ/ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਰਮਕਾਂਡ ਨਹੀਂ ਹੈ! ਪਰੰਤੂ ਪੁਜਾਰੀਆਂ ਨੇ ਸੱਚੀ ਜੀਅ ਕੀ ਨਮਾਜ਼/ਅਰਦਾਸ ਨੂੰ, ਆਪਣੇ ਸੁਆਰਥ ਖ਼ਾਤਿਰ, ਮਹਿਜ਼ ਇਕ ਕਰਮਕਾਂਡ ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਗੁਰਬਾਣੀ ਵਿੱਚ ਕਰਮਕਾਂਡੀ ਨਮਾਜ਼/ਅਰਦਾਸ ਦਾ ਖੰਡਨ ਹੈ, ਪਰ ਅਲਹ/ਸਾਈਂ/ਪ੍ਰਭੂ ਅੱਗੇ ਕੀਤੀ ਸੱਚੀ ਜੀਅ ਕੀ ਨਮਾਜ਼/ਅਰਦਾਸ ਦਾ ਨਹੀਂ! ਗੁਰੁਬਾਣੀ ਵਿੱਚ ਕਈ ਸ਼ਬਦ/ਤੁਕਾਂ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਸੱਚੀ ਨਮਾਜ਼ ਦੀ ਉਦ੍ਹਾਰਨ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ ਜਿਵੇਂ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਦਾ ਸਲੋਕ:
ਪੰਜਿ ਨਿਵਾਜਾ ਵਖਤ ਪੰਜਿ ਪੰਜਾ ਪੰਜੇ ਨਾਉ॥ ਪਹਿਲਾ ਸਚੁ ਹਲਾਲ ਦੁਇ ਤੀਜਾ ਖੈਰ ਖੁਦਾਇ॥ ਚਉਥੀ ਨੀਅਤਿ ਰਾਸਿ ਮਨੁ ਪੰਜਵੀ ਸਿਫਤਿ ਸਨਾਇ॥ ਕਰਣੀ ਕਲਮਾ ਆਖਿ ਕੈ ਤਾ ਮੁਸਲਮਾਣੁ ਸਦਾਇ॥ ਨਾਨਕ ਜੇਤੇ ਕੂੜਿਆਰ ਕੂੜੈ ਕੂੜੀ ਪਾਇ॥
ਫ਼ਰੀਦ ਜੀ ਦੇ ਦੋ ਸਲੋਕਾਂ (ਨੰ: ੭੦ ਤੇ ੭੧) ਵਿੱਚ ਨਮਾਜ਼ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਹੈ। ਇਹ ਸ਼ਲੋਕ ਹਨ:
ਫਰੀਦਾ ਬੇਨਿਵਾਜਾ ਕੁਤਿਆ ਏਹ ਨ ਭਲੀ ਰੀਤਿ॥
ਕਬ ਹੀ ਚਲਿ ਨ ਆਇਆ ਪੰਜੇ ਵਖਤ ਮਸੀਤਿ॥੭੦॥
ਉਠੁ ਫਰੀਦਾ ਉਜੂ ਸਾਜਿ ਸੁਬਹ ਨਿਵਾਜ ਗੁਜਾਰਿ॥
ਜੋ ਸਿਰੁ ਸਾਂਈ ਨਾ ਨਿਵੈ ਸੋ ਸਿਰੁ ਕਪਿ ਉਤਾਰਿ॥੭੧॥
ਦੂਜੇ ਸਲੋਕ ਦੀ ਦੂਜੀ ਤੁਕ ਤੋਂ ਸਪਸ਼ਟ ਹੈ ਕਿ ਫ਼ਰੀਦ ਜੀ ਸਾਂਈ/ਮਾਲਿਕ/ਸਾਹਿਬ/ਪ੍ਰਭੂ ਅੱਗੇ ਸਿਰ ਝੁਕਾਉਣ ਵਾਲੀ ਨਮਾਜ਼ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ ਨਾ ਕਿ ਕਰਮਕਾਂਡੀ ਦੁਨਿਆਵੀ ਦਿਖਾਵੇ ਦੀ ਨਮਾਜ਼ ਦੀ।
ਕ੍ਰਿਪਾ ਕਰਕੇ ਲੇਖ ਲੜੀ ਤੀਜੀ ਵਿੱਚ “ਸੇਖ ਫਰੀਦ ਜੀਉ ਕੀ ਬਾਣੀ-੦੯” ਅਤੇ “ਅਰਦਾਸ” ਲੇਖ ਪੜ੍ਹਨ ਦਾ ਕਸ਼ਟ ਕਰਨਾ ਆਪ ਨੂੰ ਕੁਝ ਹੋਰ ਜਾਣਕਾਰੀ ਮਿਲ ਜਾਵੇ ਗੀ।
27th January 2018 9:57am
Gravatar
ravinder singh (JAMMU, India)
gurinder singh g jwaab den layi dhanwad. 'panjhe vakht masit jaan da bhav 5 rasmi namajaa hi banda hai meri samaj anusar'. ki baba farid g baba nanak tau laghbhag 300 sal pehla v namaz de ohi meaning mande sun jo baba nanak mande sun?
27th January 2018 10:12am
Gravatar
Gurindar Singh Paul (Aurora, US)
ਸ: ਚਰਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ,
ਮੇਰੇ ਲੇਖ “ਸਾਬਤ ਸੂਰਤਿ ਦਸਤਾਰ ਸਿਰਾ॥” ਉੱਤੇ ਕੀਤੀ ਤੁਹਾਡੀ ਟਿੱਪਣੀ ਵਿੱਚ ਪੁੱਛੇ ਗਏ ਸਵਾਲਾਂ ਦਾ ਉੱਤਰ ਦੇਣ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਦੇਰੀ ਲਈ ਖਿਮਾ ਦਾ ਜਾਚਕ ਹਾਂ!
੧.(੬੭) ਦਾ ਕੀ ਮਤਲਬ ਹੈ? ਦਰਅਸਲ ਇਹ ੴ ਹੈ; ਫੌਂਟ ਕਨਵਰਸ਼ਨ ਸਮੇਂ ਇਹ ੬੭ ਹੋ ਗਿਆ ਲੱਗਦਾ ਹੈ। ਸੰਪਾਦਕ ਜੀ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਇਸ ਨੂੰ ਠੀਕ ਕਰ ਦੇਣ।
੨.“ਇਸ਼ਟ” ਦੇ ਪਹਿਲੇ ਭਾਗ ਦਾ ਇੰਦਰਾਜ ਇਉਂ ਹੈ: “ਗੁਰਮਤਿ ਦੇ ਮੂਲ ਸਿੱਧਾਂਤ (ਇਸ਼ਟ)”, ਇਹ ਇਸ਼ਟ ੩ ਤੋਂ ਕੁਝ ਲੇਖ ਛੱਡ ਕੇ ਹੇਠਾਂ ਹੈ।
੩.ਬੜੀ ਖ਼ੁਸ਼ੀ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਆਪ ਪੰਜਾਬੀ ਵਿੱਚ ਲਿੱਖਣਾ ਸਿੱਖਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ! ਮੈਂ ਕੰਪਿਊਟਰ ਦੀ ਸਮਝ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਪੂਰਾ ਲੱਲੂ ਹਾਂ! ਮੈਨੂੰ ਸਿਰਫ਼ ਟਾਈਪ ਕਰਨਾ ਆਉਂਦਾ ਹੈ; ਇਹ ਵੀ ੨੦੦੯ ਵਿੱਚ ਸੰਪਾਦਕ ਸ: ਮੱਖਣ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨੇ ਫੋਨ ’ਤੇ ਸਿਰ-ਖਪਾਈ ਕਰਕੇ ਮੈਨੂੰ ਸਿਖਾਇਆ ਸੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਕ ਵਾਰ ਲਿਖਿਆ ਸੀ ਕਿ ਜਿਸ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬੀ ਵਿੱਚ ਲਿਖਣਾ ਸਿੱਖਣ ਦੀ ਇੱਛਾ ਹੋਵੇ ਉਹ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਸੰਪਰਕ ਕਰੇ। ਸੋ ਬਿਹਤਰ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿ ਆਪ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਕਰੋ।
੪.“ਚਾਰ ਪਦਾਰਥ” ਹਨ: ਧਰਮ, ਅਰਥ, ਕਾਮ ਤੇ ਮੋਕਸ਼। ਇਹ ਹਿੰਦੂ ਗ੍ਰੰਥਾਂ ਦੀ ਦੇਣ ਹੈ। ਧਰਮ ਦਾ ਅਰਥ ਹੈ: ਮਨੁੱਖਾ ਜੀਵਨ ਦੇ ਕਰਤੱਵ; ਅਰਥ: ਸੰਸਾਰਕ ਖ਼ੁਸ਼ਹਾਲੀ; ਕਾਮ: ਮਨੋਕਾਮਨਾਵਾਂ ਦੀ ਪੂਰਤੀ ਜਿਸ ਨਾਲ ਸੰਸਾਰਕ ਖ਼ੁਸ਼ੀਆਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਣ; ਅਤੇ ਮੋਕਸ਼ ਤੋਂ ਭਾਵ ਮੁਕਤੀ। ਇਸ ਮੁਕਤੀ ਦਾ ਸੰਬੰਧ ਸਵਰਗ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਨਾਲ ਹੈ। ਪਹਿਲੀਆਂ ਤਿੰਨਾਂ ਦਾ ਸੰਬੰਧ ਸੰਸਾਰਕ ਜੀਵਨ ਨਾਲ ਹੈ ਅਤੇ ਤੀਜੀ ਦਾ ਕਾਲਪਨਿਕ ਸਵਰਗ ਨਾਲ। ਗੁਰਬਾਣੀ ਵਿੱਚ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਸਮਰਥਨ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਚਾਰ ਪਦਾਰਥਾਂ ਦਾ ਮਾਲਿਕ ਪ੍ਰਭੂ ਆਪ ਹੈ। ਗਿਆਨ-ਗੁਰੂ ਦੀ ਸੰਗਤ ਵਿੱਚ ਬੈਠ ਕੇ ਪ੍ਰਭੂ ਦਾ ਨਾਮ ਸਿਮਰਨ ਨਾਲ ਸਮਝੋ ਇਹ ਚਾਰੇ ਪਦਾਰਥ ਤੁਰੰਤ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋ ਗਏ!
ਸੁਖ ਸਾਗਰੁ ਸੁਰਤਰ ਚਿੰਤਾਮਨਿ ਕਾਮਧੇਨੁ ਬਸਿ ਜਾਕੇ॥
ਚਾਰਿ ਪਦਾਰਥ ਅਸਟ ਮਹਾ ਸਿਧਿ ਨਵ ਨਿਧਿ ਕਰ ਤਲ ਤਾ ਕੇ॥੧॥
ਹਰਿ ਹਰਿ ਹਰਿ ਨ ਜਪਹਿ ਰਸਨਾ॥
ਅਵਰ ਸਭਿ ਤਿਆਗਿ ਬਚਨ ਬਚਨਾ॥ਰਹਾਉ॥ ਸੋਰਠਿ ਰਵਿਦਾਸ ਜੀ
ਚਾਰਿ ਪਦਾਰਥ ਲੈ ਜਗਿ ਜਨਮਿਆ ਸਿਵ ਸਕਤੀ ਘਰਿ ਵਾਸੁ ਧਰੇ॥
ਲਾਗੀ ਭੂਖ ਮਾਇਆ ਮਗੁ ਜੋਹੈ ਮੁਕਤਿ ਪਦਾਰਥ ਮੋਹਿ ਖਰੇ॥ ਮਾਰੂ ਅ: ਮ:੧
ਸਾਧ ਸੰਗਿ ਆਰਾਧਨਾ ਹਰਿ ਨਿਧਿ ਆਪਾਰ॥
ਧਰਮ ਅਰਥ ਅਰੁ ਕਾਮ ਮੋਖ ਦੇਤੇ ਨਹੀ ਬਾਰ॥ ਬਿਲਾਵਲੁ ਮ:੫
ਚਾਰਿ ਪਦਾਰਥ ਜੇ ਕੋ ਮਾਗੈ॥ ਸਾਧੁ ਜਨਾ ਕੀ ਸੇਵਾ ਲਾਗੈ॥ ਸੁਖਮਨੀ ਮ:੫
ਧਰਮ ਅਰਥ ਅਰੁ ਕਾਮ ਮੋਖ ਮੁਕਤਿ ਪਦਾਰਥ ਨਾਥ॥
ਸਗਲ ਮਨੋਰਥ ਪੂਰਿਆ ਨਾਨਕ ਲਿਖਿਆ ਮਾਥ॥ ਸਲੋਕ ਮ:੫
ਜੇ ਕੋਈ ਸੱਜਨ ਧਰਮ, ਅਰਥ, ਕਾਮ ਅਤੇ ਮੋਖ ਬਾਰੇ ਹੋਰ ਵਧੇਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇ ਸਕਦਾ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਜ਼ਰੂਰ ਦੇਵੇ। ਧੰਨਵਾਦੀ ਹੋਵਾਂ ਗੇ।
27th January 2018 8:37am
Gravatar
NARENDRA PAL SINGH SALUJA (raipur c g, India)

ਓਅੰਕਾਰਿ ਏਕ ਧੁਨਿ ਏਕੈ ਏਕੈ ਰਾਗੁ ਅਲਾਪੈ ॥ {ਪੰਨਾ 885}
ਵਿਆਪਕ ਤੇ ਵਯਕਤੀਗਤ ਓਅੰਕਾਰ ਕੀ( ਓਅੰਕਾਰਿ ) ਏਕ ਵਿਆਪਕ ਤੇ ਵਯਕਤੀਗਤ ਧੁਨ ਵਿਚ(ਧੁਨਿ) ਏਕੈ { ਵਿਆਪਕ ਤੇ ਵਯਕਤੀਗਤ ਏਕ (ਏਕੁ) ਕਾ ਬਹੁ ਵਚਨ} ਏਕੈ ਅਲਗ ਅਲਗ ਰਾਗ (ਰਾਗੁ) ਅਲਾਪੈ ਜਾ ਰਹੇਂ ਹੈ। ਇਸ ਮੇ ਜੋ ਸੁਰ ਮੇ ਹੈ ਵਹ ਪਰਮੇਸੁਰ ਹੈ। ਜੋ ਸੁਰ ਮੇ ਨਹੀਂ ਹੈ ਵਹ ਅਸੁਰ ਹੈ । ਜੋ ਅਸੁਰ ਹੈ ਵਹ ਰਾਮ ਨਾਮੁ ਕੇ ਦੁਆਰਾ ਸੁਰ ਮੇ ਆਵੇਗੇ।
27th January 2018 6:09am
Gravatar
NARENDRA PAL SINGH SALUJA (raipur c g, India)
ਸਤਿ ਨਾਮੁ.......... ਹਰ ਅਲਗ ਅਸਤਿਤਵ ( ਹੋਂਦ ) ਕੋ .......(ਸਤਿ)
ਏਕ ਅਲਗ ਨਾਮ ਦਿਯਾ ਹੈ।........ ( ਨਾਮੁ)
ਹਰ ਅਲਗ ਅਸਤਿਤਵ ਕਾ ਏਕ ਅਲਗ ਨਾਮ ਕੇ ਸਾਥ ਮੇਲ (combination)ਹੈ ( ਹਰਿ ਹਰਿ )
27th January 2018 6:14am
Gravatar
NARENDRA PAL SINGH SALUJA (raipur c g, India)
ਕਰਤਾ ਪੁਰਖੁ.......ਕਾਰਯ ਕਰਨੇ ਵਾਲੇ ਸਾਰੇ ਵਿਆਪਕ ਤੇ ਵਯਕਤੀਗਤ ਅਲਗ ਅਲਗ ਪੁਰਖ (ਪੁਰਖੁ)
ਓਹੁ ਅਬਿਨਾਸੀ ਪੁਰਖੁ ਹੈ ਸਭ ਮਹਿ ਰਹਿਆ ਸਮਾਇ ॥੧੩॥{ਪੰਨਾ 759}
27th January 2018 6:17am
Gravatar
NARENDRA PAL SINGH SALUJA (raipur c g, India)
ਨਿਰਭਉ ...... ਰਾਮ ਨਾਮੁ......ਰਾਜਾ ਰਾਮ ਤੂੰ ਐਸਾ ਨਿਰਭਉ ਤਰਨ ਤਾਰਨ ਰਾਮ ਰਾਇਆ ॥੧॥ ਰਹਾਉ {ਪੰਨਾ 339}
ਹੁਕਮੈ ਬੂਝੈ ਤ ਨਿਰਭਉ ਹੋਇ ਵਣਾਹੰਬੈ ॥੨॥ {ਪੰਨਾ 1104}
ਅਪਨੇ ਅਪਨੇ ਅਲਗ ਅਲਗ ਹੁਕਮ (ਹੁਕਮੁ ਬੂਝੈ ) ਕੋ ਬੂਝਤੇ ਹੁਯੇ ਨਿਰਭਉ ਹੋਨਾ ਹੈ
27th January 2018 6:20am
Gravatar
NARENDRA PAL SINGH SALUJA (raipur c g, India)
ਨਿਰਵੈਰੁ.......ਤਜਿ ਅਭਿਮਾਨ ਭਏ ਨਿਰਵੈਰ ॥ {ਪੰਨਾ 183}
ਅਪਨੇ ਅਪਨੇ ਅਲਗ ਅਲਗ (ਵਯਕਤੀਗਤ)ਅਹੰਕਾਰ (ਹਉਮੈ) ਕੋ ਛੋੜਨੇ ਕਾ ਗੁਰ.......ਨਾਨਕ ਨਾਮੁ
27th January 2018 6:22am
Gravatar
NARENDRA PAL SINGH SALUJA (raipur c g, India)
ਚੁਂਕਿ ਸਬਦੁ ਹਮਾਰਾ ਗੁਰੂ ਹੈ । ਇਸਲਿਏ
ਨਾਨਕ ਸਬਦ ਦਾ ਅਰਥ ਜਾਨਨੇ ਕੇ ਲਿਯੇ ਨੀਚੇ ਲਿਖੀ ਗਯੀ ਪੰਕਤਿਯੋਂ ਪਰ ਧਿਯਾਨ ਦੀਜਿਯੇ
• ਹੋਰਿ ਕੇਤੇ ਗਾਵਨਿ ਸੇ ਮੈ ਚਿਤਿ ਨ ਆਵਨਿ ਨਾਨਕੁ ਕਿਆ ਵੀਚਾਰੇ ॥ pMnw 6
• ਹੋਰਿ ਕੇਤੇ ਤੁਧਨੋ ਗਾਵਨਿ ਸੇ ਮੈ ਚਿਤਿ ਨ ਆਵਨਿ ਨਾਨਕੁ ਕਿਆ ਬੀਚਾਰੇ ॥ {ਪੰਨਾ 9}
• ਨਾਨਕ ਨਾਮਿ ਲਗੇ ਸੇ ਉਬਰੇ ਹਉਮੈ ਸਬਦਿ ਗਵਾਇ ॥੪॥੧੮॥੫੧॥ {ਪੰਨਾ 33}
• ਨਾਨਕ ਸਬਦਿ ਪਛਾਣੀਐ ਹਉਮੈ ਕਰੈ ਨ ਕੋਇ ॥੮॥੮॥ {ਪੰਨਾ 58}
• ਨਾ ਹਉ ਨਾ ਮੈ ਨਾ ਹਉ ਹੋਵਾ ਨਾਨਕ ਸਬਦੁ ਵੀਚਾਰਿ ॥੧॥ {ਪੰਨਾ 139}
• ਨਾਨਕ ਹਉਮੈ ਮਾਰਿ ਮਿਲਾਇਆ ॥੪॥੯॥ {ਪੰਨਾ 153}
• ਜਨ ਨਾਨਕ ਹਉਮੈ ਮਾਰਿ ਸਮਾਇਆ ॥੪॥ {ਪੰਨਾ 175-176}
• ਗੁਰਮੁਖਿ ਹਉਮੈ ਵਿਚਹੁ ਖੋਵੈ ਤਉ ਨਾਨਕ ਸਹਜਿ ਸਮਾਵੈ ॥੬੪॥ {ਪੰਨਾ 945}
• ਉਕਤਿ ਸਿਆਨਪ ਸਗਲ ਤਿਆਗਿ ਨਾਨਕ ਲਏ ਸਮਾਇ ॥੧॥ pNnw 260
• ਨਾਨਕ ਵਿਚਹੁ ਆਪੁ ਗਵਾਏ ॥੪॥੧੩॥ {ਪੰਨਾ 352}
• ਨਾਨਕ ਸਤਿਗੁਰੁ ਤਦ ਹੀ ਪਾਏ ਜਾਂ ਵਿਚਹੁ ਆਪੁ ਗਵਾਏ ॥੨॥ {ਪੰਨਾ 549-550}
• ਨਾਨਕ ਨਾਮੁ ਵਸੈ ਮਨ ਅੰਤਰਿ ਵਿਚਹੁ ਆਪੁ ਗਵਾਈਐ ॥੪॥੬॥{ਪੰਨਾ 601-602}
• ਪਾਇਓ ਰੇ ਪਰਮ ਨਿਧਾਨੁ ਮਿਟਿਓ ਹੈ ਅਭਿਮਾਨੁ ਏਕੈ ਨਿਰੰਕਾਰ ਨਾਨਕ ਮਨੁ ਲਗਨਾ ॥੨॥੨॥੩੦॥ {ਪੰਨਾ678}
• ਨਾਨਕ ਹਉਮੈ ਮੇਟਿ ਸਮਾਇ ॥੧੫॥ pNnw 939

ਉਪਰੋਕਤ ਪੰਕਤਿਯੋ ਕੇ ਅਨੁਸਾਰ ਨਾਨਕ ਸਬਦ ਦਾ ਅਰਥ ਹੁੰਦਾ ਹੈ
• ਜਿਸਮੇ ਹੳਮੈ ਨਹੀਂ ਹੈ ਵਹ ਨਾਨਕ ਹੈ ਯਹ ਨਾਨਕ ਸਬਦ ਦਾ ਅਰਥ ਹੈ।
• ਹੳਮੈ ਛੋੜਨੇ ਦਾ ਗੁਰ ਗੁਰਨਾਨਕ ਹੈ।
27th January 2018 6:36am
Gravatar
NARENDRA PAL SINGH SALUJA (raipur c g, India)
ਅਕਾਲ ਮੁਰਤਿ .......ਸਮਯ ਚਕ੍ਰ ਸੇ ਬਾਹਰ ਕੇ ਵਿਆਪਕ ਤੇ ਵਯਕਤੀਗਤ ਅਪਨੇ ਅਪਨੇ ਅਲਗ ਅਲਗ ਇਸਥਿਰ ਪਲ( ਪ੍ਰਭੁ )ਕੋ
ਅਕਾਲ ਮੂਰਤਿ ਹੈ ਸਾਧ ਸੰਤਨ ਕੀ ਠਾਹਰ ਨੀਕੀ ਧਿਆਨ ਕਉ ॥੧॥ {ਪੰਨਾ 1208}
ਸਫਲ ਦਰਸਨੁ ਅਕਾਲ ਮੂਰਤਿ ਪ੍ਰਭੁ ਹੈ ਭੀ ਹੋਵਨਹਾਰਾ ॥{ਪੰਨਾ609}
27th January 2018 6:39am
Gravatar
NARENDRA PAL SINGH SALUJA (raipur c g, India)
ਅਜੂਨੀ ....... ਸਬਦ ਔਰ ਵਿਆਪਕ ਤੇ ਵਯਕਤੀਗਤ ਅਲਗ ਅਲਗ ਸਬਦ (ਸਬਦੁ) ਕੇ ਦੁਆਰਾ
ਏਕੁ ਸਬਦੁ ਤੂੰ ਚੀਨਹਿ ਨਾਹੀ ਫਿਰਿ ਫਿਰਿ ਜੂਨੀ ਆਵਹਿਗਾ ॥੪॥ {ਪੰਨਾ 434}
ਹਉਮੈ ਬਿਆਪਿਆ ਸਬਦੁ ਨ ਚੀਨ੍ਹ੍ਹੈ ਫਿਰਿ ਫਿਰਿ ਜੂਨੀ ਆਵੈ ॥੩॥ {ਪੰਨਾ 732}
27th January 2018 6:42am
Gravatar
NARENDRA PAL SINGH SALUJA (raipur c g, India)
ਅਜੂਨੀ ਸਬਦ ਦਾ ਅਰਥ
ਸਬਦੁ ਹੀ ਅਜੂਨੀ ਹੈ ਜੋ ਕਦੀ ਜੂਨੀ ਵਿਚ ਨਹੀਂ ਹੈ।
ਸਬਦੁ ਹੀ ਅਜੂਨੀ ਹੈ॥ਅਜੂਨੀ ਦਾ ਅਰਥ ਹੈ ਸਬਦੁ ਦੇ ਨਾਲ ਸਬਦੁ ਕੇ ਦੁਆਰਾ॥
ਏਕੁ ਸਬਦੁ ਤੂੰ ਚੀਨਹਿ ਨਾਹੀ ਫਿਰਿ ਫਿਰਿ ਜੂਨੀ ਆਵਹਿਗਾ ॥੪॥ {ਪੰਨਾ 434}
ਹਉਮੈ ਬਿਆਪਿਆ ਸਬਦੁ ਨ ਚੀਨ੍ਹ੍ਹੈ ਫਿਰਿ ਫਿਰਿ ਜੂਨੀ ਆਵੈ ॥੩॥ {ਪੰਨਾ 732}
ਏਕੁ ਸਬਦੁ ਮੇਰੈ ਪ੍ਰਾਨਿ ਬਸਤੁ ਹੈ ਬਾਹੁੜਿ ਜਨਮਿ ਨ ਆਵਾ ॥੧॥{ਪੰਨਾ 795}
ਫੇਰੀ ਫੇਰੁ ਨ ਹੋਵੈ ਕਬ ਹੀ ਏਕੁ ਸਬਦੁ ਬੰਧਿ ਪਾਲੈ ॥੨॥ {ਪੰਨਾ 885}
ਗੁਰ ਕਿਰਪਾ ਤੇ ਹਰਿ ਨਿਰਭਉ ਧਿਆਇਆ ਬਿਖੁ ਭਉਜਲੁ ਸਬਦਿ ਤਰਾਵਣਿਆ ॥੧॥ ਰਹਾਉ ॥ {ਪੰਨਾ 114}
ਗੁਰ ਕੈ ਸਬਦਿ ਮਨੁ ਜੀਤਿਆ ਗਤਿ ਮੁਕਤਿ ਘਰੈ ਮਹਿ ਪਾਇ ॥ {ਪੰਨਾ 26}
ਬਿਨੁ ਸਬਦੈ ਮੈਲੁ ਨ ਉਤਰੈ ਮਰਿ ਜੰਮਹਿ ਹੋਇ ਖੁਆਰੁ ॥ {ਪੰਨਾ 29}
ਸਬਦਿ ਮਰੈ ਸੋ ਮਰਿ ਰਹੈ ਫਿਰਿ ਮਰੈ ਨ ਦੂਜੀ ਵਾਰ ॥ ਸਬਦੈ ਹੀ ਤੇ ਪਾਈਐ ਹਰਿ ਨਾਮੇ ਲਗੈ ਪਿਆਰੁ ॥ ਬਿਨੁ ਸਬਦੈ ਜਗੁ ਭੂਲਾ ਫਿਰੈ ਮਰਿ ਜਨਮੈ ਵਾਰੋ ਵਾਰ ॥੭॥ {ਪੰਨਾ 58}
ਜੀਵਤੁ ਮਰੈ ਤਾ ਸਬਦੁ ਬੀਚਾਰੈ ਤਾ ਸਚੁ ਪਾਵੈ ਕੋਈ ॥੭॥ {ਪੰਨਾ 506}
ਕਰਮ ਕਰਹਿ ਗੁਰ ਸਬਦੁ ਨ ਪਛਾਣਹਿ ਮਰਿ ਜਨਮਹਿ ਵਾਰੋ ਵਾਰਾ ॥੨॥ ਪੰਨਾ 601-602}
ਸਬਦਿ ਮਰਹੁ ਫਿਰਿ ਜੀਵਹੁ ਸਦ ਹੀ ਤਾ ਫਿਰਿ ਮਰਣੁ ਨ ਹੋਈ ॥ {ਪੰਨਾ 603-604}
ਸਬਦਿ ਮਰਹਿ ਫਿਰਿ ਨਾ ਮਰਹਿ ਤਾ ਸੇਵਾ ਪਵੈ ਸਭ ਥਾਇ ॥ {ਪੰਨਾ 649}
ਸਬਦੁ ਚੀਨਹਿ ਤਾ ਮਹਲੁ ਲਹਹਿ ਜੋਤੀ ਜੋਤਿ ਸਮਾਇ ॥ {ਪੰਨਾ 649}
ਹਉਮੈ ਬਿਆਪਿਆ ਸਬਦੁ ਨ ਚੀਨ੍ਹ੍ਹੈ ਫਿਰਿ ਫਿਰਿ ਜੂਨੀ ਆਵੈ ॥੩॥ {ਪੰਨਾ 732}
ਗੁਰ ਕੈ ਸਬਦੇ ਜੇ ਮਰੈ ਫਿਰਿ ਮਰੈ ਨ ਦੂਜੀ ਵਾਰ ॥ {ਪੰਨਾ 1008-1009}
ਸਚੁ ਗੁਰ ਸਬਦੁ ਜਿਤੈ ਲਗਿ ਤਰਣਾ ॥ ਅਕਥੁ ਕਥੈ ਦੇਖੈ ਅਪਰੰਪਰੁ ਫੁਨਿ ਗਰਭਿ ਨ ਜੋਨੀ ਜਾਇਆ ॥੪॥ {ਪੰਨਾ 1040-1041}
ਇਹੁ ਭਵਜਲੁ ਜਗਤੁ ਸਬਦਿ ਗੁਰ ਤਰੀਐ ॥ {ਪੰਨਾ 1041-1042}
ਆਵੈ ਜਾਇ ਜੰਮੈ ਮਰੈ ਗੁਰ ਸਬਦਿ ਛੁਟਾਹੀ ॥ {ਪੰਨਾ 1091}
ਏਕੁ ਸਬਦੁ ਰਾਮ ਨਾਮ ਨਿਰੋਧਰੁ ਗੁਰੁ ਦੇਵੈ ਪਤਿ ਮਤੀ ॥੧੧॥ {ਪੰਨਾ 931}
ਪੁਸਤਕ ਪਾਠ ਬਿਆਕਰਣ ਵਖਾਣੈ ਸੰਧਿਆ ਕਰਮ ਤਿਕਾਲ ਕਰੈ ॥ ਬਿਨੁ ਗੁਰ ਸਬਦ ਮੁਕਤਿ ਕਹਾ ਪ੍ਰਾਣੀ ਰਾਮ ਨਾਮ ਬਿਨੁ ਉਰਝਿ ਮਰੈ ॥੨॥ {ਪੰਨਾ 1127}
ਮਃ ੩ ॥ ਜੀਆ ਅੰਦਰਿ ਜੀਉ ਸਬਦੁ ਹੈ ਜਿਤੁ ਸਹ ਮੇਲਾਵਾ ਹੋਇ ॥ ਬਿਨੁ ਸਬਦੈ ਜਗਿ ਆਨ੍ਹ੍ਹੇਰੁ ਹੈ ਸਬਦੇ ਪਰਗਟੁ ਹੋਇ ॥ {ਪੰਨਾ 1250}
ਸਬਦੁ ਗੁਰੂ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਸਾਡੇ ਗੁਰੂ ਹਨ।ਇਸ ਵਿਚ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਲਾ ਮੁਲ ਮੰਤ੍ਰ ਦਰਜ ਹੈ।ਮੁਲ ਮੰਤ੍ਰ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਮਹਤਵਪੁਰਨ ਸਬਦ ਅਜੂਨੀ ਹੈ।ਅਜੂਨੀ ਸਬਦ ਦੇ ਵਿਚ ਨ ਨੂ ( ੀ ) ਦੀ ਮਾਤ੍ਰਾ ਹੈ।ਜਿਸਦਾ ਅਰਥ ਹੋਂਦਾ ਹੈ ਅਜੂਨੀ ਦੇ ਨਾਲ ਯਾ ਅਜੂਨੀ ਕੇ ਦੁਆਰਾ।ਸਵਾਲ ਯਹ ੳਠਦਾ ਹੈ ਕਿ ਐਸਾ ਕਿਯਾ ਹੈ ਜੋ ਜੋਨੀ ਵਿਚ ਨਹੀਂ ਆਵਦਾਂ ?
ੳਪਰ ਲਿਖੀ ਸਾਰੀ ਪਂਕਤਿਆ ਇਕ ਹੀ ਗਲ ਕਹ ਰਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਸਬਦੁ ਹੀ ਅਜੂਨੀ ਹੈ।
ਸਬਦੁ ਹੀ ਅਜੂਨੀ ਹੈ । ਅਜੂਨੀ ਦਾ ਅਰਥ ਹੈ ਸਬਦੁ ਦੇ ਨਾਲ ਸਬਦੁ ਕੇ ਦੁਆਰਾ ।
27th January 2018 6:52am
Gravatar
NARENDRA PAL SINGH SALUJA (raipur c g, India)
ਸੈਭੰ....... ਅਪਨੇ ਆਪ (automatic)
ਗੁਰ....... ਗੁਰ ਬਤਾਯੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹੈਂ ।
ਪ੍ਰਸਾਦਿ ..... ਅਪਨੀ ਅਪਨੀ ਅਲਗ ਅਲਗ ਪ੍ਰਸਾਦ ਪ੍ਰਪਤੀ ਕੇ
ਜਪੁ....... ਇਸਲਿਯੇ ਵਿਆਪਕ ਤੇ ਵਯਕਤੀਗਤ ਅਲਗ ਅਲਗ ਸਬਦ( ਸਬਦੁ) ਕੋ ਅਲਗ ਅਲਗ ਜਪ( ਜਪੁ )ਤਾਕਿ ਤੇਰੀ
ਆਦਿ ......ਵਿਆਪਕ ਤੇ ਵਯਕਤੀਗਤ ਸੁਰੁਆਤ ਵਿਚ
ਸਚੁ ..... ਵਿਆਪਕ ਤੇ ਵਯਕਤੀਗਤ ਅਲਗ ਅਲਗ ਸਚ
ਜੁਗਾਦਿ...... ਚਾਰੋ ਜੁਗ ਕੀ ਵਿਆਪਕ ਤੇ ਵਯਕਤੀਗਤ ਅਲਗ ਅਲਗ ਸੁਰੁਆਤ ਵਿਚ (ਜੁਗ ਵਿਚਾਰੋ ਕੇ ਆਧਾਰ ਪਰ ਬਦਲਤੇ ਹੈ)
ਸਤਿ ਜੁਗ......ਹਰ ਅਲਗ ਅਸਤਿਤਵ ( ਹੋਂਦ ) ਕਾ ਸਮਯ
ਤ੍ਰੇਤਾ ਜੁਗ .....ਹੁਕਮੁ ਮਾਨਨੈ ਕਾ ਸਮਯ
ਦਵਾਪਰ...... ਦੁਵਿਧਾ ਕਾ ਸਮਯ ਵਿਚਾਰ
ਕਲਿਜੁਗ.... ਹਉਮੈ ਕਾ ਸਮਯ ਵਿਚਾਰ
ਸਚੁ.....ਵਿਆਪਕ ਤੇ ਵਯਕਤੀਗਤ ਅਲਗ ਅਲਗ ਸਚ
ਹੈ ਭੀ ਸਚੁ....... ਵਰਤਮਾਨ ਕਾ ਵਿਆਪਕ ਤੇ ਵਯਕਤੀਗਤ ਅਲਗ ਅਲਗ ਸਚ
ਨਾਨਕ..... ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਕਹ ਰਹੇ ਹੈ
ਹੋਸੀ ਭੀ ਸਚੁ ..........ਤੇਰਾ ਭਵਿਸਯ ਭੀ ਵਿਆਪਕ ਤੇ ਵਯਕਤੀਗਤ ਅਲਗ ਅਲਗ ਸਚ ਹੋ ਸਕੇ
27th January 2018 6:56am
Gravatar
NARENDRA PAL SINGH SALUJA (raipur c g, India)
ਵਿਆਪਕ ਤੇ ਵਯਕਤੀਗਤ ਓਅੰਕਾਰ ਕੀ (ਓਅੰਕਾਰਿ) ਏਕ ਵਿਆਪਕ ਤੇ ਵਯਕਤੀਗਤ ਧੁਨ (ਧੁਨਿ) ਵਿਚ ਏਕੈ (ਵਿਆਪਕ ਤੇ ਵਯਕਤੀਗਤ ਏਕੁ ਕਾ ਬਹੁ ਵਚਨ) ਏਕੈ ਅਲਗ ਅਲਗ ਰਾਗ (ਰਾਗੁ) ਅਲਾਪੈ ਜਾ ਰਹੇਂ ਹੈ। ਇਸ ਮੇ ਜੋ ਸੁਰ ਮੇ ਹੈ ਵਹ ਪਰਮੇਸੁਰ ਹੈ। ਜੋ ਸੁਰ ਮੇ ਨਹੀਂ ਹੈ ਵਹ ਅਸੁਰ ਹੈ । ਜੋ ਅਸੁਰ ਹੈ ਵਹ ਰਾਮ ਨਾਮੁ ਕੇ ਦੁਆਰਾ ਸੁਰ ਮੇ ਆਵੇਗੇ।
ਸਤਿ ਨਾਮੁ
ਓਅੰਕਾਰ ਨੇ ਹਰ ਅਲਗ ਅਸਤਿਤਵ ( ਹੋਂਦ ) ਕੋ ਏਕ ਅਲਗ ਨਾਮ ਦਿਯਾ ਹੈ।(ਸਤਿ ਨਾਮੁ) ਹਰ ਅਲਗ ਅਸਤਿਤਵ ਕਾ ਏਕ ਅਲਗ ਨਾਮ ਕੇ ਸਾਥ ਮੇਲ (combination) (ਹਰਿ ਹਰਿ ਹਰ ਅਲਗ ਕਾ ਹਰ ਅਲਗ ਕੇ ਸਾਥ ਮੇਲ) ਹੈ ਗੁਰ ਗਿਆਨੁ ਪਦਾਰਥੁ ਨਾਮੁ ਹੈ ਹਰਿ ਨਾਮੋ ਦੇਇ ਦ੍ਰਿੜਾਇ ॥ {ਪੰਨਾ 759}
ਸਤਿ ਨਾਮੁ ਕੇ ਅਧਾਰ ਪਰ ਕਾਰਯ ਕਰਨੇ ਵਾਲੇ ਸਾਰੇ ਅਲਗ ਅਲਗ ਪੁਰਖ (ਕਰਤਾ ਪੁਰਖੁ ) ਕੋ ਅਪਨੇ ਅਪਨੇ ਅਲਗ ਅਲਗ ਹੁਕਮ (ਹੁਕਮੁ ਬੂਝੈ ) ਕੋ ਅਲਗ ਅਲਗ ਬੂਝਤੇ ਹੁਯੇ ਰਾਮ ਨਾਮੁ(ਨਿਰਭਉ) ਅਪਨੇ ਅਪਨੇ ਅਲਗ ਅਲਗ ਹਉਮੈ ਕੋ ਛੋੜ ਕਰ ਨਾਨਕ ਨਾਮੁ (ਨਿਰਵੈਰੁ ) ਸਮਯ ਚਕ੍ਰ ਸੇ ਬਾਹਰ ਕੇ ਵਿਆਪਕ ਤੇ ਵਯਕਤੀਗਤ ਅਪਨੇ ਅਪਨੇ ਇਸਥਿਰ ਪਲ (ਅਕਾਲ ਮੁਰਤਿ) ਪ੍ਰਭੁ ਕੋ ਵਿਆਪਕ ਤੇ ਵਯਕਤੀਗਤ ਅਲਗ ਅਲਗ ਸਬਦ (ਸਬਦੁ) ਕੇ ਦੁਆਰਾ( ਅਜੂਨੀ) ਅਪਨੇ ਆਪ (automatic)( ਸੈਭੰ) ਪਰਾਪਤ ਕਰਨੇ ਕੇ ਲਿਯੇ ਗੁਰ ਬਤਾਯੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹੈ ਅਪਨੀ ਅਪਨੀ ਅਲਗ ਅਲਗ ਪ੍ਰਸਾਦ ਪ੍ਰਪਤੀ ਕੇ (ਪ੍ਰਸਾਦਿ)

ਇਸਲਿਯੇ ਵਿਆਪਕ ਤੇ ਵਯਕਤੀਗਤ ਅਲਗ ਅਲਗ ਸਬਦ( ਸਬਦੁ) ਕੋ ਅਲਗ ਅਲਗ ਜਪ ( ਜਪੁ )ਤਾਕਿ ਤੇਰੀ ਵਯਕਤੀਗਤ ਸ਼ੁਰੁਆਤ ਵਿਚ ਵਿਆਪਕ ਤੇ ਵਯਕਤੀਗਤ ਅਲਗ ਅਲਗ ਸਚ( ਆਦਿ ਸਚ) ਚਾਰੋ ਜੁਗ ਕੀ ਵਿਆਪਕ ਤੇ ਵਯਕਤੀਗਤ ਅਲਗ ਅਲਗ ਸੁਰੁਆਤ ਵਿਚ (ਜੁਗ ਵਿਚਾਰੋ ਕੇ ਆਧਾਰ ਪਰ ਬਦਲਤੇ ਹੈ) ਵਿਆਪਕ ਤੇ ਵਯਕਤੀਗਤ ਅਲਗ ਅਲਗ ਸਚ (ਜੁਗਾਦਿ ਸਚੁ) ਵਰਤਮਾਨ ਕਾ ਵਿਆਪਕ ਤੇ ਵਯਕਤੀਗਤ ਅਲਗ ਅਲਗ ਸਚ( ਹੈਭੀ ਸਚੁ )ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਕਹ ਰਹੇ ਹੈ ਕਿ ਤੇਰਾ ਭਵਿਸਯ ਭੀ ਵਿਆਪਕ ਤੇ ਵਯਕਤੀਗਤ ਅਲਗ ਅਲਗ ਸਚ ਹੋ ਸਕੇ (ਨਾਨਕ ਹੋਸੀ ਭੀ ਸਚੁ ) ਹਰ ਵਯਕਤੀ ਇਸ ਅਲਗ ਅਲਗ ਸਬਦ (ਸਬਦੁ)ਕਾ ਅਲਗ ਅਲਗ ਪਾਲਨ ਕਰ ਅਲਗ ਅਲਗ ਸਚਿਆਰ ਹੋ ਸਕੇ।
ਜਬ ਹਮ ਇਸ ਪੁਰੇ ੴ ਸੇ ਲੇਕਰ ਗੁਰਪ੍ਰਸਾਦਿ ਤਕ ਮੂਲ ਮੰਤ੍ਰ ਦਾ ਪਾਲਨ ਕਰਤੇ ਹੈ ਤੋ ਸਬਦ ਗੁਰਪ੍ਰਸਾਦੀ ਪ੍ਰਯੋਗ ਹੋਤਾ ਹੈ। ਗੁਰ ਪਰਸਾਦਿ ਕੇ ਪਾਲਨ ਦੁਆਰਾ।

ਅਜੂਨੀ ਸਬਦ ਦੇ ਅੱਰਥ ਨੂੰ ਮੁਲ ਮੰਤ੍ਰ ਵਿਚ ਰਖਣ ਤੇ
ਅਜੂਨੀ ਸੈਭੰ ਗੁਰ ਪ੍ਰਸਾਦਿ ॥
ਸਬਦੁ ਕੇ ਦੁਆਰਾ(ਅਜੂਨੀ ) ਅਪਨੇ ਆਪ (automatic) (ਸੈਭੰ ) ਗੁਰ ਬਤਾਯੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹੈ ਅਪਨੀ ਅਪਨੀ ਪ੍ਰਸਾਦ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਕੇ(ਪ੍ਰਸਾਦਿ )
27th January 2018 7:04am
First < 1 2 3 4 > Last
Page 2 of 45

Add Comment

* Required information
(never displayed)
 
Bold Italic Underline Strike Superscript Subscript Code PHP Quote Line Bullet Numeric Link Email Image Video
 
Smile Laugh Cool Shocked
 
5000
Type the word for the number 9.
 
Enter answer:
 
Remember my form inputs on this computer.
 
 
Powered by Commentics

.