.
ਤੁਹਾਡਾ ਆਪਣਾ ਪੰਨਾ

This is your own page

ਸਭਿਅਕ ਭਾਸ਼ਾ ਅਤੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਦਾਇਰੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦੇ ਹੋਏ ਜਾਣਕਾਰੀ ਸਾਂਝੀ ਕਰੋ। ਨਿੱਜੀ/ਜਾਤੀ ਟਿੱਪਣੀਆਂ ਕਰਨ ਤੋਂ ਗੁਰੇਜ਼ ਕਰੋ ਇਹਨਾ ਹੱਦਾਂ ਨੂੰ ਪਾਰ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਤੇ ਬੈਨ/ਰੋਕ/ਬਲੌਕ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਕਾਰਵਾਈ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਜੇ ਕਰ ਆਪਣੀ ਲਿਖਤ ਨੂੰ ਯੂਨੀਕੋਡ ਵਿੱਚ ਤਬਦੀਲ ਕਰਨਾ ਹੈ ਤਾਂ ਹੇਠ ਲਿਖੇ ਲਿੰਕ ਤੇ ਜਾਓ। ਸਹਿਯੋਗ ਲਈ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ-ਸੰਪਾਦਕ)

Comments (1252)

Topic: Tuhada Apna
Sort
1 2 3 > Last
Facebookdel.icio.usStumbleUponDiggGoogle+TwitterLinkedIn
Gravatar
Baldev singh toronto (brampton ont, Canada)
ਸਤਿਕਾਰ ਯੋਗ ਪਾਠਕੋ
ਪਿਛਲੇ ਦੋ ਹਫਤਿਆਂ ਤੋਂ ਜੋ ਜਪੁ ਬਾਣੀ ਦੀ ਅਰੰਭਕਾ ਬਾਰੇ ਜੋ ਆਪ ਜੀ ਦੇ ਸੁਝਾਅ ਮੰਗੇ ਸਨ ਉਹ ਪੜਕੇ ਮੈਨੂੰ ਮੇਰੀ ਆਸ ਨਾਲੋ ਵੱਧ ਹੰਗਾਰਾ ਜੋ ਆਪ ਜੀ ਨੇ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਉਸਨੇ ਮੈਨੂੰ ਹੋਰ ਵੀ ਗੁਰਬਾਣੀ ਨੂੰ ਦ੍ਰਿੜਤਾ ਨਾਲ ਵੀਚਾਰਨ ਲਈ ਉਤਸਾਤਿਹ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਇਸ ਲਈ ਦਾਸ ਆਪ ਸਾਰਿਆ ਦਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਇਕ ਦੋ ਦਿਨਾ ਤੱਕ ਪਰੂਫ ਰੀਡ ਕਰਕੇ ਪਛਾਈ ਵਾਸਤੇ ਭੇਜ ਰਿਹਾ ਹਾਂ ਚਾਰ ਪੰਜ ਹਫਤਿਆ ਤੱਕ ਸਿਖ ਮਾਰਗ ਉੱਪਰ ਵੀ ਆਪ ਜੀ ਨੂੰ ਪੜਨ ਲਈ ਮਿਲੇਗੀ, ਇਤਨੀ ਕੁ ਇਤਜਾਰ ਲਈ ਆਪ ਜੀ ਤੋਂ ਮੁਆਫੀ ਚਾਵਾਗਾ। ਇਕ ਵਾਰ ਆਪ ਜੀ ਦਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ।
ਬਲਦੇਵ ਸਿੰਘ ਟੌਰਾਂਟੋ
12th January 2020 3:44pm
Gravatar
Baldev singh toronto (brampton ont, Canada)
ਸਤਿਕਾਰ ਯੋਗ ਪਾਠਕੋ
ਪਿਛਲੇ ਦੋ ਹਫਤਿਆਂ ਜੋ ਜਪੁ ਬਾਣੀ ਦੀ ਅਰੰਭਕਾ ਬਾਰੇ ਜੋ ਆਪ ਜੀ ਦੇ ਸੁਝਾਅ ਮੰਗੇ ਸਨ ਉਹ ਪੜਕੇ ਮੈਨੂੰ ਮੇਰੀ ਆਸ ਨਾਲੋ ਵੱਧ ਹੰਗਾਰਾ ਜੋ ਆਪ ਜੀ ਨੇ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਉਸਨੇ ਮੈਨੂੰ ਹੋਰ ਵੀ ਗੁਰਬਾਣੀ ਨੂੰ ਦ੍ਰਿੜਤਾ ਨਾਲ ਵੀਚਾਰਨ ਲਈ ਉਤਸਾਤਿਹ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਇਸ ਲਈ ਦਾਸ ਆਪ ਸਾਰਿਆ ਦਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਇਕ ਦੋ ਦਿਨਾ ਤੱਕ ਪਰੂਫ ਰੀਡ ਕਰਕੇ ਪਛਾਈ ਵਾਸਤੇ ਭੇਜ ਰਿਹਾ ਹਾਂ ਚਾਰ ਪੰਜ ਹਫਤਿਆ ਹਫਤਿਆ ਤੱਕ ਸਿਖ ਮਾਰਗ ਉੱਪਰ ਵੀ ਆਪ ਜੀ ਨੂੰ ਪੜਨਾ ਲਈ ਮਿਲੇਗੀ, ਇਤਨੀ ਕੁ ਇਤਜਾਰ ਲਈ ਆਪ ਜੀ ਮੁਆਫੀ ਚਾਵਾਗਾ। ਇਕ ਵਾਰ ਆਪ ਜੀ ਦਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ।
ਬਲਦੇਵ ਸਿੰਘ ਟੌਰਾਂਟੋ
12th January 2020 3:37pm
Gravatar
Baldev singh toronto (brampton ont, Canada)
ਸਿਖ ਮਾਰਗ ਦੇ ਪਾਠਕਾਂ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ
ਪਾਠਕੋ ਅੱਜ ਸਰਦਾਰ ਮੱਖਣ ਸਿੰਘ ਜੀ ਹੋਰਾਂ ਵਲੋਂ ਸਤਪਾਹਕ ਲੇਖਾਂ ਦੇ ਹੇਠਾਂ ਦਾਸ ਵਲੋਂ ਜਪ ਬਾਣੀ ਦੇ ਟੀਕੇ ਦੀ ਅਰੰਭਕਾ ਜੋ ਲਿਖੀ ਗਈ ਹੈ, ਉਹ ਪਾਈ ਹੈ ਇਹ ਅਰੰਭਕਾ ਦੋ ਹਫਤੇ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਸਿਖ ਮਾਰਗ ਉੱਪਰ ਰਹੇਗੀ ਤੁਸੀ ਪੜਕੇ ਆਪਣੇ ਸੁਝਾ ਦੇ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਧੰਨਵਾਦੀ ਹੋਵਾਗਾ।
ਬਲਦੇਵ ਸਿੰਘ ਟੌਂਰਾਂਟੋ।
29th December 2019 7:47pm
Gravatar
Eng Darshan Singh Khalsa (SYdney, Australia)
. ਅਰੰਭਕਾ ।
. ‘ਗੁਰਮੱਤ-ਗਿਆਨ’ ਸੋਝੀ ਰੱਖਣ ਵਾਲੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਵੀਰ-ਭੈਣ ਨੂੰ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਪਾਰੰਪਰਾਵਾਦੀ ਸੰਪਰਦਾਵਾਂ ਦੇ ਲਿਖਾਰੀਆਂ ਵਲੋਂ ਅਤੇ ਹੋਰ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਥੋੜੀ ਬਹੁਤੀ ਗੁਰਮੱਤ ਸੋਝੀ ਰੱਖਣ ਵਾਲਿਆਂ ਪਿਆਰਿਆਂ ਵਲੋਂ ਹੁਣ ਤੱਕ ਦੇ ਲਿਖੇ ਜਾਂ ਲਿਖਵਾਏ ਗਏ ‘ਗੁਰਬਾਣੀ’ ਟੀਕਿਆਂ ਵਿਚੋਂ ਨਿਰੋਲ ‘ਗੁਰਮੱਤ-ਫਲਸ਼ਫੇ’ ਅਣਦੇਖੀ ਮਹਿਸੂਸ ਹੁੰਦੀ ਹੋਵੇਗੀ। ਇੱਕ ਅੱਧ ਵਿਰਲੇ ‘ਗੁਰਬਾਣੀ’ ਟੀਕੇ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਬਾਕੀ ਤਾਂ ਸਾਰੇ ਟੀਕੇ ਬਿੱਪਰੀ ਰੰਗਤ ਵਿਚ ਲਿੱਖੇ ਜਾਂ ਲਿਖਵਾਏ ਸਾਫ਼ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੇ ਹਨ।

. ਅੱਜ ਸਿੱਖ ਸਮਾਜ ਵਿਚ ਜਾਗਰਤੀ ਆ ਰਹੀ ਹੈ। ਅੱਜ ਦਾ ਜਾਗਰਤ ਸਿੱਖ ਨੌਜਵਾਨ, ਸਿੱਖ ਸਮਾਜ ਪੁਰਾਣੀਆਂ ਰੂੜੀਵਾਦੀ ਪੌਰਾਣਿਕ ਬਿੱਪਰੀ/ਬ੍ਰਾਹਮਣੀ ਰੰਗਤ ਵਾਲੀਆਂ ਕਥਾ-ਕਹਾਣੀਆਂ, ਜੋ ਗੁਰ ਇਤਿਹਾਸ ਨਾਲ ਜੋੜੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ‘ਸੱਚਾਈ’ ਨੂੰ ਜਾਨਣਾ ਚਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਹਰ ਵਿਚਾਰ ਨੂੰ ਤਰਕ ਅਤੇ ਦਲੀਲ਼ ਨਾਲ ਸਮਝਣਾ ਚਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਜਾਨਣਾ ਚਹੁੰਦਾ ਹੈ।

. ਗੁਰਬਾਣੀ ਰਚਾਇੱਤਾ 35 ਮਹਾਂ-ਪੁਰਸ਼ ਵੀ ਇਨਸਾਨੀ/ਮਨੁੱਖੀ ਜਾਮੇ ਵਿਚ ਹੀ ਪੈਦਾ ਹੋਏ ਸਨ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਨਿਜ਼ੀ, ਖ਼ੁਦ ਦੇ ਤਾਜ਼ੁਰਬੇ ਦੇ ਆਧਾਰ ਉੱਪਰ ‘ਗੁਰਬਾਣੀ’ ਉਚਾਰਨ ਕੀਤੀ। ਸਾਨੂੰ ਸਿੱਖਿਆ ਦੇਣੀ ਕੀਤੀ ਤਾਂ ਜੋ ਭਵਿੱਖ ਵਿਚ ਆਉਂਦੀਆਂ ਮਨੁੱਖੀ ਪੀੜ੍ਹੀਆਂ ਬਿੱਪਰੀ/ਬ੍ਰਾਹਮਣੀ ਵਿਚਾਰ-ਧਾਰਾ ਦੀ ਦਲਦਲ ਵਿਚ ਨਾ ਫੱਸਣ। ਇਸ ਗਿਆਨ-ਵਿਚਾਰ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਸਹੀ ਗੁਰਮੱਤ ਫਲਸ਼ਫਾ ਜਾਨਣਾ ਕਰਨ।
ਪਰ
ਸਿੱਖ ਸਮਾਜ ਵਿਚ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਅਨਪੜ੍ਹਤਾ ਅਤੇ ਅਗਿਆਨਤਾ ਨੇ ਸ਼ਾਤਿਰ ਪੂਜਾਰੀ ਜਮਾਤ ਦੀ ਕਾਰ-ਸ਼ੈਤਾਨੀ/ਚਲਾਕੀ ਨੂੰ ਸਮਝਣਾ ਨਾ ਕਰਕੇ, ਸਗੋਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਭਰਮ ਜਾਲ ਵਿਚ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਫਸਾਉਣਾ ਕਰ ਲਿਆ। ਜੋ ਅੱਜ ਵੀ ਬਾ-ਦਸਤੂਰ ਜ਼ਾਰੀ ਹੈ।

. ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਅੱਜ ਸਿੱਖ ਸਮਾਜ ਵਿਚ ਬਿੱਪਰੀ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾ ਦਾ ਹੀ ਬੋਲਬਾਲਾ ਹਰ ਪਾਸੇ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਸੁਣਾਈ ਦੇ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਹਰ ਆਮ ਅਤੇ ਖਾਸ ਮੁੱਖ ਧਾਰਮਿੱਕ ਸਥਾਨ ਅਤੇ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਘਰਾਂ ਵਿਚ ਵੀ ਇਹੀ ਬਿੱਪਰੀ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾ ਦੀਆਂ ਝਲਕੀਆਂ ਸਾਫ਼ ਵੇਖੀਆਂ ਜਾ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ।

. ਵੀਰ ਬਲਦੇਵ ਸਿੰਘ ਟਰਾਂਟੋ ਜੀ; ਬਹੁਤ ਹੀ ਸਲਾਘਾਣੋਗ ਉਪਰਾਲਾ ਹੈ, ਨਿਰੋਲ ‘ਗੁਰਮੱਤ’ ਗਿਆਨ ਵਿਚਾਰ ਨਾਲ ਅੱਜ ਦੀ ਨੌਜਵਾਨ ਪੀੜ੍ਹੀ ਨੂੰ ਸਹੀ ‘ਨਾਨਕ ਦੇ ਗੁਰਮੱਤ’ ਫਲਸ਼ਫੇ ਨਾਲ ਰੂਬਰੂ ਕਰਾਉਣਾ, ਅਤੇ ਆਪਣੀ ਉੱਮਰ ਹੰਢਾ ਚੁੱਕੇ ਵੀਰਾਂ ਭੈਣਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀਆਂ ਬਣਾਈਆਂ ਬਿੱਪਰੀ ਵਿਚਾਰਾਂ-ਧਾਰਾਵਾਂ ਨੂੰ ਲਾਭੇਂ ਰੱਖ, ਆਪਣੇ ਵਿਚਾਰਾਂ ਵਿਚ ਤਬਦੀਲੀ ਲਿਆ ਕੇ ਆਪਣੇ ਮਨੁੱਖਾ ਜੀਵਨ ਵਿਚ ਨਿਰੋਲ ਨਾਨਲ ਫਲਸ਼ਫੇ ਨੂੰ ਜਾਨਣਾ ਕਰਨ।

. ‘ਜਪੁ’ ਬਾਣੀ ਦੀਆਂ 38 ਪਉੜੀਆਂ ਅਲੱਗ ਅਲੱਗ ਵਿਸ਼ਿਆਂ ਸੰਬੰਧੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਹੈ। ਸਾਰੀਆਂ ਪਉੜੀਆਂ ਦਾ ਆਧਾਰ ਨਿਰੋਲ ਮੂਲਮੰਤਰ/ਮੰਗਲਾਚਰਨ ਹੀ ਹੈ। ਮੂਲ ਗੁਰਮੱਤ ਸਿਧਾਂਤ ਹੈ।

. ਸਿੱਖਮਾਰਗ.ਕਾਮ ਦਾ ਇਹ ਦਲੇਰਾਨਾ ਕਦਮ ਹੈ, ਜੋ ਅਜੇਹੀ ਨਿਵੇਕਲੀ ‘ਗੁਰਮੱਤ’ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾ ਨੂੰ ਸਿੱਖ ਸੰਗਤਾਂ ਅੱਗੇ ਲਿਆਉਂਣਾ।

. ਬਿੱਪਰੀ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾ ਨਾਲ ਲਿੱਬੜੇ ਕੂੜ ਗਰੰਥਾਂ, 10 ਨੰਬਰੀ ਕੂੜ ਕਿਤਾਬ ਵਿਚੋਂ ਸਿੱਖ ਸਮਾਜ ਵਿਚ ਬਣੇ, ਪਾਏ ਜਾਂਦੇ ਭਰਮ–ਭੁਲੇਖਿਆਂ ਨੂੰ ਦੂਰ ਕਰਨਾ।

. ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ ਵਿਚ ਰਹਿ ਕੇ, ਖੁੱਲ ਕੇ ਆਪਣੇ ‘ਗੁਰਮੱਤ’ ਗਿਆਨ ਵਿਚਾਰ ਨੂੰ ਨਿਰੋਲ ‘ਗੁਰਮੱਤ-ਫਲਸ਼ਫੇ’ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰੀ ਲਿਖਤ ਵਿਚ ਲਿਆਉਂਣਾ ਕਰੋ ਜੀ, ਤਾਂ ਜੋ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸਿੱਖਮਾਰਗ ਨਾਲ ਜੁੜੀਆਂ ਸਿੱਖ ਸੰਗਤਾਂ ਲਾਹਾ ਲੈ ਸਕਣ।

Eng Darshan Singh Khalsa
30th December 2019 4:32am
Gravatar
Makhan Singh Purewal (Quesnel, Canada)
ਹੇਠਾਂ ਮੈਂ ਦੋ ਵੀਡੀਓ ਲਿੰਕ ਪਾ ਰਿਹਾ ਹਾਂ। ਇੱਕ ਪ੍ਰੋ: ਇੰਦਰ ਸਿੰਘ ਘੱਗਾ ਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਦੂਸਰੀ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਬਲਜੀਤ ਸਿੰਘ ਦੀ ਹੈ। ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਕਈ ਲੇਖਾਂ ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ ਸੀ ਕਿ ਸਿੱਖਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਇੱਕ ਵੀ ਵਿਦਵਾਨ ਐਸਾ ਨਹੀਂ ਹੈ ਜਿਸ ਨੇ 1984 ਦੇ ਅਟੈਕ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜੋ ਕੁੱਝ ਭਿੰਡਰਾਂਵਾਲਾ ਸਾਧ ਉਥੇ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ ਉਸ ਬਾਰੇ ਕੋਈ ਸੱਚਾਈ ਦੀ ਗੱਲ ਲੋਕਾਈ ਨੂੰ ਦੱਸੀ ਹੋਵੇ। ਜੇ ਕਰ ਮੈਂ ਗਲਤ ਨਾ ਹੋਵਾਂ ਤਾਂ ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ ਹੈ ਕਿ ਘੱਗਾ ਜੀ ਨੇ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰੀ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਸੱਚ ਬੋਲਿਆ ਹੈ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਇਹ ਵੀ ਸਾਧ ਦੀਆਂ ਸਿਫਤਾਂ ਹੀ ਕਰਦਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ। ਕਾਲੀ ਗਰਜ਼ ਕਾਰਵਾਈ ਬਾਰੇ ਵੀ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਸੱਚ ਬੋਲਿਆ ਹੈ।
ਦੂਸਰੀ ਵੀਡੀਓ ਬਲਜੀਤ ਸਿੰਘ ਦਿੱਲੀ ਦੀ ਹੈ। ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ ਹੈ ਬਲਜੀਤ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕਦੀ ਵੀ ਇੱਥੇ ਸਿੱਖ ਮਾਰਗ ਤੇ ਨਹੀਂ ਲਿਖਿਆ ਅਤੇ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਪੜ੍ਹਦਾ ਵੀ ਨਾ ਹੋਵੇ। ਸਪੋਕਸਮੈਨ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਖਬਰ ਛਪੀ ਸੀ ਕਿ ਉਸ ਉਪਰ ਕਿਸੇ ਵਲੋਂ ਹਮਲਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਉਂਜ ਤਾਂ ਮੈਂ ਵੀਡੀਓ ਘੱਟ ਹੀ ਦੇਖਦਾ ਹਾਂ ਪਰ ਕੱਲ ਜਦੋਂ ਘੱਗੇ ਦੀ ਵੀਡੀਓ ਦੇਖ ਰਿਹਾ ਸੀ ਤਾਂ ਸੱਜੇ ਪਾਸੇ ਇਸ ਦੀ ਵੀਡੀਓ ਵੀ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲੀ। ਉਸ ਤੇ ਕਲਿਕਿ ਕਰਕੇ ਸੁਣੀ ਤਾਂ ਇਸ ਤੇ ਹਮਲਾ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਦੀ ਵੀ ਨਾਲ ਹੀ ਸੁਣ ਲਈ ਸੀ। ਇਹ ਵੀਡੀਓ ਸੁਣ ਕੇ ਲਗਦਾ ਸੀ ਕਿ ਇਸ ਨੇ ਜਰੂਰ ਕੋਈ ਅਕਲ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੋਵੇਗੀ ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਇਸ ਤੇ ਸੰਪ੍ਰਦਾਈ/ਡੇਰੇਦਾਰ ਗੁੰਡਿਆਂ ਵਲੋਂ ਹਮਲਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਕਿਉਂਕਿ ਹਮਲਾ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਦੇਵੀ ਦੀ ਉਸਤਤ ਵਿੱਚ ਦੇਹ ਸ਼ਿਵਾ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਬੜੇ ਹੰਕਾਰ ਵਿੱਚ ਬੋਲ ਰਹੇ ਸਨ।

23rd December 2019 4:31pm
Gravatar
Dr Dalvinder Singh Grewal (Ludhiana, India)
ਢਾਬੇ ਦੇ ਮੁੰਡੂ ਦਾ ਅਣਸੁਣਿਆ ਵਿਰਲਾਪ
ਡਾ; ਦਲਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਗ੍ਰੇਵਾਲ

ਜੀਂਦੇ ਜੀ ਨਰਕਾਂ ਵਿਚ ਪਾਇਆ ਤਦ ਬੇਬੇ।
ਢਾਬੇ ਉਤੇ ਛੱਡ ਕੇ ਤੁਰ ਗਈ, ਜਦ ਬੇਬੇ।
ਟੱਬਰ ਖਾਤਰ ਬਲੀ ਚੜ੍ਹਾਈ ਮੇਰੀ ਨੀ,
ਉਸ ਦਿਨ ਤੋਂ ਹੀ ਦੁਖਾਂ ਜਿੰਦੜੀ ਘੇਰੀ ਨੀ,
ਸੂਲਾਂ ਦੀ ਪੰਡ ਸਿਰ ਤੇ ਦਿਤੀ ਲੱਦ ਬੇਬੇ।
ਢਾਬੇ ਉਤੇ ਛੱਡ ਕੇ ਤੁਰ ਗਈ, ਜਦ ਬੇਬੇ।
‘ਮੁੰਡੂ ਆਹ ਕਰ, ਅਹੁ ਕਰ’, ਰੇਲ ਬਣਾਈ ਐ,
ਅੱਧੀ ਰਾਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਪਿੱਠ ਨਾ ਲਾਈ ਐ,
ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ‘ਕੰਮ ਚੋਰ, ਲੱਗ ਗਿਆ ਦੱਦ’ ਬੇਬੇ’।
ਢਾਬੇ ਉਤੇ ਛੱਡ ਕੇ ਤੁਰ ਗਈ, ਜਦ ਬੇਬੇ।
ਭਾਂਡੇ ਮਾਂਜਾਂ, ਅੱਟਣ ਹੱਥ ਬਿਆਈਆਂ ਨੇ,
ਜੂਠਣ ਚੁਕ ਚੁਕ ਮੂੰਹ ਤੇ ਗੂੜ੍ਹ ਸਿਆਹੀਆਂ ਨੇ,
ਕਪੜੇ ਧੋਣ ਤੇ ਨਾਉਣ ਦਾ ਵੇਲਾ ਕਦ ਬੇਬੇ।
ਢਾਬੇ ਉਤੇ ਛੱਡ ਕੇ ਤੁਰ ਗਈ, ਜਦ ਬੇਬੇ।
ਪਿੱਠ, ਸਿਰ, ਲੱਤਾਂ ਫਿਣਸੀ ਫਿਣਸੀ ਹੋਈਆਂ ਨੇ,
ਖੁਰਕ ਖੁਰਕ ਕੇ ਜ਼ਖਮਾਂ ਨਾਲ ਪਰੋਈਆਂ ਨੇ,
ਆਖਣ, “ਮੂੰਹ ਨਾ ਲੱਗ, ਤੂੰ ਚਿਹਰਾ ਬਦ” ਬੇਬੇ।
ਢਾਬੇ ਉਤੇ ਛੱਡ ਕੇ ਤੁਰ ਗਈ, ਜਦ ਬੇਬੇ।
ਸਾਰੇ ਦਿਨ ਵਿਚ ਚਾਰ ਰੋਟੀਆਂ ਖਾਂਦਾ ਹਾਂ,
ਫਿਰ ਵੀ ਮੈਂ ਤਾਂ ਭੁੱਖੜ ਹੀ ਅਖਵਾਂਦਾ ਹਾਂ,
ਮਾਰ ਝਾੜ ਦੀ ਹੈ ਨਾ ਕੋਈ ਹੱਦ ਬੇਬੇ।
ਢਾਬੇ ਉਤੇ ਛੱਡ ਕੇ ਤੁਰ ਗਈ, ਜਦ ਬੇਬੇ।
ਅੱਧੀ ਰਾਤੀਂ ਮਾਲਿਕ ਆ ਕੇ ਢਾ ਲੈਂਦਾ,
ਮੇਰੀਆਂ ਚੀਕਾਂ ਵਿਚ ਉਹ ਹਵਸ ਬੁਝਾ ਲੈਂਦਾ,
ਬਾਕੀ ਦੇ ਵੀ ਇਕ ਦੂਜੇ ਤੋਂ ਵੱਧ ਬੇਬੇ।
ਢਾਬੇ ਉਤੇ ਛੱਡ ਕੇ ਤੁਰ ਗਈ, ਜਦ ਬੇਬੇ।
ਕਿਸੇ ਦੇ ਦਿਲ ਵਿਚ ਪਿਆਰ ਨਹੀਂ, ਹਮਦਰਦੀ ਨਾਂ,
ਰਾਤ ਉਹ ਕਿਹੜੀ ਰੂਹ ਜਦ ਹੌਕੇ ਭਰਦੀ ਨਾਂ,
ਸੋਚੀ ਜਾਵਾਂ ਮੌਤ ਆਊਗੀ ਕਦ ਬੇਬੇ।
ਢਾਬੇ ਉਤੇ ਛੱਡ ਕੇ ਤੁਰ ਗਈ, ਜਦ ਬੇਬੇ।
ਨਾਲ ਹਾਣੀਆਂ ਖੇਲਾਂ, ਤਰਸੇ ਦਿਲ ਮੇਰਾ
ਤੇਰੀ ਗੋਦ ਚ ਸੌਵਾਂ, ਮਾਏ ਪਾ ਫੇਰਾ
ਹਾੜ੍ਹਾ ਮੈਨੂੰ ਕਿਸੇ ਬਹਾਨੇ ਸੱਦ ਬੇਬੇ।
ਢਾਬੇ ਉਤੇ ਛੱਡ ਕੇ ਤੁਰ ਗਈ, ਜਦ ਬੇਬੇ।
ਜਾਂ ਤੂੰ ਲੈ ਜਾ, ਜਾਂ ਹੁਣ ਮੌਤ ਲਿਜਾਊਗੀ,
ਮੌਤ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਆਊ ਜਾਂ ਨਾਂ ਆਊਗੀ,
ਤੁਰਿਆਂ ਤੇ ਜੇ ਆਈ ਕੀ ਮਤਲਬ ਤਦ ਬੇਬੇ।
ਢਾਬੇ ਉਤੇ ਛੱਡ ਕੇ ਤੁਰ ਗਈ, ਜਦ ਬੇਬੇ।
18th December 2019 8:55am
Gravatar
Dr Dalvinder Singh Grewal (Ludhiana, India)
ਮੈਂ ਕੀ ਹਾਂ? ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ।
ਡਾ: ਦਲਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਗ੍ਰੇਵਾਲ
ਮੈਂ ਹਵਾ ਨਹੀਂ, ਉੱਡ ਜਾਵਾਂ ਜੋ,
ਮੈਂ ਪਾਣੀ ਨਾ, ਰੁੜ ਜਾਵਾਂ ਜੋ,
ਮੈਂ ਕਾਗਜ਼ ਨਾ, ਸੜ ਜਾਵਾਂ ਜੋ,
ਕੀ ਜੀ ਹਾਂ? ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ।
ਮੈਂ ਕੀ ਹਾਂ? ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ।
ਮੈਂ ਪਿਆਰ ਲਾਡ ਵਿਚ ਜੀਵੀ ਸਾਂ,
ਧੀ, ਮਾਂ ਸਾਂ ਜਾਂ ਫਿਰ ਬੀਵੀ ਸਾਂ,
ਮੈਂ ਰਿਸ਼ਤਿਆਂ ਦੇ ਵਿਚ ਖੀਵੀ ਸਾਂ,
ਪਰ ਕਿਸ ਦੀ ਹਾਂ? ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ।
ਮੈਂ ਕੀ ਹਾਂ? ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ।
ਦੁਨੀਆਂ ਦੀ ਢਾਲੀ ਹੋਈ ਹਾਂ?
ਹਉਮੈਂ ਵਿਚ ਪਾਲੀ ਹੋਈ ਹਾਂ?
ਵਿਸ਼ਿਆਂ ਵਿਚ ਗਾਲੀ ਹੋਈ ਹਾਂ?
ਜੋ ਵੀ ਹਾਂ? ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ।
ਮੈਂ ਕੀ ਹਾਂ? ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ।
ਨਾਂ ਮੁਸਲਮਾਨ, ਨਾਂ ਹਿੰਦੂ ਹਾਂ,
ਇਕ ਅਣੂ ਜਿਹਾ, ਇਕ ਬਿੰਦੂ ਹਾਂ,
ਇਕ ਸਿਫਰ ਜਿਹੀ ਮੈਂ ਜਿੰਦੂ ਹਾਂ,
ਜੋ ਸੀ, ਹਾਂ? ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ।
ਮੈਂ ਕੀ ਹਾਂ? ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ।
ਜਿਸ ਰਚਿਆ, ਜਾਣੇ ਸੋਈ ਇਹ,
ਉਸ ਬਿਨ ਨਾ ਜਾਣੇ ਕੋਈ ਇਹ,
ਆਖਰ ਨੂੰ ਇਕੋ ਢੋਈ ਇਹ,
ਉਸ ਦੀ ਹਾਂ, ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ
ਮੈਂ ਕੀ ਹਾਂ? ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ।
ਗੁਰ ਮਿਲਿਆਂ ਤੇ ਰਾਹ ਪਾਉਣਾ ਹੈ,
ਇਕੋ ਹੀ ਚਿੱਤ ਧਿਆਉਣਾ ਹੈ,
ਵਿਚ ਉਸ ਦੇ ਆਪ ਮਿਲਾਉਣਾ ਹੈ,
ਉਹ ਹੀ ਹਾਂ, ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ।
ਮੈਂ ਕੀ ਹਾਂ? ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ।
15th December 2019 4:51pm
Gravatar
Dr Dalvinder Singh Grewal (Ludhiana, India)
ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੀ ਨਿਆਰੀ ਸਿਖਿਆ
ਡਾ: ਦਲਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਗ੍ਰੇਵਾਲ

ਧੰਨ ਗੁਰ ਨਾਨਕ ਤੇਰੀ, ਸਿਖਿਆ ਨਿਆਰੀ ਹੈ।
ਤੇਰੀ ਬਾਣੀ ਤਾਂ ਹੀ, ਜੱਗ ਸਵੀਕਾਰੀ ਹੈ।
ਧਰਮਾਂ ਪਾਏ ਪਾੜੇ, ਆਣ ਮਿਟਾਏ ਸੀ,
ਵਹਿਮੀ ਭਰਮੀ ਲੁਟਦੇ ਲੋਕ ਬਚਾਏ ਸੀ,
ਜ਼ਬਰ ਦਬੇ ਨੂੰ ਦਿਤੀ ਆਸ ਚਿੰਗਾਰੀ ਹੈ,
ਧੰਨ ਗੁਰ ਨਾਨਕ ਤੇਰੀ, ਸਿਖਿਆ ਨਿਆਰੀ ਹੈ।
ਨਾਂ ਹਿੰਦੂ, ਨਾਂ ਮੁਸਲਮਾਨ, ਵੱਖ ਰਮਜ਼ ਪਈ,
ਪੰਥ ਨਵਾਂ ਜੋ ਤੇਰਾ ਦੁਨੀਆਂ ਜਾਣ ਗਈ
ਸੱਚ-ਹੱਕ ਦਾ ਹੋਕਾ, ਸਭ ਤੇ ਭਾਰੀ ਹੈ
ਧੰਨ ਗੁਰ ਨਾਨਕ ਤੇਰੀ, ਸਿਖਿਆ ਨਿਆਰੀ ਹੈ।
ਸਾਰੇ ਜੱਗ ਨੂੰ ਇੱਕ ਦਾ ਸਬਕ ਪੜ੍ਹਾਇਆ ਹੈ,
ਸਾਰੀ ਉਸਦੀ ਰਚਨਾ ਕੌਣ ਪਰਾਇਆ ਹੈ
ਹਰ ਇਕ ਦੇ ਵਿਚ ਵਸਦੀ ਜੋਤ ਨਿਰੰਕਾਰੀ ਹੈ
ਧੰਨ ਗੁਰ ਨਾਨਕ ਤੇਰੀ, ਸਿਖਿਆ ਨਿਆਰੀ ਹੈ।
ਨਾ ਕੋਈ ਛੂਆ-ਛੂਤ, ਨਾਂ ਝਗੜਾ ਜਾਤਾਂ ਦੀ,
ਹੱਕ ਬਰਾਬਰ ਸਭ ਦਾ, ਰਬ ਦੀਆਂ ਦਾਤਾਂ ਦਾ
ਔਰਤ-ਮਰਦ ਬਰਾਬਰ, ਹੁਣ ਸਰਕਾਰੀ ਹੈ।
ਧੰਨ ਗੁਰ ਨਾਨਕ ਤੇਰੀ, ਸਿਖਿਆ ਨਿਆਰੀ ਹੈ।
ਝੂਠ-ਪਾਪ ਨੂੰ ਛੱਡੋ, ਸੱਚ ਅਪਣਾਉ ਜੀ,
ਵੈਰ-ਭਾਵ ਨਾਂ ਪਾਲੋ, ਡਿਗੇ ਗਲ ਲਾਉ ਜੀ,
ਰੱਬ ਦੇ ਨੇ ਸਭ ਰੂਪ, ਹਰਿਕ ਰੂਹ ਪਿਆਰੀ ਹੈ।
ਧੰਨ ਗੁਰ ਨਾਨਕ ਤੇਰੀ, ਸਿਖਿਆ ਨਿਆਰੀ ਹੈ।
ਸੱਚਾ ਉਸਦਾ ਨਾਮ, ਝੂਠ ਜਗ-ਮਾਇਆ ਹੈ,
ਜਿਸ ਕੁਦਰਤ ਅਪਣਾਈ, ਉਸ ਸੁਖ ਪਾਇਆ ਹੈ,
ਹੁਕਮ-ਰਜ਼ਾ ਵਿਚ ਰਹੀਏ, ਸਾਰ ਇਹ ਸਾਰੀ ਹੈ।
ਧੰਨ ਗੁਰ ਨਾਨਕ ਤੇਰੀ, ਸਿਖਿਆ ਨਿਆਰੀ ਹੈ।
ਨਾਂ ਕੁਝ ਨਾਲ ਲਿਆਂਦਾ. ਨਾਂ ਲੈ ਜਾਣਾ ਹੈ,
ਮਾਇਆ ਮਾਣ ਵਧਾਇਆ ਝੂਠਾ ਮਾਣਾ ਹੈ,
ਸੁੱਖ ਉਸੇ ਨੂੰ ਪਾਉਣਾ, ਨਾਮ ਖੁਮਾਰੀ ਹੈ,
ਧੰਨ ਗੁਰ ਨਾਨਕ ਤੇਰੀ, ਸਿਖਿਆ ਨਿਆਰੀ ਹੈ।
ਸੱਚ ਨਾਲ ਜੁੜ ਜਾਓ, ਝੂਠ ਤਿਆਗ ਦਿਓ,
ਜਪੋ ਨਾਮ ਤੇ ਜਗ ਨੂੰ ਨਾਮ ਦੀ ਜਾਗ ਦਿਓ,
ਕਾਮ, ਕ੍ਰੋਧ, ਮੋਹ, ਲੋਭ ਤਾਂ ਨਿਰੀ ਖੁਆਰੀ ਹੈ।
ਧੰਨ ਗੁਰ ਨਾਨਕ ਤੇਰੀ, ਸਿਖਿਆ ਨਿਆਰੀ ਹੈ।
ਦਰਦ ਵੰਡਾਵੋ, ਪਿਆਰ ਕਰੋ, ਹਰ ਇਕ ਜੀ ਦੇ ਨਾਲ,
ਸੱਭੇ ਸਾਂਝੀਵਾਲ, ਦੁਸ਼ਮਣੀ ਕੀਹਦੇ ਨਾਲ
ਡਰਨਾ ਅਤੇ ਡਰਾਉਣਾ ਜ਼ੁਲਮ ਤਾਂ ਭਾਰੀ ਹੈ
ਧੰਨ ਗੁਰ ਨਾਨਕ ਤੇਰੀ, ਸਿਖਿਆ ਨਿਆਰੀ ਹੈ।
ਸ਼ਾਂਤ ਕਿਵੇਂ ਹੋਵੋਗੇ, ਖਹਿ ਖਹਿ ਕੇ ਰਹਿਕੇ,
ਨਾਮ ਜਪੋ,ਕਰ ਕਿਰਤ, ਛਕੋ ਵੰਡ ਮਿਲ ਬਹਿਕੇ,
ਪਾਉਣਾ ਅਤੇ ਸਮਾਉਣਾ ਸੇਧ ਦਿਲ ਧਾਰੀ ਹੈ
ਧੰਨ ਗੁਰ ਨਾਨਕ ਤੇਰੀ, ਸਿਖਿਆ ਨਿਆਰੀ ਹੈ।
ਸੱਚ-ਗਿਆਨ ਦਾ ਚਾਨਣ, ਘਰ ਘਰ ਵੰਡਿਆ ਸੀ,
ਕੋਹਾਂ ਲੱਖਾਂ ਗਾਹ ਕੇ, ਨ੍ਹੇਰਾ ਛੰਡਿਆ ਸੀ,
ਜੱਗ ਵਿਚ ਤੇਰੀ ਸਿਖਿਆ ਦੀ ਸਰਦਾਰੀ ਹੈ
ਧੰਨ ਗੁਰ ਨਾਨਕ ਤੇਰੀ, ਸਿਖਿਆ ਨਿਆਰੀ ਹੈ।
2nd December 2019 4:47pm
Gravatar
Jasbir Singh (Delhi, India)
ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਬਾਣੀ ਵਿਚ ਦਰਜ ਉਨ੍ਹਾਂ ਸੋਚ ਦੀ ਇਹ ਵਡਿਆਈ ਹੈ ਉਨ੍ਹਾਂ ਲੋਕਾਈ ਨੂੰ ਕਿ ਇਕ ਰੱਬ ਅਤੇ ਰੱਬੀ ਗੁਣਾਂ ਨਾਲ ਜੋੜਦਿਆਂ ਡਰਪੋਕ / ਸਾਹਸਹੀਣ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਹੌਸਲਾ ਦਿੱਤਾ ਅਤੇ ਬਲਵਾਨ ਬਣਨ ਦਾ ਰਸਤਾ ਦਸਿਆ।
ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ (ਅਤੇ ਸਮਕਾਲੀ ਸਿਖਾਂ) ਨੇ ਆਪਣੇ ਰੱਬੀ ਹੁਕਮ ਨਿਯਮ ਗੁਣਾਂ ਅਸੂਲਾਂ ਨੂੰ ਮੰਨਦਿਆਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਲੲੀ ਜੀਉਣ ਅਤੇ ਮਰ ਮਿਟਣ ਦਾ ਰਾਹ ਵਿਖਾਇਆ।ਜੋ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਬਾਣੀ ਵਿਚ ਦਰਜ ਹੈ।
ਪਰ ਬਾਅਦ ਵਿਚ ਕੁਝ ਬੇਸਮਝ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸ਼ਹੀਦੀ ਨੂੰ ਫ਼ਿਰਕੂ ਚਿਨ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਜੋੜਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਵੇਲੇ ਤੋਂ ਚਲੇ ਆ ਰਹੇ ਸਿਖੀ ਅਸੂਲਾਂ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕੀਤਾ।
ਨਿਰਬਲ ਮਨ ਵਾਲੇ ਮਨੁੱਖਾਂ ਦੀ ਜਾਨ ਬਚਾਉਣਾ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕਰਮਕਾਂਡ , ਵਹਿਮਾਂ-ਭਰਮਾਂ , ਫਿਰਕੂ ਨਿਸ਼ਾਨੀਆਂ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਦੇ ਫਰਕ ਨੂੰ ਸਾਨੂੰ ਸਮਝਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।
ਜਸਬੀਰ ਸਿੰਘ
1st December 2019 3:22am
Gravatar
Jasbir Singh (Delhi, India)
ਆਓ ਜੀ !
ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਗੁਣ" ਯਾਦ ਕਰੀਏ /ਸਮਝੀਏ / ਜੀਵਣ ਵਿਚ ਧਾਰੀਏ ।
ੴਸਤਿ ਨਾਮੁ ਕਰਤਾ ਪੁਰਖੁ ਨਿਰਭਉ ਨਿਰਵੈਰੁ ਅਕਾਲ ਮੂਰਤਿ ਅਜੂਨੀ ਸੈਭੰ ਗੁਰਪ੍ਰਸਾਦਿ ।।
ਆਓ ਜੀ !
ਅਸੀਂ ਵੀਂ ਪੜੀਏ ਗੁਰਬਾਣੀ
ਤੇ ਸਹਿਜੇ ਵੀਚਾਰ
ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦੜੀ ਤੇ
ਕੌਮ ਦੀ ਬਿਗੜੀ
ਦੋਵੇਂ ਲਈਏ ਸੰਵਾਰ।
ਵਿਚਾਰ ਲਈਏ ਗੁਰਬਾਣੀ
ਤੇ ਖੋਜ ਲਈਏ ਇਤਿਹਾਸ,
ਸਾਧਨ ਦੋਵੇਂ ਸਚੇ
ਸਿਰਫ ਸਿਖਾਂ ਪਾਸ।
ਗੁਰੂਆਂ ਦੀ
ਨਕਲੀ ਫੋਟੋ ਨ ਲਾਈਏ ਜੀ।
ਅਸਲੀ ਗੁਰੂ " ਗੁਰੂਬਾਣੀ "
ਨਾਲ ਜੁੜੀਏ ਜੀ।
☆........ਡਿਠੈ ਮੁਕਤਿ ਨ ਹੋਵਈ
ਜਿਚਰੁ ਸਬਦਿ ਨ ਕਰ
" ਕੱਚੀ ਬਾਣੀ " ਨ ਪੜ੍ਹੀਏ ਜੀ
ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਨ ਲੜੀਏ ਜੀ ।
ਆਓ ਜੀ ।
ਗਿਆਨ ਦੀ ਖੜਗ ਰਖੀਏ ।
ਖੜਗ ਦਾ ਗਿਆਨ ਰਖੀਏ ।
ਊੜਾ, ਜੂੜਾ ਸਿਖਾਉਣਾ ਜੁੰਮੇਵਾਰੀ ਪਰਿਵਾਰ ਦੀ,
ਨੌਜਵਾਨ ਵੀ ਸਮਝਣ, ਕਿੰਨੀ ਲੋੜ ਦਸਤਾਰ ਦੀ
'ਸੁਕਿਰਤ' ਕਰੀਏ ਕੋਈ ਵੀ ,
ਪਰ "ਧਰਮ ਨੂੰ ਧੰਦਾ" ਨ ਬਣਾਈਏ ਜੀ
"ਦਸਤਵੰਧ" ਕਰਕੇ ਜੀ
'ਲੋੜਵੰਦ' ਦਾ ਹੌਂਸਲਾ ਵਧਾਈਏ ਜੀ।
ਮੈਂ ਬਲਿਹਾਰ ਜਾਵਾਂ
ਜੋ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਜੀ ਦੀਆਂ ਮੰਨਦੇ II
ਮੈਂ ਸਦਕੇ ਜਾਵਾਂ
ਜੋ ਗੁਰੂ ਸ਼ਬਦ ਦੀਆਂ ਮੰਨਦੇ II
1st December 2019 3:17am
Gravatar
Makhan Singh Purewal (Quesnel, Canada)

ਸਿੱਖ ਮਾਰਗ ਦੇ ਪਾਠਕਾਂ/ਲੇਖਕਾਂ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲਈ

ਅਸੀਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਇੱਥੇ ਕਈ ਵਾਰੀ ਲਿਖ ਚੁੱਕੇ ਹਾਂ ਅਤੇ ਹੁਣ ਫਿਰ ਦੁਹਰਾ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਕੋਈ ਵੀ ਛੋਟੀ ਜਿਹੀ ਲਿਖਤ, ਪ੍ਰੈੱਸ ਨੋਟ, ਕੋਈ ਕਵਿਤਾ, ਇੱਥੇ ਛਪੇ ਹੋਏ ਕਿਸੇ ਵੀ ਲੇਖ ਬਾਰੇ ਕੋਈ ਸਵਾਲ ਜਾਂ ਕੁਮਿੰਟ ਅਤੇ ਕੋਈ ਵੀ ਹੋਰ ਜਾਣਕਾਰੀ ਇਸ ਪੰਨੇ ਤੇ ਸਾਂਝੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਇਹ ਪੰਨਾ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ 24 ਘੰਟੇ ਖੁੱਲਾ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਆਮਜਾਣਕਾਰੀ ਵਾਲਾ ਪੰਨਾ ਹੁਣ ਅੱਪਡੇਟ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਇਸ ਲਈ ਉਸ ਦੀ ਜਗਾ ਤੇ ਇਸ ਪੰਨੇ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰੋ। ਜੇ ਕਰ ਕਿਸੇ ਪਾਠਕ/ਲੇਖਕ ਨੂੰ ਇੱਥੇ ਪੋਸਟ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਈ ਸਮੱਸਿਆ ਆਵੇ ਤਾਂ ਉਹ ਪੁੱਛ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇੱਥੇ ਪੋਸਟ ਕਰਨ ਸਮੇ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਖਿਆਲ ਰੱਖਿਆ ਜਾਵੇ ਕਿ ਉਹ ਲਿਖਤ ਯੂਨੀਕੋਡ ਵਿੱਚ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਤੁਹਾਡੀ ਸੁਵਿਧਾ ਲਈ ਅਸੀਂ ਫੌਂਟਸ ਕਨਵਰਟਰ ਇੱਥੇ ਪਾਇਆ ਹੋਇਆ ਹੈ ਜਿਸ ਦਾ ਲਿੰਕ ਇਸ ਪੰਨੇ ਦੇ ਉਪਰ ਦਿੱਤਾ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਸ: ਹਰਲਾਜ ਸਿੰਘ ਬਹਾਦਰਪੁਰ ਦੀਆਂ ਲਿਖਤਾਂ ਕਾਫੀ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਇੱਥੇ ਛਪਦੀਆਂ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਆਪਣੀਆਂ ਲਿਖਤਾਂ ਕਈ ਥਾਵਾਂ ਤੇ ਛਪਣ ਲਈ ਭੇਜਦੇ ਸਨ/ਹਨ ਇਸ ਲਈ ਆਮਜਾਣਕਾਰੀ ਵਾਲੇ ਪੰਨੇ ਤੇ ਪਾਈਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਸਨ। ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਪੰਨਾ ਹੁਣ ਅੱਪਡੇਟ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਇਸ ਲਈ ਹਰਲਾਜ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਕਿ ਜੇ ਕਰ ਉਹ ਚਾਹੁੰਣ ਤਾਂ ਇਸ ਪੰਨੇ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਹਰਲਾਜ ਸਿੰਘ ਦੀ ਸੁਪਤਨੀ ਬੀਬੀ ਹਰਪ੍ਰੀਤ ਕੌਰ ਕੁੱਝ ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ 46 ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ ਵਿਚ, ਕੈਂਸਰ ਦੀ ਬਿਮਾਰੀ ਕਾਰਨ ਚਲਾਣਾ ਕਰ ਗਏ ਸਨ। ਨਵੰਬਰ 10 ਨੂੰ ਬੀਬੀ ਹਰਪ੍ਰੀਤ ਕੌਰ ਦੇ ਸੰਬੰਧ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਸਮਾਗਮ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਸੀ ਜਿਸ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਕੁੱਝ ਸਮਾ ਪਹਿਲਾਂ ਇਸ ਪੰਨੇ ਤੇ ਤੱਤ ਗੁਰਮਤਿ ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ ਸਾਂਝੀ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਸੰਨ 2015 ਵਿੱਚ ਬੀਬੀ ਹਰਪ੍ਰੀਤ ਕੌਰ ਦਾ ਇੱਕ ਲੇਖ ਇੱਥੇ ਸਿੱਖ ਮਾਰਗ ਤੇ ਛਪਿਆ ਸੀ ਜੋ ਕਿ ਹੇਠ ਲਿਖੇ ਲਿੰਕ ਤੇ ਪੜ੍ਹਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।
http://www.sikhmarg.com/2015/0308-mehla-divas.html

17th November 2019 6:07pm
Gravatar
Ravinder Singh (Pinjore, India)
ਬੀਬੀ ਹਰਪ੍ਰੀਤ ਕੌਰ ਦੇ ਜੀਵਨ ਵਾਂਗ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸਮਰਪਿਤ ਸਮਾਗਮ ਵੀ ਕ੍ਰਾਂਤੀਕਾਰੀ ਹੋ ਨਿਬੜਿਆ।
ਕੁੱਝ ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਬੀਬੀ ਹਰਪ੍ਰੀਤ ਕੌਰ ਬਹਾਦਰਪੁਰ 46 ਸਾਲ ਦੀ ਘੱਟ ਉਮਰ ਵਿਚ ਕੈਂਸਰ ਦੀ ਬੀਮਾਰੀ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਬਣ ਗਏ। ਬੀਬੀ ਜੀ ਦਾ ਜੀਵਨ ਇਕ ਸੁਚੇਤ ਅਤੇ ਜਾਗਰੂਕ ਬੀਬੀ ਵਾਲਾ ਰਿਹਾ। ਆਮ ਸਮਾਜ ਵਿਚ ਵੇਖਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਪਤੀ-ਪਤਨੀ ਵਿਚੋਂ ਜੇ ਇਕ ਸੁਚੇਤ/ਜਾਗਰੂਕ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਸ ਦਾ ਜੀਵਨ ਸਾਥੀ ਇਸ ਨਾਲ ਜ਼ਿਆਦਾ ਖੁਸ਼ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਪਰ ਬੀਬੀ ਹਰਪ੍ਰੀਤ ਕੌਰ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪਤੀ ਹਰਲਾਜ ਸਿੰਘ ਬਹਾਦਰਪੁਰ ਦੀ ਵਿਚਾਰਧਾਰਕ ਸਾਂਝ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੀ ਇਸ ਸੇਧ ‘ਏਕ ਜੋਤਿ ਦੁਇ ਮੂਰਤੀ ਧਨ ਪਿਰ ਕਹੀਐ ਸੋਇ’ ਦੇ ਕਾਫੀ ਨਜ਼ਦੀਕ ਸੀ। ਵੀਰ ਹਰਲਾਜ ਸਿੰਘ ਬਹਾਦਰਪੁਰ ਸੁਚੇਤ ਪੰਥਕ ਧਿਰਾਂ ਵਿਚ ਇਕ ਜਾਨਿਆ-ਪਛਾਣਿਆ ਚਿਹਰਾ ਹਨ ਅਤੇ ਕਾਫੀ ਸਮਾਂ ‘ਸਪੋਕਸਮੈਨ’ ਪਰਿਵਾਰ ਨਾਲ ਵੀ ਜੁੜੇ ਰਹੇ। ਉਨਾਂ ਦੇ ਇਸ ਇਨਕਲਾਬੀ ਸਫਰ ਵਿਚ ਬੀਬੀ ਹਰਪ੍ਰੀਤ ਕੌਰ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਪੂਰਾ ਸਾਥ ਦਿਤਾ। ਬੀਬੀ ਹਰਪ੍ਰੀਤ ਕੌਰ ਨੇ ਕੈਂਸਰ ਵਰਗੀ ਭਿਆਨਕ ਬੀਮਾਰੀ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਜਿਸ ਦਲੇਰੀ ਅਤੇ ਹੌਂਸਲੇ ਨਾਲ ਚੜਦੀ ਕਲਾ ਵਿਚ ਰਹਿੰਦਿਆਂ ਅੰਤਿਮ ਸਮੇਂ ਤੱਕ ਕੀਤਾ, ਉਹ ਆਪਣੇ ਆਪ ਵਿਚ ਇਕ ਮਿਸਾਲ ਹੈ।
ਆਮ ਸਿੱਖ ਸਮਾਜ ਵਿਚ ਮ੍ਰਿਤਕ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਤ ਕਿਤਨੀਆਂ ਮਨਮੱਤੀ ਪੁਜਾਰੀਵਾਦੀ ਰਸਮਾਂ/ਰੀਤਾਂ ਜੁੜੀਆਂ ਹਨ, ਹਰ ਸੁਚੇਤ ਸਿੱਖ ਜਾਣਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਜ਼ਿਆਦਾਰਤਰ ਹਿੰਦੂ/ਇਸਲਾਮ ਆਦਿ ਫਿਰਕਿਆਂ ਦੀਆਂ ਮਨੌਤਾਂ ਦਾ ਹੀ ਬਦਲਵਾਂ ਰੂਪ ਹਨ। ਜਾਣਦੇ ਤਾਂ ਇਸ ਬਾਰੇ ਬਹੁਤ ਲੋਕ ਹਨ ਪਰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਤਿਆਗਣ ਦੀ ਹਿੰਮਤ ਵਿਰਲੇ ਹੀ ਕਰ ਪਾਉਂਦੇ ਹਨ, ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਤਾਂ ਲੋਕਾਈ ਦੀ ਸ਼ਰਮ ਦੇ ਮਾਰੇ ਡੋਲ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਪਰ 01 ਨਵੰਬਰ 19 ਨੂੰ ਬੀਬੀ ਹਰਪ੍ਰੀਤ ਕੌਰ ਦੇ ਚਲਾਣੇ ਉਪਰੰਤ ਵੀਰ ਹਰਲਾਜ ਸਿੰਘ ਨੇ ਜਿਵੇਂ ਦ੍ਰਿੜਤਾ, ਹਿੰਮਤ ਅਤੇ ਦਲੇਰੀ ਨਾਲ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਾਰੀਆਂ ਪੁਜਾਰੀਵਾਦੀ ਰੀਤਾਂ/ਰਸਮਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਤਰਾਂ ਨਕਾਰਨ ਦਾ ਹੌਂਸਲਾ ਵਿਖਾਇਆ। ਇਹ ਬੇਹੱਦ ਇਨਕਲਾਬੀ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਵਿਚ ਲਾਮਿਸਾਲ ਹੈ।
ਦਾਹ ਸਸਕਾਰ ਤੱਕ ਕੋਈ ਵੀ ਪ੍ਰਚਲਿਤ ਮਨਮੱਤ ਕਰਮਕਾਂਡ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਕੋਈ ਰਸਮੀ ਅਰਦਾਸ, ਪਾਠ ਆਦਿ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਸਸਕਾਰ ਉਪਰੰਤ ਮ੍ਰਿਤਕ ਪ੍ਰਾਣੀ ਦੇ ਸੰਬੰਧ ਵਿਚ ਕੋਈ ਵੀ ਪ੍ਰਚਲਿਤ ਕਰਮਕਾਂਡ (ਜਿਵੇਂ ਫੁਲ ਚੁਗਣੇ, ਅਖੰਡ/ਸਹਿਜ ਪਾਠ, ਅੰਤਿਮ ਅਰਦਾਸ ਸਮਾਗਮ ਆਦਿ) ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਦੁਖ ਸਾਂਝਾ ਕਰਨ ਦੇ ਚਾਹਵਾਨ ਲੋਕਾਂ/ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰਾਂ ਲਈ 10 ਨਵੰਬਰ ਨੂੰ ਬੀਬੀ ਹਰਪ੍ਰੀਤ ਕੌਰ ਸੰਬੰਧੀ ਇਕ ਸਮਾਗਮ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ। ਪਰ ਇਸ ਸਮਾਗਮ ਵਿਚ ਕੋਈ ਰਸਮੀ ਮਨਮੱਤ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਨਾ ਹੀ ਆਦਿ ਗ੍ਰੰਥ ਦਾ ਰਸਮੀ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਕੋਈ ਰਸਮੀ ਕੀਰਤਨ/ਕਥਾ ਆਦਿ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਸਮਾਗਮ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਸਟੇਜ ਸਕੱਤਰ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਦਰਸ਼ਨ ਸਿੰਘ ਬਰੇਟਾ ਜੀ ਨੇ ਹਰਲਾਜ ਸਿੰਘ ਜੀ ਵਲੋਂ ਹਰਪ੍ਰੀਤ ਕੌਰ ਦੇ ਜੀਵਨ ਵੇਰਵੇ ਬਾਰੇ ਲਿਖੇ ਇਕ ਲੇਖ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਕੀਤੀ। ਇਸ ਲੇਖ ਵਿਚ ਜਿਥੇ ਬੀਬੀ ਜੀ ਦੀ ਹਿੰਮਤ ਅਤੇ ਹੌਂਸਲੇ ਬਾਰੇ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਉਥੇ ਕਿ ਕੈਂਸਰ ਦੇ ਮਰੀਜ਼ ਦੀ ਸਾਂਭ ਸੰਭਾਲ ਕਿਵੇਂ ਕਰਨੀ ਹੈ, ਉਸ ਬਾਰੇ ਵੀ ਚਾਨਣਾ ਪਾਇਆ ਗਿਆ। ਉਸ ਉਪਰੰਤ ਸਾਹਿਤਕਾਰ ਨਿਰੰਜਣ ਬੋਹਾ ਜੀ ਨੇ ਇਕ ਕਿਸਾਨੀ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਪਰਿਵਾਰ ਵਲੋਂ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਚੁੱਕੇ ਇਸ ਕ੍ਰਾਂਤੀਕਾਰੀ ਕਦਮ ਲਈਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਹੌਂਸਲਾ ਅਫਜ਼ਾਈ ਕੀਤੀ। ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਜਿਲ੍ਹਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸ੍ਰੀਮਤੀ ਮੰਜੂ ਬਾਂਸਲ ਜੀ ਨੇ ਆਪਣੇ ਸੰਖੇਪ ਸੰਬੋਧਨ ਵਿਚ ਪਰਿਵਾਰ ਨਾਲ ਦੁਖ ਸਾਂਝਾ ਕੀਤਾ।
ਇਸ ਸਮਾਗਮ ਦਾ ਖਿੱਚ ਦਾ ਕੇਂਦਰ ‘ਤੱਤ ਗੁਰਮਤਿ ਪਰਿਵਾਰ’ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਬੁਲਾਰੇ ਪ੍ਰਿੰ. ਨਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜੰਮੂ ਰਹੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸਟੇਜ ਤੋਂ ਦਲੇਰੀ ਨਾਲ ਬੋਲਦਿਆਂ ਗੁਰਮਤਿ ਦੇ ਨਜ਼ਰੀਏ ਤੋਂ ਧਰਮ ਅਤੇ ਹੁਕਮ ਬਾਰੇ ਸਪਸ਼ਟ ਕੀਤਾ। ਨਾਲ ਹੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸਮਾਜ ਵਿਚ ਪ੍ਰਚਲਿਤ ਸਾਰੇ ਫਿਰਕਿਆਂ, ਰੀਤਾਂ ਰਸਮਾਂ ਨੂੰ ਬਾਬਾ ਨਾਨਕ ਦੀ ਸੇਧ ਦੇ ਉਲਟ ਦਰਸਾਉਂਦਿਆਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਤਰਾਂ ਨਕਾਰਨ ਅਤੇ ਨਰੋਏ ਸਮਾਜ ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ ਤੁਰਨ ਦਾ ਹੋਕਾ ਦਿਤਾ। ਰਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਪਿੰਜੌਰ ਨੇ ਉਹ ‘ਐਲਾਣਨਾਮਾ’ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਸੰਗਤਾਂ ਨੂੰ ਸੁਣਾਇਆ ਜੋ ਬੀਬੀ ਹਰਪ੍ਰੀਤ ਕੌਰ ਨੇ 2 ਕੁ ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ‘ਤੱਤ ਗੁਰਮਤਿ ਪਰਿਵਾਰ’ ਇਕ ਉਪਰਾਲੇ ਵਿਚ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹੋ ਕੇ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਤੱਤ ਗੁਰਮਤਿ ਪਰਿਵਾਰ ਵਲੋਂ ਪਰਿਵਾਰ ਦੀ ਦਲੇਰੀ ਅਤੇ ਦ੍ਰਿੜਤਾ ਨੂੰ ਪਛਾਣਦਿਆਂ ਇਕ ‘ਸਨਮਾਨ ਪੱਤਰ’ ਸਮੂਹ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਭੇਂਟ ਕੀਤਾ। ਇਹ ਸਨਮਾਨ ਪੱਤਰ ਬੀਬੀ ਮਨਜੀਤ ਕੌਰ ਜੰਮੂ ਨੇ ਸੰਗਤਾਂ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਵੀ ਸੁਣਾਇਆ।
ਇਸ ਸਮਾਗਮ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਪਿੰਡ ਦੇ ਕਈਂ ਸੱਜਣ ਤੱਤ ਗੁਰਮਤਿ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨਾਲ ਗੁਰਮਤਿ ਸੰਬੰਧੀ ਵਿਚਾਰ ਵੀ ਕੀਤੀ, ਜੋ ਇਕ ਅੱਛਾ ਸੰਕੇਤ ਹੈ। ਸਮਾਗਮ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸੰਗਤ ਵਿਚ ਇਸ ਸਮਾਗਮ ਬਾਰੇ ਹਾਂ-ਪੱਖੀ ਚਰਚਾ ਵੀ ਤੁਰਦੀ ਵੇਖੀ ਗਈ। ਕਰਮਕਾਂਡਾਂ ਅਤੇ ਫੋਕੇ ਰੀਤੀ ਰਿਵਾਜ਼ਾਂ ਤੋਂ ਮੁਕਤ ਹੁੰਦਿਆ ਕੀਤਾ ਇਹ ਕ੍ਰਾਂਤੀਕਾਰੀ ਸਮਾਗਮ ਆਪਣੀਆਂ ਪੈੜ੍ਹਾਂ ਛੱਡ ਗਿਆ।
ਤੱਤ ਗੁਰਮਤਿ ਪਰਿਵਾਰ
ਮੋਬ: 7006125439
17th November 2019 5:15pm
Gravatar
Makhan Singh Purewal (Quesnel, Canada)

(ਨੋਟ:- ਸਿੱਖ ਮਾਰਗ ਦੇ ਪਾਠਕਾਂ/ਲੇਖਕਾਂ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲਈ ਪ੍ਰੋ: ਇੰਦਰ ਸਿੰਘ ਘੱਗਾ ਦੀ ਲੜਕੀ ਦੀ ਇੱਕ ਵੀਡੀਓ ਅਤੇ ਹਰਲਾਜ ਸਿੰਘ ਬਹਾਦਰਪੁਰ ਦੇ ਲੇਖ ਵਿਚੋਂ ਕੁੱਝ ਹਿੱਸਾ ਸਾਂਝਾ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹਾਂ-ਸੰਪਾਦਕ)


ਭਖਦਾ ਮਸਲਾ
ਕੀ ਸਿੱਖ ਬੀਬੀਆਂ ਨੂੰ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਵਿੱਚ ਕੀਰਤਨ ਕਰਨ ਦੀ ਆਗਿਆ ਦੇਣੀ ਸਿੱਖ ਰਹਿਤ ਮਰਯਾਦਾ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਹੈ? ਹਰਲਾਜ ਸਿੰਘ ਬਹਾਦਰਪੁਰ
ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਰਾਹੀਂ ਸਿੱਖ ਬੀਬੀਆਂ ਨੂੰ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਵਿੱਚ ਕੀਰਤਨ ਕਰਨ ਦੇਣ ਦੀ ਆਗਿਆ ਦੇਣ ਦਾ ਮਤਾ ਪਾਸ ਕਰਨਾ ਕੋਈ ਨਵੀਂ ਜਾਂ ਮਾੜੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਇਹ ਗੁਰਬਾਣੀ ਅਤੇ ਸਿੱਖ ਰਹਿਤ ਮਰਯਾਦਾ ਦੀ ਹੀ ਪ੍ਰੋੜਤਾ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਸਾਨੂੰ ਅਫਸੋਸ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਂਦਾ ਸੀ ਕਿ ਜੋ ਸਿੱਖੀ ਅਸੂਲਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਭੁੱਲਾ ਰਹੇ ਸੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ੳਹਨਾ ਪ੍ਰਤੀ ਸਾਨੂੰ ਸੁਚੇਤ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਮਤਾ ਪਾਸ ਕਰਨਾ ਪਿਆ, ਪਰ ਸਿੱਖੀ ਭੇਖ ਵਿੱਚ ਛੁੱਪੇ ਸਿੱਖੀ ਦੇ ਦੁਸ਼ਮਣਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਚੰਗੇ ਫੈਂਸਲੇ ਨਾਲ ਖੁਸ਼ੀ ਦੀ ਥਾਂ ਅੱਗ ਲੱਗ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਸਾਨੂੰ ਇਸ ਫੈਂਸਲੇ ਦਾ ਸਵਾਗਤ ਕਰਦਿਆਂ ਇਸ ਨੂੰ ਤੁਰੰਤ ਲਾਗੂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਂਦਾ ਹੈ, ਅਤੇ ਸਿੱਖ ਬੀਬੀਆਂ ਤੋਂ ਮੁਆਫੀ ਵੀ ਮੰਗਣੀ ਚਾਹੀਂਦੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਗੁਰਬਾਣੀ ਅਤੇ ਸਿੱਖ ਰਹਿਤ ਮਰਯਾਦਾ ਦੇ ਉਲਟ ਹੁਣ ਤੱਕ ਸਿੱਖ ਬੀਬੀਆਂ ਨੂੰ ਉਹਨਾ ਦੇ ਹੱਕਾਂ ਤੋਂ ਵਾਝਾਂ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਜੋ ਬੀਬੀਆਂ ਨੂੰ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਵਿੱਚ ਕੀਰਤਨ ਕਰਨ ਤੋਂ ਅਯੋਗ ਸਮਝਦੇ ਹਨ ਉਹਨਾ ਉੱਤੇ ਮਾਨਹਾਨੀ ਦੇ ਪ੍ਰਚੇ ਦਰਜ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਂਦੇ ਹਨ।
ਸਿੱਖ ਧਰਮ ਉੱਤੇ ਭਾਰੂ ਪੈ ਰਹੀ ਬ੍ਰਾਹਮਣਵਾਦੀ ਸੋਚ ਨੂੰ ਜੇ ਅਸੀਂ ਨਾ ਸਮਝੇ ਤਾਂ ਬੀਬੀਆਂ ਨੂੰ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਵਿੱਚ ਕੀਰਤਨ ਕਰਨ ਦੀ ਆਗਿਆ ਦੇਣੀ ਤਾਂ ਦੂਰ ਰਹੀ, ਬੀਬੀਆਂ ਨੂੰ ਤਾਂ ਐਸਾ ਕਲੰਕਿਤ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਤਾਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਮੂੰਹ ਵਿਖਾਉਣ ਜੋਗੀਆਂ ਵੀ ਨਹੀਂ ਰਹਿਣੀਆਂ। ਕਿਉਂਕਿ ਸਿੱਖੀ ਭੇਖ ਵਿੱਚ ਵਿਚਰ ਰਹੀ ਡੇਰਾਵਾਦੀ ਸੋਚ ਨੇ ਇਸਤਰੀ ਨੂੰ ਅਤਿ ਘਟੀਆ ਦਰਜੇ ਦੀ ਬਦਚਲਨ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਅਖੌਤੀ ਦਸ਼ਮ ਗ੍ਰੰਥ ਨੂੰ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਕਰਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਅਖੌਤੀ ਦਸ਼ਮ ਗ੍ਰੰਥ ਵਿੱਚ ਇਸਤਰੀ ਦੀ ਇੰਨੀ ਤੌਹੀਨ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਕਿ ਜੋ ਲੋਕ ਇਸ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਸੱਚ ਮੰਨ ਲੈਣਗੇ, ਉਹ ਇਸਤਰੀ ਉੱਪਰ ਵਿਸ਼ਵਾਸ਼ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਣਗੇ। ਜੇ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਇਸ ਗੱਲ ਉੱਪਰ ਸ਼ੱਕ ਹੋਵੇ (ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਬੀਬੀਆਂ ਨੂੰ) ਤਾਂ ਉਹ ਅਖੌਤੀ ਦਸ਼ਮ ਗ੍ਰੰਥ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਖੇ ਹੋਏ ਇਸਤਰੀਆਂ ਦੇ ਸਬੰਧੀ 400 ਤੋਂ ਵੱਧ ਚਰਿਤ੍ਰ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਵੇਖ ਲੈਣ। ਇਸ ਲਈ ਸਿੱਖ ਬੀਬੀਆਂ ਨੂੰ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਗੁਰਮਤਿ ਤੇ ਪਹਿਰਾ ਦਿੰਦੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਵੱਲੋਂ ਦਿੱਤੇ ਬਰਾਬਰਤਾ ਦੇ ਹੱਕ ਦੀ ਭੀਖ ਮੰਗਣ ਦੀ ਵਜਾਏ ਮੈਦਾਨ ਵਿੱਚ ਨਿਤਰਣ ਅਤੇ ਜੱਥਿਆਂ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਅੰਦਰ ਕੀਰਤਨ ਕਰਨ ਜਾਣ, ਜਦੋਂ ਬੀਬੀਆਂ ਨੂੰ ਇਹ ਧਰਮ ਦੇ ਠੇਕੇਦਾਰ ਕੀਰਤਨ ਕਰਨ ਤੋਂ ਰੋਕਣਗੇ ਤਾਂ ਸਾਰੀ ਦੁਨੀਆਂ ਵੇਖਗੀ ਕਿ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਅਗਾਂਹਵਧੂ ਅਤੇ ਵਿਗਿਆਨਕ ਧਰਮ ਦੇ ਪਹਿਰੇਦਾਰ ਕਹਾਉਣ ਵਾਲੇ, ਜੋ ਸਿੱਖ ਧਰਮ ਵਿੱਚ ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ ਬਰਾਬਰਤਾ ਦੇਣ ਦੇ ਦਮਗਜੇ ਮਾਰਦੇ ਹਨ ਉਹ ਅੱਜ ਔਰਤਾਂ (ਜੋ ਸਿੱਖੀ ਰਹਿਤ ਵਿੱਚ ਪਰਪੱਕ ਹਨ) ਨੂੰ ਕੀਰਤਨ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਕਰਨ ਦਿੰਦੇ।

14th November 2019 9:27pm
Gravatar
Manoj Malik (CHANDIGARH, India)
ਸਿੱਖ ਮਾਰਗ" ਵੈਬਸਾਈਟ ਉੱਤੇ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਿਤ ਇਕਬਾਲ ਸਿੰਘ ਢਿੱਲੋਂ (ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ) ਜੀ ਦਾ ਲੇਖ "ਰਬ ਦਾ ਵਿਕਲਪ-ਭਾਗ-ਪਹਿਲਾ" ਪਢਣ ਦਾ ਮੌਕਾ ਮਿਲਿਆ। ਇਹ ਸੋਚ-ਉਸਾਰੂ ਲੇਖ ਲਈ ਢਿੱਲੋਂ ਸਾਹਿਬ ਬਧਾਈ ਦੇ ਪਾੱਤਰ ਨੇ।
ਅੱਜ ਈੱਕੀਵੀਂ ਸਦੀ ਵਿੱਚ ਮਨੁੱਖੀ ਸੋਚ ਵਿਗਿਆਨ ਤੋਂ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਮਾਨਵਵਿਗਿਆਨ(Anthropology) ਦੀ ਮਦਦ ਸਦਕਾ ਜਾਣਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਮਨੁੱਖ ਦੀ ਉਤਪਤੀ ਅਤੇ ਵਿਕਾਸ ਕਿਵੇਂ ਹੋਇਆ। ਹੁਣ ਸਾਨੂੰ ਰਬ ਦੀ "ਗੁੰਝਲਦਾਰ ਪਹੇਲੀ" ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਆਊਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਫੋਕੇ-ਧਰਵਾਸੀ ਪ੍ਰਭਾਵ(placebo effect) ਨੂੰ ਮਨੋਵਿਗਿਆਨ ਦੇ ਨਜਰੀਏ ਨਾਲ ਸਮਝਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਢਿੱਲੋਂ ਜੀ ਨੇ ਵਧੀਆ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ਼ ਚਾਨਣਾ ਪਾਇਆ ਕਿ ਰਬ ਅਤੇ ਮਜਹਬ ਦੀ ਹੋਂਦ ਕਿਵੇਂ ਵਾਪਰੀ। ਹੁਣ ਸਾਨੂੰ ਅਜਿਹੇ " ਤੀਰ-ਤੁੱਕੇ" ਲਗਾਉਣ ਦੀ ਕੋਈ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਕਿ "ਕੁਦਰਤ ਹੀ ਰਬ ਹੈ" ਜਾਂ "ਸਚ ਹੀ ਰਬ ਹੈ" ਜਾਂ "ਪ੍ਰੇਮ ਰਬ ਹੈ"। ਸਗੋਂ ਹੁਣ ਸਾਨੂੰ ਸਾਰੇ ਵਿਸ਼ਾਂ ਦੀ ਤਰਹਾਂ ਰਬ ਦੇ ਵਿਸ਼ੇ ਬਾਰੇ ਵੀ "ਵਿਗਿਆਨਕ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀ" ਅਪਨਾਉਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬੱਚਾ ਵੱਡਾ ਹੋ ਕੇ ਖਿਡੌਣਿਆਂ ਨਾਲੋਂ ਖੇਡਣਾ ਛੱਡ ਦੇਂਦਾ ਹੈ, ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮਨੁੱਖ ਨੂੰ ਰਬ ਦਾ ਸੰਕਲਪ ਛੱਡ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਈਸਦਾ ਬੇਹਤਰ ਵਿਕਲਪ ਪੇਸ਼ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।
*** ਮਨੋਜ ਮਲਿਕ, ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ
12th November 2019 10:12pm
Gravatar
Gurindar Singh Paul (Aurora, US)
ਸ: ਮੱਖਣ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਆਪ ਨੇ ਉਹ ਕੌੜਾ ਸੱਚ ਲਿਖਣ ਦੀ ਜੁਰੱਤ ਕੀਤੀ ਹੈ ਜਿਸ ਨੂੰ ਕਹਿਣ-ਲਿਖਣ ਤੋਂ ਸਾਰੇ ‘ਸਿੱਖ’ ਡਰਦੇ ਹਨ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਹਾਲਾਤਾਂ ਵਿੱਚ ੧੯੮੦ਵਿਆਂ ਦਾ ਖ਼ੂਨੀ ਸਾਕਾ ਵਾਪਰਿਆ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਹਾਲਾਤਾਂ ਬਾਰੇ ਅੱਜ ਤੀਕ ਸਾਰੇ ਸਿੱਖ ਸਿਆਸਤਦਾਨਾਂ, ਖ਼ਾਸ ਕਰਕੇ ਅਕਾਲੀਆਂ, ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁ: ਪ੍ਰ: ਕਮੇਟੀਆਂ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨਾਂ ਤੇ ਕਾਰਕੁਨਾਂ, ਸਥਾਨਕ ਗੁਰੂਦਵਾਰਿਆਂ ਦੇ ਪ੍ਰਬੰਧਕਾਂ, ਜਥੇਦਾਰਾਂ, ਪ੍ਰਚਾਰਕਾਂ ਅਤੇ ਪੰਥ ਦੀਆਂ ਮਹਾਨ ਸ਼ਖ਼ਸ਼ੀਅਤਾਂ ਆਦਿ ਨੇ ਸਾਕੇ ਦਾ ਸੱਚ ਕਹਿਣ ਦੀ ਕਦੇ ਜੁਰੱਤ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ। ਕਿਉਂ? ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਸਾਰੇ ਮਤਲਬੀ ਅਤੇ ਕੂੜ ਦੇ ਪੁਜਾਰੀ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੰਭੀਆਂ ਦਾ ਸੱਚ-ਧਰਮ ਨਾਲ ਦੂਰ ਦਾ ਵੀ ਕੋਈ ਵਾਸਤਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਗੱਦੀ, ਗੋਲਕ ਅਤੇ ਅਯਾਸ਼ੀ ਹੀ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਜੀਵਨ-ਲਕਸ਼ ਹੈ। ਇਸ ਲਕਸ਼ ਦੀ ਖ਼ਾਤਿਰ ਇਹ ਅਣਖਹੀਣੇ ਮਕਰੇ ਲੋਕ ਮਨੁੱਖਤਾ ਦਾ ਘਾਣ ਕਰਨ/ਕਰਵਾਉਣ ਤੋਂ ਵੀ ਸੰਕੋਚ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ। ਗੁਰਮਤਿ ਦਾ ਸਿਆਸਤ ਨਾਲ ਕੋਈ ਵਾਸਤਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਪਰੰਤੂ ਸਿੱਖ ਸਿਆਸਤਦਾਨਾਂ ਨੇ ਜਥੇਦਾਰਾਂ, ਪ੍ਰਬੰਧਕਾਂ, ਵਿਦਵਾਨਾਂ ਅਤੇ ਪ੍ਰਚਾਰਕਾਂ ਵਗ਼ੈਰਾ ਦੀ ਮਿਲੀਭੁਗਤ ਨਾਲ, ਆਪਣੇ ਸੁਆਰਥਾਂ ਦੀ ਖ਼ਾਤਿਰ, ‘ਸਿੱਖ ਧਰਮ’ ਨੂੰ ਸਿਆਸਤ ਦਾ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਗ਼ੁਲਾਮ ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਨਤੀਜਤਨ, ਮਾਸੂਮ ਜਨਤਾ ਸੜੀ ਸਿਆਸਤ ਦੀ ਜ਼ਹਿਰੀਲੀ ਧੂੜ ਵਿੱਚ ਜ਼ਮੀਰ-ਮਰੇ ਸਿਆਸਤਦਾਨਾਂ ਦੇ ਗੰਦੇ ਖੁਰੜਿਆਂ ਹੇਠ ਕੁਚਲੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ! ਪ੍ਰਤੱਖ ਨੂੰ ਪ੍ਰਮਾਣਾਂ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ!
ਬਾਕੀ ਗੱਲ ਰਹੀ ਮਿਸ਼ਨਰੀ ਸੋਚ ਵਾਲਿਆਂ ਵਿਰੁੱਧ ਮੁਕੱਦਮੇ ਚਲਾਉਣ ਦੀ! ਸਿਰੋਪਿਆਂ, ਸੋਨ-ਤਮਗ਼ਿਆਂ/ਸਿੱਕਿਆਂ ਅਤੇ ਲਫ਼ਾਫ਼ਿਆਂ ਨਾਲ ਸਨਮਾਨਤ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਮਿਸ਼ਨਰੀ ਸੋਚ ਵਾਲਿਆਂ ਅਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸਨਮਾਨਤ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਮਲਿਕ ਭਾਗੋਆਂ ਵਿਰੁੱਧ ਇਹ ਕਦਮ ਚੁੱਕਣ ਦਾ ਹੀਆ ਕੌਣ ਕਰੇਗਾ?
6th November 2019 8:34pm
Gravatar
Makhan Singh Purewal (Quesnel, Canada)
ਸਾ: ਗੁਰਇੰਦਰ ਸਿੰਘ ਪਾਲ ਜੀ,
ਬੇਈਮਾਨ ਕਪਟੀ ਵਿਦਵਾਨਾ ਨੇ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਮਨਾ ਵਿੱਚ ਝੂਠ ਹੀ ਐਨਾ ਭਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਸੱਚੀ ਗੱਲ ਹਜ਼ਮ ਹੋਣੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਲਈ ਮੁਸ਼ਕਲ ਹੈ। ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਮੈਂ ਲੇਖ ਵਿੱਚ ਇਸ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਵੀ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਹੁਣ ਤੱਕ ਸਿਰਫ ਦੋ ਸੱਜਣਾ ਨੂੰ ਹੀ ਉਹ ਲੇਖ ਹਜ਼ਮ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਤੁਸੀਂ ਹੋ ਅਤੇ ਇੱਕ ਹੋਰ ਪਾਠਕ ਯੂ. ਕੇ. ਤੋਂ ਹੈ। ਉਹ ਸਿੱਖ ਮਾਰਗ ਤੇ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਲਿਖਦਾ ਪਰ ਈ-ਮੇਲ ਰਾਹੀਂ ਕਦੀ-ਕਦੀ ਆਪਣੇ ਵਿਚਾਰ ਦੱਸ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਵੀ ਉਸ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਸੀ ਕਿ ਮੈਂ ਇਹ ਲੇਖ ਹੋਰ ਕਈਆਂ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਨ ਲਈ ਭੇਜਿਆ ਹੈ। ਮੁਕੱਦਮੇ ਚਲਾਉਣ ਤੋਂ ਮੇਰਾ ਭਾਵ ਇਹੀ ਸੀ ਕਿ ਕਿਸੇ ਕੌਮ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਜਾਂ ਭਲਾ ਕਰਵਾਉਣ ਵਿੱਚ ਪੜ੍ਹੇ ਲਿਖੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜ਼ਿਮੇਵਾਰੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਜੇ ਕਰ ਉਹ ਸਮੇ ਸਿਰ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿਮੇਵਾਰੀ ਨਾ ਨਿਭਾਉਣ ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਦੋਸ਼ ਮੁਕਤ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ।
ਧੰਨਵਾਦ।
7th November 2019 7:47pm
Gravatar
Manohar Singh Purewal (Wolverhampton, UK)
ਮੱਖਣ ਸਿੰਘ ਜੀ ਤੁਹਾਡੀ ਇਸ ਗੱਲ ਨਾਲ ਕਿ " ਬੇਈਮਾਨ ਕਪਟੀ ਵਿਦਵਾਨਾਂ ਨੇ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਮਨਾਂ ਵਿੱਚ ਝੂਠ ਹੀ ਅੈਨਾਂ ਭਰ ਦਿਤਾ ਹੈ ਕਿ ਸੱਚੀ ਗੱਲ ਹਜ਼ਮ ਹੋਣੀ ਉਨਾਂ ਲਈ ਮੁਸ਼ਕਲ ਹੈ" ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਸਹਿਮਤ ਹਾੰ।ਇਸ ਮਾੜੀ ਬਿਰਤੀ ਦੀ ਸਿਖਰ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੇ ਅਰਥ ਭੀ ਪੱਖਪਾਤ ਦੇ ਆਧਾਰ ਤੇ ਹੀ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਰਹੇ ਹਨ ਤਾਂ ਕਿ ਆਪਣੀਆਂ ਮੰਨੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਗੱਲਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਠੇਸ ਨਾ ਪੁੱਜੇ।ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਅੱਜ ਸਦੀਆਂ ਬੀਤਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਭੀ ਆਮ ਆਦਮੀ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੇ ਅਸਲੀ ਗਿਆਨ ਤੋਂ ਬਾਂਝਾ ਹੈ।ਇਸ ਬਾਂਝਪਣ ਦੀ ਝਲਕ ਬਾਬੇ ਨਾਨਕ ਦੇ ੫੫੦ਵੀਂ ਬਰਸੀ ਮਨਾਉਣ ਤੇ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਕਰਮ ਕਾਂਡਾਂ ਤੋਂ ਸਾਫ ਜ਼ਾਹਰ ਹੈ।ਤੁਹਾਡੇ ਵਰਗੀ ਸੱਚ ਲਿਖਣ ਦੀ ਜ਼ੁਰਅਤ ਹਰ ਇੱਕ ਦੇ ਵੱਸ ਦੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੈ ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਸ ਨੂੰ ਹੌਸਲਾ ਦੇਣਾ ਸੱਚ ਦੇ ਪਾਂਧੀਆਂ ਲਈ ਬਹੁਤ ਹੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ।
10th November 2019 11:57pm
Gravatar
NARENDRA PAL SINGH SALUJA (RAIPUR, India)
ਗੁਰੂ ਗਰੰਥ ਜੀ ਹਮਾਰੇ ਗੁਰੂ ਹੈ ਗੁਰੂ ਗਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਮੇ ਕਿਆ ਹਮਾਰਾ ਗੁਰੂ ਹੈ ਕਿਆ ਪੇਪਰ ਹਮਾਰਾ ਗੁਰੂ ਹੈ? ਕਿਆ ਜਿਲਦ ਹਮਾਰਾ ਗੁਰੂ ਹੈ ?ਕਿਆ ਸਿਆਹੀ ਹਮਾਰੀ ਗੁਰੂ ਹੈ? ਨਹੀਂ ਇਸਮੇ ਲਿਖੇ ਹੁਯੇ ਸਬਦੁ ਹਮਰਾ ਗੁਰੂ ਹੈ ਸਬਦੁ ਕਿਸੀ ਧਰਮ ਜਾਤਿ ਸਪ੍ਰਦਾਯ ਮਜਹਬ ਕੌਮ ਕਾ ਨਹੀਂ ਹੋਤਾ ਹੈ ਵਹ ਕਿਸੀ ਭੀ ਜੋਨੀ ਮੇ ਨਹੀਂ ਹੋਤਾ ਹੈ ਵਹ ਅਜੋਨੀ ਹੈ ਕਿਸੀ ਭੀ ਕਾਲ ਮੇ ਨਹੀਂ ਹੋਤਾ ਹੈ ਵਹ ਅਕਾਲ ਹੈ ਸਬਦੁ ਕੋ ਕਿਸੀ ਸੇ ਭਯ ਨਹੀਂ ਹੋਤਾ ਨਿਰਭਉ ਹੈ ਵਹ ਸਦਾ ਸਿਥਰ ਰਹਤਾ ਯਾਨੇ ਸਮਯ ਚਕ੍ਰ ਕੇ ਬਾਹਰ ਕਾ ਸਿਥਰ ਪਲ ਮਤਲਬ ਮੁਰਤਿ ਹੈ ਸਬਦ ਕੋ ਕਿਸੀ ਸੇ ਵੈਰ ਨਹੀਂ ਹੈ ਵਹ ਨਿਰਵੈਰੁ ਹੈ
ਜਦ ਤਕ ਅਸੀਂ ਸਬਦੁ ਨੂੰ ਅਪਨਾ ਗੁਰੂ ਨਹੀਂ ਮਨਗੇ ਤਬ ਤਕ ਅਸੀਂ ਯੂਨਿਵਰਸਲ ਸਚੁ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਸਮਝ ਸਕਤੇ ਕਿਯੋਕਿ ਸਬਦੁ ਕਿਸੀ ਏਕ ਧਰਮ ਕੌਮ ਮਜਹਬ ਕਾ ਨਹੀਂ ਹੈ ਸਭੀ ਕੇ ਲਿਯੇ ਏਕ ਜੈਸਾ ਹੋਤਾ ਹੈ ਯੂਨਿਵਰਸਲ ਸਚੁ ਹੋਤਾ ਹੈ ਸਬਦੁ ਕਾ ਜੋ ਅਰਥ ਹੋਤਾ ਹੈ ਉਸ ਅਰਥ ਕੋ ਹੀ ਹੀ ਹਮੇ ਗੁਰੂ ਮਾਨਨਾ ਹੈ ਸਬਦੁ ਮੇ ਦ ਕੇ ਨੀਚੇ ਜੋ ਔਕੰੜ ਕੀ ਮਾਤਰਾ ਲਗੀ ਹੈ ਵਹ ਬਤਾਤੀ ਹੈ ਕਿ ਯਹ ਸਬਦ ਵਿਆਪਕ ਭੀ ਹੈ ਵਿਅਕਤੀਗਤ ਭੀ ਹੈ ਔਰ ਵਿਆਪਕ ਤੇ ਵਯਕਤੀਗਤ ਦੋਨੋ ਭੀ ਹੈ............ਵਿਆਪਕ ਮਤਲਬ ਅਨਗਿਨਤ ਅਲਗ ਅਲਗ ਸਬਦ ਕਾ ਸਮੁਹ .........ਵਿਯਕਤੀਗਤ ਮਤਲਬ ਵਿਆਪਕ ਅਨਗਿਨਤ ਅਲਗ ਅਲਗ ਸਬਦ ਕੇ ਸਮੁਹ ਮੇ ਹਰ ਵਯਕਤੀ ਕਾ ਅਪਨਾ ਅਪਨਾ ਅਲਗ ਅਲਗ ਸਬਦ
ਹਮਾਰੇ ਪਹਲੇ ਗੁਰੂ ਗੁਰ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਹੈ । ਸਬਸੇ ਪਹਲੇ ਹਮੇ ਯਹ ਜਾਨਨਾ ਹੈ ਕਿ ਨਾਨਕ ਸਬਦ ਕਾ ਕਿਆ ਅਰਥ ਹੋਤਾ ਹੈ
ਚੁਂਕਿ ਸਬਦੁ ਹਮਾਰਾ ਗੁਰੂ ਹੈ । ਇਸਲਿਏ
ਨਾਨਕ ਸਬਦ ਦਾ ਅਰਥ ਜਾਨਨੇ ਕੇ ਲਿਯੇ ਨੀਚੇ ਲਿਖੀ ਗਯੀ ਪੰਕਤਿਯੋਂ ਪਰ ਧਿਯਾਨ ਦੀਜਿਯੇ
• ਹੋਰਿ ਕੇਤੇ ਗਾਵਨਿ ਸੇ ਮੈ ਚਿਤਿ ਨ ਆਵਨਿ ਨਾਨਕੁ ਕਿਆ ਵੀਚਾਰੇ ॥ pMnw 6
• ਹੋਰਿ ਕੇਤੇ ਤੁਧਨੋ ਗਾਵਨਿ ਸੇ ਮੈ ਚਿਤਿ ਨ ਆਵਨਿ ਨਾਨਕੁ ਕਿਆ ਬੀਚਾਰੇ ॥ {ਪੰਨਾ 9}
• ਨਾਨਕ ਨਾਮਿ ਲਗੇ ਸੇ ਉਬਰੇ ਹਉਮੈ ਸਬਦਿ ਗਵਾਇ ॥੪॥੧੮॥੫੧॥ {ਪੰਨਾ 33}
• ਨਾਨਕ ਸਬਦਿ ਪਛਾਣੀਐ ਹਉਮੈ ਕਰੈ ਨ ਕੋਇ ॥੮॥੮॥ {ਪੰਨਾ 58}
• ਨਾ ਹਉ ਨਾ ਮੈ ਨਾ ਹਉ ਹੋਵਾ ਨਾਨਕ ਸਬਦੁ ਵੀਚਾਰਿ ॥੧॥ {ਪੰਨਾ 139}
• ਨਾਨਕ ਹਉਮੈ ਮਾਰਿ ਮਿਲਾਇਆ ॥੪॥੯॥ {ਪੰਨਾ 153}
• ਜਨ ਨਾਨਕ ਹਉਮੈ ਮਾਰਿ ਸਮਾਇਆ ॥੪॥ {ਪੰਨਾ 175-176}
• ਗੁਰਮੁਖਿ ਹਉਮੈ ਵਿਚਹੁ ਖੋਵੈ ਤਉ ਨਾਨਕ ਸਹਜਿ ਸਮਾਵੈ ॥੬੪॥ {ਪੰਨਾ 945}
• ਉਕਤਿ ਸਿਆਨਪ ਸਗਲ ਤਿਆਗਿ ਨਾਨਕ ਲਏ ਸਮਾਇ ॥੧॥ pNnw 260
• ਨਾਨਕ ਵਿਚਹੁ ਆਪੁ ਗਵਾਏ ॥੪॥੧੩॥ {ਪੰਨਾ 352}
• ਨਾਨਕ ਸਤਿਗੁਰੁ ਤਦ ਹੀ ਪਾਏ ਜਾਂ ਵਿਚਹੁ ਆਪੁ ਗਵਾਏ ॥੨॥ {ਪੰਨਾ 549-550}
• ਨਾਨਕ ਨਾਮੁ ਵਸੈ ਮਨ ਅੰਤਰਿ ਵਿਚਹੁ ਆਪੁ ਗਵਾਈਐ ॥੪॥੬॥{ਪੰਨਾ 601-602}
• ਪਾਇਓ ਰੇ ਪਰਮ ਨਿਧਾਨੁ ਮਿਟਿਓ ਹੈ ਅਭਿਮਾਨੁ ਏਕੈ ਨਿਰੰਕਾਰ ਨਾਨਕ ਮਨੁ ਲਗਨਾ ॥੨॥੨॥੩੦॥ {ਪੰਨਾ678}
• ਨਾਨਕ ਹਉਮੈ ਮੇਟਿ ਸਮਾਇ ॥੧੫॥ pNnw 939

ਉਪਰੋਕਤ ਪੰਕਤਿਯੋ ਕੇ ਅਨੁਸਾਰ ਨਾਨਕ ਸਬਦ ਦਾ ਅਰਥ ਹੁੰਦਾ ਹੈ
• ਜਿਸਮੇ ਹੳਮੈ ਨਹੀਂ ਹੈ ਵਹ ਨਾਨਕ ਹੈ ਯਹ ਨਾਨਕ ਸਬਦ ਦਾ ਅਰਥ ਹੈ।
• ਹੳਮੈ ਛੋੜਨੇ ਦਾ ਗੁਰ ਗੁਰ ਨਾਨਕ ਹੈ।
ਗੋਬਿੰਦ ਸਬਦ ਦਾ ਅਰਥ
ਦਸਵੇ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਹੈ ਗੋਬਿੰਦ ਸਬਦ ਕਾ ਕਿਆ ਅਰਥ ਹੋਤਾ ਹੈ
ਪੰਨਾ 399, ਸਤਰ 2
ਗੋਬਿੰਦੁ ਗੁਣੀ ਨਿਧਾਨੁ ਗੁਰਮੁਖਿ ਜਾਣੀਐ ॥
ਗੋਬਿੰਦ ਸਬਦ ਕਾ ਅਰਥ ਹੋਤਾ ਹੈ ਗੁਣੋ ਕਾ ਖਜ਼ਾਨਾ
ਭਈ ਪਰਾਪਤਿ ਮਾਨੁਖ ਦੇਹੁਰੀਆ ॥ ਗੋਬਿੰਦ ਮਿਲਣ ਕੀ ਇਹ ਤੇਰੀ ਬਰੀਆ ॥ 12
ਮਤਲਬ ਹਮੇ ਅਪਨੀ ਅਪਨੀ ਹਉਮੇ ਕੋ ਛੋੜ ਕਰ ਗੁਣੋ ਕੇ ਖਜਾਨੇ ਗੋਬਿੰਦ ਸੇ ਮਿਲਨਾ ਹੈ
6th November 2019 10:18am
Gravatar
Makhan Singh Purewal (Quesnel, Canada)

ਅਰਸ਼ ਤੋਂ ਫਰਸ਼ ਵੱਲ ਅਤੇ ਫਰਸ਼ ਤੋਂ ਫਿਰ ਉਪਰ ਵੱਲ ਨੂੰ


ਜਦੋਂ ਜਗਮੀਤ ਸਿੰਘ ਕਨੇਡਾ ਵਿੱਚ ਨਿਊ ਡੈਮੋਕਰੈਟਿਕ ਪਾਰਟੀ ਦਾ, ਫੈਡਰਲ ਲੈਵਲ ਤੇ ਆਗੂ ਚਣਿਆਂ ਗਿਆ ਸੀ ਤਾਂ ਕਨੇਡਾ ਦੇ ਮੇਨ ਸਟਰੀਮ ਮੀਡੀਏ ਨੇ ਬਹੁਤ ਤਿੱਖੇ ਸਵਾਲ ਪੁੱਛੇ ਸਨ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚੋਂ ਦੋ ਸਵਾਲ ਖਾਸ ਮਹੱਤਤਾ ਰੱਖਦੇ ਸਨ। ਇਹ ਦੋ ਸਵਾਲ ਸਨ ਏਅਰ ਇੰਡੀਆ ਦੀ ਫਲਾਈਟ 182 ਦਾ ਹਾਦਸਾ ਅਤੇ ਭਿੰਡਰਾਂਵਾਲੇ ਸਾਧ ਬਾਰੇ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੋਹਾਂ ਸਵਾਲਾਂ ਬਾਰੇ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਟਾਲ ਮਟੋਲਾ ਕਰਦਾ ਰਿਹਾ ਪਰ ਅਖੀਰ ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਸਾਰਿਆਂ ਪਸਿਆਂ ਤੋਂ ਘੇਰਿਆ ਗਿਆ ਤਾਂ ਏਅਰ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਹਾਦਸੇ ਬਾਰੇ ਸੱਚ ਬੋਲਣ ਲਈ ਮਜ਼ਬੂਰ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ। ਭਿੰਡਰਾਂਵਾਲੇ ਸਾਧ ਬਾਰੇ ਸ਼ਾਇਦ ਹਾਲੇ ਵੀ ਸੱਚ ਨਾ ਬੋਲਿਆ ਹੋਵੇ ਅਤੇ ਟਾਲ ਮਟੋਲ ਹੀ ਕਰਦਾ ਹੋਵੇ ਜਿਵੇਂ ਗਲੋਬ ਐਂਡ ਮੇਲ ਅਖਬਾਰ ਵਲੋਂ ਪੁੱਛੇ ਸਵਾਲ ਦਾ ਜਵਾਬ ਦੇਣ ਤੋਂ ਪਾਸਾ ਵੱਟ ਲਿਆ ਸੀ। ਮੈਂ ਵੀ ਜਗਮੀਤ ਸਿੰਘ ਬਾਰੇ ਦੋ ਲੇਖ ਲਿਖੇ ਸਨ ਜੋ ਕਿ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਮੀਡੀਏ ਵਲੋਂ ਅਤੇ ਆਮ ਕਨੇਡਾ ਨਿਵਾਸੀਆਂ ਵਲੋਂ ਜਗਮੀਤ ਸਿੰਘ ਬਾਰੇ ਜੋ ਰਾਇ ਸੀ, ਉਸ ਦੇ ਅਧਾਰ ਤੇ ਲਿਖੇ ਸਨ। ਉਸ ਵੇਲੇ ਇਸ ਬਾਰੇ ਇਹੀ ਸਮਝਿਆ ਜਾਂਦਾ ਸੀ ਕਿ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਡੋਬ ਦੇਵੇਗਾ। ਇਸ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਪੁਰਾਣੇ ਮੈਂਬਰ 2019 ਦੀਆਂ ਇਲੈਕਸ਼ਨਾ ਲੜ੍ਹਨ ਤੋਂ ਪਾਸਾ ਵੱਟ ਰਹੇ ਸਨ ਤਾਂ ਇਹ ਆਮ ਹੀ ਸਮਝਿਆ ਜਾਂਦਾ ਸੀ ਅਤੇ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਸੀ ਕਿ ਡੁੱਬਦੇ ਜਹਾਜ਼ ਵਿਚੋਂ ਛਾਲਾਂ ਮਾਰ ਰਹੇ ਹਨ।

ਪਰ ਹੁਣ ਗੱਲ ਉਲਟ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਪਹਿਲੇ ਦਿਨ ਜਿਸ ਦਿਨ 2019 ਦੀਆਂ ਇਲੈਕਸ਼ਨਾ ਦਾ ਐਲਾਨ ਹੋਇਆ ਤਾਂ ਇਸ ਨੇ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ 9/11 ਦੇ ਨਿਊਯਾਰਕ ਵਿੱਚ ਹੋਏ ਹਮਲੇ ਨੂੰ ਅੱਦਵਾਦੀ ਹਮਲਾ ਕਹਿ ਕੇ ਇਸ ਦੀ ਨਿਖੇਧੀ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਪਿਛਲੇ ਕੁੱਝ ਹਫਤਿਆਂ ਦੌਰਾਨ ਇਸ ਨੇ ਅੰਗ੍ਰੇਜ਼ੀ ਅਤੇ ਫਰੈਂਚ ਜ਼ੁਬਾਨਾ ਵਿੱਚ ਹੋਈ ਡਿਬੇਟ ਵਿੱਚ ਕਾਫੀ ਚੰਗੀ ਕਾਰਜੁਗਾਰੀ ਦਿਖਾਈ ਸੀ ਤਾਂ ਇਸ ਦਾ ਗਿਰਾਫ ਹੁਣ ਫਿਰ ਉਪਰ ਨੂੰ ਜਾਣ ਲੱਗ ਪਿਆ ਸੀ ਜੋ ਹਾਲੇ ਵੀ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਡਿਬੇਟ ਵਿੱਚ ਕਿਉਂਕਿ ਆਮ ਜਨਤਾ ਦੇ ਮੁੱਦਿਆ ਬਾਰੇ ਵਿਚਾਰ ਹੋਈ ਸੀ ਨਾ ਕਿ ਨਿੱਜੀ ਵਿਚਾਰਾਂ ਬਾਰੇ ਇਸ ਲਈ ਇਸ ਦੀ ਕਾਰਗੁਜਾਰੀ ਚੰਗੀ ਰਹੀ। ਅੱਜ 15 ਅਕਤੂਬਰ ਨੂੰ ਵੀ ਇਸ ਦੀ ਇੱਕ ਇੰਟਰਵਿਊ ਸੀ. ਬੀ. ਸੀ. ਰੇਡੀਓ ਤੇ ਬਰਾਡਕਾਸ ਹੋਈ ਹੈ ਜੋ ਕਿ ਹੇਠ ਲਿਖੇ ਲਿੰਕ ਤੇ ਕਲਿਕ ਕਰਕੇ ਸੁਣੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ।

https://www.cbc.ca/radio/thecurrent/voting-out-of-fear-is-a-waste-of-your-vote-says-jagmeet-singh-as-coalition-speculation-continues-1.5320924


ਅਗਲੇ ਹਫਤੇ 21 ਅਕਤੂਬਰ ਨੂੰ ਕਿਸ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਬਣਦੀ ਹੈ, ਉਸ ਬਾਰੇ ਹਾਲੇ ਕੁੱਝ ਨਹੀਂ ਕਿਹਾ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਪਰ ਇੱਕ ਗੱਲ ਅੱਜ ਦੇ ਦਿਨ ਤੱਕ ਪੱਕੀ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਆਪਣੀ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਭੱਠਾ ਨਹੀਂ ਬਠਾਇਗਾ ਜਿਵੇਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸੋਚਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸੀ।


--------------------------------------------------------------------------------

ਸਰਦਾਰ ਬਲਦੇਵ ਸਿੰਘ ਫਿਰੋਜ਼ਪੁਰ ਨੇ ਇਸ ਪੰਨੇ ਤੇ ਕੱਲ ਇੱਕ ਪੋਸਟ ਪਾਈ ਸੀ ਜੋ ਕਿ ਮੈਂ ਕੁੱਝ ਸਮੇਂ ਬਾਅਦ ਡਿਲੀਟ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਸੀ। ਹੋਰ ਵੀ ਪਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਸੀ ਜੋ ਕਿ ਕਿਸੇ ਕਾਰਨ ਪਾਈ ਨਾ ਜਾ ਸਕੀ। ਉਸ ਨੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਪੋਸਟਾਂ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਆਪ ਬਾਰੇ ਦੱਸ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਕਿ ਉਹ ਇੱਕ ਕਬੀਰ ਪੰਥੀ ਹੈ। ਉਸ ਨੇ ਆਪਣਾ ਈਮੇਲ ਅਤੇ ਇੱਕ ਲਿੰਕ ਵੀ ਪਾਇਆ ਸੀ ਜੇ ਕੇ ਹੇਠਾਂ ਦਿੱਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਜੇ ਕਰ ਕਿਸੇ ਨੇ ਉਸ ਨਾਲ ਸੰਪਰਕ ਕਰਨਾ ਹੈ ਤਾਂ ਸਿੱਧਾ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹੈ ਇੱਥੇ ਲਿਖਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਨਾ ਕਰੇ। ਜੇ ਕਰ ਉਸ ਨੇ ਕੋਈ ਹੋਰ ਪੋਸਟ ਪਾਈ ਤਾਂ ਉਹ ਵੀ ਡਿਲੀਟ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਅੱਗੇ ਉਸ ਦੀ ਈ-ਮੇਲ ਅਤੇ ਉਸ ਵਲੋਂ ਲਿਖ ਕੇ ਪਾਈ ਪੋਸਟ ਦਾ ਕੁੱਝ ਹਿੱਸਾ।

Srikabirji@gmail.com

ਦਾਸ ਇਕ "ਕਬੀਰ ਪੰਥੀ" ਹੈ।,,,, ਉਹ ਵੀ "ਅਸਲੀ ਕਬੀਰ ਪੰਥੀ" ।,,ਦਾਸ ਦੇ ਪਾਸ ਕਬੀਰ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਅਸਲੀ "ਨਾਮ" ਵੀ ਹੈ। (ਡੇਰੇਦਾਰਾਂ ਵਾਲਾ ਨਾਮ ਨਹੀਂ) ਜੀ,
ਗੁਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਪਾਲ ਜੀ ਨੇਂ,,,,,
((((ਕਬੀਰ ਜੀ ਕਾਂਸ਼ੀ/ਵਾਰਾਣਸੀ)))
ਤੇ ਜੋ 4 ਲੇਖ ਲਿਖੇ ਹਨ ਦਾਸ ਉਸ ਨਗਰੀ ਦਾ ਵਾਸੀ ਹੈ ਜੀ।
ਗੁਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਪਾਲ ਜੀ, ਮੇਰੇ ਪੰਥ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲ ਕੇ ਆਏ ਹਨ, ਜਾ ਮਿਲ ਚੁੱਕੇ ਹਨ ਜੀ।
ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਜੀ ਆਪ ਸੱਭ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਦੁਬਾਰਾ ਗੁਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਪਾਲ ਜੀ, ਦੇ ਲਿਖੇ ਲੇਖ ਜਰੂਰ ਪੜ੍ਹੋ ਜੀ। ਪਾਲ ਜੀ ਆਪਣੇ ਲੇਖਾਂ ਵਿਚ ਦੱਸ ਚੁੱਕੇ ਹਨ , ਕਿ ਮੇਰੇ ਪੰਥ ਦੇ ਲੋਕ ਕਿਹੋ ਜਿਹੇ ਹੁੰਦੇ ਹਨ।
ਦਾਸ ਦੀ ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਜੀ ਕਿ ਆਪ ਸੱਬ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇਂ ਉਹ ਲੇਖ, ਪੜ੍ਹੇ ਹਨ ਜਾਂ ਨਹੀਂ ਪੜ੍ਹੇ, ਇੱਕ ਵਾਰ ਦੁਬਾਰਾ ਜਰੂਰ ਪੜ੍ਹੋ ਜੀ।
ਵੀਰ ਜੀ ਸਾਡੇ ਪੰਥ ਦਾ ਵੀ ਇਕ ਗ੍ਰੰਥ ਵੀ (ਯਾਨੀ ਕਬੀਰ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦਾ ) ਇੰਟਰਨੈੱਟ ਤੇ ਪਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ ਜੀ। ਕ਼ਬੀਰ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਅਜਿਹੇ ਹੋਰ ਵੀ ਬਹੁਤ ਗ੍ਰੰਥ ਹਨ। ਲਿੰਕ ਅੱਗੇ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਜੀ। ਆਪ ਚਾਹੋ ਤਾਂ ਪੜ੍ਹ ਸਕਦੇ ਹੋ ਜੀ।
https://www.exoticindiaart.com/m/book/details/11-complete-kabir-sagar-khemraj-edition-NZA367/

15th October 2019 8:22pm
Gravatar
Makhan Singh Purewal (Quesnel, Canada)

ਸਿੱਖ ਮਾਰਗ ਦੇ ਪਾਠਕ ਸੱਜਣੋ, ਲੇਖਕ ਜੀਓ ਅਤੇ ਸ: ਬਲਦੇਵ ਸਿੰਘ ਫਿਰੋਜ਼ਪੁਰ ਜੀਓ,

 


ਅੱਜ ਤੋਂ ਦੋ ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਭਾਵ ਕਿ 10 ਅਕਤੂਬਰ ਨੂੰ ਸ: ਬਲਦੇਵ ਸਿੰਘ ਨੇ ਇਸ ਪੰਨੇ ਤੇ ਕੁੱਝ ਪੋਸਟਾਂ ਪਾਈਆਂ ਸਨ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਪਾਈਆਂ ਸਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਜਵਾਬ ਸ: ਜਰਨੈਲ ਸਿੰਘ ਅਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਜੀ ਨੇ ਦਿੱਤੇ ਸਨ। ਇਸ ਪੋਸਟ ਦਾ ਹਾਲੇ ਤੱਕ ਕਿਸੇ ਨੇ ਜਵਾਬ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਪਰ ਇੱਕ ਪਾਠਕ ਨਛੱਤਰ ਸਿੰਘ ਸਹੋਤਾ ਨੇ ਬਲਦੇਵ ਸਿੰਘ ਦਾ ਫੂਨ ਨੰ: ਜਰੂਰ ਪੁੱਛਿਆ ਹੈ।
ਸ: ਬਲਦੇਵ ਸਿੰਘ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਕਾਫੀ ਸਮੇ ਤੋਂ ਸਿੱਖ ਮਾਰਗ ਤੇ ਪੜ੍ਹਦੇ ਲਿਖਦੇ ਆ ਰਹੇ ਹੋ। ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ ਬਾਰੇ ਕਈ ਸੱਜਣਾਂ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਇਸ ਦੀਆਂ ਲਿਖਤਾਂ ਪਾ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਐਵੇਂ ਹੀ ਸਮਾ ਖਰਾਬ ਕਰਦੇ ਹੋ। ਤੁਹਾਡੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੇਖ ਇੱਥੇ ਛਪੇ ਹੋਏ ਸਨ ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਲੇਖਾਂ ਨੂੰ ਹਟਾਉਣ ਬਾਰੇ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਸ ਦਾ ਕਾਰਨ ਪੁੱਛਿਆ ਸੀ ਤੁਸੀਂ ਉਸ ਵੇਲੇ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਦੱਸਿਆ ਪਰ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਦੱਸ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਬਲੱਡ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਵੱਧਣ-ਘੱਟਣ ਕਾਰਨ ਕੁੱਝ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਸੀ।
ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਐਵੇਂ ਹੀ ਦੁਰਕਾਰਨਾ ਇਹ ਮੇਰੇ ਸੁਭਾਅ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਪਰ ਜਦੋਂ ਗੱਲ ਸਾਰੇ ਹੱਦ ਬੰਨੇ ਟੱਪ ਜਾਵੇ ਫਿਰ ਭਾਵੇਂ ਕੋਈ ਵੀ ਹੋਵੇ ਮੈਂ ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਵੀ ਲਿਹਾਜ਼ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ। ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਕਈਆਂ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਹੁਣ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਬੱਸ, ਸਿੱਖ ਮਾਰਗ ਤੇ ਇਹ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਆਖਰੀ ਪੋਸਟਾਂ ਸਨ। ਅੱਜ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਿੱਖ ਮਾਰਗ ਤੇ ਤੁਹਾਡੀ ਕੋਈ ਪੋਸਟ ਨਹੀਂ ਪੈਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਮੈਨੂੰ ਕੋਈ ਈ-ਮੇਲ ਆਉਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਧਰਮ ਦੇ ਨਾਮ ਤੇ ਗੱਪਾਂ ਮਾਰਨ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਕੋਈ ਕਸਰ ਨਹੀਂ ਛੱਡੀ। ਤੁਹਾਡੀ ਆਹ ਇੱਕ ਪੰਗਤੀ ਤੁਹਾਡੀ ਪੋਸਟ ਵਿਚੋਂ ਕਾਪੀ ਪੇਸਟ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹਾਂ ਜੋ ਕਿ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੈ:
ਇਹ ਗੱਲ 4 ਅਸੰਖ ਜੁੱਗ ਪੁਰਾਣੀ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਕੇ ਉਹ ਕਿਤਾਬ (ਵੇਦ) ਲਿਖੇ ਗਏ ਸਨ।
ਬਲਦੇਵ ਸਿੰਘ ਜੀ ਤੁਹਾਡੀ ਇਸ ਉਪਰਲੀ ਪੰਗਤੀ ਵਿੱਚ ਅਸੰਖ ਗੁਣਾ ਝੂਠ ਛੁਪਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਇੰਟਰਨੈੱਟ ਤੇ ਕੋਈ ਵੀ ਵਿਆਕਤੀ ਸਰਚ ਕਰਕੇ ਦੇਖ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਵੇਦਾਂ ਦੀ ਰਚਨਾ ਕਦੋਂ ਹੋਈ ਸੀ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਰਚਨਾ ਦਾ ਕਾਲ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸੱਤ ਕੁ ਹਜ਼ਾਰ (7000) ਸਾਲ ਪੁਰਾਣਾ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਬੇਦਾਂ ਬਾਰੇ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਇੱਥੇ ਅਤੇ ਕਈ ਹੋਰ ਥਾਵਾਂ ਤੇ ਕਈ ਸੱਜਣ ਸ਼ਰਲੀਆਂ ਛੱਡਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਬਾਰੇ ਕੋਈ 11 ਸਾਲ ਪੁਰਾਣਾ ਮੇਰਾ ਲੇਖ ਪੜ੍ਹਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਬਲਦੇਵ ਸਿੰਘ ਜੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਤਿੰਨ ਦੇਵਤਿਆਂ ਦਾ ਤੁਸੀਂ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਹੈ ਉਸ ਵਿੱਚ ਖਾਸ ਤੌਰ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਬ੍ਰਹਮਾਂ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਹ ਉਹੀ ਕੰਜ਼ਰ ਸੀ ਜਿਹੜਾ ਆਪਣੀ ਲੜਕੀ ਤੇ ਹੀ ਮੋਹਿਤ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਦੇਵਤਿਆਂ ਦੀ ਸਾਨੂੰ ਕੋਈ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਗੁਰਬਚਨ ਸਿੰਘ ਭਿੰਡਰਾਂ ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ ਗੁਰਬਾਣੀ ਪਾਠ ਦਰਪਣ ਵਿੱਚ ਗੱਪਾਂ ਮਾਰੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਹਨ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੇ ਆ ਕੇ ਮਾਰ ਰਹੇ ਹੋ। ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਪਾਲਤੂ ਜਰਨੈਲ ਸਿੰਘ ਗੁੰਡਾ ਸਾਧ ਸਾਰੀਆਂ ਗੱਪਾਂ ਗੁਰਬਚਨ ਸਿੰਘ ਤੋਂ ਸਿੱਖ ਕੇ ਅੱਗੇ ਮਾਰਦਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਹਥਿਆਰਬੰਦ ਗੁੰਡਿਆਂ ਦੀ ਧੌਂਸ ਦਿੰਦਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਦੇ 99. 99% ਵਿਦਵਾਨ ਰੱਜ ਕੇ ਬੇਈਮਾਨ, ਝੂਠੇ ਅਤੇ ਕਪਟੀ ਹਨ ਜਿਹੜੇ ਇਸ ਸਾਧ ਦੀ ਵਡਿਆਈ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਇਸੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਡੇਰਿਆਂ ਵਾਲੇ ਸਾਧ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਚੇਲੇ ਰੱਜ ਕੇ ਝੂਠ ਬੋਲ ਕੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਗੁਮਰਾਹ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਹਨ।
ਸ: ਬਲਦੇਵ ਸਿੰਘ ਮੈਂ ਫਿਰ ਦੁਹਰਾ ਰਿਹਾ ਹਾਂ ਕਿ ਅੱਜ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੁਹਾਡੀ ਇੱਥੇ ਕੋਈ ਪੋਸਟ ਨਹੀਂ ਪੈਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਕੋਈ ਈ-ਮੇਲ ਆਉਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਜਿਹੜਾ ਇੱਥੇ ਲਿਖਣ ਵਾਲਾ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਸਹਿਮਤੀ ਰੱਖਦਾ ਹੈ ਉਸ ਨੂੰ ਵੀ ਇੱਥੇ ਨਹੀਂ ਲਿਖਣਾ ਚਾਹੀਦਾ।

12th October 2019 4:13pm
1 2 3 > Last
Page 1 of 63

Add Comment

* Required information
(never displayed)
 
Bold Italic Underline Strike Superscript Subscript Code PHP Quote Line Bullet Numeric Link Email Image Video
 
Smile Laugh Cool Shocked
 
5000
Is it true or false that green is a number?
 
Enter answer:
 
Remember my form inputs on this computer.
 
 
Powered by Commentics

.