.

ਸਰੀਰਕ ਬਿਮਾਰੀਆਂ

ਇਹ ਸਾਰੇ ਐਕਰੋਮੈਗਲੀ ਦੇ ਲੱਛਣ ਹਨ। ਐਕਰੋਮੇਗਲੀ ਇੱਕ ਦੁਰਲੱਭ ਐਂਡੋਕਰੀਨ ਸਿੰਡਰੋਮ ਹੈ ਜੋ ਮੇਸੇਨਚਾਈਮਲ ਹਾਈਪਰਪਲਸੀਆ (ਸੈੱਲਾਂ ਦਾ ਅਸਧਾਰਨ ਗੁਣਾ ਜੋ ਜੋੜਨ ਵਾਲੇ ਟਿਸ਼ੂਆਂ ਵਿੱਚ ਵਿਕਾਸ ਕਰਨ ਦੇ ਸਮਰੱਥ ਹਨ) ਦੁਆਰਾ ਦਰਸਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ ਜੋ ਪਿਟਿਊਟਰੀ ਗਲੈਂਡ ਦੇ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕਾਰਨ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਇਸਦਾ ਪ੍ਰਗਟਾਵੇ ਆਮ ਤੌਰ 'ਤੇ ਬਹੁਤ ਹੀ ਧੋਖੇਬਾਜ਼ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਅਚਨਚੇਤ ਕੋਏਟੇਨੀਅਸ ਤਬਦੀਲੀਆਂ ਨਾਲ ਵਿਕਸਤ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, (ਇੱਕੋ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਹੋਣ ਵਾਲੀਆਂ ਤਬਦੀਲੀਆਂ), ਚਮੜੀ ਨੂੰ ਚਮਕਦਾਰ ਅਤੇ ਆਟੇ ਵਾਂਗ ਛੋਹਣ ਲਈ ਨਰਮ ਬਣਾਉਂਦੀ ਹੈ। ਬੱਚਿਆਂ ਵਿੱਚ ਓਵਰਐਕਟਿਵ ਪੈਟਿਊਟਰੀ ਗਲੈਂਡਜ਼ ਕਈ ਵਾਰੀ ਗੈਂਗਟਿਜ਼ਮ ਦਾ ਨਤੀਜਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਐਕਰੋਮੇਗਾਲੀ ਦੇ ਨਿਦਾਨ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਆਮ ਉਮਰ 40-45 ਸਾਲ ਹੈ। ਜੇ ਇਲਾਜ ਨਾ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ, ਤਾਂ ਇਹ ਗੰਭੀਰ ਬਿਮਾਰੀ ਅਤੇ ਮੌਤ ਦਾ ਕਾਰਨ ਬਣ ਸਕਦਾ ਹੈ ਜੋ ਅਕਸਰ 60 ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ ਦੇ ਆਸ-ਪਾਸ ਵਾਪਰਦਾ ਹੈ।
ਇਸ ਮੁਸੀਬਤ ਦਾ ਮੁੱਖ ਕਲੀਨਿਕਲ ਪਹਿਲੂ ਕਾਰਟੀਲਾਜੀਨਸ ਟਿਸ਼ੂ ਅਤੇ ਐਕਰਲ ਹੱਡੀ ('ਐਕਰੋ' ਦਾ ਅਰਥ ਹੈ ਸਿਰਾ, ਜਦੋਂ ਕਿ 'ਮੈਗਲੀ' ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਵਿਸ਼ਾਲ ਜਾਂ ਵਿਸ਼ਾਲ) ਦਾ ਲੰਬਾ ਹੋਣਾ ਜਾਂ ਅੰਦਰੂਨੀ ਹੋਣਾ। ਉਂਗਲਾਂ, ਹੱਥ ਅਤੇ ਪੈਰ ਆਕਾਰ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ ਦਰਸਾਉਂਦੇ ਹਨ, ਕਿਉਂਕਿ ਨਰਮ ਟਿਸ਼ੂ ਸੁੱਜਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਹੀ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਕੇਸ ਐਕਰੋਮੇਗਲੋਇਡ ਚਿਹਰੇ ਦੀ ਦਿੱਖ ਸਿੰਡਰੋਮ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਮੱਥੇ, ਮੈਡੀਬੂਲਰ ਪ੍ਰੋਟ੍ਰੂਸ਼ਨ, ਵਧਿਆ ਹੋਇਆ ਨੱਕ, ਵੱਡੇ ਕੰਨ, ਜੀਭ ਦਾ ਵੱਡਾ ਹੋਣਾ, ਅਤੇ ਬੁੱਲ੍ਹਾਂ ਦੀ ਅਸਧਾਰਨ ਵਿਸ਼ਾਲਤਾ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ। ਹੱਡੀਆਂ ਅਤੇ ਉਪਾਸਥੀ ਦਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵਾਧਾ ਅਕਸਰ ਗਠੀਏ ਦਾ ਕਾਰਨ ਬਣਦਾ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਟਿਸ਼ੂ ਮੋਟਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਇਹ ਨਸਾਂ ਨੂੰ ਫਸਾ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਕਾਰਪਲ ਟਨਲ ਸਿੰਡਰੋਮ ਦਾ ਕਾਰਨ ਬਣ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਹੱਥਾਂ ਦੀ ਸੁੰਨਤਾ ਅਤੇ ਕਮਜ਼ੋਰੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਜਬਾੜੇ ਦਾ ਵਧਣਾ, ਦੰਦਾਂ ਵਿਚਕਾਰ ਵਿੱਥ ਵਧਾਉਂਦਾ ਹੈ।
ਹੋਰ ਲੱਛਣ ਵੱਡੇ ਸਾਈਨਸ ਅਤੇ ਵੋਕਲ ਕੋਰਡ ਦੇ ਕਾਰਨ ਆਵਾਜ਼ ਦਾ ਡੂੰਘਾ ਹੋਣਾ, ਉੱਪਰੀ ਸਾਹ ਨਾਲੀ ਦੀ ਰੁਕਾਵਟ ਦੇ ਕਾਰਨ ਘੁਰਾੜੇ, ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪਸੀਨਾ, ਅਤੇ ਚਮੜੀ ਦੀ ਗੰਧ, ਥਕਾਵਟ ਅਤੇ ਕਮਜ਼ੋਰੀ, ਸਿਰ ਦਰਦ, ਕਮਜ਼ੋਰ ਨਜ਼ਰ, ਅਤੇ ਮਰਦਾਂ ਵਿੱਚ ਨਪੁੰਸਕਤਾ ਹਨ। ਜਿਗਰ, ਤਿੱਲੀ, ਗੁਰਦੇ ਅਤੇ ਦਿਲ ਸਮੇਤ ਸਰੀਰ ਦੇ ਅੰਗਾਂ ਦਾ ਵਾਧਾ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਮੁਹੰਮਦ ਦੇ ਵਰਣਨ ਵਿੱਚ, ਅਸੀਂ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਉਸਦਾ ਰੰਗ ਗੁਲਾਬੀ ਸੀ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਕਈ ਹੋਰ ਹਦੀਸ ਕਹਿੰਦੀਆਂ ਹਨ ਕਿ ਜਦੋਂ ਉਸਨੇ ਆਪਣੀਆਂ ਕੱਛਾਂ ਦਿਖਾਉਂਦੇ ਹੋਏ ਆਪਣੇ ਹੱਥ ਉਠਾਏ, ਜਾਂ ਘੋੜੇ 'ਤੇ ਸਵਾਰ ਹੋ ਕੇ ਪੱਟ ਨੂੰ ਨੰਗਾ ਕੀਤਾ, ਤਾਂ ਉਸਦੇ ਸਾਥੀਆਂ ਨੇ ਉਸਦੀ ਚਮੜੀ ਦੀ ਚਿੱਟੀਤਾ ਨੂੰ ਦੇਖਿਆ। ਹਾਈਪਰ ਪਿਗਮੈਂਟੇਸ਼ਨ ਐਕਰੋਮੇਗਾਲੀ ਦੇ ਲਗਭਗ 40% ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਲਗਭਗ ਹਮੇਸ਼ਾ ਫੋਟੋਆਂ ਦੇ ਸੰਪਰਕ ਵਾਲੇ ਖੇਤਰਾਂ (ਸੂਰਜ ਦੀਆਂ ਕਿਰਨਾਂ ਦੇ ਸੰਪਰਕ ਵਿੱਚ) ਵਿੱਚ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਉਸ ਦਾ ਚਿਹਰਾ ਲਾਲ ਰੰਗ ਦਾ ਸੀ ਜਦੋਂ ਕਿ ਉਸ ਦੇ ਸਰੀਰ ਦੇ ਉਹ ਹਿੱਸੇ ਜੋ ਰੌਸ਼ਨੀ ਦੇ ਸੰਪਰਕ ਵਿਚ ਨਹੀਂ ਸਨ ਚਿੱਟੇ ਸਨ।
ਐਕਰੋਮੇਗਲੀ ਦਾ ਇੱਕ ਹੋਰ ਲੱਛਣ ਪੈਰ ਦੇ ਡੋਰਸਲ-ਟੂ-ਸੋਲ ਤਬਦੀਲੀ ਦਾ ਉੱਚਾ ਹੋਣਾ ਹੈ। ਮੁਹੰਮਦ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪਸੀਨਾ ਆਇਆ ਅਤੇ ਇੱਕ ਕੋਝਾ ਗੰਧ ਸੀ ਕਿ ਉਸਨੇ ਅਤਰ ਦੀ ਬਹੁਤਾਤ ਨਾਲ ਛੁਪਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ। ਹਾਇਕਲ ਨੇ ਇੱਕ ਹਦੀਸ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਮੁਹੰਮਦ ਦੁਆਰਾ ਵਰਤੀ ਗਈ ਸੁਗੰਧ ਇੰਨੀ ਮਜ਼ਬੂਤ ਸੀ ਕਿ ਇਸਦੀ ਲੰਮੀ ਗੰਧ ਗਲੀਆਂ ਵਿੱਚ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਜਾਣ ਦਿੰਦੀ ਸੀ ਕਿ ਉਹ ਉੱਥੇ ਸੀ।
ਜਾਬੀਰ ਨੇ ਕਿਹਾ: "ਜੋ ਕੋਈ ਉਸ ਰਾਹ ਦਾ ਪਿੱਛਾ ਕਰਦਾ ਹੈ ਜਿਸ ਨੂੰ ਅੱਲ੍ਹਾ ਦੇ ਮੈਸੇਂਜਰ ਦੁਆਰਾ ਮਿੱਧਿਆ ਗਿਆ ਸੀ, ਉਹ ਨਿਸ਼ਚਤ ਤੌਰ 'ਤੇ ਉਸਦੀ ਮਹਿਕ ਨੂੰ ਸੁਗੰਧਿਤ ਕਰੇਗਾ ਅਤੇ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਪੂਰਾ ਯਕੀਨ ਕਰ ਲਵੇਗਾ ਕਿ ਅੱਲ੍ਹਾ ਦੇ ਦੂਤ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਇਸ ਨੂੰ ਲੰਘਾਇਆ ਹੈ."
ਮੁਹੰਮਦ ਆਪਣੀਆਂ ਪਤਨੀਆਂ ਨੂੰ ਮਿਲਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਅਤਰ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਨ ਲਈ ਵੀ ਤਿਆਰ ਸੀ। ਕਈ ਹਦੀਸ ਵਿੱਚ ਆਇਸ਼ਾ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ: "ਮੈਂ ਅੱਲ੍ਹਾ ਦੇ ਰਸੂਲ ਨੂੰ ਅਤਰ ਲਗਾਇਆ ਅਤੇ ਫਿਰ ਉਹ ਆਪਣੀਆਂ ਪਤਨੀਆਂ ਦੇ ਦੁਆਲੇ ਘੁੰਮਿਆ।" ਉਸਨੇ ਅਤਰ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਵਿੱਚ ਇੰਨੀ ਵਧਾ-ਚੜ੍ਹਾ ਕੇ ਕੀਤੀ ਕਿ ਆਇਸ਼ਾ ਨੇ ਟਿੱਪਣੀ ਕੀਤੀ, "ਮੈਂ ਅੱਲ੍ਹਾ ਦੇ ਰਸੂਲ ਨੂੰ ਸਭ ਤੋਂ ਵਧੀਆ ਖੁਸ਼ਬੂ ਨਾਲ ਅਤਰ ਦਿੰਦੀ ਸੀ। ਮੈਂ ਉਸ ਦੇ ਸਿਰ ਅਤੇ ਦਾੜ੍ਹੀ 'ਤੇ ਖੁਸ਼ਬੂ ਦੀ ਚਮਕ ਵੇਖੀ ਹੈ।''
ਮੁਹੰਮਦ ਨੇ ਕਿਹਾ, "ਤੁਹਾਡੀ ਦੁਨੀਆ ਤੋਂ ਮੈਨੂੰ ਪਿਆਰੇ ਬਣਾਏ ਗਏ ਹਨ ਔਰਤਾਂ ਅਤੇ ਅਤਰ।" ਉਸਦੇ ਇੱਕ ਸਾਥੀ, ਅਲ-ਹਸਨ ਅਲ-ਬਸਰੀ ਨੇ ਵੀ ਲਿਖਿਆ: "ਰੱਬ ਦੇ ਦੂਤ ਨੇ ਕਿਹਾ, "ਮੈਂ ਜੀਵਨ ਦੀਆਂ ਸਿਰਫ਼ ਦੋ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਪਿਆਰ ਕਰਦਾ ਹਾਂ। ਇਸ ਸੰਸਾਰ ਦੀਆਂ ਔਰਤਾਂ ਅਤੇ ਅਤਰ ਹਨ।”
ਆਇਸ਼ਾ ਦੁਆਰਾ ਬਿਆਨ ਕੀਤੀ ਗਈ ਇਸ ਪਰੰਪਰਾ ਦਾ ਇੱਕ ਹੋਰ ਸੰਸਕਰਣ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ, "ਰੱਬ ਦੇ ਨਬੀ ਨੂੰ ਇਸ ਸੰਸਾਰ ਦੀਆਂ ਤਿੰਨ ਚੀਜ਼ਾਂ ਪਸੰਦ ਸਨ: ਅਤਰ, ਔਰਤਾਂ ਅਤੇ ਭੋਜਨ; ਉਸ ਕੋਲ [ਪਹਿਲੇ] ਦੋ ਸਨ, ਪਰ ਖਾਣਾ ਖੁੰਝ ਗਿਆ। ਉਸ ਕੋਲ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਦੌਲਤ ਸੀ ਜਿਸ ਨੂੰ ਉਸ ਨੇ ਹਰਾਇਆ ਸੀ। ਹਕੀਕਤ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਭੁੱਖ ਲੱਗਣਾ ਐਕਰੋਮੇਗੈਲੀ ਦਾ ਇੱਕ ਹੋਰ ਲੱਛਣ ਹੈ। ਕਈ ਵਾਰ ਉਹ ਇੰਨਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਖਾ ਲੈਂਦਾ ਸੀ ਕਿ ਉਹ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨਹੀਂ ਖਾ ਸਕਦਾ ਸੀ ਅਤੇ ਕਈ ਵਾਰ ਉਸ ਨੂੰ ਭੋਜਨ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਦਿਲਚਸਪੀ ਨਹੀਂ ਸੀ।
ਅਤਰ ਦੇ ਨਾਲ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਰੁਝੇਵੇਂ ਤੋਂ ਇਹ ਸੰਕੇਤ ਮਿਲਦਾ ਹੈ ਕਿ ਮੁਹੰਮਦ ਆਪਣੀ ਬਦਬੂ ਤੋਂ ਸੁਚੇਤ ਸੀ ਅਤੇ ਇਸ ਨੂੰ ਨਕਾਬ ਦੇਣ ਲਈ ਆਪਣੀ ਪੂਰੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ। ਐਕਰੋਮੇਗਲੀ ਦਾ ਇੱਕ ਹੋਰ ਲੱਛਣ ਸਿਰਦਰਦ ਹੈ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਮੁਹੰਮਦ ਨੇ ਕੱਪ ਨਾਲ ਛੁਟਕਾਰਾ ਦਿਵਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ। ਬੁਕਾਰੀ ਦੱਸਦੀ ਹੈ, “ਪੈਗੰਬਰ ਨੂੰ ਇੱਕ ਬਿਮਾਰੀ ਲਈ ਉਸ ਦੇ ਸਿਰ ਉੱਤੇ ਕੱਪ ਲਗਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ ਜਿਸ ਤੋਂ ਉਹ ਪੀੜਤ ਸੀ ਜਦੋਂ ਉਹ ਪਾਣੀ ਵਿੱਚ ਇਹਰਾਮ (ਹੱਜ ਲਈ ਕੱਪੜੇ) ਵਿੱਚ ਸੀ। ਲਹਿਲ ਜਮਾਲ ਨਾਂ ਦੀ ਥਾਂ। ਇਬਨ ਅੱਬਾਸ ਨੇ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ: ਅੱਲ੍ਹਾ ਦੇ ਰਸੂਲ ਨੂੰ ਇਕਪਾਸੜ ਸਿਰ ਦਰਦ ਲਈ ਉਸ ਦੇ ਸਿਰ 'ਤੇ ਪਿਆਲਾ ਲਗਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ ਜਦੋਂ ਉਹ ਇਹਰਾਮ ਦੀ ਹਾਲਤ ਵਿਚ ਸਨ।"
ਐਕਰੋਮੇਗਾਲੀ ਹਾਈ ਬਲੱਡ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਅਤੇ ਸਿਰਿਆਂ ਵਿੱਚ ਖ਼ਰਾਬ ਖੂਨ ਸੰਚਾਰ ਦਾ ਕਾਰਨ ਬਣਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਨਾਲ ਹੱਥ-ਪੈਰ ਠੰਢੇ ਹੁੰਦੇ ਹਨ।
ਅਬੂ ਜੁਹੈਫਾ ਨੇ ਕਿਹਾ: "ਮੈਂ ਉਸਦਾ ਹੱਥ ਫੜ ਕੇ ਆਪਣੇ ਸਿਰ 'ਤੇ ਰੱਖਿਆ ਅਤੇ ਮੈਂ ਦੇਖਿਆ ਕਿ ਇਹ ਬਰਫ਼ ਨਾਲੋਂ ਠੰਡਾ ਸੀ ਅਤੇ ਕਸਤੂਰੀ ਦੇ ਅਤਰ ਨਾਲੋਂ ਵਧੀਆ ਖੁਸ਼ਬੂਦਾਰ ਸੀ।"
ਹਯਕਲ ਨੇ ਹੇਠ ਲਿਖੀ ਹਦੀਸ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਵੀ ਦਿੱਤਾ ਹੈ:
ਜਬੀਰ ਬਿਨ ਸਮੁਰਾਹ - ਜੋ ਉਸ ਸਮੇਂ ਇੱਕ ਛੋਟਾ ਬੱਚਾ ਸੀ - ਨੇ ਕਿਹਾ: "ਜਦੋਂ ਉਸਨੇ ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਪੂੰਝੀ, ਤਾਂ ਮੈਂ ਮਹਿਸੂਸ ਕੀਤਾ ਕਿ ਇਹ ਠੰਡਾ ਅਤੇ ਖੁਸ਼ਬੂਦਾਰ ਸੀ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਇਸਨੂੰ ਕਿਸੇ ਪਰਫਿਊਮ ਵਰਕਸ਼ਾਪ ਦੀ ਦੁਕਾਨ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਕੱਢਿਆ ਗਿਆ ਸੀ।"
ਐਕਰੋਮੇਗਲੀ ਵਾਲੇ ਕੁਝ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਰੀੜ੍ਹ ਦੀ ਹੱਡੀ ਦੇ ਪਾਸੇ ਤੋਂ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਅਤੇ ਅੱਗੇ ਤੋਂ ਪਿੱਛੇ (ਕਾਈਫੋਸਕੋਲੀਓਸਿਸ) ਦੀ ਅਸਧਾਰਨ ਵਕਰਤਾ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਇਹੀ ਕਾਰਨ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਮੁਹੰਮਦ ਤੁਰਨ ਵੇਲੇ ਅੱਗੇ ਝੁਕ ਗਿਆ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਦਿਮਾਗ ਦੇ ਅੰਦਰ ਡੂੰਘੇ ਸਥਿਤ ਪਿਟਿਊਟਰੀ ਗਲੈਂਡ ਦਾ ਅਸਧਾਰਨ ਵਾਧਾ, ਸਿਰ ਦਰਦ, ਥਕਾਵਟ, ਵਿਜ਼ੂਅਲ ਅਸਧਾਰਨਤਾਵਾਂ, ਅਤੇ/ਜਾਂ ਹਾਰਮੋਨਲ ਅਸੰਤੁਲਨ ਦਾ ਕਾਰਨ ਬਣ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਮੁਹੰਮਦ ਇੱਕ ਬਰਾਬਰ ਢਿੱਡ ਅਤੇ ਛਾਤੀ ਵਾਲਾ ਸੀ। ਵਰਟੀਬ੍ਰਲ ਅਤੇ ਕੌਸਟਲ ਰੂਪ ਵਿਗਿਆਨ ਵਿੱਚ ਤਬਦੀਲੀਆਂ ਦੇ ਕਾਰਨ, ਐਕਰੋਮੇਗਾਲੀ ਵਾਲੇ ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਬੈਰਲ ਛਾਤੀ ਦਾ ਵਿਕਾਸ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਵਰਟੀਬ੍ਰਲ ਬਾਡੀਜ਼ ਵਧੀਆਂ ਅਤੇ ਲੰਬੀਆਂ ਹੋ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਅੰਤਰ-ਵਰਟੀਬ੍ਰਲ ਡਿਸਕ ਸਰਵਾਈਕਲ ਅਤੇ ਲੰਬਰ ਪੱਧਰਾਂ 'ਤੇ ਸੰਘਣੀ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਥੌਰੇਸਿਕ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਪਤਲੀ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਿਫੋਸਿਸ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਦੇ ਨਤੀਜੇ ਵਜੋਂ ਰੀੜ੍ਹ ਦੀ ਹੱਡੀ ਦੀ ਇੱਕ ਅਸਧਾਰਨ, ਉਲਝੀ ਵਕਰਤਾ, ਜਿਸਦੇ ਨਤੀਜੇ ਵਜੋਂ ਉੱਲੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਉੱਪਰੀ ਪਿੱਠ. ਇਸ ਕਾਰਨ ਉਸ ਦੀ ਪਿੱਠ ਅਤੇ ਮੋਢੇ ਦੇ ਜੋੜ ਵੱਡੇ ਸਨ। ਕੋਸਟੋਚੌਂਡਰਲ ਜੰਕਸ਼ਨ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਅਤੇ ਵੱਡੇ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇੱਕ ਆਮ ਗੁਲਾਬ ਪਹਿਲੂ ਦਿੰਦੇ ਹਨ। ਇਹ ਸਰੀਰਿਕ ਪੁਨਰ-ਵਿਵਸਥਾ ਲਚਕੀਲੇ ਛਾਤੀ ਦੇ ਮਕੈਨਿਕਸ ਨੂੰ ਬਦਲਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਸਾਹ ਦੀ ਮਾਸਪੇਸ਼ੀ ਦੀ ਕਿਰਿਆਸ਼ੀਲਤਾ ਨੂੰ ਸਪੱਸ਼ਟ ਤੌਰ 'ਤੇ ਵਿਗਾੜ ਦਿੰਦੇ ਹਨ, ਜੋ ਕਿ ਐਕਰੋਮੇਗਲੀ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਮਾਸਪੇਸ਼ੀਆਂ ਦੀ ਕਮਜ਼ੋਰੀ / ਬਰਬਾਦੀ ਦੁਆਰਾ ਹੋਰ ਵਧ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਸਾਹ ਲੈਣ ਵਿੱਚ ਮੁਸ਼ਕਲ ਖੂਨ ਦੀ ਨਾਕਾਫ਼ੀ ਆਕਸੀਜਨ ਜਾਂ ਹਾਈਪੋਕਸੀਮੀਆ ਦਾ ਕਾਰਨ ਬਣਦੀ ਹੈ। ਮਰੀਜ਼ ਨੂੰ ਲੰਬੇ ਸਾਹ ਲੈਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੁੰਦੀ ਹੈ।
ਇਬਨ ਸਾਦ ਨੇ ਅਨਸ ਤੋਂ ਇੱਕ ਹਦੀਸ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦਿੱਤਾ, ਜਿਸ ਨੇ ਕਿਹਾ: "ਰੱਬ ਦੇ ਦੂਤ ਨੇ ਤਿੰਨ ਵਾਰ ਸਾਹ ਲਿਆ ਜਦੋਂ ਉਹ ਕੁਝ ਪੀਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਸੀ ਅਤੇ ਕਿਹਾ ਕਰਦਾ ਸੀ, ਇਹ ਬਿਹਤਰ, ਆਸਾਨ ਅਤੇ ਸਵਾਦ ਹੈ. ਅਨਸ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਦੋਂ ਤੋਂ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਹੈ, ਮੈਂ ਵੀ ਪੀਂਦੇ ਸਮੇਂ ਤਿੰਨ ਵਾਰ ਸਾਹ ਲੈਂਦਾ ਹਾਂ। ਅਨਸ ਨੇ ਸੋਚਿਆ ਕਿ ਸ਼ਰਾਬ ਪੀਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਡੂੰਘਾ ਸਾਹ ਲੈਣਾ ਪਵਿੱਤਰਤਾ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਹੈ ਅਤੇ ਫਿਰ ਤੋਂ ਫਿਰਦੌਸ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਣ ਲਈ ਆਪਣੇ ਨਬੀ ਦੀ ਨਕਲ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ। ਮੁਹੰਮਦ ਨੂੰ ਸਾਹ ਦੀ ਕਮੀ ਸੀ। ਇਹ ਸਾਨੂੰ ਦੱਸਦਾ ਹੈ ਕਿ ਮੁਸਲਮਾਨ ਆਪਣੇ ਪੈਗੰਬਰ ਦੀ ਨਕਲ ਕਿਵੇਂ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਹੋਰ ਵੀ ਹਦੀਸ ਹਨ ਜੋ ਦੱਸਦੀਆਂ ਹਨ ਕਿ ਮੁਹੰਮਦ ਨੂੰ ਸਾਹ ਦੀ ਕਮੀ ਸੀ। ਉਹ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਬੋਲਿਆ, ਅਤੇ ਉਸਦੇ ਸ਼ਬਦਾਂ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਸਾਹ ਲਿਆ. ਇਬਨ ਸਾਦ ਨੇ ਆਇਸ਼ਾ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦਿੱਤਾ, "ਅੱਲ੍ਹਾ ਦੇ ਦੂਤ ਨੇ ਤੁਹਾਡੇ ਵਾਂਗ ਲਗਾਤਾਰ ਅਤੇ ਤੇਜ਼ ਨਹੀਂ ਬੋਲਿਆ। ਉਸਦਾ ਭਾਸ਼ਣ ਰੁਕ-ਰੁਕ ਕੇ ਅਤੇ ਹੌਲੀ ਸੀ ਇਸ ਲਈ ਜੋ ਵੀ ਸੁਣਦਾ ਸੀ ਉਹ ਸਮਝ ਸਕਦਾ ਸੀ।” ਅਤੇ, “ਪੈਗੰਬਰ ਦਾ ਭਾਸ਼ਣ ਗਾਉਣ ਵਰਗਾ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਪਰ ਉਸਨੇ ਸ਼ਬਦਾਂ ਨੂੰ ਲੰਮਾ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਜ਼ੋਰ ਨਾਲ ਉਚਾਰਨ ਕੀਤਾ।”
ਐਕਰੋਮੇਗਾਲੀ ਪਾਚਕ ਦਰ ਨੂੰ ਵਧਾ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਜਿਸਦੇ ਨਤੀਜੇ ਵਜੋਂ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪਸੀਨਾ ਆਉਣਾ (ਹਾਈਪਰਹਾਈਡ੍ਰੋਸਿਸ), ਗਰਮੀ ਪ੍ਰਤੀ ਅਸਧਾਰਨ ਅਸਹਿਣਸ਼ੀਲਤਾ ਅਤੇ/ਜਾਂ ਚਮੜੀ ਵਿੱਚ ਸੇਬੇਸੀਅਸ ਗ੍ਰੰਥੀਆਂ ਦੁਆਰਾ ਤੇਲ (ਸੀਬਮ) ਦੇ ਉਤਪਾਦਨ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਨਤੀਜੇ ਵਜੋਂ ਚਮੜੀ ਅਸਧਾਰਨ ਤੌਰ 'ਤੇ ਤੇਲਯੁਕਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਹਦੀਸ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਮੁਹੰਮਦ ਅਕਸਰ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਤੇਲ ਅਤੇ ਉਸਦੀ ਗੰਧ ਤੋਂ ਛੁਟਕਾਰਾ ਪਾਉਣ ਲਈ ਅਤੇ ਅੰਸ਼ਕ ਤੌਰ ਤੇ ਉਸਦੀ OCD ਦੇ ਕਾਰਨ ਅਕਸਰ ਧੋਦਾ ਸੀ। ਮਰਨ ਤੋਂ ਪੰਜ ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ, ਉਸਦਾ ਤਾਪਮਾਨ ਇੰਨਾ ਵੱਧ ਗਿਆ ਅਤੇ ਉਸਨੂੰ ਇੰਨਾ ਦਰਦ ਹੋਇਆ ਕਿ ਉਹ ਬੇਹੋਸ਼ ਹੋ ਗਿਆ। “ਮੇਰੇ ਉੱਤੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਪਾਣੀ ਦੇ ਖੂਹਾਂ ਦੇ ਸੱਤ ਕਿਰਾਬ (ਪਾਣੀ ਦੀ ਚਮੜੀ ਦੇ ਬਰਤਨ) ਡੋਲ੍ਹ ਦਿਓ ਤਾਂ ਜੋ ਮੈਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲਣ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਨ ਲਈ ਬਾਹਰ ਜਾਵਾਂ,” ਉਸਨੇ ਆਪਣੀ ਪਤਨੀ ਨੂੰ ਕਿਹਾ।
ਇਹ ਅਸੰਭਵ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਮੁਹੰਮਦ ਨੇ ਆਪਣੀ ਤਸਵੀਰ ਖਿੱਚਣ ਦੀ ਮਨਾਹੀ ਦਾ ਕਾਰਨ ਇਹ ਸੀ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਆਪਣੇ ਚਿਹਰੇ ਅਤੇ ਸਰੀਰਕ ਵਿਗਾੜਾਂ ਪ੍ਰਤੀ ਸੁਚੇਤ ਸੀ। ਸ਼ਖਸੀਅਤ ਵਿੱਚ ਤਬਦੀਲੀਆਂ ਦੁਆਰਾ ਦਰਸਾਏ ਗਏ ਐਕਰੋਮੇਗਾਲੀ ਵਾਲੇ ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਕਈ ਮਨੋਵਿਗਿਆਨਿਕ ਲੱਛਣਾਂ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਐਕਰੋਮੇਗਲੀ ਵਾਲੇ ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਆਡੀਟੋਰੀ ਅਤੇ ਵਿਜ਼ੂਅਲ ਭੁਲੇਖੇ, ਅਤੇ ਭੁਲੇਖੇ ਦੀ ਮੌਜੂਦਗੀ ਦੀਆਂ ਕੁਝ ਕੇਸ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਹਨ। ਐਕਰੋਮੈਗਲੀ ਵਿੱਚ ਮਨੋਵਿਗਿਆਨਕ ਲੱਛਣਾਂ ਦਾ ਵਰਣਨ ਕਰਦੇ ਹੋਏ, ਡੇਨਜ਼ਿਲ ਪਿੰਟੋ, ਏ.ਟੀ. ਸਫੀਖ ਅਤੇ ਮੋਹਿਤ ਤ੍ਰਿਵੇਦੀ ਲਿਖਦੇ ਹਨ:
ਬਲੂਲਰ ਐਕਰੋਮੇਗਲੀ ਵਾਲੇ ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਮਨੋਵਿਗਿਆਨਕ ਲੱਛਣਾਂ ਦਾ ਅਧਿਐਨ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਪਹਿਲਾ ਵਿਅਕਤੀ ਸੀ। ਉਸ ਨੇ ਸ਼ਖਸੀਅਤ ਵਿਚ ਤਬਦੀਲੀਆਂ ਦਾ ਵਰਣਨ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਦੀ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ਤਾ ਥੋੜ੍ਹੇ ਸਮੇਂ ਲਈ ਭਾਵੁਕ ਵਿਵਹਾਰ ਅਤੇ, ਕਦੇ-ਕਦਾਈਂ, ਖੁਸ਼ੀ ਅਤੇ ਸਵੈ-ਸੰਤੁਸ਼ਟੀ ਨਾਲ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਉਸਨੇ ਬ੍ਰੈਡੀਫ੍ਰੇਨੀਆ (ਮਾਨਸਿਕ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆਵਾਂ ਦੀ ਸੁਸਤੀ), ਅਹੰਕਾਰ, ਅਤੇ ਚਿੰਤਾ ਦੀ ਘਾਟ ਦੇ ਨਾਲ ਚਿੰਤਾ ਦੇ ਸਪੈਲ ਦੇ ਨਾਲ ਸੰਖੇਪ ਮੂਡ ਸਵਿੰਗ ਨੂੰ ਵੀ ਦੇਖਿਆ। ਐਵਰੀ ਅਤੇ ਮਾਰਗੋ ਦੁਆਰਾ ਡਿਪਰੈਸ਼ਨ ਦੇ ਲੱਛਣਾਂ ਦੀ ਮੌਜੂਦਗੀ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ. ਸ਼ਿਵਕੁਮਾਰ ਅਤੇ ਵਿਲੀਅਮਜ਼ ਨੇ ਡਿਪਰੈਸ਼ਨ ਅਤੇ ਪੈਥੋਲੋਜੀਕਲ ਜੂਏ ਦੇ ਨਾਲ ਐਕਰੋਮੇਗਲੀ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਕੀਤੀ। ਐਕਰੋਮੇਗਲੀ ਵਾਲੇ ਮਰੀਜ਼ ਵਿੱਚ ਮਨੋਵਿਗਿਆਨਕ ਲੱਛਣਾਂ ਦੀ ਮੌਜੂਦਗੀ ਦਾ ਵਰਣਨ ਪਾਈ ਅਤੇ ਐਬੋਟ ਦੁਆਰਾ 1983 ਵਿੱਚ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮਰੀਜ਼ ਨੂੰ ਸੰਦਰਭ, ਅਤਿਆਚਾਰ, ਅਤੇ ਵਿਜ਼ੂਅਲ ਅਤੇ ਦੂਜੇ-ਵਿਅਕਤੀ ਦੇ ਸੁਣਨ ਸੰਬੰਧੀ ਭੁਲੇਖੇ ਸਨ। ਸਪੈਂਸ ਨੇ ਐਕਰੋਮੇਗਲੀ ਵਾਲੇ ਮਰੀਜ਼ ਵਿੱਚ ਡਿਪਰੈਸ਼ਨ ਦੇ ਨਾਲ ਅਤਿਆਚਾਰ, ਵਿਜ਼ੂਅਲ ਅਤੇ ਆਡੀਟੋਰੀ ਭਰਮਾਂ ਦੇ ਭੁਲੇਖੇ ਦੀ ਮੌਜੂਦਗੀ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਕੀਤੀ।
ਮੁਹੰਮਦ ਦੀ ਦਰਦਨਾਕ ਮੌਤ ਹੋ ਗਈ। ਆਇਸ਼ਾ ਨੇ ਕਿਹਾ, "ਮੈਂ ਕਦੇ ਵੀ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਅੱਲ੍ਹਾ ਦੇ ਦੂਤ ਤੋਂ ਵੱਧ ਦੁੱਖ ਝੱਲਦਿਆਂ ਨਹੀਂ ਦੇਖਿਆ।" ਅੰਤ ਵਿੱਚ ਉਹ ਤੁਰ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ ਸੀ ਅਤੇ ਉਸਦੇ ਪੈਰੋਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਉਸਨੂੰ ਘੁੰਮਣਾ ਪਿਆ ਸੀ। ਆਇਸ਼ਾ ਨੇ ਕਿਹਾ, "ਜਦੋਂ ਪੈਗੰਬਰ ਗੰਭੀਰ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਬਿਮਾਰ ਹੋ ਗਏ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਬਿਮਾਰੀ ਵਧ ਗਈ ਤਾਂ ਉਸਨੇ ਆਪਣੀਆਂ ਪਤਨੀਆਂ ਤੋਂ ਮੇਰੇ ਘਰ ਵਿੱਚ ਪਾਲਣ ਪੋਸ਼ਣ ਦੀ ਆਗਿਆ ਮੰਗੀ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਆਗਿਆ ਦਿੱਤੀ ਗਈ। ਉਹ ਦੋ ਆਦਮੀਆਂ ਦੀ ਮਦਦ ਨਾਲ ਬਾਹਰ ਆਇਆ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਲੱਤਾਂ ਜ਼ਮੀਨ 'ਤੇ ਘਸੀਟ ਰਹੀਆਂ ਸਨ।“
ਮੁਹੰਮਦ ਨੇ ਸੋਚਿਆ ਕਿ ਉਸ ਦਾ ਦਰਦ ਉਸ ਜ਼ਹਿਰ ਕਾਰਨ ਹੋਇਆ ਹੈ ਜੋ ਉਸ ਨੇ ਖੈਬਰ ਵਿਚ ਲਿਆ ਸੀ। ਪਰ ਇਹ ਉਸਦੀ ਮੌਤ ਤੋਂ ਤਿੰਨ ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਸੀ। ਉਸ ਦਾ ਸਾਥੀ, ਬਿਸ਼ਰ, ਜਿਸ ਨੇ ਉਸ ਦੇ ਮੂੰਹ ਵਿੱਚ ਮੋਰਸਲ ਨਿਗਲ ਲਿਆ, ਉਸੇ ਵੇਲੇ ਮਰ ਗਿਆ। ਮੁਹੰਮਦ ਦੀ ਮੌਤ ਉਸ ਦੇ ਐਕਰੋਮੇਗਲੀ ਕਾਰਨ ਹੋਈ ਸੀ ਅਤੇ ਉਸ ਦੇ ਭਿਆਨਕ ਦਰਦ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਸਾਬਤ ਕਰਦੇ ਹਨ।

 

Physical Ailments

These are all symptoms of acromegaly. Acromegaly is a rare endocrine syndrome characterized by mesenchymal hyperplasia (abnormal multiplication of cells that are capable of developing into connective tissues) caused by excessive secretion of pituitary gland. Its manifestation is usually extremely insidious, as it precociously develops with coetaneous alterations, (changes occurring at the same time), making the skin shiny and soft to the touch like dough. Overactive pituitary glands in children sometimes results in gigantism. The most common age at diagnosis for acromegaly is 40-45 years. If untreated, it can lead to severe illness and death that often occurs around the age of 60.

The main clinical aspect of this affliction is the elongation or intumescences of the cartilaginous tissue and acral bone ('acro' means extremity, while 'megaly' refers to huge or gigantic). Fingers, hands and feet show an increase in size, as soft tissue begins to swell. A very characteristic case is Acromegaloid facial appearance syndrome, featuring a prominent forehead, mandibular protrusion, enlarged nose, large ears, enlargement of the tongue, and abnormal largeness of the lips. Overgrowth of bone and cartilage often leads to arthritis. When tissue thickens, it may trap nerves, causing carpal tunnel syndrome, characterized by numbness and weakness of the hands. Enlargement of the jaw, increases the spacing between teeth.284

Other symptoms are a deepening of the voice due to enlarged sinuses and vocal cords, snoring due to upper airway obstruction, excessive sweating, and skin odor, fatigue and weakness, headaches, impaired vision, and impotence in men. There may be enlargement of body organs, including the liver, spleen, kidneys and heart.285

In the description of Muhammad, we read that he had a rosy complexion. However, several other hadiths say that when he raised his hands showing his armpits, or when riding a horse exposing a thigh, his companions noticed the whiteness of his skin. Hyper pigmentation occurs in roughly 40% of cases of acromegaly and almost always in photo exposed areas (exposed to sunrays). That is why his face was reddish while the parts of his body not exposed to light were white.

Another symptom of acromegaly is the elevation of the dorsal-to-sole transition of the foot.286 This too was reported in a hadith, quoted above. Muhammad sweated excessively and had an unpleasant smell that he tried to camouflage with an abundance of perfume. Haykal quotes a hadith that says the scent that Muhammad used was so strong that its lingering smell would make people in the streets know that he had been there.

Jabir said: “Whoever pursues a road that has been trodden by the Messenger of Allah, will certainly scent his smell and will be quite sure that the Messenger of Allah has already passed it.”287

Muhammad was also canny to use perfume prior to visiting his wives. In several hadiths Aisha says: “I applied perfume to the Messenger of Allah and he then went round his wives.”288 He so exaggerated in the use of perfume that Aisha commented, “I used to perfume Allah's Apostle with the best scent available till I saw the shine of the scent on his head and beard.”289

Muhammad said, “Made beloved to me from your world are women and perfume.”290 One of his companions, Al-Hasan al-Basri, also wrote: “The Messenger of God said, “The only two things I cherish of the life of this world are women and perfume.”291

Another version of this tradition narrated by Aisha says, “The Prophet of God liked three things of this world: Perfume, women, and food; he had the [first] two, but missed food.”292 It is not that Muhammad could not afford food. He had the wealth of thousands of people whom he had vanquished. The fact is that excessive appetite is yet another symptom of acromegaly.293 Sometimes he ate so much that he could no eat more and sometimes he had no interest in food.

This excessive preoccupation with perfume suggests that Muhammad was wary of his bad odor and did his best to mask it. Another symptom of acromegaly is headache, which Muhammad tried to relieve with cupping.294 Bukari reports, “The Prophet was cupped on his head for an ailment he was suffering from while he was in a state of Ihram (dresses for hajj) at a water place called Lahl Jamal. Ibn 'Abbas further said: Allah’s Apostle was cupped on his head for unilateral headache while he was in a state of Ihram.”295

Acromegaly causes high blood pressure and poor blood circulation in extremities. This results in cold hands and feet.

Abu Juhaifa said: “I took his hand and put it on my head and I found that it was colder than ice and better scented than the musk perfume.”296

Haykal also quotes the following hadith:

Jabir bin Samurah — who was a little child then — said: “When he wiped my cheek, I felt it was cold and scented as if it had been taken out of a shop of a perfume workshop.”297

Some people with acromegaly may have abnormal curvature of the spine from side to side and from front to back (kyphoscoliosis). This may have been the reason why Muhammad leaned forward when walking. Additionally, abnormal enlargement of the pituitary gland, located deep within the brain, may cause headaches, fatigue, visual abnormalities, and/or hormonal imbalances.

Muhammad was stout, of equal belly and chest. Patients with acromegaly develop barrel chest, due to changes in vertebral and costal morphology. Vertebral bodies become enlarged and elongated, whereas the inter-vertebral discs thicken at the cervical and lumbar levels and become thin in the thoracic region, thus resulting in development of kyphosis, an abnormal, convex curvature of the spine, with a resultant bulge at the upper back. This is why he had a large back and shoulder joints. The costochondral junctions may become prominent and enlarged, thus giving a typical rosary aspect. These anatomical rearrangements alter the elastic chest mechanics and markedly impair the respiratory muscle activation, which is further aggravated by muscle weakness/wasting associated with acromegaly. The difficulty in breathing causes inadequate oxygenation of the blood or hypoxemia. The patient needs to take long breaths.

Ibn Sa’d quotes a hadith from Anas, who said: “The Messenger of God used to breathe three times when he wanted to drink something and used to say, this is better, easier, and tastier. Anas said that since I learned this, I too breathe three times when drinking.” Anas thought deep breathing before drinking is part of piety and tried to imitate his prophet to again access to paradise. Muhammad had shortness of breath. This tells us how mindlessly Muslims emulate their prophet. There are other hadiths that reveal Muhammad had shortness of breath. He spoke slowly, and breathed in between his words. Ibn Sa’d quotes Aisha, “The Messenger of Allah did not speak as continuous and fast as you speak. His speech was intermittent and slow so anyone who listened could understand.”298 And, “The speech of the Prophet was not like singing, but he lengthened the words and pronounced forcefully.”299

Acromegaly may increase metabolic rate, which results in excessive sweating (hyperhidrosis), an abnormal intolerance to heat and/or an increase in the production of oil (sebum) by the sebaceous glands in the skin, resulting in abnormally oily skin. According to hadith, Muhammad washed frequently, partly to get rid of the excessive oil and his odor and partly because of his OCD. Five days before he died, his temperature rose so high and he suffered from so much pain that he fainted. “Pour out on me seven qirab (water skin pot) of various water wells so that I may go out to meet people and talk to them,” he bid one of his wives.

It is not unlikely that the reason Muhammad prohibited drawing his picture was because he was conscious of his facial and bodily deformities. Various psychiatric symptoms have been reported in patients with acromegaly characterized by personality changes. There are a few case reports of the presence of auditory and visual hallucinations, and delusions in patients with acromegaly. Describing the Psychotic symptoms in acromegaly, Denzil Pinto, A.T. Safeekh, and Mohit Trivedi write:

Bleuler was the first to study psychiatric symptoms in patients with acromegaly. He described personality changes characterized by brief periods of impulsive behavior and, at times, cheerfulness and self-satisfaction. He also observed brief mood swings with spells of anxiety along with bradyphrenia (slowness of mental processes), egocentricity, and lack of concern. The presence of depressive symptoms was reported by Avery and Margo. Sivakumar and Williams reported a case of acromegaly with depression and pathological gambling. The presence of psychotic symptoms in a patient with acromegaly was described by Pye and Abbott in 1983. Their patient had delusions of reference, persecution, and visual and second-person auditory hallucinations. Spence reported the presence of delusions of persecution, visual and auditory hallucinations with depression in a patient with acromegaly.300

Muhammad died a painful death. Aisha said, “I never saw anyone suffer more pain than the messenger of Allah.”301 In the end he could not walk and his followers had to carry him around. Aisha said, "When the Prophet became seriously ill and his disease became aggravated he asked for permission from his wives to be nursed in my house and he was allowed. He came out with the help of two men and his legs were dragging on the ground.”302

Muhammad thought that his pains were caused by the poison he took in Khaybar. But that was three years before his death. His companion, Bishr, who swallowed the morcel in his mouth, died instantly. Muhammad’s death was caused by his achromegaly and his excruciating pains prove the point.
.