.

ਸਰੀਰਕ ਬਿਮਾਰੀਆਂ
ਸਰੀਰਕ ਤੌਰ 'ਤੇ ਮੁਹੰਮਦ ਵੀ ਇੱਕ ਬਿਮਾਰ ਆਦਮੀ ਸੀ। ਹਦੀਸ ਵਿੱਚ ਉਸਦੇ ਵਰਣਨ ਤੋਂ, ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਦੋ ਦਾ ਪਤਾ ਲਗਾ ਸਕਦੇ ਹਾਂ: ਐਕਰੋਮੇਗਾਲੀ, ਉਹ ਬਿਮਾਰੀ ਜਿਸ ਨੇ ਉਸਨੂੰ ਮਾਰਿਆ ਅਤੇ ਨਪੁੰਸਕਤਾ।
ਐਕਰੋਮੈਗਲੀ
ਐਕਰੋਮੇਗਾਲੀ ਇੱਕ ਦੁਰਲੱਭ ਬਿਮਾਰੀ ਹੈ ਜਿਸਦੀ ਸਾਲਾਨਾ 3 ਪ੍ਰਤੀ ਮਿਲੀਅਨ ਆਬਾਦੀ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਐਕਰੋਮੇਗਾਲੀ ਦੀ ਕਲੀਨਿਕਲ ਪੇਸ਼ਕਾਰੀ ਵਿੱਚ ਦੋਵੇਂ ਸਰੀਰਕ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ਤਾਵਾਂ ਸ਼ਾਮਲ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ, ਜੋ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ਤਾ ਅਤੇ ਮਨੋਵਿਗਿਆਨਕ ਲੱਛਣ ਹਨ।
ਆਪਣੀ ਜਵਾਨੀ ਵਿੱਚ, ਮੁਹੰਮਦ ਬਹੁਤ ਸੁੰਦਰ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਖਦੀਜਾਹ ਲਈ, ਜੋ ਖੁਦ ਇੱਕ ਔਰਤ ਬਣ ਰਹੀ ਹੈ, ਵੱਲ ਆਕਰਸ਼ਿਤ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਆਪਣੇ ਜੀਵਨ ਦੇ ਆਖਰੀ ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਉਸਨੇ ਅਜੀਬ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ਤਾਵਾਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤੀਆਂ ਜੋ ਉਸਦੇ ਸਾਥੀਆਂ ਨੂੰ ਅਜੀਬ ਲੱਗੀਆਂ। ਅਨਸ ਨੇ ਬਿਆਨ ਕੀਤਾ, "ਨਬੀ ਦੇ ਵੱਡੇ ਹੱਥ ਅਤੇ ਪੈਰ ਸਨ, ਅਤੇ ਮੈਂ ਉਸ ਵਰਗਾ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਦੇਖਿਆ, ਨਾ ਉਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਅਤੇ ਉਸ ਦੀਆਂ ਹਥੇਲੀਆਂ ਨਰਮ ਸਨ।"
ਉਸਦੇ ਸਿਰਿਆਂ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਉਸਦੇ ਚਿਹਰੇ ਦੀਆਂ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ਤਾਵਾਂ ਵੀ ਅਨੁਪਾਤ ਤੋਂ ਵੱਧ ਗਈਆਂ ਸਨ। ਇਮਾਮ ਅਤ-ਤਿਰਮਿਧੀ, ਬੁੱਕ ਆਫ਼ ਮੈਰਿਟ (ਮਨਾਕੀਬ) ਵਿੱਚ ਕਈ ਹਦੀਸ ਇਕੱਤਰ ਕੀਤੀਆਂ ਹਨ ਜੋ ਮੁਹੰਮਦ ਦੀਆਂ ਸਰੀਰਕ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ਤਾਵਾਂ ਦਾ ਵਰਣਨ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ। ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸਮੀਖਿਆ ਸਾਨੂੰ ਉਸਦੀ ਸਿਹਤ ਅਤੇ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਬਾਰੇ ਸੁਰਾਗ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਦੀ ਹੈ।
ਉਸਦੇ ਪੈਰੋਕਾਰ ਆਪਣੇ ਪੈਗੰਬਰ ਨੂੰ ਉੱਤਮ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਵਰਣਨ ਕਰਨ ਲਈ ਆਪਣੇ ਰਸਤੇ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਚਲੇ ਗਏ ਹਨ - ਉਸਦੀ ਚਮਕ ਦੀ ਪ੍ਰਸ਼ੰਸਾ ਕਰਨਾ, ਇਹ ਵਰਣਨ ਕਰਨਾ ਕਿ ਕਿਵੇਂ ਉਸਦੀ ਸੁੰਦਰਤਾ ਚੰਦਰਮਾ ਤੋਂ ਵੱਧ ਗਈ ਹੈ, ਅਤੇ ਕਿਵੇਂ ਹਰ ਕੋਈ ਉਸਦੀ ਚੰਦਰਮਾ ਵਰਗੀ ਸੁੰਦਰਤਾ ਅਤੇ ਪ੍ਰੇਰਣਾਦਾਇਕ ਮੌਜੂਦਗੀ ਤੋਂ ਹੈਰਾਨ ਹੈ, ਆਦਿ। ਇਹ ਵਿਅਕਤੀਗਤ ਵਰਣਨ ਹਨ ਅਤੇ ਸਾਡੇ ਲਈ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਉਪਯੋਗੀ ਹਨ। ਤਬਕਤ ਤੋਂ ਲਏ ਗਏ ਉਸ ਦੇ ਅਨੁਯਾਈਆਂ ਦੇ ਕੁਝ ਹੋਰ ਬਾਹਰਮੁਖੀ ਵਰਣਨ ਹੇਠਾਂ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਹਨ।
ਅਲੀ ਦੱਸਦਾ ਹੈ: “ਨਬੀ ਨਾ ਤਾਂ ਲੰਬਾ ਸੀ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਛੋਟਾ ਸੀ। ਉਸ ਦੀਆਂ ਮੋਟੀਆਂ-ਮੋਟੀਆਂ ਉਂਗਲਾਂ ਅਤੇ ਉਂਗਲਾਂ ਹਨ। ਉਸ ਦਾ ਸਿਰ ਅਤੇ ਜੋੜ ਵੱਡੇ ਸਨ। ਉਸ ਦੀ ਪਤਲੀ ਛਾਤੀ-ਤੋਂ-ਨੀਵੀਂ-ਨਾਭੀ ਵਾਲਾਂ ਦੀ ਲੰਮੀ ਲਾਈਨ ਸੀ। ਜਦੋਂ ਉਹ ਤੁਰਦਾ ਸੀ ਤਾਂ ਉਹ ਸ਼ਾਬਦਿਕ ਤੌਰ 'ਤੇ ਅੱਗੇ ਝੁਕ ਜਾਂਦਾ ਸੀ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਢਲਾਣ ਤੋਂ ਉਤਰ ਰਿਹਾ ਹੋਵੇ। ਮੈਂ ਉਸ ਵਰਗਾ ਉਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜਾਂ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਕਦੇ ਨਹੀਂ ਦੇਖਿਆ। ਉਸਦਾ ਸਿਰ ਅਤੇ ਦਾੜ੍ਹੀ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਸੀ।”
ਇਕ ਹੋਰ ਹਦੀਸ ਵਿਚ ਉਹੀ ਕਥਾਵਾਚਕ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ: “ਉਹ ਦਰਮਿਆਨੇ ਕੱਦ ਦਾ ਸੀ। ਉਸਦੇ ਵਾਲ ਥੋੜੇ ਜਿਹੇ ਹਿਲਾਏ ਹੋਏ ਸਨ। ਉਸ ਦੇ ਚਿਹਰੇ 'ਤੇ ਰੌਣਕ ਸੀ। ਉਹ ਆਪਣੇ ਰੰਗ ਵਿੱਚ ਲਾਲੀ ਦੇ ਨਾਲ ਗੋਰਾ ਸੀ। ਉਸਦੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਬਹੁਤ ਕਾਲੀਆਂ ਸਨ ਅਤੇ ਪਲਕਾਂ ਬਹੁਤ ਲੰਬੀਆਂ ਸਨ। ਉਸ ਦੀ ਪਿੱਠ ਅਤੇ ਮੋਢੇ ਦੇ ਜੋੜ ਵੱਡੇ ਸਨ। ਉਸ ਦੀਆਂ ਮੋਟੀਆਂ-ਮੋਟੀਆਂ ਉਂਗਲਾਂ ਅਤੇ ਉਂਗਲਾਂ ਸਨ। ਜਦੋਂ ਉਹ ਤੁਰਦਾ ਸੀ ਤਾਂ ਉਹ ਆਪਣੇ ਪੈਰ ਜ਼ੋਰ ਨਾਲ ਚੁੱਕ ਲੈਂਦਾ ਸੀ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਢਲਾਨ ਉੱਤੇ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੋਵੇ। ਜਦੋਂ ਉਹ ਕਿਸੇ ਵਿਅਕਤੀ ਵੱਲ ਮੁੜਦਾ ਤਾਂ ਉਹ ਆਪਣੇ ਪੂਰੇ ਸਰੀਰ ਨਾਲ ਮੁੜਦਾ। ਉਸ ਦੀ ਧੌਣ ਚਾਂਦੀ ਦੀ ਮੂਰਤੀ ਵਾਂਗ (ਚਿੱਲੀ ਅਤੇ ਚਮਕਦਾਰ) ਜਾਪਦੀ ਸੀ। ਉਸਦਾ ਸਰੀਰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਅਤੇ ਮਾਸਪੇਸ਼ੀਆਂ ਵਾਲਾ ਸੀ, ਬਰਾਬਰ ਢਿੱਡ ਅਤੇ ਛਾਤੀ (ਬਾਰਬਲ ਵਰਗਾ)। ਉਹ ਚੌੜੇ ਮੋਢਿਆਂ ਵਾਲਾ, ਵੱਡੇ-ਵੱਡੇ ਜੋੜਾਂ ਵਾਲਾ ਸੀ। ਜਦੋਂ ਉਸਨੇ ਆਪਣੇ ਅੰਗਾਂ ਨੂੰ ਕੱਟਿਆ ਤਾਂ ਰੌਸ਼ਨੀ (ਤੇਲ ਵਾਲੀ ਚਮੜੀ) ਨਿਕਲਦੀ ਸੀ। ਉਸ ਦੀਆਂ ਬਾਹਾਂ, ਮੋਢਿਆਂ ਅਤੇ ਉਪਰਲੇ ਧੜ 'ਤੇ ਵਾਲ ਸਨ। ਉਸ ਦੀਆਂ ਬਾਂਹਵਾਂ ਲੰਬੀਆਂ, ਹਥੇਲੀਆਂ ਚੌੜੀਆਂ, ਉਂਗਲਾਂ ਅਤੇ ਪੈਰਾਂ ਦੀਆਂ ਉਂਗਲਾਂ ਮੋਟੀਆਂ ਅਤੇ ਵਧੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਸਨ। ਉਸ ਦੇ ਪੈਰ ਇੰਨੇ ਮੁਲਾਇਮ ਸਨ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਪਾਣੀ ਨਿਕਲ ਗਿਆ।”
ਹਿੰਦ ਇਬਨ ਅਬੀ ਹਲਾ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਦੱਸਿਆ ਹੈ: “ਨਬੀ… ਦਾ ਸਿਰ ਵੱਡਾ ਸੀ। ਉਸਦੇ ਵਾਲ ਲਹਿਰਾਉਂਦੇ ਸਨ। ਉਸ ਦਾ ਗੁਲਾਬੀ ਰੰਗ, ਚੌੜਾ ਮੱਥੇ, ਤੀਰਦਾਰ ਸੰਘਣੇ ਭਰਵੱਟੇ ਸਨ ਜੋ ਵਿਚਕਾਰੋਂ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦੇ ਸਨ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਇੱਕ ਨਾੜੀ ਸੀ ਜੋ ਗੁੱਸੇ ਵਿੱਚ ਸੰਘਣੀ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਸੀ। ਉਸ ਦਾ ਇੱਕ ਐਕੁਲੀਨ ਨੱਕ ਇੱਕ ਰੋਸ਼ਨੀ ਨਾਲ ਛੂਹਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀ ਜਿਸ ਨੇ ਇਸਨੂੰ ਉੱਚਾ ਕੀਤਾ ਸੀ ਤਾਂ ਜੋ ਪਹਿਲੀ ਨਜ਼ਰ ਵਿੱਚ ਇਹ ਇਸ ਤੋਂ ਉੱਚਾ ਜਾਪਦਾ ਸੀ। ਉਸ ਦੀ ਮੋਟੀ, ਸੰਘਣੀ ਦਾੜ੍ਹੀ ਸੀ, ਫੈਲੀ ਹੋਈ ਸੀ, ਉੱਚੀਆਂ ਗੱਲ੍ਹਾਂ ਨਹੀਂ ਸਨ, ਉਸ ਦੇ ਅਗਲੇ ਦੰਦਾਂ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਇੱਕ ਪਾੜਾ ਵਾਲਾ ਇੱਕ ਮਜ਼ਬੂਤ ਮੂੰਹ ਸੀ। ਉਸ ਦੀ ਗਰਦਨ ਚਾਂਦੀ ਦੀ ਮੂਰਤੀ ਵਾਂਗ ਮੁਲਾਇਮ ਅਤੇ ਚਮਕਦਾਰ ਲੱਗ ਰਹੀ ਸੀ। ਉਸਦਾ ਸਰੀਰ ਢਿੱਡ ਅਤੇ ਛਾਤੀ ਦੇ ਬਰਾਬਰ, ਮਜ਼ਬੂਤ ਅਤੇ ਮਾਸਪੇਸ਼ੀਆਂ ਵਾਲਾ ਸੀ। ਉਹ ਚੌੜੇ ਮੋਢਿਆਂ ਵਾਲਾ, ਵੱਡੇ-ਵੱਡੇ ਜੋੜਾਂ ਵਾਲਾ ਸੀ। ਉਸ ਦੀਆਂ ਬਾਂਹਵਾਂ ਲੰਬੀਆਂ, ਹਥੇਲੀਆਂ ਚੌੜੀਆਂ, ਉਂਗਲਾਂ ਅਤੇ ਪੈਰਾਂ ਦੀਆਂ ਉਂਗਲਾਂ ਮੋਟੀਆਂ ਅਤੇ ਵਧੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਸਨ। ਉਸ ਦੀਆਂ ਤਲੀਆਂ ਦਾ ਵਿਚਕਾਰਲਾ ਹਿੱਸਾ ਜ਼ਮੀਨ ਤੋਂ ਮੱਧਮ ਜਿਹਾ ਉੱਠਿਆ। ਉਸ ਦੇ ਪੈਰ ਇੰਨੇ ਮੁਲਾਇਮ ਸਨ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਪਾਣੀ ਵਹਿ ਗਿਆ।
ਜਦੋਂ ਉਹ ਤੁਰਦਾ ਸੀ ਤਾਂ ਉਸਨੇ ਜੋਸ਼ ਨਾਲ ਆਪਣੇ ਪੈਰ ਉੱਚੇ ਕੀਤੇ, ਥੋੜ੍ਹਾ ਅੱਗੇ ਝੁਕਿਆ, ਅਤੇ ਜ਼ਮੀਨ 'ਤੇ ਹੌਲੀ-ਹੌਲੀ ਚੱਲਿਆ। ਜਦੋਂ (ਦੇਖਣ ਲਈ) ਮੁੜਿਆ ਤਾਂ ਉਸ ਨੇ ਆਪਣਾ ਸਾਰਾ ਸਰੀਰ ਮੋੜ ਲਿਆ। ਉਸਦੀ ਨਿਗਾਹ ਨੀਵੀਂ ਹੋ ਗਈ ਅਤੇ ਉਸਨੇ ਅਸਮਾਨ ਵੱਲ ਵੇਖਣ ਨਾਲੋਂ ਜ਼ਮੀਨ ਵੱਲ ਵੱਧ ਵੇਖਿਆ। ਉਸਨੇ ਵੇਖਣ ਦੀ ਬਜਾਏ ਚੀਜ਼ਾਂ ਵੱਲ ਨਿਗਾਹ ਮਾਰੀ। ”
ਮੁਹੰਮਦ ਦੇ ਇੱਕ ਹੋਰ ਸਾਥੀ, ਜਬੀਰ ਇਬਨ ਸਮੂਰਾ ਦੀ ਇੱਕ ਹਦੀਸ ਦੱਸਦੀ ਹੈ: ਪੈਗੰਬਰ ਦਾ ਮੂੰਹ ਚੌੜਾ ਅਤੇ ਚੌੜੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਸਨ। ਮੁਹੰਮਦ ਦੇ ਚਚੇਰੇ ਭਰਾ ਇਬਨ ਅੱਬਾਸ ਨੇ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਹੈ: "ਪੈਗੰਬਰ ਦੇ ਅਗਲੇ ਦੋ ਦੰਦਾਂ ਵਿਚਕਾਰ ਫ਼ਾਸਲਾ ਸੀ।"
ਦੁਬਾਰਾ ਅਲੀ ਨੇ ਕਿਹਾ: “ਉਸਦੇ ਹੱਥ ਅਤੇ ਪੈਰ ਭਾਰੀ ਅਤੇ ਮੋਟੇ ਸਨ [ਪਰ ਬੇਕਾਰ ਨਹੀਂ]। ਉਸਦਾ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਸਿਰ, ਵੱਡੀਆਂ ਹੱਡੀਆਂ ਸਨ। ਜਦੋਂ ਉਹ ਤੁਰਦਾ ਸੀ, ਤਾਂ ਉਹ ਅੱਗੇ ਝੁਕ ਜਾਂਦਾ ਸੀ ਜਿਵੇਂ ਢਲਾਣ ਉੱਤੇ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੋਵੇ। ਉਹ ਚਿੱਟੀ ਚਮੜੀ ਵਾਲਾ, ਲਾਲ ਰੰਗ ਦਾ ਸੀ। ਉਸਦੀ ਪਿੱਠ ਦੇ ਉੱਪਰਲੇ ਹਿੱਸੇ ਵਾਂਗ ਉਸਦੇ ਜੋੜ ਵੱਡੇ ਸਨ।
ਬੁਖਾਰੀ ਇਹ ਵੀ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਮੁਹੰਮਦ ਦੇ ਪੈਰ ਅਤੇ ਲੱਤਾਂ ਸੁੱਜ ਗਈਆਂ ਸਨ।
ਹੇਠ ਲਿਖੀ ਸੂਚੀ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਹਦੀਸ ਤੋਂ ਕੀ ਸਿੱਖ ਸਕਦੇ ਹਾਂ
ਮੁਹੰਮਦ ਦੇ ਸਰੀਰਕ ਦਿੱਖ.
• ਭਾਰੀ ਅਤੇ ਮੋਟੇ ਮਾਸ ਵਾਲੇ ਹੱਥ ਅਤੇ ਪੈਰ
• ਹਥੇਲੀਆਂ ਵਾਂਗ ਚੌੜਾ ਅਤੇ ਆਟਾ
• ਵੱਡਾ ਸਿਰ
• ਵੱਡੀਆਂ ਹੱਡੀਆਂ ਅਤੇ ਜੋੜ
• ਚੌੜੀ ਛਾਤੀ, ਵੱਡੀ ਪਿੱਠ, ਅਤੇ ਮੋਢੇ-ਜੋੜ
• ਲੰਬੀਆਂ ਬਾਹਾਂ
• ਲੰਬੀਆਂ ਮੋਟੀਆਂ ਉਂਗਲਾਂ ਅਤੇ ਪੈਰਾਂ ਦੀਆਂ ਉਂਗਲਾਂ
• ਲੰਬਾ, ਐਕੁਲੀਨ ਮਾਸ ਵਾਲਾ ਨੱਕ ਜੋ ਉੱਪਰ ਵੱਲ ਦਿਖਾਈ ਦਿੰਦਾ ਹੈ
• ਚੌੜਾ ਮੂੰਹ ਅਤੇ ਮੋਟੇ ਬੁੱਲ੍ਹ
• ਵੱਡੀਆਂ ਅੱਖਾਂ
• ਦੂਰੀ ਵਾਲੇ ਦੰਦ
• ਲੰਬੀ ਚਾਂਦੀ ਦੀ ਗਰਦਨ
• ਉਸਦੀ ਚਮੜੀ 'ਤੇ ਚਮਕ (ਤੇਲੀ ਦਿਖਾਈ ਦਿੰਦੀ ਹੈ)
• ਸੰਘਣੀ ਦਾੜ੍ਹੀ ਅਤੇ ਵਾਲ, ਸੰਘਣੀ ਭਰਵੀਆਂ ਭਰਵੀਆਂ
• ਅੱਗੇ ਝੁਕ ਕੇ ਤੁਰਨਾ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਢਲਾਨ (ਕਠੋਰਤਾ) 'ਤੇ ਚੜ੍ਹ ਰਿਹਾ ਹੋਵੇ
• ਤੇਜ਼ ਤੁਰਨਾ (ਬੇਚੈਨੀ)
• ਗਰਦਨ ਨੂੰ ਹਿਲਾਉਣ ਵਿੱਚ ਮੁਸ਼ਕਲ ਅਤੇ ਪੂਰੇ ਧੜ ਨਾਲ ਮੁੜਨਾ (ਕੈਟਾਟੋਨਿਕ ਵਿਵਹਾਰ)
• ਇੱਕ ਲਾਲ ਰੰਗ ਦੇ ਨਾਲ ਚਿੱਟੀ ਚਮੜੀ ਸੀ
• ਪਸੀਨਾ ਆਉਣਾ
• ਅਜੀਬ ਗੰਧ ਜੋ ਉਸਨੇ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਅਤਰ ਨਾਲ ਢੱਕੀ ਹੋਈ ਸੀ
• ਊਠ ਵਾਂਗ ਘੁਰਾੜੇ ਮਾਰਦੇ ਸਨ
• ਸਿਰ ਦਰਦ ਤੋਂ ਪੀੜਤ (ਇਸ ਨੂੰ ਘੱਟ ਕਰਨ ਲਈ ਕਪਿੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ)
• ਬਾਅਦ ਦੇ ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਉਹ ਨਪੁੰਸਕ ਸੀ
• ਬੁੱਲ੍ਹ ਅਣਇੱਛਤ ਹਿੱਲੇ
ਸ਼ਰਮੀਲਾ ਅਤੇ ਸਮਝਦਾਰ ਸੀ

 

Physical Ailments
Physically, Muhammad was also a sick man. From his descriptions in the hadith, we can detect at least two of them: acromegaly, the disease that killed him and impotence.
Acromegaly
Acromegaly is a rare disease with a reported annual incidence of 3 per million population. The clinical presentation of acromegaly consists of both physical features, which are characteristic and psychological symptoms.
In his youth, Muhammad must have been handsome enough, at least for Khadijah, a becoming woman herself, to become attracted to. However, in the last years of his life he acquired odd features that his companions found strange. Anas narrated, “The Prophet had big hands and feet, and I have not seen anybody like him, neither before nor after him, and his palms were soft.”280
In addition to his extremities, his facial features also grew out of proportion. Imam at-Tirmidhi, in the Book of Merits (manaqib) has collected several hadiths that describe Muhammad’s physical characteristics.281 A review of them provide us with clues about his state of health and ailments.
His followers have gone out of their way to describe their prophet superlatively
– praising his radiance, describing how his beauty surpassed that of the moon, and how everyone stood in awe of his moon-like beauty and awe inspiring presence, etc. These are subjective descriptions and of little use to us. The following are some of his followers’ more objective descriptions of him, taken from Tabaqat.282
Ali narrates: “The Prophet was neither tall nor short. He has thick-set fingers and toes. He had a large head and joints. He had a long line of thin chest-to-lower-navel hair. When he walked he would literally lean forward, as if descending a slope. I never saw anyone like him before or after him. He was large of head and beard.”
In another hadith the same narrator says: “He was of medium stature. His hair was slightly waved. There was roundness in his face. He was fair with redness in his complexion. His eyes were very black and his eyelashes very long. He had a large back and shoulder-joints. He had thick-set fingers and toes. When he walked he would lift his feet with vigor, as if walking up a slope. When he turned towards a person he would turn with his entire body. His neck seemed (smooth and shiny) like that of a statue molded in silver. His body was stout and muscular, of equal belly and chest (barbell like). He was wide-shouldered, big- jointed. When he disrobed his limbs emanated light (oily skin). There was hair on his arms, shoulders, and upper torso. His forearms were long, his palms wide, his fingers and toes thick-set and extended. His feet were so smooth that water rolled off them.”
Hind ibn Abi Hala, has also reported: “The Prophet… had a large head. His hair was wavy. He had a rosy complexion, a wide forehead, arched dense eyebrows that did not meet in the middle. Between them there was a vein which thickened when he was angry. He had an aquiline nose touched with a light that raised it so that at first sight it seemed higher than it was. He had a thick, dense beard, expanded, not elevated cheeks, a strong mouth with a gap between his front teeth. His neck seemed smooth and shiny like that of a statue molded in silver. His body was well-proportioned, stout and muscular, of equal belly and chest. He was wide-shouldered, big- jointed. His forearms were long, his palms wide, his fingers and toes thick-set and extended. The middle of his soles rose moderately from the ground. His feet were so smooth that water rolled off them.
When he walked he lifted his feet with vigor, leaned slightly forward, and tread gently on the ground. When he turned (to look), he turned his whole body. His gaze was lowered and he looked at the ground more often than he looked at the sky. He glanced at things rather than stared.”
A hadith from another companion of Muhammad, Jabir ibn Samura reports: The Prophet had a wide mouth and wide eyes. Ibn Abbas, a cousin of Muhammad has claimed: “The Prophet's two front teeth were spaced in between.”
Again Ali said: “His hands and feet were heavy and thick [but not calloused]. He had a large head, large bones. When he walked, he leant forward as if going up a slope. He was white skinned, having a reddish tinge. His joints were large as was his upper back.
Bukhari also says that Muhammad’s feet and legs were swollen.283
The following is a list of what we can learn from the hadiths about
Muhammad’s physical appearances.
• heavy and thick fleshy hands and feet
• wide and dough like palms
• large head
• large bones and joints
• wide chest, large upper back, and shoulder-joints
• long forearms
• long thick fingers and toes
• long, aquiline fleshy nose that looked upturned
• wide mouth and thick lips
• large eyes
• spaced teeth
• long silvery neck
• luster on his skin (looked oily)
• thick beard and hair, dense protruding eyebrows
• walked leaning forward as if ascending a slope (stiffness)
• walked briskly (restlessness)
• difficulty moving the neck and turned with full torso (catatonic behavior)
• had white skin with a reddish tinge
• sweating
• peculiar smell that he masked with excessive perfume
• snored like a camel
• suffered from head-ache (performed cupping to alleviate it)
• In later years he was impotent
• lips moved involuntarily
was shy and prudish
.