.

ਸ਼ਾਈਜ਼ੋਫਰੀਨੀਆ
ਸ਼ਾਈਜ਼ੋਫਰੀਨੀਆ ਅਣਉਚਿਤ ਭਾਵਨਾਵਾਂ ਅਤੇ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੇ ਅਣਉਚਿਤ ਗੁਣਾਂ ਦੇ ਵਿਚਾਰ ਵਿਗਾੜ ਦੀ ਬਿਮਾਰੀ ਹੈ। ਇਹ ਬੋਧਾਤਮਕ ਅਸਧਾਰਨਤਾਵਾਂ ਅਤੇ ਅਸਧਾਰਨ ਕ੍ਰਮਵਾਰ ਵਿਚਾਰਾਂ ਦੀ ਬਿਮਾਰੀ ਹੈ।
ਆਡੀਟੋਰੀ ਹਿਲੂਸੀਨੇਸ਼ਨ, ਪਾਗਲ ਜਾਂ ਅਜੀਬ ਭੁਲੇਖੇ, ਜਾਂ ਅਸੰਗਤ ਬੋਲੀ ਅਤੇ ਸੋਚਣਾ ਸਿਜ਼ੋਫਰੀਨੀਆ ਦੇ ਕੁਝ ਲੱਛਣ ਹਨ। ਕਮਜ਼ੋਰ ਕਿੱਤਾਮੁਖੀ ਜਾਂ ਸਮਾਜਿਕ ਕਾਰਜਾਂ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਲੱਛਣ ਅਤੇ ਲੱਛਣ ਵੀ ਹਨ। ਲੱਛਣ ਆਮ ਤੌਰ 'ਤੇ ਜਵਾਨੀ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਜੀਵਨ ਭਰ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ।
ਮੁਹੰਮਦ ਨੇ ਖਦੀਜਾ ਦੇ ਅਮੀਨ (ਭਰੋਸੇਮੰਦ) ਵਜੋਂ ਸੀਰੀਆ ਦੀ ਇੱਕ ਯਾਤਰਾ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਉਸਨੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਕਿੱਤੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਉਸ ਨੂੰ ਵੀ ਵਾਪਸ ਲੈ ਲਿਆ ਗਿਆ ਸੀ ਅਤੇ ਇਕੱਲੇ ਗੁਫਾ ਵਿਚ ਦਿਨ ਕੱਟਦੇ ਸਨ। ਇਹ ਕਮਜ਼ੋਰ ਕਿੱਤਾਮੁਖੀ ਅਤੇ ਸਮਾਜਿਕ ਕਾਰਜਾਂ ਦੇ ਮਾਪਦੰਡ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਆਪਣੇ ਭਵਿੱਖਬਾਣੀ ਦੇ ਉੱਦਮ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ, ਮੁਹੰਮਦ ਇਕੱਲਾ ਸੀ। ਖਦੀਜਾਹ ਨਾਲ ਵਿਆਹ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਉਸਦਾ ਇੱਕੋ ਇੱਕ ਕਿੱਤਾ ਪਰਿਵਾਰ ਦੀਆਂ ਬੱਕਰੀਆਂ ਚਰਾਉਣਾ ਸੀ, ਜਿੱਥੇ ਦੂਜਿਆਂ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਨੂੰ ਘੱਟ ਤੋਂ ਘੱਟ ਰੱਖਿਆ ਜਾਂਦਾ ਸੀ। ਇੱਕ ਸਮੇਂ, ਜਦੋਂ ਉਸਨੇ ਇੱਕ ਆਮ ਨੌਜਵਾਨ ਵਾਂਗ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਇੱਕ ਵਿਆਹ ਦੀ ਪਾਰਟੀ ਵਿੱਚ ਘੁਸਪੈਠ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ, ਤਾਂ ਉਸਨੂੰ ਚੱਕਰ ਆਇਆ ਅਤੇ ਦੁਖਦਾਈ ਕੜਵੱਲਾਂ ਨਾਲ ਉਹ ਭਾਰਾ ਹੋ ਗਿਆ।
ਉਹੀ ਮੁਹੰਮਦ ਜੋ ਆਪਣੀ ਬੁਢਾਪੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਜਿਨਸੀ ਤਿਤਲੀ ਬਣ ਗਿਆ ਸੀ, ਆਪਣੀ ਜਵਾਨੀ ਦੌਰਾਨ ਵਿਰੋਧੀ ਲਿੰਗ ਦੇ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨਾਲ ਆਮ ਰਿਸ਼ਤੇ ਸਥਾਪਤ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਅਸਮਰੱਥ ਸੀ ਅਤੇ ਖਦੀਜਾਹ ਨੇ ਉਸ ਨੂੰ ਪ੍ਰਸਤਾਵਿਤ ਕਰਨ ਤੱਕ ਕੁਆਰਾ ਰਿਹਾ। ਸਕਾਈਜ਼ੋਇਡ ਪਰਸਨੈਲਿਟੀ ਡਿਸਆਰਡਰ ਇਸ ਵਿਵਹਾਰ ਦੀ ਵਿਆਖਿਆ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਮਾਨਸਿਕ ਸਿਹਤ
IV ਦਾ ਡਾਇਗਨੌਸਟਿਕ ਐਂਡ ਸਟੈਟਿਸਟਿਕਸ ਮੈਨੂਅਲ ਦੱਸਦਾ ਹੈ, ਸਿਜ਼ੋਫਰੀਨੀਆ ਦੋ ਵਿਆਪਕ ਸ਼੍ਰੇਣੀਆਂ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦਾ ਹੈ: ਸਕਾਰਾਤਮਕ ਅਤੇ ਨਕਾਰਾਤਮਕ। ਸਕਾਰਾਤਮਕ ਲੱਛਣ ਆਮ ਫੰਕਸ਼ਨਾਂ ਦੇ ਇੱਕ ਵਾਧੂ ਜਾਂ ਵਿਗਾੜ ਨੂੰ ਦਰਸਾਉਂਦੇ ਪ੍ਰਤੀਤ ਹੁੰਦੇ ਹਨ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਨਕਾਰਾਤਮਕ ਲੱਛਣ ਆਮ ਕਾਰਜਾਂ ਦੀ ਕਮੀ ਜਾਂ ਨੁਕਸਾਨ ਨੂੰ ਦਰਸਾਉਂਦੇ ਦਿਖਾਈ ਦਿੰਦੇ ਹਨ। ਸਕਾਰਾਤਮਕ ਲੱਛਣਾਂ ਵਿੱਚ ਵਿਚਾਰਾਂ ਦਾ ਵਿਗਾੜ (ਭਰਮ), ਧਾਰਨਾ (ਭਰਮ), ਭਾਸ਼ਾ ਅਤੇ ਵਿਚਾਰ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ (ਅਸੰਗਠਿਤ ਬੋਲੀ), ਅਤੇ ਘੋਰ ਅਸੰਗਠਿਤ ਜਾਂ ਕੈਟਾਟੋਨਿਕ ਵਿਵਹਾਰ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। ਨਕਾਰਾਤਮਕ ਲੱਛਣਾਂ ਵਿੱਚ ਭਾਵਨਾਤਮਕ ਪ੍ਰਗਟਾਵੇ ਦੀ ਸੀਮਾ ਅਤੇ ਤੀਬਰਤਾ ਵਿੱਚ ਪਾਬੰਦੀਆਂ, (ਪ੍ਰਭਾਵੀ, ਸਮਤਲ), ਵਿਚਾਰ ਅਤੇ ਭਾਸ਼ਣ ਦੀ ਰਵਾਨਗੀ ਅਤੇ ਉਤਪਾਦਕਤਾ ਵਿੱਚ, ਅਤੇ ਟੀਚਾ-ਨਿਰਦੇਸ਼ਿਤ ਵਿਵਹਾਰ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। ਭਰਮ ਭੁਲੇਖੇ ਭਰੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਹਨ। ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸਮੱਗਰੀ ਵਿੱਚ ਕਈ ਥੀਮ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ (ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਅਤਿਆਚਾਰੀ, ਸੰਦਰਭੀ, ਸੋਮੈਟਿਕ, ਧਾਰਮਿਕ ਜਾਂ ਸ਼ਾਨਦਾਰ)। ਅਤਿਆਚਾਰੀ ਭੁਲੇਖੇ ਸਭ ਤੋਂ ਆਮ ਹਨ; ਵਿਅਕਤੀ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਕਰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਸਨੂੰ ਤਸੀਹੇ ਦਿੱਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ, ਉਸਦਾ ਅਨੁਸਰਣ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਧੋਖਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਜਾਸੂਸੀ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਜਾਂ ਮਜ਼ਾਕ ਉਡਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਹਵਾਲਾ ਸੰਬੰਧੀ ਭੁਲੇਖੇ ਵੀ ਆਮ ਹਨ; ਵਿਅਕਤੀ ਦਾ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਕਿ ਕੁਝ ਇਸ਼ਾਰੇ, ਟਿੱਪਣੀਆਂ, ਕਿਤਾਬਾਂ, ਅਖਬਾਰਾਂ, ਗੀਤਾਂ ਦੇ ਬੋਲ, ਜਾਂ ਹੋਰ ਵਾਤਾਵਰਣਕ ਸੰਕੇਤਾਂ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਤੌਰ 'ਤੇ ਉਸ ਵੱਲ ਸੇਧਿਤ ਹਨ। ਇੱਕ ਭੁਲੇਖੇ ਅਤੇ ਇੱਕ ਮਜ਼ਬੂਤੀ ਨਾਲ ਰੱਖੇ ਗਏ ਵਿਚਾਰ ਵਿਚਕਾਰ ਅੰਤਰ ਕਰਨਾ ਕਈ ਵਾਰ ਮੁਸ਼ਕਲ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਦੀ ਡਿਗਰੀ 'ਤੇ ਨਿਰਭਰ ਕਰਦਾ ਹੈ ਜਿਸ ਨਾਲ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਇਸਦੀ ਸੱਚਾਈ ਬਾਰੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਵਿਰੋਧੀ ਸਬੂਤਾਂ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਰੱਖਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਅਜੀਬੋ-ਗਰੀਬ ਭੁਲੇਖੇ ਨੂੰ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਤੌਰ 'ਤੇ ਸਿਜ਼ੋਫਰੀਨੀਆ ਦੀ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ਤਾ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, "ਅਜੀਬਤਾ" ਦਾ ਨਿਰਣਾ ਕਰਨਾ ਮੁਸ਼ਕਲ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਸਭਿਆਚਾਰਾਂ ਵਿੱਚ। ਭੁਲੇਖੇ ਨੂੰ ਅਜੀਬ ਸਮਝਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਜੇਕਰ ਉਹ ਸਪੱਸ਼ਟ ਤੌਰ 'ਤੇ ਅਸੰਭਵ ਅਤੇ ਸਮਝਣ ਯੋਗ ਨਹੀਂ ਹਨ ਅਤੇ ਆਮ ਜੀਵਨ ਦੇ ਤਜ਼ਰਬਿਆਂ ਤੋਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਇੱਕ ਅਜੀਬ ਭਰਮ ਦੀ ਇੱਕ ਉਦਾਹਰਨ ਇੱਕ ਵਿਅਕਤੀ ਦਾ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਹੈ ਕਿ ਇੱਕ ਅਜਨਬੀ ਨੇ ਉਸਦੇ ਅੰਦਰੂਨੀ ਅੰਗਾਂ ਨੂੰ ਹਟਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਜ਼ਖ਼ਮ ਜਾਂ ਦਾਗ ਛੱਡੇ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਦੇ ਅੰਗਾਂ ਨਾਲ ਬਦਲ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਇੱਕ ਗੈਰ-ਅਜੀਬ ਭਰਮ ਦੀ ਇੱਕ ਉਦਾਹਰਣ ਇੱਕ ਵਿਅਕਤੀ ਦਾ ਝੂਠਾ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਪੁਲਿਸ ਦੁਆਰਾ ਨਿਗਰਾਨੀ ਅਧੀਨ ਹੈ। ਭਰਮ ਜੋ ਮਨ ਜਾਂ ਸਰੀਰ ਉੱਤੇ ਨਿਯੰਤਰਣ ਦੇ ਨੁਕਸਾਨ ਨੂੰ ਦਰਸਾਉਂਦੇ ਹਨ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਮ ਤੌਰ 'ਤੇ ਅਜੀਬ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ; ਇਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਵਿਅਕਤੀ ਦਾ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਸ਼ਾਮਲ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਸਦੇ ਜਾਂ ਉਸਦੇ ਵਿਚਾਰ ਕਿਸੇ ਬਾਹਰੀ ਤਾਕਤ ("ਵਿਚਾਰ ਵਾਪਸ ਲੈਣ") ਦੁਆਰਾ ਖੋਹ ਲਏ ਗਏ ਹਨ, ਕਿ ਪਰਦੇਸੀ ਵਿਚਾਰ ਉਸਦੇ ਦਿਮਾਗ ਵਿੱਚ ਪਾ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਹਨ ("ਵਿਚਾਰ ਸੰਮਿਲਨ"), ਜਾਂ ਇਹ ਕਿ ਉਸਦਾ ਸਰੀਰ ਜਾਂ ਕਿਰਿਆਵਾਂ ਕਿਸੇ ਬਾਹਰੀ ਤਾਕਤ ("ਨਿਯੰਤਰਣ ਦੇ ਭੁਲੇਖੇ") ਦੁਆਰਾ ਕਾਰਵਾਈਆਂ ਜਾਂ ਹੇਰਾਫੇਰੀ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਜੇਕਰ ਭੁਲੇਖੇ ਨੂੰ ਅਜੀਬ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਸਕਾਈਜ਼ੋਫਰੀਨੀਆ ਲਈ ਮਾਪਦੰਡ A ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਲਈ ਸਿਰਫ ਇਸ ਸਿੰਗਲ ਲੱਛਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੁੰਦੀ ਹੈ।"
ਉਪਰੋਕਤ ਅਨੁਸਾਰ, ਮੁਹੰਮਦ 'ਤੇ ਜਾਦੂ ਕਰਨ ਦੀ ਕਹਾਣੀ ਨੇ ਉਸਨੂੰ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਦਿਵਾਇਆ ਕਿ ਉਸਨੇ ਆਪਣੀਆਂ ਪਤਨੀਆਂ ਨਾਲ ਜਿਨਸੀ ਸੰਬੰਧ ਬਣਾਏ ਜਦੋਂ ਉਸਨੇ ਅਜਿਹਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ, ਅਤੇ ਉਸਦਾ ਦਾਅਵਾ ਹੈ ਕਿ ਉਸਨੇ ਦੋ ਆਦਮੀਆਂ ਨੂੰ ਉਸਦੇ ਉੱਪਰ ਖੜੇ ਹੋਏ ਅਤੇ ਆਇਸ਼ਾ ਦੁਆਰਾ ਬਿਆਨ ਕੀਤੀ ਗਈ ਉਸਦੀ ਸਥਿਤੀ ਬਾਰੇ ਵਿਚਾਰ ਵਟਾਂਦਰੇ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਦੇਖਿਆ। ਪਿਛਲਾ ਅਧਿਆਇ), ਮੁਹੰਮਦ ਨੂੰ ਸਿਜ਼ੋਫਰੀਨੀਆ ਨਾਲ ਨਿਦਾਨ ਕਰਨ ਲਈ ਕਾਫੀ ਹੈ। ਉਸ ਦੀ ਭਰਮ ਵਾਲੀ ਸੋਚ ਦਾ ਇਕ ਹੋਰ ਸੁਰਾਗ ਉਸ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਹੈ ਕਿ ਚਿੱਟੇ ਰੰਗ ਦੇ ਦੋ ਬੰਦਿਆਂ ਨੇ ਉਸ ਨੂੰ ਜ਼ਮੀਨ 'ਤੇ ਸੁੱਟ ਦਿੱਤਾ, ਉਸ ਦਾ ਦਿਲ ਕੱਢ ਲਿਆ ਅਤੇ ਬਰਫ਼ ਨਾਲ ਧੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਦਾਗ ਦੇ ਇਸ ਨੂੰ ਬਦਲ ਦਿੱਤਾ।
ਮੁਹੰਮਦ ਦਾ ਅਜੀਬ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਕਿ ਯਹੂਦੀਆਂ ਅਤੇ ਈਸਾਈਆਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਉਹ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਵਾਅਦਾ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਪੈਗੰਬਰ ਸੀ ਜਿਸਦੀ ਭਵਿੱਖਬਾਣੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਪਵਿੱਤਰ ਕਿਤਾਬਾਂ ਵਿੱਚ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ ਅਤੇ ਨਤੀਜੇ ਵਜੋਂ ਉਸ ਨੂੰ ਮਾਰਨ ਲਈ ਉਸ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਆਏ ਸਨ, ਉਸ ਦੇ ਸਿਜ਼ੋਫਰੀਨੀਆ ਦੀ ਇੱਕ ਹੋਰ ਨਿਸ਼ਾਨੀ ਹੈ। ਅਜਿਹੇ ਦਾਅਵੇ ਦੀ ਬੇਬੁਨਿਆਦਤਾ ਮੁਹੰਮਦ ਨੂੰ ਅਤਿਆਚਾਰੀ ਭਰਮ ਨਾਲ ਨਿਦਾਨ ਕਰਨ ਲਈ ਕਾਫੀ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ ਸ਼ਾਈਜ਼ੋਫਰੀਨੀਆ ਦਾ ਇੱਕ ਮਾਪਦੰਡ ਹੈ।
ਆਪਣੀ ਜਵਾਨੀ ਦੇ ਦੌਰਾਨ, ਉਸ ਸਮੇਂ ਤੱਕ ਜਦੋਂ ਉਸਨੇ ਆਪਣਾ ਭਵਿੱਖਬਾਣੀ ਕੈਰੀਅਰ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਸਾਥੀਆਂ ਨਾਲ ਨਹੀਂ, ਬਲਕਿ ਵੋਟਰਾਂ ਅਤੇ ਸਲਾਹਕਾਰਾਂ ਨਾਲ ਘਿਰਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਮੁਹੰਮਦ ਇੱਕ ਇਕੱਲਾ ਸੀ। ਕੇਵਲ ਇੱਕ ਉੱਤਮ ਹੋਣ ਦੇ ਨਾਤੇ ਉਹ ਦੂਜੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਸੰਗਤ ਵਿੱਚ ਆਰਾਮ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਦਾ ਸੀ। ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਉਹ ਅਲੌਕਿਕ, ਸੁਸਤ ਅਤੇ ਹਾਸੇਹੀਣ ਦਿਖਾਈ ਦਿੰਦਾ ਸੀ। ਉਸ ਨੂੰ ਸਮਾਜਿਕ ਮਾਹੌਲ ਵਿਚ ਨਜ਼ਰਅੰਦਾਜ਼ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ. ਆਪਣੇ ਸ਼ੁਰੂਆਤੀ ਸਾਲਾਂ ਦੌਰਾਨ ਉਸਨੇ ਭਾਵਨਾਵਾਂ ਦੀ ਇੱਕ ਸਮਤਲ ਅਤੇ ਸੀਮਤ ਰੇਂਜ ਦਿਖਾਈ ਅਤੇ ਉਸਦੇ ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ ਕੀ ਹੋ ਰਿਹਾ ਸੀ ਪ੍ਰਤੀ ਉਦਾਸੀਨ ਦਿਖਾਈ ਦਿੱਤਾ। ਇਸਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਉਸਦਾ ਅੰਦਰੂਨੀ ਜੀਵਨ ਡੂੰਘੀਆਂ ਭਾਵਨਾਤਮਕ ਲੋੜਾਂ, ਸੰਵੇਦਨਸ਼ੀਲਤਾ ਅਤੇ ਉਸਦੇ ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ ਦੀ ਦੁਨੀਆਂ ਬਾਰੇ ਉਲਝਣਾਂ ਨਾਲ ਭਰਪੂਰ ਸੀ। ਸਕਾਈਜ਼ੋਇਡ ਸ਼ਖਸੀਅਤ ਵਾਲੇ ਲੋਕ ਜਾਂ ਤਾਂ ਨਿੱਜੀ ਸਬੰਧਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਅਤੇ ਕਾਇਮ ਰੱਖਣ ਵਿੱਚ ਅਸਮਰੱਥ ਹੁੰਦੇ ਹਨ ਜਾਂ ਦੂਜਿਆਂ ਦੀ ਸੰਗਤ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਘੁੱਟਣ ਅਤੇ ਚਿੰਤਤ ਪਾਉਂਦੇ ਹਨ। ਉਹ ਆਪਣੇ ਅੰਦਰੂਨੀ ਸੰਸਾਰ ਵਿੱਚ ਪਿੱਛੇ ਹਟ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਜੇਕਰ ਉਹ ਰਿਸ਼ਤਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ ਤਾਂ ਇਹ ਸੁਰੱਖਿਆ ਲਈ ਹੈ।
ਐਸਪੀਡੀ ਨੂੰ ਵਿਕਾਰ ਦੇ "ਸਕਿਜ਼ੋਫ੍ਰੇਨਿਕ ਸਪੈਕਟ੍ਰਮ" ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਸਕਿਜ਼ੋਟਾਈਪਲ ਅਤੇ ਸਕਿਜ਼ੋਫਰੀਨੀਆ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। ਇਹਨਾਂ ਸਥਿਤੀਆਂ ਵਿੱਚ ਸਮਾਨ ਲੱਛਣ ਹੁੰਦੇ ਹਨ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਸਮਾਜਿਕ ਸਬੰਧਾਂ ਲਈ ਅਸਮਰੱਥਾ ਅਤੇ ਭਾਵਨਾਤਮਕ ਅਪ੍ਰਗਟਤਾ। ਮੁੱਖ ਅੰਤਰ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਸਕਾਈਜ਼ੋਇਡ ਸ਼ਖਸੀਅਤ ਵਾਲੇ ਲੋਕ ਆਮ ਤੌਰ 'ਤੇ ਸਕਾਈਜ਼ੋਟਾਈਪਲ ਸ਼ਖਸੀਅਤ ਜਾਂ ਸਕਾਈਜ਼ੋਫਰੀਨੀਆ ਦੇ ਮਨੋਵਿਗਿਆਨਕ ਐਪੀਸੋਡਾਂ ਦੇ ਅਨੁਭਵੀ ਵਿਗਾੜ ਜਾਂ ਭੁਲੇਖੇ ਦਾ ਅਨੁਭਵ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਉਸਨੇ ਜੀਨਾਂ ਦੇ ਸ਼ਹਿਰ ਦਾ ਦੌਰਾ ਕਰਨ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਇੱਕ ਰਾਤ ਬਿਤਾਉਣ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ।
ਕਿਸ਼ੋਰ ਅਵਸਥਾ ਵਿੱਚ ਸਕਾਈਜ਼ੋਟਾਈਪਲ ਸ਼ਖਸੀਅਤ ਵਿਗਾੜ ਦੇ ਚਿੰਨ੍ਹ ਇਕੱਲੇ ਗਤੀਵਿਧੀ ਜਾਂ ਉੱਚ ਪੱਧਰੀ ਸਮਾਜਿਕ ਚਿੰਤਾ ਵੱਲ ਗੰਭੀਰਤਾ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਬੱਚਾ ਇੱਕ ਘੱਟ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਜਾਂ ਹਾਣੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਸਮਾਜਿਕ ਤੌਰ 'ਤੇ ਬਾਹਰ ਦਿਖਾਈ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਗੱਲ ਬਹੁਤ ਸੱਚ ਹੈ ਕਿ ਮੁਹੰਮਦ ਦਾ ਬਚਪਨ ਦਾ ਕੋਈ ਦੋਸਤ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਉਹ ਦੂਜੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਖੇਡਦਾ ਸੀ, ਅਕਸਰ ਦਾਵਤਾਂ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ ਸੀ ਅਤੇ ਕੁਲੀਨਤਾ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਹੋਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ, ਸਕੂਲ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦਾ ਸੀ ਅਤੇ ਅਨਪੜ੍ਹ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਉਸਦੇ ਸਾਰੇ ਚਾਚੇ ਅਤੇ ਚਾਚੀ ਵੀ ਪੜ੍ਹ-ਲਿਖ ਸਕਦੇ ਸਨ, ਪਰ ਉਹ ਨਹੀਂ।

Schizophrenia
Schizophrenia is the disease of thought disorder of inappropriate emotions and of inappropriate attribution of things. It is a disease of cognitive abnormalities and abnormal sequential thoughts.
Auditory hallucinations, paranoid or bizarre delusions, or disorganized speech and thinking are some of the symptoms of Schizophrenia. There are also signs of and symptoms associated with impaired occupational or social function. The symptoms typically occur in young adulthood and last a lifetime.
Apart from one trip Muhammad made to Syria as the amin (trustee) of Khadijah, he did not engage in any occupation. He was also withdrawn and used to spend his days in a cave alone. This satisfies the criterion of impaired occupational and social function. Prior to his prophetic enterprise, Muhammad was a loner. His only occupation before marrying Khadijah was herding family goats, where interaction with others was kept to minimum. At one point, when he tried to act like a normal youth and sneaked into a wedding party, he felt dizzy and was weighed down by excruciating spasms.
The same Muhammad who became a sexual butterfly at his old age, during his youth was unable to establish normal relationships with members of the opposite sex and remained a virgin until Khadijah proposed to him. Schizoid personality disorder can explain this behavior. The Diagnostic and Statistics Manual of Mental Health IV explains,
Schizophrenia falls in two broad categories: positive and negative. The positive symptoms appear to reflect an excess or distortion of normal functions, whereas the negative symptoms appear to reflect diminution or loss of normal functions. The positive symptoms involve distortion of thoughts (delusions), perception (hallucinations), language and thought process (disorganized speech), and grossly disorganized or catatonic behavior. Negative symptoms include restrictions in range and intensity of emotional expression, (affective, flattening), in the fluency and productivity of thought and speech, and in the initiation of goal-directed behavior. Delusions are erroneous beliefs. Their content may include a variety of themes (e.g. persecutory, referential, somatic, religious or grandiose). Persecutory delusions are most common; the person believes he or she is being tormented, followed, tricked, spied on, or ridiculed. Referential delusions are also common; the person believes that certain gestures, comments, passages from books, newspapers, song lyrics, or other environmental cues are specifically directed at him or her. The distinction between a delusion and a strongly held idea is sometimes difficult to make and depends in part on the degree of conviction with which the belief is held despite clear contradictory evidence regarding its veracity. Although bizarre delusions are considered to be especially characteristic of Schizophrenia, "bizarreness" may be difficult to judge, especially across different cultures. Delusions are deemed bizarre if they are clearly implausible and not understandable and do not derive from ordinary life experiences. An example of a bizarre delusion is a person's belief that a stranger has removed his or her internal organs and has replaced them with someone else's organs without leaving any wounds or scars. An example of a non-bizarre delusion is a person's false belief that he or she is under surveillance by the police. Delusions that express a loss of control over mind or body are generally considered to be bizarre; these include a person's belief that his or her thoughts have been taken away by some outside force ("thought withdrawal"), that alien thoughts have been put into his or her mind ("thought insertion"), or that his or her body or actions are being acted on or manipulated by some outside force ("delusions of control"). If the delusions are judged to be bizarre, only this single symptom is needed to satisfy Criterion A for Schizophrenia.”270
As per above, the story of magic being worked out on Muhammad making him believe he had sexual intercourse with his wives when he did not, and his claim that he saw two men standing over him and discussing his condition as narrated by Aisha (quoted in the previous chapter), are enough to diagnose Muhammad with Schizophrenia. Another clue to his delusional thinking is his claim that two men in white threw him on the ground, pulled out his heart and after washing it with snow replaced it without leaving any scar.
Muhammad’s strange belief that Jews and Christians had found out that he was their promised prophet foretold in their sacred books and consequently were after him to kill him is another sign of his schizophrenia. The absurdity of such claim is enough to diagnose Muhammad with persecutory delusion, which is a criterion of Schizophrenia.
During his youth, up to the time he launched his prophetic carrier and surrounded himself with, not peers, but votaries and adulators, Muhammad was a loner. Only as a superior being he felt at ease in the company of other people. Until then he appeared aloof, dull, and humorless. He was ignored in social settings. During his formative years he showed a flattened and restricted range of emotions and appeared indifferent to what was going on around him. At the same time his inner life was rife with deep emotional needs, sensitivity, and confusion about the world around him. People with schizoid personality are either incapable of initiating and maintaining personal relationships or find themselves suffocated and anxious in the company of others. They retreat into their inner worlds. If they seek relationship it’s for security.271
SPD is considered part of the "schizophrenic spectrum" of disorders, which includes schizotypal and schizophrenia. These conditions have similar symptoms, such as an incapacity for social relations and emotional inexpressiveness. The main distinction is that people with schizoid personality don't usually experience the perceptual distortions or illusions characteristic of schizotypal personality or the psychotic episodes of schizophrenia.272 Muhammad had strange supernatural beliefs, and visions of ghosts, angels, demons, and jinns. He claimed to have visited the city of jinns and spend a night in their midst.
Signs of schizotypal personality disorder in adolescence may begin as gravitation towards solitary activity or high level of social anxiety. The child may be an underperformer or appear socially out-of-step with peers. This is very much true in the case of Muhammad had no childhood friends, did not play with other kids, did not frequent feasts and despite belonging to nobility, did not attend school and remained illiterate. All his uncles and even aunts could read and write, but not him.
.