.

ਮੁਹੰਮਦ ਦੇ ਅਨੰਦਮਈ ਅਨੁਭਵ

ਲਿੰਗਕਤਾ, ਧਾਰਮਿਕ ਅਨੁਭਵ ਅਤੇ ਟੈਂਪੋਰਲ ਲੋਬ ਹਾਈਪਰ ਐਕਟੀਵੇਸ਼ਨ

ਹਦੀਸ ਦੇ ਸੰਗ੍ਰਹਿ ਨੇ ਮੁਹੰਮਦ ਦੇ ਜਿਨਸੀ ਵਿਹਾਰ ਬਾਰੇ ਬਹੁਤ ਰੌਸ਼ਨੀ ਪਾਈ ਹੈ। ਕੀ TLE ਲਿੰਗਕਤਾ ਨੂੰ ਵੀ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕਰਦਾ ਹੈ? ਜੇ ਇਹ ਕਰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਜੇ ਇਹ ਮੁਹੰਮਦ ਦੀਆਂ ਜਿਨਸੀ ਆਦਤਾਂ ਦੀ ਵਿਆਖਿਆ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਸਬੂਤ ਦਾ ਇੱਕ ਹੋਰ ਟੁਕੜਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ TLE ਤੋਂ ਪੀੜਤ ਸੀ। ਤੰਤੂ-ਵਿਗਿਆਨੀ ਰਹਾਨ ਜੋਸਫ਼ ਸੋਚਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਉਹ ਲਿਖਦਾ ਹੈ:
ਉੱਚ ਪੱਧਰੀ ਲਿਮਬਿਕ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਅਤੇ ਘਟੀਆ ਟੈਂਪੋਰਲ ਲੋਬ ਗਤੀਵਿਧੀ ਦੀ ਇੱਕ ਅਸਧਾਰਨ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ਤਾ ਲਿੰਗਕਤਾ ਵਿੱਚ ਤਬਦੀਲੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਧਾਰਮਿਕ ਜੋਸ਼ ਦਾ ਡੂੰਘਾ ਹੋਣਾ ਹੈ। ਇਹ ਧਿਆਨ ਦੇਣ ਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਸਿਰਫ਼ ਆਧੁਨਿਕ ਸਮੇਂ ਦੇ ਪ੍ਰਚਾਰਕ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਸਗੋਂ ਅਬਰਾਹਾਮ, ਜੈਕਬ ਅਤੇ ਮੁਹੰਮਦ ਸਮੇਤ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਪ੍ਰਾਚੀਨ ਧਾਰਮਿਕ ਆਗੂ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜਿਨਸੀ ਸਨ ਅਤੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਸਾਥੀਆਂ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਲੈਂਦੇ ਸਨ, ਜਾਂ ਦੂਜੇ ਮਰਦਾਂ ਦੀਆਂ ਪਤਨੀਆਂ ਨਾਲ ਸੈਕਸ ਕਰਦੇ ਸਨ, ਜਾਂ ਦੂਜੇ ਮਰਦਾਂ ਨੂੰ ਮਾਰ ਦਿੰਦੇ ਸਨ। ਆਪਣੀਆਂ ਪਤਨੀਆਂ ਨੂੰ ਚੋਰੀ ਕਰਨਾ (ਮੁਹੰਮਦ, ਕਿੰਗ ਡੇਵਿਡ)… ਕਈ ਨਬੀਆਂ ਅਤੇ ਹੋਰ ਧਾਰਮਿਕ ਹਸਤੀਆਂ ਨੇ ਕਲੂਵਰ-ਬਿਊਸੀ ਸਿੰਡਰੋਮ ਦੇ ਸਬੂਤ ਵੀ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਿਤ ਕੀਤੇ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਗੋਬਰ ਖਾਣਾ (ਈਜ਼ਕੀਲ), 262 ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਟੈਂਪੋਰਲ ਲੋਬ, ਲਿਮਬਿਕ ਹਾਈਪਰ ਐਕਟੀਵੇਸ਼ਨ ਅਤੇ ਮਿਰਗੀ, ਜੋੜੇ। ਭਰਮ, ਕੈਟੇਲਪਸੀ, ਪਾਗਲਪਨ, ਜਾਂ ਭਾਸ਼ਾ ਵਿਕਾਰ ਦੇ ਨਾਲ। ਜਦੋਂ ਕਿ ਮੂਸਾ ਇੱਕ ਗੰਭੀਰ ਬੋਲਣ ਵਿੱਚ ਰੁਕਾਵਟ ਤੋਂ ਪੀੜਤ ਸੀ, ਮੁਹੰਮਦ, ਅੱਲ੍ਹਾ ਦਾ ਦੂਤ, ਸਪੱਸ਼ਟ ਤੌਰ 'ਤੇ ਡਿਸਲੈਕਸਿਕ ਅਤੇ ਅਗ੍ਰਾਫਿਕ ਸੀ। [ਲਿਖਣ ਲਈ ਕੁੱਲ ਜਾਂ ਅੰਸ਼ਕ ਅਸਮਰੱਥਾ ਦੁਆਰਾ ਦਰਸਾਈ ਗਈ ਦਿਮਾਗੀ ਵਿਕਾਰ] ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਰੱਬ ਦੇ ਸ਼ਬਦ ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਲਈ, ਮੁਹੰਮਦ ਆਮ ਤੌਰ 'ਤੇ ਚੇਤਨਾ ਗੁਆ ਬੈਠਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਟ੍ਰਾਂਸ ਅਵਸਥਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਦਾਖਲ ਹੁੰਦਾ ਹੈ (ਆਰਮਸਟ੍ਰੌਂਗ 1994; ਲਿੰਗਸ 1983)। ਵਾਸਤਵ ਵਿੱਚ, ਉਸਨੇ ਆਪਣਾ ਪਹਿਲਾ ਸੱਚਮੁੱਚ ਅਧਿਆਤਮਿਕ-ਧਾਰਮਿਕ ਪਰਿਵਰਤਨ ਕੀਤਾ ਸੀ ਜਦੋਂ ਉਸਨੂੰ ਮਹਾਂ ਦੂਤ ਗੈਬਰੀਅਲ ਦੁਆਰਾ ਉਸਦੀ ਨੀਂਦ ਤੋਂ ਪਾੜ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਜਿਸਨੇ ਉਸਨੂੰ ਇੱਕ ਭਿਆਨਕ ਗਲਵੱਕੜੀ ਵਿੱਚ ਇੰਨਾ ਸ਼ਕਤੀਸ਼ਾਲੀ ਬਣਾਇਆ ਸੀ ਕਿ ਮੁਹੰਮਦ ਦਾ ਸਾਹ ਉਸਦੇ ਫੇਫੜਿਆਂ ਤੋਂ ਨਿਚੋੜਿਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਉਸ ਨੂੰ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਦਬਾਉਣ ਅਤੇ ਦਮ ਘੁੱਟਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਗੈਬਰੀਏਲ ਨੇ ਮੁਹੰਮਦ ਨੂੰ ਰੱਬ ਦਾ ਸ਼ਬਦ, ਭਾਵ ਕੁਰਾਨ ਬੋਲਣ ਦਾ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤਾ। ਇਹ ਮਹਾਂ ਦੂਤ ਗੈਬਰੀਅਲ ਦੇ ਨਾਲ ਅਜਿਹੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਕਿੱਸਿਆਂ ਵਿੱਚੋਂ ਪਹਿਲਾ ਸੀ ਜੋ ਕਦੇ-ਕਦੇ ਮੁਹੰਮਦ ਨੂੰ ਟਾਈਟੈਨਿਕ ਕੈਲੀਡੋਸਕੋਪਿਕ ਪੈਨੋਰਾਮਿਕ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਗਟ ਹੁੰਦਾ ਸੀ।
'ਰੱਬ' ਜਾਂ ਉਸ ਦੇ ਦੂਤਾਂ ਦੀ ਅਵਾਜ਼ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਮੁਹੰਮਦ ਨੇ ਨਾ ਸਿਰਫ਼ ਬੋਲਿਆ, ਬਲਕਿ ਉਸ ਨੇ ਅਗਲੇ 23 ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਇੱਕ ਬੇਤਰਤੀਬ ਕ੍ਰਮ ਵਿੱਚ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਵਿਸ਼ਿਆਂ ਦਾ ਪਾਠ ਅਤੇ ਉਚਾਰਨ ਕਰਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ; ਇੱਕ ਤਜਰਬਾ ਉਸ ਨੂੰ ਕਾਫ਼ੀ ਦਰਦਨਾਕ ਅਤੇ ਦੁਖਦਾਈ ਪਾਇਆ (ਆਰਮਸਟ੍ਰੌਂਗ 1994; ਲਿੰਗਜ਼ 1983)। ਆਪਣੇ ਧਾਰਮਿਕ ਜੋਸ਼ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਮੁਹੰਮਦ ਨੂੰ ਚਾਲੀ ਮਰਦਾਂ ਦੀ ਜਿਨਸੀ ਸ਼ਕਤੀ ਹੋਣ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ, ਅਤੇ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ 9 ਪਤਨੀਆਂ ਅਤੇ ਕਈ ਰਖੇਲਾਂ ਨੂੰ ਬਿਸਤਰਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਛੋਟੀ ਕੁੜੀ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਸੀ (ਲਿੰਗਜ਼ 1983)। ਇੱਕ ਵਾਰ, ਝਿੜਕਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਉਹ ਇੱਕ ਟਰਾਂਸ ਵਿੱਚ ਚਲਾ ਗਿਆ, ਅਤੇ ਫਿਰ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਕਿ 'ਰੱਬ' ਨੇ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਕਿ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਆਦਮੀ ਦੀ ਪਤਨੀ ਉਸਦੀ ਪਤਨੀ ਬਣ ਜਾਵੇ।
ਉਹ [ਮੁਹੰਮਦ] ਬਹੁਤ ਗੁੱਸੇ ਵਿੱਚ ਉੱਡਣ ਅਤੇ ਕਾਫਿਰਾਂ ਅਤੇ ਵਪਾਰੀਆਂ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਮਾਰਨ (ਜਾਂ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਕਤਲ ਕਰਨ ਦਾ ਹੁਕਮ) ਲਈ ਵੀ ਜਾਣਿਆ ਜਾਂਦਾ ਸੀ। ਇਹ ਵਿਵਹਾਰ ਜਦੋਂ ਉਸਦੀ ਵਧੀ ਹੋਈ ਲਿੰਗਕਤਾ, ਉੱਚੇ ਧਾਰਮਿਕ ਜੋਸ਼, ਟਰਾਂਸ ਸਟੇਟਸ, ਮੂਡ ਸਵਿੰਗ, ਅਤੇ ਇੱਕ ਟਾਈਟੈਨਿਕ ਦੂਤ ਦੇ ਸੰਭਾਵਿਤ ਆਡੀਟੋਰੀ ਅਤੇ ਵਿਜ਼ੂਅਲ ਭੁਲੇਖੇ ਦੇ ਨਾਲ, ਨਿਸ਼ਚਤ ਤੌਰ 'ਤੇ ਲਿਮਬਿਕ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਅਤੇ ਘਟੀਆ ਟੈਂਪੋਰਲ ਲੋਬ ਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਤਜ਼ਰਬਿਆਂ ਲਈ ਸੰਭਾਵਿਤ ਨਿਊਰੋਲੋਜੀਕਲ ਬੁਨਿਆਦ ਵਜੋਂ ਇਸ਼ਾਰਾ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਦਰਅਸਲ, ਮੁਹੰਮਦ ਵੀ ਭਿਆਨਕ ਉਦਾਸੀਨਤਾ ਤੋਂ ਪੀੜਤ ਸੀ ਅਤੇ ਇੱਕ ਮੌਕੇ 'ਤੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਇੱਕ ਚੱਟਾਨ ਤੋਂ ਸੁੱਟਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ - ਸਿਰਫ ਮਹਾਂ ਦੂਤ ਗੈਬਰੀਏਲ ਦੁਆਰਾ ਰੋਕਿਆ ਗਿਆ।

 

Muhammad’s Ecstatic Experiences

Sexuality, Religious Experience and Temporal Lobe Hyper Activation
The collections of hadiths shed a lot of light into Muhammad’s sexual conduct. Does TLE affect sexuality as well? If it does and if it can explain Muhammad’s sexual habits, then we have one more piece of evidence that he suffered from TLE. Neuroscientist Rhawn Joseph thinks it does. He writes:
A not uncommon characteristic of high levels of limbic system and inferior temporal lobe activity are changes in sexuality as well as a deepening of religious fervor. It is noteworthy that not just modern day evangelists, but many ancient religious leaders, including Abraham, Jacob, and Muhammad, tended to be highly sexual and partook of many partners, or had sex with other men's wives, or killed other men in order to steal their wives (Muhammad, King David)… Many of the prophets and other religious figures also displayed evidence of the Kluver-Bucy syndrome, such as eating dung (Ezekiel),262 as well as temporal lobe, limbic hyper activation and epilepsy, coupled with hallucinations, catalepsy, insanity, or language disorders. Whereas Moses suffered from a severe speech impediment, Muhammad, Allah's messenger, was apparently dyslexic and agraphic. [A cerebral disorder characterized by total or partial inability to write] Moreover, in order to receive the word of God, Muhammad would typically lose consciousness and enter into trance states (Armstrong 1994; Lings 1983). In fact, he had his first truly spiritual-religious conversion when he was torn from his sleep by the archangel Gabriel who enveloped him in a terrifying embrace so overpowering that Muhammad's breath was squeezed from his lungs. After squeezing and suffocating him repeatedly Gabriel ordered Muhammad to speak the word of God, i.e. the Quran. This was the first of many such episodes with the archangel Gabriel who sometimes appeared to Muhammad in a titanic kaleidoscopic panoramic form.
In accordance with the voice of ‘God’ or his angels, Muhammad not only spoke but he began reciting and chanting various themes of God in a random order over the course of the following 23 years; an experience he found quite painful and wrenching (Armstrong 1994; Lings 1983). In addition to his religious zest, Muhammad was reported to have the sexual prowess of forty men, and to have bedded at least 9 wives and numerous concubines including even one young girl (Lings 1983). On one occasion, after being rebuffed, he went into a trance, and then claimed ‘God’ had commanded that another man's wife become his wife.
He [Muhammad] was also known to fly into extreme rages and to kill (or at least order killed) infidels and merchants and those who opposed him. These behaviors when coupled with his increased sexuality, heightened religious fervor, trance states, mood swings, and possible auditory and visual hallucinations of a titanic angel, certainly point to the limbic system and inferior temporal lobe as the possible neurological foundation for these experiences. Indeed, Muhammad also suffered from horrible depressions and on one occasion sought to throw himself from a cliff – only to be stopped by the archangel Gabriel.263
.