.
ਤੁਹਾਡਾ ਆਪਣਾ ਪੰਨਾ

This is your own page

ਸਭਿਅਕ ਭਾਸ਼ਾ ਅਤੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਦਾਇਰੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦੇ ਹੋਏ ਜਾਣਕਾਰੀ ਸਾਂਝੀ ਕਰੋ। ਨਿੱਜੀ/ਜਾਤੀ ਟਿੱਪਣੀਆਂ ਕਰਨ ਤੋਂ ਗੁਰੇਜ਼ ਕਰੋ ਇਹਨਾ ਹੱਦਾਂ ਨੂੰ ਪਾਰ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਤੇ ਬੈਨ/ਰੋਕ/ਬਲੌਕ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਕਾਰਵਾਈ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਜੇ ਕਰ ਆਪਣੀ ਲਿਖਤ ਨੂੰ ਯੂਨੀਕੋਡ ਵਿੱਚ ਤਬਦੀਲ ਕਰਨਾ ਹੈ ਤਾਂ ਹੇਠ ਲਿਖੇ ਲਿੰਕ ਤੇ ਜਾਓ। ਸਹਿਯੋਗ ਲਈ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ-ਸੰਪਾਦਕ)

Comments (1125)

Topic: Tuhada Apna
Sort
First < 2 3 4 5 6 > Last
Facebookdel.icio.usStumbleUponDiggGoogle+TwitterLinkedIn
Gravatar
Narendra Pal Singh saluja (Raipur, India)
ਸਰਬ ਧਰਮ ਮਹਿ ਸ੍ਰੇਸਟ ਧਰਮੁ॥ ਹਰਿ ਕੋ ਨਾਮੁ ਜਪਿ ਨਿਰਮਲ ਕਰਮੁ॥ (ਪੰਨਾ ਨੰ: 266)
ਮਹਿ ਵਿਆਪਕ ਤੇ ਵਯਕਤੀਗਤ ਹਰ ਅਲਗ ਕ੍ਰਿਯਾ
ਧਰਮੁ ਵਿਆਪਕ ਤੇ ਵਯਕਤੀਗਤ ਹਰ ਕਾ ਅਲਗ ਧਰਮ
ਸਭ ਧਰਮ ਵਿਚ
ਕਰਮ ਸਿੰਘ ਕੇ ਲਿਯੇ ਕਰਮ ਸਿੰਘ ਕਾ ਵਯਕਤੀਗਤ ਧਰਮ ਸ੍ਰੇਸਟ ਹੈ
ਪਰਮ ਸਿੰਘ ਕੇ ਲਿਯੇ ਪਰਮ ਸਿੰਘ ਕਾ ਵਯਕਤੀਗਤ ਧਰਮ ਸ੍ਰੇਸਟ ਹੈ
ਚਰਣ ਸਿੰਘ ਕੇ ਲਿਯੇ ਚਰਣ ਸਿੰਘ ਕਾ ਵਯਕਤੀਗਤ ਧਰਮ ਸ੍ਰੇਸਟ ਹੈ
ਮਾਨ ਸਿੰਘ ਕੇ ਲਿਯੇ ਮਾਨ ਸਿੰਘ ਕਾ ਵਯਕਤੀਗਤ ਧਰਮ ਸ੍ਰੇਸਟ ਹੈ
ਸਾਮਸਿੰਘ ਕੇ ਲਿਯੇ ਸਾਮ ਸਿੰਘ ਕਾ ਵਯਕਤੀਗਤ ਧਰਮ ਸ੍ਰੇਸਟ ਹੈ
ਫੌਜਾ ਸਿੰਘ ਕੇ ਲਿਯੇ ਫੌਜਾ ਸਿੰਘ ਕਾ ਵਯਕਤੀਗਤ ਧਰਮ ਸ੍ਰੇਸਟ ਹੈ
*
*
*ਹਰ ਕਿਸੀ ਕੇ ਲਿਯੇ ਉਸਕਾ ਅਪਨਾ ਅਪਨਾ ਅਲਗ ਅਲਗ ਵਯਕਤੀਗਤ ਧਰਮ ਹੀ ਸ੍ਰੇਸਟ ਹੈ।
ਇਸੀਲਿਯੇ ਅਗਲੀ ਪੰਕਤੀ ਵਿਚ ਹਰਿ ਕੋ ਨਾਮੁ ਸਬਦ ਆਯਾ ਹੈ ਹਰਿ ਕਾ ਮਤਲਬ ਹਰ ਕਿਸੀ ਕਾ ਅਪਨਾ ਅਪਨਾ ਅਲਗ ਅਲਗ ਵਯਕਤੀਗਤ ਨਿਰਮਲ ਹਰ ਅਲਗ ਕਰਮ (ਕਰਮੁ)
ਹਰਿ ਕੋ ਨਾਮੁ ਜਪਿ ਨਿਰਮਲ ਕਰਮੁ॥
ਪੰਨਾ ਨੰ: 266)
ਸਰਬ ਧਰਮ ਵਿਚ ਸ੍ਰੇਸਟ ਹੈ ਅਪਨਾ ਅਪਨਾ ਅਲਗ ਅਲਗ ਧਰਮ
ਹਰ ਅਲਗ ਨਾਮ ਕੋ ਹਰ ਅਲਗ ਨੇ ਅਲਗ ਅਲਗ ਜਪਨਾ ਹੀ ਹੈ ਨਿਰਮਲ ਅਲਗ ਅਲਗ ਕਰਮ
ਯਹੀ ਹੈ ਉਸਕਾ ਵਯਕਤੀਗਤ ਧਰਮ
ਹਰ ਅਲਗ ਧਰਮ ਦਾ ਹਰ ਅਲਗ ਰਾਹੀ ਪਾਲਨ ਕਰੇਗਾ
ਮੁਖ ਤੋ ਅਪਨੇ ਆਪ ਹਰਿ ਹਰਿ ੳਚਰ ਜਾਯੇਗਾ ।
27th February 2019 1:22pm
Gravatar
Makhan Singh Purewal (Quesnel, Canada)
30 ਦਸੰਬਰ 2018 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 30 ਜਨਵਰੀ 2019 ਤੱਕ ‘ਸਿੱਖ ਮਾਰਗ’ ਦੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਲੇਖਕਾਂ ਅਤੇ ਪਾਠਕਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਵਿਚਾਰ ਮੇਰੇ ਲੇਖ, “ਇਨਸਾਨੀਅਤ ਤੋਂ ਗਿਰੀ ਹੋਈ ਸੋਚ ਵਾਲਿਓ! ਤੁਸੀਂ ਮੇਰਾ ਬਾਈਕਾਟ ਕਰੋ” ਜੋ ਕਿ ਗੁੰਡੇ ਸੰਤ ਅਤੇ ਗੰਦੇ ਗ੍ਰੰਥ ਬਾਰੇ ਸੀ, ਉਹ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਪੜ੍ਹ ਲਏ ਹੋਣਗੇ। ਇਹ ਸਾਰੇ ਰਲਾ ਕੇ 27 ਪਾਠਕ ਅਤੇ ਲੇਖਕ ਬਣਦੇ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚੋਂ ਅੱਠ ਲੇਖਕਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਵਿਚਾਰ ਸਪਸ਼ਟ ਲਿਖੇ ਹਨ। ਪੰਜ ਲੇਖਕਾਂ ਦੇ ਵਿਚਾਰ ਪੂਰੇ ਸਪਸ਼ਟ ਨਹੀਂ ਹਨ। ਦਸ ਪਾਠਕਾਂ ਦੇ ਵਿਚਾਰ ਸਪਸ਼ਟ ਸਨ, ਤਿੰਨ ਵਿਰੋਧੀ ਸਨ ਅਤੇ ਇੱਕ ਵਿਚ-ਵਿਚਾਲੇ ਸੀ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚੋਂ ਦੋ ਦੇ ਵਿਚਾਰ ਡਿਲੀਟ ਕਰਨੇ ਪਏ ਸਨ।
ਜਿਨ੍ਹਾਂ 8 ਲੇਖਕਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਵਿਚਾਰ ਸਪਸ਼ਟ ਦਿੱਤੇ ਸਨ ਉਨ੍ਹਾ ਦੇ ਲੇਖ ਛਪਦੇ ਰਹਿਣਗੇ। ਜਦੋਂ ਵੀ ਪੰਜ ਲੇਖਕਾਂ ਦੇ 5 ਲੇਖ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਜਾਇਆ ਕਰਨਗੇ ਤਾਂ ਸਿੱਖ ਮਾਰਗ ਅੱਪਡੇਟ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਇਆ ਕਰੇਗਾ। ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ 6 ਮਹੀਨੇ ਬਾਅਦ ਅੱਪਡੇਟ ਹੋਵੇ। ਇਹ ਤਾਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਲੇਖਕਾਂ ਤੇ ਨਿਰਭਰ ਕਰੇਗਾ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਲੇਖਕਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਵਿਚਾਰ ਸਪਸ਼ਟ ਨਹੀਂ ਕੀਤੇ ਸਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਬਾਰੇ ਇਹ ਅੱਠ ਲੇਖਕ ਆਪਣੇ ਵਿਚਾਰ ਦੇ ਕੇ ਦੱਸ ਸਕਦੇ ਹਨ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਲੇਖ ਵੀ ਛਪਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ ਜਾਂ ਨਹੀਂ? ਜਿਹੜੇ ਹੋਰ ਸੈਂਕੜੇ ਲੇਖਕ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਕੋਈ ਵਿਚਾਰ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੇ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਹੋਰ ਲੇਖ ਨਹੀਂ ਪਾਏ ਜਾਣਗੇ ਪਰ ਪਿਛਲੇ ਪਾਏ ਹੋਏ ਵੀ ਉਤਨਾ ਚਿਰ ਨਹੀਂ ਹਟਾਏ ਜਾਣਗੇ ਜਿਤਨਾ ਚਿਰ ਉਹ ਆਪ ਹਟਾਉਣ ਬਾਰੇ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦੇ। ਜੇ ਕਰ ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚਾਰਾਂ ਨਾਲ ਸਹਿਮਤ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਅੱਠ ਲੇਖਕਾਂ ਵਿਚੋਂ ਕੋਈ ਵੀ ਆਪ ਅੱਪਡੇਟ ਕਰਨ ਦੀ ਜ਼ੁੰਮੇਵਾਰੀ ਸੰਭਾਲ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਮੇਰੇ ਰਿਟਾਇਰਮੈਂਟ ਵਿੱਚ ਤਿੰਨ ਸਾਲ ਤੋਂ ਘੱਟ ਹੀ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ ਫਿਰ ਮੈਂ ਸੋਚ ਲਵਾਂਗਾ ਕਿ ਮੈਂ ਹੁਣ ਕਿੰਤਨੀ ਕੁ ਜਿੰਮੇਵਾਰੀ ਸੰਭਾਲ ਸਕਦਾ ਹਾਂ।
ਨੋਟ:- ਇੰਜ: ਦਰਸ਼ਨ ਸਿੰਘ ਖ਼ਾਲਸਾ ਜੀ ਕਈ ਮਹੀਨਿਆਂ ਬਾਅਦ ਵਾਪਸ ਆਏ ਹਨ। ਇਹ ਗੈਰ ਹਾਜ਼ਰ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਲਈ ਇਹ ਛੋਟ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਜੇ ਕਰ ਚਾਹੁੰਣ ਤਾਂ ਹਾਲੇ ਵੀ ਆਪਣੇ ਵਿਚਾਰ ਉਸ ਲੇਖ ਦੇ ਥੱਲੇ ਦੇ ਸਕਦੇ ਹਨ।
2nd February 2019 12:59pm
Gravatar
Eng Darshan Singh Khalsa (Sydney, Australia)
• ਸਿੱਖਮਾਰਗ ਦੇ ਸਮੂਹ ਲੇਖਕ ਅਤੇ ਪਾਠਕ ਵੀਰਾਂ-ਭੈਣਾਂ ਅਤੇ ਦੋਸਤਾਂ ਮਿੱਤਰਾਂ ਨੂੰ ਪਿਆਰ ਭਰੀ ਸਤਿ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਹਿ।

• ਅੱਜ ਹੀ ਤਕਰੀਬਨ ਤਿੰਨ ਮਹੀਨੇ ਬਾਅਦ ਵਾਪਸ ਅਸਟਰੇਲੀਆ ਪਰਤਿਆ ਹਾਂ।

• ਸਿੱਖ ਮਾਰਗ ਤੋਂ ਗੈਰਹਾਜ਼ਰੀ ਦੀ ਭਰਪਾਈ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੀ, ਪਰ ਕੋਸ਼ਿਸ ਜਰੂਰ ਹੋਵੇਗੀ।

ਇੰਜ ਦਰਸਨ ਸਿੰਘ ਖਾਲਸਾ
ਸਿਡਨੀ ਅਸਟਰੇਲੀਆ।
02 ਫਰਬਰੀ 2019
2nd February 2019 2:51am
Gravatar
Amrik singh (Rajpura, India)
ਸਿੱਖ ਮਾਰਗ ਦੇ ਸਮੂਹ ਪਾਠਕਾਂ ਨੂੰ
ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ , ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਹਿ ll
ਵੀਰ ਜੀ ਹੇਠ ਲਿਖੀ ਲਿਖਤ ਦੀ ਸਚਾਈ ਬਾਰੇ ਵਿਚਾਰ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣ , ਦਾਸ ਅਤੀ ਧੰਨਵਾਦੀ ਹੋਵੇਗਾ ਜੀ-
guru gobind singh had three wives:

at age 10, he married mata jito on 21 june 1677 at basantgaṛh, 10 km north of anandpur. the couple had three sons: jujhar singh (b. 1691), zorawar singh (b. 1696) and fateh singh (b. 1699).
at age 17, he married mata sundari on 4 april 1684 at anandpur. the couple had one son, ajit singh (b. 1687).
at age 33, he married mata sahib devan on 15 april 1700 at anandpur. they had no children, but she had an influential role in sikhism. guru gobind singh proclaimed her as the mother of the khalsa.
18th January 2019 4:12pm
Gravatar
Jarnail (Normanhurst, Australia)
Dear S Amrik Singh Ji

I think Guru Gobind Singh married only once to Mata Jito Ji whose name was changed to Sundri after marriage. In Punjab there was a tradition to change names of the bride when she arrived at her in law's house. My mother and Bhuaji has had different names at their parents house and in law's house. No on does it now. There is also an article on this topic by S Gurbaksh Singh Kala Afgana and it should be available on Sikhmarg.
21st January 2019 8:07pm
Gravatar
Jarnail (Normanhurst, Australia)
Dear S Amrik Singh Ji

I think Guru Gobind Singh married only once to Mata Jito Ji whose name was changed to Sundri after marriage. In Punjab there was a tradition to change names of the bride when she arrived at her in law's house. My mother and Bhuaji has had different names at their parents house and in law's house. No on does it now. There is also an article on this topic by S Gurbaksh Singh Kala Afgana and it should be available on Sikhmarg.
22nd January 2019 12:11am
Gravatar
GURMIT SINGH JAGJIT KAUR (KAPURTHALA, India)
ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬਾਨਾਂ ਦੀਆਂ ਇੱਕ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸ਼ਾਦੀਆਂ ਦਾ ਰੌਲਾ ਛੇਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਤੋਂ ਹੀ ਪਿਆ ਹੈ।
ਗੁਰੂ ਸਹਿਬਾਨ ਵਲੋਂ ਕਲਗੀ ਸਜਾਏ ਜਾਣ ਕਰਕੇ ਸ਼ਾਇਦ ਦੁਨਿਆਵੀ ਰਾਜਿਆਂ ਵਾਂਗ ਵਡਿਆਉਣ ਲਈ ਹੀ ਇੱਕ ਤੋਂ ਜਿਆਦਾ ਸ਼ਾਦੀਆਂ ਵਾਲਾ ਵਿਵਾਦ ਖੜਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਜਦਕਿ ਗੁਰਮਤਿ ਸਿਧਾਂਤ ਇਸ ਤੋਂ ਬਿਲਕੁੱਲ ਉਲਟ ਇਸ਼ਾਰਾ ਕਰਦੇ ਹਨ।

ਵਧੇਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲਈ ਸ.ਗੁਰਬਖਸ਼ ਸਿੰਘ ਜੀ ਕਾਲਾ ਅਫਗਾਨਾ ਦਾ ਸਿੱਖ ਮਾਰਗ ਉਪਰ ਹੀ ਪਿਆ ਇਹ ਲੇਖ ਪੜ੍ਹ ਸਕਦੇ ਹੋ - http://www.sikhmarg.com/marriages.html
24th January 2019 10:43pm
Gravatar
Apparapar Singh (Dartford, UK)
ਵੀਰ ਅਮਰੀਕ ਸਿੰਘ ਜੀ,
ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਔਰਤ ਨੂੰ ਪੁਰਖ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਖੜਾ ਕੀਤਾ ਹੈ - ਜਿਹੜਾ ਉਸ ਸਮੇਂ ਦੇ ਅਤੇ ਮੌਜੂਦਾ ਬਾਕੀ ਸਾਰੇ ਧਰਮਾਂ ਤੋਂ ਉਲਟ ਹੈ। ਕਿਸੇ ਵੀ ਨਾਨਕ ਪੰਥੀ ਸਿੱਖ ਪੁਰਖ ਲਈ ਇਕ ਤੋਂ ਵੱਧ ਔਰਤਾਂ ਨਾਲ ਅਨੰਦ-ਕਾਰਜ ਜਾਂ ਵਿਆਹ ਕਰਨਾ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾ ਦਾ ਨਾ ਕਰਨ ਯੋਗ ਵਿਰੋਧ ਹੋਵੇਗਾ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਸਿਖ ਧਰਮ ਵਿਚ ਔਰਤ ਉਹ ਸਭ ਕੁਝ ਕਰ ਸਕਦੀ ਜੋ ਇਕ ਮਰਦ ਕਰਨ ਦੇ ਯੋਗ ਹੈ। ਸਿਖ ਇਤਿਹਾਸ ਵਿਚ ਇਕ ਮਰਦ ਦੇ ਜਿਉਂਦਿਆਂ ਕਿਸੇ ਔਰਤ ਦੇ ਦੋ ਜਾਂ ਵੱਧ ਅਨੰਦ-ਕਾਰਜ ਨਹੀਂ ਸੁਣੇ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਔਰਤ ਦੇ ਜਿਉਂਦਿਆਂ ਕਿਸੇ ਮਰਦ ਦੇ ਦੋ ਜਾਂ ਵੱਧ ਅਨੰਦ-ਕਾਰਜ ਸੁਣੇ ਹਨ।

ਜੇ ਕੋਈ ਸਾਧਾਰਨ ਨਾਨਕ ਨਾਮ ਲੇਵਾ ਸਿੱਖ ਅਜੇਹੀ ਗਲਤੀ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ ਤਾਂ ਸਾਡੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬਾਨ - ਜੋ ਸਾਨੂੰ ਨਾਨਕ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾ ਵਿਚ ਪਰਪੱਕ ਰਹਿਣ ਲਈ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਉਪਦੇਸ ਦਿੰਦੇ ਹਨ - ਪਾਸੋਂ ਘੋਰ ਅਵੱਗਿਆ ਕਰਨੀ ਕਦੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਮੰਨੀ ਜਾ ਸਕਦੀ। ਕੋਈ ਸਿੱਖ ਧਰਮ ਦਾ ਵਿਰੋਧੀ ਹੀ ਅਜੇਹੀ ਬੇਵਕੂਫੀ ਵਾਲੀ ਨਾ ਮੰਨਣ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਕਹਿਣ ਦੀ ਗਲਤੀ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ।
28th January 2019 4:11pm
Gravatar
Makhan Singh Purewal (Quesnel, Canada)
ਕੁੱਝ ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਗੁਰਬਖਸ਼ ਸਿੰਘ ਕਾਲਾ ਅਫਗਾਨਾ, ਆਪਣੀ ਲੰਮੀ ਉਮਰ ਭੋਗ ਕੇ ਅਕਾਲ ਚਲਾਣਾ ਕਰ ਗਏ ਸਨ। ਸਾਬਕਾ ਪੁਲਸੀਆ ਹੋਣ ਦੇ ਕਾਰਨ ਜਿੱਥੇ ਉਹ ਰੁੱਖੀ ਬੋਲੀ ਦੇ ਮਾਹਰ ਸਨ ਉਥੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਈ ਉਹ ਕੰਮ ਵੀ ਕੀਤੇ ਜੋ ਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕਰ ਸਕਿਆ। ਗੁਰ ਬਿਲਾਸ ਪਾਤਸ਼ਾਹੀ ਛੇਵੀਂ ਦੇ ਕੂੜੇ ਗ੍ਰੰਥ ਨੂੰ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੀ ਕੱਸਵੱਟੀ ਤੇ ਪਰਖ ਕੇ ਜੋ ਕਾਲੇ ਅਫਗਾਨੇ ਨੇ ਲਿਖਿਆ ਹੈ ਉਹ ਪਹਿਲਾਂ ਕੋਈ ਵੀ ਨਹੀਂ ਲਿਖ ਸਕਿਆ। ਤਕਰੀਬਨ ਸਾਰੇ ਵਿਦਵਾਨ ਇਸ ਗ੍ਰੰਥ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਜਰੂਰ ਦਿੰਦੇ ਆਏ ਸਨ। ਜੋਗਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਵੇਦਾਂਤੀ ਅਤੇ ਡਾ: ਅਮਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਨੇ ਤਾਂ ਇਹ ਕੂੜ ਗ੍ਰੰਥ ਦੀ ਮੁੜ ਸੰਪਾਦਨਾ ਕਰਕੇ ਇਸ ਦੀ ਕਥਾ ਵੀ ਮੁੜ ਗੁਰਦੁਆਰਿਆਂ ਵਿੱਚ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਇੱਕ ਸਮਾ ਐਸਾ ਵੀ ਆਇਆ ਸੀ ਜਦੋਂ ਇਸ ਤੇ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਦਬਾਅ ਵੇਦਾਂਤੀ ਅੱਗੇ ਪੇਸ਼ ਹੋਣ ਲਈ ਵਧ ਗਿਆ ਸੀ। ਜਦੋਂ ਇਸ ਨੇ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਇਸ ਬਾਰੇ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਤਾਂ ਮੈਂ ਇਹੀ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਜੇ ਕਰ ਤੂੰ ਉਸ ਅੱਗੇ ਪੇਸ਼ ਹੋਇਆ ਤਾਂ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਮੈਂ ਤੇਰੇ ਇਸ ਗੀਦੀਪੁਣੇ ਵਿਰੁੱਧ ਲਿਖਾਂਗਾ। ਵੇਦਾਂਤੀ ਅੱਗੇ ਪੇਸ਼ ਹੋਣ ਦਾ ਸਾਫ ਮਤਲਬ ਇਹ ਸੀ ਕਿ ਜੋ ਤੈਂ ਲਿਖਿਆ ਹੈ ਉਹ ਗਲਤ ਹੈ ਅਤੇ ਜੋ ਵੇਦਾਂਤੀ ਨੇ ਲਿਖਿਆ ਹੈ ਉਹ ਠੀਕ ਹੈ। ਸਮਾ ਆਉਣ ਤੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਆਪੇ ਝੂਠ ਸੱਚ ਦਾ ਨਿਰਨਾ ਕਰ ਲੈਣਾ ਹੈ। ਉਂਜ ਵੀ ਤੈਨੂੰ ਪੈਨਸ਼ਨ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਜੇ ਕਰ ਤੂੰ ਕਿਸੇ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਦੀ ਸਟੇਜ ਤੇ ਨਾ ਵੀ ਬੋਲਿਆ ਤਾਂ ਵੀ ਕੋਈ ਆਫਤ ਨਹੀਂ ਆਉਣ ਲੱਗੀ, ਤੇਰਾ ਸਰੀ ਜਾਣਾ ਹੈ। ਕਈ ਵਾਰੀ ਸਾਡਾ ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਤਕਰਾਰ ਵੀ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਸੀ ਪਰ ਜਿਤਨਾ ਚਿਰ ਉਹ ਆਪਣੇ ਲੇਖ ਭੇਜਦਾ ਰਿਹਾ ਸੀ ਮੈਂ ਛਾਪਦਾ ਰਿਹਾ ਹਾਂ। ਵਾਰੋ ਵਾਰੀ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਇਸ ਸੰਸਾਰ ਤੋਂ ਤੁਰ ਜਾਣਾ ਹੈ। ਹਰ ਇੱਕ ਵਿਆਕਤੀ ਵਿੱਚ ਗੁਣ ਅਤੇ ਔਗੁਣ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਤੁਸੀਂ ਅਸੀਂ ਵੀ ਇਨ੍ਹਾਂ ਤੋਂ ਰਹਿਤ ਨਹੀਂ ਹਾਂ। ਕਾਲੇ ਅਫਗਾਨੇ ਦੀਆਂ ਕਿਤਾਬਾਂ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇ ਵਿੱਚ ਲੋਕਾਈ ਨੂੰ ਕਰਮਕਾਂਡਾਂ ਵਿਚੋਂ ਕੱਢਣ ਲਈ ਸਹਾਈ ਹੁੰਦੀਆਂ ਰਹਿਣਗੀਆਂ।
13th January 2019 7:19pm
Gravatar
Amrik singh (Rajpura, India)
ਸਤਿਕਾਰਯੋਗ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਅਤੇ ਸਲੂਜਾ ਸਾਹਿਬ,
ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਹਿ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕਰਨੀ ਜੀ l

ਮੇਰੀ ਸ਼ੰਕਾ ਹੋਰ ਵੀ ਵੱਧ ਗਈ ਹੈ :
ਡਾਕਟਰ ਦਲਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਲਿਖਿਆ ਹੈ ਕੇ “ਹਰੀ ਨਾਮ ਬਿਨ ਮਾਤਾ ਦੀ ਕੁਖ ਬਾਂਝ ਹੋਣ ਦਾ ਭਾਵ ਹੈ।” ਅਤੇ ਸਲੂਜਾ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਲਿਖਿਆ ਹੈ “ ਬਿਨਾ ਪ੍ਰੇਮ ਕੇ ਮਾਂ ਬਣਨਾ ਅਸੰਭਵ ਹੈ ਮਾਂ ਪ੍ਰੇਮ ਕਾ ਹੀ ਦੁਸਰਾ ਨਾਮ ਹੈ” ਅਤੇ --ਹਰਿ (ਸੇਵਕੁ) ਕੇ ਹਿਰਦੈ ਮੇ ਨਾਮੁ (ਪ੍ਰੇਮ) ਨਹੀਂ ਹੈ ਉਸੇ ਹਰਿ (ਠਾਕੁਰੁ) ਨੇ ਮਾਤਿਰਤਵ ਸੁਖ ਨਹੀਂ ਦਿਯਾ ਹੈ ਮਾਤਿਰਤਵ ਮਤਲਬ ਮਾਂ ਬਨਨੇ ਕਾ ਸੁਖ ਨਹੀਂ ਦਿਯਾ ਹੈ
ਉਪਰੋਕਤ ਦੋਨੋ ਕਥਨਾ ਅਨੁਸਾਰ ਜੋ ਰੱਬ ਨੂੰ ਮੰਨਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ , ਜਿਸਦੇ ਅੰਦਰ ਰੱਬੀ ਪ੍ਰੇਮ ਨਹੀਂ, ਕੀ ਉਹ ਔਰਤਾਂ ਮਾਂ ਨਹੀਂ ਬਣ ਰਹੀਆਂ ? ਉਹ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਪਿਆਰ ਵੀ ਦੇ ਰਹੀਆਂ ਹਨ , ਪਾਲ ਵੀ ਰਹੀਆਂ !! ਕੀ ਆਪ ਜੀ ਦੇ ਅਰਥ ਕੇਵਲ ਸਿੱਖ ਔਰਤਾਂ ਵਾਸਤੇ ਲਾਗੂ ਹਨ ? ਕੀ ਬਾਣੀ ਕੁੱਲ ਕਾਇਨਾਤ ਵਾਸਤੇ ਨਹੀਂ ?
5th January 2019 5:31pm
Gravatar
Narendra Pal Singh saluja (Raipur, India)
ਗੁਰਬਾਣੀ ਵਿਚ ਨਾਮੁ ਸਬਦ ਵਰਤਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਨਾਮੁ ਦਾ ਅਰਥ ਦਾ ਪ੍ਰੇਮ ਹੈ।ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਇਸਨੂ ਹਰੀ ਨਾਮ ਬਨਾ ਦਿਤਾ ਤੇ ਤੁਸਾਂ ਨੇ ਇਸਨੂ ਰਬੀ ਨਾਮ ਬਨਾ ਦਿਤਾ ।
ਪ੍ਰੇਮ ਸਾਰੀ ਕਾਇਨਾਤ ਵਾਸਤੇ ਇਕੋ ਜਿਹਾ ਹੈ ।ਪ੍ਰੇਮ ਕੇ ਬਿਨਾ ਸੰਸਾਰ ਕਈ ਕੋਇ ਭੀ ਪ੍ਰਜਾਤੀ ਮਾਂ ਨਹੀ ਬਨ ਸ਼ਕਤੀ ਹੈ ।

ਹਰੀ ਨਾਮ ਸਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਲਿਖਨਾ ਚਾਹਿਏ ਹਰਿ ਨਾਮੁ

ਪ੍ਰੇਮ ਕੇ ਬਿਨਾ ਸੰਸਾਰ ਕੀ ਕੋਇ ਭੀ ਪ੍ਰਜਾਤੀ ਮਾਂ ਨਹੀਂ ਬਨ ਸਕਤੀ ਹੈ ।

6th January 2019 11:50pm
Gravatar
Amandeep kaur (Ropar, India)
ਮਾिੲਆ ਦਾਸੀ ਭਗਤਾ ਕੀ ਕਾਰ ਕਮਾਵੈ
ਬਾਣੀ ਦੀ िੲਸ ਤੁਕ ਦੇ ਅਰਥ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ िਕ ਮਾिੲਆ ਭਗਤਾਂ ਦੀ ਦਾਸੀ ਹੈ ਤੇ ੳੁਹਨਾਂ ਦੇ ਕੰਮ ਸਵਾਰਦੀ ਹੈ..ਪਰ िੲਹ ਅਰਥ िਕਵੇਂ ਸਹੀ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ..िਕੳੁਂ िਕ ਮਾिੲਆ ਦੀ ਕੀਮਤ ਤਾਂ ਸਭ ਲੲੀ ਬਰਾਬਰ ਹੈ..ਕੀ ਕਦੇ िੲਹ ਸੁिਣਅਾ िਕ िਕਸੇ ਭਗਤ ਦੇ ੧੦ ਰੁਪੲੇ ੫੦ ਰੁਪਏ 'ਚ ਚॅਲ ਗਏ ਤੇ ਜੋ ਭਗਤੀ ਨਹੀ ਕਰਦਾ ਮਾिੲਆ ਨੇ ੳੁਸਦਾ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਸਵਾिਰਅਾ..ਜੇ िਕਸੇ ਕੋਲ਼ िੲਸਦਾ ਸਹੀ ੳੁॅਤਰ ਹੈ ਤਾਂ ਦਲੀਲ਼ ਨਾਲ਼ िਦਓ..ਧੰਨਵਾਦ
1st January 2019 8:45am
Gravatar
Amandeep kaur (Ropar, India)
ਸिਤ ਸ੍ੀ ਅਕਾਲ ਜੀ
ਗੁਰੂ ਗੋिਬੰਦ िਸੰਘ ਜੀ ਨੇ ਦੁਨੀ ਚੰਦ ਨੂੰ ਹਾਥੀ ਤੇ ਬिਚॅਤਰ िਸੰਘ ਨੂੰ ਸ਼ੇਰ ਦਾ ਦਰਜਾ िਕਉਂ िਦॅਤਾ..ਦੋਨੋ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦੇ ਦਰਬਾਰ ਦੇ ਯੋਧੇ ਸਨ..ਗੁਰੂ ਜੀ ਤਾਂ ਸਭ ਨੂੰ िੲॅਕ ਨਜ਼ਰ ਨਾਲ ਦੇਖਦੇ ਸਨ..ਫੇਰ िੲॅਕ ਦੀ ਤੁਲਨਾ ਹਾਥੀ ਤੇ ਦੂਜੇ ਦੀ ਤੁਲਨਾ ਸ਼ੇਰ ਨਾਲ਼ िਕਉਂ ਕੀਤੀ..ਉॅਤਰ ਦੇਣ ਦੀ िਕ੍ਪਾਲਤਾ ਕਰਨੀ ਜੀ..
30th December 2018 10:24am
Gravatar
Makhan Singh Purewal (Quesnel, Canada)
ਬੀਬੀ ਅਮਨਦੀਪ ਕੌਰ ਜੀ,
ਇਤਿਹਾਸ ਦੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਨੂੰ 100% ਸਹੀ ਨਹੀਂ ਮੰਨਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਬੀਤੇ ਇਤਿਹਾਸ ਦੀ ਗੱਲ ਤਾਂ ਛੱਡੋ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਬੀਤੀਆਂ ਕਈ ਘਟਨਾਵਾਂ ਬਾਰੇ ਵੀ ਪੂਰਾ ਸੱਚ ਦੱਸਣਾ ਮੁਸ਼ਕਲ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਮਿਸਾਲ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਜੇ ਕਰ ਕੋਈ ਇਕੱਠ, ਰੈਲੀ, ਸਮਾਗਮ ਜਾਂ ਹੋਰ ਕੋਈ ਪਰੋਟੈਸਟ ਹੋਇਆ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਉਸ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਬਾਰੇ ਸਾਰਿਆਂ ਦੀ ਰਾਏ ਕਦੀ ਵੀ ਇੱਕ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੀ। ਜੇ ਕਰ ਇਕੱਠ ਪੰਜਾਹ ਹਜਾਰ ਤੋਂ ਇੱਕ ਲੱਖ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਹਰ ਕੋਈ ਆਪਣੇ ਅੰਦਾਜੇ ਮੁਤਾਬਕ ਦੱਸਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੇਗਾ। ਅਤੇ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਹਜਾਰਾਂ ਦਾ ਫਰਕ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਤਿਹਾਸ ਦੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਨੂੰ ਰਾਗੀ ਢਾਡੀ ਆਪਣੇ ਕੋਲੋਂ ਮਿਰਚ ਮਿਸਾਲੇ ਲਾ ਕੇ ਪੇਸ਼ ਕਰਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ। ਦੁਨੀ ਚੰਦ ਬਾਰੇ ਇਤਿਹਾਸ ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਅਨੰਦਪੁਰ ਦੀ ਲੜਾਈ ਸਮੇਂ ਰਾਤ ਨੂੰ ਨੱਸ ਗਿਆ ਸੀ ਜਦੋਂ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਉਸ ਨੂੰ ਹਾਥੀ ਦਾ ਮੁਕਾਬਲਾ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਹਾ ਸੀ। ਬਚਿੱਤਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਬਰਛਾ ਹਾਥੀ ਦੇ ਸਿਰ ਵਿੱਚ ਮਾਰ ਕੇ ਹਾਥੀ ਨੂੰ ਜਖਮੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਅਤੇ ਹਾਥੀ ਆਪਣੀ ਹੀ ਪਹਾੜੀਆਂ ਦੀ ਫੌਜ ਨੂੰ ਕੁਚਲਣ ਲੱਗ ਪਿਆ ਸੀ। ਇਹ ਹਾਥੀ ਪਹਾੜੀ ਰਾਜਿਆਂ ਨੇ ਸ਼ਰਾਬ ਪਿਲਾ ਕੇ ਆਪਣੀ ਫੌਜ ਦੇ ਮੁਹਰੇ ਲਾਇਆ ਸੀ।
31st December 2018 6:31pm
Gravatar
Amandeep kaur (Ropar, India)
िੲਹ ਤਾਂ ਠੀਕ िਕਹਾ ਤੁਸੀਂ ਵੀਰ ਜੀ..ਪਰ िੲਸ ਸਵਾਲ ਦਾ ਜਵਾਬ ਵੀ ਤਾਂ ਹੋ ਸਕਦਾ..ਖੋਜ ਲਓ ਕੀ ਪਤਾ िਮਲ ਹੀ ਜਾਵੇ
1st January 2019 6:46am
Gravatar
Dr Dalvinder Singh Grewal (Ludhiana, India)
ਜਿਨ ਹਰਿ ਹਿਰਦੈ ਨਾਮੁ ਨ ਬਸਿਓ ਤਿਨ ਮਾਤ ਕੀਜੈ ਹਰਿ ਬਾਂਝਾ ॥ ਏਥੇ ਮਾਤ ਦਾ ਭਾਵ ਮਾਤਾ ਤੋਂ ਹੈ। ਤੇ ਹਰੀ ਨਾਮ ਬਿਨ ਮਾਤਾ ਦੀ ਕੁਖ ਬਾਂਝ ਹੋਣ ਦਾ ਭਾਵ ਹੈ।
28th December 2018 5:56pm
Gravatar
Amrik singh (Rajpura, India)
ਨਰਿੰਦਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਸਲੂਜਾ ਜੀ,
ਫਤਹਿ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕਰਨੀ ਜੀ l ਵੀਰ ਜੀ ਧੰਨਵਾਦ ਆਪ ਜੀ ਨੇ ਸਵਾਲ ਦਾ ਉੱਤਰ ਦਿੱਤਾ , ਪਰ ਵੀਰ ਜੀ ਮੇਰਾ ਸ਼ੰਕਾ ਓਥੇ ਦਾ ਓਥੇ ਹੀ ਖੜਾ ਰਹਿ ਗਿਆ ਹੈ l ਇਥੇ ਮੈਂ ਜਾਣਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕੇ “ ਮਾਤ “ ਸ਼ਬਦ ਇਥੇ mother ਵਾਸਤੇ ਆਇਆ ਜਾ ਕੇ “ਮੱਤ” ਵਾਸਤੇ...
24th December 2018 10:11pm
Gravatar
Narendra Pal Singh saluja (Raipur, India)
ਮਾਤ ਦਾ ਅਰਥ Mother ਹੀ ਹੈ ----ਹਰਿ (ਸੇਵਕੁ) ਕੇ ਹਿਰਦੈ ਮੇ ਨਾਮੁ (ਪ੍ਰੇਮ) ਨਹੀਂ ਹੈ ਉਸੇ ਹਰਿ (ਠਾਕੁਰੁ) ਨੇ ਮਾਤਿਰਤਵ ਸੁਖ ਨਹੀਂ ਦਿਯਾ ਹੈ ਮਾਤਿਰਤਵ ਮਤਲਬ ਮਾਂ ਬਨਨੇ ਕਾ ਸੁਖ ਨਹੀਂ ਦਿਯਾ ਹੈ
25th December 2018 4:27am
Gravatar
Narendra Pal Singh saluja (Raipur, India)
ਪੰਨਾ 697, ਸਤਰ 15
ਜਿਨ ਹਰਿ ਹਿਰਦੈ ਨਾਮੁ ਨ ਬਸਿਓ ਤਿਨ ਮਾਤ ਕੀਜੈ ਹਰਿ ਬਾਂਝਾ ॥
ਇਸ ਪੰਕਤੀ ਵਿਚ ਹਰਿ ਸਬਦ ਦੋ ਵਾਰ ਲਿਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ।ਦੋਨੋ ਹੀ ਜਗਹ ਵਿਚ ਹਰਿ ਸਬਦ ਦੇ ਅਰਥ ਅਲਗ ਅਲਗ ਹੈ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਸੇਵਕੁ ਵਾਸਤੇ ਪ੍ਰਯੋਗ ਹੋਇਆ ਹੈ ।ਦੁਸਰੀ ਵਾਰ ਠਾਕੁਰੁ ਵਾਸਤੇ ਪ੍ਰਯੋਗ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਜਿਸ ਦੀ ਪੁਸਟੀ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੀ ਪੰਕਤੀ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ।
ਹਰਿ ਆਪੇ ਠਾਕੁਰੁ ਹਰਿ ਆਪੇ ਸੇਵਕੁ ਜੀ ਕਿਆ ਨਾਨਕ ਜੰਤ ਵਿਚਾਰਾ ॥੧
ਨਾਮੁ ਸਬਦ ਦੇ ਅਰਥ ਵਾਸਤੇ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੀ ਪੰਕਤੀ ------ਯਹਾਂ ਪਰ ਨਾਮੁ ਕਾ ਅਰਥ ਪ੍ਰੇਮ ਹੈ--------ਪੰਨਾ 640, ਸਤਰ 3
ਪ੍ਰੇਮ ਪਦਾਰਥੁ ਨਾਮੁ ਹੈ ਭਾਈ ਮਾਇਆ ਮੋਹ ਬਿਨਾਸੁ ॥--------
ਜਿਨ ਹਰਿ (ਸੇਵਕੁ)ਹਿਰਦੈ ਨਾਮੁ (ਪ੍ਰੇਮ) ਨ ਬਸਿਓ ਤਿਨ ਮਾਤ ਕੀਜੈ ਹਰਿ (ਠਾਕਰੁ)ਬਾਂਝਾ ॥-----'ਜਿਸ ਹਰਿ (ਸੇਵਕੁ) ਕੇ ਹਿਰਦੈ ਮੇ ਨਾਮੁ (ਪ੍ਰੇਮ) ਨਹੀਂ ਹੈ ਉਸੇ ਹਰਿ (ਠਾਕੁਰੁ) ਨੇ ਮਾਤਿਰਤਵ ਸੁਖ ਨਹੀਂ ਦਿਯਾ ਹੈ
24th December 2018 9:04am
Gravatar
Narendra Pal Singh saluja (Raipur, India)
ਬਿਨਾ ਪ੍ਰੇਮ ਕੇ ਮਾਂ ਬਣਨਾ ਅਸੰਭਵ ਹੈ ਮਾਂ ਪ੍ਰੇਮ ਕਾ ਹੀ ਦੁਸਰਾ ਨਾਮ ਹੈ
24th December 2018 9:17am
First < 2 3 4 5 6 > Last
Page 4 of 57

Add Comment

* Required information
(never displayed)
 
Bold Italic Underline Strike Superscript Subscript Code PHP Quote Line Bullet Numeric Link Email Image Video
 
Smile Laugh Cool Shocked
 
5000
Out of 56, 14 or 27, which is the smallest?
 
Enter answer:
 
Remember my form inputs on this computer.
 
 
Powered by Commentics

.