(ਇਹ ਜ਼ਰੂਰੀ ਨਹੀਂ ਕਿ ‘ਸਿੱਖ ਮਾਰਗ’ ਤੇ ਛਪੀ ਹੋਈ ਹਰ ਲਿਖਤ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਹਿਮਤ ਹੋਈਏ। ਕਿਸੇ ਨੁਕਤੇ ਬਾਰੇ ਸਾਡੇ ਖਿਆਲ ਲੇਖਕ ਨਾਲੋਂ ਵੱਖਰੇ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ)

ਸੰਨ 1984 ਦੇ ਹਾਲਾਤਾਂ ਬਾਰੇ ਕੁੱਝ ਵਿਚਾਰ--- ਦਾਸ ਬਲਦੇਵ ਸਿੰਘ ਫਿਰੋਜ਼ਪੁਰ
ਤੇ ਨਰ ਦੋਜਕ ਜਾਹਿਗੇ ਸਤਿ ਭਾਖੈ ਰਵਿਦਾਸ--- ਬਲਦੇਵ ਸਿੰਘ ਫਿਰੋਜ਼ਪੁਰ
ਕਉਣ ਮਾਸ ਕਉਣ ਸਾਗ ਕਹਾਵੈ(ਕਿਸ਼ਤ ਨੰ 12)--- ਬਲਦੇਵ ਸਿੰਘ `ਚਾਕਰ’
ਕਉਣ ਮਾਸ ਕਉਣ ਸਾਗ ਕਹਾਵੈ (ਭਾਗ 11)--- ਬਲਦੇਵ ਸਿੰਘ “ਚਾਕਰ”
ਕਉਣ ਮਾਸ ਕਉਣ ਸਾਗ ਕਹਾਵੈ (ਭਾਗ 10)--- ਬਲਦੇਵ ਸਿੰਘ “ਚਾਕਰ”
ਕਉਣ ਮਾਸ ਕਉਣ ਸਾਗ ਕਹਾਵੈ (ਭਾਗ 09)--- ਬਲਦੇਵ ਸਿੰਘ “ਚਾਕਰ”
ਕਉਣ ਮਾਸ ਕਉਣ ਸਾਗ ਕਹਾਵੈ (ਭਾਗ 08)--- ਬਲਦੇਵ ਸਿੰਘ “ਚਾਕਰ”
ਕਉਣ ਮਾਸ ਕਉਣ ਸਾਗ ਕਹਾਵੈ (ਭਾਗ-ਸੱਤਵਾਂ)--- ਬਲਦੇਵ ਸਿੰਘ “ਚਾਕਰ”
ਕਉਣ ਮਾਸ ਕਉਣ ਸਾਗ ਕਹਾਵੈ (ਭਾਗ ਛੇਵਾਂ) --- ਬਲਦੇਵ ਸਿੰਘ “ਚਾਕਰ”
ਕਉਣ ਮਾਸ ਕਉਣ ਸਾਗ ਕਹਾਵੈ (ਭਾਗ ਪੰਜਵਾਂ)--- ਬਲਦੇਵ ਸਿੰਘ “ਚਾਕਰ”
ਕਉਣ ਮਾਸ ਕਉਣ ਸਾਗ ਕਹਾਵੈ (ਭਾਗ ਚੌਥਾ)--- ਬਲਦੇਵ ਸਿੰਘ “ਚਾਕਰ”
ਕਉਣ ਮਾਸ ਕਉਣ ਸਾਗ ਕਹਾਵੈ (ਭਾਗ ਤੀਜਾ)--- ਬਲਦੇਵ ਸਿੰਘ “ਚਾਕਰ”
ਕਉਣ ਮਾਸ ਕਉਣ ਸਾਗ ਕਹਾਵੈ (ਭਾਗ ਦੂਜਾ)--- ਬਲਦੇਵ ਸਿੰਘ “ਚਾਕਰ”
ਆਵਾ ਗਵਨੁ ਹੋਤੁ ਹੈ ਫੁਨਿ ਫੁਨਿ ਇਹੁ ਪਰਸੰਗੁ ਨ ਤੂਟੈ--- ਬਲਦੇਵ ਸਿੰਘ “ਚਾਕਰ”
ਅਖਰ ਪੜਿ ਪੜਿ ਭੁਲੀਐ ਭੇਖੀ ਬਹੁਤੁ ਅਭਿਮਾਨੁ--- ਬਲਦੇਵ ਸਿੰਘ “ਚਾਕਰ”
ਇਸਟ ਮੀਤ ਜਾਣੁ ਸਭ ਛਲੈ--- ਬਲਦੇਵ ਸਿੰਘ “ਚਾਕਰ”
ਲੋਗੁ ਜਾਨੈ ਇਹੁ ਗੀਤੁ ਹੈ ਇਹੁ ਤਉ ਬ੍ਰਹਮ ਬੀਚਾਰ--- ਬਲਦੇਵ ਸਿੰਘ “ਚਾਕਰ”
ਹਰਿ ਠਗ ਜਗ ਕਉ ਠਗਉਰੀ ਲਾਈ--- ਬਲਦੇਵ ਸਿੰਘ “ਚਾਕਰ”
ਹਮ ਨਹੀ ਚੰਗੇ ਬੁਰਾ ਨਹੀ ਕੋਇ--- ਬਲਦੇਵ ਸਿੰਘ “ਚਾਕਰ”
ਗਿਆਨ ਬਨਾਮ ਨਫਰਤ ਈਰਖਾ ਨਿੰਦਾ ਹੰਕਾਰ ਕ੍ਰੋਧ ਝੂਠ--- ਬਲਦੇਵ ਸਿੰਘ “ਚਾਕਰ”
ਸਭੁ ਕੋ ਭਰਿਆ ਫੂਕਿ------ ਬਲਦੇਵ ਸਿੰਘ “ਚਾਕਰ”
ਕਉਣ ਮਾਸ ਕਉਣ ਸਾਗ ਕਹਾਵੈ (ਭਾਗ ਪਹਿਲਾ)--- ਬਲਦੇਵ ਸਿੰਘ ਫਿਰੋਜ਼ਪੁਰ
ਐ ਇਨਸਾਨ! ਤੂੰ ਇਨਸਾਨ ਬਣ--- ਬਲਦੇਵ ਸਿੰਘ ਫਿਰੋਜ਼ਪੁਰ
ਸਿਖੀ ਸਿਖਿਆ ਗੁਰ ਵੀਚਾਰਿ12--- ਬਲਦੇਵ ਸਿੰਘ ਫਿਰੋਜ਼ਪੁਰ
ਸਿਖੀ ਸਿਖਿਆ ਗੁਰ ਵੀਚਾਰਿ11--- ਬਲਦੇਵ ਸਿੰਘ ਫਿਰੋਜ਼ਪੁਰ
ਸਿਖੀ ਸਿਖਿਆ ਗੁਰ ਵੀਚਾਰਿ10--- ਬਲਦੇਵ ਸਿੰਘ ਫਿਰੋਜ਼ਪੁਰ
ਸਿਖੀ ਸਿਖਿਆ ਗੁਰ ਵੀਚਾਰਿ09--- ਬਲਦੇਵ ਸਿੰਘ ਫਿਰੋਜ਼ਪੁਰ
ਸਿਖੀ ਸਿਖਿਆ ਗੁਰ ਵੀਚਾਰਿ08--- ਬਲਦੇਵ ਸਿੰਘ ਫਿਰੋਜ਼ਪੁਰ
ਸਿਖੀ ਸਿਖਿਆ ਗੁਰ ਵੀਚਾਰਿ07--- ਬਲਦੇਵ ਸਿੰਘ ਫਿਰੋਜ਼ਪੁਰ
ਸਿਖੀ ਸਿਖਿਆ ਗੁਰ ਵੀਚਾਰਿ06--- ਬਲਦੇਵ ਸਿੰਘ ਫਿਰੋਜ਼ਪੁਰ
ਸਿਖੀ ਸਿਖਿਆ ਗੁਰ ਵੀਚਾਰਿ05--- ਬਲਦੇਵ ਸਿੰਘ ਫਿਰੋਜ਼ਪੁਰ
ਸਿਖੀ ਸਿਖਿਆ ਗੁਰ ਵੀਚਾਰਿ04--- ਬਲਦੇਵ ਸਿੰਘ ਫਿਰੋਜ਼ਪੁਰ
ਸਿਖੀ ਸਿਖਿਆ ਗੁਰ ਵੀਚਾਰਿ03--- ਬਲਦੇਵ ਸਿੰਘ ਫਿਰੋਜ਼ਪੁਰ
ਸਿਖੀ ਸਿਖਿਆ ਗੁਰ ਵੀਚਾਰਿ02--- ਬਲਦੇਵ ਸਿੰਘ ਫਿਰੋਜ਼ਪੁਰ
ਸਿਖੀ ਸਿਖਿਆ ਗੁਰ ਵੀਚਾਰਿ01--- ਬਲਦੇਵ ਸਿੰਘ ਫਿਰੋਜ਼ਪੁਰ