.

ਟੈਂਪੋਰਲ ਲੋਬ ਮਿਰਗੀ


ਮੁਹੰਮਦ ਨੂੰ ਮਿਰਗੀ ਹੋਣ ਦਾ ਸ਼ੱਕ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਪਹਿਲੀ ਵਿਅਕਤੀ ਹਲੀਮਾ, ਜਾਂ ਉਸਦਾ ਪਤੀ ਸੀ, ਜਦੋਂ ਮੁਹੰਮਦ ਸਿਰਫ਼ ਪੰਜ ਸਾਲ ਦਾ ਸੀ। ਥੀਓਫਾਨਸ, (752-817) ਇੱਕ ਬਿਜ਼ੰਤੀਨੀ ਇਤਿਹਾਸਕਾਰ ਪਹਿਲਾ ਦਰਜ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਵਿਦਵਾਨ ਸੀ ਜਿਸਨੇ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਕਿ ਮੁਹੰਮਦ ਮਿਰਗੀ ਤੋਂ ਪੀੜਤ ਸੀ। ਅੱਜ, ਅਸੀਂ ਇਸ ਦਾਅਵੇ ਦੀ ਪੁਸ਼ਟੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ।
ਟੈਂਪੋਰਲ ਲੋਬ ਐਪੀਲੇਪਸੀ
(TLE) ਨੂੰ 1985 ਵਿੱਚ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਲੀਗ ਅਗੇਂਸਟ ਐਪੀਲੇਪਸੀ (ILAE) ਦੁਆਰਾ ਇੱਕ ਅਜਿਹੀ ਸਥਿਤੀ ਵਜੋਂ ਪਰਿਭਾਸ਼ਿਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਜੋ ਦਰਮਿਆਨੀ ਜਾਂ ਲੇਟਰਲ ਟੈਂਪੋਰਲ ਲੋਬ ਤੋਂ ਪੈਦਾ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਬੇਰੋਕ ਦੌਰੇ ਦੁਆਰਾ ਦਰਸਾਈ ਗਈ ਸੀ। TLE ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਦੌਰੇ ਬਿਨਾਂ ਜਾਗਰੂਕਤਾ ਦੇ ਨੁਕਸਾਨ (ਆਵਾ ਦੇ ਨਾਲ ਜਾਂ ਬਿਨਾਂ) ਅਤੇ ਗੁੰਝਲਦਾਰ ਅੰਸ਼ਕ ਦੌਰੇ (ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਜਾਗਰੂਕਤਾ ਦੇ ਨੁਕਸਾਨ ਦੇ ਨਾਲ) ਦੇ ਸਧਾਰਨ ਅੰਸ਼ਕ ਦੌਰੇ ਸ਼ਾਮਲ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਇੱਕ ਗੁੰਝਲਦਾਰ ਅੰਸ਼ਕ ਦੌਰੇ ਦੌਰਾਨ ਵਿਅਕਤੀ ਜਾਗਰੂਕਤਾ ਗੁਆ ਦਿੰਦਾ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਦੌਰਾ ਦੋਨਾਂ ਟੈਂਪੋਰਲ ਲੋਬਸ ਨੂੰ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰਨ ਲਈ ਫੈਲਦਾ ਹੈ, ਜੋ ਬਦਲੇ ਵਿੱਚ ਯਾਦਦਾਸ਼ਤ ਦੀ ਕਮਜ਼ੋਰੀ ਦਾ ਕਾਰਨ ਬਣਦਾ ਹੈ।
ਮੁਹੰਮਦ ਦੇ ਦੌਰੇ ਦੋਵੇਂ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸਨ। ਕਈ ਵਾਰ ਉਹ ਡਿੱਗ ਗਿਆ ਅਤੇ ਹੋਸ਼ ਗੁਆ ਬੈਠਾ ਅਤੇ ਕਈ ਵਾਰ ਉਹ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ। ਇੱਕ ਹਦੀਸ ਦੱਸਦੀ ਹੈ ਕਿ ਕਾਬਾ ਦੀ ਉਸਾਰੀ ਦੇ ਦੌਰਾਨ, ਉਸਦੀ ਭਵਿੱਖਬਾਣੀ ਦੀ ਸੂਚਨਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ, ਮੁਹੰਮਦ ਅਸਮਾਨ ਵੱਲ ਆਪਣੀਆਂ ਦੋਵੇਂ ਅੱਖਾਂ ਨਾਲ ਜ਼ਮੀਨ 'ਤੇ ਬੇਹੋਸ਼ ਹੋ ਗਿਆ। ਉਸ ਸਮੇਂ ਉਹ ਆਪਣੇ ਹੋਸ਼ ਗੁਆ ਬੈਠਾ। ਇਹ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮਿਰਗੀ ਦਾ ਦੌਰਾ ਹੈ।
ਵੈੱਬਸਾਈਟ
emedicine.com ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, "ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ EEG 'ਤੇ ਟੈਂਪੋਰਲ ਇੰਟਰਿਕਟਲ ਐਪੀਲੇਪਟੀਫਾਰਮ ਅਸਧਾਰਨਤਾਵਾਂ ਵਾਲੇ 90% ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਦੌਰੇ ਪੈਣ ਦਾ ਇਤਿਹਾਸ ਹੁੰਦਾ ਹੈ।" ਮੁਹੰਮਦ ਨੂੰ ਬਚਪਨ ਤੋਂ ਹੀ ਦੌਰੇ ਪੈ ਗਏ ਸਨ। ਉਸਨੇ ਚਿੱਟੇ ਰੰਗ ਦੇ ਦੋ ਆਦਮੀਆਂ ਨੂੰ ਦੇਖਿਆ ਜੋ ਉਸਦੀ ਛਾਤੀ ਖੋਲ੍ਹ ਰਹੇ ਸਨ ਅਤੇ ਉਸਦੇ ਦਿਲ ਨੂੰ ਬਰਫ਼ ਨਾਲ ਧੋ ਰਹੇ ਸਨ। ਅਮਰੀਕਨ ਨਿਊਰੋਸਰਜਨ ਅਤੇ ਦਿਮਾਗ ਦੀ ਸਰਜਰੀ ਦੇ ਮੋਢੀ, ਹਾਰਵੇ ਕੁਸ਼ਿੰਗ, ਸੱਜੇ ਟੈਂਪੋਰਲ ਲੋਬ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਸਿਸਟਿਕ ਗਲੀਓਮਾ ਵਾਲੇ ਇੱਕ ਲੜਕੇ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਦੇ ਨਤੀਜੇ ਵਜੋਂ ਚਿੱਟੇ ਕੱਪੜੇ ਪਹਿਨੇ ਇੱਕ ਆਦਮੀ ਦੀ ਇੱਕ ਚਮਕਦਾਰ ਤਿੰਨ-ਅਯਾਮੀ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਸੀ। ਆਇਰਿਸ਼-ਅਮਰੀਕਨ ਨਿਊਰੋਲੋਜਿਸਟ ਰੌਬਰਟ ਫੋਸਟਰ ਕੈਨੇਡੀ (1884) -1952) ਇੱਕ ਆਡੀਓ-ਵਿਜ਼ੂਅਲ ਪ੍ਰਕਿਰਤੀ ਦੇ ਸਪਸ਼ਟ ਤੌਰ 'ਤੇ ਅਸਲੀ ਭੁਲੇਖੇ ਦੀ ਪਛਾਣ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਪਹਿਲੇ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਸੀ, ਜੋ ਸਰੀਰ ਦੇ ਬਾਹਰ ਮੂਲ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਅਸਥਾਈ ਲੋਬ ਹੋਣ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਸਥਾਨਿਤ ਸੀ।
ਆਪਣੀ ਜਵਾਨੀ ਬਾਰੇ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹੋਏ, ਮੁਹੰਮਦ ਨੇ ਕਿਹਾ, "ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਕੁਰੈਸ਼ ਦੇ ਮੁੰਡਿਆਂ ਵਿੱਚ ਪਾਇਆ, ਜੋ ਪੱਥਰ ਚੁੱਕਦੇ ਸਨ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਮੁੰਡੇ ਖੇਡਦੇ ਹਨ। ਅਸੀਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਬੇਪਰਦ ਕਰ ਲਿਆ ਸੀ, ਹਰ ਇੱਕ ਨੇ ਆਪਣੀ ਕਮੀਜ਼ [ਕੱਪੜੇ ਦੀ ਲਪੇਟ] ਲੈ ਲਈ ਸੀ ਅਤੇ ਪੱਥਰਾਂ ਨੂੰ ਚੁੱਕਦੇ ਹੋਏ ਇਸਨੂੰ ਆਪਣੀ ਗਰਦਨ ਵਿੱਚ ਪਾ ਲਿਆ ਸੀ। ਮੈਂ ਇਧਰ ਉਧਰ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸਾਂ ਕਿ ਇੱਕ ਅਣਦੇਖੀ ਸ਼ਖਸੀਅਤ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਦਰਦ ਨਾਲ ਥੱਪੜ ਮਾਰਿਆ, 'ਆਪਣੀ ਕਮੀਜ਼ ਪਾ ਦੇ' ਤਾਂ ਮੈਂ ਉਸ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਆਪਣੇ ਉੱਤੇ ਬੰਨ੍ਹ ਲਿਆ, ਫਿਰ ਆਪਣੀ ਕਮੀਜ਼ ਪਹਿਨ ਕੇ, ਮੇਰੇ ਗਲ 'ਤੇ ਪੱਥਰ ਰੱਖਣ ਲੱਗਾ। ਮੇਰੇ ਸਾਥੀਆਂ ਵਿਚ ਇਕੱਲਾ।” ਇਹ ਨੋਟ ਕਰਨਾ ਦਿਲਚਸਪ ਹੈ ਕਿ ਮੁਹੰਮਦ ਦੇ ਕਾਲਪਨਿਕ ਦੋਸਤ ਵੀ ਓਨੇ ਹੀ ਰੁੱਖੇ ਅਤੇ ਹਿੰਸਕ ਸਨ ਜਿੰਨੇ ਉਹ ਸਨ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਵਿਗਿਆਨ ਸਾਨੂੰ ਇੱਕ ਬਿਹਤਰ ਵਿਆਖਿਆ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਭਾਵਨਾਤਮਕ ਦਰਦ ਸਰੀਰਕ ਦਰਦ ਨੂੰ ਵਧਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਉਦਾਸੀ, ਬੇਲੋੜਾ ਗੁੱਸਾ, ਚਿੰਤਾ, ਸ਼ਰਮ ਅਤੇ ਦੋਸ਼ ਸਰੀਰਕ ਦਰਦ ਦਾ ਕਾਰਨ ਬਣ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਗੁੱਸਾ ਐਡਰੇਨਾਲੀਨ ਛੱਡਦਾ ਹੈ, ਜੋ ਮਾਸਪੇਸ਼ੀਆਂ ਦੇ ਤਣਾਅ ਨੂੰ ਵਧਾਉਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਸਾਹ ਲੈਣ ਵਿੱਚ ਤੇਜ਼ੀ ਲਿਆਉਂਦਾ ਹੈ। ਪ੍ਰਗਟ ਕੀਤੇ ਬਿਨਾਂ, ਇਹ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਲਈ ਤਣਾਅ ਦਾ ਕਾਰਨ ਬਣ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਚਿੰਤਾ, ਚਿੰਤਾ ਅਤੇ ਡਰ ਵੀ ਐਡਰੇਨਾਲੀਨ ਛੱਡਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਦੇ ਨਤੀਜੇ ਵਜੋਂ ਆਮ ਤੌਰ 'ਤੇ ਉਛਲਣਾ, ਆਸਾਨੀ ਨਾਲ ਹੈਰਾਨ ਹੋਣ ਦੀ ਪ੍ਰਵਿਰਤੀ ਅਤੇ ਆਰਾਮ ਕਰਨ ਦੀ ਅਯੋਗਤਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਸ਼ਰਮ ਅਤੇ ਦੋਸ਼ ਦੇ ਨਤੀਜੇ ਵਜੋਂ ਅਕਸਰ "ਤਿਤਲੀਆਂ" ਜਾਂ ਪੇਟ ਵਿੱਚ ਭਾਰ ਮਹਿਸੂਸ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਮੁਹੰਮਦ ਇੱਕ ਭਾਵਨਾਤਮਕ ਤਬਾਹੀ ਵਾਲਾ ਸੀ।
 

Temporal Lobe Epilepsy

The first to suspect that Muhammad had epilepsy was Halima, or her husband, when Muhammad was just five years old. Theophanous, (752-817) a Byzantine historian was the first recorded scholar to claim that Muhammad suffered from epilepsy.213 Today, we can confirm that claim.

Temporal lobe epilepsy (TLE) was defined in 1985 by the International League Against Epilepsy (ILAE) as a condition characterized by recurrent unprovoked seizures originating from the medial or lateral temporal lobe. The seizures associated with TLE consist of simple partial seizures without loss of awareness (with or without aura) and complex partial seizures (i.e., with loss of awareness). The individual loses awareness during a complex partial seizure because the seizure spreads to involve both temporal lobes, which in turn causes impairment of memory.214

Muhammad’s seizures were of both kinds. Sometimes he fell and lost consciousness and at other times he did not. One hadith reports that during the construction of the Ka’ba, before he received his prophetic intimation, Muhammad fell unconscious on the ground with both his eyes towards the sky. At that time he lost his senses.215 This is very much an epileptic seizure.

According to the website emedicine.com, “90% of patients with temporal interictal epileptiform abnormalities on their EEG have a history of seizures.” Muhammad had seizures since his childhood. He saw two men in white opening his chest and washing his heart with snow. American neurosurgeon and a pioneer of brain surgery, Harvey Cushing, reports of a boy with a cystic glioma in the right temporal lobe resulted in a vivid three dimensional vision of a man dressed in white.216 The Irish-American neurologist Robert Foster Kennedy (1884-1952) was one of the first to identify vividly real hallucinations of an audio-visual nature, localized outside of the body as being temporal lobe in origin.217

Talking about his youth, Muhammad said, “I found myself among the boys of Quraish, carrying stones such as boys play with. We had all uncovered ourselves, each taking his shirt [a cloth wrap] and putting it round his neck as he carried the stones. I was going to and fro in the same way, when an unseen figure slapped me painfully saying, ‘Put your shirt on’ so I took it and fastened it on me, then began to carry the stones upon my neck, wearing my shirt, alone among my fellows.”218 It is interesting to note that Muhammad’s imaginary friends were just as rough and violent as he was. However, science gives us a better explanation. Emotional pain can exacerbate physical pain. Sadness, unexpressed anger, anxiety, shame and guilt can cause physical pain. Anger releases adrenalin, which increases muscle tension and speeds up breathing. Without being expressed, it can cause long-term tension.

Anxiety, worry and fear also release adrenalin. This generally results in jumpiness, a tendency to startle easily and the inability to relax. Shame and guilt often result in a feeling of “butterflies” or weight in the stomach. Muhammad was an emotional wreck.
.