.

ਝੂਠ ਬੋਲਣ ਦਾ ਲਾਇਸੈਂਸ


ਕੁਰਾਨ ਵਿਸ਼ਵਾਸੀਆਂ ਨੂੰ ਚਾਰ ਪਤਨੀਆਂ ਤਕ ਸੀਮਤ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਮੁਹੰਮਦ ਨੇ ਸੋਚਿਆ ਕਿ ਉਸਨੂੰ ਉਸਦੇ ਆਪਣੇ ਨਿਯਮਾਂ ਦੁਆਰਾ ਸੀਮਤ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਲਈ, ਰੱਬ ਨੇ ਕੁਰਾਨ 33: 49-50 ਦਾ ਖੁਲਾਸਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਉਸ ਨੂੰ ਇਹ ਦੱਸਣ ਲਈ ਕਿ ਉਹ ਮੁਕਤ ਹੈ ਅਤੇ ਉਹ ਜਿੰਨੀਆਂ ਮਰਜ਼ੀ ਔਰਤਾਂ ਰੱਖ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਜਿਵੇਂ ਪਤਨੀਆਂ, ਰਖੇਲਾਂ ਜਾਂ ਸੈਕਸ ਗੁਲਾਮ। ਅਜਿਹਾ ਨਾ ਹੋਵੇ ਕਿ ਦੂਸਰੇ ਮੁਸਲਮਾਨ ਉਸਦੀ ਨਕਲ ਕਰਨ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕਰਨ, ਉਸਨੇ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ "ਇਹ ਸਿਰਫ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ, [ਹੇ ਮੁਹੰਮਦ] ਅਤੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸੀਆਂ ਲਈ ਨਹੀਂ।-- ਤਾਂ ਜੋ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਕੋਈ ਮੁਸ਼ਕਲ ਨਾ ਆਵੇ। ਅਤੇ ਅੱਲ੍ਹਾ ਬਹੁਤ ਮਾਫ਼ ਕਰਨ ਵਾਲਾ, ਬਹੁਤ ਦਿਆਲੂ ਹੈ।”
ਕਿਹੜੀ ਮੁਸ਼ਕਲ? ਉਸਦੀ ਕਾਮਨਾ ਨੂੰ ਕਾਬੂ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਮੁਸ਼ਕਲ! ਜਦੋਂ ਉਹ ਛੋਟਾ ਸੀ ਅਤੇ ਉਸ ਨੂੰ ਇੱਕ ਬਜ਼ੁਰਗ ਔਰਤ ਨਾਲ ਸੰਤੁਸ਼ਟ ਹੋਣਾ ਪਿਆ ਤਾਂ ਮੱਕਾ ਵਿੱਚ ਮੁਹੰਮਦ ਦੀਆਂ ਜਿਨਸੀ ਜ਼ਰੂਰਤਾਂ ਬਾਰੇ ਰੱਬ ਕਿਉਂ ਚਿੰਤਤ ਨਹੀਂ ਸੀ? ਜਦੋਂ ਨਬੀ ਬੁੱਢਾ ਅਤੇ ਨਪੁੰਸਕ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ ਤਾਂ ਅਚਾਨਕ ਇੰਨੀ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਕਿਉਂ? ਜਾਂ ਕੀ ਇਹ ਇੱਕ ਬੁੱਢੇ ਆਦਮੀ ਦੀ ਆਪਣੀ ਨਵੀਂ ਸ਼ਕਤੀ ਨਾਲ ਜੰਗਲੀ ਹੋ ਜਾਣ ਦਾ ਇੱਕ ਹੋਰ ਸੰਕੇਤ ਸੀ, ਜੋ ਕਿ ਇੱਕ ਬੱਚੇ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇੱਕ ਕੈਂਡੀ ਸਟੋਰ ਵਿੱਚ ਬਿਨਾਂ ਜਾਂਚ ਕੀਤੇ ਛੱਡਿਆ ਗਿਆ, ਆਪਣੇ ਲਈ ਸੀਮਾਵਾਂ ਨਿਰਧਾਰਤ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਅਸਮਰੱਥ ਸੀ?
ਇੱਕ ਦਿਨ ਮੁਹੰਮਦ, ਉਮਰ ਦੀ ਧੀ ਹਫਸਾ ਨੂੰ ਮਿਲਣ ਗਿਆ ਅਤੇ ਆਪਣੀ ਨੌਕਰਾਣੀ ਮਾਰੀਆ ਨੂੰ ਮਿਲਣ ਤੇ ਉਸਦੀ ਇੱਛਾ ਕੀਤੀ। ਮਾਰੀਆਹ ਇੱਕ ਖੂਬਸੂਰਤ ਕਪਟਿਕ ਲੜਕੀ ਸੀ ਜੋ ਮਿਸਰ ਦੇ ਮੁੱਕਾਕਿਸ (ਸਰਪ੍ਰਸਤ) ਦੁਆਰਾ ਮੁਹੰਮਦ ਨੂੰ ਤੋਹਫ਼ੇ ਵਜੋਂ ਭੇਜੀ ਗਈ ਸੀ। ਹਫਸਾ ਤੋਂ ਛੁਟਕਾਰਾ ਪਾਉਣ ਲਈ ਉਸਨੇ ਉਸ ਨਾਲ ਝੂਠ ਬੋਲਿਆ ਅਤੇ ਉਸਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਉਸਦੇ ਪਿਤਾ ਉਸਨੂੰ ਵੇਖਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਜਿਵੇਂ ਹੀ ਉਹ ਚਲੀ ਗਈ, ਮੁਹੰਮਦ ਮਰੀਆਹ ਨੂੰ ਹਫਸਾ ਦੇ ਬਿਸਤਰੇ ਤੇ ਲੈ ਗਿਆ ਅਤੇ ਉਸ ਨਾਲ ਸੈਕਸ ਕੀਤਾ। ਹਫਸਾ ਜੋ ਆਪਣੇ ਪਿਤਾ ਕੋਲ ਗਈ ਸੀ ਅਤੇ ਉਸਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਉਸਨੇ ਉਸਦੇ ਲਈ ਨਹੀਂ ਭੇਜਿਆ ਸੀ, ਘਰ ਪਰਤਿਆ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਮਸ਼ਹੂਰ ਪਤੀ ਨੂੰ ਉਸਦੀ ਪੈਂਟ ਦੇ ਨਾਲ ਉਸਦੀ ਨੌਕਰਾਣੀ ਦਾ ਅਨੰਦ ਲੈਂਦਿਆਂ ਪਾਇਆ। ਉਹ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਹੋ ਗਈ ਅਤੇ ਇੱਕ ਦ੍ਰਿਸ਼ ਬਣਾਉਣ ਲੱਗੀ। (ਆਹ, ਔਰਤਾਂ ਹਮੇਸ਼ਾਂ ਔਰਤਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ!) ਉਸਨੂੰ ਸ਼ਾਂਤ ਕਰਨ ਲਈ, ਮੁਹੰਮਦ ਨੇ ਮਾਰੀਆ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਲਈ ਵਰਜਿਤ ਕਰਨ ਦਾ ਵਾਅਦਾ ਕੀਤਾ। ਪਰ ਇਹ ਜ਼ਿਆਦਾ ਦੇਰ ਨਹੀਂ ਚੱਲਿਆ ਕਿਉਂਕਿ ਉਸਨੂੰ ਅਹਿਸਾਸ ਹੋਇਆ ਕਿ ਉਹ ਅਜੇ ਵੀ ਉਸ ਸੋਹਣੀ ਕੁੜੀ ਦੀ ਇੱਛਾ ਰੱਖਦਾ ਹੈ। ਉਹ ਆਪਣੀ ਸਹੁੰ ਕਿਵੇਂ ਤੋੜ ਸਕਦਾ ਸੀ? ਖੈਰ, ਇਹ ਉਦੋਂ ਅਸਾਨ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਬਾਂਹ ਵਿੱਚ ਰੱਬ ਰੱਖਦੇ ਹੋ। “ਬ੍ਰਹਿਮੰਡ ਦਾ ਨਿਰਮਾਤਾ” ਆਪਣੇ ਨਬੀ ਦੀ ਸਹਾਇਤਾ ਲਈ ਆਇਆ ਅਤੇ ਉਸ ਨੂੰ ਸੂਰਾ ਤਾਹਰਿਮ ਦਾ ਖੁਲਾਸਾ ਕੀਤਾ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਉਸਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਤੁਹਾਡੀ ਸਹੁੰ [ਓਹ ਮੁਹੰਮਦ] ਨੂੰ ਤੋੜਨਾ ਅਤੇ ਉਸ ਪਿਆਰੀ ਕੁੜੀ ਨਾਲ ਸੈਕਸ ਕਰਨਾ ਠੀਕ ਹੈ। ਆਖ਼ਰਕਾਰ ਉਹ ਤੁਹਾਡੀ "ਸੱਜੇ ਹੱਥ ਦੀ ਮਲਕੀਅਤ" ਹੈ। ਸਰਬਸ਼ਕਤੀਮਾਨ ਪਰਮਾਤਮਾ, ਜੋ ਹੁਣ ਆਪਣੇ ਪਿਆਰੇ ਨਬੀ ਦੇ ਲਈ ਇੱਕ ਦੰਦੀ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਉਸ ਉੱਤੇ ਨਾਰਾਜ਼ ਵੀ ਸੀ ਅਤੇ ਉਸਨੂੰ ਆਪਣੀਆਂ ਪਤਨੀਆਂ ਨੂੰ ਖੁਸ਼ ਕਰਨ ਲਈ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਸਰੀਰਕ ਅਨੰਦਾਂ ਤੋਂ ਵਰਜਣ ਲਈ ਝਿੜਕਿਆ। (ਇਸ ਲਈ ਇਸ ਘਟਨਾ ਲਈ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੁਰਾ ਦਾ ਨਾਂ ਤਾਹਿਰਿਮ, ਮਨਾਹੀ ਹੈ।) “ਹੇ ਨਬੀ! ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀਆਂ ਪਤਨੀਆਂ ਨੂੰ ਖੁਸ਼ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਵਿੱਚ ਉਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ (ਆਪਣੇ ਲਈ) ਕਿਉਂ ਰੋਕਦੇ ਹੋ ਜਿਸਨੂੰ ਅੱਲ੍ਹਾ ਨੇ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਕਾਨੂੰਨੀ ਬਣਾਇਆ ਹੈ? ਅਤੇ ਅੱਲ੍ਹਾ ਬਹੁਤ ਮਾਫ਼ ਕਰਨ ਵਾਲਾ, ਬਹੁਤ ਦਿਆਲੂ ਹੈ। ਅੱਲ੍ਹਾ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ (ਹੇ ਮਨੁੱਖਾਂ), ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਸਹੁੰਆਂ ਨੂੰ ਭੰਗ ਕਰਨ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਅਤੇ ਅੱਲ੍ਹਾ ਤੁਹਾਡਾ ਮੌਲਾ ਹੈ (ਪ੍ਰਭੂ, ਜਾਂ ਮਾਲਕ, ਜਾਂ ਰਖਵਾਲਾ, ਆਦਿ) ਅਤੇ ਉਹ ਸਭ ਕੁਝ ਜਾਣਦਾ, ਸਰਬੋਤਮ ਹੈ। ” (ਕੁ: 66: 1-5)
ਇਬਨ ਸਾਦ ਲਿਖਦਾ ਹੈ:
ਅਬੂ ਬਕਰ ਨੇ ਬਿਆਨ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਅੱਲ੍ਹਾ ਦੇ ਦੂਤ (ਪੀਬੀਯੂਐਚ) ਨੇ ਹਫਸਾ ਦੇ ਘਰ ਮਾਰੀਆ ਨਾਲ ਸਰੀਰਕ ਸੰਬੰਧ ਬਣਾਏ ਸਨ। ਜਦੋਂ ਸੰਦੇਸ਼ਵਾਹਕ ਘਰ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਆਇਆ, ਹਫਸਾ ਗੇਟ 'ਤੇ (ਬੰਦ ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਦੇ ਪਿੱਛੇ) ਬੈਠੀ ਸੀ। ਉਸਨੇ ਨਬੀ ਨੂੰ ਕਿਹਾ, 'ਹੇ ਅੱਲ੍ਹਾ ਦੇ ਦੂਤ, ਕੀ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਮੇਰੇ ਘਰ ਅਤੇ ਮੇਰੀ ਵਾਰੀ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਕਰਦੇ ਹੋ? ਪੈਗੰਬਰ ਨੇ ਕਿਹਾ, ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਕਾਬੂ ਕਰੋ ਅਤੇ ਮੈਨੂੰ ਜਾਣ ਦਿਓ ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂ ਉਸਨੂੰ ਮੇਰੇ ਲਈ ਹਰਾਮ ਬਣਾਉਂਦਾ ਹਾਂ। ਹਫਸਾ ਨੇ ਕਿਹਾ, ਮੈਂ ਸਵੀਕਾਰ ਨਹੀਂ ਕਰਦੀ, ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੇ ਲਈ ਸਹੁੰ ਨਹੀਂ ਖਾਂਦੇ। ਪੈਗੰਬਰ ਨੇ ਕਿਹਾ, ਅੱਲ੍ਹਾ ਦੀ ਕਸਮ ਮੈਂ ਉਸਨੂੰ ਦੁਬਾਰਾ ਨਹੀਂ ਛੂਹਾਂਗਾ।’
ਆਮ ਵਾਂਗ, ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਨੇ ਮੁਹੰਮਦ ਨੂੰ ਉਸਦੀ ਸਹੁੰ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਲਈ ਜਾਇਜ਼ ਠਹਿਰਾਇਆ। ਕੋਈ ਫਰਕ ਨਹੀਂ ਪੈਂਦਾ ਕਿ ਉਸਨੇ ਕੀ ਕੀਤਾ, ਮੁਸਲਮਾਨ ਹਮੇਸ਼ਾਂ ਉਸਦੇ ਕੰਮਾਂ ਨੂੰ ਸਹੀ ਠਹਿਰਾਉਣਗੇ। ਇਬਨ ਸਾਦ ਅੱਗੇ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ: “ਕਾਸਿਮ ਇਬਨ ਮੁਹੰਮਦ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਪੈਗੰਬਰ ਦਾ ਇਹ ਵਾਅਦਾ ਜਿਸਨੇ ਮਾਰੀਆ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਉੱਤੇ ਵਰਜਿਆ ਸੀ, ਅਵੈਧ ਹੈ - ਇਹ ਉਲੰਘਣਾ ਨਹੀਂ ਬਣਦਾ (ਹਾਰਮੈਟ)। ਜੇ ਇਹ ਸਹੁੰ ਅਵੈਧ ਸੀ, ਤਾਂ ਉਸਨੇ ਇਸਨੂੰ ਕਿਉਂ ਬਣਾਇਆ; ਅਤੇ ਜੇ ਇਹ ਜਾਇਜ਼ ਸੀ, ਤਾਂ ਉਸਨੇ ਇਸਨੂੰ ਕਿਉਂ ਤੋੜਿਆ? ਮੁਹੰਮਦ ਦੇ ਆਪਣੇ ਹੀ ਵਾਅਦਿਆਂ ਅਤੇ ਸਹੁੰਆਂ ਨੂੰ ਤੋੜਨ ਦੀਆਂ ਅਣਗਿਣਤ ਉਦਾਹਰਣਾਂ ਹਨ। ਮੁਸਲਮਾਨ ਵੀ ਇਹੀ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਮੁਹੰਮਦ ਨੇ ਰੱਬ ਨਾਲ ਸਹੁੰ ਖਾਧੀ ਸੀ ਕਿ ਉਹ ਮਰੀਆਹ ਨੂੰ ਨਾ ਛੂਹੇਗਾ ਅਤੇ ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਕਿ ਇਹ ਉਸ ਲਈ ਰੁਕਾਵਟ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਉਸਦਾ ਦੇਵਤਾ ਉਸਦੀ ਖੋਜ ਸੀ ਅਤੇ ਉਹ ਇੰਨਾ ਮੂਰਖ ਨਹੀਂ ਸੀ ਜਿੰਨਾ ਉਸਦੀ ਕਲਪਨਾ ਉਸਨੂੰ ਉਸ ਸੁੰਦਰ ਲੜਕੀ ਨਾਲ ਸੈਕਸ ਕਰਨ ਤੋਂ ਰੋਕਣ ਦੇਵੇ। ਅੱਲ੍ਹਾ ਦੀ ਕਾਢ ਕੱਢਣ ਦਾ ਪੂਰਾ ਵਿਚਾਰ ਉਸ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਮਰਜ਼ੀ ਅਨੁਸਾਰ ਕਰਨ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਦੇਣਾ ਸੀ, ਨਾ ਕਿ ਉਸ 'ਤੇ ਪਾਬੰਦੀਆਂ ਲਗਾਉਣਾ। ਇਹ ਧਰਮ ਦੀ ਕਾਢ ਕੱਢਣ ਦੇ ਪੂਰੇ ਉਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਹਰਾ ਦੇਵੇਗਾ, ਹੈ ਨਾ?
ਮੇਰੀ ਕੁਰਾਨ ਦੀ ਕਾਪੀ ਵਿੱਚ ਸੂਰਾ ਤਾਹਿਰੀਮ ਦੇ ਨਾਲ -ਨਾਲ ਹੇਠਾਂ ਦਿੱਤੀ ਤਫਸੀਰ (ਟਿੱਪਣੀ) ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ:
ਇਹ ਵੀ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਨਬੀ ਨੇ ਆਪਣੇ ਦਿਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀਆਂ ਪਤਨੀਆਂ ਵਿੱਚ ਵੰਡਿਆ ਸੀ। ਅਤੇ ਜਦੋਂ ਹਫਸਾ ਦੀ ਵਾਰੀ ਆਈ, ਉਸਨੇ ਉਸਨੂੰ ਉਸਦੇ ਪਿਤਾ ਉਮਰ ਖੱਤਾਬ ਦੇ ਘਰ ਇੱਕ ਕੰਮ ਲਈ ਭੇਜਿਆ। ਜਦੋਂ ਉਸਨੇ ਇਹ ਆਦੇਸ਼ ਲਿਆ ਅਤੇ ਚਲੀ ਗਈ, ਨਬੀ ਨੇ ਆਪਣੀ ਦਾਸੀ ਮਾਰੀਆਹ ਨੂੰ ਕਪਟ ਕਿਹਾ ਜਿਸਨੇ (ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ) ਉਸਦੇ ਪੁੱਤਰ ਇਬਰਾਹਿਮ ਨੂੰ ਜਨਮ ਦਿੱਤਾ, ਅਤੇ ਜੋ ਨਾਜਾਸ਼ੀ ਦੁਆਰਾ ਇੱਕ ਤੋਹਫ਼ਾ ਸੀ, ਅਤੇ ਉਸਦੇ ਨਾਲ ਸਰੀਰਕ ਸੰਬੰਧ ਬਣਾਏ। ਜਦੋਂ ਹਫਸਾ ਵਾਪਸ ਆਈ ਤਾਂ ਉਸਨੇ ਦੇਖਿਆ ਕਿ ਦਰਵਾਜ਼ਾ ਅੰਦਰੋਂ ਬੰਦ ਸੀ। ਉਹ ਉੱਥੇ ਬੰਦ ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਬੈਠੀ ਰਹੀ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਨਬੀ ਨੇ ਕਾਰੋਬਾਰ ਖਤਮ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਘਰ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਆ ਗਈ ਜਦੋਂ ਉਸਦੇ ਚਿਹਰੇ ਤੋਂ ਪਸੀਨਾ ਟਪਕ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਜਦੋਂ ਹਫਸਾ ਉਸਨੂੰ ਉਸ ਅਵਸਥਾ ਵਿੱਚ ਮਿਲੀ ਤਾਂ ਉਸਨੇ ਉਸਨੂੰ ਝਿੜਕਦੇ ਹੋਏ ਕਿਹਾ, ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੀ ਇੱਜ਼ਤ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ; ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਇੱਕ ਬਹਾਨੇ ਨਾਲ ਮੇਰੇ ਘਰ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਭੇਜਿਆ ਤਾਂ ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਦਾਸੀ ਨਾਲ ਸੌਂ ਸਕੋ। ਅਤੇ ਜਿਸ ਦਿਨ ਮੇਰੀ ਵਾਰੀ ਸੀ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਨਾਲ ਸੰਭੋਗ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਫਿਰ ਪੈਗੰਬਰ ਨੇ ਕਿਹਾ, ਚੁੱਪ ਰਹੋ ਹਾਲਾਂਕਿ ਉਹ ਮੇਰੀ ਗੁਲਾਮ ਹੈ ਅਤੇ ਮੇਰੇ ਲਈ ਹਲਾਲ ਹੈ, ਤੁਹਾਡੀ ਸੰਤੁਸ਼ਟੀ ਦੇ ਲਈ, ਮੈਂ ਇਸ ਸਮੇਂ, ਉਸਨੂੰ ਆਪਣੇ ਲਈ ਹਰਾਮ ਬਣਾਉਂਦਾ ਹਾਂ। ਪਰ ਹਫਸਾ ਨੇ ਅਜਿਹਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਜਦੋਂ ਪੈਗੰਬਰ ਆਪਣੇ ਘਰ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਚਲੀ ਗਈ ਤਾਂ ਉਸਨੇ ਕੰਧ 'ਤੇ ਦਸਤਕ ਦਿੱਤੀ ਜਿਸਨੇ ਉਸ ਦੇ ਕੁਆਰਟਰ ਨੂੰ ਆਇਸ਼ਾ ਤੋਂ ਵੱਖ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਅਤੇ ਉਸਨੂੰ ਸਭ ਕੁਝ ਦੱਸਿਆ।
ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਲਈ ਸਹੁੰਆਂ ਦਾ ਕੋਈ ਅਰਥ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਉਹ ਕਿਸੇ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਵਾਅਦਾ ਕਰਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਫਿਰ ਜਦੋਂ ਉਹ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ ਤੋੜ ਲੈਂਦੇ ਹਨ। ਬੁਖਾਰੀ ਇੱਕ ਹਦੀਸ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਕਰਦੇ ਹਨ ਜਿੱਥੇ ਮੁਹੰਮਦ ਨੇ ਕਿਹਾ: "ਅੱਲ੍ਹਾ ਦੀ, ਅਤੇ ਅੱਲ੍ਹਾ ਦੀ ਇੱਛਾ ਨਾਲ, ਜੇ ਮੈਂ ਸਹੁੰ ਖਾਂਦਾ ਹਾਂ ਅਤੇ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਇਸ ਤੋਂ ਬਿਹਤਰ ਕੁਝ ਲੱਭਦਾ ਹਾਂ, ਤਾਂ ਮੈਂ ਉਹ ਕਰਦਾ ਹਾਂ ਜੋ ਬਿਹਤਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਆਪਣੀ ਸਹੁੰ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਦਾ ਹਾਂ।"
ਅਤੇ ਉਸਨੇ ਆਪਣੇ ਪੈਰੋਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਅਜਿਹਾ ਕਰਨ ਦੀ ਸਲਾਹ ਦਿੱਤੀ: "ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਕਦੇ ਕੁਝ ਕਰਨ ਦੀ ਸਹੁੰ ਲੈਂਦੇ ਹੋ ਅਤੇ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਲਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕੁਝ ਹੋਰ ਬਿਹਤਰ ਹੈ, ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਪਣੀ ਸਹੁੰ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਉਹ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਜੋ ਬਿਹਤਰ ਹੋਵੇ।"
ਇਹ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਦੇ ਵਿਵਹਾਰ ਦੀ ਵਿਆਖਿਆ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਉਹ ਕਿਸੇ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਸਿਰਫ ਤੋੜਨ ਦਾ ਵਾਅਦਾ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸ਼ਬਦਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਅਰਥ ਨਹੀਂ ਹੈ; ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਾਅਦੇ ਪਾਬੰਦ ਨਹੀਂ ਹਨ ਅਤੇ ਇੱਥੋਂ ਤਕ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਸਹੁੰਆਂ ਵੀ ਵਿਅਰਥ ਹਨ। ਨਾਰਸੀਸਿਸਟਾਂ ਦਾ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਆਪਣੇ ਸ਼ਬਦਾਂ ਨੂੰ ਤੋੜਨ ਦੇ ਹੱਕਦਾਰ ਹਨ ਅਤੇ ਇਹ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਾਅਦੇ ਅਤੇ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀਆਂ ਉਨ੍ਹਾਂ 'ਤੇ ਪਾਬੰਦ ਨਹੀਂ ਹਨ। ਕੁਝ ਸਮੇਂ ਦੇ ਜਾਨਵਰਾਂ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ, ਇਕੋ ਸਮੇਂ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਮੁਸਲਮਾਨ 'ਤੇ ਭਰੋਸਾ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਉਹ ਉਦੋਂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਜਦੋਂ ਉਹ ਪਿੰਜਰੇ ਵਿਚ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਉਪਰੋਕਤ ਬਿਆਨ ਤੋਂ ਨਾਰਾਜ਼ ਹਨ ਉਹ ਮੂਰਖ ਹਨ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਭੋਲੇਪਣ ਦੀ ਕੀਮਤ ਅਦਾ ਕਰਨਗੇ। ਇਹ ਜਾਣਨ ਲਈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਿਰਫ ਇੰਨਾ ਕਰਨਾ ਪਏਗਾ ਕਿ ਸੱਚਾਈ ਹਕੀਕਤ ਨੂੰ ਵੇਖਣਾ ਹੈ। ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਦਾ ਗੈਰ-ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਪ੍ਰਤੀ ਜ਼ੁਲਮ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਅਤੇ ਤਾਕਤ ਦੇ ਅਨੁਪਾਤ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਅਮਰੀਕਾ ਵਿੱਚ ਮੁਸਲਮਾਨ ਬ੍ਰਿਟੇਨ ਨਾਲੋਂ ਕਿਤੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸ਼ਾਂਤ ਹਨ ਅਤੇ ਯੂਕੇ ਵਿੱਚ ਮੁਸਲਮਾਨ ਫਰਾਂਸ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲੋਂ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸ਼ਾਂਤੀਪੂਰਨ ਹਨ। ਇਸਦਾ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਉਪਦੇਸ਼ ਨਾਲ ਕੋਈ ਲੈਣਾ ਦੇਣਾ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਬਲਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸੰਖਿਆ ਨਾਲ ਸਭ ਕੁਝ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਅਮਰੀਕਾ ਵਿੱਚ, ਮੁਸਲਮਾਨ ਕੁੱਲ ਆਬਾਦੀ ਦਾ ਲਗਭਗ 1% ਹਨ। ਯੂਕੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਲਗਭਗ 4% ਹਨ ਅਤੇ ਫਰਾਂਸ ਵਿੱਚ ਉਹ 10% ਹਨ। ਬੋਸਨੀਆ, ਚਾਡ ਅਤੇ ਲੇਬਨਾਨ ਵਾਂਗ ਲਗਭਗ ਅੱਧੀ ਆਬਾਦੀ 'ਤੇ, ਵਿਆਪਕ ਕਤਲੇਆਮ, ਅੱਤਵਾਦੀ ਹਮਲੇ ਅਤੇ ਚੱਲ ਰਹੇ ਮਿਲਿਸ਼ੀਆ ਯੁੱਧ ਆਦਰਸ਼ ਬਣ ਜਾਣਗੇ। ਜਿੰਨਾ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲ ਤਾਕਤ ਹੈ ਓਨੇ ਹੀ ਉਹ ਹਿੰਸਕ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਸਿਰਫ ਸ਼ਾਂਤੀਪੂਰਨ ਮੁਸਲਮਾਨ ਉਹ ਹੈ ਜੋ ਤੁਹਾਡੇ ਬੂਟ ਦੇ ਹੇਠਾਂ ਹੈ।
License to Lie
The Quran limits believers to four wives. However, Muhammad thought that he should not be restricted by his own rules and therefore, made God reveal the Quran 33:49-50 telling him that he is exempt and can have any number of women as he pleases, as wives, concubines or sex slaves. Lest other Muslims decide to emulate him, he added “This only for you, [O Muhammad] and not for the Believers…in order that there should be no difficulty for you. And Allah is Oft-Forgiving, Most Merciful.”
What difficulty? The difficulty to control his lustfulness! Why God was not concerned of Muhammad’s sexual needs in Mecca when he was younger and had to content himself with an older woman? Why suddenly so much largesse when the prophet had become old and impotent? Or was this another sign of an aging man gone wild with his newfound power, who, like a child left unchecked in a candy store, was unable to set limits for himself?
One day Muhammad visited his wife Hafsa, daughter of Umar and upon meeting her maid Mariyah, lusted after her. Mariyah was a beautiful Coptic girl sent as a gift by Muqaqis (Patriarch) of Egypt to Muhammad. To get rid of Hafsa he lied to her and told her that her father wanted to see her. As soon as she left, Muhammad took Mariyah to Hafsa’s bed and had sex with her. Hafsa who went to her father and had found out that he had not sent for her, returned home and found her illustrious husband, with his pants down enjoying her maid. She became upset and started making a scene. (Ah, women will be always women!) To placate her, Muhammad promised to prohibit Mariyah to himself. But that did not last long as he realized that he still lusted after that pretty girl. How could he break his oath? Well, that is easy when you have God up in your sleeve. The “maker of the universe” came to the aid of his prophet and revealed to him the sura Tahrim, in which he said it is okay to break your oath [oh Muhammad] and have sex with that cute girl. After all she is your “right hand possession.” The almighty God, now acting as a pimp for his beloved prophet, was even angry at him and rebuked him for prohibiting himself carnal pleasures just to appease his wives. (Hence the name of the sura given for this incident is Tahrim, Prohibition.) “O Prophet! Why do you ban (for yourself) that which Allah has made lawful to you, seeking to please your wives? And Allah is Oft-Forgiving, Most Merciful. Allah has already ordained for you (O men), the dissolution of your oaths. And Allah is your Maula (Lord, or Master, or Protector, etc.) and He is the All-Knower, the All-Wise.” (Q.66:1-5)
Ibn Sa’d writes:
Abu Bakr has narrated that the messenger of Allah (PBUH) had sexual intercourse with Mariyah in the house of Hafsa. When the messenger came out of the house, Hafsa was sitting at the gate (behind the locked door). She told the prophet, ‘O Messenger of Allah, do you do this in my house and during my turn? The Prophet said, control yourself and let me go for I make her haram to me. Hafsa said, I do not accept, unless you swear for me. The Prophet said, by Allah I will not touch her again.’168
As usual, Muslims have justified Muhammad for the breach of his oath. No matter what he did, Muslims will always justify his actions. Ibn Sa’d continues: “Qasim ibn Muhammad has said that this promise of the Prophet that had forbidden Mariyah to himself is invalid – it does not become a violation (hormat).169 If that oath was invalid, why did he make it; and if it was valid, why did he break it? There are countless examples of Muhammad breaking his own promises and oaths. Muslims do the same. Muhammad had sworn to God to not touch Mariyah and not even that was an impediment to him. His god was his invention and he was not as stupid as to let his imagination stop him from having sex with that beautiful girl. The whole idea of inventing Allah was to empower him to do as he pleased, not to put restrictions on him. That would defeat the whole purpose of inventing a religion, wouldn’t it?
My copy of the Quran contains the following tafseer (commentary) side by side with the Sura Tahrim:
Also it is reported that the Prophet had divided his days among his wives. And when it was the turn of Hafsa, he sent her for an errand to the house of her father Umar Khattab. When she took this order and went, the prophet called his slave girl Mariyah the Copt who (later) bore his son Ibrahim, and who was a gift from Najashi, and had sexual intercourse with her. When Hafsa returned, she found the door locked from inside. She sat there behind the locked door until the prophet finished the business and came out of the house while sweat was dripping from his face. When Hafsa found him in that state she rebuked him saying, you did not respect my honor; you sent me out of my house with an excuse so you could sleep with the slave girl. And in the day that was my turn you had intercourse with someone else. Then the Prophet said, be quiet for although she is my slave and halal to me, for your contentment I, at this moment, make her haram to myself. But Hafsa did not do this and when the Prophet went out of her house she knocked at the wall that separated her quarter from that of Aisha and told her everything.170
For Muslims oaths have no meaning. They promise something and then renege when they can. Bukhari reports a hadith where Muhammad said: “By Allah, and Allah willing, if I take an oath and later find something better than that, then I do what is better and expiate my oath.”171
And he advised his followers to do the same: "If you ever take an oath to do something and later on you find that something else is better, then you should expiate your oath and do what is better."172
This explains the behavior of Muslims. They promise something only to break it. Their words mean nothing; their promises are not binding and even their oaths are worthless. Narcissists believe they are entitled to break their words and that their promises and obligations are not binding on them. Like a while animal, the only time you can trust a Muslim is when he is caged. Those who are offended by the above statement are fools and will pay the price of their naiveté. All you have to do to know this is the truth is look at reality. Muslims oppression towards non-Muslims is proportional to their number and strength. In America Muslims are far more peaceful than in UK and the Muslims in UK are a lot more peaceful than those in France. This has nothing to do with their indoctrination, but everything to do with their numbers. In America, Muslims are about 1% of the total population. In UK they are about 4% and in France they are 10%. At about half of the population, as in Bosnia, Chad and Lebanon, widespread massacres, terror attacks and ongoing militia warfare will become the norm. The more they have the power the more violent they become. The only peaceful Muslim is the one under your boot.
.