.

ਕਾਮ

ਛਾਪਿਆਂ ਨੇ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਲਈ ਸਿਰਫ ਦੌਲਤ ਹੀ ਨਹੀਂ ਲਿਆਂਦੀ; ਇਸ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸੈਕਸ ਗੁਲਾਮ ਵੀ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕੀਤੇ। ਜੁਵੇਰੀਆ ਇੱਕ ਮੁਟਿਆਰ ਸੀ ਜਿਸਦਾ ਪਤੀ ਮਾਰਿਆ ਗਿਆ ਸੀ ਜਦੋਂ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਨੇ ਉਸਦੇ ਪਿੰਡ ਉੱਤੇ ਹਮਲਾ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਉਹ ਇੱਕ ਮੁਸਲਿਮ ਲੁਟੇਰੇ ਦੇ ਝਾਂਸੇ ਵਿੱਚ ਆ ਗਈ। ਆਇਸ਼ਾ, ਮੁਹੰਮਦ ਦੀ ਮਨਪਸੰਦ ਅਤੇ ਸਭ ਤੋਂ ਛੋਟੀ ਪਤਨੀ ਜਿਸ ਨੇ ਇਸ ਮੁਹਿੰਮ ਵਿੱਚ ਮੁਹੰਮਦ ਦੇ ਨਾਲ ਗਈ ਸੀ ਅਤੇ ਬਿਆਨ ਕੀਤਾ:
ਜਦੋਂ ਨਬੀ - ਅਮਨ ਉਸ ਉੱਤੇ ਹੋਵੇ - ਨੇ ਬਾਨੂ ਅਲ ਮੁਸਤਾਲੀਕ ਦੇ ਬੰਦੀਆਂ ਨੂੰ ਵੰਡਿਆ, ਉਹ (ਜੁਵੇਰੀਆ) ਥਬੀਟ ਇਬਨ ਕਯਾਸ ਦੇ ਨਾਲ ਡਿੱਗ ਪਈ। ਉਸਨੇ ਆਪਣੇ ਚਚੇਰੇ ਭਰਾ ਨਾਲ ਵਿਆਹ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਜੋ ਲੜਾਈ ਦੌਰਾਨ ਮਾਰਿਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਉਸਨੇ ਥਬੀਤ ਨੂੰ ਇੱਕ ਅਦਾਇਗੀ ਦਿੱਤੀ, ਉਸਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਲਈ ਉਸ ਨੂੰ ਨੌਂ ਸੋਨੇ ਦੇ ਸੋਨੇ ਦਾ ਭੁਗਤਾਨ ਕਰਨ ਲਈ ਸਹਿਮਤ ਹੋਏ। ਉਹ ਬਹੁਤ ਸੁੰਦਰ ਔਰਤ ਸੀ। ਉਸਨੇ ਹਰ ਉਸ ਆਦਮੀ ਨੂੰ ਮੋਹ ਲਿਆ ਜਿਸ ਨੇ ਉਸਨੂੰ ਵੇਖਿਆ। ਉਹ ਨਬੀ ਦੇ ਕੋਲ ਆਈ - ਸ਼ਾਂਤੀ ਉਸ ਉੱਤੇ ਹੋਵੇ -, ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਉਸਦੀ ਮਦਦ ਮੰਗਣ ਲਈ। ਜਿਵੇਂ ਹੀ ਮੈਂ ਉਸਨੂੰ ਆਪਣੇ ਕਮਰੇ ਦੇ ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਤੇ ਵੇਖਿਆ, ਮੈਂ ਉਸ ਨੂੰ ਨਾਪਸੰਦ ਕਰ ਲਿਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂ ਜਾਣਦਾ ਸੀ ਕਿ ਉਹ ਉਸ ਨੂੰ ਵੇਖੇਗਾ ਜਿਵੇਂ ਮੈਂ ਉਸ ਨੂੰ ਵੇਖਿਆ ਸੀ। ਉਹ ਅੰਦਰ ਗਈ ਅਤੇ ਉਸਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਉਹ ਕੌਣ ਹੈ, ਅਲ-ਹਰੀਥ ਇਬਨ ਧੀਰਾਰ ਦੀ ਧੀ, ਜੋ ਉਸਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਮੁਖੀ ਹੈ। ਉਸਨੇ ਕਿਹਾ: 'ਤੁਸੀਂ ਉਸ ਸਥਿਤੀ ਨੂੰ ਵੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਮੈਨੂੰ ਲਿਆਂਦਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਮੈਂ ਥਬੀਟ ਦੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਡਿੱਗ ਗਿਆ ਹਾਂ, ਅਤੇ ਉਸ ਨੂੰ ਫਿਰੌਤੀ ਲਈ ਇੱਕ ਸੌਦਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਅਤੇ ਮੈਨੂੰ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਡੀ ਮਦਦ ਮੰਗਣ ਲਈ ਆਉਣਾ ਪਏਗਾ। ’ਉਸਨੇ ਕਿਹਾ:‘ ਕੀ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਤੋਂ ਵਧੀਆ ਕੁਝ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ? ਮੈਂ ਤੁਹਾਡਾ ਕਰਜ਼ਾ ਉਤਾਰ ਦੇਵਾਂਗੀ, ਅਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਵਿਆਹ ਕਰਾਂਗੀ। '' ਉਸਨੇ ਕਿਹਾ: 'ਹਾਂ।' 'ਓ ਫਿਰ ਇਹ ਹੋ ਗਿਆ!' 'ਅੱਲ੍ਹਾ ਦੇ ਦੂਤ ਨੇ ਜਵਾਬ ਦਿੱਤਾ।
ਇਸ ਖਾਤੇ ਵਿੱਚ ਮੁਹੰਮਦ ਦੇ ਕਈ ਵਿਆਹਾਂ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਅਸਲ ਉਦੇਸ਼ ਬਾਰੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਦਲੀਲ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਉਸਨੇ ਅਤੇ ਉਸਦੇ ਆਦਮੀਆਂ ਨੇ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਉਕਸਾਵੇ ਦੇ ਛਾਪੇਮਾਰੀ ਵਿੱਚ ਜੁਵੇਰੀਆ ਦੇ ਪਤੀ ਦਾ ਕਤਲ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਉਹ ਬਾਨੀ ਮੁਸਤਲੀਕ ਦੇ ਮੁਖੀ ਦੀ ਧੀ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਰਾਜਕੁਮਾਰੀ ਸੀ। ਉਹ ਇੱਕ ਗੁਲਾਮ ਰਹਿ ਗਈ ਅਤੇ ਮੁਹੰਮਦ ਦੇ ਠੱਗਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਦਾ ਕਬਜ਼ਾ ਬਣ ਗਈ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਉਸਦੀ ਖੂਬਸੂਰਤੀ ਦੇ ਕਾਰਨ, ਪਵਿੱਤਰ ਨਬੀ ਨੇ ਇਸ ਸ਼ਰਤ ਤੇ "ਉਸ ਨੂੰ ਆਜ਼ਾਦ" ਕਰਨ ਦੀ ਪੇਸ਼ਕਸ਼ ਕੀਤੀ ਕਿ ਉਹ ਉਸ ਨਾਲ ਵਿਆਹ ਕਰੇਗੀ। ਕੀ ਇਹ ਆਜ਼ਾਦੀ ਹੈ? ਉਸ ਕੋਲ ਹੋਰ ਕਿਹੜੀ ਚੋਣ ਸੀ? ਇੱਥੋਂ ਤਕ ਕਿ ਜੇ ਮੁਹੰਮਦ ਨੇ ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਉਸ ਨੂੰ ਆਜ਼ਾਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ, ਉਹ ਕਿੱਥੇ ਜਾ ਸਕਦੀ ਸੀ?
ਮੁਸਲਿਮ ਮੁਆਫੀ ਮੰਗਣ ਵਾਲੇ ਜ਼ੋਰ ਦਿੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਮੁਹੰਮਦ ਦੀਆਂ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਪਤਨੀਆਂ ਵਿਧਵਾ ਸਨ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੋਈ ਇਹ ਪ੍ਰਭਾਵ ਪਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਬੁੱਢੇ ਅਤੇ ਅਣਚਾਹੇ ਸਨ ਅਤੇ ਉਸ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਵਿਆਹ ਚੈਰਿਟੀ ਨਾਲ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਜੋ ਉਹ ਛੱਡਦੇ ਹਨ ਉਹ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਇਹ "ਵਿਧਵਾਵਾਂ" ਜਵਾਨ ਅਤੇ ਸੁੰਦਰ ਸਨ, ਅਤੇ ਉਹ ਵਿਧਵਾ ਹੋ ਗਈਆਂ ਸਨ ਕਿਉਂਕਿ ਮੁਹੰਮਦ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪਤੀ ਦਾ ਕਤਲ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਜੁਵੇਰੀਆ ਉਸ ਸਮੇਂ 20 ਸਾਲਾਂ ਦਾ ਸੀ ਅਤੇ ਮੁਹੰਮਦ 58 ਸਾਲ ਦਾ ਸੀ।
ਮੁਹੰਮਦ ਦੇ ਆਪਣੇ ਜੀਵਨੀਕਾਰ ਮੰਨਦੇ ਹਨ ਕਿ ਉਸਨੇ ਔਰਤਾਂ ਨਾਲ ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਵਿਆਹ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਉਹ ਜਵਾਨ, ਸੁੰਦਰ ਅਤੇ ਬੇਔਲਾਦ ਨਾ ਹੋਣ। ਸੌਦਾ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ, ਸਾਰੀਆਂ ਮੁਹੰਮਦ ਦੀਆਂ ਪਤਨੀਆਂ ਕਿਸ਼ੋਰ ਉਮਰ ਜਾਂ ਵੀਹਵਿਆਂ ਦੇ ਅਰੰਭ ਵਿੱਚ ਸਨ ਅਤੇ ਇਹ ਉਦੋਂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਜਦੋਂ ਉਹ ਪੰਜਾਹ ਅਤੇ ਸੱਠਵਿਆਂ ਵਿੱਚ ਸਨ। ਇਤਿਹਾਸਕਾਰ ਟਾਬਰੀ ਵਰਣਨ ਕਰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਮੁਹੰਮਦ ਨੇ ਉਸਦੇ ਆਪਣੇ ਚਚੇਰੇ ਭਰਾ, ਹਿੰਦ ਬਿੰਟ ਅਬੂ ਤਾਲਿਬ ਨੂੰ ਉਸ ਨਾਲ ਵਿਆਹ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਹਾ, ਪਰ ਜਦੋਂ ਉਸ ਨੇ ਉਸ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਉਸਦਾ ਇੱਕ ਬੱਚਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਸਨੇ ਇਸਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ। ਇਕ ਹੋਰ ਔਰਤ ਸੀ ਜ਼ਿਆਹ ਬਿੰਟ ਆਮਿਰ। ਮੁਹੰਮਦ ਨੇ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਉਸ ਨੂੰ ਵਿਆਹ ਲਈ ਮੰਗਣ ਲਈ ਕਿਹਾ। ਉਸਨੇ ਸਵੀਕਾਰ ਕਰ ਲਿਆ, ਪਰ ਜਦੋਂ ਉਸ ਨੂੰ ਉਸਦੀ ਉਮਰ ਬਾਰੇ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ, ਉਸਨੇ ਆਪਣਾ ਮਨ ਬਦਲ ਲਿਆ।
ਜਰੀਰ ਇਬਨ ਅਬਦੁੱਲਾ ਨਾਂ ਦੇ ਇੱਕ ਮੁਸਲਮਾਨ ਨੇ ਬਿਆਨ ਕੀਤਾ ਕਿ ਮੁਹੰਮਦ ਨੇ ਉਸ ਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ, "ਕੀ ਤੂੰ ਵਿਆਹ ਕਰਵਾ ਲਿਆ ਹੈ?" ਉਸਨੇ ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਜਵਾਬ ਦਿੱਤਾ। ਮੁਹੰਮਦ ਨੇ ਪੁੱਛਿਆ, "ਇੱਕ ਕੁਆਰੀ ਜਾਂ ਇੱਕ ਮੈਟਰਨ?" ਉਸਨੇ ਜਵਾਬ ਦਿੱਤਾ, "ਮੈਂ ਇੱਕ ਮੈਟਰਨ ਨਾਲ ਵਿਆਹ ਕੀਤਾ।" ਫਿਰ ਮੁਹੰਮਦ ਨੇ ਕਿਹਾ, "ਕੁਆਰੀ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ? ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਉਸ ਨਾਲ ਖੇਡ ਸਕਦੇ ਹੋ ਅਤੇ ਉਹ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਖੇਡ ਸਕਦੀ ਹੈ?"
ਇਬਨ ਸਾਦ ਇਹ ਵੀ ਲਿਖਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਮੁਹੰਮਦ ਨੇ ਅਮੀਰ ਦੀ ਧੀ, ਜੋ ਕਿ ਵਿਧਵਾ ਸੀ, ਦੀ ਜ਼ਬਾਨਾ ਦੀ ਖੂਬਸੂਰਤੀ ਬਾਰੇ ਸੁਣਿਆ, ਉਸਨੇ ਉਸ ਦੇ ਬੇਟੇ ਰਾਹੀਂ ਇੱਕ ਸੁਨੇਹਾ ਭੇਜਿਆ ਕਿ ਉਹ ਉਸ ਦੀ ਮਾਂ ਨਾਲ ਵਿਆਹ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਲੜਕਾ ਆਪਣੀ ਮਾਂ ਨੂੰ ਸੂਚਿਤ ਕਰਨ ਲਈ ਘਰ ਗਿਆ। ਜਦੋਂ ਉਹ ਚਲੇ ਗਿਆ, ਮੁਹੰਮਦ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਕਿ ਭਾਵੇਂ ਉਹ ਬਹੁਤ ਖੂਬਸੂਰਤ ਹੈ, ਉਹ ਹੁਣ ਇੰਨੀ ਜਵਾਨ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਜਦੋਂ ਉਸਦਾ ਪੁੱਤਰ ਵਾਪਸ ਆਇਆ ਅਤੇ ਮੁਹੰਮਦ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਉਸਦੀ ਮਾਂ ਨੇ ਉਸਦਾ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਸਵੀਕਾਰ ਕਰ ਲਿਆ ਹੈ, ਉਹ ਚੁੱਪ ਰਿਹਾ।
ਅੱਲ੍ਹਾ ਦੇ ਦੂਤ ਲਈ ਔਰਤਾਂ ਸਿਰਫ ਸੈਕਸ ਵਸਤੂਆਂ ਸਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕੰਮ ਆਪਣੇ ਪਤੀ ਨੂੰ ਜਿਨਸੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਸੰਤੁਸ਼ਟ ਕਰਨਾ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਜਨਮ ਦੇਣਾ ਸੀ। ਅਗਲੀ ਕਹਾਣੀ ਕਿਸੇ ਵੀ ਦਾਅਵੇ ਨੂੰ ਖਾਰਜ ਕਰ ਦੇਵੇਗੀ ਕਿ ਮੁਹੰਮਦ ਨੇ ਆਪਣੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਲਈ ਬਜ਼ੁਰਗ ਔਰਤਾਂ ਨਾਲ ਵਿਆਹ ਕੀਤਾ ਸੀ।
ਬੈਰਾ ਨੇ ਦੱਸਿਆ, ਪੈਗੰਬਰ ਨੇ ਸੌਦਾ ਨੂੰ ਸੁਨੇਹਾ ਭੇਜਿਆ ਕਿ ਉਸ ਨੇ ਉਸ ਨੂੰ ਤਲਾਕ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਸੌਦਾ ਨੇ ਖਬਰ ਸੁਣੀ, ਉਹ ਨਬੀ ਦੇ ਰਾਹ ਵਿੱਚ ਆਇਸ਼ਾ ਦੇ ਘਰ ਬੈਠ ਗਈ। ਜਦੋਂ ਉਸਨੇ ਨਬੀ ਨੂੰ ਵੇਖਿਆ ਤਾਂ ਉਸਨੇ ਉਸਨੂੰ ਕਿਹਾ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਸ ਵਿਅਕਤੀ ਦੁਆਰਾ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦੀ ਹਾਂ ਜਿਸਨੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੁਰਾਨ ਪ੍ਰਗਟ ਕੀਤਾ ਹੈ ਅਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਰੀ ਰਚਨਾ ਤੋਂ ਉੱਚਾ ਕੀਤਾ ਹੈ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਦੱਸਣ ਲਈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਤਲਾਕ ਕਿਉਂ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਕੀ ਮੈਂ ਕੁਝ ਗਲਤ ਕੀਤਾ ਹੈ ਜਿਸ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਨਾਰਾਜ਼ ਹੋਏ ਹੋ? ਪੈਗੰਬਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਨਹੀਂ! ਸੌਦਾ ਨੇ ਕਿਹਾ, ਮੈਂ ਫਿਰ ਉਸੇ ਰੱਬ ਦੇ ਲਈ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦੀ ਹਾਂ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਤਲਾਕ ਨਾ ਦੇਵੇ। ਮੈਂ ਬੁੱਢੀ ਹੋ ਰਹੀ ਹਾਂ; ਮੈਨੂੰ ਕਿਸੇ ਆਦਮੀ ਦੇ ਨਾਲ ਰਹਿਣ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਆਇਸ਼ਾ ਦੇ ਨਾਲ ਰਹਿਣ ਲਈ ਮੇਰੀ ਵਾਰੀ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਪਰ ਮੇਰੀ ਇੱਛਾ ਹੈ ਕਿ ਕਿਆਮਤ ਦੇ ਦਿਨ ਤੁਹਾਡੀ ਪਤਨੀਆਂ ਵਿੱਚ ਗਿਣਿਆ ਜਾਵੇ। ਪੈਗੰਬਰ ਸਹਿਮਤ ਹੋਏ ਅਤੇ ਸੌਦਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਸ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਪੈਗੰਬਰ ਨੇ ਮੇਰੀ ਵਾਰੀ ਦੀਆਂ ਉਹ ਰਾਤਾਂ ਉਸ ਨੇ ਉਸਦੀ ਮਨਪਸੰਦ ਪਤਨੀ ਆਇਸ਼ਾ ਨਾਲ ਬਿਤਾਈਆਂ ਸਨ।
ਮੁਹੰਮਦ ਨੇ ਸੌਦਾ ਨੂੰ ਤਲਾਕ ਦੇਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਬੁੱਢੀ ਸੀ ਅਤੇ ਸ਼ਾਇਦ ਬਹੁਤ ਆਕਰਸ਼ਕ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਉਸ ਦੀਆਂ ਹੋਰ ਪਤਨੀਆਂ ਅੱਲ੍ਹੜ ਉਮਰ ਦੀਆਂ ਸਨ ਜਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵੀਹਵਿਆਂ ਦੇ ਅਰੰਭ ਵਿੱਚ ਸਨ। ਪਰ ਸੌਦਾ ਦੀ ਉਮਰ ਕਿੰਨੀ ਸੀ? ਉਸਦੀ ਉਮਰ ਦਾ ਕੋਈ ਜ਼ਿਕਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਬਨ ਸਾਦ ਲਿਖਦਾ ਹੈ; ਸਾਲ 54 ਹਿਜਰਾ ਵਿੱਚ ਮੁਆਵੀਆ ਦੇ ਸ਼ਾਸਨ ਦੌਰਾਨ ਸੌਦਾ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋ ਗਈ । ਮੁਹੰਮਦ ਨੇ ਖਦੀਜਾ ਦੀ ਮੌਤ ਦੇ ਲਗਭਗ ਇੱਕ ਮਹੀਨੇ ਬਾਅਦ, ਭਾਵ ਹਿਜਰਾ ਤੋਂ ਤਿੰਨ ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਉਸ ਨਾਲ ਵਿਆਹ ਕੀਤਾ। ਇਸ ਲਈ, ਮੁਹੰਮਦ ਨਾਲ ਵਿਆਹ ਕਰਨ ਦੇ 57 ਸਾਲਾਂ ਬਾਅਦ ਸੌਦਾ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋ ਗਈ। ਕਿਸੇ ਵਿਅਕਤੀ ਦੀ ਆਮ ਉਮਰ ਕੀ ਹੈ? ਸੌਦਾ ਇੱਕ ਵੱਡੀ ਔਰਤ ਸੀ। ਜ਼ਿਆਦਾ ਭਾਰ ਵਾਲੇ ਲੋਕ ਜ਼ਿਆਦਾ ਦੇਰ ਨਹੀਂ ਜੀਉਂਦੇ। ਪਰ ਦੱਸ ਦਈਏ ਕਿ ਉਸਦੀ ਅੱਸੀ ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ ਵਿੱਚ ਮੌਤ ਹੋ ਗਈ ਸੀ। 80-57 = 23. ਸੌਦਾ 23 ਸਾਲਾਂ ਦੀ ਸੀ ਜਦੋਂ ਉਸਨੇ ਮੁਹੰਮਦ ਨਾਲ ਵਿਆਹ ਕੀਤਾ ਜੋ ਉਸ ਸਮੇਂ 50 ਸਾਲਾਂ ਦਾ ਸੀ। ਇਹ ਉਦੋਂ ਤੋਂ ਸਮਝਦਾਰ ਹੈ ਜਦੋਂ ਉਹ ਪਹਿਲਾਂ ਵਿਆਹੀ ਹੋਈ ਸੀ; ਉਸਦਾ ਕੋਈ ਬੱਚਾ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਜੇ ਸੌਦਾ ਦੀ 90 ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ ਵਿੱਚ ਮੌਤ ਹੋ ਜਾਂਦੀ, ਜੋ ਕਿ ਅਸੰਭਵ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਹ ਮੁਹੰਮਦ ਨਾਲ ਵਿਆਹ ਕਰਨ ਵੇਲੇ 33 ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੀ ਸੀ। ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਅਨੁਮਾਨ ਲਗਾ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਸੌਦਾ ਮੁਹੰਮਦ ਦੀ ਅੱਧੀ ਉਮਰ ਸੀ। ਪਰ ਉਹ ਉਸਦੀ ਦੂਜੀਆਂ ਪਤਨੀਆਂ ਨਾਲੋਂ ਵੱਡੀ ਸੀ ਜੋ ਉਸ ਤੋਂ 36 ਤੋਂ 44 ਸਾਲ ਛੋਟੀਆਂ ਸਨ।
ਸੌਦਾ ਸੋਹਣੀ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਮੁਹੰਮਦ ਨੇ ਆਪਣੀ ਖੂਬਸੂਰਤ ਅਤੇ ਛੋਟੀਆਂ ਪਤਨੀਆਂ ਨਾਲ "ਖੇਡਣ" ਲਈ ਉਸ ਤੋਂ ਛੁਟਕਾਰਾ ਪਾਉਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ। ਉਹ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪੁਰਸ਼ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸਮਾਜ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਆਪ ਕਿਵੇਂ ਬਚ ਸਕਦੀ ਸੀ? ਉਸਨੇ ਸੋਚਿਆ ਕਿ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਉਹ ਪੈਗੰਬਰ ਦੀ ਪਤਨੀ ਬਣੀ ਰਹੇਗੀ, ਉਸਦੀ ਭੌਤਿਕ ਜ਼ਰੂਰਤਾਂ ਦਾ ਧਿਆਨ ਰੱਖਿਆ ਜਾਵੇਗਾ - ਅਤੇ ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਉਹ ਸਨ। ਇਹੀ ਇਤਿਹਾਸਕਾਰ ਸਾਨੂੰ ਦੱਸਦਾ ਹੈ ਕਿ ਖੈਬਰ ਦੀ ਲੁੱਟ ਤੋਂ ਸੌਦਾ ਦਾ ਹਿੱਸਾ 80 ਊਠ ਖਜੂਰਾਂ ਅਤੇ 20 ਊਠ ਜੌਂ ਜਾਂ ਕਣਕ ਦਾ ਭਾਰ ਸੀ।
ਹਰ ਛਾਪੇਮਾਰੀ ਅਤੇ ਲੁੱਟ -ਖਸੁੱਟ ਤੋਂ, ਮੁਹੰਮਦ ਦੀਆਂ ਪਤਨੀਆਂ ਨੇ ਲੁੱਟ ਦਾ ਆਪਣਾ ਹਿੱਸਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤਾ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਗੁਲਾਮ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਸਨ। ਉਮਰ ਨੇ ਆਪਣੇ ਖਲੀਫ਼ੇ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਸੌਦਾ ਨੂੰ ਦਿਰਹਮਸ (ਚਾਂਦੀ ਦੇ ਸਿੱਕੇ, ਸ਼ਾਇਦ ਫਾਰਸ ਜਾਂ ਮਿਸਰ ਤੋਂ ਲੁੱਟ ਦੀ ਕਮਾਈ) ਨਾਲ ਭਰੀ ਇੱਕ ਬਰਲੈਪ ਬੋਰੀ ਭੇਜੀ ਸੀ। ਸੌਦਾ ਨੇ ਪੁੱਛਿਆ, ਇਹ ਕੀ ਹੈ? ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਦਿਰਹਮਸ ਹੈ। ਉਸਨੇ ਹੈਰਾਨੀ ਨਾਲ ਕਿਹਾ, "ਸੁਭਾਨ ਅੱਲਾਹ, ਉਹ ਮੈਨੂੰ ਖਜੂਰਾਂ ਦੀਆਂ ਬੋਰੀਆਂ ਵਿੱਚ ਪੈਸੇ ਭੇਜਦੇ ਹਨ?"
 

Lust

The raids did not just bring wealth to Muslims; it also provided them with sex slaves. Juwairiya was a young woman whose husband was slain when Muslims raided her village. She fell to the lot of a Muslim marauder. Aisha, Muhammad’s favorite and youngest wife who had accompanied Muhammad in this expedition and narrated:

When the prophet—peace be upon him—distributed the captives of Banu Al Mustaliq, she (Juwairiya) fell to the lot of Thabit ibn Qyas. She was married to her cousin, who was killed during the battle. She gave Thabit a deed, agreeing to pay him nine okes of gold for her freedom. She was a very beautiful woman. She captivated every man who saw her. She came to the prophet - peace be upon him -, to ask for his help in the matter. As soon as I saw her at the door of my room, I took a dislike to her, for I knew that he would see her as I saw her. She went in and told him who she was, the daughter of al-Harith ibn Dhirar, the chief of his people. She said: ‘You can see the state to which I have been brought. I have fallen to the lot of Thabit, and have given him a deed for ransom, and I have to come to ask your help in the matter.’ He said: ‘would you like something better than that? I will discharge your debt, and marry you.’ She said: ‘Yes.’ ‘O then it is Done!’ the messenger of Allah replied.69

This account should end any argument about the real motive behind Muhammad's multiple marriages. He and his men murdered Juwairiya’s husband in an unprovoked raid. She was the daughter of the chief of Bani Mustaliq and a princess in her own right. She was reduced to a slave and became the possession of one of Muhammad’s thugs. However, because of her beauty, the holy Prophet offered to “set her free” under the condition that she marry him. Is that freedom? What other choice did she have? Even if Muhammad did actually set her free, where could she go?

Muslim apologists insist that most of Muhammad’s wives were widows. One could thus get the impression that they were old and unwanted and that he married them out of charity. What they leave out is that these “widows” were young and beautiful, and they had become widows because Muhammad had murdered their husband. Juwairiya was 20 years old at the time and Muhammad was 58.

Muhammad’s own biographers admit that he did not marry women unless they were young, beautiful, and childless. Except for Sauda, all Muhammad’s wives were in their teens or early twenties and this is when he was in his fifties and sixties. The historian Tabari narrates70 that Muhammad solicited Hind bint Abu Talib, his own cousin, to marry him, but when she told him that she had a child he desisted. Another woman was Zia’h bint Aamir. Muhammad asked someone to solicit her for marriage. She accepted, but when he was told of her age, he changed his mind.71

A Muslim named Jarir ibn Abdullah narrated that Muhammad asked him, “Have you got married?" He replied in the affirmative. Muhammad enquired, “A virgin or a matron?” He responded, “I married a matron.” Then Muhammad said, “Why not a virgin? So you may play with her and she may play with you?”72

Ibn Sa’d also writes that when Muhammad heard of the beauty of Zaba’a, daughter of Amir, who was a widow, he sent a message with her son telling him he would like to marry his mother. The boy went home to inform her mother. When he left, Muhammad was told that although very beautiful, she is not that young anymore. So when her son returned and told Muhammad that his mother had accepted his proposal, he remained silent.73

Women for the messenger of Allah were only sex objects. Their function was to satisfy their husband sexually and give birth to their children. The following story will debunk any claim that Muhammad married older women for their protection.

Barra’a narrated, the Prophet sent message to Sauda informing her that he had divorced her. When Sauda heard the news, she sat in the way of the Prophet to Aisha’s house. When she saw the Prophet she told him, I beseech you by the one who has revealed to you the Quran and has exalted you above all the creation to tell me why you divorced me. Have I done something wrong that has offended you? The Prophet said no! Sauda said, I then beg you for the sake of the same God to not divorce me. I am getting old; I don’t need to be with a man. You can use my turn to stay with Aisha, but I wish that in the day of resurrection to be counted amongst your wives. The Prophet agreed and Sauda said that since then the Prophet spent the nights that were her turn with his favorite wife Aisha.74

Muhammad decided to divorce Sauda because she was old and perhaps not very attractive. His other wives were teenagers or in their early twenties. But how old was Sauda? No mention of her age is made. Ibn Sa’d writes; Sauda died during the rule of Mu’awiya in the year 54 Hijra.75 Muhammad married her about a month after the death of Khadijah, i.e. three years before Hijra. Therefore, Sauda died 57 years after she married Muhammad. What is the normal age of a person? Sauda was a large woman. Overweigh people don’t live long. But let us say she died at the age of eighty. 80-57=23. Sauda was 23 years old when she married Muhammad who was 50 years old at that time. This makes sense since even though she was previously married; she did not have a child. If Sauda died at the age of 90, which is unlikely, she could not have been older than 33 years when she married Muhammad. As we can deduce, Sauda was about half the age of Muhammad. But she was older than his other wives who were 36 to 44 years younger than him.

Sauda was not pretty. Muhammad decided to get rid of her to “play” with his prettier and younger wives. How could she survive on her own in that kind of patriarchal society? She thought that as long as she remains a wife of the Prophet, her material needs will be taken care of – and indeed they were. The same historian tells us that the share of Sauda from the spoils of the Khaibar was 80 camel loads of dates and 20 camel loads of barley or wheat.

From every raid and pillage, the wives of Muhammad received their share of the booty, which included slaves. Umar, during his caliphate, sent to Sauda a burlap sack filled with Dirhams (Silver coins, probably the proceeds of the loot from Persia or Egypt). Sauda asked, what is this? They said it is Dirhams. She exclaimed, “SubhanAllah, they send me money in a sack of dates?”76 
.