.

ਕੀ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਪਰਗਟ ਹੋਣਾ ਜਰੂਰੀ ਹੈ?

ਅੱਜ ਇਹ ਦੇਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਅੱਜ ਦੇ ਮਹਾਂਪੁਰਖ ਅਤੇ ਸੰਤ ਹਨ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਦਰਜਾ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਜੀ ਜਾਂ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਨਾਲ ਮਿਲਿਆ ਹੈ, ਇਉਂ ਜਾਪਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਕੰਮ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਕਰਕੇ ਗਏ ਸੀ ਉਹ ਅਧੂਰਾ ਰਹਿ ਗਿਆ ਅਤੇ ਇਹਨਾ ਮਹਾਂਪੁਰਖਾਂ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਦਰਸ਼ਨ ਦੇ ਕੇ ਅੱਗੇ ਨਵੇਂ ਰਾਹ ਦੱਸੇ ਹਨ। ਅਜ ਇਹਨਾਂ ਅਖੌਤੀ ਸੰਤਾਂ ਮਹਾਪੁਰਖਾਂ
ਨੇ ਸੰਗਤ ਨੂੰ ਨਵੇਂ ਰਾਹ ਦੱਸ-ਦੱਸ ਕੇ ਭੰਬਲ ਭੂਸੇ ਵਿੱਚ ਪਾ ਰੱਖਿਆ ਹੈ।
ਅੱਜ ਇਹ ਧਿਆਨ ਦੇਣ ਦੀ ਬਹੁਤ ਲੋੜ ਹੈ ਕਿ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕੀ ਹੈ। ਅੱਜ ਇੱਕ ਸੰਤ ਜੀ ਦੀ ਏਸੇ ਕਰਕੇ ਵਡਿਆਈ ਹੈ ਕਿ ਉਨਾਂ ਨੂੰ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਜੀ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਹੋਏ ਸਨ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਕਈ ਗੱਲਾਂ ਵੇਖਣ ਵਾਲੀਆਂ ਹਨ---
1. ਕੀ ਕੇਵਲ ਦੇਹ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਹੀ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਹਨ ਜੇ ਹਨ ਤਾਂ ਫੇਰ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਦੇਹ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਤਾਂ ਉਨਾਂ ਦੇ ਪੁੱਤਰ ਅਤੇ ਉਸ ਸਮੇਂ ਦੇ ਲੋਕ ਨਿਤਾਪ੍ਰਤੀ ਕਰਦੇ ਸਨ, ਪਰ ਜਿਹਨਾਂ ਨੇ ਉਨਾਂ ਦਾ ੳਪਦੇਸ਼ ਨਹੀ ਸੁਣਿਆ ਉਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਤਬਦੀਲੀ ਨਹੀਂ ਆ ਸਕੀ। ਇਤਿਹਾਸ ਦੀਆਂ ਕੁੱਝ ਉਦਾਹਰਨਾਂ ਲਈਏ ਤਾਂ ਪਤਾ ਚਲਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਜੀ ਮੱਕੇ ਗਏ ਤਾਂ ਉਨਾਂ ਦੀ ਦੇਹ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਨ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਉਥੋਂ ਦਿਆਂ ਮੌਲਾਣਿਆਂ ਨੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਮੱਕੇ ਵੱਲ ਪੈਰ ਕਰਕੇ ਸੌਣ ਉਤੇ ਲੱਤਾਂ ਮਾਰੀਆਂ ਪਰ ਜਦ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਉਨਾਂ ਨੂੰ ਪਰਮਾਤਮਾ ਹਰ ਜਗਾ ਵਸਦਾ ਦੱਸਿਆ ਤਾਂ ਉਨਾਂ ਮੌਲਾਣਿਆਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਗਲਤੀ ਦਾ ਅਹਿਸਾਸ ਹੋਇਆ। ਇਸੇ ਤਰਾਂ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜਿੱਥੇ-ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਗਏ ਕੇਵਲ ਉਨਾਂ ਦੀ ਦੇਹ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਨਾਲ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸੋਝੀ ਨਹੀ ਆਈ ਸਗੋਂ ਉਨਾਂ ਦੇ ੳਪਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਮੰਨ ਕੇ ਸਾਰੀ ਤਬਦੀਲੀ ਆਈ ਸੀ।
2. ਕਈਆਂ ਅਖੌਤੀ ਮਹਾਂਪੁਰਸ਼ਾਂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ ਪਰਗਟ ਹੋਏ (ਇਹ ਮੰਨਿਆ ਅਤੇ ਦੱਸਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ) ਅਤੇ ਪਰਚਾਰਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਬੰਦਾ ਔਖੇ ਸਮੇ ਵਿੱਚ ਹੋਵੇ, ਜੇ ਉਹ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਯਾਦ ਕਰੇ ਤਾਂ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਪਰਗਟ ਹੋ ਕੇ ੳਸਦੀ ਰੱਖਿਆ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਨੂੰ ਸੁਆਉਣ ਦੀਆਂ ਚਾਲਾਂ ਹਨ, ਜੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਜੀਵਨ ਦੇਖੀਏ ਤਾਂ ਪਤਾ ਚਲਦਾ ਹੈ ਕਿ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਜਗਾ ਕੇ ਆਪਣੀ ਰੱਖਿਆ ਆਪ ਕਰਨਾ ਸਿਖਾਇਆ ਹੈ ਇਤਿਹਾਸ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਗਵਾਹ ਹੈ ਕਿ ਛੋਟੇ ਸਾਹਿਬਜਾਦੇ ਗੁਰੂ ਜੀ ਤੋਂ 70-80 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਦੂਰ ਸ਼ਹੀਦ ਕੀਤੇ ਗਏ ਅਤੇ ਵੱਡੇ ਸਾਹਿਬਜਾਦੇ ਤੇ ਜਾਨ ਨਾਲੋਂ ਪਿਆਰੇ ਸਿੱਖ ਅੱਖਾਂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋ ਗਏ ਪਰ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਪਰਗਟ ਹੋ ਕੇ ਕਰਾਮਾਤੀ ਰੱਖਿਆ ਵਾਲਾ ਭਾਣਾ ਕਿਤੇ ਨਹੀਂ ਵਰਤਾਇਆ, ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਸਮਝਾਉਣਾਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਸਨ ਕਿ ਸਿੱਖਾ ਤੈਨੂੰ ਆਪਣੀ ਰੱਖਿਆ ਲਈ ਆਪ ਤਿਆਰ ਹੋਣਾ ਪਵੇਗਾ।
3. ਜੇ ਮੰਨ ਵੀ ਲਈਏ ਕਿ ਇਕੱਲੇ ਦਰਸ਼ਨਾਂ ਨਾਲ ਪਾਰ ਉਤਾਰਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਮੈ ਆਪ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਪੁੱਛਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾਂ ਹਾਂ ਕੀ ਅੱਜ ਸਾਡਾ ਗੁਰੂ ਕੌਣ ਹੈ? ਕੀ ਸਾਡੇ ਗੁਰੂ ਅੱਜ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨਹੀਂ, ਜੇ ਹਨ ਤਾਂ ਅਸੀ ਸਾਰੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਹਰ ਰੋਜ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਪਰ ਅਜੇ ਤੱਕ ਸਾਡੀ ਕੌਮ ਦਾ ਕੋਈ ਪਾਰ ਉਤਾਰਾ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ।
ਅੱਜ ਸਾਨੂੰ ਲੋੜ ਹੈ ਜਾਗਣ ਦੀ ਇਹ ਸਮਝਣ ਦੀ ਕਿ ਅਸੀ ਆਵਦੀ ਰਾਖੀ ਖੁਦ ਕਰਨੀ ਹੈ ਸਾਡੇ ਪਾਸ ਸਾਡੇ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਹਨ ਉਹਨਾਂ ਤੋ ਸੇਧ ਲੈ ਕੇ ਆਪਣਾ ਜੀਵਨ ਸਫਲਾ ਬਣਾਉਣਾ ਹੈ ਨਾਂ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਸਾਧਾਂ ਦੇ ਮਗਰ ਲੱਗਣਾ ਹੈ ਜਿਹੜੇ ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਜੀ ਜਾਂ ਗਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਹੋਏ ਹਨ।
ਬਲਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨਿਊਜੀਲੈਂਡ
ਸਟੇਜ ਸੈਕਟਰੀ
ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਸਿੰਘ ਸਭਾ ਸ਼ਰਲੀ ਰੋਡ
.